20. únor 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Nedostatek rajčat v britských supermarketech

Britské supermarkety se potýkají s nedostatkem rajčat, protože pěstitelé mají kvůli rostoucím cenám energií problémy s vytápěním skleníků. Produkce rajčat je závislá na vytápění skleníků na 20 stupňů Celsia. Vzhledem k tomu, že náklady na energie stále rostou, museli pěstitelé rajčat omezit nebo odložit výsadbu. Navíc se po brexitu a v souvislosti s novými administrativními kontrolami v zemědělství projevil také nedostatek sezónních pracovních sil z EU, což způsobilo další zpoždění v dodavatelském řetězci rajčat.

Mluvčí Britské asociace pěstitelů rajčat (BTGA) uvedla: „Velkoobchodní ceny plynu mají dopad na všechny pěstitele a dostupnost rajčat je celosvětový problém. Zvýšení cen energií zůstává hlavním problémem, ale pěstitele rajčat tvrdě zasáhla inflace i v jiných oblastech: „Rostoucí ceny pohonných hmot znamenají, že náklady na dopravu jsou nyní vyšší. Také další vstupní náklady, jako jsou osiva a hnojiva, se zvýšily o 100 až 400 procent. K tomu přistupují kontroly zdravotního stavu semen dovážených do Spojeného království, aby se vyloučily rostlinné viry, které mohou ovlivnit úrodu. Tyto náklady se také přenášejí na pěstitele.“

Národní unie zemědělců (NFU) však potvrdila, že tyto problémy se v současné době týkají všech pěstitelů ovoce a zeleniny ve Velké Británii – tedy nejen pěstitelů rajčat. Prezidentka NFU Minette Battersová konstatovala: „Britské potraviny jsou ohroženy v době, kdy globální nestabilita ohrožuje světovou produkci potravin, potravinové zabezpečení a energetickou bezpečnost. Obávám se, že Británie míří do další krize v oblasti zásobování potravinami, přičemž budoucnost britských dodávek ovoce a zeleniny je ohrožena.“

Minette Battersová také varovala, že „jsme svědky nejnižší produkce rajčat a okurek v Británii od počátku záznamů v roce 1985“.

Zdroj

20. únor 2023

SRBSKO

Vladimír Váňa, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě

Mob.: +381 63 388931, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bosna a Hercegovina má deficit v obchodu s alkoholickými nápoji

Portál „e-Kapija“ na základě informací od Správy nepřímých daní Bosny a Hercegoviny uvedl, že země měla v roce 2022 výrazný deficit v obchodu s alkoholickými nápoji. Hodnota jejich dovozu činila 118,5 mil. EUR, hodnota vývozu pak pouze 17,2 mil. EUR. Z Bosny a Hercegoviny se v loňském roce nejvíce vyvážely ovocné destiláty a likéry (hodnota 9,2 mil. EUR), dále pak pivo (hodnota 4 mil. EUR) a víno (3,9 mil. EUR). Nejvýznamnějšími odběrateli byly okolní země, zejména Srbsko (5,65 ml. EUR) a Chorvatsko (3,6 mil. EUR). Na třetím místě bosenského vývozu se překvapivě umístilo Slovensko, které odebralo alkoholické nápoje za 2,78 mil. EUR. Do České republiky se pak za loňský rok vyvezlo pouze 10,5 tuny ovocného destilátu v hodnotě cca 78 tis. EUR. Naopak z České republiky se do Bosny a Hercegoviny loni vyvezly destiláty v hodnotě téměř 800 tis. EUR, tedy cca desetkrát více než činila hodnota dovozu. Kromě toho se vyvezlo také české pivo v hodnotě kolem 211 tis. EUR. To ale činí pouze 0,3 % z celkového dovozu piva do této země. Nejvíce piva se do Bosny a Hercegoviny zatím dováží z velkých průmyslových pivovarů ze Srbska, Chorvatska a Slovinska, kde mají své provozy nadnárodní společnosti Molson Coors (Apatinska pivovara, Zagrebačka pivovara), Heineken (Zaječarska pivovara, Karlovačka pivovara, Pivovara Laško a Pivovara Union) a Carlsberg (pivovar Čelarevo, pivovar Koprivnica). Přesto může být do budoucna pivní trh Bosny a Hercegoviny poměrně zajímavý, jelikož kromě levných průmyslových piv se i zde začínají pomalu prodávat i méně známá a dražší tzv. „craft“ piva. To by mohla být v budoucnosti příležitost zejména pro menší české pivovary, které na tomto trhu zatím nejsou přítomné.

17. únor 2023

Praha 15. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) přijímá nabídky na poskytnutí marketingové, PR kampaně a komunikační podpory biopotravin
a ekologického zemědělství na období 3 let. Uchazeči mohou podat nabídky do 9. března 2023 do 10.00 hodin. Na rámcovou dohodu s vítězem Fond vyčlenil 60 milionů korun.

„Hledáme partnera, který nám přinese jak zajímavé kreativní pojetí, tak i zodpovědnou exekutivní podporu. Základem je profesionální dlouhodobá spolupráce, která bude znamenat
posun primárně ve vnímání značky BIO zebra a BIO list,“ uvedla k otevřenému výběrovému řízení Kateřina Ratajová, ředitelka Odboru administrace kvalitních potravin Fondu. A dodala

„Cílem kampaně zaměřené na širokou i odbornou veřejnost je zvýšení znalosti bio značek a celkové zvýšení zájmu nakupujících o bioprodukty. U výrobců pak chceme zvýšit zájem
o produkci v ekologickém režimu,“ uvádí k záměru Kateřina Ratajová. Cílem komunikační kampaně vítězné agentury bude spotřebitele seznámit s odpovědí na otázky, co je tou biokvalitou, která se mi vyplatí, jak je kontrolovaná a jak ji jednoduše poznám? Čím je zapříčiněn rozdíl v ceně oproti běžnému výrobku? A současně informovat, že respektováním adekvátního zdůvodněného cenového rozdílu spotřebitel vlastně přispívá na rozvoj krajiny a zdravého životního prostředí. Důležité je, aby zákazník i v důsledku kampaně preferoval
potraviny v biokvalitě a vytvářel tlak na prodejce, aby ve svých prodejnách nabízeli co největší šíři takových produktů.

„Jednou z klíčových oblastí, kterou budeme posuzovat u nabídek, je právě adekvátní zpracování emotivního přístupu v rámci kreativního konceptu. Kampaní chceme posunout téma biokvality na přední místo ‚top of mind‘ při rozhodování o nákupu potravin,“ říká Eva Žákovská vedoucí Oddělení marketingu značek kvality.

Navazující propagační kampaň bude pro vysvětlení benefitů ekologické produkce využívat odkazů na loga „ BIO zebry“ s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, která se využívá
jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyrobených a certifikovaných v ČR a loga Evropské unie pro ekologickou produkci tzv. „ BIO listem“. Kampaň také musí naplnit předpoklady formulované v Akčním plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021 - 2027 schváleného vládou ČR dne 10. května 2021.


Veškeré informace o veřejné zakázce naleznete v registru zakázek na profilu Fondu (zde).
Kontakt
Luďka Raimondová
Vedoucí Oddělení tiskového
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: +420 733 696 550

 

Autor: SZIF

Vydáno: 15. února 2023

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1676466323237.pdf

15. únor 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zřídil za účelem zvyšování úrovně podpory kojení a zajištění bezpečného používání komerční mléčné výživy Komisi pro výživu kojenců a malých dětí. Komisi vede náměstek Josef Pavlovic a zasedají v ní zástupci ústředních orgánů státní správy, představitelé občanské a odborné veřejnosti a akademické obce. Dnes se uskutečnilo první z plánovaných setkání.

Kojení je jedním z klíčových faktorů v podpoře veřejného zdraví. Pro novorozené děti se jedná o biologickou normu. Kojení tedy s sebou nese řadu dalších benefitů jak pro kojence i starší děti, tak pro ženy samotné. Šetří veřejné rozpočty a chrání rovněž životní prostředí. Bohužel i přes to, že většina žen po porodu zahajuje kojení, klesá od roku 2003 podíl plně kojených dětí při odchodu z porodnice – v roce 2020 to bylo pouze 73,4 % plně/výlučně kojených dětí. Nyní Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že v 6 měsících se v ČR podíl výlučně kojených dětí pohybuje dlouhodobě pod 20 %, ač WHO i odborné společnosti doporučují plné kojení do 6 měsíců a následně se zaváděním stravy minimálně do 2 let věku.

Jedním z prvních úkolů, který Komisi čeká, je vytvoření strategie k plné implementaci programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative z roku 2018, která by měla být letos předložena vládě.  Mezi další úkoly patří například vytvoření minimálních standardů pro poskytovatele péče v oblasti kojení nebo podpory raného kontaktu dítěte s matkou a také implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění.

“Vzhledem k tomu, že Komise se zabývá jak kojením, tak i bezpečným používáním komerční mléčné výživy a jejím marketingem, klademe velký důraz na to, aby členové Komise, kteří hlasují o předložených návrzích, nebyli zatíženi žádným střetem zájmů. Z toho důvodu jsou všichni členové povinni deklarovat své případné střety zájmů, na jejichž podkladě jim následně může být omezeno hlasovací právo. Bohužel značná část odborných společností, které jsme zatím oslovili s žádostí o nominaci, nakonec žádného zástupce v Komisi nemá. Z doložených deklarací jsme například zjistili, že jsou dotyčné odborné společnosti sponzorované výrobci komerční mléčné výživy, tudíž jsme jejich střet zájmů vyhodnotili jako významný, přesto jsme je přizvali v roli hostů,” uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Seznam členů Komise a zastoupených organizací společně se zápisem z jednání najdete již brzy na ppo.mzcr.cz.

15. únor 2023

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory v nedělních Otázkách Václava Moravce (12.2.2023) uvedl, že: „Prostě obchod často ani nemá alternativu, pokud chceme mít produkci od českých dodavatelů, tak si můžete vybrat mezi jedním nebo druhým a ti vás takhle drží pod krkem a rozhodně mezi nimi nefunguje žádná hospodářská soutěž, že se velmi často domlouvají, jaké ceny vůbec budou obchodu nabízet.“

Pan prezident Prouza měl patrně na mysli nadnárodní dodavatele, kteří mají tržní sílu srovnatelnou s obchodními řetězci, a tudíž těm nezbývá jiná možnost než s nimi o ceně vyjednávat. Jako Potravinářská komora chceme ale pana prezidenta Prouzu důrazně upozornit, že vzhledem k tomu, že veřejně vyslovil závažné obvinění naplňující skutkovou podstatu kartelové dohody, aby toto tvrzení konkrétně doložil a následně doplnil o podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud ovšem pro toto tvrzení důkazy nemá, pak důrazně žádáme, aby se podobných tvrzení do budoucna zdržel a dotčeným českým dodavatelům za své vyjádření omluvil.

15. únor 2023

Síť energetických poraden EKIS bezplatně poradí ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách. Po celé republice existuje 59 poboček. Celkem je v této poradenské síti sdruženo již 267 odborníků ze 40 měst. Využít lze též mobilní EKIS, tzv. M-EKIS, jejichž specialisté mohou přijet přímo za lidmi. Novinkou je návrh energetických opatření (NEO), který odborníci vypracují na míru a také zdarma.

 

„V roce 2021 uskutečnila střediska EKIS 8 397 konzultací, v roce 2022 to již bylo 10 255 konzultací a 503 zpracovaných návrhů energetických opatření, které jsme zavedli loni v listopadu. Na začátku roku 2023 je to již 1 572 konzultací a 188 návrhů opatření,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v rámci mobilního poradenství je také k dispozici i 66 poradců, kteří mohou přijet přímo za lidmi. Jejich počet oproti loňskému roku narostl o 38.

Experti z EKIS poradí od výběru úsporného osvětlení, přes správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace. Energetická konzultační a informační střediska jsou po celé republice, existuje i možnost online konzultace.

Energetičtí specialisté sdružení v síti EKIS jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti nebo architekti. Poradny v síti EKIS jsou k dispozici po celé republice, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin. Po celé republice je také dostupných 66 specialistů M-EKIS. Ti jsou ve spolupráci s místní samosprávou připraveni v dané obci předat informace o úsporách energie většímu počtu zájemců. Nově tito odborníci zpracují návrh energetických opatření pro bytový nebo rodinný dům, a to na míru, nezávazně a zdarma.

Poradenství je zřízeno v rámci státního programu EFEKT na podporu úspor energie a Národního plánu obnovy, které spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Další informace jsou k dispozici zde.

Jakou další podporu poskytuje stát na energeticky úsporná opatření? Dotačních programů pro domácnosti, podniky i veřejný sektor existuje celá řada, jejich přehled najdete na webu MPO. Více informací je také na www.energiezamene.cz.

Autor: MPO

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vice-energetickych-poradcu--kteri-lidem-poradi-s-usporami--nove-zpracuji-i-navrh-energetickych-opatreni--272648/

14. únor 2023
Klíčové údaje o evropském potravinovém řetězci poskytuje výběr nejnovějších souhrnných dat z oblastí statistiky zemědělství, rybolovu, a následujících článků zpracovatelského a distributorského řetězce, tzv. od farmy až po vidličku.

Publikace Eurostatu je rozdělena do deseti kapitol, které poskytují data o zemědělských podnicích a jejich produkci, o farmářích, cenách, ekonomické výkonnosti zemědělského sektoru, rybářské činnosti, zpracování potravin a nápojů, obchodu, distribuci, velkoobchodní činnosti i o spotřebě potravin a nápojů. Poslední kapitola se pak věnuje otázkám životního prostředí, které souvisejí s různými fázemi výrobně-distribučního potravního řetězce.

Informace jsou uvedeny za Evropskou unii a její členské státy a jsou doplněny údaji členů ESVO, pokud jsou k dispozici.

Více se dočtete zde.

Autor: Eva Henzlerová

Vydáno: 14. února 2023

Zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2023/02/14/odkud-pochazi-jidlo-na-evropskych-stolech

14. únor 2023
Nechte se s námi pohltit světem biopotravin, bioproduktů, přírodní kosmetiky, textilií a bytových doplňků, zemědělských potřeb a dalších produktů ekologického zemědělství. To vše a mnohem víc Vám nabídne největší mezinárodní výstava BIOFACH, která Vás ve své celé kráse a rozmanitosti přivítá 14.-17. února 2023 společně s mezinárodním veletrhem přírodní a ekologické osobní péče Vivaness.

„Už se těšíme, až se na místě v Norimberku opět sejde komunita výrobců biopotravin a přírodní a ekologické kosmetiky a nabídneme jim prostor pro inovace a proměny, inspiraci a networking! V roce 2023 se naši zahraniční návštěvníci mohou těšit na rozsáhlé expozice produktů přibližně 2 700 vystavovatelů, z toho 200 na veletrhu Vivaness,“ říká Danila Brunnerová, ředitelka veletrhů Biofach a Vivaness. „Zejména v současné době je důležitější než kdy jindy setkávat se a vyměňovat si myšlenky a poznatky osobně, dívat se do budoucnosti a připravovat si půdu pro řešení výzev, které ji budou určovat. Jinými slovy, společně prošlapávat cestu!“

 

Během 34. ročníku budete mít opět možnost ochutnat biopotraviny všech druhů ze všech koutů světa a seznámit se s nejnovějšími produkty ekologického zemědělství. Veletrh představuje široké spektrum bioproduktů, od čerstvých potravin, přes potraviny mražené, pekařské a cukrářské výrobky, nápoje, produkty zdravé výživy, to vše v bio kvalitě, kterou organizátoři velmi přísně posuzují.

Na BIOFACHU se představí zajímavé technologické inovace, součástí jsou i atraktivní speciální přehlídky, o biotrendech každoročně pojednávají kongresy a přednášky, návštěvníky přitahují i kulinářské zóny. Velká pozornost bude věnována již tradičně biovínu a ve středu zájmu budou letos i produkty pro vegany. Kromě zemědělských a potravinářských výrobků lze najít na veletrhu i produkty přírodní kosmetiky, potravu pro zvířata, ale i výrobky pro domácnost a zahradu. Na veletrhu jsou pořádány i tematické exkurze po obchodech a farmách v Norimberku a okolí.

Přípravy na veletrh jsou v plném proudu – těšit se můžete na intenzivní dialog mezinárodní bio komunity, netwoking, nejnovější informace, bohaté zážitky a spoustu ochutnávek. Českou společnou expozici obsadí 17 českých firem a svaz Pro-Bio – Svaz ekologických zemědělců, s.r.o. Seznámíte se se zpracovateli ořechů, kmínu a ovoce, škrobárenskými výrobky, rostlinnými oleji a ghí, cereálními a pekařskými výrobky, sirupy, vínem, alternativou kávy a nemléčnými rostlinnými nápoji, popcornem, hummusem a miso polévkámi. Samostatně se pak veletrhu bude účastnit ještě dalších 8 firem. rány norimberského výstaviště pro Vás budou otevřeny denně od 9:00 do 18:00, poslední den do 17:00.

Autor: mesicbiopotravin.cz

Zdroj: https://www.mesicbiopotravin.cz/biofach-2023/

14. únor 2023

Pokles výroby masa na jatkách pokračoval i ve 4. čtvrtletí. K meziročnímu snížení o 6,7 % došlo u výroby hovězího, o 7,5 % u vepřového a o 8,4 % u drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat však byly meziročně vyšší, a to o 21,7 % u jatečného skotu a o 29,6 % u jatečných kuřat; u jatečných prasat dokonce o 49,8 %, což však odráží velmi nízkou srovnávací základnu.

„V roce 2022 se snížila výroba masa na jatkách na úroveň před 4 lety a jen s malými rozdíly mezi druhy masa. Tento pokles byl doprovázen i snížením hrubé tuzemské produkce. Ta se meziročně nejvíc snížila u jatečných prasat v souvislosti s předchozím omezováním jejich stavů,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.


Výroba masa a nákup mléka

Ve 4. čtvrtletí meziročně klesla výroba hovězího masa o 6,7 % na 18 186 tun. Bylo poraženo celkem 59,5 tis. ks skotu, tj. o 6,1 % méně. Porážky býků se snížily o 9,6 %, porážky krav o 3,9 %. Vepřového masa se vyrobilo 51 899 tun (−7,5 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 559,4 tis. ks (−7,7 %). Drůbežího masa bylo vyrobeno 42 155 tun (−8,4 %). Od tuzemských producentů bylo ve 4. čtvrtletí nakoupeno 752 839 tis. litrů mléka (+1,0 %).

Za celý rok 2022 bylo vyrobeno 447 317 tun masa. Do celkového poklesu o 4,2 % se promítla nižší výroba hovězího (−5,5 %), vepřového (−3,9 %) i drůbežího masa (−4,1 %). Spolu s výrobou masa sledovanou na jatkách klesla i hrubá tuzemská produkce jatečných zvířat všech tří druhů.


Ceny zemědělských výrobců

Ceny výrobců jatečného skotu ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostly o 21,7 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 57,85 Kč/kg v živém nebo 105,30 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se meziročně zvedly o 49,8 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 37,68 Kč za kg živé nebo 48,99 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 3,30 Kč za kg v mase více než ve 3. čtvrtletí.

Také ceny jatečných kuřat se meziročně navýšily (+29,6 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,17 Kč za kg v živém.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 35,5 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 12,63 Kč.

„Prudké navýšení cen, ke kterému došlo v roce 2022, bylo pravděpodobně nejzásadnějším důvodem k meziročnímu poklesu v předběžně kalkulované spotřebě hovězího a drůbežího masa. Spotřeba vepřového se držela na podobné úrovni jako v roce 2021, neboť nižší výroba byla kompenzována převážně vyšším dovozem,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o výrobě masa v roce 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

______________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat: 25. 1. 2023

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2022

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2023

Přílohy

  • czem020923.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka (čtvrtletní)
 • Tab. 2 Výroba masa a nákup mléka (roční)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ(soubor mp3)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ(soubor mp3)

Autor: czso.cz

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zivocisna-vyroba-4-ctvrtleti-a-rok-2022

14. únor 2023
Ke konci roku 2022 se meziročně zvýšil o 2,3 procenta počet chovaného skotu, naopak stavy prasat klesly o 11,0 procent a drůbeže o téměř osm procent. O necelá dvě procenta vzrostla užitkovost dojených krav.  Vyplývá to z výsledků šetření Českého statistického úřadu o chovech skotu, prasat a drůbeže k 31. prosinci 2022.


Celkové stavy skotu k 31. prosinci se meziročně zvýšily o 2,3 % na 1,390 milionu kusů, z toho počet býků ve výkrmu přesáhl 117 tisíc (+ 18,1 %), stavy masných krav vzrostly na 222 tisíc (+ 5,1 %), avšak stavy dojených krav se snížily na 357 tisíc (- 1,6 %). Úbytek dojených krav je kompenzován jejich zvyšující se užitkovostí, průměrná roční dojivost loni dosáhla 9 084 litrů mléka, meziročně to bylo o 169 litrů mléka na dojnici více (+1,9 %).

V chovu prasat došlo k výraznému meziročnímu propadu, kdy celkový počet prasat klesl o 165 tisíc kusů (- 11,0 %) na 1,329 milionu, počet prasnic o 10 tisíc na 77 tisíc (-11,8 %). „Redukce základních stád v chovech prasat se zrychluje. Zatímco ke konci roku 2020 bylo ve stavech přes 92 tisíc prasnic a ke konci roku 2021 necelých 87 tisíc, vloni to bylo již jen 77 tisíc kusů. Přitom v odchovu selat se řadíme mezi přední státy Evropy. Na jednu prasnici bylo vloni odchováno 29,2 selete,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Stavy drůbeže se meziročně snížily o 7,9 % na 23,764 milionu kusů. Druhově převažuje s 96,6 % kur domácí, jehož bylo ke konci roku ve stavech 22,955 milionu kusů. Z toho bylo 54,2 % kuřat na výkrm, 20,8 % nosnic konzumních vajec a zbývající čtvrtina připadala na kuřata na chov, chovné slepice a kohouty. Chov ostatní drůbeže byl ke konci roku zastoupen zejména půl milionem kachen a čtvrt milionem krůt.

Podrobnější údaje o stavech a užitkovosti hlavních druhů hospodářských zvířat, včetně členění dle jednotlivých krajů, jsou dostupné na webu ČSÚ v nově vydaných publikacích Chov skotu  - 2. pololetí 2022, Chov prasat – 2. pololetí 2022, Chov drůbeže – 2022.

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Twitter @statistickyurad

Přílohy

 • csu_tz230209_stavy_skotu_loni_vzrostly__ubylo_ale_prasat_i_drubeze.docx
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ(soubor mp3)

Autor: czso

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/stavy-skotu-loni-vzrostly-ubylo-ale-prasat-i-drubeze

14. únor 2023

Jak jsme již avizovali v minulém roce, letos by mělo dojít k představení návrhů na úpravu právních předpisů EU týkající se dobrých životních podmínek ve vztahu k přepravě zvířat. I nadále panuje obecná shoda na tom, že by legislativa neměla být zpřísňována nebo rozšiřována, ale na bázi vědeckých poznatků zpřesňována a zejména jednotně a plně uplatňována ve všech členských státech. Stejný názor zastává i ČSCHMS, který se této otázce dlouhodobě věnuje. Portugalsko na posledním jednání na Rady na konci ledna představilo stanovisko (viz příloha), které většina zemí, včetně České republiky, podpořila.

V dokumentu je uvedeno, že: "přeprava zvířat má zásadní význam pro řádné fungování živočišné výroby Evropské unie, a proto se domníváme, že není namístě uvažovat o zákazu vývozu živých zvířat. Považujeme za důležité, aby revize nařízení o přepravě zvířat směřovala ke zjednodušení obchodu s živými zvířaty uvnitř společenství EU, a aby vývozy zvířat do třetích zemí probíhaly za dodržování přísných požadavků na dobré životní podmínky zvířat. Proto je potřeba nalézt vyvážený kompromis mezi zlepšením dobrých životních podmínek zvířat během přepravy, zachováním konkurenceschopnosti evropských zemědělců na světovém trhu a zajištěním udržitelného potravinového systému."

Portugalsko představilo informaci o přepravě zvířat, kterou považuje za nedílnou, ale současně nejvíce viditelnou součást produkce masa, vyzdvihlo nutnost spolupráce v rámci EU i se třetími zeměmi, podporuje náhradní možnosti přepravy, ale ne za cenu jejího úplného zákazu. ES, FR, IT, IE, HU, CY, SI, PL, EL, LV, MT, BG, EE, HR, SK, CZ a RO uvedly, že podporují revizi vedoucí k použití alternativ při přepravě, ale nejsou pro úplný zákaz přepravy živých zvířat, zejména do třetích zemí. Uvedly, že současná legislativa nezajišťuje jednotný výklad a nebere ohled na rozdíly v klimatických podmínkách. Při revizi legislativy je třeba postupovat na základě vědeckých poznatků a legislativu zjednodušit a zachovat konkurenceschopnost a vymahatelnost i mimo území EU. RO zákaz transportu na dlouhé vzdálenosti zásadním způsobem nepodporuje. DE, DK, NL, FI, AT a LU považují existující praktiky v lodní a nákladní dopravě za neudržitelné. Podporují zákaz přepravy živých zvířat, zejména do třetích zemí. EK poděkovala za podporu ČS. Uvedla, že aktualizovala svoje vědecká stanoviska, bere v potaz zhodnocení dopadů a připravuje zjednodušení legislativy. Vyslovila se pro úpravu postupů, ale přepravu zakazovat nebude.

*******************************************************************************

Související články:

• Pozice Evropského parlamentu k welfare
• ČSCHMS vítá výsledek hlasování EP o přepravě zvířat
• EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat
• Jednání s MZe ohledně hovězího masa
• EU plánuje revizi legislativy pro dopravu zvířat

Připojený dokument:

Nota PT k AW.pdf, 296 kB  
Revision of animal transport legislation

 

Autor: Kamil Malát

Zdroj: https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3638

14. únor 2023

V Praze dne 13. února 2023

Rybáři se chystají investovat do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027 s cílem posílení odolnosti a konkurenceschopnosti svých podniků. Ministr Nekula proto zvýšil původně plánovanou podporu 50 milionů o více než 35 milionů korun.
Celkem bylo zaregistrováno ve 2. výzvě Operačního programu Rybářství 91 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 50 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do rybářského vybavení. Proto ministr zvýšil podporu na tyto projekty o více než 35 milionů korun.

„Žadatelé podali ve 2. výzvě žádosti o podporu na větší částku, než bylo původně plánovaných 50 milionů korun. Po navýšení podpory na investice do akvakultury budou podpořeny všechny žádosti, které úspěšně projdou věcným hodnocením. Ve 2. výzvě OP Rybářství 2021–2027 mohli rybáři podávat žádosti na aktivitu Investice do akvakultury.

Postup administrace projektů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která jsou zveřejněna na internetových stránkách MZe v záložce „Dotace / Operační program Rybářství na období 2021–2027 / Aktivity / Pravidla k 2. výzvě.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2021%2F1676297347920.pdf

13. únor 2023
Spolu s prudce se zvyšující cenou potravin vyvstává i otázka, kolik jich spotřebitelé znehodnotí a jakou finanční hodnotu vyhozené potraviny mají. Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a spolkem Zachraň jídlo nyní sestavila výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech. Vyplývá z něj, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde o 14 076 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8 199 Kč.

Základem propočtu byla data, která v rámci svého měření získala Mendelova univerzita v Brně v průběhu let 2019 až 2022, což jsou nejpřesnější data o plýtvání českých domácností, jaká jsou k dispozici. „Komunální odpad ze sídliště, který jsme po dobu tří let měřili, nám dává nejpřesnější údaje o množství skutečně vyplýtvaných potravin. Použita byla průměrná hodnota plýtvání na sídlišti, protože ve vilových či venkovských zástavbách mnoho potravin skončí na kompostu. Jednalo se o 53 kilogramů na osobu za rok po odečtení nevyhnutelného odpadu, jako jsou například skořápky a kosti,” uvádí Lucie Veselá z Mendelovy univerzity v Brně.

Veronika Mokrejšová, odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze, v týmu s Alenou Filipovou a Jiřím Zemanem, vzali při výpočtu ceny vyplýtvaných potravin do úvahy mnoho proměnných. Mimo jiné také data Českého statistického úřadu o kilogramové spotřebě potravin a o spotřebních výdajích českých domácností na potraviny. “Mysleli jsme i na jejich složení (dražšími potravinami se totiž plýtvá méně, rychle se kazícími zase více). Díky kvalifikovanému odhadu založenému na datech MENDELU bylo možno do výpočtu zohlednit také potraviny, které vyléváme do dřezu či toalety. Výpočet dále pracuje s inflací (včetně predikce České národní banky na rok 2023) a také s kvalifikovaným odhadem vlivu skutečnosti, že již v průběhu loňského roku k nějakému poklesu plýtvání potravinami v domácnostech vlivem ekonomické krize došlo,” vysvětluje Veronika Mokrejšová z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Z tohoto složitého výpočtu vznikla suma za vyplýtvané potraviny. Lze předpokládat, že v roce 2023 skončí v koši, kompostu a odpadních trubkách potraviny v hodnotě 3519 Kč na obyvatele. Pokud bychom pracovali s průměrnou domácností dle ČSÚ, tedy 2,33 člověka, pak se jedná o 8 199 Kč za rok 2023. Rodina se dvěma dětmi může letos ušetřit 14 076 Kč, pokud nebude plýtvat.

Iniciativa Zachraň jídlo bude s těmito údaji pracovat při komunikaci se spotřebiteli. “Na září opět chystáme měsíční výzvu Září proti plýtvání, která spotřebitele upozorňuje na negativní aspekty vyhazování potravin a nabízí jim tipy, jak plýtvání snížit. Kromě finančního rozměru upozorňujeme i na vliv plýtvání na změnu klimatu. OSN odhaduje, že plýtvání potravinami vytváří 8–10 % celosvětových emisí skleníkových plynů,” dodává Anna Strejcová, spoluzakladatelka spolku. 

Kontakty pro bližší informace: Lucie Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 604 375 757, Ústav marketingu a obchodu, PEF MENDELU; Veronika Mokrejšová (VŠE): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 731 626 014; Tereza Modlová (Zachraň jídlo): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 732 176 618

 

Zdroj: https://mendelu.cz/rodina-se-dvema-detmi-by-mohla-v-roce-2023-usetrit-14-000-kc-pokud-by-prestala-plytvat-potravinami/?psn=1391

13. únor 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Aktuální stav legislativního návrhu pro zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.


 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál,

3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

13. únor 2023

V červenci 2022 vydalo OECD dokument věnující se reformám vedoucím k usnadňování mezinárodního obchodu, v únoru letošního roku pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se elektronickou certifikací v obchodu s živočišnými produkty.

Trade facilitation reforms worldwide

Po období pandemie dochází i nadále k narušením fungování globálních dodavatelských řetězců. To vede k celkovým zpožděním v dodavatelských řetězcích, která jsou vyšší než před pandemií. Dodací lhůty pro meziprodukty i konečné zboží se prodlužují, v námořní dopravě je průměrné zpoždění více než dvojnásobné ve srovnání s rokem 2018 (průměrné zpoždění zásilek mezi Čínou a Spojenými státy bylo v dubnu 2022 čtyřikrát vyšší než ve stejném období roku 2019). Vyšší náklady na obchodování dokládají např. sazby za námořní kontejnerovou přepravu, které vzrostly mezi lety 2019 a 2021 o 400 %.

I když se tyto obchodní náklady postupně snižují, u potravinářských výrobků jde o pomalejší snižování než u výrobků ostatních. Tyto a další jevy mají neúměrný dopad především na malé a střední podniky (větší společnosti se mohou více spoléhat na zásoby nebo vlastní dopravu), a to zejm. v sektoru zemědělsko-potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Opatření pro usnadnění obchodu (urychlení pohraničního odbavení, zjednodušení a harmonizace požadavků na doklady, posílení vnitrostátní ale i mezinárodní spolupráce celních orgánů a všech dalších institucí odpovědných za agri-food obchod apod.) jsou klíčová pro kompenzaci uvedených časových a nákladových nárůstů, s nimiž se obchodníci a spotřebitelé setkávají.

Snižují též příležitosti pro nezákonný obchod a korupci. Nižší náklady na dovoz a vývoz také zvětšují prostor pro angažmá malých podniků. Zpráva OECD na téma usnadňování obchodu mj. doporučuje rozšíření mechanismů krizové připravenosti (o další aktéry i produkty nad „nezbytný“ rámec definovaný pro období pandemie) a vybudování pevné infrastruktury pro účinné vnitrostátní i přeshraniční krizové řízení.

Electronic sanitary certificates for trade in animal products

Pro plynulý průběh obchodních transakcí je významným faktorem zjednodušování celních postupů. Při postupující globalizaci a rostoucím množství celních řízení nenabízejí postupy založené na tištěných dokumentech požadovanou kvalitu zpracování všech procedur a zajištění bezpečného fungování. Proto se přistupuje k zavádění elektronických/bezpapírových postupů v mezinárodním obchodu.

Plnou transpozici vzorového zákona o elektronicky přenositelných záznamech (Model Law on Electronic Transferable Records) zatím přijalo pouze sedm jurisdikcí (Bahrajn, Belize, Kiribati, Papua Nová Guinea, Paraguay, Singapur, Spojené arabské emiráty), některá ustanovení byla přijata v USA a Německu a o přijetí příslušných legislativních opatření se diskutuje i v dalších státech (např. FR, GB).

Využití a vzájemné uznávání elektronických osvědčení v rostlinolékařském dozoru výrazně vzrostlo v reakci na pandemii CoV. Zefektivnění obchodních procesů na hranicích, snížení provozních nákladů, zlepšení transparentnosti, sledovatelnosti a řízení rizik v potravinovém řetězci se očekává také od zavádění systémů elektronické certifikace v obchodu s živočišnými produkty.

V současnosti neexistuje jedno mezinárodní standardizované schéma sanitárního osvědčení, které by usnadnilo elektronickou výměnu a zpracování potřebných informací a bylo tak přínosem pro vyvážející i dovážející země.

Zavádění těchto systémů vyžaduje současně značné investice do vývoje a údržby IT infrastruktury, získání odborných znalostí, koordinace zúčastněných stran a aktualizace regulačních rámců. Vyvstávají také otázky týkající se interoperability a rozšiřování různých platforem, včetně jejich integrace s vlastními systémy dozorových orgánů. Harmonizace digitálních procesů v mezinárodním obchodu tak poskytuje další příležitost pro sbližování odvětvových systémů a právních rámců jednotlivých ekonomik.

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 812 310

13. únor 2023

Veletrhu SIAL v Kanadě se mohou české firmy již sedmým rokem účastnit formou společného stánku podpořeného v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie ze strany Ministerstva zemědělství ČR.

SIAL je největším kanadským veletrhem v oblasti potravinářství v Kanadě a klíčovou akcí pro inovace a navazování obchodních vztahů v tomto odvětví v Severní Americe. V letošním roce se bude konat ve dnech 9. – 11. května v Torontu. Detaily o veletrhu jsou k dispozici na webových stránkách https://sialcanada.com/en/. Díky účasti na veletrhu získají české společnosti možnost prezentovat produkty a řešení kanadské i mezinárodní komunitě, přičemž dle statistik organizátorů se pravidelně SIAL Canada účastní kolem 1000 vystavovatelů a 20 000 návštěvníků ze 60 zemí. Akce usnadní vstup na trh Kanady i Severní Ameriky, podpoří budování značky a umožní se seznámit s trendy v odvětví v regionu.

Generální konzulát ČR v Torontu zajistí na SIAL Canada pro zájemce z řad českých firem zázemí pro účast na společném českém stánku - z prostředků projektu na podporu ekonomické diplomacie budou hrazeny společné výdaje (sdílená výstavní plocha v rozsahu dvojstánku, vybavení, vstupy atp.). Účastníci si hradí adresné náklady spojené s cestou, ubytováním, zasláním či dovozem vzorků atd. Účast (osobní/katalogová) na výstavě je tedy pro zájemce v rámci projektu hrazena. Generální konzulát ČR v Torontu zajistí rovněž doprovodnou asistenci s networkingem a prezentací v místě, a zájemcům nabídne vhled do kanadského trhu a podmínek importu.

V případě předběžného zájmu o účast či doplňujících dotazů kontaktujte (nejpozději do 15.2.2023) přímo ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v Torontu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (+1 416 972 1476 ) nebo zástupce ministerstva zemědělství Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel: 725 856 986).

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ministerstvo-zemedelstvi-cr-a-generalni.html

13. únor 2023
Ceny potravin v únoru asi ještě porostou, i když již ne lednovým tempem, kdy se meziměsíčně zvýšily v průměru o čtyři procenta. Větší pokles přijde na jaře. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a poradce ministra průmyslu Tomáš Prouza.

Za pokračujícím zdražováním potravin v maloobchodě podle Prouzy nestojí maloobchodní řetězce, ale zneužívání inflace a dominantního postavení ze strany dodavatelů. „Obchod často nemá alternativu a velcí dodavatelé nás drží pod krkem,“ uvedl Prouza. Snížení cen podle něj přijde na jaře s jarní zeleninou z domácí produkce, což omezí dražší dovozy.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala ceny potravin neurčují zemědělci, ale řetězce. „Máme jasná data, že od nás nedošlo ani k promítnutí vyšších nákladů,“ podotkl. Zároveň uvedl, že nejvíce narostly náklady potravinářským firmám, tedy zpracovatelům.

Vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka si myslí, že hlavní podíl na zvyšování cen mají řetězce. „Pokud mají obchodní řetězce obchodní přirážku jednotlivých vertikál až ve výši 175 procent u konzumních brambor, u jablek 110 procent, tak je na divákovi, jak se k tomu postaví,“ dodal. Podle něj má největší sílu k ovlivnění cen samotný spotřebitel, který může tlačit na snižování cen drahých produktů.

Ceny potravin v Česku v prosinci meziročně vzrostly o 27,2 procenta, na Slovensku to bylo o 29 procent, v Maďarsku 49,6 procenta a v Německu o 20,5 procenta. Na Slovensku se obchodní řetězce zavázaly, že u 15 základních položek nebudou navyšovat marži. V Česku obchodníci podle Prouzy touto cestou nepůjdou a ministerstvo zemědělství je podle Fialky k tomu ani nebude vyzývat.

Autor:  Mladá fronta DNES

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/za-drahe-potraviny-mohou-dodavatele-tvrdi-obchodnici

13. únor 2023

VIETNAM

Luboš Marek, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji,

tel.: +84 904 099 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vietnam se potýká s degradací zemědělské půdy

Na nedávné konferenci „Národní strategie pro kvalitu a zdraví půdy“ zaznělo, že 4 % zemědělské půdy ve Vietnamu je silně degradováno, 7 % vykazuje známky degradace a více než 20 % půdy je ohroženo degradací. Celkem tedy čelí degradaci 1/3 zemědělské půdy a jedná se o další problém po rozsáhlých převodech zemědělské půdy na stavební pozemky, golfová hřiště aj. během posledních cca 20 let.

Zemědělská půda ve Vietnamu je chudá na živiny, obsahuje malé množství organických složek a je často kontaminovaná. Až 60 % půdy postrádá draslík a 70 % postrádá fosfor. Kvalitu půdy ovlivňují také faktory životního prostředí jako vyšší koeficient využití půdy, intenzivní zemědělství a nekontrolované používání hnojiv a pesticidů.

Hlavními příčinami degradace půdy jsou desertifikace, sucho, zasolování (v deltě Mekongu), nevhodné využívání půdy a chybějící opatření na ochranu půdy. Vietnam vydal několik legislativních dokumentů týkajících se zemědělské půdy: Zákon o půdě z roku 2013; Zákon o kultivaci z roku 2018; Zákon o ochraně životního prostředí z roku 2020 a vládní usnesení č. 18-NQ/TW o hospodaření s půdou, nicméně dokument související s kvalitou půdy chybí.

Celková rozloha zemědělské půdy ve Vietnamu je něco málo přes 11,5 mil. ha (tj. 0,11 ha/osoba), což je jedna z nejnižších na světě. „Vzhledem k aktuálním problémům je vypracování strategie a akčního plánu pro zlepšení hospodaření s půdou a zlepšení stavu půdy naprosto zásadní,“ uvedl Vu Manh Quyet, zástupce Institutu pro výzkum půdy a hnojiv (SFRI).

Nguyen Thi Bich Ngoc, zástupkyně ředitele Výzkumného ústavu ochrany rostlin (PPRI), popsala zamoření půdy škůdci, které vede k velkému používaných pesticidů. „Většina farmářů postřikuje pesticidy 8–10x ročně,“ doplnila.

Nguyen Van Bo, zástupce Vietnamské asociace věd o půdě (VSSA), apeloval, že problému kvality a zdraví půdy není ve Vietnamu věnována dostatečná pozornost. Společnost považuje půdu za zdroj snadno dostupný k využití. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) však 95 % potravinových zdrojů pochází přímo či nepřímo ze zemědělské půdy.

13. únor 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Potravinářský průmysl v Británii zaměstnává více učňů

Britské potravinářské firmy najímají v souvislosti s aktuálním nedostatkem pracovních sil v Británii více učňů. Podle údajů britského ministerstva školství vzrostl například v období od srpna do října 2022 počet učňů na pozici technik údržby o 75 %.

Neziskové organizace v potravinářství The National Skills Academy, Food and Drink (NSAFD) a Food and Drink Federation (FDF) naléhají na vládu Spojeného království, aby více podporovala potravinářské firmy v oblastech investování do vlastního vzdělávání budoucích pracovních sil.

V rámci toho NSAFD a FDF usilují o větší flexibilitu v oblasti zaměstnávání učňů, která by zaměstnavatelům umožnila investovat do kratšího modulárního vzdělávání a podpořila tak růst a produktivitu potravinářství, které je největším výrobním odvětvím ve Spojeném království.

Generální ředitelka NSAFD Louise Cairnsová uvedla: „Pracujeme na vývoji nových standardů, abychom zajistili, že budou odpovídat budoucím potřebám potravinářství. V průběhu třetího čtvrtletí roku 2022 bylo v tomto oboru investováno do učňovského vzdělávání více než 6,5 milionu liber.“

Caroline Keohane, vedoucí oddělení pro růst průmyslu FDF, dodala: „Potravinářské firmy, které působí ve všech regionech Spojeného království, zaměstnávají téměř půl milionu lidí a poskytují kariérní příležitosti na všech úrovních od inženýrů a technických operátorů až po marketéry a finančníky. Britští výrobci si uvědomují, že učňovské vzdělávání přináší rozmanitější, motivovanější a loajálnější pracovní sílu. Potřebujeme však větší podporu zejména pro menší podniky, které potřebují praktičtější přístup při identifikaci vhodných učňovských programů a poskytovatelů financování a odborné přípravy.“

Zdroj

13. únor 2023

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Evropské rozšíření jedlého hmyzu vystrašilo Arabský poloostrov

Před pár týdny Evropská unie rozšířila seznam nezávadných druhů hmyzu pro konzumaci a přidávání hmyzích produktů do potravin. V současnosti jde o velmi moderní a populární téma, které vyvolává zájem široké veřejnosti i kontroverze.

Na jedné straně stojí skupina lidí, která v pojídání hmyzu vidí jedinou možnost, jak se vypořádat s rostoucí světovou populací a zajistit dostatek potravin. Na druhé straně vzniká k těmto výrobkům přirozený odpor především v zemích, kde hmyz nikdy nebyl vnímán jako potravina.

Ať už stojíme na jedné či druhé straně, zájem o tyto potraviny dokazují nejen nově vznikající firmy, ale také jejich výsledné tržby. O rychle rostoucích firmách s jedlým hmyzem se pravidelně dočteme napříč internetem. Je také otázkou, na kolik je firma opravdu producentem hmyzí mouky výživově bohaté na udržitelný protein a na kolik jde spíše o produkci dárkových předmětů klasických potravin s malou složkou hmyzu. Tak jako tak jde o obchodně zajímavý trh, který raketově roste.

Nicméně současná medializace nové aktualizace evropských norem a rozšíření seznamu jedlého hmyzu o další druhy rozvířila debatu v arabských zemích. Jako první (na místní poměry až nečekaně rychle) a také nejvíce radikální prohlášení vydal Katar. Necelý týden po rozporuplných internetových debatách k nové evropské regulaci vydalo Ministerstvo zdravotnictví Kataru prohlášení, že zakazuje prodej jakékoliv potraviny obsahující hmyz. Jako hlavní důvod Katar uvádí, že produkce hmyzu spadá pod výrobu potravin z živočichů, a proto musí splňovat mezinárodní normy pro certifikaci Halal. A jelikož firmy vyrábějící tyto potraviny zatím Halal certifikace nemají, nemohou se takové produkty v zemi vůbec prodávat.

V dalším prohlášení výklad upravili a uvedli, že regulační úřady zemí na Arabském poloostrově včetně jejich náboženské komunity zakazují jíst jakýkoliv hmyz a protein s tímto původem. Jen o pár dní později přichází s prohlášením také Spojené arabské emiráty. Ty potvrdily, že potraviny v zemi prochází velmi přísným laboratorním testováním a v žádném případě neobsahují hmyz v rozporu s Islámským Sharia Halal standardem.

Dle technické regulace č. 2055-1 (Halal Food Part One) nejsou Halal červi ani žádný hmyz, kromě druhu kobylek a částí včel obsažených v medu. Směrnice dále dodává, že jakýkoliv výrobek, který obsahuje hmyz nebo jeho části, musí doprovázet certifikát Halal z kompetentního orgánu země produkce.

10. únor 2023
V Česku jsou první automaty na vracení PET lahví a plechovek. Jak automaty na použité obaly fungují, si Češi vyzkouší na šesti prodejnách Lidlu a Kauflandu.

O zavedení zálohového systému například po vzoru Slovenska se v Česku diskutuje už roky. Ministerstvo životního prostředí chce letos představit legislativní rámec, který by umožnil spustit vratný systém nejen na petky a plechovky, ale i další výrobky – jako jsou třeba autobaterie.

„Připravujeme návrh legislativy pro zálohování vybraných nápojových obalů jakými jsou PET lahve a plechovky. Jeho konkrétní podobu bychom měli mít během letošního roku,“ uvedl resort.

Jistotu, že v Česku zálohový systém začne platit, však nikdo nemá. Zastánci upozorňují, že bez něj Česko nemá šanci splnit ekologické cíle Evropské unie.

V obchodech už se nicméně objevují různé „hybridní“ zálohovací systémy, na kterých si prodejci testují zákazníka.

V roce 2020 spustil prodej zálohovaných minerálek e-shop Košík ve spolupráci s Mattoni 1873. Ekologicky smýšlejícím zákazníkům šel naproti také konkurenční Rohlík.cz, který vedle minerálek se zálohou pět korun rozšířil spolupráci s hrstkou ekologicky zapálených firem, jako je výrobce veganského jídla Soyka a třebíčský výrobce nápojů ZON.

Z hlediska dopadů na trh zaplavený plasty jsou to marginální kroky. Žádný další velký prodejce se nepřidal. Až teď, kdy se ve vládě rodí první plány na zálohy, dává zastáncům vratných obalů další ochutnávku zálohování Lidl a Kaufland.

Simulátor sběru lahví

Oba řetěze spustí 23. února na svých třech prodejnách pilotní testovací automaty, kam mohou zákazníci odnést nápojové PET lahve a plechovky. Od teorie se tak přechází k praxi, protože podobné automaty by v budoucnu mohly být běžné ve většině obchodů. „Zákazníci si mohou systém sběru PET lahví a plechovek vyzkoušet dříve, než vstoupí v platnost,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Zákazník by měl však vědět, že o zálohování v tomto případě nejde. Řetězce nejsou domluveny s žádným výrobcem na tom, aby se jim obaly vracely a nejspíš se tedy sešrotují a odvezou do sběrného dvora. Obchodníci ze skupiny Schwarz tento fakt nezastírají. Je to spíš jakýsi simulátor vracení lahví v automatu. Zákazník se má se systémem naučit pracovat a pochopit, že je potřeba lahve nemačkat.

Kaufland s Lidlem jsou však dva největší obchodní řetězce v Česku a z jejich strany jde o silný impulz celému trhu. Dohromady mají tržby přes 120 miliard korun a silnou pozici na trhu, s níž mohou pomoci prosadit řešení, proti kterým se obchod už nevymezuje tak striktně jako dřív.

„Věříme, že pilotní projekt pomůže podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice a že se aktivně zapojí i naši zákazníci. Vzhledem k tomu, že v případě zavedení systému budou zákazníci primárně vracet nápojové obaly u obchodníků, je pro nás důležité, aby nastavení celého systému bylo maximálně zákaznicky přívětivé, “ řekl za Lidl jeho mluvčí Tomáš Myler.

Obě společnosti v budoucnu počítají s postupným rozšiřováním tohoto testovacího projektu do dalších prodejen. Řetězce tak získají cenné informace o nákupním chování a v praxi si například na základě toho mohou vypočítat, jaké skladové plochy obaly zaberou, jak náročná bude manipulace s nimi a jaké investice budou nutné do skladových ploch.

Místo zálohy slevy na zboží

Ve třinácti zemích v Evropě, kde zálohový systém běží, zákazníci nakupují nápoje za cenu navýšenou o vratnou zálohu, která je například na Slovensku 15 eurocentů. Zákazníci v řetězcích ze skupiny Schwarz nehradí zálohy u zakoupených nápojů, ale jsou motivováni jinak. Za jejich vrácení do automatů získají slevy na nákup různého zboží.

Ředitel pro řízení sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí David Surý uvedl, že cirkulárním aktivitám obchodních řetězců fandí. „Díky tomuto pilotnímu projektu se racionálním způsobem ověří ochota zákazníků zlepšit sběr plechovek a PET lahví. Jeho výsledky pomohou při nastavování dalších opatření,“ řekl.

V diskuzích o možném zavádění zálohového systému se také mluví o manipulačním poplatku, který by obchodu kompenzoval náklady spojené například se sběrem a manipulací s obaly. Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz vypracovaného pro Svaz obchodu a cestovního ruchu by spuštění systému stálo na 5,2 miliardy korun a dalších 1,3 miliardy korun by spolkl jeho roční provoz. Přímé náklady zahrnují například nutné stavební úpravy do skladových prostor.

Podle dotazníkového šetření mezi členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR by například obchody s plochou od 400 do 2500 metrů čtverečních mohlo stát rozšíření skladu na úkor prodejní plochy 350 tisíc korun. Pro obchody nad 2500 metrů čtverečních by se náklady zhruba zdvojnásobily.

Iniciativu pro zálohování, která prosazuje spuštění depozitního systému, miliardové částky překvapily. „Zarazilo nás, že je částka tak vysoká. Je to dvojnásobek toho, kolik platí jiné země, například Norsko,“ uvedla mluvčí Kristýna Havligerová.

Do studie však nebyly zahrnuty malé obchody typu sítě COOP, která má kolem 2500 prodejen v regionech a řadu z nich na venkově. Smysl však podle iniciativy má, aby se do systému zapojil celý maloobchod. Z průzkumu mezi obchodníky však vyplývá, že by si představovali výjimku pro prodejny do 400 metrů čtverečních.

Čistší Slovensko

Na Slovensku funguje zálohový systém od ledna 2022. Data za rok provozu ukazují, že je efektivnější, než se předpokládalo.

Zpětně se vrací 70 procent nápojových obalů (asi 820 milionů obalů), tedy asi o deset procent víc oproti plánům. Podle ředitele Správce zálohového systému na Slovensku Marián Áče se mimo jiné zásadně snížilo množství volně pohozených lahví a plechovek v přírodě.

Autor: seznamzpravy.cz

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/retezce-otestuji-jestli-lide-chteji-vracet-petky

10. únor 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ukončilo příjem žádostí o dotaci z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle části 2.4 tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise.

 

„V dotačním programu pro velké podniky, u kterých došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně, jsme měli připraveno 30 miliard korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Celkově evidujeme žádosti ve výši přes 5,5 miliardy korun. Rozdíl mezi původní alokací a vyčerpanými prostředky použijeme na zastropování cen energií.“

Do 8. února 2023 předložily firmy 1 041 žádostí za 5 519 058 041 korun. Z toho ministerstvo schválilo a proplatilo 393 žádostí za 2 766 581 407 korun, 619 žádostí za 2 748 895 540 korun je podaných a 2 žádosti za 3 446 000 korun resort zamítl. „Zbylé žádosti bychom měli vyhodnotit do konce března,“ říká vrchní ředitel sekce hospodářství Eduard Muřický a dodává: Odhad alokace jsme prováděli na přelomu loňského léta a podzimu, kdy byly ceny energií na svém vrcholu. Naším cílem bylo, i na základě jednání se zástupci průmyslu, abychom měli zajištěnou částku k pokrytí maxima možného počtu oprávněných žadatelů.“

Program byl určen pro velké podniky, které mají odběrná místa připojená k distribuční soustavě elektřiny nebo plynu, na které se nevztahuje zastropování cen podle příslušného nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Výše dotace v této výzvě byla pro všechny oprávněné žadatele 30 % způsobilých nákladů a až 45 milionů korun. Energeticky náročné podniky, které byly ve způsobilém období v provozní ztrátě, mohly zažádat až o 200 milionů korun.

Další informace nejen k pomoci s vysokými cenami energií jsou na webu www.energiezamene.cz. Veřejnost a podnikatelé se mohou také obrátit na informační linku 1212.

9. únor 2023
Žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA)

Panel pro kontaminanty Norského vědeckého výboru pro potraviny a životní prostředí (VKM) zahajuje na žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA) nový projekt "Hodnocení rizik grilovaných a BBQ potravin".

VKM v rámci tohoto projektu:

 • identifikuje procesní kontaminující látky, které vznikají ve větší míře při grilování než při smažení, a vytvoří přehled uváděných množství těchto procesních kontaminujících látek v různých typech grilovaných potravin. 
 • objasní faktory (např. typ grilu, způsob grilování a potraviny), které jsou důležité pro vznik identifikovaných procesních kontaminantů v grilovaných potravinách. 
 • pokud je to možné, na základě dostupných informací zhodnotí zdravotní rizika spojená s konzumací grilovaných potravin ve srovnání se smaženými potravinami.

Více o zadání najdete na webu VKM.

Aby odborníci panelu získali přehled o tvorbě zpracovaných kontaminantů v různých smažených nebo grilovaných/BBQ potravinách, připravuje databázi obsahující evropské údaje o výskytu různých procesních kontaminantů, mimo jiné polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), heterocyklických aromatických aminů (HAA), furanů a akrylamidu, v různých potravinách. Údaje budou použity pro účely posouzení rizik při různých scénářích příjmu grilovaných potravin.

VKM proto vyzývá k poskytnutí výše uvedených dat, a to nejpozději do 15. 3. 2023.

S doplňujícími dotazy je možné se obrátit na projektového manažera projektu, pí. Helen Engelstad Kvalem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zdroj: VKM

9. únor 2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference bude zaměřena na oblast udržitelného rozvoje a nabídne pestrou škálu zkušeností z měst a obcí, i postřehy od specialistů a odborníků. Na konferenci budou diskutovány jak výzvy, které oblast udržitelnosti skýtá, tak příklady dobré praxe a funkčních opatření. Konference vychází z předchozích ročníků s názvem Životní prostředí – prostředí pro život, jejíž závěrečný den byl věnován výše uvedeným tématům. Udržitelný rozvoj a socioekonomické aspekty ochrany životního prostředí však představují širokou a multispektrální oblast, která si zaslouží zvýšenou pozornost, proto mu je letos věnována samostatná konference. Na podzim se pak uskuteční již tradiční konference Životní prostředí – prostředí pro život.

Konference Životní prostředí – prostředí každého z nás se bude zabývat následujícími tématy:

 • Zelená dohoda pro Evropu
 • Místní Agenda 21 – udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů
 • Podpora společenské odpovědnosti firem, institucí i veřejné správy
 • Odpovědné veřejné zadávání
 • Ekoznačení – podpora a propagace environmentálně šetrných technologií, výrobků a služeb
 • Oběhové hospodářství, životní cyklus výrobků a služeb
 • Socioekonomické aspekty udržitelnosti a výchova ke společenské odpovědnosti

Informace o programu, registraci a dalších organizačních podrobnostech budou postupně uveřejněny na webových stránkách www.cenia.cz a facebookovém profilu.

Máte-li zájem na konferenci vystoupit se svým příspěvkem, zašlete jeho abstrakt na této šabloně do 17.3.2023 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O zařazení příspěvku vás bude CENIA informovat do 31.3.2023.

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/konference_zivotni_prostredi

9. únor 2023

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů
a dostanou přes 416,4 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milionů korun.

 

„Podpora směřuje producentům bílkovinných plodin. Žádat mohou na půdu s pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v určeném období,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor a dodává: „Pro účely
podpory uznáváme všechny druhy hrachu, bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel nebo jejich směs.
Ve směsích musí být bílkovinné plodiny zastoupeny v porostu více než 50 procenty.

Více zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1675669841552.pdf

Autor: SZIF

Vydáno: 6. únor 2023

9. únor 2023
Český statistický úřad zveřejnil tržby v maloobchodě za loňské Vánoce. A není to šťastné, ani veselé čtení. Meziročně došlo k reálnému propadu o 7,3 procenta.

Ani vánoční svátky nedokázaly obrátit trend, který trvá od dubna 2022. „Na meziročním poklesu tržeb v maloobchodě v prosinci se podílel prodej potravin i nepotravinářského zboží. Tržby těchto odvětví klesaly nepřetržitě již osmý měsíc v řadě, přičemž pokles tržeb potravin se ještě prohloubil a zaznamenal nejnižší hodnotu od roku 2001, tedy od začátku zjišťování. Pohonné hmoty po sedmi měsících soustavného poklesu vykázaly v prosinci meziroční růst tržeb,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Maloobchodní tržby za potraviny klesly meziročně reálně o 10,2 procenta, když ve specializovaných prodejnách došlo k poklesu o 11,6 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 10,1 %. Propad pocítili i v dalších specializovaných prodejnách: s výrobky pro domácnost o 11,4 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 10,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,8 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 0,8 % a s oděvy a obuví o 0,7 %. Naopak rostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,9 %.

„A máme tady konečně čísla ČSÚ k letošním Vánocům. Média sice plnily příběhy o tom, jak jsou obchodní domy plné, ale realita je taková, jak jsme varovali: lidé tvrdě šetřili i na Vánoce,“ komentuje na Twitteru data Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Historický pokles tržeb potravin zaskočil i analytiky ČSOB. „Je to zarážející reakce na vysokou inflaci, protože zpravidla nedochází ani při výrazných šocích k tak zřetelnému omezení útrat na zboží “základní spotřeby”. To svědčí o tom, že inflační vlna disproporčně zasáhla nižší a střední třídu, která byla nucena spořit i v základních položkách,“ stojí v komentáři ČSOB k údajům statistického úřadu.

Autor: mam.cz

Vydáno: 9. února 2023

Zdroj: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/historicky-propad-trzeb-potravin-lide-tvrde-setrili-i-na-vanoce

9. únor 2023

(Praha, 6. únor 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol.


Celá zpráva zde:

2023-02-06-alkohol-deti (doc, 77,00 KB)

 

Autor: ČOI

Zdroj: https://www.coi.cz/mimoradna-kontrolni-akce-alkohol-drogy-a-mladez-2022-opet-prokazala-prodej-alkoholu-mladistvym/

9. únor 2023
Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny

Společnost Extractos y Derivados S.L předložila řadu studií a vědeckých údajů v rámci žádosti o povolení polyfenolového extraktu z vedlejšího produktu výroby olivovvého oleje jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

Relevantnost těchto údajů pro posouzení rizik a jejich soulad s právními předpisy prověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Hodnocenou novou potravinou je tekutý extrakt získaný extrakcí mechanicky vzniklého vedlejšího produktu při výrobě olivového oleje (plody Olea europaea L).

Cílem této konzultace je zjistit, zda jsou k dispozici další relevantní vědecké údaje, studie a jiné informace, které jsou součástí předložené dokumentace nebo ji podporují - podle čl. 32c odst. 2 nařízení o obecném potravinovém právu.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky v uvedené lhůtě. Příslušné příspěvky budou zváženy a EFSA se jimi bude zabývat během souvisejícího vědeckého posouzení.

Termín pro zaslání údajů je 28. února 2023.

Zdroj: EFSA