Zásady ochrany osobních údajů PK ČR

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky seminářů

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání