16. březen 2023

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti ďalší zo série seminárov, ktorý organizuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárska komora Slovenska.

Seminár sa uskutoční v pondelok dňa 3. apríla 2023 od 9:00 hod. do 13:00 hod. on-line, prostredníctvom MS Teams.

Témou seminára sú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci bezpečnosti a hygieny potravín. Na seminári budú prezentované jednotlivé rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú bezpečnosti a hygieny potravín. Seminár je určený pre právnikov aj neprávnikov.

Seminárom Vás prevedú JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej komory Slovenska a Mgr. Samuel Rybnikár, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Bližšie informácie Vám zasielame v letáčiku.

Letáček

Ďakujeme.

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

telefón: +421335939635

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

15. březen 2023

Tisková zpráva – Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Zatímco v roce 2020 bylo ekologicky obhospodařováno více než 93 tisíc hektarů orné půdy, o rok později to už bylo téměř 103 tisíce hektarů. To je nárůst o 9,7 %. Vyplývá to ročenky Ekologického zemědělství v České republice v roce 2021, kterou nově zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe).

Ke konci roku 2021 hospodařilo ekologicky 4 794 farem na výměře 558 124 hektarů, což představuje 15,7% podíl na celkovém zemědělském půdním fondu České republiky.

„Počty ekologických farem u nás stále rostou. Zatímco v roce 1990 byly pouhé tři, předloni už jich bylo téměř 5 tisíc. Ekologické hospodaření je pozitivní trend, který přispívá k udržení lepšího stavu naší krajiny, proto ho chceme co nejvíce podporovat a mnohé dotace zemědělského resortu jsou určené právě na ekologické hospodaření,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Meziroční nárust ekologicky obhospodařované orné půdy téměř o 10 % (více než 9 tisíc hektarů) svědčí o tom, že ekologicky hospodaří stále více produkčních zemědělců, tedy těch, kteří se zaměřují na pěstování plodin nebo na chov zvířat. Nejvíce ekofarem je v Jihočeském kraji, následuje kraj Plzeňský, Moravskoslezský a Zlínský.

Celkový počet ekologických zemědělců meziročně vzrostl o 2,8 % (z 4 665 na 4794). Jako výrobce biopotravin bylo ke konci roku 2021 registrováno 944 podniků, o rok dříve to bylo 865. Meziročně jde o téměř 10% navýšení.

Většina ekologických ploch v ČR leží v horských a podhorských oblastech, nejčastěji jde o trvalé travní porosty. Orná půda nyní tvoří zhruba pětinu celkové výměry ekologických pozemků. V porovnání let 2020 a 2021 vzrostla rozloha ekologických sadů, vinic a chmelnic.

Česká republika patří mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v režimu ekologického zemědělství (8. místo v Evropě) a mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ploch v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské půdě (7. místo v Evropě, 5. místo v Evropské unii po Rakousku, Estonsku, Švédsku a nově Itálii).

Ročenku najdete zde: Ročenky (Zemědělství, eAGRI).

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_plocha-orne-pudy-obhospodarovane.html

15. březen 2023

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (Zastupitelský úřad ČR v Ammánu) organizují ve dnech 10. – 11. května 2023 v jordánském hlavním městě prezentaci českých potravinářských a zemědělských produktů.

Cílem akce je představení a posílení pozice českých produktů v Jordánsku včetně přímé možnosti navázat spolupráci s místními partnery. Hlavní událostí by měl degustační český večer spojený s dalšími formami prezentace produktů zúčastněných firem zejména potenciálním místním partnerům, který se uskuteční ve středu 10. května 2023. Následující den proběhne společný workshop s místními podnikateli ve spolupráci s jordánskou obchodní komorou a Jordan Europe Business Association. Zastupitelský úřad v Ammánu nabízí v případě zájmu i zajištění separátních individuálních B2B jednání.

Jordánsko se dlouho zdálo být českým potravinářským a zemědělským produktům uzavřeno. Nyní se situace začíná postupně měnit a ukazují se možnosti, jak proniknout na tento více než desetimiliónový trh, pro který je charakteristická minimální produkce vlastních potravin.

V rámci projektu bude hrazen pronájem prostor, technické zabezpečení prezentací a propagace akce. Dopravu a ubytování, stejně jako dopravu vzorků, si hradí firmy samy. Akce bude probíhat v angličtině.

V případě zájmu prosím kontaktujte Zastupitelský úřad v Ammánu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil +962 797 888 944 nebo Ing. Vladimíru Kantorovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil +420 724 511 792 nejpozději do 14. dubna 2023.

15. březen 2023

Dotaz:

Lze použít název „šlehačka“ v označování čistě rostlinných výrobků? Lze použít název „šlehačka“ u směsných výrobků, kdy část mléčného tuku byla nahrazena tukem rostlinným?

Odpověď:

Dle článku 78 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“) se na mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII daného nařízení.

Dle článku 78 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze.

Dle přílohy VII části III bod 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 se „mléčnými výrobky“ rozumějí výrobky získané výlučně z mléka, přičemž se však mohou přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky.

Výhradně pro mléčné výrobky se vyhrazují názvy syrovátka, smetana, máslo, sýr, jogurt a další uvedené pod písm. a) a dále podle písmene b) „názvy skutečně používané pro mléčné výrobky ve smyslu článku 5 směrnice 2000/13/ES nebo článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011“.

Dle přílohy VII části III bodu 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 se označení podle bodů 1, 2 a 3 mohou používat pouze pro produkty uvedené v těchto bodech.

Dle přílohy VII části III bodu 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 se pro jiné produkty, než jsou produkty uvedené v bodech 1, 2 a 3 této části, nesmí použít žádná etiketa, obchodní dokument, propagační materiál ani žádná forma reklamy podle definice článku 2 směrnice Rady 2006/114/ES, ani jakýkoli způsob obchodní úpravy uvádějící, naznačující nebo vyvolávající dojem, že daný produkt je produktem odvětví mléka a mléčných výrobků.

Výkladem těchto ustanovení dospěl Soudní dvůr EU v bodech 29 až 30 odůvodnění svého rozsudku ve věci C-422/16 k závěru, že ačkoliv např. německý výraz „Sahne“ stejně jako francouzský výraz „Chantilly“ (šlehačka) není, na rozdíl od výrazu „Rahm“, uveden mezi názvy mléčných výrobků vyjmenovaných v příloze VII části III bodě 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, nemá tato skutečnost vliv na to, že tento výraz označuje smetanu, kterou lze ušlehat. Jedná se tedy o název ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011, skutečně používaný pro mléčný výrobek. Ani uvedený výraz tedy nelze v zásadě legálně použít pro označení čistě rostlinného produktu.

Výše uvedený závěr Soudního dvora EU k názvům „Sahne“, resp. „Chantilly“, lze vztáhnout i na český název „šlehačka“. Název šlehačka sice není uveden mezi názvy mléčných výrobků vyjmenovaných v příloze VII části III bodě 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, ale je ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 vžitým názvem[1] v České republice pro našlehanou smetanu nebo smetanu určenou ke šlehání. Jedná se tedy o název skutečně používaný pro mléčné výrobky, který nelze použít pro označení výrobku čistě rostlinného původu nebo výrobku, v jehož složení je použita látka za účelem úplného nebo částečného nahrazení mléčné složky.

Označení „šlehačka“ je chráněno článkem 78 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s ustanovením přílohy VII části III bodu 2 písm. b) a navazujícími ustanoveními přílohy VII části III bodu 5 a 6 tohoto nařízení.

Závěr:

Název „šlehačka“ nelze použít v označování čistě rostlinných výrobků. Názvem „šlehačka“ nelze označit výrobek, u kterého došlo k úplnému nebo částečnému nahrazení mléčné složky.

 

[1] čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) 1169/2011 - „vžitým názvem“ název, který je v členském státě, kde se daná potravina prodává, přijat spotřebiteli jako název potraviny, aniž by potřeboval další vysvětlení;

 

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/pouziti-oznaceni-slehacka-u-vyrobku-z-rostlinnych-tuku.aspx

15. březen 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaznamenal na českém trhu zvýšený výskyt  výrobků  určených k úpravě nespavosti a zlepšení kvality spánku obsahujících účinnou látku  melatonin.  

S ohledem na významné farmakologické účinky látky melatonin v doporučené denní dávce 0,5 mg a vyšší a na potenciální nežádoucí účinky melatoninu považuje SÚKL výrobky, které se podávají perorálně a obsahují v denní dávce 0,5 mg melatoninu a více, za léčivé přípravky. V minulosti proběhla celá řada správních řízení, kdy SÚKL dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) rozhodl v jednotlivých případech o tom, že výrobky obsahující léčivou látku melatonin v posuzovaném množství jsou léčivými přípravky odpovídajícími definici uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech. Tato rozhodovací praxe byla potvrzena rozsudkem Městského soudu v Praze i rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti. Rozhodnutí SÚKL jsou zveřejněna na stránkách SÚKL v části Výrobky přeřazené do skupiny léčiv, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).

Ústav má za to, že byly odstraněny pochybnosti o povaze těchto výrobků, jejichž existence je podmínkou pro rozhodování o povaze jednotlivých výrobků podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech.

SÚKL bude nadále považovat výrobky, které se podávají perorálně a v denní dávce obsahují 0,5 mg melatoninu a více, za léčivé přípravky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech. Nakládání s léčivými přípravky obecně podléhá regulaci zákona o léčivech. Porušením zákonných povinností může vzniknout odpovědnost za spáchání některého z přestupků uvedeného v zákoně o léčivech.  

Výrobky s denní dávkou nižší než 0,5 mg melatoninu podávané perorálně nepovažuje Ústav za léčivé přípravky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech, neboť hladiny melatoninu v séru po jejich užití jsou blízké hladinám melatoninu po konzumaci některých potravin.

14. března 2023

Sekce dozoru

14. březen 2023

Potřebujete další finanční prostředky na rozvoj své firmy, produktu či na další vzdělávání zaměstnanců? Ve složitém systému podpory nabízíme základní orientační prostředek.

Svaz průmyslu připravil pro své členy pracovní přehled nejvýznamnějších programů podpory pro podnikatele. Podporu můžete nalézt pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, na poradenství a marketing malých a středních podniků, ale také na projekty v digitální oblasti, energetice, oběhovém hospodářství či mobilitě, zaměstnanosti a vzdělávání. Rozcestník obsahuje také informace o zastropování cen elektřiny a plynu, daňových odpočtech na výzkum a vývoj nebo k investičním pobídkám.

Přehled obsahuje jak národní programy např. z ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR, tak možnosti financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, Národního plánu obnovy a dalších.

Pracovní přehled nejvýznamějších programů podpory pro podnikatele zde.

Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Zdroj: https://www.spcr.cz/news/15941-nabizime-prehled-dotacni-podpory-pro-vase-projekty

14. březen 2023

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Příjem žádostí u těchto výzev se zahájí na začátku dubna.

„Nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit. Proto je dobré hledat úspory. V této aktuální výzvě dáváme důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení kvality interiéru těchto budov, či posílení jejich schopnosti adaptovat se na změnu klimatu. Aktuálně vyhlášené výzvy tak umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na realizaci zateplení, ale také na modernizaci vnitřního osvětlení a instalaci fotovoltaických panelů, zelené střechy nebo systémů pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod. V neposlední řadě bude možné si z dotace pořídit i dobíjecí stanici pro elektromobily. V závislosti na kvalitě projektu a jeho úspornosti může žadatel čerpat dotaci s mírou podpory od 40 do 70 procent,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů se MŽP velmi komplexně věnuje v programu Nová zelená úsporám.

Koncept tzv. komplexních projektů je v OPŽP významnou novinkou a představuje model, kdy jsou do jednoho projektu integrovány aktivity z různých oblastí podpory. V případě OPŽP 2021-2027 se jedná o možnost kombinace opatření ze specifických cílů 1.1 (Energetické úspory) a 1.2 (Obnovitelné zdroje energie). Od dubna tak spouštíme dvě výzvy s názvem Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách, ve kterých je pro žadatele připraveno pět miliard korun.

„Komplexní pojetí projektů, tedy těch, které sledují více cílů zároveň a neřeší izolovaně jednotlivosti, má pro žadatele nespornou výhodu v tom, že všechny investiční záměry lze takto administrovat prostřednictvím jedné žádosti v rámci jedné a té samé výzvy,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

„Komplexní energeticko-úsporný projekt kombinuje několik úsporných opatření dohromady. Ilustračním příkladem může být třeba škola, která fotovoltaikou osází svou střechu, zateplí okna a zavede technologie pro záchyt srážkových vod, které lze znovu využít například na splachování,“ popsal ministr Hladík s tím, že žádosti je možné podat do 1. března 2024.

O podporu na zvyšování energetické účinnosti budov je velký zájem. Na snižování jejich energetické náročnosti nabídl OPŽP v loňském roce výzvu zacílenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním nebo plusovém standardu s alokací téměř 1,5 miliardy korun. Z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy byl příjem žádostí ukončen už po šesti týdnech po otevření výzvy.

Výzva 37 pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj .

Výzva 38 pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Operační program Životní prostředí.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14. březen 2023

Dne 28. března 2023 se v Bruselu uskuteční Evropský spotřebitelský summit.

 

Dne 28. března 2023 se v Bruselu uskuteční Evropský spotřebitelský summit, jako obvykle u příležitosti mezinárodního dne práv spotřebitelů.

Tato akce je organizována Evropskou komisí. Cílem summitu je stejně jako v předchozích letech diskuse k prioritám v oblasti spotřebitelské politiky. Paralelně proběhnou čtyři workshopy se zaměřením na digitalizaci, zelenou transformaci i ochranu spotřebitelů během současné krize.

Níže uvádíme odkaz na internetové stránky věnované Evropskému spotřebitelskému summitu, kde naleznete více informací (pouze v angličtině). Na tomto odkazu bude možné sledovat akci online. 

https://european-consumer-summit-2023.eu/home

Podrobný program Evropského spotřebitelského summitu je dostupný na tomto odkazu:

https://prod5.assets-cdn.io/event/9581/assets/8321566267-c933ab5916.pdf

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/evropsky-spotrebitelsky-summit-2023--273177/

14. březen 2023

Dodávka elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny (§ 2 odst. 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Do našeho místa spotřeby dodává elektřinu výrobce elektřiny, nejedná se však o jím vyrobenou elektřinu, ale o elektřinu nakoupenou na trhu. Máme právo na dodávku elektřiny za stanovenou cenu?

Stanovená cena elektřiny se podle nařízení vlády vztahuje na dodávky elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny do místa spotřeby zákazníka, přičemž novelou nařízení vlády bude pro odstranění pochybností upřesněno, že takové místo spotřeby zákazníka nesmí být připojené k přenosové nebo distribuční soustavě. Tomu odpovídá i úprava kompenzace dodávek elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny podle nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Jinými slovy, stanovená cena elektřiny se má uplatnit jen na elektřinu dodávanou do místa spotřeby zákazníka prostřednictvím přímého vedení přímo z výrobny elektřiny, nikoliv na elektřinu, kterou výrobce elektřiny nevyrobil, ale nakoupil ji na trhu.

Kategorie zákazníků se stanovenou cenou (§ 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Uplatní se stanovené ceny elektřiny a plynu i pro zákazníka, který je zároveň výrobcem elektřiny nebo plynu a obchoduje s nimi, splňuje-li takovýto zákazník věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny nebo plynu?

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. se vztahuje jen na obchodní vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny/plynu, tj. vztahy založené smlouvou o dodávce elektřiny, resp. smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud tedy elektřinu/plyn odebírá zákazník ve smyslu energetického zákona a má s jiným dodavatelem elektřiny/plynu (který je osobou odlišnou od zákazníka) sjednanou smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny (a souvisejících služeb), pak má právo na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu. 

Stanovené ceny elektřiny a plynu se naopak nevztahují na případy, kdy je část odběru elektřiny/plynu zákazníka kryta dodávkami elektřiny/plynu z vlastní výrobny elektřiny/plynu. V takovém případě není dána pluralita subjektů, a absentuje tedy potřebný závazkový vztah mezi zákazníkem na jedné straně a dodavatelem elektřiny/plynu na straně druhé.

 1. Jaký je výklad pojmů „domovní kotelna“, „zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka“ a „ostatní“ v ustanovení § 4 odst. 4 písm. c) a d) nařízení vlády č. 298/2022 Sb.?

Domovní kotelna – případ, kdy je tepelná energie vyráběna v decentralizovaném zdroji pro budovu, v níž je zdroj umístěn (typicky plynové domovní kotelny v bytových domech).

Zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka – případ, kdy odběratel vyrábí tepelnou energii a dodává ji pouze jednomu svému zákazníkovi pro jeden jeho objekt a v souladu s § 3 odst. 4 písm. b) energetického zákona se na tuto činnost nevyžaduje licence.

Ostatní – všechny ostatní případy (typicky centralizované zdroje tepelné energie, z nichž je tepelná energie dodávána do rozvodného tepelného zařízení).

Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny/plynu (§ 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Jak se postupuje při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu? Stanoví se nejvyšší měsíční hodnota elektřiny/plynu zvlášť za každý měsíc, nebo jedna za celé období 2017–2022?

Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny/plynu se posuzuje za každý měsíc zvlášť, tj. uvedeme na příkladu: pro určení maximálního množství elektřiny/plynu za úředně stanovenou cenu v březnu 2023 se poměřují hodnoty odběru elektřiny/plynu za březen 2018, březen 2019, březen 2020, březen 2021 a březen 2022, z těchto hodnot se vybere ta nejvyšší a z ní se vypočítá 80 %.

 1. Kdo závazně stanovuje nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny/plynu a kdo ji zpřístupňuje dodavateli elektřiny/plynu?

Nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny/plynu stanovuje na základě historických dat o spotřebě elektřiny/plynu na daném odběrném místě společnost OTE, a.s., která ji také prostřednictvím svého informačního systému zpřístupňuje dodavateli elektřiny/plynu.

V případě dodávky elektřiny do míst spotřeby (která nejsou evidována v informačním systému OTE, a.s.) prostřednictvím přímého vedení se při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny postupuje podle § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 1. Může OTE, a.s. při stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu přihlédnout k hodnotám použitým obchodníkem s elektřinou/plynem pro vyúčtování dodávky elektřiny/plynu zákazníkům v případech, kdy u OTE, a.s. nejsou evidována skutečná historická data o spotřebě elektřiny/plynu?

Je nutné rozlišovat mezi případy, kdy se jedná o stejné odběrné místo zákazníka, u něhož OTE, a.s. z různých důvodů neeviduje historii spotřeby elektřiny/plynu, a kdy se jedná o jiné/nové odběrné místo.

Odběrné místo definuje energetický zákon jako „místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny“, resp. jako „místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením“. Na totožnost odběrného místa nemá vliv změna EAN/EIC např. v důsledku výměny elektroměru/plynoměru, instalace výrobny elektřiny v odběrném místě, uzavření nové smlouvy o distribuci elektřiny/plynu, změny čísla popisného atd. Pokud se stále jedná o stejné odběrné místo jako takové, tedy pokud stále dochází k dodávce elektřiny/plynu pro provoz odběrného elektrického/plynového zařízení, měl by dodavatel elektřiny/plynu využít historickou spotřebu daného odběrného místa vedenou i pod původním EAN/EIC. Vzhledem však k tomu, že dodavatel elektřiny/plynu získává data výlučně ze systému OTE, a.s., doporučujeme požádat distribuční společnost o předání historických dat OTE, a.s. a OTE, a.s. by následně měla umožnit „přeregistraci“ této spotřeby na nový EAN/EIC. Nechce-li tak učinit, doporučujeme u OTE, a.s. uplatnit reklamaci.

V případě, že v informačním systému OTE, a.s. nejsou evidována historická data z důvodu změny / nově vzniklého odběrného místa, postupuje se podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 1. Došlo ke změně EAN/EIC, společnost OTE, a.s. pod novým EAN/EIC neeviduje údaje o historii spotřeby elektřiny/plynu, a proto nepředala dodavateli elektřiny/plynu správnou hodnotu nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu, v důsledku čehož dodavatel elektřiny/plynu uplatnil stanovenou cenu elektřiny/plynu na nesprávné množství odebrané elektřiny/plynu. Jak máme postupovat?

Odběrné místo definuje energetický zákon jako „místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, v němž dochází ke spotřebě elektřiny, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny“, resp. jako „místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením“. Změna EAN/EIC např. v důsledku výměny elektroměru/plynoměru, instalace výrobny elektřiny v odběrném místě, uzavření nové smlouvy o distribuci elektřiny/plynu, změny čísla popisného atd. nemá na totožnost odběrného místa vliv. Podstatné je, zda se stále jedná o odběrné místo jako takové, tedy zda stále dochází k dodávce elektřiny/plynu pro provoz odběrného elektrického/plynového zařízení. Dodavatel elektřiny/plynu by tedy měl využít historickou spotřebu daného odběrného místa vedenou i pod původním EAN/EIC. Vzhledem však k tomu, že dodavatel elektřiny/plynu získává data výlučně ze systému OTE, a.s., doporučujeme požádat distribuční společnost o předání historických dat OTE, a.s. a OTE, a.s. by následně měla umožnit „přeregistraci“ této spotřeby na nový EAN/EIC. Nechce-li tak učinit, doporučujeme u OTE, a.s. uplatnit reklamaci.

 1. S jakým množstvím odebraného plynu máme poměřovat 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu, pokud z plynu zároveň vyrábíme elektřinu i tepelnou energii?

Cena dodávky plynu na výrobu elektřiny není zastropovaná vůbec, zatímco naopak na množství plynu spotřebované na výrobu tepelné energie se stanovená cena uplatní ze 100 %. Po odečtení množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a tepelné energie se na zbývající množství plynu uplatní zastropovaná cena v rozsahu 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu.

 1. Jaká bude výsledná cena dodávky elektřiny/plynu, je-li sjednána spotová cena elektřiny/plynu, která je v daném měsíci průměrně vyšší než stanovená cena elektřiny/plynu, ale stanovená cena elektřiny/plynu se neuplatní na celý rozsah spotřeby elektřiny/plynu, neboť ten je větší než 80 % nevyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu? „Nabíhá“ množství elektřiny/plynu za stanovenou cenu postupně a na konci měsíce se již dodávka elektřiny/plynu účtuje za v tu dobu platné spotové ceny? 

V rozsahu 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu se na odebrané množství elektřiny/plynu uplatní stanovená cena elektřiny/plynu. Zbývající množství odebrané elektřiny/plynu je účtováno za sjednanou cenu, resp. podle způsobu určení ceny ve smlouvě. Není přitom podstatné, jaký je průběh spotřeby během zúčtovacího období, protože posouzení toho, zda bylo odběrem elektřiny/plynu překročeno 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu, se vztahuje ke spotřebě za celé zúčtovací období. Pokud dojde k překročení 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny/plynu v průběhu zúčtovacího období, potom dodavatel elektřiny/plynu musí stanovit poměr velikosti spotřeby za stanovenou cenu a zbývající spotřeby za sjednanou cenu pro každou obchodní hodinu (v případě elektřiny) nebo plynárenský den (v případě plynu).

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny/plynu (§ 6 a 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Jak často poskytuje zákazník, který je malým nebo středním podnikatelem, dodavateli elektřiny/plynu prohlášení?

Úprava prohlášení poskytovaných malými nebo středními podnikateli je obsažená v § 6 odst. 5 až 7, resp. § 7 odst. 4, 8 a 9 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Z těchto ustanovení vyplývá, že malí nebo střední podnikatelé poskytují prohlášení nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny/plynu, přičemž platí, že podmínka poskytnutí prohlášení je splněna do doby, než zákazník dodavateli elektřiny/plynu oznámí změnu prohlášených skutečností. Jinými slovy, v případě malých a středních podnikatelů stačí poskytnout prohlášení pouze jednou (pakliže v průběhu času nedojde ke změně prohlášených skutečností). Jinak je tomu v případě výkazu podle přílohy č. 1 nebo 9 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. – vyrábí-li malý nebo střední podnikatel z plynu elektřinu nebo tepelnou energii, poskytuje výkaz každý měsíc, a to vždy nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit stanovená cena za dodávku plynu.

 1. Jaká prohlášení poskytuje dodavateli plynu velký podnikatel, který vyrábí z plynu zároveň elektřinu i tepelnou energii?

Velký podnikatel vyrábějící z plynu částečně elektřinu a částečně tepelnou energii pro dodávky vyrobené tepelné energie třetím subjektům poskytuje prohlášení podle vzoru v příloze č. 6 a příloze č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Současně také poskytuje výkaz výrobce tepelné energie podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Další povinnosti stanovené nejsou. Pokud by však velký podnikatel vyráběl tepelnou energii jen pro vlastní potřebu, jedná se o technologickou spotřebu plynu, na kterou se vztahuje zastropovaná cena v rozsahu 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu.

 1. Jak se liší prohlášení zákazníků, kteří jsou malými nebo středními a kteří jsou velkými podnikateli, pokud z odebraného plynu vyrábějí tepelnou energii?

Jakýkoliv zákazník kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel (s výjimkou tzv. preferovaných odběratelů uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 298/2022 Sb.), který uplatňuje stanovenou cenu na dodávku plynu za účelem výroby tepelné energie, poskytuje prohlášení podle vzoru v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb., tedy malý nebo střední podnikatel i velký podnikatel. Malý nebo střední podnikatel k tomu současně poskytuje prohlášení podle vzoru v příloze č. 5 a velký podnikatel prohlášení podle vzoru v příloze č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Současně také malý nebo střední podnikatel i velký podnikatel poskytují výkaz výrobce tepelné energie podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 6 oproti příloze č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. pouze specifikuje zdroj, v němž je tepelná energie vyráběna.

 1. Dodavateli elektřiny/plynu jsme poskytli prohlášení zákazníka / výkaz výrobce tepelné energie / výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny s nesprávnými údaji. Jak máme nyní postupovat?

Pokud zákazník zjistí, že v prohlášení nebo výkazu poskytnutém dodavateli elektřiny/plynu jsou nesprávné údaje, může dodavateli elektřiny/plynu zaslat opravné prohlášení nebo výkaz. Postup upravuje § 9 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Pokud je sjednána měsíční fakturace a dodavatel elektřiny/plynu již vystavil vyúčtování na základě nesprávných údajů, může jej zákazník požádat o vystavení opravného vyúčtování.

 1. Pokud vyrábíme z plynu tepelnou energii a dodavateli elektřiny jsme poskytli jen příslušná prohlášení, ne už ale výkaz výrobce tepelné energie, máme stále právo na dodávku plynu za stanovenou cenu?

Věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu upravuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb. v § 7. V případě, že zákazník žádá o uplatnění stanovené ceny plynu na poměrnou část dodávky plynu podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 298/2022 Sb., pak je podmínkou, aby dodavateli plynu ve stanovených lhůtách poskytnul prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a údaje o účelu použití plynu v rozsahu a v členění podle výkazu výrobce tepelné energie uvedeného v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Malý nebo střední podnikatel k tomu současně poskytuje prohlášení podle vzoru v příloze č. 5 a velký podnikatel prohlášení podle vzoru v příloze č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Bez splnění všech těchto věcných podmínek nelze stanovenou cenu na poměrnou část dodávky plynu uplatnit.

 1. Do našeho odběrného místa dodávají plyn dva dodavatelé. Jak máme postupovat při uplatnění stanovené ceny za dodávku plynu?

Má-li zákazník sjednanou dodávku plynu s více dodavateli plynu, zajišťuje ve skutečnosti dodávku plynu do odběrného místa zákazníka pouze jeden z nich. Druhý nebo další dodavatel plynu předává plyn pro dodávky do odběrného místa primárnímu dodavateli plynu na virtuálním obchodním bodě. Přestože však dodávku plynu do odběrného místa registrovaného v systému OTE, a.s. podle stávající právní úpravy ve skutečnosti realizuje pouze jeden dodavatel plynu, je nezbytné vyjít z fikce dodávky do odběrného místa i dalšími dodavateli plynu podle § 74 odst. 2 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (byť na virtuálním obchodním bodě dochází k předání plynu mezi jednotlivými dodavateli plynu). Pokud tedy zákazník požaduje uplatnění stanovené ceny plynu na všechny dodávky plynu do jeho odběrného místa, měl by poskytnout příslušná prohlášení a výkazy za účelem splnění věcných podmínek pro uplatnění stanovené ceny plynu podle § 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. všem jeho dodavatelům plynu. Splní-li věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu jen vůči některému z jeho dodavatelů plynu, uplatní se na dodávky plynu od ostatních dodavatelů plynu sjednaná cena.

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele (§ 8a nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Lze v průběhu roku 2023 nebo po jeho uplynutí měnit kategorii rozsahu majetkového prospěchu podle § 8a nařízení vlády č. 298/2022 Sb.?

Ano. V případě, že v průběhu roku velký podnikatel zjistí, že podmínky pro danou kategorii nesplní, bude v následujícím období provádět posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu v kategorii s nižším limitem. Příslušnost k vybrané kategorii bude ověřena v návaznosti na zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zpracovanou po uplynutí roku 2023 na základě skutečných hodnot.

 1. Jak máme postupovat, pokud nás dodavatel energií sám zařadil do některé z kategorií rozsahu majetkového prospěchu podle § 8a nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a máme obavu, že nesplníme kritéria dané kategorie?

Dodavatel energií nemůže zákazníka sám zařadit do některé z kategorií rozsahu majetkového prospěchu. Kategorii rozsahu majetkového prospěchu vyplňuje zákazník ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb., kterou zasílá Ministerstvu průmyslu a obchodu v termínech podle § 8d odst. 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 1. Spočívá rozdíl mezi rozsahem majetkového prospěchu kategorie A a B pouze v tom, že u rozsahu majetkového prospěchu kategorie A se nepočítají způsobilé náklady a limit 2 mil. EUR platí bez dalšího, zatímco u rozsahu majetkového prospěchu kategorie B se výpočet způsobilých nákladů provádí?

Ano, u rozsahu majetkového prospěchu kategorie A se způsobilé náklady nepočítají a limit 2 mil. EUR platí bez dalších podmínek, zatímco u rozsahu majetkového prospěchu kategorie B je sice limit vyšší, ale je nutné splnit podmínku 50 % způsobilých nákladů.

 1. Jaké účetní standardy (mezinárodní IFRS, české CSA) se mají použít pro výpočet EBITDA?

Nařízení vlády účetní standardy nespecifikuje, záleží tedy na volbě subjektu. Při vymezení EBITDA (= výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky) však nařízení vlády č. 298/2022 Sb. používá pojmy podle českých účetních standardů. V každém případě je nutné použít stejný účetní standard pro stanovení EBITDA v průběhu roku 2023 i po jeho skončení.

 1. Kdo a jak bude dokládat a ověřovat správnost vstupních údajů pro výpočet způsobilých nákladů, tedy např. ceny elektřiny a plynu a množství elektřiny a plynu odebraných v referenčním roce, ceny elektřiny a plynu v roce 2023 atd.? Budou tyto údaje poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu dodavatelé energie, nebo povinnost doložení bude na zákazníkovi?

Výpočet způsobilých nákladů provádí sám velký podnikatel (na základě jemu známých vstupních údajů), který zpracovává zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a zasílá ji Ministerstvu průmyslu a obchodu. Současně je velký podnikatel povinný zasílat svému dodavateli elektřiny/plynu prohlášení, že nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch a že doručil Ministerstvu průmyslu a obchodu zprávu o posouzení vzniku nadměrného prospěchu. Pokud by toto prohlášení nebylo úplné, správné nebo pravdivé, dopustil by se velký podnikatel přestupku, přičemž příslušným k projednání takového přestupku je Energetický regulační úřad. Pokud by tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo pochybnosti o správnosti či pravdivosti zaslané zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu, resp. pokud by mělo pochybnosti o závěru, že velký podnikatel nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch, což velký podnikatel uvedl v prohlášení poskytnutém jeho dodavateli elektřiny/plynu, může jednak podat Energetickému regulačnímu úřadu podnět k zahájení přestupkového řízení a jednak může (pokud velký podnikatel neodvedl ve stanové lhůtě získaný nadměrný majetkový prospěch do státního rozpočtu) rozhodnout o tom, že došlo ke vzniku nadměrného majetkového prospěchu, stanovit jeho výši a uložit povinnost odvodu nadměrného majetkového prospěchu do státního rozpočtu. V řízení před Ministerstvem průmyslu a obchodu by případně probíhalo dokazování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem.

 1. Je správný postup, že při výpočtu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele podle způsobilých nákladů se nejdříve vypočítají zvlášť způsobilé náklady na elektřinu, zvlášť způsobilé náklady na plyn a až z jejich součtu se vypočítá 50 %? Je následně nutné vyčerpat nejvyšší přípustný majetkový prospěch odběrem elektřiny nejvýše v rozsahu 50 % dílčí hodnoty způsobilých nákladů na elektřinu a odběrem plynu nejvýše v rozsahu 50 % dílčí hodnoty způsobilých nákladů na plyn?

Nastíněný postup je správný. Způsobilé náklady se vypočítají zvlášť pro elektřinu a zvlášť pro plyn, následně se sečtou a z těchto celkových způsobilých nákladů se vypočítá 50 %. Nezáleží přitom na tom, v jakém v jakém poměru komodit vyčerpá velký podnikatel vypočítaný nejvyšší přípustný majetkový prospěch, rozhodující je jen to, aby nedošlo k překročení 50 % celkových způsobilých nákladů, resp. případně absolutního limitu.

 1. Rozepíšeme-li § 8a odst. 8 větu první nařízení vlády č. 298/2022 Sb. do matematického vzorce, pak pokud je hodnota EBITDA za rok 2023 vyšší než 70 % hodnoty EBITDA za rok 2021, má se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D nebo E snížit o zápornou hodnotu, tedy ve skutečnosti se má navýšit. Je tento postup správný?

Současné znění § 8a odst. 8 věty první nařízení vlády č. 298/2022 Sb. lze matematicky interpretovat tak, že se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D a E nesnižuje, ale naopak zvyšuje. Smyslem ustanovení však skutečně bylo snížení rozsahu majetkového prospěchu kategorie C, D a E o absolutní výši rozdílu, resp. o výši rozdílu mezi hodnotou EBITDA za rok 2023 a 70 % hodnoty EBITDA za rok 2021. Jen tento výklad je proto nyní možný.

Ustanovení § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. však bude upřesněno v tom smyslu, že pro rozsah majetkového prospěchu kategorie C (stejně jako u rozsahu majetkového prospěchu kategorie D a E) bude vždy nutné splnit podmínku, že výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu nepřesáhne hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. To znamená, že nebude moci nastat situace, že výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 podle účetní závěrky se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu přesáhne hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. Tím tedy bude modifikovaný režim podle stávajícího ustanovení § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., které předpokládá snížení rozsahu majetkového prospěchu o rozdíl mezi hodnotou EBITDA za rok 2023 a 70 % hodnoty EBITDA za rok 2021, tj. umožňuje, aby hodnota EBITDA za rok 2023 překročila hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. Pro velké podnikatele se nebude jednat o zásadní změnu, neboť zaúčtují-li případné vrácení části nadměrného majetkového prospěchu do účetní závěrky za rok 2023, splní požadavek upraveného znění § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 1. Platí, že pro uplatnění rozsahu majetkového prospěchu kategorie C není podmínkou faktické snížení hodnoty EBITDA za rok 2023 oproti hodnotě EBITDA za rok 2021?

Podle současného znění nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je tomu tak, že pro splnění podmínek rozsahu majetkového prospěchu kategorie C se nevyžaduje snížení hodnoty EBITDA za rok 2023 oproti hodnotě EBITDA za rok 2021. Ustanovení § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. však bude upřesněno v tom smyslu, že pro rozsah majetkového prospěchu kategorie C (stejně jako u rozsahu majetkového prospěchu kategorie D a E) bude vždy nutné splnit podmínku, že výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu nepřesáhne hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. To znamená, že nebude moci nastat situace, že výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 podle účetní závěrky se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu přesáhne hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. Tím tedy bude modifikovaný režim podle stávajícího ustanovení § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., které předpokládá snížení rozsahu majetkového prospěchu o rozdíl mezi hodnotou EBITDA za rok 2023 a 70 % hodnoty EBITDA za rok 2021, tj. umožňuje, aby hodnota EBITDA za rok 2023 překročila hodnotu 70 % EBITDA za rok 2021. Pro velké podnikatele se nebude jednat o zásadní změnu, neboť zaúčtují-li případné vrácení části nadměrného majetkového prospěchu do účetní závěrky za rok 2023, splní požadavek upraveného znění § 8a odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 1. Pokud bychom zvolili kategorii rozsahu majetkového prospěchu, pro kterou je rozhodná výše EBITDA, a až po skončení roku 2023 by se ukázalo, že hodnota EBITDA za rok 2023 byla vyšší, než jakou jsme předpokládali, a proto jsme nesplnili kritérium výše EBITDA pro danou kategorii rozsahu majetkového prospěchu, museli bychom získaný majetkový prospěch vracet? A naopak, pokud by výsledná hodnota EBITDA za rok 2023 byla nižší, než jakou jsme předpokládali, bylo by možné zpětně požádat o uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu?

Velký podnikatel na základě EBITDA důvodně předpokládané pro rok 2023 a nákladů, které v roce 2023 vynaloží na nákup elektřiny a plynu, vymezí rozsah majetkového prospěchu, kterého s ohledem na výše učiněné předpoklady pravděpodobně odběrem elektřiny nebo plynu za stanovené ceny dosáhne, a toto uvede ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu, kterou zasílá Ministerstvu průmyslu a obchodu a v níž prohlašuje a hodnotí, zda v daném období (čtvrtletí) nepřekročil nejvyšší přípustný majetkový prospěch v dané kategorii. V průběhu uvedeného období je tedy při posouzení použita důvodně předpokládaná hodnota EBITDA, přičemž její skutečná výše je základem až pro posouzení po skončení roku 2023. V případě, že by velký podnikatel zvolil kategorii C, D nebo E a skutečná hodnota EBITDA za rok 2023 by byla vyšší, než předpokládal, v důsledku čehož by nebyla naplněna podmínka pro kategorii C, D nebo E, získal by nadměrný majetkový prospěch, který by musel odvést do státního rozpočtu (§ 96e energetického zákona). Pokud by však předpokládal, že podmínku EBITDA pro kategorii C, D a E nesplní, a proto by zvolil kategorii s nižším limitem a po jeho vyčerpání požádal dodavatele elektřiny/plynu o ukončení odběru elektřiny/plynu za stanovenou cenu, a teprve po skončení roku 2023 by se ukázalo, že skutečná hodnota EBITDA za rok 2023 byla nižší a byla by bývala splněna podmínka pro kategorii C, D nebo E, nebylo by možné žádat o zastropovanou cenu elektřiny/plynu zpětně, neboť ta se uplatní vždy nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž velký podnikatel poskytl dodavateli elektřiny/plynu prohlášení, že je velkým podnikatelem a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch.

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob (§ 8b nařízení vlády č. 298/2022 Sb.)

 1. Uplatní se nejvyšší přípustný majetkový prospěch stanovený pro seskupení osob i na každou osobu v rámci seskupení osob zvlášť?

Nikoliv. Platí, že pro každý osobu v rámci seskupení osob se uplatní jednotlivě určený limit podle § 8a nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Pro seskupení osob jako celek pak platí nejvyšší limit nejvyššího přípustného majetkového prospěchu dosažený kteroukoliv osobou patřící do seskupení osob, případně snížený podle § 8b odst. 2 nebo § 8c nařízení vlády. Jinými slovy, každá osoba v rámci seskupení osob se řídí jednotlivě určeným nejvyšším přípustným majetkovým prospěchem velkého podnikatele, souhrn skutečně dosažených majetkových prospěchů všech osob v rámci seskupení osob však nesmí překročit skupinový limit.

Lze si představit situaci, kdy podnikatel splní podmínky rozsahu majetkového prospěchu kategorie A, B, C a D a vybere si (uvede ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu) limit podle rozsahu majetkového prospěchu kategorie C, přičemž pokud tento limit bude nejvyšší z rozsahů majetkových prospěchů zvolených osobami v rámci seskupení osob, uplatní se tento limit i pro seskupení osob jako celek.

 1. Platí, že pro uplatnění rozsahu majetkového prospěchu např. kategorie C pro seskupení osob stačí, že alespoň jeden člen seskupení osob splní podmínky této kategorie rozsahu majetkového prospěchu?

Ano, stačí, že alespoň jeden subjekt ze seskupení osob splní podmínky dané kategorie.

 1. V seskupení osob jsou 3 společnosti Alfa, Beta a Gama. Společnost Alfa i Beta si zvolí rozsah majetkového prospěchu kategorie A a společnost Gama si zvolí rozsah majetkového prospěchu kategorie B. Způsobilé náklady společnosti Gama vypočtené postupem podle § 8a odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. činí 4,6 mil. EUR, 50 % způsobilých nákladů společnosti Gama tedy činí 2,3 mil. EUR. Jak vysoký je v tomto případě nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob? Je to 4 mil. EUR (podle obecného limitu rozsahu majetkového prospěchu kategorie B), nebo 2,3 mil. EUR (podle limitu určeného jednotlivě pro společnost Gama), nebo ještě jiná částka?

V uvedeném příkladu činí nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob 4 mil. EUR. Dané vychází z ustanovení § 8b odst. 1 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., podle kterého nejvyšší přípustný majetkový prospěch všech členů seskupení osob v souhrnu činí nejvyšší z hodnot rozsahů majetkového prospěchu kategorie A až E stanovených v EUR.

 1. Jestliže do seskupení osob patří osoba se sídlem v ČR, jejíž zapojení do seskupení osob je zprostředkováno zahraničními subjekty, má být majetkový prospěch této osoby zahrnut do kalkulace nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob, i když nejvyšší přípustný majetkový prospěch má být kalkulován jen pro subjekty odebírající elektřinu nebo plyn na území ČR?

Do seskupení osob patří veškeré společnosti, mezi nimiž existují vztahy ovládání nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu relevantních ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (podotýkáme, že  v příloze č. 10 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb. bude ještě odstraněna nesprávná definice seskupení osob s odkazem na doporučení Komise 2003/361/ES - správné je vymezení seskupení osob ve smyslu § 8b odst. 1 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Do limitu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu se však počítá jen prospěch získaný odběrem elektřiny a plynu v odběrných místech na území ČR (sídlo společnosti nehraje roli), ten nicméně v plném rozsahu.

Uplatnění stanovené ceny elektřiny/plynu v případě spotových produktů (§ 19e odst. 2 energetického zákona)

 1. V jakých intervalech se v případě spotových produktů vyhodnocuje, zda je sjednaná cena elektřiny/plynu vyšší než stanovená cena?

V případě spotových produktů se v souladu s § 19e odst. 2 energetického zákona vyhodnocuje to, zda je dodávka elektřiny/plynu realizována za stanovenou nebo sjednanou cenu, až po skončení zúčtovacího období, které může být různě dlouhé. Pro zákazníky s měřením typu A je standardně dlouhé jeden měsíc. V případě, že průměrná sjednaná spotová cena za měsíc je nižší než stanovená cena, nemá zákazník nárok na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu, i když v určitých hodinách byla sjednaná cena vyšší než stanovená, a naopak pokud je průměrná cena za měsíc vyšší než stanovená cena, má zákazník nárok na dodávku elektřiny/plynu za stanovenou cenu ve všech hodinách, i když v určitých hodinách byla sjednaná cena nižší než stanovená.

Neoprávněný/nadměrný majetkový prospěch (§ 96e energetického zákona)

 1. Jak konkrétně máme vrátit nadměrný majetkový prospěch? Na jaké číslo účtu jej máme zaslat?

Získal-li zákazník odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu majetkový prospěch, který přesahuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, pak § 96e energetického zákona stanoví, že je povinen odvést nadměrný majetkový prospěch do státního rozpočtu (sám, nikoliv např. prostřednictvím svého dodavatele energií). Konkrétní číslo účtu k zaslání nadměrného majetkového prospěchu bude zveřejněno.

 1. Pokud překročíme nejvyšší přípustný majetkový prospěch a část budeme muset vrátit, bude tento nadměrný majetkový prospěch úročen? Případně jakým úrokem?

Ne, nadměrný majetkový prospěch nebude úročen. Jeho výše se stanoví jen jako rozdíl mezi skutečně dosaženým majetkovým prospěchem (překročí-li nejvyšší přípustný majetkový prospěch) a nejvyšším přípustným majetkovým prospěchem.

14. březen 2023

Soutěž Stříhejte kolem dokola je za námi, rozdávání výher je ale v plném proudu. Známe vítěze všech 52 poukázek na nákup kvalitních potravin, týdenních, týmových i základních výher. Více než 50 000 cen už má své nové majitele nebo k nim právě míří. Rozesílka základních výher právě začíná. O jaké pomocníky jste hráli? Připravili jsme pro vás přehled všech drobných výher, jejichž výherce jsme každý týden losovali z došlých platných herních karet. Nejvíce soutěžící zaujalo bambusové prkénko s roztomilým zvířecím motivem. Pojďme si prkénko i další výhry pořádně "prohlédnout"!

1. týden - Bavlněný stahovací pytlík

Praktický pytlík ze 100% bavlny se stahováním na šňůrku pomůže udržet vaše pečivo co nejdéle čerstvé. A Klasáček ho u toho bude hlídat, jednoho velkého na pytlíku najdete natištěného.

2. týden - Cukrářský zdobící sáček

Ve druhém soutěžním týdnu na soutěžící čekalo 3900 balení klasických cukrářských zdobicích sáčků pro opakované použití. V každém balení jich je připraveno 20 kusů, takže můžete zrobit a zdobit a zdobit!

3. týden - Forma na led

Silikonová forma na ledové kostky s víčkem nesmí chybět ve vaší mrazničce. V této formě můžete mrazit samozřejmě nejen vodu, ale třeba i ovocné nebo zeleninové šťávy. Skvěle se v nápojích vyjímají kostky ledu se zamraženými jedlými květy nebo drobnými kousky ovoce a bylinek.

4. týden - Rádlo

Rádlo z babiččiny výbavy ocení každá hospodyňka. Možná víte, že rádlo je původně druh zemědělského nářadí, který se používal k orbě již v době neolitické a bronzové. Ta naše jsou ale mnohem menší a spíše se hodí pro výrobu nudlí nebo třeba sýrových tyčinek.

5. týden – Hra Člověče, nezlob se

Výhra v 5. týdnu potěší milovníky stolních her. Mohou se těšit na legendární hru Člověče, nezlob se v dřevěném provedení v praktickém bavlněném stahovacím sáčku. Zabaví se všechny věkové kategorie a toto menší provedení se bude hodit především na cestování.

6. týden – Hra Mikádo

Přesné prsty, soustředění, taktika. To jsou základy společenské hry Mikádo pro celou rodinu, která otestuje jemnou motoriku, pevné nervy a schopnost soustředění. Na první pohled to možná vypadá, že hra má svůj původ v Japonsku, ale její oficiální příběh sahá do Maďarska, odkud se do světa rozšířila ve 30. letech 20. století.

7. týden – Logická hra

Procvičte si kdekoli své logické schopnosti s cestovní hrou v bavlněném pytlíku – házejte kostkou a plňte její příkazy. Procvičíte zejména logiku, motoriku a smysl pro rovnováhu.

8. týden – Nákupní taška

Elegantní, vysoce praktická a společensky udržitelná velká nákupní taška z přírodních materiálů unese každý váš menší kvalitní nákup. Doporučujeme ji mít stále připravenou v kabelce nebo batohu!

9. týden – Létající talíř

Létající talíř neboli frisbee z ekologického plastu pro venkovní zábavu. Navíc s velkým motivem Klasáčka, který na vás bude mávat z trávy, až v ní budete zatoulaný létající talíř hledat.

10. týden – Prkénko

Podle počtu došlých herních karet byl o 10. základní výhru velký zájem, a my se vůbec nedivíme – bambusové krájecí prkénko ve tvaru slepičky nebo čuníka musí potěšit prostě každého!

11. týden – Sada bambusových příborů

Na piknik, do přírody nebo na chatu. Sada bambusových příborů ve stahovacím sáčku přijde vhod všude, kde se začne šířit hlad. Sada obsahuje lžící, nůž i vidličku, takže vás žádný pokrm nezastihne nepřipravené.

12. týden – Odměrné lžičky

Polévková lžíce nebo čajová lžička v receptu? Spolehněte se na sadu 4 přesných odměrných lžic, které slouží pro přesné odměření surovin nejen při pečení.

13. týden – Univerzální cedník

V každé kuchyni najde své místo univerzální cedník pro každodenní použití. Kolikrát už se v kuchyních stalo, že při slívání knedlíků, těstovin či třeba zeleniny část obsahu hrnce skončila v dřezu, nebo neposlušná poklička dokonce odskákala až na podlahu? S naším univerzálním cedníkem je podobným „pohromám“ navždy konec!

Ilustrační přehled cen naleznete zde.

Všem výhercům gratulujeme!

Zdroj: https://www.akademiekvality.cz/clanek/spotrebitelska-soutez-strihejte-kolem-dokola-zna-vsechny-sve-vyherce

14. březen 2023

Aktualita Ministerstva zdravotnictví – K možnosti vývoje nových antibiotik či jejich alternativ se v rozhovoru vyjadřuje lékař Jan Strojil.

V posledních letech se do popředí médií stále více dostává problematika tzv. antibiotické rezistence, neboli ztráty léčivých účinků antibiotik. Studie prozrazují, že v roce 2050 by tento fenomén mohl zabíjet více lidí než rakovina. Jak je možné situaci řešit? Prozrazuje odborník.

Vaší specializací je farmakologie a infekční lékařství. Máte tedy přehled také o vývoji nových antibiotik. Využíváme v ČR nějaká vyvinutá z posledních let?

Téměř vůbec, je jich málo a šetříme si je. Statistiky ukazují, že přes 99 % u nás běžně používaných antibiotik je z minulého století, řada z nich je starších padesáti let.

To je velmi nečekané. Proč tomu tak?

Jedním z důvodů je, že byla tak dobrá, že nová dlouho nebyla potřeba. Bakterie se však vyvíjejí a vznikají rezistentní kmeny, na něž pak antibiotika nepůsobí. I proto je důležité držet tzv. rezervní antibiotika, která nám pomohou v případech, kdy ta původní z důvodu rezistence již nezabírají.

Proto by nová antibiotika byla rozhodně potřeba. V čem je háček?

Velkým firmám se do vývoje moc nechce z důvodu nízkého ekonomického potenciálu. Vývoj nového léku trvá běžně 10-15 let a stojí více než 1 miliardu dolarů. Antibiotika ale pacient užívá jen po omezenou dobu, a navíc je velmi pravděpodobné, že nový lék bude „uzamčen v trezoru“ a vyhrazen pro těžké případy a rezistentní bakterie. Trh pro ně je omezený ve srovnání s léky na cukrovku či krevní tlak. Není se tedy co divit, že tři společnosti zodpovědné za 5 z 15 nových antibiotik od roku 2010 zkrachovaly, přestože jejich léky nyní zachraňují životy.

Zůstaly u vývoje nových antibiotik nebo jejich alternativ třeba vědecké laboratoře nebo menší firmy?

Určitě se vývoj nezastavil úplně. Bohužel, to „nízko visící ovoce“ již bylo otrháno a přijít se zcela novým mechanismem účinku je stále těžší. Některé firmy rozhodly vrátit se k přírodním zdrojům a zkoumají, zda by nebylo možné využít látek produkovaných plísněmi či mikroby žijícími v oceánech. Jednou z dalších cest je vývoj léků, které omezí virulenci bakterií, tzn. bakterie nezabíjí, ale omezí jejich schopnost vyvolávat onemocnění. Dají tak imunitnímu systému více času se s bakterií vypořádat a současně by tento mechanismus neměl tolik tlačit na rozvoj rezistence.

Slyšela jsem také o možnosti, že bakterie budou zabíjeny viry. Je to stále aktuální?

Ano,  vědci se zabývají vývojem tzv. fágových lyzátů, které obsahují bakteriofágy, což jsou viry, které „požírají“ bakterie, přitom pro člověka nejsou nebezpečné. Nejedná se nový o objev, nicméně po rozvoji tradičních antibiotik v minulém století zájem o jejich terapeutické využití opadl. Výzkum ale pokračuje a ČR se na něm podílí nemalou měrou, problematice se věnují např. kolegové z Akademie věd či brněnského CEITEC. Pořád je ale potřeba pamatovat, že nemůžeme spoléhat na to, že tyto nové směry nás zachrání, antibiotika stále potřebujeme a musíme si je chránit.

Co může udělat každý z nás, abychom si ochránili antibiotika?

Nejdůležitější je šetřit si to, co máme, a zbytečně jimi neplýtvat. Antibiotika jsou unikátní v tom, že při každém jejich použití zvyšujeme riziko, že o ně přijdeme. To u jiných léků není. Netlačme proto na lékaře, aby nám je předepsal, pokud to není jednoznačně indikováno. Jakmile je užíváme, řiďme se pokyny lékaře a případný zbytek vraťme do lékárny, neschovávejme si je „pro jistotu“. V době COVIDu se řada lidí zaklínala „vlastní silnou imunitou“. Tak jí věřme i v tomto případě a nechejme ji pracovat, řada infekcí – i těch bakteriálních – je samoúzdravých a antibiotika nejsou vždy potřeba.


Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Zdroj: https://bezpecnostpotravin.cz/antibiotika-jsou-nenahraditelna-ale-ztraci-ucinky-co-bude-dal/

 
14. březen 2023

Ministerstvo zemědělství spustilo krátký online dotazník s cílem zmapovat zájem českých firem o účast na mezinárodních veletrzích a výstavách (mimo Evropskou unii) v oblasti zemědělství a potravinářství v roce 2024 a 2025.

Výsledky tohoto průzkumu budou následně zohledněny při výběru a zacílení proexportních aktivit Ministerstva zemědělství, a to tak, aby kopírovaly většinové požadavky.

Vyplnění dotazníku nezabere déle než 5 minut a jeho výsledky budou sloužit výhradně pro potřeby Ministerstva zemědělství. Vždy, prosím, za firmu vyplňte dotazník pouze jedenkrát.

ZDE: ONLINE DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ

Dotazník bude k dispozici do pátku 26. března 2023.

Pozn. Nově nás můžete sledovat také na Facebooku – Podporujeme agrární export.

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce
Ministerstvo zemědělství ČR

14. březen 2023

Na první pohled by se mohlo zdát, že skladba jídelníčku v průběhu antibiotické léčby nebude hrát významnou roli, ale opak je pravdou. Jelikož spektrum antibiotických přípravků je velmi rozmanité, nelze všeobecně ukázat na potraviny a nápoje, jejichž konzumaci je třeba se vždy v době antibiotické léčby vyvarovat.

Každé antibiotikum může být ovlivněno jinou složkou jídelníčku, která je schopna různými mechanizmy ovlivnit osud antibiotika v našem těle. Velmi často výsledkem vzájemného působení bývá snížení účinnosti léčby nebo zvýšení výskytu některého z nežádoucích účinků. Na co si dát z běžného jídelníčku pozor a u jakých antibiotických přípravků?

Mléko a mléčné výrobky

V průběhu terapie antibiotickými přípravky ze skupiny tetracyklinů (např. doxycyklin) a fluorochimolonů (např. ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin) by v jídelníčku měla být věnována pozornost mléku a mléčným výrobkům. Při současné konzumaci mléka a mléčných výrobků s některým zástupcem z výše uvedených antibiotik dojde ke snížení jeho vstřebání, a tím výrazně klesne účinnost léčby. V průběhu léčby není nutné mléko a mléčné výrobky úplně vynechat, je však třeba dodržet nejméně 2 až 3 hodinový odstup od podání antibiotika.

Kyselé šťávy a citrusové plody

Při léčbě přípravkem s obsahem kotrimoxazolu, který slouží při léčbě bakteriálních infekcí, je vhodné v průběhu celé léčby vyloučit kyselé potraviny, a to především citrusové plody a šťávy z nich a vysoké dávky vitaminu C. Konzumace většího množství těchto potravin by mohla zvýšit výskyt nežádoucích účinků. Přípravky s touto účinnou látkou je vhodné podávat po jídle a zapíjet alkalickou minerální vodou, pokud není určeno jinak.

Alkohol  

S ohledem na zdravotní stav a zatížení organismu v době léčby bakteriální infekce je konzumace alkoholu všeobecně nevhodná. Může zvyšovat jak riziko výskytu nežádoucích účinků, tak pravděpodobnost poklesu účinnosti antibiotické léčby.  

Nebezpečí závažných nežádoucích účinků hrozí u léčby přípravky s obsahem metrinidazolu v kombinaci s alkoholem. Výsledná reakce se označuje jako disulfiramový („antabusový“ – užívaný k léčbě alkoholismu) účinek, který je znám a využíván při léčbě alkoholizmu. V průběhu terapie se doporučuje úplné vzdání se konzumace alkoholu.

Alkohol při léčbě antibiotickými přípravky s obsahem doxycyklinu urychlí přeměnu antibiotika v játrech, dochází tak k jeho rychlejšímu odbourávání z těla a tím ke snížení celkové protibakteriální účinnosti. Z tohoto důvodu se opět nedoporučuje konzumace alkoholu při antibiotické léčbě.

Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná, buď jako součást některého doplňku stravy, či bylinného čaje, zvyšuje aktivitu jaterních enzymů a tak může významně zkrátit dobu účinku a celkovou účinnost makrolidových antibiotik (např. s obsahem klarithromycinu či azitromycinu). V průběhu léčby těmito antibiotiky není vhodné konzumovat třezalku v žádné formě, případně se poradit se svým lékařem či lékárníkem.   
 
Význam užívání probiotik při léčbě antibiotiky

Probiotika jsou zjednodušeně zdraví prospěšné bakterie obsažené jak ve stravě (např. kysané mléčné výrobky), tak ve větší koncentraci v doplňcích stravy. Náš zažívací trakt je osídlen těmito zdraví prospěšnými bakteriemi, které mají blahodárné účinky na naše zdraví.

Antibiotika hubí jak patogenní bakterie, tak i bakterie tělu vlastní. Narušení přirozené mikroflóry antibiotickou terapií se může projevit zažívacími obtížemi (průjem, nechutenství, nevolnost atd.) či propuknutím kvasinkové infekce v dutině ústní či ve vagíně. V některých případech podávání probiotik může pomoci, jako je tomu např. u snížení výskytu nepříznivých příznaků při léčbě klostridiové infekce. Avšak mnohé studie dochází k rozpornému výsledku a jednoznačné doporučení dnes neexistuje. Lze očekávat, že krátkodobé podávání probiotik u lidí přirozeně ohrožených (senioři, pacienti se sníženou funkcí imunitního systému, aj.) může být výhodným při antibiotické léčbě a zejména po ní. 

Jednoznačné důkazy však v současné době chybí a ani odborníci v zahraničí nejsou jednotného názoru. Užívání probiotik je možné již v průběhu antibiotické léčby, měl by však být zachován dostatečný odstup od antibiotika, aby se jejich účinek vzájemně nerušil. Nejlépe, pokud probiotikum bude užíváno v polovině léčebného času antibiotika, tedy uprostřed mezi užitím antibiotika. Např. pokud se antibiotikum užívá po 6 hodinách, probiotikum je vhodné užít po třech hodinách od podání antibiotika. S užíváním probiotika je vhodné pokračovat i po ukončení antibiotické léčby z důvodu rychlejší obnovy přirozené mikroflóry trávicího traktu.

Dodržování výše uvedených doporučení vede k dosažení maximální účinnosti antibiotika se současnou minimalizací nežádoucích účinků léčby.

Doporučení na závěr: V průběhu antibiotické léčby je nezbytné se řídit jejími obecnými pravidly, dbát pokynů vašeho lékaře a lékárníka, dodržovat lékařem nastavený interval mezi jednotlivými dávkami antibiotika a respektovat doporučení o jeho užívání ve vztahu k jídlu (nalačno, po jídle, s jídlem). Nikdy byste neměli přerušovat nebo předčasně ukončovat léčbu antibiotiky bez konzultace s lékařem a lékárníkem i přes zdánlivé zlepšení vašeho zdravotního stavu nebo vymizení příznaků nemoci. Po předčasném vysazení hrozí opětovné propuknutí bakteriální infekce a zvýšení odolnosti bakterie na dané antibiotikum, jinak řečeno může dojít ke snížení účinnosti antibiotika a to nejen u vás samotných, ale v celé populaci.


Autor: viscojis.cz (td)

Použitá literatura:
Adams, M.P., Holland, L.N. a Urban, C.Q. Pharmacology for nurses: a pathophysiologic approach. Upper Saddle River N.J. : Pearson Education, 2011, 912.
Lincová, D. a Farghali, H. Základní a aplikovaná farmakologie. Praha : Galén, 2002, 601.
Lüllmann, H. Farmakologie a toxikologie. Praha : Grada, 2004, 728.
Matilla, M.J., Laisi, U. a Linnoila, M. Effect of alcoholic beverages on the pharmacokinetics of doxycycline in man. Acta Pharmacologica et Toxicologica. 1982, 50: 370-373.
Neuvonen, P.J. Interactions with the absorption of tetracyclines. Drugs. 1976, 11: 45-54.
Pronsky, Z. M. Food-medication interactions: the foremost drug-nutrient interaction resource. Birchrunville : Food-Medication Interactions, 2008, 380.


Zdroj: viscojis.cz

 
Autor: viscojis.cz
 
Vydáno: 14. března 2023
 
 
13. březen 2023
Publikováno:
13.3.2023
Autor:
Odbor komunikace 01400

Datové schránky: Otázky a odpovědi

 

Digitalizace veřejné správy pokračuje: Otázky a odpovědi k datovým schránkám

Proč se zřizují podnikatelům datové schránky?

Od 1. ledna letošního roku Ministerstvo vnitra povinně zřídilo všem podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikajícím právnickým osobám (například spolkům) ze zákona datovou schránku. Stát tak chce opustit nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli i nepodnikajícími právnickými osobami, který je realizován zejména doručováním písemných psaní. Reaguje tak na požadavky digitální doby, v níž žijeme.

Co je datová schránka?

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány státní správy, provádění úkonů a dodávání dokumentů. Datová schránka slouží také jako prostředek elektronické identifikace a zakládá tzv. fikci podpisu zejména při kontaktu s orgány veřejné moci. Z hlediska obslužnosti uživatelem funguje v zásadě na podobném principu jako „e-mail“. Více informací najdete zde nebo na tomto odkazu.

Existuje více druhů datových schránek?

Ano, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů rozlišuje čtyři druhy datových schránek (datovou schránku orgánu veřejné moci, fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby). Zároveň je možné používat více typů datových schránek. Pokud jste fyzická podnikající osoba, stát vám nejpozději do konce letošního března zřídí datovou schránku ze zákona. To nemá vliv na skutečnost, že již můžete mít tzv. profesní datovou schránku. Fyzické osoby nepodnikající se mohou samy rozhodnout, zda si datovou schránku zřídí či nikoliv. 

Co je to profesní a neprofesní datová schránka?

Neprofesní datová schránka je pro podnikající fyzické osoby, která se zřizuje na základě podnikatelského oprávnění. Profesní je pak například datová schránka advokáta. Může dojít k situaci, kdy je například advokát zároveň živnostníkem, a proto mu stát zřídí datovou schránku jako podnikající fyzické osobě (neprofesní).

Týká se změna pouze živnostníků? 

Datová schránka je povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, tedy osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se například o zemědělské podnikatele, lékaře, architekty, auditory, lékárníky a další profese. Datová schránka je zřizována také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Jsem podnikatel. Musím pro zřízení „datovky“ aktuálně něco udělat? 

Nemusíte o nic žádat, datová schránka je zřizována a aktivována automaticky.

Jsem podnikatel a dosud jsem „datovku“ nepoužíval. Kdy přesně mi bude zřízena a jak se o tom dozvím?  

Zřizování datových schránek probíhá postupně od ledna do března roku 2023. Noví uživatelé obdrží poštou přihlašovací údaje. To bude poslední dopis v „papírové“ podobě, který od státu obdrží. Další korespondence se státem bude probíhat už jenom prostřednictvím datové schránky. Do datové schránky se pak uživatelé dostanou po prvním přihlášení na webu www.mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Jsem podnikatel a „datovku“ nechci. Mohu ji znepřístupnit? 

Největší část nových držitelů datových schránek je z řad podnikajících fyzických osob, tedy živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných. Datovou schránku není možné znepřístupnit. Pokud podnikatel datovou schránku nechce, musí ukončit všechna podnikatelská oprávnění.

Hrozí mi zřízení datové schránky, když mám pozastavenou anebo přerušenou živnost? 

Ano, i v tomto případě stát datovou schránku zřídí a aktivuje.

Jak mohu ukončit živnostenské oprávnění?

Zcela jednoduše. Lze doporučit návštěvu kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, který takřka „na počkání“ zruší vaše živnostenské oprávnění. Pokud se na místě vzdáte práva na odvolání, rozhodnutí o zrušení živnosti (respektive všech živností) nabyde právní moci a pak jsou v zásadě dva možné scénáře:

1. Pokud vám ještě nebyla zřízena datová schránka, již vám ani zřízena nebude.

2. Pokud vám již datová schránka zřízena byla a byla kupříkladu i aktivována a zrušili jste si živnost, datová schránka vám bude zpětně ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnosti deaktivována.

Pozor, pokud ovšem jste podnikatelem ve více oblastech (například nejen v oblasti živnostenského, ale i zemědělského podnikání), zůstáváte v očích státu stále podnikající fyzickou osobou, a proto vám datová schránka zůstane.

Ke zrušení živnostenského oprávnění můžete využít také Jednotný registrační formulář, který je dostupný na Portálu živnostenského podnikání. Pokud má být vaše datová schránka znepřístupněna, rozhodnutí o zrušení živnosti vám živnostenský úřad doručí poštou.   

Nabízí „datovka“ něco dalšího?

Datové schránky nabízejí různé vedlejší služby, jako je archivace doručených dokumentů či notifikace. Na nastavenou e-mailovou adresu nebo do mobilu může držitel datové schránky dostávat oznámení o tom, že má v datové schránce zprávu a díky tomu nemusí schránku neustále kontrolovat.

Můžu komunikovat se státem i jiným způsobem? 

Povinnost komunikovat elektronicky s držiteli datových schránek (občany a firmami) má až na výjimky pouze stát, který musí povinně doručovat písemnosti do datové schránky, pokud ji adresát má zřízenou. Lidé a firmy budou moci úřadům i nadále posílat dokumenty jakoukoliv formou kromě finanční správy. Daňové přiznání a další dokumenty musí však držitelé datových schránek zřízených ze zákona zasílat výhradně elektronicky.

Jak je to s podáním daňového přiznání za rok 2022? 

Pokud vám byla datová schránka zřízena ještě před tím, než jste podali daňové přiznání, je povinné daňové přiznání odevzdat prostřednictvím datové schránky.

Pokud se daňové přiznání za rok 2022 podá standardní písemnou cestou k finančnímu úřadu dříve, než dojde ke zřízení či aktivaci povinně zřizované datové schránky, tak by takové daňové přiznání mělo být finančním úřadem akceptováno, aniž by vás finanční úřad vyzýval ke zjednání nápravy či vás sankcionoval.

Pokud bude datová schránka daňovému subjektu povinně ze zákona zřízena, ale například pro zrušení živnosti či jiné podnikatelské činnosti dojde k jejímu znepřístupnění, povinnost podat daňové přiznání elektronickou formou odpadá.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/od-roku-2023-digitalizace-statni-spravy-pokracuje--273175/

13. březen 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.  

Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola na 150 přijatých žádostí. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Jak se již ukázalo v předešlých dvou kolech spuštění programu Potravinář, tento titul je pro české potravináře velmi důležitý. Reaguje na aktuální situaci podniků v oblasti potravinářské výroby, u kterých se v důsledku negativního působení vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a dalších vstupních nákladů, které mohou být pro mnoho podniků i likvidační,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Velmi intenzivně vnímáme tuto nastalou situaci, která je nyní zcela mimořádná, a je proto potřeba pomoct českých zpracovatelům potravin, jak jen lze. Z tohoto důvodu otvíráme již potřetí ve velmi krátkém čase tento speciální program, který má poskytnout oporu českým výrobcům potravin a zlepšit jejich postavení na trhu,“ dodává předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Příjem žádostí proběhne výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré informace k danému programu žadatelé naleznou na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz nebo se mohou informovat na infolince 704 688 699 či info mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zdroj: https://www.pgrlf.cz/2023/03/13/pgrlf-a-s-spusti-3-kolo-programu-provoz-potravinari-snizeni-jistiny-uveru/

13. březen 2023

V únoru vydalo OECD dokument věnující se rizikovým faktorů souvisejícím s výživou, ve stejném měsíci pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se schvalovací postupy v sanitární a fytosanitární oblasti.

Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience

Pandemie COVID měla zásadní důsledky pro společnost a zdravotnické systémy. Ke zlepšení zdraví a lepší připravenosti do budoucna jsou zapotřebí cílené investice do odolnosti systémů zdravotní péče. Zpráva OECD shrnuje dosavadní zkušenosti (včetně témat prevence nebo dodavatelských řetězců) a na jejich základě formuluje doporučení mj. i s ohledem na koncept „One Health“ (mnohé hrozby pro lidské zdraví jsou stejné jako hrozby pro zdraví zvířat a rostlin a vzájemně spolu souvisí), vyšší zastoupení potravin rostlinného původu ve stravě nebo řešení rizikových faktorů jako jsou škodlivé užívání alkoholu, obezita nebo kouření. V případě konzumace alkoholu je připomínán soubor nejúčinnějších intervencí (zejm. zvýšení zdanění alkoholu, regulace reklamy, častější kontroly řízení, poradenství) a další inovativní politiky (např. minimální jednotkové ceny, zákaz reklamy na alkohol zaměřené na děti). Balíček nákladově nejefektivnějších intervencí by stál v zemích OECD v průměru cca 2,5 USD na obyvatele.

Pro řešení obezity již bylo v mnoha zemích OECD zavedeno označování potravin, omezení reklamy a kampaně v hromadných sdělovacích prostředcích, na řadu přichází ale i detailní informace v jídelních lístcích nebo wellness programy na pracovištích. Také v ČR je oblast výživy zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. Primární prevence včetně výživy představuje odhadem úsporu čtvrtiny nákladů akutní medicíny a dlouhodobé léčby. V současnosti představují hlavní příčiny úmrtí v ČR dvě skupiny chronických neinfekčních onemocnění spojených s výživou (kardiovaskulární a nádorová onemocnění). Podle akčního plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy je v ČR pro období 2021-2030 definováno 83 opatření v oblasti výživové problematiky a dále je možné zvážit i dosud neuplatňované nástroje (např. cenové zvýhodnění nákupu zdravějších variant potravin).

Sanitary and phytosanitary approval procedures

Při plnění závazků jednotlivých zemí usnadňovat bezpečný obchod hrají důležitou roli schvalovací postupy v sanitární a fytosanitární oblasti, tedy kontroly a zajištění bezpečného pohybu zvířat, rostlin a potravin. Tyto postupy však mohou působit také jako netarifní překážky a vytvářet významné náklady při obchodování. Je to patrné z rostoucího počtu podnětů podaných k řešení ze strany WTO. Zpráva OECD analyzuje sedm hlavních problematických oblastí týkajících se administrace uvedených postupů – nepřiměřené zpožďování, diskriminace dovážených produktů, nedostatečná transparentnost, nadměrné informační a administrativní požadavky, nepřiměřeně vysoké poplatky, nedostatek důvěry v rovnocennost a schvalovací postupy nad rámec vědeckého posouzení rizik. Mezi řešeními pro zvýšení efektivity zemědělsko-potravinářského obchodu jsou zdůrazňovány digitalizace sanitárních a fytosanitárních systémů dle mezinárodních norem nebo zjednodušení sanitárních a fytosanitárních opatření.

Mgr. Radek Stránský

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Tel.: +420 221 812 310

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/publikace-oecd-rizikove-faktory.html

13. březen 2023

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) uvedl v pátek 10. března 2023 do funkce ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Toho na Pražském hradě jmenoval krátce předtím ministrem prezident Petr Pavel. Po rezignaci ministryně Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) byl od listopadu loňského roku řízením resortu životního prostředí dočasně pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Premiér a nový ministr po uvedení do funkce diskutovali o prioritách resortu do budoucna.

„Je pro mě důležité přistupovat k ochraně životního prostředí se zodpovědností za budoucnost. Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme a musíme ji v pořádku předat budoucím generacím. Ministerstvo životního prostředí je tu pro lidi, dokáže jim pomáhat a přinášet příležitosti. Procházíme energetickou transformací a lidé musí znát svoje investiční příležitosti, které jim dokáží ušetřit finanční prostředky,” řekl v úvodu nový ministr životního prostředí Petr Hladík.

Premiér zdůraznil důležitou roli MŽP v době, kdy ČR prochází energetickou transformací a lidé musí znát své investiční příležitosti a možnosti, které jim dokáží ušetřit finanční prostředky. Jen za rok 2022 MŽP schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun. „Původní vládní představa byla mít 100 tisíc nových solárních elektráren na střechách domů do roku 2025, díky velkému zájmu a akčnímu přístupu resortu můžeme říci, že bude do dvou let podpořen dvojnásobek – tedy 200 000 střech,“ uvedl premiér.

V rámci deštníku proti drahotě pomáhá MŽP čelit dopadům energetické krize programem Nová zelená úsporám Light, který je určený pro zranitelné domácnosti - seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení a lidi se třetím stupněm invalidity. Ti mohou čerpat z třímiliardové alokace na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, díky tomu okamžitě a trvale sníží spotřebu energií na vytápění. Pomoc zranitelným probíhá i skrz kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva, které běžely vloni a MŽP je vypíše i letos.

Předseda vlády rovněž připomněl důležitost ochrany podzemních a povrchových vodních zdrojů, aby se neopakovala katastrofa jako na řece Bečvě v roce 2020. „V reakci na tuto havárii loni ministerstvo připravilo a nyní dokončuje novelu vodního zákona, což bude znamenat komplexní legislativní přístup k řešení takových havárií s jasně nastavenými kompetencemi a pravidly pro jednotlivé orgány,“ řekl premiér Fiala.

MŽP se také zvláště věnuje zadržení vody v české krajině a obnově přirozeného vodního režimu. „Miliardami z evropských i národních dotačních programů podporuje a dále podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a všeho co s tím souvisí. Je to ostatně součástí našeho programového prohlášení. Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto v průběhu roku 2023 předložíme návrh na ústavní ochrany vody,“ dodal předseda vlády. Čerstvý ministr životního prostředí Petr Hladík zmínil ochranu půdy s tím, že logistických a velkých nákupních center už je v ČR dost a neměly by se stavět na nejhodnotnějších půdách. "Ve zbývajících dvou a půl letech dokážeme rozšířit nejhodnotnější chráněná území až o 25 procent," řekl ministr Hladík. Vyhlášeny by podle něj měly být chráněné krajinné oblasti Soutok a Krušné hory a Národní park Křivoklátsko.

Důraz MŽP klade i na oběhové hospodářství, které využívá odpad jako cennou surovinu. „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud už ale vznikne, je důležité ho znovu použít ve výrobě nebo jako zdroj elektřiny či tepla. Podpora cirkulární ekonomiky je klíčová pro nastavení udržitelného rozvoje České republiky,“ doplnil Petr Hladík. V minulém roce se ministerstvo také zasadilo o zákaz uvádění na trh jednorázových plastových výrobků. „Aktuálně ministerstvo připravuje legislativu pro zálohování nápojových obalů, jako jsou PET lahve a je to jedna z věcí, která se s velkou pravděpodobní už letos posune kupředu,“ uvedl premiér.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

13. březen 2023
Vydáno: 10. 3. 2023
Autor: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) podporuje trend omezování nadbytečného používání plastů. Stále platí, že pro kontakt s potravinami, i z hlediska hygienických požadavků, jsou nejvhodnější klasické materiály jako je sklo, keramika, porcelán a kvalitní nerezová ocel. HSHMP obdržela množství dotazů k problematice omezování jednorázových obalů a plastů, ze kterých vyplývá, že mezi spotřebiteli i provozovateli podniků je mnoho nejasností, co je, a co není v souladu s platnou legislativou.

Pro usnadnění orientace v problematice uvádíme nejčastější dotazy a odpovědi. 

Dotaz: Je legislativně zakázáno nalévání nápojů do zákazníkem přinesených nádob nebo opakovaně naplnit jednorázový kelímek?

Odpověď: Platná legislativa žádný zákaz nalévání do přinesených nádob zákazníkem ani opětovné plnění jednorázového kelímku v držení zákazníka nezakazuje. Nicméně provozovatel stánku nebo restaurace musí mít k takové činnosti vytvořeny podmínky, které musí zajistit, aby uvedené nádoby nekontaminovaly jeho provozovnu a vydávané nápoje. Je nutné si také uvědomit, že v případě prodeje potravin do nádob či dalších obalů přinesených konečnými spotřebiteli nemá provozovatel možnost ovlivnit hygienický stav přinesených nádob/obalů. Tato skutečnost musí být řešena provozovatelem potravinářského podniku v rámci vnitřních postupů založených na zásadách HACCP. Tyto postupy musí zaručit, že nedojde ke kontaminaci jím prodávaných potravin dalším spotřebitelům či ke kontaminaci surovin, z nichž jsou tyto potraviny či pokrmy vyráběny. Jako příklad lze uvést to, že musí být nastavena taková opatření, aby nedošlo ke styku prodávaných potravin s povrchy, na kterých byla položena spotřebitelem přinesená nádoba apod.

Dotaz: Může provozovatel stánku nebo restaurace odmítnout naplnit donesenou nádobu zákazníkem?

Odpověď: Může. Například z důvodu možné kontaminace jeho provozních zařízení, protože nemá pro tuto činnost vytvořeny dostatečné podmínky. Důvodem může být i obava, že přinesená nádoba může být např. znečištěná (ač zákazník tvrdí, že je čistá). V případě následných zdravotních problémů zákazníka bude provozovatel obtížně prokazovat, že zdravotní obtíže vznikly v důsledku znečištěného obalu zákazníka a nezpůsobil je vlastní vydaný nápoj.

Dotaz: Může provozovatel stánku nebo restaurace sám odebírat prázdné jednorázové kelímky od zákazníků (případně je posbírat), ty v zázemí umývat a následně opětovně v nich vydávat nápoj?

Odpověď: Nemůže. Provozovatelům stánků a restaurací opětovné používání jednorázových obalů k opakovanému použití zakazuje platná legislativa. Rozdíl oproti odpovědi na  otázku č. 1 vyplývá ze skutečnosti, že zákazníkem obdržený jednorázový kelímek je ve vlastnictví zákazníka, a ne provozovatele podniku. Zákazník po opětovném naplnění pije ze svého kelímku.

Dotaz: Můžu v kavárně používat nerezová nebo bambusová brčka opakovaně?

Odpověď: Brčka k opakovanému použití v kavárně nebo restauraci nejsou příliš vhodná, protože jejich úzký vnitřní prostor je obtížně čistitelný. Běžný způsob mytí nemusí být dostatečný pro odstranění zbytků nápojů a slin předchozího zákazníka. Existuje zde riziko mikrobiální kontaminace nebo přenosu patogenů. Pro tato zařízení spíše doporučujeme používání jednorázových brček z ekologických, v přírodě rozložitelných materiálů. Pro zákazníky, kteří mají zájem o své ekologické chování je pak řešením nosit si vlastní, např. nerezové brčko, které si zákazník sám pomocí čistících štětečků doma umyje.

Dotaz: Jaké jsou hygienické požadavky na papírová brčka?

Odpověď: Mimo tzv. „zdravotní nezávadnosti“, která by měla být deklarována dodavatelem, musí brčko splňovat i požadavek na odolnost pro dané použití – brčko by mělo zůstat funkční po dobu konzumace nápoje. Současně nesmí senzoricky ovlivňovat konzumovaný nápoj. I tyto vlastnosti by měl garantovat dodavatel.

Dotaz: Je možné ve stánku nebo restauraci používat vratné plastové kelímky?

Odpověď: Ano. Používání vratného nádobí, např. ze skla nebo porcelánu, je zcela běžná praxe. Zásadním rozdílem u plastového vratného nádobí je nejen výrazně nižší odolnost plastu (např. polypropylenu) vůči mechanickému poškození, ale i nižší tepelná odolnost. To je nutné respektovat při mytí tohoto nádobí a volit vhodné mycí postupy. Plast rovněž může snáze adsorbovat pachy některých potravin. Nádobí s poškozeným povrchem je nutné vyřadit z používání. Vyřazovat plastové nádobí s poškozeným povrchem je obzvlášť důležité u tzv. „melaminového“ nádobí, u kterého může narušením povrchu docházet ke zvyšování migrace formaldehydu a melaminu a překročení bezpečných limitů pro migraci těchto látek.

Odbor HV a PBU HSHMP


Zdroj: HSHMP

13. březen 2023

VELKÁ BRITÁNIE

Paul Wilkins a Tibor Angyal, Místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně, tel.: +44 749 533 9811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  – komunikace v angličtině

Většina britských spotřebitelů upřednostňuje produkty Fair Trade

Nový průzkum nadace The Fairtrade Foundation realizovaný ve spolupráci s maloobchodními analytiky společnosti Kantar odhalil, že přibližně tři čtvrtiny (77 %) britských spotřebitelů upřednostňují výrobky Fair Trade před jinými alternativami.

V roce 2022 byl v Británii například zaznamenán nárůst maloobchodního prodeje banánů, kávy nebo čaje s etiketou Fair Trade. Stále více maloobchodníků v Británii nabízí produkty s tímto označením v rámci prodejních akcí.

Supermarkety Aldi a Lidl patří v Británii mezi dva největší britské prodejce kakaa s označením Fair Trade. Supermarket Asda zařadil speciální kategorii Fair Trade do svého internetového obchodu. Kavárny M&S používají výhradně čaj a kávu s označením Fair Trade již od roku 2006.

Podle nadace Fairtrade Foundation je propojení zemědělců, podniků a spotřebitelů založené na principech Fair Trade důležité pro udržitelnost. Výzkum také ukázal, že zemědělci, kteří používají standardy a programy Fair Trade a mají taky spravedlivější podíl na přidané hodnotě, jsou v době globální krize odolnější.

Zdroj

 

13. březen 2023

KAZACHSTÁN

Artyom Lukashov, Místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě, tel: +7 701 5150541, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nedostatek veterinárních lékařů a zootechniků v Kazachstánu

Kazachstán se dlouhodobě potýká s problémem nedostatku pracovníků v oblasti zemědělství. Jedná se zejména o veterinární lékaře a zootechniky, a zemědělci hledají tyto profese přímo na vysokých školách.

Obor veterinární lékař je v současné době nabízen na 27 vysokých školách (roční průměr je 1-1,5 tis. absolventů).

Zdá se, že počet absolventů by měl Kazachstánu stačit, nicméně realita je úplně jiná, neboť jen polovina promovaných veterinářů zůstává v oboru.

Kazašská vláda se tento problém snažila v minulosti řešit pomocí státního programu
„S diplomem do obce“, což se dařilo posledních 14 let, nicméně stále chybí 4 tis. odborníků.

Podle odborníků by měl být výše zmíněný program aktualizován co nejdříve. Ministerstvo zemědělství navrhuje uchazečům zmírnit podmínky pro přijetí na vysokou školu ve výše zmíněných specializacích a prodloužit dobu povinné praxe pro absolventy na 5 let.

Čočka jako nový kazašský exportní artikl?

V posledních dvou letech zaznamenávají kazašští odborníci rostoucí zájem zemědělců pěstovat čočku. Spotřeba čočky v Kazachstánu je sice velmi nízká, nicméně se jedná o zajímavý exportní artikl.

Ve druhé polovině r. 2022 se podíl čočky ve struktuře celkového agrárního vývozu zvýšil
ze 48 % na 68 %. Od července 2022 do ledna 2023 bylo z Kazachstánu vyvezeno 133,7 tis. tun luštěnin, z toho 91,4 tis. tun byla čočka, 35,8 tis. tun byl hrách a 6,5 tis. tun byla cizrna.

Počet cílových destinací vývozu kazašské čočky se zvýšil ze 13 na 20 zemí.

Pro menší kazašské zemědělce je výhodnější čočku vypěstovat a okamžitě ji prodat, než ji skladovat a poté zpracovávat. Důvody jsou jednoduché: drobní zemědělci nemají skladovací prostory, čistící zařízení a ani zajištěnou logistiku. Rovněž je od státu obtížné získat osvědčení o původu a jakosti a další rostlinolékařská osvědčení.

13. březen 2023

USA

Tereza Černá, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,

Mob: +1 202 507-3859, Mob.: ČR: +420 727 938 522, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Irská potravinářská komora Bord Bia zahajuje v USA kampaň k propagaci hovězího a jehněčího masa

V roce 2015 se Irsko po 15 letech, kdy hovězí maso původem z Evropské unie na trhu Spojených států chybělo z důvodu BSE, stalo první zemí EU se schváleným vývozem do USA. Irská státní organizace Bord Bia (Irish food board), která je zodpovědná za zahraniční propagaci irských potravin a nápojů, nyní zahájila kampaň na zvýšení povědomí o kvalitě evropského a irského hovězího a jehněčího masa v USA a dalších zemích. Tříletá kampaň probíhá pod sloganem "European Beef and Lamb – Ireland, working with nature" a jejím cílem je oslovit spotřebitele v USA, Japonsku, Jižní Koreji a Číně.

Bord Bia investuje s podporou Evropské komise, od které získala v roce 2022 akreditaci, 4,8 mil. EUR (5 mil. USD) do kampaně ve všech čtyřech zemích. Celkem 1 mil. USD je určen pro trh Spojených států a Henry Horkan, ředitel Bord Bia pro Severní Ameriku, uvedl, že cílem bude oslovit klíčové obchodní kontakty i koncové zákazníky, podpořena bude účast firem na mezinárodních veletrzích, jako je American Meat Conference v Texasu, a na technických obchodních seminářích, které bude Bord Bia každoročně pořádat. Bord Bia rovněž plánuje pozvání 15 zástupců obchodu a médií ze Spojených států k návštěvě Irska a osobní prohlídce farem a závodů zpracovatelů hovězího a jehněčího masa.

Na základě splnění ověřovacích kritérií Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) bude Bord Bia v rámci kampaně užívat označení (claim) jako „Zodpovědné používání antibiotik“, „Chováno bez použití růstových hormonů“, „Chované na rodinných farmách“, „Z certifikovaného udržitelného systému“, „Hovězí z pastvin“. Cílem tříleté kampaně je propagace masa nejen z Irska, ale i z celé Evropské unie. Obdobnou kampaň, se sloganem „Taste Pure Nature“ v březnu 2023 zahájili také vývozci hovězího a skopového masa z Nového Zélandu. Program jejich kampaně začal v Kalifornii prostřednictvím online reklamy, sociálních médií, živých akcí na podporu vztahů s veřejností a webových stránek s informacemi a inspirací ve formě receptů.

Podle dat USDA se v roce 2022 dovoz hovězího masa z Irska do USA propadl o polovinu na 3 805 tun (oproti 7 820 tunám v roce 2021). Jedním z problémů, se kterými se irští vývozci hovězího masa do USA v roce 2022 potýkali, byl prudký nárůst vývozu brazilského hovězího masa, který naplnil bezcelní kvótu 65 000 tun, kterou mají Spojené státy k dispozici pro tzv. ostatní země (se kterými není zavřena smlouva o bezcelním obchodu), a kterou Irsko (spolu s dalšími zeměmi EU) také využívá. Po naplnění této kvóty podléhá jakýkoli další dovoz clu ve výši 26,4 %.

10. březen 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je snížit používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín podle imunizačního programu zpracovaného pro daný chov ošetřujícím veterinárním lékařem. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých prasat.

Jde o nově zaváděné opatření v České republice.

Na opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány zhruba 2 mld. Kč, z toho 1,3 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 700 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací se ročně týká přibližně 760 000 velkých dobytčích jednotek prasat.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem omezení v zájmu ochrany přírody. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na podopatření „Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Na opatření Natura 2000 na zemědělské půdě je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 117 mil. Kč, z toho 76 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 41 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření Natura 2000 na zemědělské půdě se ročně týká kolem 800 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 13 000 hektarů.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem přírodních nebo jiných zvláštních omezení. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)“ poskytované v letech 2018 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Na opatření v oblastech s přírodními omezeními je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 21 mld. Kč, z toho 14 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 7 mld. Kč ze zdrojů EU.

Opatření v oblastech s přírodními omezeními se ročně týká kolem 22 000. žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 2 mil. hektarů.

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro opatření pro zalesňování zemědělské půdy tak, aby ČR splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy EU a mohla tyto dotace poskytovat.

Cílem nařízení vlády je částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytovat tři druhy dotací, a to:

•           dotace na založení lesního porostu,

•           dotace na péči o lesní porost nebo

•           dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Přijaté opatření přímo navazuje na „Opatření zalesňování zemědělské půdy“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.

Na opatření pro zalesňování zemědělské půdy je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 98,5 mil. Kč, z toho 64 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 34,5 mil. Kč ze zdrojů EU.

V rámci tohoto opatření se předpokládá podpořit převod ze zemědělského půdního fondu do pozemků určených pro plnění funkce lesa v rozsahu 250 ha.

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/novinky-v-legislative/nove-pravni-predpisy-ucinne-od-1-4-2023.html

 
10. březen 2023

Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byly zveřejněny nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Konkrétně se jedná o:

 • Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě  
 • Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy  
 • Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Přílohy

10. březen 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty k řešení situace.

„Já i celá vláda víme, že občany trápí vysoké ceny potravin. Možným řešením jsme se věnovali i na středečním jednání vlády a ujišťuji, že v řešení této problematiky budeme aktivní. Dohodli jsme se, a stvrdil to i pan premiér, že vznikne meziresortní pracovní skupina, která se bude vysokým cenám potravin a jejím příčinám intenzivně věnovat, a že ji povede naše ministerstvo,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Stálou součástí skupiny budou i zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Každé ministerstvo v ní bude mít dva zástupce, které nominuje v příštím týdnu. Součástí pracovní skupiny bude i jeden zástupce úřadu vlády a zástupce Národní ekonomické rady vlády. Na prvním jednání 21. března už by měli být k dispozici data Českého statistického úřadu o vývoji cen za únor.

Pracovní skupina má zjistit, zda je růst cen téměř všech základních potravin způsoben skutečně zvýšenými náklady, nebo jde o umělé navyšování někde v celém dodavatelském řetězci. Dozorové orgány by měly naplno využít svých zákonných pravomocí, aby tvrdě postihovaly jednání poškozující spotřebitele. A nezáleží na tom, zda se pochybení zjistí u zemědělců, potravinářů nebo obchodníků. Je potřeba všem měřit stejně. Pokud se někdo nebude na trhu chovat férově a v rámci pravidel, stát má nástroje na to, aby práva spotřebitelů vymáhal. I o tom bude meziresortní skupina pravidelně jednat. Je důležité zajistit u nás zdravé konkurenční prostředí, jenom tehdy se spotřebitel může stát vítězem.

„Chci moc poděkovat všem spotřebitelům za to, že nám posílají podněty a požádat je, aby v tom i nadále pokračovali. Pokud narazíte na jakékoliv nekalé, nemorální nebo jinak závadné chování obchodních řetězců, výrobců potravin či zemědělců, které se týká výroby a prodeje potravin, dejte nám o tom vědět. Posílejte nám podněty na speciální mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., my je projdeme a předáme příslušným institucím k řešení. Děkuji také médiím, které se cenám potravin věnují. Věřím, že společně dokážeme nedobrou situaci napravit,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

10. březen 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprostředkuje Evropskému investičnímu fondu (EIF) zhruba 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu digitálních technologií. Smlouvu o financování českých start-upů a spin-offů v rané fázi vývoje dnes podepsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a výkonná ředitelka EIF Marjut Falkstedt.

 

Prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu je podporovat malé a střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. A to také v oblasti rychle rostoucích nadějných firem - start-upů. „Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Proto společně s Evropským investičním fondem spustíme tři pilotní fondy, které pomohou start-upům s financováním v jejich začátcích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Projekty se budou financovat z Národního plánu obnovy. Cílem je nyní podpořit vybrané oblasti s velkým potenciálem, kde trh z různých důvodů pomoc potřebuje, například v transferu technologií ze špičkového výzkumu do praxe. Do budoucna se pak chceme zaměřit na strategické technologie pro celou Evropskou unii, jako jsou obnovitelné zdroje energií, biotechnologie, mikroelektronika a další odvětví.“

Investice do tří fondů se specializovanými strategiemi přinese na trh nové typy investičních nástrojů. Všechny fondy budou spravovány nezávislými soukromými investičními týmy, které EIF vybere pomocí standardního investičního procesu, jehož prostřednictvím dosud vyčlenil téměř 300 milionů eur pro 15 českých akciových fondů.

„První a připravený je koinvestiční fond pro firmy v rané fázi vývoje. Výzva by měla být vyhlášena v řadu týdnů,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko a dodává: „Následovat bude technologický transfer v AI z univerzit a podpora firem v oblasti finančních technologiích. Rádi bychom také podporovali oblast strategických technologií, zejména energetické inovace, biotechnologie a mikroprocesory.“ Plánované fondy jsou pilotními projekty, na které může v budoucnu navázat další financování. Celkově fond podpoří digitální transformaci národního hospodářství a rozvoj českého trhu rizikového kapitálu.

Očekává se, že Česká republika obdrží 7 miliard eur v grantech z Národního plánu obnovy. Tři plánované fondy budou doplněny dalšími opatřeními zaměřenými na inovace v kontextu inteligentních měst, průmyslu 4.0 a kvantovou komunikační infrastrukturu.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-1-3-miliardy-korun-na-digitalni-technologie--mpo-a-eif-podpori-nove-projekty-v-jejich-zacatcich--273134/

10. březen 2023

3.3.2023

Na konferenci Chovatelů dojného skotu Republiky Srbské, která se konala ve dnech 27. – 28. února 2023 ve městě Gradiška na severu Bosny a Hercegoviny, zaznělo, že i v letošním roce podpoří Ministerstvo zemědělství Republiky Srbské chovatele mléčného skotu.

Kromě jiného jim budou poskytnuty dotace na nákup jalovic v zahraničí. Pro tento účel bude z rozpočtu ministerstva vyčleněn cca. 1 mil. EUR, což je oproti loňskému roku výrazné navýšení.

Také v další entitě plánuje Ministerstvo zemědělství Federace Bosny a Hercegoviny podpořit nákup jalovic dojného skotu pro zkvalitnění místních chovů a tím přispět ke zvýšení a zkvalitnění produkce mléka. Očekává se, že částka, kterou dovoz jalovic ministerstvo podpoří, bude v podobné výši jako v případě sousední entity.

Pro české chovatele plemenných zvířata a mléčného skotu je důležité, že v celé Bosně a Hercegovině panuje širší povědomí o kvalitách českých zvířat a lze tak očekávat, že v letošním roce bude větší část poptávky po jalovicích, kterou navíc podpoří dotační pobídky, směřována právě do České republiky. Podle údajů Českého statistického úřadu činila v loňském roce hodnota českého vývozu živého plemenného skotu do Bosny a Hercegoviny více než 55 mil. Kč.

Zpracoval:

Vladimír Váňa
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Bělehradě
Tel: +420 702 169 425, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

10. březen 2023

„Obchodní řetězce s odvoláním na válku, drahé energie a obecnou inflaci evidentně leckdy uplatní vyšší marži, než jakou by si „troufly“ stanovit, pokud by žádný z výše uvedených „příběhu“ po ruce neměly,“ říká v rozhovoru ekonom Lukáš Kovanda.

Celý rozhovor přímo v článku.

Autor: Rozhovor, str. 4., Zprávy z MZe 02/2023

Zdroj: https://eagri.cz/public/web/file/719236/Zpravy_z_MZe_02_2023.pdf

9. březen 2023

PŘIHLAŠKY UZAVÍRÁME 16. BŘEZNA 2023. 

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Greenwashing, ekologická stopa produktů nebo výpočet uhlíkové stopy organizací, zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál, 3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

9. březen 2023

Od roku 1983 se 15. březen slaví jako Světový den spotřebitelských práv. Jedná se o příležitost každoročně upozornit na základní práva všech spotřebitelů, na respektování jejich potřeb a na jejich ochranu. Tématem Světového dne spotřebitelských práv v roce 2023 je „Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na čistou energii“.


Každoročně slaví spotřebitelé 15. března Světový den spotřebitelských práv. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o právech spotřebitelů, jejich ochraně a posílení jejich postavení.

Světový den spotřebitelských práv je pořádán Consumer International, světovou federací spotřebitelských organizací. Consumer International rovněž každoročně vyhlašuje ústřední téma Světového dne spotřebitelských práv. Jako ústřední téma bylo v roce 2023 zvoleno téma „Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na čistou energii“.

V době, která představuje největší krizi životních nákladů za celou generaci, a v době, kdy dochází k drastickým reakcím na dodávky energií a stav klimatu, je nutné, aby spotřebitelé při zajišťování přechodu na čistou energii hráli klíčovou roli.

Většina ekonomik čelí celosvětově prohlubující se energetické krizi, která má velmi výrazný dopad zejména na zranitelné spotřebitele. V poslední době došlo k velkému nárůstu cen energií, které zůstanou vysoké i v následujícím období. Důsledkem této situace je, že většina spotřebitelů upravuje své výdaje, aby mohla platit účty za energie. 

Usnadnění přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii bude hrát hlavní roli v odvrácení katastrofální změny klimatu. Podle průzkumů Consumer International se ukazuje, že spotřebitelé a spotřebitelské organizace jsou pevně odhodláni tento problém ovlivnit.

Cílem letošního dne spotřebitelských práv je, aby spotřebitelé byli uznáváni jako hlavní aktéři trhu. Je třeba, aby byli spotřebitelé zapojeni do diskusí na vysoké úrovni, a dále zajistit, aby se energetická politika soustředila na potřeby spotřebitelů a dobré obchodní postupy, jako jsou například pobídky pro zranitelné spotřebitele a poskytování spolehlivých informací spotřebitelům.

Další informace ke světovému dni spotřebitelských práv jsou k dispozici na webové stránce: https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/world-consumer-rights-day-to-empower-consumers-through-clean-energy-transitions/.

Země živiteklka