9. březen 2023
Prezidentka Potravinářská komora České republiky Dana Večeřová a předseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - ÚOHS Petr Mlsna v pořadu CNN Prima NEWS Co na to vaše peněženka ve středu 8.3.2023.
Tématem byly ceny potravin, jak podpořit české potraviny, nekalé praktiky, zákon o cenách, výše DPH na potraviny v Česku a v okolních státech, cenová regulace v Maďarsku, dohoda francouzské vlády s obchodními řetězci na zastropování cen vybraných potravin, boj s inflací a další.
 
Autor: CNN Prima NEWS
 
Vydáno: 8. března 2023
 
9. březen 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropského a národního rozpočtu. Materiály dnes schválila vláda.

Chovatelé dojných krav a prasat v příštích letech získají státní a evropskou podporu na zavedení nadstandardních podmínek v chovech. Celkem 3,7 miliardy korun umožní, aby zvířata žila ve větším komfortu a v souladu se svými přirozenými potřebami.

„Mezi opatřeními, která chceme podpořit, je zvětšení lehacího prostoru pro dojnice i plochy pro odstavená selata. Dotace také zlepší hygienická opatření v chovech anebo zajistí březím kravám před porodem venkovní výběh, což přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu krávy i narozeného telete,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podpořeno tak bude asi 340 tisíc dojnic, 150 tisíc selat a 80 tisíc prasniček a prasnic ročně. Dotace navazuje na podobně zaměřené opatření Dobré životní podmínky zvířat poskytované v letech 2015 až 2022.

Podle druhého nařízení, které dnes vládě předložilo MZe, získají naši vinaři v příštích letech podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic a na investice do výroby vína. S dotací zhruba 600 milionů korun na pět následujících let si tak budou moci nakoupit lisy na hrozny, dřevěné sudy nebo speciální kvasné nádoby. Příspěvek jim umožní také vinici osadit nebo doplnit novými rostlinami.

„Podporou odpovídáme na nejdůležitější potřeby našeho vinohradnictví a vinařství, umožníme tak další rozvoj a zlepšování oboru. Navázali jsme na už existující dotace z minulých let, ale zavádíme i úplnou novinku. Nové podopatření na změnu typu opěrné konstrukce na vinicích umožní sklizeň hroznů kombajny. Tato velmi efektivní metoda sklizně navíc pomůže řešit nedostatek pracovních sil,“ uvedl Zdeněk Nekula.

Dotace zlepší výkonnost tuzemských vinařských podniků a jejich schopnost prosadit se na trhu. Pomohou také vinařům přizpůsobit se změnám klimatu.

Obě nařízení vlády uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v letech 2023 až 2027 získat dotace podle Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Podpora na lepší podmínky v chovech hospodářských zvířat je financována ze zdrojů EU (35 %) a z českého rozpočtu (65 %). U nařízení o vínu hradí veškeré dotace evropský rozpočet ze 100 %.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

8. březen 2023

Po 20 letech v roce 2023 začíná studie spotřeby potravin pro populaci ČR, hodnocení nutriční popis, expozici a hodnocení zdravotní rizik. Vychází z Akčního plánu, “Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030” (je to bod 4.2._1).

Stanovení obvyklé spotřeby potravin se stanovení u 6 různých populačních skupin v ČR na úrovni 500 – 1000 potravin („jak jezeno“ a jak nakupováno). Skupiny osob mají minimální počty:

 • Batolata 1-2 roky (280 M+F)
 • Děti 3-9 let (400 M+F)
 • Dospívající 10-17 let (400 M+F)
 • Dospělí 18-64 let (1000 M+F)
 • Senioři 65-74 let (400 M+F)
 • Vegetariáni 1-74 let (4-10% (?) M+F)

Analýza výsledků studie umožní detailní „denní“ pohled na různé populační skupiny, podle věku, pohlaví a dalších faktorů.

Celkový počet respondentů bude min. 2740 mužů a žen ze všech krajů ČR.

Sběr dat bude rovnoměrný během roku (12 měsíců) ve všech dnech v týdnu.

Metoda záznamu bude „food record“. Pracovat se bude dva nezávislé dny (metodika EFSA, 2014).

Sběr dat smluvně zajistí agentura INBOOX CZ, s.r.o. Studii zajišťuje Státní zdravotní ústav Praha (CZVP Brno), pro MZ ČR.

Předpokládá se krátká pilotní studie v dubnu 2023. Sběr dat začne v květnu 2023. Data se ukončí v polovině roku 2024. Data se budou pak zpracovávat podle metodiky EFSA (kódování pro CZ/EU). Předpokládá se cca asi 300-400 tisíc záznamů. Zpracování výsledků, včetně popisu v tabulkách, se očekává koncem roku 2025/26.

Autor: prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ

Vydáno: 20.2.2023

Zdroj: https://szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zdravi-vyziva-a-potraviny/

8. březen 2023

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) každoročně provádí intenzívní kontrolní akci se zaměřením na přítomnost reziduí pesticidů v potravinách. V rámci akce Potravinářská inspekce odebírá pro hodnocení ve vlastní akreditované laboratoři 800–1000 vzorků potravin ročně. V roce 2022 inspektoři odebrali celkem 834 vzorků potravin, z toho 126 původem z ČR, 398 z EU a 260 z tzv. třetích zemí (země mimo EU). U 72 vzorků nebyla země původu uvedena.

Zdaleka nejnižší podíl potravin s nadlimitní přítomností pesticidů nebo s přítomností nepovolených pesticidů rozbory potvrdily u potravin původem z ČR a EU, v obou případech jde cca o 1,5 % z hodnocených vzorků. Nejvyšší podíl nevyhovujících vzorků rozbory potvrdily u potravin ze třetích zemí, a to celkem 25,8 % z hodnocených vzorků.

Výsledek potvrzuje dlouhodobá zjištění SZPI, kdy zejména u potravin původem z jihovýchodní Asie je zjišťován vysoký podíl potravin s přítomností pesticidů několikanásobně překračujících povolený limit, potraviny s nepovolenými pesticidy, nebo s koktejlem až osmi pesticidních látek. Údaje ukazují na systémový problém kontroly v těchto zemích. Potraviny dovážené do EU ze třetích zemí musí splňovat požadavky platné v EU.

Mezi nejčastěji zachycené komodity patří čerstvé byliny (bazalka, koriandr), čerstvá zelenina (chilli papričky, plodová zelenina), citrusové ovoce a čaje. Příklady záchytů viz TZ SZPI ze dne 7. 11. 202218. 5. 20229. 8. 2022 a další.

V rámci kontrol přítomnosti pesticidů SZPI hodnotí široké spektrum komodit, krom uvedených jde mj. o čerstvé a mrazené ovoce a zeleninu a produkty z nich, obilniny, rýži, brambory, pěstované houby, olivové oleje, citrusové šťávy, olejnatá semena, luštěniny, kojeneckou a dětskou výživu a mnoho dalších. V současnosti laboratoř SZPI dokáže stanovit přítomnost 496 pesticidních látek včetně metabolitů.

SZPI se bude nadále intenzívně věnovat kontrole přítomností pesticidů v potravinách, a to s důrazem na rizikové komodity a země původu. Inspektoři SZPI kontroly provádí v celém řetězci uvádění do oběhu, tj. od celních prostor při vstupu do ČR až po tržní síť.

S dotčenými kontrolovanými osobami bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
8. březen 2023
Datum: 22.2.2023  10:00 – 14:00
Kategorie: Výstava, veletrh

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

pořádá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly online seminář prostřednictvím platformy Teams na téma:

pozvánka

 

Moderní zemědělství používá integrovanou ochranu rostlin (IOR) jako základní nástroj omezování používání přípravků na ochranu rostlin. Podstatou IOR je optimální kombinace technologie zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organismů a ochrany rostlin proti škodlivým organismům.

Jako u pilířů každé stavby přitom nelze vyjmout jeden prvek, aniž by nedošlo k ohrožení stability zbytku. V cyklu přednášek zaměřených na IOR připravujeme již 8. seminář, nyní s názvem „Výživa rostlin jako součást IOR“.

Ideální by v praxi bylo dosažení tzv. harmonické výživy rostlin, což je cílevědomý systém racionálního hnojení půdy a rostlin, který vychází z objektivních informací o výživném stavu půdy konkrétního pozemku.

Potřebné informace k harmonizaci výživy může zemědělec získat z výsledků rozborů zkoušení půd (AZZP – agrochemické zkoušení zemědělských půd).

Cílem testování půd je předejít překročení stavu minima či maxima u jednotlivých živin a tím zabránit narušení harmonie zásoby živin v půdě, ale také poklesu její úrodnosti – degradaci půdy. Neméně důležitý je také obsah organické hmoty v půdě, kterou lze dodávat různými způsoby. 

Registrujte se prostřednictvím formuláře nejlépe do 20. 2. 2023.

Předběžný program akce najdete v příloze.

8. březen 2023
Vydáno: 8. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Dobré životní podmínky zvířat jsou nedílnou součástí strategie Evropské unie Farm to Fork (F2F), jejímž cílem je zvýšit udržitelnost zemědělských postupů v Evropě. V rámci této strategie provádí EU komplexní revizi svých právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, pro kterou byl EFSA požádán o poskytnutí nového poradenství, které by odráželo nejnovější vědecký výzkum a údaje. Pověření, která EFSA obdržel, rovněž odrážejí rostoucí obavy veřejnosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat, zejména používání klecí v chovech zvířat. Evropskou občanskou iniciativu (End the Cage Age) vyzývající k ukončení používání takových klecí podepsalo 1,4 milionu občanů a podpořilo ji přibližně 170 organizací. 

Public event on Scientific opinions | Broilers & Laying hens

Tato online akce navazuje na nedávné zveřejnění vědeckých stanovisek k tématům Welfare nosnic v chovech a Welfare brojlerů v chovech. Vytváří tak prostor pro otevřenou diskusi mezi EFSA a zúčastněnými stranami.

Akce vysvětlí práci, kterou EFSA vykonává v souvislosti s mandáty Farm to Fork v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, zejména brojlerů a nosnic. Účastníci budou mít možnost klást otázky.

Registrace je možná do 24. března on-line prostřednictvím webu EFSA, kde také najdete veškeré další informace.

Zdroj: EFSA

 
7. březen 2023

Jedním z důsledků pandemie COVID-19 je produkce plastových odpadů souvisejících s ochranou dýchacích cest. Odpady můžou způsobit vážné ekologické škody. Většina respirátorů a roušek je vyrobena ze syntetických plastů (polypropylenových mikrovláken). Jejich neopatrná likvidace představuje hrozbu pro volně žijící živočichy i potenciální ekotoxikologické účinky v podobě mikroplastů.

Vědecký článek publikovaný v Nature Communications představuje 1D magnetické fotoaktivní mikroboty schopné aktivně vyhledávat a přilnout k polypropylenovému mikrovláknu a urychlit jeho rozklad. 1D mikroboti se skládají z anizotropního magnetického jádra (Fe3O4) a fotokatalytického pláště (Bi2O3/Ag), které umožňují bezdrátové magnetické manévrování a fotokatalýzu ve viditelném světle. Ovládání naprogramovaným magnetickým polem spouští 1D mikrosíť podobnou rybímu hejnu, která umožňuje aktivní interakce se sítí mikrovláken. Následné osvětlení urychluje rozrušení polypropylenového mikrovlákna prostřednictvím fotooxidačního procesu. Mikrosíť aktivních magnetických fotokatalyzátorů může být potenciálním mikrobotickým řešením pro zpracování různých plastových odpadů a dalších znečišťujících látek v životním prostředí.

Reference:

Kim, J., Mayorga-Martinez, C.C. & Pumera, M. Magnetically boosted 1D photoactive microswarm for COVID-19 face mask disruption. Nat Commun 14, 935 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-36650-6

Autor: VŠCHT

Zdroj: https://www.vscht.cz/#novinka_detail36780572069602

7. březen 2023

Jako významný dovozce produktů lesního hospodářství do EU čelí Vietnam velkým výzvám při přizpůsobování se nové evropské politice proti odlesňování.

Podle zprávy EU je celosvětově přibližně 90 % odlesňování vyvoláno rozšiřováním zemědělské půdy. To je jeden z hlavních důvodů, proč EU prosazuje podporu obchodu s legálními komoditami a produkty, které odlesňování nevyžadují. Tyto informace zazněly i na únorovém Workshopu o výrobě kávy bez odlesňování a komercializace, pořádaném Rozvojovým programem OSN (UNDP), delegací EU a vietnamskou správou lesnictví při Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova (MARD). Workshopu se zúčastnilo také několik předních světových producentů kávy, jako je Lavazza a další.

EU se zasazuje o nápravu, protože spotřebovává významný podíl produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Návrh EU k odlesňování podaný v listopadu 2021 dosáhl prozatímní politické shody v rámci Evropského parlamentu a Rady EU v prosinci 2022 a bude přijat v polovině roku 2023.

Návrh stanoví povinná pravidla pro společnosti, které chtějí uvést své komodity na trh EU s cílem zajistit, aby na trhu EU byly povoleny pouze legální produkty a produkty bez spojitosti s odlesňováním. Evropská komise použije k posouzení zemí systém benchmarkingu a jejich úrovně rizika odlesňování a degradace lesů způsobených komoditami v oblasti působnosti nařízení.

Opatření je doplňkem mezinárodních nástrojů spolupráce k obnově a ochraně světových lesů s ambicí zastavit odlesňování. Nařízení rovněž doplňuje a posiluje obchodní dohody a zajišťuje, aby rostoucí obchod nevedl ke zvýšenému odlesňování.

Mezi zboží, které by mělo být nařízením ovlivněno, patří zejména palmový olej, sója, dřevo, kakao, káva, pepř a kaučuk. Opatření se dotkne všech výrobců v EU i mimo ni a všichni musí být připraveni na jeho připravovanou implementaci v roce 2024. Evropská unie nebude v rámci nařízení dovážet žádné produkty ani zboží, které pochází z odlesněných oblastí po 31. prosinci 2020. Díky tomuto ekonomickému tlaku Vietnam podniká kroky k vyřešení problému odlesňování a připravuje se na nová nařízení EU. Například plánování a monitorování využívání půdy, technická podpora mezi vládami, farmáři a mezinárodními společnostmi. Očekává se, že přístup VSR k problematice odlesňování bude ryze účelový, podobně jako je tomu u nelegálního rybolovu - čili namísto řešení problémů spíše mlžení a lobbing.

Trần Quang Bảo, náměstek generálního ředitele Správy lesnictví ve Vietnamu, uvedl, že tento zákon bude mít v blízké budoucnosti dopad na zemědělský export z Vietnamu, zejména na kávu, která je největší vývozní komoditou v oblasti zemědělství na evropský trh. „Očekáváme, že si budeme vyměňovat informace, diskutovat a učit se od našich mezinárodních partnerů s cílem vytvořit plán rozvoje zemědělských exportních sektorů, které jsou v souladu s předpisy EU,“ dodal Bảo.

Zpracoval:
Luboš Marek
místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu
Tel: +84 904 099 562, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7. březen 2023

EU a Velké Británii se podařilo dospět k dohodě o Severním Irsku (tzv. Windsorský rámec). Dohodě předcházela čtyřměsíční intenzivní vyjednávání.

Dohoda má usnadnit pohyb zboží mezi Velkou Británií a Sev. Irskem, zabránit vzniku pevné hranice mezi Severním Irskem a Irskem a také vyřešit politický pat, který přetrvává v Severním Irsku. Opatření se týkají zjednodušení v oblasti celní administrativy, kontrol, fytosanitárních pravidel, záruk proti narušení celního prostoru EU, správy v Severním Irsku atd.

Dohoda prakticky řeší např. zjednodušení převozu potravin pro konečné použití v Severním Irsku, dále převozy domácích zvířat nebo transport nových léků vyvinutých ve Velké Británii do Severního Irska. Mimo jiné také ruší zákaz transportu sadbových brambor z Británie do Sev. Irska. Vše je samozřejmě podmíněno zárukami na britské straně vůči EU.

Tato dohoda bude mít pro české vývozce minimální přímý dopad. Důležitější však je, že dohoda je potvrzením odblokování hlavní překážky ve vzájemných vztazích EU a Velké Británie, která hrozila přerůst ve výraznější politické i obchodní důsledky. To dokládaly například opakované hrozby využití postupů krajní nouze zakotvené v Severoirském protokolu z britské strany a také zahájení procesu o porušení mezinárodního práva ze strany EU. Dá se proto očekávat, že pokud bude dohoda ratifikována, otevře se prostor pro další zlepšování vztahů mezi EU a Velkou Británií.

Zdroj

Zpracoval:
Paul Wilkins
místní zástupce ČR pro agro-potravinářství ve Velké Británii
Tel.: +44 749 533 9811, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. březen 2023

Tisková zpráva – Plánování lovu v honitbách podle míry poškození lesů, elektronická evidence, posílení práv vlastníků lesů. To obsahuje novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství a nyní ji chce projednat se zástupci neziskových lesnických, zemědělských, ochranářských a mysliveckých organizací. Poté ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) novelu odešle do legislativního procesu. Cílem novely je snížit stavy dlouhodobě přemnožené spárkaté zvěře, která způsobuje škody především na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci a také v zemědělství.

„Současným velkým problémem nejen tuzemské myslivosti jsou vysoké počty spárkaté zvěře, které způsobují několik problémů a rizik. Projevují se na zemědělských plodinách a pozemcích a v případě srnčí, jelení a ostatní spárkaté zvěře i na lesních kulturách. Cílem novely zákona o myslivosti je také dát myslivcům nové a účinnější možnosti, jak snížit počty vysoké zvěře a ochránit naše lesy,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Návrh počítá se tím, že plán lovu se bude stanovovat podle stupně poškození lesa tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám. Ty bude posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)v rámci inventarizace lesů. Plán se nově upraví podle reálných škod, které zvěř způsobila. Za nesplnění mohou myslivci dostat pokutu až 200 tisíc korun.

Přínosem novely je také elektronizace myslivosti. Dnes se musí v papírové podobě evidovat například myslivecká zařízení, počet psů, lov zvěře hlásit v měsíčních či kvartálních termínech atd. Nový systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Prostřednictvím elektronické evidence spolu budou komunikovat a vést veškerou administrativu myslivci, státní správa, veterinární správa i policie. Významným přínosem plánované novely je mobilní aplikace, do které budou myslivci vkládat informace o ulovených kusech zvěře. To umožní orgánům státní správy myslivosti snadnější a kontinuální kontrolu skutečně ulovené zvěře.

„Škody od spárkaté zvěře jsou opravdu vysoké, musíme s tím něco dělat. Elektronizace ušetří myslivcům nejen papírování, ale také zjednoduší celý systém. Další výhodou je i spolehlivější vykazování lovu zvěře, které bude lépe odpovídat realitě,“ uvedl ministr Nekula.

Novela prodlužuje lhůtu, do kdy je možné požádat o náhradu za poškození majetku zvěří z 20 na 60 dnů a zavádí povinnost ohlásit škody sedm dní před sklizní a sepsat o tom záznam.

Ministerstvo plánuje novelou také maximálně rozšířit způsoby lovu. Nově, pokud to uživatel honitby (myslivci) povolí, by mohli myslivci v honitbě lovit také lukem (nikoliv však kuší). Nadále bude platit povinnost používat lovecké psy k dosledování zvěře. Nově by se povolil i lov řady druhů zvěře s pomocí noktovizorů (zařízení pro lov v noci). Bude možné také lovit během sklizně zemědělských plodin či lovit všechny druhy spárkaté zvěře na společných lovech.

Snah o novelizaci zákona bylo v minulosti již několik. Naposledy jeho projednávání skončilo ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období, proto stále platí myslivecký zákon z roku 2001. Ministerstvo chce novelu po projednání s neziskovými organizacemi poslat do Legislativní rady vlády letos v červenci.


Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

6. březen 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Greenwashing, ekologická stopa produktů nebo výpočet uhlíkové stopy organizací, zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál, 3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

6. březen 2023

Potravinářská komora České republiky a Řídící výbor České technologické platformy
pro potraviny
si Vás dovolují pozvat na
VÝROČNÍ KONFERENCI
ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO
POTRAVINY
která se uskuteční dne 19. dubna 2023 od 10.00 hodin

Autoklub České republiky, Opletalova 1337, 110 00 Nové Město.

 

Součástí programu jsou například tyto příspěvky:

 

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského sektoru – pohled ministerstva zemědělství na vývoj v potravinářském sektoru v rámci Green Deal a jeho strategií

Ing. Jindřich Fialka, vrchní ředitel sekce potravinářství

 

Prezentace výsledků a plánů činnosti pracovních skupin

Výbor pro výživovou politiku – Platforma pro reformulace

Ing. Hana Langrová

Výbor pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele

Ing. Jitka Götzová (spolupráce ČR a EFSA)

Ing. Simona Lencová, prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (nové techniky šlechtění)

Výbor pro kvalitu potravin

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Výbor pro udržitelnou a etickou produkci

JUDr. Vratislav Janda

Platforma pro alternativní potraviny a nápoje

Ing. Martin Krystián

 

Svoji účast na výroční konferenci ČTPP potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 12. dubna 2023.

REGISTRACE nutná. Program a podrobnosti naleznete v příloze.

6. březen 2023

LIBANON

Petr Sochor, Zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu,

Mob.: 00961 70 258 310, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Libanon – výrazné zvýšení ceny brambor

Maloobchodní ceny brambor se zvýšily v tomto týdnu na domácím trhu a dosáhly úrovně 2 USD za kilogram. Takové ceny Libanon nepamatuje, ještě v roce 2018 se cena brambor pohybovala na úrovni 0,25 USD – 0,27 USD za kilogram. Aktuální cenový nárůst nemá opodstatnění, podzimní úroda byla v Libanonu standardní, i když je pravda, že dovoz brambor každoročně narůstá. Hodnota dovozu se za rok 2022 pohybovala na úrovni 40 milionů USD a představovala množství 87 tisíc tun. Vývoz libanonských brambor byl stabilní ve srovnání s minulostí, bylo vyvezeno 60 tisíc tun. Hlavní země, ze kterých Libanon nejvíce dováží jsou Egypt (25 tisíc tun, Nizozemsko 12 tisíc tun, Francie 5 tisíc tun, Dánsko 2 tisíce tun a Belgie 2 tisíce tun).

Tradičně jsou libanonští farmáři závislí na chemických hnojivech a pesticidech. Většina farmářů donedávna věřila, že se zvýšením množství použitých chemických hnojiv se výrazně zvýší i jejich výnosy. Se zhoršující se hospodářskou situací v zemi, zejména v letech 2020 – 2022, nedostatku volně směnitelné měny na nákup agrochemikálií, semen, krmiv pro zvířata, vakcín a dalších základních veterinárních potřeb, byli zemědělci nuceni přehodnotit situaci a začít používat méně hnojiv a pesticidů. Hledají způsoby, jak lépe využívat půdu s co nejmenšími náklady, zejména na zavlažování. V tomto roce, byl pod patronátem FAO, nastartován projekt, který pomáhá zemědělcům snížit jejich závislost na pesticidech a hnojivech. Současně se projekt také zabývá odstraňováním následků znečišťování libanonských vodních toků. Projekt pod názvem Integrated Crop Management stanovil zemědělské standardy v souladu s principy odpovědnosti vůči životnímu prostředí. V rámci tohoto projektu byl na severu Libanonu uveden zkušební projekt jako experiment s novými odrůdami brambor, s cílem vypěstování kvalitních produktů vhodných pro vývoz do EU

6. březen 2023

Spojené arabské emiráty

Lukáš Zamrzla, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Abú Dhabí,

Mob.: + 420 602 768 207, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rekordní Gulfood 2023

V posledních letech trhají veletrhy a konference v emirátském Dubaji vystavovatelské i návštěvnické rekordy. Stejně tak rekordní je počet takových akcí v této turistické a především obchodní metropoli. Situaci pomohla především jistota a důvěra získaná během posledních dvou let, kdy i přes celosvětová pandemická opatření byly emiráty schopny akce bezpečně pořádat. Od začátku roku 2023 jsou veletrhy v Dubaji až extrémního rázu, překračují rekordy předpandemických let a testují limity místních výstavních prostor World Trade Center.

Výjimkou nebyl ani jeden z největších světových potravinářských veletrhů Gulfood 2023. I když se ze zkušeností s letošními akcemi čekala vysoká návštěvnost, realita byla ještě lepší. Veletržní správa se rozhodla velmi výrazně rozšířit i výstavní plochu. Pravdou je, že tato slavnost potravinářství každoročně odmítne více jak 7 000 firem, které čekají na listině náhradníků. I proto se vedení veletrhu snaží hledat cesty, jak obrovskou poptávku po výstavách uspokojit.

V letošním roce se ke všem obsazeným halám WTC Dubaj přidaly i slavnostní sály, chodby, a aby to nebylo málo, rozhodlo se vedení veletrhu vybudovat na místě parkoviště obří nafukovací halu pro nové vystavovatele. Celkem tedy bylo 28 hal, do kterých umístili více jak 5000 oficiálních vystavovatelů. Do tohoto čísla nepočítáme ty, kteří se přidali k vystavujícím anebo obcházeli veletrh se svými produkty a letáky. Zmíněné firmy letos dorazily ze 125 zemí světa. To je další důkaz faktu, že v případě Gulfoodu nejde pouze o lokální událost pro obchod na Blízkém východě, ale že jde o nejdůležitější potravinářskou akci mimo EU.

Na českém stánku Ministerstva zemědělství vystavovalo 17 firem, další dvě se prezentovaly samostatně ve specializovaných halách a vysoký počet českých podniků navštívil tuto akci i bez vlastních stánků. Gulfood 2023 tak zanechal historicky nejsilnější českou stopu.

Návštěvnost veletrhu byla tak vysoká, že se během dne tvořily na chodbách mezi halami doslova účastnické zácpy. I to je jeden z důvodů, proč se veletržní správa Gulfood rozhodla o rozšíření počtu vlastních veletrhů v příštím roce o další dva. Ke slavnému Gulfoodu a Gulfood Manufacturing tak přibude také Gulfood v Saúdské Arábii a Gulfood 2 v Dubaji.

6. březen 2023

USA

Tereza Černá, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,

Mob: +1 202 507-3859, Mob.: ČR: +420 727 938 522, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FDA přichází s doporučením pro označování rostlinných alternativ mléka s cílem informovat spotřebitele

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) minulý týden publikoval návrh doporučení pro výrobce ohledně označování potravin rostlinného původu. Návrh poskytuje výrobcům metodiku pro označování nápojů, které jsou na trh uváděny jako rostlinné alternativy mléka. Každý takový výrobek, který nese ve svém názvu slovo „mléko“, by měl nově obsahovat označení s informací, jak je tento výrobek nutričně srovnatelný s referenčními hodnotami klíčových složek kravského mléka. V budoucnu by se na etiketách alternativ mléka mělo uvádět např. že "obsahuje větší množství vitaminu D a menší množství vápníku než mléko".

Označování rostlinných alternativ produktů živočišného původu je v USA ve srovnání s EU minimálně regulovanou oblastí.

Motivací k přípravě návrhu je podle FDA řešit výrazný nárůst rostlinných alternativ mléčných výrobků na trhu. Nové označení by pak mělo „vést k tomu, aby spotřebitelé měli k dispozici jasné označení, které jim poskytne informace potřebné k informovanému rozhodování o výživě a nákupu výrobků, které kupují pro sebe a své rodiny", uvedl komisař FDA Robert M. Califf. Krom nárůstu dostupnosti a spotřeby těchto nápojů se také výrazně rozšířila nabídka jejich variant. Přestože jsou tyto výrobky vyráběny na bázi rostlinných materiálů, jako jsou ořechy, luštěniny, semena nebo zrna, tak jsou v USA dominantně a v souladu se stávajícími pravidly označovány názvy, které obsahují termín "mléko". Situace se neliší ani v případě označování dalších deklarovaných alternativ mléčných výrobků, přičemž FDA nevyloučila, že se v budoucnu bude věnovat i jejich otázce.

Očekává se, že ačkoliv je návrh metodiky FDA skutečně pouze doporučením, které nebude vynucováno a kontrolováno, tak výrobci se jím řídit budou, přičemž část upustí od užívání slova „mléko“. Důvodem je obava výrobců z potenciálních soudních sporů se spotřebiteli, kdy soudy k metodice FDA obecně přikládají váhu. Úřad FDA aktuálně přijímá připomínky k návrhu pokynů. Hlavním a opakujícím se motivem veřejné diskuze jsou otázky přístupu ke kategoriím mléka a rostlinných nápojů, které se mohou nahlížet jako náhražky mléka nebo jako kategorie sama o sobě. Rozpor je také kolem nastavení referenční nutriční hodnoty kravského mléka, jako normativně pozitivně deklarované.

Rostlinné alternativy mléka se v posledních 5 letech staly pevnou součástí amerického spotřebního koše. Nadále již neplatí, že by sójové, mandlové či ovesné mléko nakupovali vegani a spotřebitelé s dietetickým omezením. V následujících letech se očekává další nárůst tržeb v tomto sektoru.  Spotřeba rostlinných alternativ mléka na hlavu v roce 2022 v USA dosáhla 2,7 kg a maloobchodní prodej těchto nápojů vzrostl téměř o 7 %. Dvouciferný růst zaznamenaly nápoje ovesné a hrachové. Američtí zákazníci mají zájem o nové chutě a alternativy a rozšiřuje se podíl těch, kteří netrvají na maximální podobnosti s chutí a konzistencí kravského mléka. Ačkoliv většina největších výrobců těchto nápojů pochází z USA a místní trh je vysoce konkurenční, předpokládaný růst trhu a zájem nové produkty slibují prostor pro import.

3. březen 2023

Informace Spotřebitelské organizace dTest – Mražená zelenina patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované položky mraženého sortimentu. Není divu, pohotová zásoba předpřipravené zeleniny se při domácím vaření vždy hodí. Do ak­tuálního testu jsme zařadili dva typy zeleninové směsi: honosnější mix mrkve, hrášku a kukuřice spolu s „obyčejnější“ směsí pod svíčkovou. Mohli jsme tak mimo jiné porovnat, zda se obě vyrábějí stejně pečlivě.

Test mražené zeleniny je nejzajímavější v zimním období. Právě v této době mimo hlavní pěstitelskou sezónu je totiž finančně výhodnou cestou, jak zajistit dostatek zeleniny v jídelníčku.

Do testu jsme zařadili dva druhy mražených zeleninových směsí: mix kukuřice, hrášku a mrkve a směs pod svíčkovou obsahující mrkev spolu s celerem, petrželovým kořenem či pastinákem. Volbou těchto dvou druhů – jednoho lepšího a jednoho obyčejnějšího – jsme si chtěli ověřit, zda výrobci do zeleniny pod svíčkovou používají stejně kvalitní a důkladně opracované suroviny. Celkem jsme v obchodních řetězcích nakoupili 15 výrobků. Nechyběly produkty známých značek, jako jsou Nowaco či Znojmia, stejně jako privátní výrobky řetězců Penny Market či Lidl. Všechny vzorky putovaly z mrazáků přímo do nezávislé laboratoře, kde na ně čekala řada zkoušek ověřujících jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Přesný předpis chybí
Při většině potravinových testů můžeme vycházet z legislativních požadavků. Pro mraženou zeleninu to však neplatí. V současné době totiž chybí speciální vyhlášky, které by se detailně zabývaly složením či kvalitou mražené zeleniny. Výroba se tak řídí pouze obecně závaznými požadavky. To však neznamená, že by producenti mohli nabízet špatnou zeleninu.

V první řadě laboratoř zkontrolovala senzorické vlastnosti čili vzhled, chuť, vůni a konzistenci zeleniny. Hodnocení si vzal na starost desetičlenný panel posuzovatelů, který dostal na stůl jednotlivé směsi uvařené podle návodu na obale, případně uvařené do polotvrda. Při práci si hodnotitelé všímali především důkladnosti oloupání, barvy a příjemnosti chuti a vůně. Rovnou můžeme prozradit, že tato zkouška ukázala jisté nedokonalosti v opracování zeleniny pod svíčkovou.

Hrátky s váhou
Další série zkoušek proběhla na váze. V prvním kroku laboratoř převážením zmrzlých a částečně rozmražených výrobků zjišťovala podíl ledu (volné vody) v balení. Následně přišla na řadu důkladná separace jednotlivých druhů zeleniny a zjišťování jejich podílu ve výrobku. Procentuální zastoupení mrkve, hrášku, kukuřice či bílé zeleniny je z hlediska kvality směsi velmi důležité. Každý druh zeleniny je totiž jinak drahý, proto jsme v této zkoušce upřednostňovali výrobky s co nejvyšším podílem dražších druhů (kukuřice, hrášku či bílé zeleniny).

Srovnatelně čisté a zralé
Laboratoř také provedla celou řadu fyzikálně-chemických zkoušek. Při nich sledovala množství minerálních půdních nečistot ve výrobcích, zralost mrkve, hrášku a bílé zeleniny a také jejich barvu. Pokud jde o zbytky zeminy, všechny vzorky dopadly dobře. Problémy se neobjevily ani při měření refraktometrické sušiny (ta vypovídá o zralosti zeleniny) a barvy. Navíc se ukázalo, že při výrobě obou testovaných druhů se používá mrkev stejné zralosti.

Závěr testu patřil zkouškám zdravotní nezávadnosti. Ty přinesly samé dobré zprávy. Mikrobiologové vyloučili, že by se v mražené zelenině nacházely zdraví nebezpečné bakterie Listeria monocytogenes. Dobře dopadla i kontrola přítomnosti zbytků pesticidů. Dvě třetiny vzorků byly bez jakýchkoliv nálezů a ve zbylých vzorcích se našly pouze nízké koncentrace povolených pesticidů.

Celý článek byl publikován v časopise dTest 3/2023

Zdroj: dTest (www.dtest.cz/clanek-10016/test-mrazene-zeleniny-2023)

 
Autor: dTEST
 
Vydáno: 3. března 2023
 
3. březen 2023
Datum: 23.3.2023  9:00 – 15:00
Místo konání: Obecní dům Praha
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Konference, kterou pořádá Zemědělský svaz ČR, se zaměří na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a z ostatních zemí.

Co se dozvíte:

 • Fundovaný vhled do aktuální situace na trhu práce
 • Dočasná ochrana a vízum strpění pro občany Ukrajiny (podmínky získání a prodloužení)
 • Z jakých dalších zemí je možné zaměstnance získat a jak na to

Více informací o akci včetně programu naleznete v přiložené pozvánce.

Přílohy

Související odkazy

3. březen 2023
Datum: 9.3.2023  11:00 – 16:00
Místo konání: Kulturní dům Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice, okres Tábor, Jihočeský kra
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás srdečně zveme na seminář Odborné agrární a potravinářské fórum Jihočeského kraje.

Bližší informace o akci, programu a možnostech registrace naleznete na stránkách SZIF. 

3. březen 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Greenwashing, ekologická stopa produktů nebo výpočet uhlíkové stopy organizací, zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.

 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál, 3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

2. březen 2023

Finální verzi připomínek zpracovalo pro Evropskou komisi Ministerstvo financí, které je administrátorem v této oblasti. Podklady k připomínkám a doporučením v oblasti živočišné výroby, rostlinné výroby, zpracování potravin a hnojiv zaslalo ministerstvo zemědělství  na základě našeho společného dopisu (PK ČR, AK ČR, ZS ČR a SCHP ČR) ze dne 13.2.2023 k připravovanému novému delegovanému aktu pro biodiverzitu, který by měl stanovovat kritéria taxonomie pro udržitelné financování agrosektoru. (viz TZ ze dne 2.3.2023)

2. březen 2023

Tisková zpráva SVS – Změny ve vyšetřování skotu na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (dále Metodika) se týkají dvou nákaz – infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) a bovinní virové diarrhoey (BVD). První je pozměněné schéma vyšetření v zařízeních prostých IBR pro udržení statusu prosté této nákazy. Změna vyšetření u BVD umožňuje odebírat vzorky i od zvířat mimo věkovou kategorii 8-24 měsíců.

Navrhovaná změna se týká nové možnosti pro vyšetření vzorků na IBR v hospodářstvích bez vakcinovaných zvířat. Nově je možné k laboratornímu vyšetření odesílat nejen vzorky krve, ale i mléka pouze 1x ročně za předpokladu, že jsou vzorky odebrány od všech zvířat starších 24 měsíců. Podle dosud platného znění Metodiky bylo možné odebírat v těchto případech pouze vzorky krve. Dále pro všechna schémata vyšetření na IBR, kdy je možné provádět vyšetření ze vzorků mléka a odběr vzorků mléka je spojen s kontrolou užitkovosti, návrh zavádí možnost odebrané jednotlivé vzorky mléka smísit na místě a do laboratoře odesílat směsné vzorky.

Důvodem úpravy schématu vyšetření na BVD v hospodářstvích je udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD. Změna umožňuje nově odběr vzorků i od zvířat mimo věkovou kategorii 8-24 měsíců, není-li uvedená kategorie v zařízení přítomna. Cílem je zajištění vyšetření na všech hospodářstvích, která chtějí získat status zařízení prostého BVD za účelem umožnění obchodování s členskými státy.

Infekční bovinní rinotracheitida / infekční pustulární vulvovaginitida je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není nákaza přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou IBR v říjnu 2020.

Bovinní virová diarrhoea je celosvětově rozšířené infekční virové onemocnění, které způsobuje významné ekonomické ztráty v chovech skotu. Infekce virem BVD se může projevovat širokou škálou klinických příznaků ve všech věkových kategoriích a je dávána do souvislosti s reprodukčními problémy, imunosupresí, onemocněním respiratorního aparátu. Vyšetření na BVD za účelem získání statusu zařízení prostého BVD je pro chovatele dobrovolné.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

2. březen 2023

V rámci průběžných intenzívních kontrol bezpečnosti potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nebezpečnou potravinu s názvem: „KUŘE A KVALITA BEZ DROBU KURCZAK ČERSTVÉ DĚLENĚ DRUBEŽI MASA“, označení šarže: 20230211, datum použitelnosti: 19.02.2023, výrobce: Firma KABANOS, Kojs Miroslaw i Johanna Kojs - Kowalczyk sp.j., ul. Spóldzielców 1, 34-480 Jablonka, země původu: Polsko.

Laboratorní analýza u výrobku potvrdila kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella.

Inspekce předmětnou šarži potraviny odebrala v síti společnosti JIP východočeská, a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobek byl označen údajem „Datum použitelnosti do: 19.02.2023“, v tržní síti se již nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.

Inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení sankce a v intenzívních kontrolách tržní sítě bude nadále pokračovat.

Zpracoval: Pavel kopřiva, tiskový mluvčí

2. 3. 2023

 
2. březen 2023

Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

 

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky,“ říká Eduard Muřický a dodává: „Národní ceny se tak podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci a tím přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky.“

Pro rok 2023 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen ČR,“ dodává Muřický, který vyzval soutěžící k účasti prostřednictvím videa.

23. ročník umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena kvality České republiky v programu START (bez kategorií),
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěží o Národní cenu kvality České republiky v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky,“ doplňuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2023 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2023 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hodnocení u organizací na místě proběhne od 12. června do 6. října 2023. V případě NC za kvalitu v rodinném podnikání od 18. září do 6. října 2023.

Ceny budou vítězům slavnostně předány 23.listopadu 2023.

Bližší informace o Národních cenách České republiky pro rok 2023 jsou na webu www.narodniportal.cz.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlasen-23--rocnik-narodnich-cen-ceske-republiky--272875/

2. březen 2023

6. března si pravidelně připomínáme Světový den jódu, prvku, který má pro lidský organismus tak zásadní význam, že si rozhodně svůj světový den zaslouží.

Jód je zcela nezbytný pro optimální tělesný a duševní vývoj každého z nás. Podílí se na udržení fyzické i duševní kondice a celkového zdraví.

Jód hraje klíčovou roli při tvorbě hormonů štítné žlázy. Tyto hormony pak ovlivňují nejen růst organismu, ale i funkci většiny orgánů, včetně našeho mozku, nervů, svalů či pohlavní soustavy.

Jak poznáme, že nám tento prvek schází?

Pokud naše tělo nemá dostatek jódu, dochází ke snížení funkce štítné žlázy. Štítná žláza se snaží při nedostatku vychytávat více jódu, a proto se zvětšuje. Vzniká tzv. struma, i když to nemusí být u každého.

Nedostatek jódu  se  projevuje otoky očních víček,  změnou  kvality a padáním vlasů, které jsou tvrdé, ježaté, zvýšenou únavou bez příčiny (i po spánku a odpočinku), zpomaleným myšlením, zhoršením paměti a soustředění, zpomalením srdečního tepu, zvýšením cholesterolu, zvýšením tělesné hmotnosti,  chudokrevností a zhoršením imunity. Jód je velmi důležitý i pro náš zevnějšek, přispívá ke zdravé pleti a vlasům.

Z hlediska jódového zásobení dětí a dospělých patříme sice mezi země s vyřešeným jódovým deficitem, ale přesto je třeba, abychom všichni na jeho dostatečný příjem z potravy mysleli.

Zvláštní pozornost zaslouží jód v období těhotenství a kojení!

Velký důraz na hladinu jódu je třeba věnovat u těhotných a kojících žen, protože 70% z nich má jódu nedostatek. V takových případech hrozí, že u dítěte může být  zpomalen vývoj mozku, srdce i kostí, a může mít budoucí IQ snížené až o 10 bodů.

Jód si naše tělo nedokáže vytvořit samo a musíme ho přijímat stravou. Optimální denní příjem jódu je 150 mikrogramů, toto množství pokryjeme při spotřebě 5 gramů jódované kuchyňské soli. Důležité je přijímat sůl obohacenou jódem. Je dobré si uvědomit, že mořská sůl má přirozeně asi poloviční množství jódu oproti soli kamenné obohacené jódem.

Bohatým zdrojem jódu jsou také mořské ryby, mořské plody a také mořské řasy typu Nori nebo Wakame. Tyto produkty bychom si v různých úpravách měli dopřát alespoň 2 krát týdně. I s ohledem na příjem omega 3 mastných kyselin.

Kvalitním zdrojem jódu je i mléko a mléčné výrobky a košťálová zelenina, která  by měla projít tepelnou úpravou. Jód je také přirozeně obsažen v některých minerálních vodách.

V období těhotenství a kojení by se tedy měl příjem jódu navýšit téměř dvojnásobně, a to na 250 mikrogramů. K tomu může pomoci i užíváním jodidu, který předepíše lékař, nebo doplňky stravy, které je ale třeba užívat tak, aby naopak nedocházelo k překročení denní dávky 250 mikrogramů.

V podstatě v každém životním období nám nedostatek jódu škodí a může způsobit řadu zdravotních potíží. Neopomíjejme proto tuto důležitou složku v našem jídelníčku.

Problematika chorob z nedostatku jódu patří celosvětově k nejzávažnějším pandemiím. Postihuje prakticky všechny kontinenty a Evropa není výjimkou. Nedopusťme, aby se to týkalo i nás.

Autor: SZÚ

Zdroj: https://szu.cz/aktuality/svetovy-den-jodu/

2. březen 2023

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR ke dni 23. března 2023.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje množství produktů označovaných jako zelené nebo udržitelné. Obdobně se výrobci snaží poukázat na vynikající environmentální profil výrobku nebo společnosti. Stále častěji jsou využívána environmentální tvrzení o budoucím vlivu na životní prostředí bez jasných, objektivních a ověřitelných závazků a cílů. Účastníci semináře získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích a v neposlední řadě o aktuálních novinkách ve vztahu k provozu potravinářského podniku. Prezentován bude také ekologický marketing s cílem naznačit směry a možnosti, kterými se může marketing produktů ubírat v souladu s životním prostředním a vizí podniku. 

Prostřednictvím semináře získáte také aktuální informace k očekávaným událostem roku 2023:

 • Greenwashing, ekologická stopa produktů nebo výpočet uhlíkové stopy organizací, zelená tvrzení
 • Revize právních předpisů EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
 • Tvorba legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy a označování udržitelných potravin
 • Další (revize právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat atd.)

Přednášek se zhostí odborníci z řad státní správy, univerzit a dalších institucí.


 

Datum konání: 23. března 2023                               

Forma konání: Národní zemědělské muzeum, velký sál, 3. patro, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

Vložné: 2.000,- Kč (včetně DPH)

Vložné zahrnuje organizační náklady a občerstvení během semináře.                                                      

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:15hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Přihlášku a program naleznete zde: https://www.foodnet.cz/cs/akce/seminare/4863-2023.

Těšíme se na Vás!!!

2. březen 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně 2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech nebo na méně kvalitních pozemcích. Příspěvky jsou určeny také na zalesňování zemědělské půdy. Čtyři nařízení připravené na MZe, které českému zemědělství přinesou více než 23 miliard korun, dnes schválila vláda.

Čtyři nařízení vlády, které připravilo MZe, uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v letech 2023-2027 získat environmentální dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky.  Dotace jsou financovány ze zdrojů EU (35 %) a z českého rozpočtu (65 %).

„Novinkou je dotace určená chovatelům prasat na zlepšení podmínek v chovech, konkrétně na vakcinaci prasat proti infekčním chorobám. Snahou je cílené používání antimikrobik v chovu prasat, a to podáváním vakcín podle programu zpracovaného pro daný chov. Zlepšíme tak zdraví zvířat a získáme kvalitnější potraviny. Celkem jsou na opatření vyhrazeny 2 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Další nařízení vlády stanoví podmínky pro zemědělce, kteří mají své pozemky v oblastech Natura 2000. Jde zpravidla o velmi cenné plochy, kde žije mnoho druhů zvířat i rostlin. Hlavním cílem dotace je poskytnout zemědělcům kompenzaci zejména za omezení hnojení kvůli ochraně přírody. V období 2023-2027 je na toto opatření připraveno 117 milionů korun. Opatření navazuje na obdobné podmínky dotace z předchozích let.

Vláda projednala i nařízení, které stanovuje podmínky hospodaření v oblastech s přírodními znevýhodněními, v horských oblastech, na svažitých pozemcích a na pozemcích s nižší bonitou. Zemědělci získají příspěvek za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli přírodním nebo jiným omezením. Na opatření je vyčleněno přibližně 21 miliard korun. Zásadní změnou proti dosavadnímu nastavení je, že žadatel o dotaci musí být aktivním zemědělcem.

Nařízení také upravuje podmínky pro zalesňování zemědělské půdy. Má kompenzovat náklady, které zemědělcům vznikají při zalesnění a péči o les a ušlé příjmy v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku. Výše dotace na celé období do roku 2027 je téměř 100 milionů korun.  

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

1. březen 2023

Firma podepsala smlouvu na dodávku tří tisíc tun cukrové třtiny.

Spuštění cukrovaru Aksu je plánováno na březen a produkovat asi 40-50 tisíc tun třtinového cukru. Zařízení bylo modernizováno, byla instalována nová linka, probíhá zprovoznění. Oznámil to regionální akim Zhetysu Beibit Isabaev na setkání s obyvateli regionu Aksu.

Akim kraje upřesnil, že firma podepsala smlouvu na dodávku 3000 tun cukrové třtiny a na nádraží Alagide je připraven sklad na 7000 tun. S požadovaným objemem je závod připraven ke zpracování cukrové řepy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz

Autor: CzechTrade

Vydáno: 10. února 2023

Zdroj: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/cukrovar-v-kazasskem-aksu-obnovi-cinnost-v-breznu

28. únor 2023

Dočasná ochrana občanů Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem, kteří o ni požádali a jež jim umožnila pobyt a volný přístup na trh práce v České republice je platná pouze do 31. 3. 2023.

Úvodem

Na základě zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Lex Ukrajina IV) dochází vzhledem k pokračování konfliktu na Ukrajině a na základě stanoviska Komise EU k prodloužení dočasné ochrany, a to do 31. 3. 2024. Je však nutné o toto prodloužení požádat, a to do 31. 3. 2023.

V článku Postup získání zaměstnání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky jsme Vás podrobně informovali o povinnostech při příjezdu občanů Ukrajiny prchajících před konfliktem do České republiky, o možnostech získání dočasné ochrany a o následném postupu při získávání zaměstnání v České republice.

Nárok na prodloužení dočasné ochrany mají držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali v roce 2022. Jedná se o držitele víz s kódy: D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U.

Dočasná ochrana však nemůže být prodloužena osobám, kterým zanikla či byla odňata. Jakým způsobem je nutné pro získání takového prodloužení dočasné ochrany postupovat, se dozvíte v tomto článku.

Postup prodloužení dočasné ochrany

Vzhledem k tomu, že možnost prodloužení dočasné ochrany se týká velkého množství osob, je proces prodloužení rozložen do dvou fází, skládá se z (i) online registrace a následně z (ii) osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra.

1. Online registrace
Zájemci o prodloužení dočasné ochrany mají povinnost se v období do 31. 3. 2023 zaregistrovat v online systému Ministerstva vnitra dostupném na adrese: https://prod.frs.gov.cz, do kterého je možné se připojit pouze z území České republiky.

V online systému zájemce o prodloužení dočasné ochrany musí uvést:

 • osobní údaje,
 • číslo platného cestovního dokladu nebo vízového štítku,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • aktuální adresu místa pobytu v České republice.

Po úspěšném provedení registrace bude doručeno na uvedený e-mail potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023.

V případě neprovedení online registrace ve stanovené lhůtě dočasná ochrana k 31. 3. 2023 zanikne.

2. Osobní návštěva Ministerstva vnitra
Po provedení online registrace je nutné si zajistit rezervaci termínu k osobní návštěvě na pracovišti Ministerstva vnitra, kam se musí občan Ukrajiny osobně dostavit nejpozději do 30. 9. 2023 za účelem převzetí nového vízového štítku.

K návštěvě Ministerstva vnitra není možné udělit plnou moc třetí osobě a je nutné doložit:

 • platný cestovní doklad (pokud však osoba nebude mít platný cestovní doklad, není to překážkou pro prodloužení dočasné ochrany), a
 • doklad o ubytování jako je například nájemní smlouva (doklad nemají povinnost předkládat osoby, které jsou ubytovány v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo osoby, které požádaly o dočasnou ochranu po 27. 6. 2022 a od té doby místo pobytu neměnily).

Převzetím vízového štítku bude dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2024. V případě nepřevzetí vízového štítku zanikne dočasná ochrana k 30. 9. 2023.

Ověření pro zaměstnavatele
Prodloužení dočasné ochrany by mělo vést také k prodloužení volného přístupu na trh práce – k tomu ale musí být do 31. 3. 2023 schváleno prodloužení účinnosti zákona č. 66/2022 Sb. – stav legislativního procesu je možné sledovat zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=374.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby s udělenou dočasnou ochranou, by měli po svých zaměstnancích požadovat prokázání prodloužení dočasné ochrany, aby se nedopouštěli nelegálního zaměstnávání. Pokud totiž občanům Ukrajiny dočasná ochrana zanikne, ztrácí volný přístup na trh práce a nemohou tedy být v České republice legálně zaměstnáni.

V první fázi – tedy od 31. 3. 2023 do 30. 9. 2023 bude možné prodloužení dočasné ochrany prokazovat potvrzujícím e-mailem o prodloužení dočasné ochrany a platnost registrace ověřit přes odkaz: https://prod.frs.gov.cz/overeni-potvrzeni/.

Ve druhé fázi, tedy po 30. 9. 2023 se osoby budou prokazovat vyznačeným vízovým štítkem.

Postup pro osoby bez nároku na dočasnou ochranu
Občané Ukrajiny, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu mohou získat vízum za účelem strpění pobytu, které je nyní automaticky prodlouženo do 31. 3. 2024.

Po objednání na pracoviště Ministerstva vnitra bude těmto osobám vyznačen nový vízový štítek.

Držitelé takového víza, ale nemají přístup na volný trh práce a je tedy nutné, aby jim bylo uděleno pracovní povolení – o jeho prodloužení je nutné žádat nejpozději 30 dnů před jeho vypršením. K přístupu na trh práce musejí takoví držitelé víza žádat o povolení k výkonu práce v České republice.

V případě ostatních pobytových oprávnění jako jsou zaměstnanecké karty bude k prodlužování docházet standardním způsobem.

Závěr
Vzhledem k tomu, že dočasná ochrana pro občany Ukrajiny zanikne bez jejího prodloužení ke dni 31. 3. 2023, doporučujeme všem osobám, jimž byla dočasná ochrana udělena a stejně tak jejich zaměstnavatelům věnovat pozornost zajištění prodloužení dočasné ochrany.

Pokud bude dodržen výše uvedený postup pro prodloužení dočasné ochrany, budou moci občané Ukrajiny nadále pobývat a vykonávat práci na území České republiky.

V případě dotazů k tématu prodloužení dočasné ochrany či zaměstnávání cizinců a pracovnímu právu obecně, se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/zamestnavani-obcanu-ukrajiny/

28. únor 2023

Podle směrnice o tabákových výrobcích 2014/40/EU a potažmo dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášky č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích musí výrobce a dovozce splnit informační povinnost
u tabákových výrobků, které uvádí na trh v ČR. Součástí oznámení jsou rovněž informace o seznamu složek, úrovni emisí či údaje týkající se objemů prodeje tabákových výrobků. Požadované informace jsou předávány SZPI prostřednictvím elektronické vstupní brány EU-CEG.

SZPI informace poskytnuté výrobci a dovozci tabákových výrobků zveřejňuje na svých internetových stránkách s výjimkou těch, které budou výrobcem nebo dovozcem označeny jako obchodní tajemství.

Příloha: Seznam tabákových výrobků a bylinných výrobků určených ke kouření oznámených dle zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Předchozí verze:

TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2022_CZ
TV_VEREJNOST_CERVENEC_2022_CZ
TV_VEREJNOST_KVETEN_2022_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2022_CZ
TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2021_CZ
TV_VEREJNOST_CERVEN_2021_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2021_CZ
TV_VEREJNOST_LISTOPAD_2020_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_KVETEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_LEDEN_2020_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2019_CZ
TV_VEREJNOST_CERVENEC_2019_CZ
TV_VEREJNOST_UNOR_2019_CZ
TV_VEREJNOST_RIJEN_2018_CZ

 

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/vybrane-komodity-tabakove-vyrobky-informacni-povinnost-pro-vyrobce-a-dovozce-tabakovych-vyrobku.aspx

Země živiteklka