3. leden 2022

Brusel 31. prosince (ČTK) - Vývoz šumivého vína z Evropské unie do zbytku světa loni klesl přibližně o šest procent na 494 milionů litrů. Je to první pokles za deset let, uvedl dnes evropský statistický úřad Eurostat. Za poklesem jsou hlavně dopady pandemie, kvůli kterým byly delší dobu zavřené restaurace, bary i hotely. Dramatický propad odbytu je znát hlavně u šampaňského, naopak prosecco či cava se prodávaly dobře.

Pandemie covidu-19 nepříznivě ovlivnila prodej vína v celém světě. Rok 2020 je zatím poslední, za který jsou kompletní data k dispozici. Prodej šampaňského, což je nejslavnější značka šumivého vína z Francie, klesl podle objemu o více než 20 procent na 66 milionů litrů. V předchozím roce činil téměř 84 milionů litrů.

Vývoz šumivého vína z EU byl v roce 2019 rekordní a činil 528 milionů litrů. A i když loni klesl, pořád byl téměř dvojnásobný ve srovnání s rokem 2010.

Ze tří hlavních kategorií šumivého vína, které se z unie vyváží, zaznamenalo z hlediska objemu výrazný pokles jen šampaňské. Prosecco, které se vyváží zdaleka nejvíce, si loni vedlo pouze nepatrně hůř. Vyvezlo se ho 205 milionů litrů proti 207 milionům v roce 2019.

Cava, což je šumivé víno ze Španělska, šla zcela proti proudu a její vývoz loni vzrostl o více než deset procent na 58 milionů litrů. Toto víno už má tedy blízko k tomu, aby nahradilo šampaňské na pozici druhého nejvíce vyváženého šumivého vína z EU.

Celkový prodej šampaňského, včetně prodeje v sedmadvacetičlenné EU, loni podle objemu klesl o 18 procent, uvádí ve své výroční zprávě organizace producentů šampaňského CIVC.

Navzdory poklesu prodeje šampaňského se však archivní šampaňské v letošním roce ukázalo jako lukrativní záležitost pro investory. Nákup tohoto vína přinesl vyšší zhodnocení než jakékoliv jiné investice na finančních trzích, počínaje akciemi technologických firem a bitcoinem konče, upozornila agentura Reuters. Například cena archivního vína Salon le Mesnil ročník 2002 na on-line platformách v letošním roce vzrostla o více než 80 procent.

spr

3. leden 2022

Praha 3. ledna (ČTK) - Prezident Miloš Zeman dnes v 11:00 na zámku v Lánech přijme kandidáta na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), o hodinu později ho jmenuje. Nejprve se uskuteční setkání, které bylo v plánu už v prosinci, kdy Zeman postupně jednal se všemi uchazeči na ministerské posty. Kvůli Nekulově pozitivním testu na koronavirus ale musela být schůzka odložena. Resort zemědělství dočasně převzal předseda lidovců, vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka. Zeman měl původně Nekulu jmenovat až v úterý. Změnu termínu oznámil v neděli po novoročním obědě s prezidentem premiér Petr Fiala (ODS).

Po jmenování v Lánech bude Nekula uveden do funkce ministra. Setkání s novináři po převzetí úřadu je naplánováno na ministerstvu zemědělství ve 13:15, informovalo v neděli tiskové oddělení ministerstva.

Jurečka po nástupu do čela ministerstva zemědělství uvedl, že chce řešit jen záležitosti, které nesnesou odkladu, například přípravu příštího programového období. Záhy po převzetí úřadu však odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka. Zdůvodnil to manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy. Následně oznámili rezignaci i zbývající vrcholoví manažeři Lesů ČR. Jurečka byl ministrem zemědělství mezi lety 2014 a 2017 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Nekulovou prioritou bude využívání moderních technologií v zemědělství, tedy tzv. precizní zemědělství, řekl už dříve ČTK. Do budoucna chce stejně jako jeho předchůdci snížit tzv. uhlíkovou stopu potravin.

Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V letech 2015 až 2017 byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Nekula je starostou obce Těšetice na Znojemsku. Dříve uvedl, že na funkci rezignuje, chce být neuvolněným místostarostou.

jif jw

31. prosinec 2021

Tisková zpráva – Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací.

Nové vedení MZe mění Strategický plán do roku 2027, který je mnohem ambicióznější než současné nastavení zemědělských dotací. Aktivně materiál upravuje, aby odpovídal koaličnímu programu a v příštích letech byla podpora pro zemědělce podmíněna ještě šetrnější péčí o přírodu a krajinu. MZe při tom jedná se zástupci odborných i ekologických organizací. Poslední jednání s vybranými organizacemi proběhlo včera, tj. 28. prosince, další pracovní schůzky budou následovat v příštím roce.

Začátkem ledna 2022 se sejdou zástupci MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP), aby se dohodli na řešení dostatečně účinném pro ochranu přírody a krajiny a zároveň realizovatelném v zemědělské praxi. Nastavení dotací musí být motivační, aby zemědělci nové postupy v dobrovolném režimu praktikovali.

Strategický plán doplněný o připomínky zašle MZe k posouzení Evropské komisi (EK) v průběhu ledna. Už si dojednalo posun termínu, který byl původně do 1. 1. 2022. Prodloužení MZe využije k úpravám materiálu i na základě připomínek a požadavků MŽP, Evropské komise, posuzování vlivů na životní prostředí i některých ekologických organizací, které se k návrhu vyjádřily.

Zástupci některých nevládních organizací v posledních dnech v médiích vyjadřují nesouhlas s pracovní verzí plánu, který ale ještě zdaleka není finální. Upozorňují například, že Evropská komise k návrhu Strategického plánu poslala 60 stran připomínek. To je však u komplexního materiálu, který má více než 500 stran, zcela běžné. Zatím tedy jde o neformální a předběžné vyjádření. Maximum možného z těchto připomínek MZe po konzultacích s Komisí už zapracovalo. Po odeslání plánu do Bruselu v lednu 2022 bude mít Evropská komise tři měsíce na zaslání oficiálních připomínek, které MZe opět vypořádá, případně dodatečně zohlední ty, které se v omezeném časovém limitu nepodařilo zapracovat. 

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 pro Českou republiku stanovuje klíčové cíle a nastavení podpory do zemědělství na území ČR. Plán reaguje na předpokládané změny klimatu v příštích letech a zabývá se například zadržováním vody v krajině, snížení používání prostředků na ochranu rostli i umělých hnojiv, ekologickým zemědělstvím a podporou biodiverzity.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj:MZe ČR

 

29. prosinec 2021

Aktuálně diskutovaným tématem v oblasti potravinářského práva na půdě příslušných orgánů EU je mimo jiné otázka revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „Nařízení 1169/2011“).

Uvedené se děje zejména v návaznosti na iniciativu Evropské komise v rámci publikované strategie „Farm to Fork“ z roku 2020. Ta se zaměřuje na ochranu biologické rozmanitosti, přičemž si mimo jiné klade za cíl změnu evropských pravidel pro označování potravin datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti, jehož má být dosaženo v 2022, a to za účelem omezení plýtvání s potravinami.

V rámci revize Nařízení 1169/2011 je jednou z navrhovaných změn i změna týkající se data spotřeby a data minimální trvanlivosti.

V následujícím článku bychom Vám rádi představili zásadní rozdíl mezi „datem spotřeby“ a „minimální trvanlivostí“ potravin z pohledu aktuální právní úpravy a nastínili možné dopady navrhované revize právních předpisů EU, jež regulují předmětnou oblast.

Datum spotřeby

Datum spotřeby (použitelnosti) se užívá pro potraviny, které ze své povahy snáz podléhají zkáze, a proto musí být rychle spotřebovány. Mezi tyto potraviny jsou zcela typicky zařazovány např. jogurty a jiné mléčné výrobky, čerstvé maso a další čerstvé potraviny, u nichž tento údaj představuje nejzazší datum, dokdy je bezpečné danou potravinu konzumovat, aniž by se konzument vystavil riziku potravinové nákazy.

Označení data spotřeby se na vybraných potravinách uvádí slovy „Spotřebujte do…“, za nimiž bezprostředně následuje buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde lze toto datum dohledat na etiketě nebo obalu potraviny.

Je-li konkrétní potravina označena datem spotřeby, musí výrobce potraviny na obalu současně uvést i údaje o podmínkách uchování, které musí být dodrženy (např. „Uchovávejte v lednici.“ nebo „Uchovávejte při teplotě 2-4 °C.“), jež mají spotřebiteli jasně signalizovat, že v opačném případě se daná potravina rychleji zkazí a riskujete tak otravu jídlem.

Pro výše uvedená označení potravin pak platí obecná pravidla dle Nařízení 1169/2011, tj. veškeré údaje musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.

V důsledku expirace data spotřeby (použitelnosti) se tyto potraviny bez dalšího nepovažují za bezpečné, a tudíž nesmí být uváděny do oběhu.

Za případné porušení tohoto zákazu může příslušný dozorový orgán na základě relevantních ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit provozovateli potravinářského podniku pokutu ve výši až 50.000.000,- Kč.

Minimální trvanlivost

Datem minimální trvanlivosti se pak označují potraviny, které se v porovnání s výše referovanými nekazí tak rychle. Zde lze příkladmo zmínit těstoviny, rýži, kávu, čaj, čokoládu, konzervované, sušené, zmrazené a jiné trvanlivé potraviny, přičemž datum minimální trvanlivosti představuje datum, do kterého si potravina uchovává při dodržení podmínek skladování svoji deklarovanou kvalitu.

Toto označení lze rozlišit od data spotřeby tak, že se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do…“ nebo „Minimální trvanlivost do konce …“, jimž následuje opět buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. Tyto údaje se pak v případě potřeby doplňují údajem o nezbytných podmínkách pro uchování, jejichž dodržení umožní zajistit kvalitu dané potraviny po uvedenou dobu minimální trvanlivosti, přičemž pro tyto údaje rovněž platí obecná pravidla dle Nařízení 1169/2011, popsaná výše.

V zásadě platí, že ačkoli tyto potraviny mohou ztratit svoji původní chuť a texturu, lze je bezpečně konzumovat i po uvedeném datu minimální trvanlivost, a to za podmínky, že jsou respektovány výslovné pokyny pro skladování a že není poškozen obal. V řadě případů však spotřebitelé bez znalosti rozdílu mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti potraviny s exspirovanou minimální trvanlivostí vyhazují, aniž by k tomu měli objektivní důvod.

V této souvislosti je rovněž nutno poukázat na rozdíl v oblasti regulace nakládání s potravinami ze strany provozovatelů potravinářských podniků, která zde stanoví právní rámce pro možnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti i nadále uvádět do oběhu, a to za předpokladu, že jsou tyto potraviny zdravotně nezávadné a jsou transparentně označeny jako prošlé a umístěny odděleně od ostatních potravin, přičemž pouhé označení slovy „sleva“ nebo „akce“ nelze v žádném případě považovat za dostačující. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti je zde v plném rozsahu přenesena na jejich prodejce.

Jsou-li potraviny, u nichž exspirovalo datum minimální trvanlivosti, bezpečné, smí je provozovatel potravinářského podniku rovněž poskytnout bezplatně neziskové organizaci, která potraviny bezplatně shromažďuje, skladuje a přiděluje je veřejně prospěšným právnickým osobám, které poskytují potravinovou pomoc.

Navrhované revize

Obecně se navrhované změny Nařízení 1169/2011 v oblasti označování potravin zaměřují na následující okruhy:

 1. zavedení harmonizovaného a povinného výživového označení na přední straně obalu a stanovení kritérií pro tzv. „výživové profily“, tj. prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena;
 2. rozšíření povinných údajů o původu na vybrané výrobky;
 3. zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů; a
 4. právě revize pravidel EU týkajících se vyznačování data použitelnosti a data minimální trvanlivosti.

V zájmu komplexního posouzení vhodnosti a dopadů různých možností změn pravidel týkajících se vyznačování data spotřeby a data minimální trvanlivosti již Evropská komise provedla průzkum, jehož účelem je:

 • lépe porozumět tomu, jak současná pravidla pro označování dat ovlivňují rozhodnutí spotřebitelů při konzumaci, použití a vyhazování potravin;
 • identifikovat nové způsoby vyjádření označování dat (např. z hlediska terminologie, formátu, vizualizace atd.), které splňují požadavky bezpečnosti a zároveň minimalizují plýtvání potravinami;
 • otestovat účinnost těchto nových způsobů vyjádření dat v souvislosti s možným nepochopením významu ze strany spotřebitelů.

Zcela zásadní otázkou, která zde vyvstává, je tedy, zda je žádoucí usilovat o úplné zrušení (zbytečně matoucího) data minimální trvanlivosti u potravin, nebo je na místě toto označení pouze právně závazným způsobem regulovat tak, aby bylo spotřebitelům dostatečně jasným a srozumitelným způsobem sděleno, že trvanlivé potraviny lze i nadále konzumovat.

To by se mohlo stát např. doplněním stávajícího označení o dodatek „Po tomto datu je obvykle ještě vyhovující.“ nebo „Tento výrobek lze často konzumovat i po tomto datu.“ či „…pak zkontrolujte vzhled, vůni, chuť.“ nebo jeho úplným nahrazením textem ve znění „Nejlepší kvalita do…“ či zavedením výrazných barevných a grafických odlišení od data spotřeby.

Kupříkladu Potravinářská komora České republiky (dále jen „PKČR“) je zde toho názoru, že jakékoliv zavedení nového označení či loga na obalech potravin je potřeba řádně vyhodnotit. Ačkoli PKČR uznává, že současné značení nemusí být pro spotřebitele jednoznačně definované, konstatuje, že tento systém je ve společnosti dlouhodobě zažitý, a pokud se tedy navrhuje jakékoliv doplnění označení, znění musí být co nejkratší, pro výrobce proveditelné a pro spotřebitele stručné, jasné a především smysluplné tak, aby dokázal označení porozumět. PKČR současně upřednostňuje spíše masivní, edukativní kampaň ve všech médiích s cílem zvýšit informovanost o současném označování před uváděním nových složitějších požadavků.

Na případné úplné zrušení institutu data minimální trvanlivosti by současně mohly doplatit potravinové sbírky v charitativních organizacích, azylových domech a obdobných institucích, kam jsou trvanlivé výrobky po datu uvedeném na obalu posílány, a proto bude nutné zamyslet se nad navrhovanými revizemi rovněž s ohledem na darování potravin pro charitativní účely, tj. aby v konečném důsledku paradoxně nedocházelo k plýtvání potravinami v případě, kdy nebude postaveno najisto, zda mohou být trvanlivé potraviny výše popsaným postupem darovány, či nikoli.

Na půdě příslušných orgánů budou nyní následovat konzultační činnosti, zahrnující cílené průzkumy a rozhovory se zainteresovanými organizacemi a orgány členských států EU. Předložení konkrétního návrhu revize Nařízení 1169/2011 lze pak očekávat do konce roku 2022.

Závěr

Jak je podrobněji popsáno výše, v současné době zatím není jednoznačné, zda inciativa EU povede k úplnému zrušení data minimální trvanlivosti, nebo pouze k dílčím úpravám označení trvanlivých potravin tak, aby byl pro spotřebitele zcela jasný a srozumitelný jeho význam.

V zájmu omezení plýtvání potravinami lze však v každém případě již nyní považovat za účelné zaměřit se na edukaci a osvětu spotřebitelské veřejnosti v zájmu posílení její informovanosti o označování potravin datem spotřeby (použitelnosti) a datem minimální trvanlivosti.

Vývoj legislativního procesu i jeho případné dopady do české právní úpravy pro Vás budeme dále sledovat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se označování potravin, jakož jiných otázek věcně souvisejících s problematikou potravinového práva, Vám jsme k dispozici, neváhejte se proto na nás obrátit.

Mgr. Jakub Málek, partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tereza Dvořáková, advokátka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

 

Zdroj: PEYTON legal

Link: https://www.peytonlegal.cz/datum-spotreby-vs-min-trvanlivost/

29. prosinec 2021
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie - EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/2091/EU o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení 1306/2013/EU
OJ L 427, 30/11/2021, s. 162 

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1904/EU, kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků na dálku 
OJ L 387, 03/11/2021, s. 133
Prováděcí nařízení 2021/1911/EU, kterým se mění příloha II prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o status území prostého infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis pro autonomní oblasti Galicia a Principado de Asturias ve Španělsku, kterým se mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekce virem katarální horečky ovcí pro autonomní oblast Islas Baleares, provincie Huelva a Sevilla a oblasti Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros a Zafra v provincii Badajoz ve Španělsku a pro oblast Alentejo a distrikt Santarém v oblasti Lisboa e Vale do Tejo v Portugalsku, kterým se mění příloha IX uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infestace roztočem Varroa spp. pro Alandy ve Finsku, a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně pro Dánsko a Finsko 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 2
Prováděcí nařízení 2021/1907/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 390, 04/11/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/1908/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7966)  
OJ L 390, 04/11/2021, s. 39
Nařízení 2021/1925/EU, kterým se mění některé přílohy nařízení 142/2011/EU, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách 
OJ L 393, 08/11/2021, s. 4
Nařízení 2021/1929/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o podmínky vývozu určitých organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících materiály kategorie 2 
OJ L 394, 09/11/2021, s. 4
Nařízení 2021/1933/EU ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení 576/2013/EU, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/1937/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/404/EU, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/1938/EU, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 47
Prováděcí rozhodnutí 2021/1982/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8226)  
OJ L 403, 15/11/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2024/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 411, 19/11/2021, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2021/2100/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8774)  
OJ L 428, 30/11/2021, s. 3

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/1936/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení
OJ L 396, 10/11/2021, s. 27
Nařízení 2021/2010/EU, kterým se mění nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek 
OJ L 410, 18/11/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/2049/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 420, 25/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2068/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin 
OJ L 421, 26/11/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/2081/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky indoxakarb a kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 28
Nařízení 2021/2086/EU ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení 2019/1009/EU za účelem doplnění vysrážených fosforečných solí a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 120
Nařízení 2021/2087/EU ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 2019/1009/EU za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 130
Nařízení 2021/2088/EU ze dne 7. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení2019/1009/EU za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 140

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/1900/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793/EU o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení 2017/625/EU a 178/2002/ES
OJ L 387, 03/11/2021, s. 78
Nařízení 2021/2089/EU ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení 2019/2122/EU, pokud jde o některé kategorie zboží představujícího nízké riziko, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a zvířat v zájmovém chovu osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění uvedené nařízení a nařízení 2019/2074/EU, pokud jde o odkazy na některé zrušené právní předpisy 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 149

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2021/1916/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 11
Nařízení 2021/1917/2021, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie 
OJ L 389, 04/11/2021, s. 15

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/2047/EU o povolení amprolia hydrochloridu (COXAM) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení: HuvePharma NV) 
OJ L 418, 24/11/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/2050/EU o povolení přípravku Bacillus velezensis CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (kromě rozmnožování) (držitel povolení: Evonik Operations GmbH) 
OJ L 420, 25/11/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/2051/EU o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.) 
OJ L 420, 25/11/2021, s. 19
Prováděcí nařízení 2021/2076/EU o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 80210 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/2077/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/2080/EU o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb 
OJ L 426, 29/11/2021, s. 23
Prováděcí nařízení 2021/2090/EU o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 427, 30/11/2021, s. 160
Prováděcí nařízení 2021/2092/EU o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata
OJ L 427, 30/11/2021, s. 166
Prováděcí nařízení 2021/2093/EU o povolení 5’-guanylanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 427, 30/11/2021, s. 169
Prováděcí nařízení 2021/2094/EU o povolení dekochinátu (Deccox a Avi-Deccox 60G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Zoetis Belgium SA) a o zrušení nařízení 1289/2004/ES
OJ L 427, 30/11/2021, s. 173
Prováděcí nařízení 2021/2095/EU o povolení L-lysinu báze, L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 427, 30/11/2021, s. 179
Prováděcí nařízení 2021/2096/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata a všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.)
OJ L 427, 30/11/2021, s. 187
Prováděcí nařízení 2021/2097/EU o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Novus Europe NV)
OJ L 427, 30/11/2021, s. 190

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2021/2046/EU o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „ម្រេចកំពត“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu
OJ L 418, 24/11/2021, s. 11 

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/1935/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/723/EU, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře 
OJ L 396, 10/11/2021, s. 17

15. GMO A  NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/1974/EU, kterým se povoluje uvedení sušených plodů Synsepalum dulcificum na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 402, 15/11/2021, s. 5
Prováděcí nařízení 2021/1975/EU, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Locusta migratoria na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 402, 15/11/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/1999/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/1215/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 8000)  
OJ L 408, 17/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2029/EU, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 415, 22/11/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/2079/EU, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 16

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného Výboru EU-Norsko č. 1/2021 ze dne 1. června 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím mění nahrazením protokolu č. 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1905]
OJ L 395, 09/11/2021, s. 1
Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2021 ze dne 23. června 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1906]
OJ L 395, 09/11/2021, s. 84
Nařízení 2021/1934/EU ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2015/2446/EU, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží
OJ L 396, 10/11/2021, s. 10
Rozhodnutí 2021/1939/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném Obchodní dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, pokud jde o změny dodatků 2, 2 A a 5 k příloze II této dohody
OJ L 396, 10/11/2021, s. 56
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2021 ze dne 12. srpna 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce[2021/1859]
OJ L 404, 15/11/2021, s. 1
Rozhodnutí rady Stabilizace a Přidružení Eu-Republika Severní Makedonie č. 1/2021 ze dne 9. září 2021, kterým se ‚Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé‘ mění nahrazením protokolu 4 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/1931]
OJ L 406, 16/11/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/2020/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2021) 8168)
OJ L 413, 19/11/2021, s. 10
Nařízení 2021/2030/EU, kterým se mění příloha XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o N,N-dimethylformamid 
OJ L 415, 22/11/2021, s. 16
Nařízení 2021/2045/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
OJ L 418, 24/11/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/2083/EU, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními 2018/886/EU a 2020/502/EU
OJ L 426, 29/11/2021, s. 41

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1977/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 402, 15/11/2021, s. 60
Prováděcí nařízení 2021/2031/EU, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení 2021/404/EU, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie 
OJ L 415, 22/11/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/2067/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 421, 26/11/2021, s. 22

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 2021/1972/EU ze dne 11. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2021/1139/EU, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 2017/1004/EU, stanovením kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů
OJ L 402, 15/11/2021, s. 60
Prováděcí nařízení 2021/2037/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/429/EU, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů 
OJ L 416, 23/11/2021, s. 80

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2021/2025/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodní normě pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin
OJ L 411, 19/11/2021, s. 40

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/1926/EU, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU o prováděcích pravidlech k nařízení 1234/2007/ES pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 393, 08/11/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/2069/EU, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199
OJ L 421, 26/11/2021, s. 28

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2021/1927/EU, kterou se mění přílohy I a II směrnice 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility 
OJ L 393, 08/11/2021, s. 13

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-listopad-2021.aspx

29. prosinec 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný problematice falšování potravin, autenticitě a aditivním látkám.

Datum konání: 1. února 2022

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde.

29. prosinec 2021

Bratislava 26. prosince (zpravodaj ČTK) - Slovensko na začátku příštího roku spustí systém zálohování plastových lahví a plechovek, od kterého si slibuje snížení množství odpadu a vyšší recyklaci použitých nápojových obalů. Ředitelka pro vnější vztahy správce zálohového systému Lucia Morvaiová ČTK informovala, že do projektu se zaregistrovalo přes 2000 sběrných míst. Mezi nimi jsou i prodejny, které umožní vratnou zálohu věnovat na dobročinné účely.

Záloha 15 eurocentů (necelé čtyři koruny) se bude vztahovat na plastové a kovové nápojové obaly s objemem od 0,1 do tří litrů, které budou označené písmenem Z. Výjimku ze zálohování mají kromě jiných lahve na mléko, sirupy či lihoviny. V přechodném období do konce června 2022 lze ještě prodávat nápoje v nezálohovaných obalech.

"Plastové lahve a plechovky považujeme za ekologický problém, protože končí tam, kde nemají, a to v přírodě a v našich řekách. Je to důsledek toho, jak přistupujeme k odpadům z obalů my všichni jako spotřebitelé. Zálohový systém přináší řešení v podobě zvýšení motivace vrátit plastové lahve a plechovky zpět do obchodu," uvedla Morvaiová.

Vratnou zálohu dostane spotřebitel zpět po té, co plastové lahve a plechovky vrátí například prostřednictvím odběrných automatů nebo v přímo v menších prodejnách. Jeden z maloobchodních řetězců zákazníkům umožní, aby tyto peníze věnovali neziskové organizaci, která mapuje nelegální skládky odpadů či organizuje čistění veřejného prostranství.

Na slovenský trh se ročně podle dřívějších informací dostane miliarda PET lahví, z tohoto množství končí dvě pětiny na skládkách. Podle ministerstva životního prostředí prostřednictvím zálohování chce Slovensko do roku 2025 vysbírat 90 procent plastových lahví a plechovek. Systém zálohování nápojových obalů už dříve zavedla desítka evropských zemí.

Provozovatelem zálohového systému na Slovensku se stala nezisková organizace, kterou založila sdružení výrobců nealkoholických nápojů, piva a svazy obchodníků. Některé firmy už ohlásily, že spotřebitelům budou rozdávat plátěné tašky či pomůcky k snadnější přepravě prázdných plastových lahví.

Adrian Bobok jrm

27. prosinec 2021

Jaké hlavní změny čekají podnikatele a živnostníky v roce 2022? Najdete ve stručném přehledu. 


Zvýšení slevy na poplatníka, nová výše paušální daně pro živnostníky, změna minimálních měsíčních vyměřovacích základů OSVČ, zvýšení minimální mzdy atd. Některé ze změn v oblasti podnikání, které se uskuteční od Nového roku.

Celý přehled hlavních novinek týkajících se podnikatelů a živnostníků přinášíme v grafickém přehledu, který si můžete stáhnout níže. 

Co se změní pro podnikatele od ledna? - ilustrační obrázek

Co se změní pro podnikatele od ledna? - ilustrační obrázek

Co se změní pro podnikatele od ledna? - ilustrační obrázek

23. prosinec 2021

Saná 22. prosince (ČTK) - Světový potravinový program (WFP) dnes oznámil, že od ledna vzhledem k nedostatku finančních prostředků sníží potravinové příděly osmi milionům Jemenců. Zároveň varoval, že bez potřebných příspěvků může být nucen přistoupit k dalších škrtům.

Rodiny se sníženými dávkami dostanou od WFP sotva polovinu denního minimálního přídělu. Další škrty podle prohlášení WFP hrozí u jiných programů potravinové pomoci, včetně těch pro podvyživené děti.

Agentury OSN, včetně WFP, již dříve varovaly, že budou muset omezit pomoc kvůli nedostatku finančních prostředků. Ke konci října se podařilo od dárců vybrat jen 2,68 miliardy dolarů z potřebných 3,85 miliardy.

"Zásoby potravin WFP v Jemenu nebezpečně ubývají," uvedla v prohlášení regionální ředitelka Corinne Fleischerová. "Pokaždé, když snížíme množství jídla, víme, že k milionům hladovějících se připojí více lidí, kteří už mají hlad a nemají jistotu jídla. Ale zoufalá doba si žádá zoufalá opatření," dodala.

Plný potravinový příděl podle WFP zůstane pěti milionům Jemenců, které bezprostředně ohrožuje hladomor. WFP ve válkou zmítané zemi poskytuje každý měsíc potravinovou pomoc 13 milionům lidí.

Na prahu hladomoru se Jemen ocitá již sedm let. Boje mezi šíitskými rebely a ústřední vládou společně s pádem ekonomiky a blokádami importu do povstalci ovládaných regionů podle OSN v zemi vyvolaly největší humanitární katastrofu ve světě.

ngl jrm

23. prosinec 2021

Barrow-in-Furness (Británie) 23. prosince (ČTK) - Obec v severozápadní Anglii hledá nového provozovatele hospody na osamělém ostrůvku. Neměl by mu vadit tradiční rituál, kdy je při nástupu do funkce polit kbelíkem piva, napsal deník The Guardian.

Ostrov Piel o rozloze pouhých 20 hektarů patří k obci Barrow-in-Furness na výběžku poloostrova v Irském moři, od pevniny je vzdálen asi 800 metrů. Není tu nic kromě 200 let staré hospody Ship Inn, zříceniny hradu ze 14. století a několika rybářských stavení. Nedá se tam dostat jinak než trajektem, anebo pěšky po bahnitém dně moře v době odlivu.

Radnice města s přibližně 57.000 obyvateli vypsala výběrové řízení na nového provozního hospody poté, co předchozí nájemci podniku odešli kvůli pandemii covidu-19.

Hospodský by se podle radnice měl v následujících deseti letech umět popasovat s častým odloučením, špatným počasím i dlouhou provozní dobou. Pozitivními stránkami této práce naopak jsou možnost pozorování tuleňů, ptactva i romantických západů slunce.

"Pokud máte problémy se sebeúctou, vězte, že budete králem nebo královnou," uvádí deník s odkazem na oficiální titul, který se hospodským na ostrově propůjčuje. Na "trůn" je nový panovník vždy uváděn pivní sprchou.

abl nob

22. prosinec 2021

Jste česká fi rma z oblasti zemědělství či potravinářství
a chcete své zboží vyvážet mimo jednotný trh EU?
Ministerstvo zemědělství
Vám pomůže!

 

Více zde.

 

Zdroj: MZe ČR

22. prosinec 2021

Sezónnost a čerstvost české zeleniny v přehledu Zelinářské unie Čech a Moravy.

V klimatických podmínkách ČR nelze většinu zeleninových druhů pěstovat celoročně v polních podmínkách, a často ani v krytých plochách.

Přinášíme Vám proto jednoduchý přehled, kdy je možné na pultech našich obchodů nalézt zeleninu pocházející z našich polí dle období sklizně a možného skladování - může to být pro Vás jednoduchá pomůcka, jak se dostat k té nejčerstvější zelenině nebo třeba jak předejít klamání o původu zeleniny ze strany obchodníků.

Pokud se rozhodnete vydat za zeleninou přímo na farmu, podívejte se do naší mapy pěstitelů.

Přehled období sklizně a skladování české zeleniny

zeleninový druh období dozrávání a sklizně období skladování
brokolice červen – říjen do konce listopadu
celer červenec – listopad do konce května
cibule duben - září po celý rok
cibulka jarní duben - září neskladuje se
česnek červen - červenec po celý rok
fazolové lusky červen - září neskladuje se
hrách červen - srpen neskladuje se
chřest duben - červen neskladuje se
kapusta hlávková červen - listopad do března
kapusta růžičková zaří - březen do dubna
květák červenec - listopad max 10 dní
lilek červenec - září neskladuje se
meloun září do konce října
mrkev červen - září po celý rok
naťová petržel, řezané bylinky květen - září, ze skleníků a vertikálních farem po celý rok neskladují se
okurky, cukety červen - září, skleníkové okurky po celý rok max 1 týden
paprika červenec - říjen, skleníkové papriky po celý rok neskladuje se
pažitka duben - září, v kelímku od října do března neskladuje se
petržel červenec - říjen do větna
pórek červen - listopad po celý rok
rajčata červen - září, skleníková rajčata po celý rok skleníková po celý rok
ředkev srpen - říjen do ledna
ředkvičky duben - listopad neskladují se
řepa salátová červená červen - říjen do května, od června nová sklizeň
saláty květen - říjen, skleníkové saláty po celý rok neskladují se
špenát listový duben a říjen, z vertikálních farem a skleníků po celý rok neskladuje se
zelí hlávkové červenec - listopad do dubna
zelí pekingské září - říjen do března
tykve (dýně), patizon srpen - říjen do ledna, patizon do listopadu

Zdroj: Zelinářská unie Čech a Moravy

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/pomucka-pro-spotrebitele-prehled-sezonnosti-ceske-zeleniny.aspx

22. prosinec 2021

První kroky v nové funkci zavedly ministryni Annu Hubáčkovou do Bruselu, kde se zúčastnila zasedání Rady pro životní prostředí. Ministryně a ministři 27 zemí EU na něm diskutovali o pokroku v projednávání klimatického balíčku Fit for 55 či nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Jednalo se i o nové strategii EU pro půdu.

První pracovní den strávila ministryně Anna Hubáčková jednáním v Bruselu. Na zasedání Rady EU pro životní prostředí se zapojila do diskuze ministryň a ministrů ohledně pokroku v projednávání pěti legislativních návrhů, které jsou součástí balíčku Fit for 55 a které mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Jedná se o návrhy týkající se systému obchodování s emisemi, národních cílů pro každoroční snižování emisí, příspěvku sektoru využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, emisních norem CO2 pro nová osobní vozidla a nového Sociálního klimatického fondu.

„Balíček Fit for 55 je velmi důležitý a Česká republika podporuje jeho základní cíl, tedy zajistit snížení emisí do roku 2030. Musíme ale sledovat také sociální dopady a zajistit, aby některé návrhy týkající se budov a dopravy nevedly k výrazně vyššímu riziku energetické chudoby,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Součástí řešení by mohl být navrhovaný sociální klimatický fond. Je ale třeba zajistit, aby byl dostatečně flexibilní, administrativně nenáročný a aby podpora mířila zejména na ty nejohroženější sociální skupiny. Ministryně Hubáčková také zdůraznila potřebu zachovat v rámci Modernizačního fondu podporu zemního plynu, který je klíčový pro odklon od uhlí jako topného zdroje. Vyjádřila i obavy ohledně dopadů návrhů v oblasti emisí pro nové automobily, které je s ohledem na význam automobilového průmyslu pro českou ekonomiku citlivým tématem. Podtrhla rovněž potřebu disponovat účinným kompenzačním mechanismem pro případ přírodních katastrof, jako např. kůrovcové kalamity, které v poslední době čelí Česko.

Ministři dále jednali o pokroku v projednávání návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií, a to v průběhu celého jejich životního cyklu. ČR tuto snahu podporuje. Dotčené subjekty by však měly získat dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům. Evropská komise také představila novou strategii EU pro půdu, která byla zveřejněna v listopadu. Oblast ochrany půdy dosud nebyla na úrovni EU nijak regulována. Komise proto plánuje do roku 2023 představit legislativní návrh, který nastaví společné cíle pro ochranu půdy do roku 2030. ČR novou strategii přivítala a vyzdvihla rovněž zásadní roli, kterou v této oblasti bude mít nová společná zemědělská politika.

„Jsem velmi ráda, že se Komise rozhodla začít pracovat na budoucí legislativě ke zdraví půdy. Bude dobré se obecně shodnout na případných cílech a definicích. Členské státy by pak měly získat dostatek volnosti k rozhodování o konkrétních opatřeních. Situace v každé zemi je specifická a podmínky napříč Evropou se mění,“ dodala ministryně Hubáčková.

Komise také představila nové návrhy nařízení o přepravě odpadů a o minimalizaci rizika odlesňování spojeného s produkty uváděnými na trh EU. Ministři rovněž vyslechli informace o provádění strategie EU v oblasti biodiverzity, nových genomických technikách či o výsledcích klimatické konference OSN v Glasgow. Ministryně Hubáčková se během jednání také krátce sešla se svými kolegyněmi a kolegy z Francie, Švédska, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska či předsedajícího Slovinska a pozdravila se i s komisaři Fransem Timmermansem a Virginijusem Sinkevičiusem.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

22. prosinec 2021

Letos na jaře zjišťovala agentura STEM/MARK pro Státní zemědělský intervenční fond, co nás nejvíce ovlivňuje při výběru potravin. Aktuální průzkum kompletně monitoroval naše nákupní zvyky. Podle čeho se tedy rozhodujeme, že si danou potravinu koupíme? Má větší vliv cena, kvalita nebo něco dalšího? A co pro nás vůbec pojem „kvalita“ ve spojení s jídlem znamená?

Výzkum agentury STEM/MARK prokázal, že respondenti (celých 90 %) během nákupu nejvíce zohledňují kvalitu potravin. To znamená, aby bylo jídlo čerstvé, zralé, bez chemie, umělých náhražek a přidaných látek, jak dále prozrazuje průzkum.

Více zde.

Zdroj: akademiekvality.cz

Link: https://www.akademiekvality.cz/clanek/lide-vice-preferuji-tuzemske-vyrobky-co-vse-prozradil-vyzkum-o-kvalite-potravin

22. prosinec 2021

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová v rozhovoru pro Právo uvedla, že bychom se měli více zaměřit na potravinovou soběstačnost, než v souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu snižovat rozměr české zemědělské a potravinářské produkce.

 

Celý článek zde.

Zdroj: Jakub Svoboda, Právo

Link: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/prezidentka-potravinarske-komory-cr-je-treba-zvysit-potravinovou-sobestacnost-40381838

22. prosinec 2021

Podle návrhu zákona №5600 se na Ukrajině od ledna 2022 zvýší náklady na většinu alkoholických nápojů

Návrh zákona zavádí nová pravidla pro výpočet spotřební daně z piva, která budou nově založena na množství lihu v nápoji. Aktuálně je na Ukrajině bez ohledu na sílu piva daň 2,78 UAH/litr. Podle nových pravidel se bude spotřební daň lišit:

 • u piva o síle 4 % to bude 2,39 UAH (o 0,39 UAH méně);
 • u piva o síle 8 % to bude 4,79 UAH (o 2,01 UAH více).
 • U dalších druhů alkoholu se spotřební daň zvyšuje o 5 %.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství

Rostoucí náklady v chovech drůbeže

Na Ukrajině může cena slepičích vajec vzrůst až na 40 UAH za tucet kvůli rostoucím cenám elektřiny, která je nezbytná pro vytápění. Produkce se stala nerentabilní a drůbežárny omezují provoz a některé zcela zavřely. Během letošního roku vzrostla cena vajec z 22 UAH za tucet na 30 UAH za tucet. 

Vývoz jablek z Ukrajiny

Během prvních 9 měsíců roku 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno více než 10 tis. tun jablek do 65 zemí. V období 2020/21 byl zaznamenán nejsilnější vývoz ukrajinských jablek do Běloruska, Spojených arabských emirátů, Rakouska, Moldavska, Saúdské Arábie, Švédska, Ománu, Malajsie, Kazachstánu, Řecka, Kuvajtu, Turecka a Mauritánie. Dále Ukrajina usiluje o otevření trhů Vietnamu, Číny, Egypta, Indie a Izraele.

Rostoucí podíl bioenergie na Ukrajině

Na Ukrajině vzrostl podíl bioenergie v roce 2020 o 26 % a nahrazuje 5,2 mld. m³ zemního plynu ročně. Ve struktuře výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 zaujímaly stejně jako v předchozích letech největší podíl biopaliva a odpad (75,4 %). Produkce biopaliv a odpadů vzrostla o 17 % a činila 4,4 mil. tun ropného ekvivalentu (AD) v roce 2020 (oproti 3,7 mil. tun v roce 2019). Celkové dodávky primární energie z biopaliv a odpadů vzrostly o 26 % a v roce 2020 činily 4,2 mil. tun ročně (oproti 3,3 mil. tun v roce 2019). Ve struktuře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) tak v roce 2020 činil podíl biopaliv 4,3 %, zatímco v roce 2019 to bylo 3,1 %. Obecně podíl OZE na celkových dodávkách primární energie v roce 2020 činil 6,6 % (v roce 2019 to bylo 4,9 %).

Regulace cen potravin na Ukrajině

Na Ukrajině jsou ceny potravin regulovány zákonem Ukrajiny o cenách. V roce 2021 Ukrajina výrazně zvýšila ceny potravinářských výrobků značného společenského významu, tj. strategického zboží, jehož rostoucí ceny mohou poškodit určité skupiny. S ohledem na výše uvedené je za účelem ochrany nejzranitelnějších skupin, sociálně zranitelných skupin obyvatel a nízkopříjmových skupin Ukrajiny vhodné obnovit regulaci cen kritických potravin ze strany státu. Verchovna rada obdržela návrh zákona, jehož cílem je obnovit státní regulaci cen potravin, které mají významný sociální význam pro sociálně zranitelné skupiny. Taková regulace se navrhuje provádět stanovením marginální obchodní marže, která nesmí být nižší než 5 % a vyšší než 15 % prodejní ceny výrobce společensky významných potravinářských produktů. Mezi potraviny, které mají významný společenský význam, patří: pohanka; granulovaný cukr; prémiová pšeničná mouka; těstoviny domácí výroby (vermicelli z pšeničné mouky nejvyšší jakosti); pasterizované mléko s obsahem tuku 2,5 %; žito-pšeničný chléb; kůra pšeničné mouky; slepičí vejce kategorie C1; drůbež (jatečně upravené tělo kuřete); nesycená minerální voda; máslo s obsahem tuku 72,5 %; slunečnicový olej.

Produkce lískových ořechů

V současné době pěstuje více než 20 zemí lískové ořechy, jejichž hrubá produkce je asi 1 mil. tun. Hlavním producentem je Turecko (675 tis. tun), druhé místo zaujímá Itálie (131 tis. tun). Na Ukrajině plocha pro pěstování lískových oříšků nepřesahuje 1 tis. hektarů s výnosem 0,18 - 0,43 t/ha. Lískové ořechy zaujímají třetí místo ve světové produkci ořechů hned po mandlích a vlašských ořeších. V roce 2020 podepsali zástupci Milkor LLC (Zakarpatská oblast), Filbert LLC (Oděská oblast), Agroprom-Zakarpattia LLC (Zakarpatská oblast), Hals Agro Group (Kyjevská oblast), LLC ‚Hals Agro‘ (Kyjevská oblast) Phaeton INC‘ (Kyjevská oblast, sady v Chernivtsi, Vinnytsia oblast) memorandum o založení Národního lesnického klastru Ukrajiny jako dobrovolného obchodního sdružení, jehož se budou moci účastnit všechny ořešákové sady bez ohledu na jejich velikost.

Ukrajinský vývoz obilovin

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 8. prosince 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno 27,5 mil. tun obilovin, což je o 4,6 mil. tun více než ve stejném období minulého hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (14,9 mil. tun), ječmen (5 mil. tun), žito (86,1 tis. tun) a kukuřici (7,2 mil. tun).

Omezování používání plastových tašek v obchodech

10. prosince 2021 vstoupil na Ukrajině v platnost zákon №1489-IX "O omezení oběhu plastových tašek", který zakazuje distribuci ultratenkých (do 15 mikrometrů), tenkých (do 50 mikrometrů) a oxo-rozložitelných plastových tašek v maloobchodech, restauracích a servisních zařízeních. Za nedodržení tohoto požadavku jsou pro obchodní subjekty stanoveny vysoké pokuty ve výši 8,5 až 17 tis. UAH. Moratorium se nevztahuje na ultratenké (až 225 milimetrů široké, běžně používané pro volně ložené výrobky a maso) a biologicky rozložitelné plastové tašky. Kromě toho je zakázáno bezplatné poskytování plastových tašek o tloušťce větší než 50 mikrometrů. Mohou být nabízeny v obchodech, ale zákazníci je musí zaplatit. Jejich bezplatné poskytování se trestá pokutou 1,7 až 3,4 tis. UAH. V současné době ještě nebyly stanoveny ceny za jejich prodej, v obchodech tedy prozatím nebudou tašky vůbec. 

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině
Mobil: +380 99 098 3335, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zvyseni-spotrebitelske-dane-na.html

22. prosinec 2021

Praha 21. prosince (ČTK) - Na ministerstvu zemědělství se rozdělí agenda zemědělských komodit a potravinářství mezi dva náměstky, vytvoří se také ekonomická a IT sekce. Vyplývá to z návrhu úpravy tzv. systemizace služebních a pracovních míst, kterou má ČTK k dispozici. Návrh ještě projedná vláda. Podle informací ČTK by měli být v úřadu dva političtí náměstci, jeden z nich Radek Holomčík (Piráti).

Minulý ministr Miroslav Toman (ČSSD) měl za politického náměstka Pavla Veselého (ČSSD). O tom, jaká strana bude mít druhé náměstkovské místo, zatím není jasno.

Podle systemizace se rozdělí agenda současného náměstka Jindřicha Fialky, který by měl řídit potravinářskou sekci. Bude se tak hledat nový náměstek sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání a náměstek pro ekonomiku a IT. "Důvodem je nárůst činností v oblasti digitalizace agend ministerstva zemědělství. Jedná se zejména o vytvoření platforem, které přímo souvisí s plánováním, realizací a dopady nové Společné zemědělské politiky 2021+ na prostředí informačních systémů registrů ministerstva zemědělství," argumentuje ministerstvo v návrhu úpravy systemizace. Do nově vzniklé sekce by měly být přesunuté odbory zemědělských registrů informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a rozpočtu a odbor účetnictví a statistiky.

Političtí náměstci by měli být podle informací ČTK jmenováni až po nástupu budoucího ministra Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL). V současnosti je řízením resortu pověřený předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Nekula by měl být se zpožděním kvůli nákaze koronavirem jmenovaný až v lednu.

drh mha

20. prosinec 2021

Rok 2021 byl kvůli přetrvávající celosvětové pandemii koronaviru mezi zemědělci a potravináři ve znamení nejistoty, obav a strachu o jejich podniky. České zemědělství však má za sebou úspěšný rok. Pojďme se krátce ohlédnout za
uplynulými dvanácti měsíci.

 • Česká kvalita - Co do kvality, bezpečnosti a dostupnost potravin patří Česko mezi jednu z nejlepších zemí na světě. V žebříčku Global Food Security Index, který letos zveřejnili vědci britského týdeníku The Economist, Česká republika celosvětově obsadila 5. místo. Ze zemí východní Evropy jsme dokonce první. Mezi naše silné stránky patří systém zajištění bezpečnosti potravin, podíl populace pod globální hranicí chudoby či mírné klima, v němž se ČR nachází, protože bude moci produkovat potraviny v době předpokládaného zvýšení teploty v nadcházejících desetiletích.
 • Vysoká úroda „zeleného zlata“ - Úroda chmele byla letos nejvyšší za posledních 25 let. Díky rekordnímu průměrnému výnosu 1,67 tuny z hektaru se meziročně zvýšila o 40,2 procenta na více než 8 300 tun. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského byl letošní červen ve znamení vysokých dešťových srážek. Na některých stanovištích spadlo v úhrnu i více než 150 mm, většina chmelových porostů tak dosáhla vrcholu chmelové konstrukce, tedy sedmi metrů. V roce 2012 české chmelnice vyprodukovaly 4300 tun, o čtyři roky později přes 7700 tun, přitom výměra se změnila jen o 8,5 procenta. Chmelaři museli v poslední dekádě některé plochy kvůli klesající hladině spodních vod opustit.

Více zde.

Zdroj: Zprávy z Ministerstva zemědělství ČR, 12/2021

Link: https://eagri.cz/public/web/file/692108/Zpravy_z_MZe_12_2021.pdf

20. prosinec 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

v tomto období vždy společně bilancujeme a hodnotíme co se podařilo, co se nepodařilo, co se oddálilo a je nutné řešit v roce příštím.

Končící rok 2021 byl pro nás všechny velmi náročný, doba je turbulentní a není jisté, jak bude situace vypadat v budoucnu.

Boj s pandemií koronaviru zdaleka nekončí, bude třeba vyrovnat se s energetickou krizí i převzít zodpovědnost za evropské zelené cíle.

Chtěla bych vám při této příležitosti poděkovat za velmi příjemnou a konstruktivní spolupráci a zejména za to, že ať se děje cokoliv všichni ze svých pozic zajišťujete plynulé zásobování obyvatel České republiky potravinami. Spotřebitelé ani nemají šanci zjistit, jak je doba složitá. Na pultech obchodů najdeme všechny potravinářské výrobky, ale i ovoce, zeleninu, maso v takovém sortimentu, na jaký jsme všichni zvyklí.  Za to vám patří obrovský dík.

Krásné Vánoce a dobrý nový rok!

Dana Večeřová, prezidentka

20. prosinec 2021

Tisková zpráva – Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) měl před časem pozitivní test na nemoc Covid-19 a je stále ještě v izolaci, která mu neumožnila osobní účast na jmenování ministrů v Lánech, ani následné přebrání agendy. Vedením Ministerstva zemědělství byl proto dočasně pověřen Marian Jurečka, který se dnes ráno oficiálně poprvé dostavil do úřadu a rovnou začal řešit ty nejpalčivější úkoly. Jmenování Nekuly ministrem proběhne v lednu.

„S ohledem na brzký nástup Zdeňka Nekuly do funkce ministra chci řešit jen záležitosti, které do té doby nesnesou odkladu, jako je například příprava příštího programového období, kdy je třeba velmi intenzivně dopracovat parametry, které obsahuje i náš koaliční program a nelze do konce roku ztrácet čas, který Česká republika nemá,“ řekl po svém nástupu Jurečka.

Na nového ministra pak čeká celá řada dlouhodobých výzev, jako je například aktivní ochrana půdy, vody, krajiny a motivace zemědělců k lepšímu hospodaření v krajině. Jurečka i Nekula se shodují, že kvalitní zemědělskou půdu musíme důsledně chránit. „Nemůžeme na ní jako doposud stavět továrny, výrobní nebo skladovací haly,“ vysvětlil Marian Jurečka a uvedl konkrétní příklad u obce Hněvotín na Olomoucku, kde díky jeho zásahu ze stavby průmyslové haly nakonec sešlo a půda v této lokalitě zůstane i nadále zemědělsky obdělávána.

Půda si podle něj zaslouží ochranu také jako největší rezervoár vody, kterým naše země disponuje. Proto je nutné snižovat i využívání umělých hnojiv a pesticidů tak, aby zemědělci za pomoci moderních technologií aplikovali hnojiva a přípravky pouze v nezbytně nutné míře, a jen tam, kde je to s ohledem na zachování úrody opravdu nutné.

„Budoucí ministr Zdeněk Nekula je velkým zastáncem precizního zemědělství. Jde o nový celosvětový trend, o který se postaraly moderní technologie jako jsou drony, satelity a další. Tento přístup maximálně podporuji, protože díky přesné aplikaci hnojiv se všichni můžeme těšit na mnohem kvalitnější a zdravější tuzemské potraviny, a to nejen z rostlinné výroby, ale i z našich stájí. Ty bychom měli pak spolu s produkovanými biopotravinami cíleně dostat v rámci daného regionu k lidem až na talíř, a to především v sektoru veřejného a školního stravování. Mimo jiné tím významně snížíme i uhlíkovou stopu, kterou za sebou zanechává přeprava zemědělské produkce,“ připomněl Jurečka, podle kterého má jít v rámci možností zemědělství a ekologie ruku v ruce.

Ministerstvo zemědělství v následujících letech plánuje posílit produkci potravin v ekologickém režimu až na čtvrtinu obdělávané orné půdy. Přispět by k tomu měla i výrazně jednodušší administrativa. „Dalším neméně důležitým úkolem je i omezení plýtvání potravinami. Za mého působení na Ministerstvu zemědělství jsem aktivně podporoval činnost potravinových bank. Zavedli jsme povinnost obchodních řetězců darovat jim nespotřebované jídlo a odstranili jsme nutnost odvádět z těchto darů DPH. Především v době pandemie koronaviru se ukázalo, že tato opatření mají velký smysl. Potravinové banky pomohly desetitisícům domácností zvládnout krizové období a lidé díky nim zbytečně netrpěli hlady,“ připomněl Jurečka.

Spolu s Ministerstvem životního prostředí se Ministerstvo zemědělství v následujících letech soustředí na budování důležitých krajinných prvků a zachování biodiverzity. V plánu je obnovování remízků, mezí a mokřadů, aby se krajina a půda co nejrychleji adaptovala na klimatickou změnu. Dále je zapotřebí posílit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí.

Kdo je Marian Jurečka

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vedl Ministerstvo zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2014-2017. V minulém volebním období byl místopředsedou Hospodářského výboru a členem Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Vystudoval obor rostlinolékařství se specializací na ochranu rostlin na Mendelově univerzitě v Brně.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_vedenim-ministerstva-zemedelstvi-byl.html

20. prosinec 2021

 

PROGRAM SEMINÁŘŮ

 • Historie a současnost výroby vína
 • Před-fermentační operace
 • Kvasinky a alkoholová fermentace
 • Jablečno-mléčná fermentace (JMF)
 • Školení a zrání vín
 • Finalizace vín
 • Speciální technologie

Teoretické vyučování bude doplněno řízenou degustací vín, která jsou typická pro přednášené téma.

Více zde.

20. prosinec 2021

Přinášíme vám stručný přehled změn legislativy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu od 1. ledna 2022.

 

Zákon o podporovaných zdrojích energie (POZE) - převážná část novely zákona o podporovaných zdrojích energie nabývá účinnosti 1. 1. 2022, zbytek 1. 1. 2023. 

Počítá s tím, že:

 1. Vláda bude moci mimo jiné.:
 • stanovit maximální výši podpory středních a větších zdrojů energie na základě cen vysoutěžených v energetických aukcích
 • umožnit využívat zelený hodinový bonus pro menší zdroje
 • zavést opatření, díky kterým se udrží v provozu současně energeticky efektivní výrobny elektřiny a tepla aj.

To vše se záměrem:

  • plnit cíle, které požaduje nová legislativa EU, v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030
  • snížit náklady na provozní podporu OZE

Výše uvedené nástroje bude moci vláda aktivovat každoročním nařízením podle toho, jak se budou plnit cíle rozpracované ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu.

 1. ČR bude ověřovat přiměřenost provozní podpory, kterou poskytuje na OZE.  Zavazuje ji k tomu rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem EU. Uvedená evropská rozhodnutí musí ČR jako členský stát EU zavést (transponovat) do národní legislativy, což je právě další cíl  této novely zákona o POZE.   

Nařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022

 • Stanoví, že dotace ze státního rozpočtu na současné zdroje v provozu zůstávají na úrovni 27 mld. Kč.
 • Znamená to zachování nebo dokonce snížení poplatku za podporované obnovitelné zdroje energie, které je nutné vybrat od zákazníků. 

Nařízení vlády č. 368/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.

 • Propuštění zaměstnanci subjektů, které těží uhlí nebo uran, budou moct dostat příspěvek ve výši 8 000 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali v podzemí hlubinného dolu) nebo 5 300 Kč (zaměstnanci, kteří převážně pracovali mimo podzemí hlubinného dolu).
 • Příspěvek dostanou za 3 měsíce, pokud jejich pracovní poměr trval méně než 5 let nebo po dobu 6 měsíců, pokud pracovní poměr trval alespoň 5 let.
 • Nejdelší doba poskytování příspěvku je 60 měsíců, odvíjí se od odpracovaných let a věku zaměstnance.
 • Příspěvek se týká zaměstnanců těch subjektů, které jsou v daném nařízení vlády konkrétně uvedeny.

Většina zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 • Implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, která stanovuje evropský kodex pro elektronické komunikace do vnitrostátního právního řádu.
 • Zajišťuje rovné podmínky pro účastníky trhu, posiluje ochranu spotřebitele a jednotné uplatňování pravidel s cílem usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácí balíček služeb

Zákon 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

 • Počítá s možností - kvůli výstavbě a provozu nových jaderných zdrojů - uzavřít s investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny.
 • Investorem se myslí výrobce elektřiny na území ČR. Nízkouhlíkovou výrobnou pak výrobna s jaderným reaktorem, která je připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030.

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jake-zakony-v-gesci-mpo-se-zmeni-s-novym-rokem--265087/

20. prosinec 2021

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce a to včetně lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

Kompletní přehled všech metodik a aktualizací týkajících se kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace v jednotlivých letech:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022
Dokument č.j.: 68519 2021-MZE-18141 (898,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021
Dokument č.j.: 62674 2020-MZE-18141 (1,3 MB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020
Dokument č.j.: 60848 2019-MZE-18141 (713,5 KB)

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (1,5 MB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019
Dokument č.j.: 67435/2018-MZE-17212 (679,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 k 4. 6. 2018
Dokument č.j.: 27016/2018-MZE-17210 (144,6 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
Dokument č.j.: 2187/2018-MZE-17212 (177,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
Dokument č.j.: 63193/2017-MZE-17210 (421,7 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 10. 10. 2017
Dokument č.j.: 59782/2017-MZE-17212 (345,9 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 22. 8. 2017
Dokument č.j.: 51193/2017-MZE-17212 (358,4 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 14. 8. 2017
Dokument č.j.: 48654/2017-MZE-17212 (354,6 KB)

2. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 43774/2017-MZE-17212 (307,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 30467/2017-MZE-17212 (264,7 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 58015/2016-MZE-17210 (974,1 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016
Dokument č.j.: 5640/2016-MZE-17212 (141,2 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016
Dokument č. j.: 53627/2015-MZE-17212 (1,3 MB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015
Dokument č. j.: 72403/2014-MZE (647,1 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014
Dokument č.j.: 42506/2014-MZE-17212 (433,3 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014
Dokument č. j.: 71808/2013-MZE-17212 (566,4 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
Dokument č.j: 10307/2013-MZE-17212 (372,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
Dokument č. j.: 194940/2012-MZE-17212 (543,5 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012
Dokument č.j.: 62327/2012-MZE-17212 (334,7 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012
Dokument č.j.: 192393/2011-MZE-17212 (605,9 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
Dokument č.j.: 89056/2011-MZE (87,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
Dokument č.j.: 32214/2010-10000 (305,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2010
Dokument č.j.: 34994/2009-10000, Dokument č.j.: 7313/2010-10000 (612,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2009
Dokument č.j.: 43059/2008-10000 (689,0 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008
Dokument č.j.: 41433/2007-10000 (725,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
Dokument č.j.: 40079/06-11000 (505,8 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006
Dokument č.j.: 42205/2005-11000 (518,0 KB)

20. prosinec 2021
V právě vydaném informačním listu shrnujeme nejdůležitější události, které se odehrály v průběhu prvního roku předsedy Petra Mlsny v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Informujeme nejen o důležitých rozhodnutích v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek, ale i o všech dalších aktivitách, zejména komunikaci se zainteresovanými stranami a odbornou veřejností na desítkách konferencí a seminářů, důležitých sděleních a výzvách soutěžitelům či zadavatelům, navázání spolupráce s předními českými univerzitami. Podrobně se věnujeme také dvěma největším kongresovým akcím, které Úřad v končícím roce uspořádal, a to konferenci ke 30 letům existence ÚOHS a Svatomartinské konferenci o nejnovějších trendech a dění v hospodářské soutěži a významné tržní síle. V neposlední řadě se zabýváme rovněž nadcházejícím předsednictvím České republiky v Radě EU z pohledu ÚOHS.

Informační list Petr Mlsna - první rok v čele ÚOHS Informační list Petr Mlsna - první rok v čele ÚOHS 1.7 MB

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3201-informacni-list-k-prvnimu-roku-predsedy-petra-mlsny-v-cele-uohs.html

20. prosinec 2021

Tisková zpráva – Situace v sektoru vepřového masa je i nadále kritická a hrozí uzavírání některých podniků a nedostatek českého vepřového masa ke koupi. Ministerstvo zemědělství (MZe) hledá způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Opakovaně na Radách pro zemědělství v Bruselu požaduje po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor. MZe proplatí chovatelům v národních dotacích přes miliardu korun, i sami chovatelé se snaží situaci řešit například prodejem masa ze dvora.

„Chovatelé nyní produkují hluboce pod výrobními náklady a to je dlouhodobě neudržitelné. Opakovaně žádáme pomoc z Evropské unie, vyplatíme také národní dotace v sektoru vepřového v plné výši. Čeští zemědělci také spustili portál, na kterém mohou lidé nakoupit maso přímo od zemědělce ve svém okolí. Tento projekt má naši plnou podporu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

S ohledem  na tíživou situaci Ministerstvo rozhodlo, že za dotační období 2020/2021 vyplatí chovatelům prasat finanční prostředky na národní dotační programy pro chovy prasat v plné výši. Do tohoto sektoru v rámci vybraných dotačních programů určených na ozdravování chovů prasat a zlepšení jejich životních podmínek bude vyplaceno celkem 1,174 mld. Kč.  

Česká strana opakovaně upozorňuje na problém v sektoru vepřového masa na jednáních
v Bruselu a požaduje zavedení mimořádných podpor pro chovatele. Na poslední prosincové Radě se k Česku přidalo mnoho dalších států včetně Rakouska, Belgie, Slovenska nebo Francie, je tedy patrné, že sektor má problémy napříč Evropou. Ceny zemědělských výrobců v ČR klesly v průběhu dvou let o 30 %, rostou ceny energií i krmiv. Chovatelé podle Agrární komory prodělávají 800 až 1000 Kč na každém praseti.

Českým zemědělcům pomůže, pokud spotřebitelé budou nakupovat české maso. Na portálu Nasizemedelci.cz je možné vyhledat nejbližšího zemědělce, od kterého si lidé mohou nakoupit maso přímo ze dvora. Webová stránka zaručuje český původ masa, jeho kvalitu i bezpečnost. Jde také o výhodné ceny bez marže obchodníků.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-zemedelstvi-chovatele-prasat.html

20. prosinec 2021

Po oficiálním jmenování vlády, které proběhlo 17. prosince 2021 v Lánech, uvedl dnes krátce po poledni premiér Petr Fiala do úřadu Ministerstva životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL). Mezi hlavní dlouhodobé cíle nové ministryně patří ochrana pitné vody a úzká spolupráce s rezortem zemědělství, který povede její stranický kolega Zdeněk Nekula.

Jako ministryně životního prostředí by Anna Hubáčková chtěla rovněž navázat užší spolupráci s rezorty ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy a školství. Ráda by také co nejdříve omezila a posléze i zastavila těžbu uhlí a jeho využívání. Za úspěch by považovala, kdyby se tak stalo do roku 2030 a současně s tím chce zavést do praxe častější využívání čistších zdrojů energie.

„Výzvou je podle nás instalace fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů a veřejných institucí. Fotovoltaika do budoucna nesmí být jen výsadou bohatých. Veřejné instituce, firmy, ale hlavně domácnosti mají mít možnost budovat si vlastní energetické zdroje. A především domácnosti by už neměly být závislé jen na svých dodavatelích energií a spolu s tím i na stále rostoucích cenách. Máme v koaličním programu, že do čtyř let bude takto využito alespoň sto tisíc střech a já udělám maximum, abychom toho dosáhli,“ uvedla k energetice ministryně Anna Hubáčková.

Své první kroky na ministerstvu by rozdělila na dvě části. K aktuální agendě bude bezesporu patřit dořešení a uzavření ekologické havárie na řece Bečvě. „Tragédie na Bečvě se v žádném případě nesmí opakovat. Musíme nastolit taková opatření, aby k podobným případům vůbec nedocházelo. Vodu a život v ní musíme pečlivě chránit a jakákoliv podobná pochybení rychle a důrazně trestat,“ uvedla nastupující ministryně. „Mou celoživotní profesní snahou a cílem je starost o čistotu a ochranu pitné vody. V této práci budu pokračovat i nadále, protože si musíme co nejdříve a v plném rozsahu uvědomit strategický význam pitné vody. A to je také hlavní důvod, proč její ochranu chceme vložit do ústavy. Jen takto zvýrazníme veřejný zájem na ochraně pitné vody. Což v praxi znamená, že ochrana vody by měla přednost například před výstavbou nebo těžbou,“ vysvětlila Hubáčková, kterou v nejbližších dnech čeká ještě řešení vzniklé situace kolem dolu Turów na česko-polské hranici.

Druhou část agendy pak tvoří především strategické záležitosti, které s sebou přináší nastávající předsednictví České republiky v Radě EU a nyní často diskutovaná dohoda Green Deal neboli boj s klimatickými změnami jako je sucho, povodně, tornáda nebo eroze.

Kdo je Anna Hubáčková

Anna Hubáčková získala titul inženýr na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, posléze ještě úspěšně absolvovala bakalářský obor místní správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Po studiích pracovala dlouhé roky v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2014 se stala starostkou obce Ratíškovice a od dva roky později uspěla i v senátních volbách. V horní komoře Parlamentu ČR je místopředsedkyní Ústavně-právního výboru, 2. místopředsedkyní senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí, členkou Stálé komise Senátu VODA – SUCHO a předsedkyní Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu PČR.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211218_Premier-Fiala-uvedl-do-uradu-ministryni-zivotniho-prostredi-Annu-Hubackovou

17. prosinec 2021

Na Vánoce si připravte sváteční pochutiny z tuzemských surovin, radí Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky.

Blíží se Vánoce a všichni se těšíme na štědrovečerní tabuli a skvělé vánoční jídlo. A z čeho jiného by mělo být právě vánoční cukroví, štědrovečerní večeře a další sváteční pochutiny připraveny než z kvalitních českých surovin a potravin.

Celý rozhovor zde.

Zdroj: Speciál MF Dnes_17.12.2021_Rozhovory

17. prosinec 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný problematice falšování potravin, autenticitě a aditivním látkám.

Datum konání: 1. února 2022

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                            

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Pozvánka včetně programu zde.

17. prosinec 2021

Starý Plzenec (Plzeňsko) 16. prosince (ČTK) - Řízek s bramborovým salátem předběhl v oblíbenosti štědrovečerního kapra, mladí tradiční rybí pochoutce holdují méně. Nejoblíbenějším vánočním cukrovím jsou vosí hnízda, která předstihla vanilkové rohlíčky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bohemia Sekt, jehož výsledky dnes firma zveřejnila. Průzkum toho, co Čechům při oslavách v závěru roku nesmí chybět, pro ni provedla firma Instant Research.

"O silvestru si 80 procent domácností maže chlebíčky. V nákupu nechybí veka a další suroviny na chlebíčky, sekt na přípitek a čočka, která má v novém roce zajistit dostatek peněz. Na zdraví a šťastný rok 2022 připije sklenkou sektu osm z deseti Čechů," uvedl průzkum.

Smažený řízek vyhrál nad kaprem o několik hlasů. Kapra s bramborovým salátem si za svůj nejoblíbenější sváteční pokrm vybrala téměř polovina lidí ve věku 54 až 65 let, u lidí ve věku 18 až 26 let to byla jen třetina. Největší oblibu přisoudila mladá generace řízku se salátem, celkem 53 procent.

Z vánočního cukroví jsou nejoblíbenějším druhem vosí hnízda. Sáhne po nich 30 procent Čechů, přičemž o procento předstihly vanilkové rohlíčky. Téměř čtvrtina lidí má nejradši cukroví z lineckého těsta, desetina perníčky.

Osm z deseti dotázaných je přesvědčeno o tom, že nejlepší silvestrovskou lahůdkou jsou chlebíčky a jednohubky. "Chlebíčky, které se u nás servírují přes 100 let, vnímáme jako národní bohatství," uvedla Instant Research. Veku a další suroviny na chlebíčky kupují na silvestra dvě třetiny Čechů.

Vánoční koledy si pouští 46 procent Čechů. V prosincovém průzkumu pro Bohemia Sekt vyšlo, že nejoblíbenější pohádkou jsou Tři oříšky pro Popelku, kterou vybralo 40 procent dotazovaných, čtvrtina Čechů pak volila pohádku S čerty nejsou žerty a více než 17 procent Anděla Páně.

Před posledním dnem v roce si pořizuje lahev sektu více než polovina Čechů. "Závěr roku lze nazvat hlavní sezonou sektů. Z naší nabídky je během celého roku nejvyhledávanější variantou Bohemia Sekt demi sec," řekl marketingový ředitel Martin Fousek. Pro mimořádné chvíle vyhledávají Češi stále více také sekty Bohemia Sekt Prestige připravované tradiční metodou, zráním v lahvi. Sektem nebo jeho nealkoholickou variantou si podle Fouska letos připije téměř 80 procent Čechů. Loni v prosinci vypili asi 3,5 milionu lahví Bohemia Sektu.

Zábavní pyrotechniku nebo alespoň prskavky kupuje před silvestrem necelá pětina Čechů, vyplynulo také z průzkumu.

Václav Prokš kš

17. prosinec 2021

Praha 17. prosince (ČTK) - Končící ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) nebude po svém odchodu z postu ministra kandidovat na prezidenta Agrární komory ČR, ani na šéfa Potravinářské komory ČR. Řekl to v rozhovoru s ČTK. O tom, že by Toman usilovat o vedoucí post jedné z těchto organizací, se dlouhodobě mezi zemědělskou veřejností spekuluje.

"Neplánuju se vrátit na agrární ani na potravinářskou komoru do funkce prezidenta. Každá z těchto komor má řádně zvoleného prezidenta či prezidentku," řekl Toman.

Toman byl zvolen do funkce prezidenta Potravinářské komory ČR v roce 2007. Prezidentem komory byl až do svého jmenování ministrem v roce 2018. Komora následně neměla šéfa do konce roku 2019, kdy byla zvolena na čtyři roky současná prezidentka Dana Večeřová.

Prezidentem Agrární komory ČR byl Toman od roku 2014, kdy ve funkci vystřídal Jana Velebu. Po něm v roce 2017 nastoupil na post prezidenta Zdeněk Jandejsek. Nyní je vedení od roku 2020 Jan Doležal, tříletý mandát mu skončí v roce 2023.

Toman také řekl, že zatím neplánuje žádné změny ve své politické orientaci. V létě 2020 se stal členem ČSSD, což bylo rok a půl po podání přihlášky do této strany. Podáním přihlášky se snažil podpořit tehdejšího předsedu strany Jana Hamáčka před volebním sjezdem.

drh jw