7. leden 2022

Projekt Právní pomoc potravinám má za cíl v nelehké době pandemie koronaviru (COVID-19) poskytnout českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří jsou zasaženi aktuální krizí či vynakládají obrovské úsilí k udržení zásobování obchodů a obyvatel, bezplatné právní poradenství o základních právních otázkách souvisejících se současnou situací.

Tato stránka obsahuje databázi právních otázek a odpovědí řazenou do jednotlivých témat. Odpovědi uvedené u jednotlivých otázek jsou vypracovány dle právního stavu v den jejich vypracování uvedený pod odpovědí a vzhledem k měnícím se opatřením a programům pomoci nemusí být již aktuální.

Nenajdete-li odpověď na svůj dotaz, neváhejte nám jej položit přes tlačítko „Zeptejte se“.

Právní pomoc potravinám je pro bono projektem Potravinářské komory ČR a PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o..

Zdroj: Projekt Právní pomoc potravinám

Link: https://help.potravinycesko.cz/

7. leden 2022

Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR spojí síly v přípravě strategie, která by měla především městům a obcím pomoci zorientovat se v odpadové problematice a hledat nová řešení, která jsou v souladu s novou legislativou. Shodli se na tom viceprezident Komory Radek Jakubský a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

„Odpady se týkají nás všech, tedy i podnikatelů. I naši členové, nejen obrovské průmyslové podniky, řeší, jak se zbavit odpadního materiálu, neskládkovat a neplatit nemalé finance za v tuto chvíli neefektivní likvidaci odpadu. Společně se Svazem měst a obcí bychom proto mohli spojit síly a hledat ta nejvhodnější řešení týkající se vzniku a provozování komplexního lokálního odpadového systému, který by mohli ve svůj prospěch využívat a být do něho zapojeni i naši členové, protože i ti při svých aktivitách a výrobních procesech jsou původci odpadů, jejichž struktura a charakteristika jsou do značné míry shodné s lokálním komunálním odpadem,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský s tím, že současná řešení nakládání s odpady jsou dávno překonaná bez možnosti dalšího vývoje a pokroku.

„Skládkování nebo například spalování odpadu jsou zastaralé metody, které navíc nejsou vůbec šetrné k životnímu prostředí. My společně můžeme díky moderním technologiím najít inovativnější řešení, která s sebou přináší maximální zpětné využití odpadů do finálních materiálových produktů nebo jejich transformaci do environmentálně čistých zdrojů pro výrobu energie v průmyslu či dopravě. Nejefektivnější technologie pro danou spádovou oblast se přitom můžou lišit i v návaznosti na strukturu průmyslu či rozsahu služeb v daném místě nebo regionu,“ dodal Jakubský.

Nový zákon o odpadech, ale také klimatická politika EU zasáhne jako první města a obce, které jakožto legislativně definovaní původci komunálního odpadu nesou největší odpovědnost za poskytnutí nejlepšího řešení pro své občany.

„Proto dlouhodobě stojíme o spolupráci se soukromým sektorem, který přináší know-how a inovativní technologie či postupy. Pouze zákazy a limity města, obce a soukromý sektor racionální a dlouhodobě udržitelné nakládání s odpady nezajistí, bez patrné a jasně definované legislativní, finanční nebo metodické podpory státu a spolupráce se však nikam nepohneme. Shodli jsme se tedy s panem viceprezidentem, že naše společné kroky povedou i na dotčená ministerstva a příslušné instituce,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Z jednání vyplynulo, že jediným řešením je společná spolupráce, v první fázi spočívající ve výměně dat a zkušeností. Obě instituce plánují uspořádat pro zástupce měst, obcí a firem sérii seminářů a workshopů, na kterých budou mít možnost se seznámit s možnostmi, jak efektivně nakládat s odpady a veškerý odpad zpětně plně využít.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Link: https://www.komora.cz/news/hospodarska-komora-a-svaz-mest-a-obci-odpady-se-tykaji-nas-vsech/

 
 
 
7. leden 2022

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem.

 

Jak často se testovat?
Všichni se budou testovat pomocí antigenních samotestovacích sad. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.


Co dělat, když se zaměstnanec odmítne testovat?
Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel to ohlásí hygieně.

Platí, že neotestovaný zaměstnanec musí dodržovat tato opatření:

 • nosit respirátor
 • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
 • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Zaměstnavatel musí prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezit setkávání toho zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti. Pokud je to možné, poslat tohoto zaměstnance například na home office.


Jakými testy se lze testovat?
Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.


Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?
Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí.


Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?
Zaměstnanec po návratu do práce podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti. Testování takové osoby se nařizuje zajistit zaměstnavateli pro zaměstnance a právnické osobě pro osobu, která je orgánem nebo členem orgánu této právnické osoby.


Jsou nějaké výjimky, kdo se testovat nemusí?
Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti. Testovat se nemusí ani ti zaměstnanci, kteří pracují na home office a nedochází na pracoviště.

Dále se nemusí testovat osoba, která:

 • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli předložit potvrzení o jedné z výše uvedených skutečností.


Jak dlouho se bude testovat?
Záleží na vývoji epidemiologické situace. V tuto chvíli vláda počítá s tím, že testovat se bude dva až tři týdny.


Co musí udělat zaměstnavatel?
Zaměstnavateli, osobě samostatně výdělečně činné a právnické osobě, která zajišťuje testování pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, se nařizuje:

 • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů
 • zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence výše a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Jak je to s příspěvkem na testy?
Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) - příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance. Podrobné informace jsou k dispozici zde: https://www.samotesty-covid.cz/.

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pravidla-testovani-zamestnancu-od-pondeli-17--ledna-2022--265318/

7. leden 2022

Potravinářská společnost Nestlé spustila webové stránky poskytující informace o doporučené výživě pro osoby trpící rakovinovými onemocněními. Zejména u některých typů rakoviny hrozí podle webových stránek Nestlé podvýživa, platforma proto nabízí výživová doporučení pro jednotlivá stádia některých rakovinných onemocnění.

Zdroj: Nestlé

Link: https://www.mycancermynutrition.com/

7. leden 2022

Praha 6. ledna (ČTK) - Ministerstvo zemědělství (MZe) by mělo úpravám strategického zemědělského plánu věnovat více času, uvedlo dnes Hnutí Duha v tiskové zprávě. Do poloviny ledna, jak ministerstvo zamýšlí, ho Evropské komisi poslat nemusí, doplnilo hnutí. Ekologové požadují v dokumentu změny, které povedou k vyšší ochraně přírody. Právě nová verze plánu má být podle dřívějšího vyjádření MZe ekologicky ambicióznější. Hnutí Duha kritizuje také průběh nynějšího jednání o úpravách dokumentu, který určí, jak se budou v letech 2023 až 2027 přerozdělovat dotace. Vyjádření MZe ČTK shání.

"Nastavení zemědělských dotací skrze strategický plán je největší a jedinou příležitostí, jak může nová vláda nejen splnit své cíle, ale také připravit českou krajinu na dopady klimatické změny, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace. Promarněním této šance by nejen zklamala své voliče, ale zejména selhala v neodkladném řešení problémů naší krajiny a půdy," uvedl koordinátor zemědělské kampaně Hnutí Duha Martin Rexa.

Ministerstvo by tak podle zástupců organizace mělo "maximálně" využít času pro zvýšení ekologických ambicí a nespěchat. Je potřeba motivovat zemědělce ke tvorbě mezí, remízků či mokřadů a významněji je podpořit v přechodu k ekologickému hospodaření, uvedlo Hnutí Duha. "Tyto otázky přitom nejsou závislé na otázce zastropování či redistributivní platby, na které se v současnosti soustředí hlavní pozornost," dodalo. O finální podobě plánu mají zástupci koalice jednat v úterý.

Ekologové také kritizují, že je ministerstvo, na rozdíl od Agrární komory a Zemědělského svazu, nepřizvalo na schůzku, která se konala koncem prosince. Tvrdí, že od listopadu také nebyly vypořádány připomínky ekologických organizací a MZe dosud neavizovalo schůzky přislíbené na sklonku roku.

MZe v prosinci oznámilo, že se rozhodlo pro úpravy plánu připraveného bývalým vedením rezortu, tak aby byl šetrnější k přírodě a půdě. Vyjednalo také posun termínu odeslání finálního návrhu k posouzení Evropské komisi. Původně mělo dokument odeslat k 1. lednu.

Proti dodatečným úpravám se ostře vymezují zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu. Tvrdí, že hrozí destrukce významné části tuzemského zemědělství. Pokud budou schváleny změny, jako je například takzvané zastropování plateb, tedy maximální hodnota dotace na jednu farmu, plánuje Agrární komora také ústavní žalobu kvůli způsobu projednávání. Odpůrci změn budou 12. ledna demonstrovat před úřadem vlády. Změny naopak vítá Asociace soukromého zemědělství.

sar dvd

6. leden 2022

Vážený pane premiére, 

dnes společně zasedala představenstva Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky, které jednomyslně přijaly následující závěry: 

 • Přestože naše organizace zastupují významnou část podnikatelských subjektů všech velikostí a forem a výrobního zaměření, které obhospodařují více než 60 % zemědělské půdy a produkují více než 80 % zemědělských komodit a potravin, nebyly do budoucího Programového prohlášení vlády zohledněny žádné naše připomínky.
 • Do dnešního dne neproběhlo oficiální projednání našich připomínek se zástupci koaliční vlády.
 • Jsme znepokojeni, že během několika dnů má dojít k zásadním úpravám tzv. Strategického plánu SZP EU, který se za účasti všech odborných nevládních organizací a zástupců občanské společnosti transparentně projednával po dobu téměř dvou let. 
 • Nesouhlasíme zejména se zavedením zastropování přímých plateb a s významným navýšením tzv. redistributivní platby (platby na první hektary), která má být podle některých doposud neoficiálních informací až na neakceptovatelné úrovni 30 % obálky přímých plateb, čímž by se Česká republika naprosto vymykala plánované skutečnosti v ostatních členských státech Evropské unie. 
 • Připomínáme, že náš největší a produkčně nevýznamnější soused Německo nebude nejenom zavádět nástroj zastropování podpor v prvním pilíři, ale chystá se zavést pouze 12% redistributivní platbu, která navíc v kontextu Německa znamená relativně nižší sazbu vůči základní platbě BISS. 
 • Stejně tak většina ostatních členských zemí bude v tomto období, kdy je poprvé redistributivní platba zavedena na unijní úrovni povinně, zůstávat na povinném minimu, tedy na 10 %. 
 • Extrémně nastavená výše platby na první hektary povede nejen k nerovnosti podmínek pro zemědělské podnikatele, ale také povede k výraznému navýšení cen půdy a nájmu, což bude znamenat existenční problémy i pro menší soukromé podnikatele, kteří z cca 50 % hospodaří na pronajaté půdě. 
 • Tato opatření se dotknou zemědělců, kteří produkují významnou část českých potravin a surovin pro tyto potraviny a kteří již nyní čelí extrémním inflačním tlakům. Těm nezbyde nic jiného než ztrátovou výrobu ukončit, což se negativně projeví v potravinové bezpečnosti České republiky a v extrémním růstu cen potravin pro české občany. Kromě současné energetické chudoby tak v roce 2022 a později čeká mnoho domácností také chudoba potravinová. 
 • Naše lesnictví prochází historicky největší kalamitou. Upřednostnění mimoprodukčních funkcí v lesích ve vlastnictví státu významně ohrozí vyváženost základních pilířů trvale udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního. Lze očekávat i fatální dopady do zaměstnanosti a do navazující zpracovatelské vertikály včetně existujících a historicky státem podpořených investic do zhodnocování dříví jako obnovitelné suroviny.
 • Návrhy na rozšiřování velkoplošných nejpřísněji chráněných území v kulturní krajině je nutné projednat v odborné diskuzi, zejména s ohledem na kulturní krajinu a obyvatele, již v území žijí. Upozorňujeme na vysokou míru finanční zátěže pro státní rozpočet vznikající při správě těchto území.
 • Doposud se jednalo o vládním prohlášení “o nás bez nás”. Důrazně požadujeme, abychom byli k současným i budoucím zásadním jednáním o agrární politice přizváni a náš většinový názor byl respektován.

S pozdravem 

Ing. Jan Doležal v. r.   
 Agrární komora České republiky
Ing. Martin Pýcha v. r.
Zemědělský svaz České republiky


                            
                             


Vážený pan
Petr Fiala
předseda vlády
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

Dopis s přílohou ke stažení

6. leden 2022

Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Revize se týká klíčových opatření ze strategie „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“:

 • Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“, což jsou prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena.
 • Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky.
 • Vyznačování data: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (data použitelnosti a data minimální trvanlivosti)
 • Označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. 

Prostřednictvím této veřejné konzultace se občané a zúčastněné strany mohou podělit o své názory a zkušenosti ohledně hlavních překážek, s nimiž se potýkají v těchto oblastech označování potravin, a rovněž způsobů, jak tyto překážky překonat.

 

Zdroj: Evropská komise

6. leden 2022

Na českých polích se v posledních letech stále více prosazuje takzvané precizní zemědělství. Navigace propojené přes družice typu GPS, Glonass nebo Galileo se staly standardní výbavou mechanizace stejně jako senzory pro mapování výnosů u sklízecí techniky. Pěstitelé hledají cesty, jak tuto techniku co nejlépe využít. Čím dál více zemědělských podniků také dávkuje hnojiva na základě výsledků mapování obsahu živin v půdě nebo hodnocení stavu porostů pomocí spektrálních měření, říká Vojtěch Lukas z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU.

Vědec na druhou stranu přiznává, že zavádění technologií precizního zemědělství je spojeno se zvýšenými náklady na pořízení moderní zemědělské techniky nebo využití pokročilých služeb externími dodavateli. „Mělo by jít tedy v první fázi primárně o doménu větších zemědělských podniků. Hledání různých alternativ na trhu a důslednější využívání nově pořízených technologií ale pozorujeme už i u menších společností a rodinných farem," uvedl Lukas. K zavádění nových technologií mají blíže mladší uživatelé. Podle vědce metody celoplošného sběru a strojové zpracování dat umožňují částečně kompenzovat nedostatek zkušeností u čerstvých absolventů. „Nejde ale jen o věk, podstatné je zapálení agronomů a ochota se inovacím věnovat," uvedl Lukas.

Česká republika má podle něj pro zavádění novinek ideální podmínky. V porovnání s ostatními členskými zeměmi EU je zde více velkých zemědělských podniků s dostatečným kapitálem pro pořízení jinak nákladných technologií, které mají také vyšší výměru půdních celků. To v kombinaci s členitostí půdních a klimatických podmínek a reliéfu terénu přináší vyšší prostorovou variabilitu zemědělských pozemků, což je vedle intenzity hospodaření další klíčový faktor rozhodující o úspěšnosti zavádění precizního zemědělství.

Odborníci odhadují, že se metody precizního zemědělství v českých podmínkách využívají na více než 15 procentech orné půdy. V budoucnu je doplní ve větší míře autonomní roboti, ať už se jedná o drony pro mapování pozemků nebo o polní roboty vykonávající nejrůznější polní práce bez přímého řízení obsluhou. Dostupnost služeb a technologií pro precizní zemědělství je v tuzemsku v současnosti solidní úrovni. „Je zde celá řada inovátorských společností, které se věnují vývoji nových technických zařízení nebo softwaru produktů a služeb. Kromě rostoucí poptávky po inovacích ze strany zemědělských uživatelů tomu také napomáhá přístup k volně dostupným prostorovým datům, jako jsou například zákresy půdních bloků nebo volně dostupné družicové snímky Evropské kosmické agentury," dodal Lukas.

Precizní zemědělství se nejvíce prosazuje v USA nebo Austrálii, kde úspěšně zvyšuje produktivitu farem obhospodařující velká území. V evropském kontextu probíhá masivní vývoj nových technologií zejména v Německu a ve Francii. V České republice se první ověřování postupů precizního zemědělství provádělo od konce 90. let, zejména v oblasti mapování výnosů zemědělských plodin při sklizni, senzorových systémů pro diagnostiku stavu porostů a navádění mechanizačních souprav po pozemcích. Větší zájem byl pak patrný po roce 2000 u některých progresivních zemědělských podniků, s cílem zefektivnit rostlinnou či živočišnou produkci. Druhá vlna zájmu o novinky v oboru je patrná od roku 2015.

Kromě techniky na variabilní hnojení se dostávají nově na trh také stroje pro variabilní setí a aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které přináší nové možnosti jak pěstitelsky reagovat na prostorovou variabilitu pozemků. Zemědělec tak kombinuje přesné dávkování postřikových látek po jednotlivých tryskách spolu s analýzou digitálního obrazu z dronů nebo kamer na zemědělské technice s metodami strojového učení pro automatickou detekci plevele či napadení porostu škodlivými organizmy. Cílená aplikace pomocí technologií precizního zemědělství umožňuje efektivní využívání přípravků na ochranu rostlin či hnojiv s ohledem na potřebu provedení aplikace na daném místě a environmentálním omezením stanoviště. Představuje tak cestu k částečnému plnění požadavků Evropské komise na snížení celkového množství spotřebovaných agrochemických látek v rámci nově navržené Společné zemědělské politiky EU.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 605 835 253

Na snímku testování senzorového systému pro variabilní dávkování dusíkatých hnojiv během vegetace obilnin. Foto: Archiv MENDELU.

 

Zdroj: mendelu.cz

Link: https://mendelu.cz/35024n-precizni-zemedelstvi-zavadi-stale-vice-firem

6. leden 2022

Před dvaceti lety, 1. ledna 2002, vyměnilo dvanáct zemí EU své národní bankovky a mince za euro a provedlo tak největší výměnu platidel v historii. Během uplynulých dvou desetiletí přispělo euro ke stabilitě, konkurenceschopnosti a prosperitě evropských ekonomik. Především však zlepšilo život občanů a usnadnilo podnikání v celé Evropě i mimo ni. Díky euru je pro lidi mnohem snazší spořit, investovat, cestovat a podnikat.

Euro je symbolem integrace EU a její identity. Dnes jím platí více než 340 milionů lidí v devatenácti zemích EU a v oběhu je 27,6 miliardy eurobankovek v hodnotě přibližně 1,5 bilionu eur. Euro je v současnosti po americkém dolaru druhou nejpoužívanější měnou na světě.

I v době, kdy si EU připomíná dvacáté výročí eura, dále pracuje na tom, aby posílila jeho mezinárodní úlohu a přizpůsobila ho novým výzvám, včetně rychlé digitalizace hospodářství a rozvoje virtuálních měn. Digitální euro jako doplněk hotovosti by podpořilo vysoce integrované odvětví plateb a nabídlo by spotřebitelům i podnikům větší možnosti.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Již dvacet let můžeme my, evropští občané, nosit v peněžence kousek Evropy. Euro není jen jednou z nejsilnějších měn na světě. Je především symbolem evropské jednoty. Eurobankovky mají na jedné straně most a na druhé bránu – a přesně to euro představuje. Euro je také měnou budoucnosti a v nadcházejících letech se stane i měnou digitální. Odráží rovněž naše hodnoty. Svět, ve kterém chceme žít. Je globální měnou pro udržitelné investice. Na to můžeme být všichni hrdí.“

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli uvedl: „Euro je ztělesněním ambiciózního politického projektu s cílem podporovat mír a integraci v Evropské unii. Zároveň je však podmínkou pro ochranu a oživení evropského hospodářského, sociálního a politického modelu tváří v tvář proměnám naší doby. Euro je symbol, který naplňuje historickou politickou vizi, pradávnou vizi sjednoceného kontinentu s jednotnou měnou na jednotném trhu.“

Předseda Evropské rady Charles Michel řekl: „Euro urazilo dlouhý kus cesty – jedná se o skutečný evropský úspěch. Řekl bych dokonce, že euro se stalo naší součástí. Toho, jak coby Evropané vnímáme sami sebe. Součástí našeho smýšlení. A součástí našeho evropského ducha. Euro patří nám všem, všem evropským občanům. Jeho úspěchy se však neomezují jen na prostor uvnitř EU. Získalo si pevné postavení také na mezinárodní scéně. Navzdory krizím euro prokázalo svou odolnost – je symbolem evropské jednoty a stability. A nejvíce se to projevilo právě během pandemie COVID-19. Euro tvoří základ naší stability. Je stabilní hodnotou Unie. Představuje rovněž zdroj oživení. Umožňuje plně využít potenciál udržitelného rozvoje, kvalitních pracovních míst a inovací.“

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová se vyjádřila takto: „Euro, které držíme v rukou, se stalo majákem stability a spolehlivosti na celém světě. Získalo si důvěru stovek milionů Evropanů, kteří jej každodenně používají. Je druhou největší mezinárodní měnou na světě. Jako prezidentka Evropské centrální banky se zavazuji, že budeme i nadále usilovně pracovat na udržení cenové stability. Kromě toho mohu slíbit, že vylepšíme vzhled našich bankovek a že jim dodáme také digitální rozměr.“

Předseda Euroskupiny Paschal Donohoe doplnil: „Při řešení velkých hospodářských výzev euro obstálo. Zejména naše reakce na pandemii COVID-19 prokázala, že díky sdílenému euru dokážeme společně více, než čeho bychom byli schopni jednotlivě. Za uplynulých dvacet let euro upevnilo své základy. Nyní musíme na těchto základech stavět a vytvořit z eura globální měnu pro přechod k budoucnosti s nižšími emisemi uhlíku.“

Dlouhá cesta

Od prvních diskusí o hospodářské a měnové unii na konci 60. let 20. století euro urazilo dlouhou cestu. Ke konkrétním krokům směřujícím k jednotné měně přistoupil poprvé Delorsův výbor v roce 1988. Rozhodující okamžik v přechodu na euro představoval rok 1992 s Maastrichtskou smlouvou, neboť vedoucí političtí představitelé tehdy podepsali kritéria, která musí členské státy pro přijetí jednotné měny splnit. O dva roky později byl ve Frankfurtu založen Evropský měnový institut (EMI), který připravil půdu pro vznik Evropské centrální banky (ECB), jež měla převzít odpovědnost za měnovou politiku v eurozóně. Banka začala fungovat 1. června 1998.

V roce 1999 bylo euro v jedenácti členských státech zavedeno jako účetní měna na finančních trzích a používalo se pro elektronické platby. A konečně 1. ledna 2002 Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko vyměnily své národní bankovky a mince za eura. V roce 2007 se k eurozóně připojilo Slovinsko, které pak následovaly Kypr a Malta (2008), Slovensko (2009), Estonsko (2011), Lotyšsko (2014) a Litva (2015). V současné době se na vstup do eurozóny připravuje Chorvatsko, které by tak mělo učinit 1. ledna 2023, pokud splní všechna konvergenční kritéria.

Dvacet let výhod pro občany i podniky

Euro přineslo Evropě – a zejména jejím občanům a podnikům – řadu výhod. Jednotná měna pomáhá udržovat stabilní ceny a chrání ekonomiky eurozóny před volatilitou směnných kurzů. Díky tomu je pro Evropany, kteří si chtějí koupit nemovitost, pro podniky i pro vlády snazší půjčovat si peníze a roste obchod v rámci Evropy i mimo ni. S eurem také odpadla nutnost směňovat peníze a snížily se náklady na jejich převod, takže cestování i stěhování do jiné země za prací či studiem nebo na důchod je nyní jednodušší.

Velká většina Evropanů jednotnou měnu podporuje. Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometr zastává 78 % občanů v celé eurozóně názor, že euro je pro EU prospěšné.

Větší mezinárodní úloha

Euro je druhou nejvýznamnější měnou mezinárodního měnového systému. Díky své stabilitě a důvěryhodnosti se stalo mezinárodní fakturační měnou, uchovatelem hodnoty a rezervní měnou, přičemž tvoří přibližně 20 % devizových rezerv. Eurem se platí nebo je na ně navázaná místní měna v dalších šedesáti zemích a územích na světě, v nichž žije zhruba 175 milionů lidí. Dnes se euro používá pro téměř 40 % globálních přeshraničních plateb a pro více než polovinu vývozu EU.

Od celosvětové finanční krize v roce 2008 a následné krize státního dluhu pokračuje EU v posilování a prohlubování hospodářské a měnové unie. Bezprecedentní plán EU na podporu oživení NextGenerationEU dále zlepší hospodářskou odolnost eurozóny a posílí hospodářskou konvergenci. Emise vysoce kvalitních dluhopisů v rámci nástroje NextGenerationEU dodá kapitálovým trhům EU značnou hloubku a likviditu, takže budou –stejně jako euro – atraktivnější pro investory. Euro je nyní také hlavní měnou zelených investic: polovina světových zelených dluhopisů je denominována v eurech a tento podíl se dále zvyšuje díky novým zeleným dluhopisům vydaným na financování NextGenerationEU.

V zájmu dalšího rozvoje mezinárodní úlohy eura zahájila Komise informační iniciativy, které mají podporovat investice denominované v eurech, usnadnit používání eura jako fakturační a denominační měny a vést k lepšímu pochopení překážek, jež brání jeho širšímu používání. Tato informační činnost bude mít podobu dialogů, pracovních setkání a průzkumů s účastí veřejného i soukromého sektoru, finančních regulačních agentur a institucionálních investorů v regionálních i globálních partnerských zemích EU.

Další informace

Více informací o euru u příležitosti 20. výročí jeho zavedení

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Balazs UJVARI

  Telefon
  +32 2 295 45 78
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
  Zdroj: Evropská komise
6. leden 2022

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR si Vás dovoluje pozvat na webinář o změnách v obchodování se Spojeným královstvím po 1. lednu 2022.

Velká Británie chystá od nového roku velké změny, které ovlivní i české dopravce a vývozce. Od 1. ledna 2022 zavádí na hranicích úplné celní kontroly veškerého importovaného zboží. Ve většině britských přístavů a Eurotunelu bude využíván elektronický celní systém, který propojuje předem podaná celní prohlášení do jednoho referenčního čísla.

Jak se tyto změny dotknou českých exportérů, se dozvíte na webináři, který proběhne v úterý 18. ledna 2022 od 14:00 SEČ přes online platformu Webinar Jam.

Na webináři vystoupí Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Londýně. Úvodní slovo pronese zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Základní informace k chystaným změnám si můžete již nyní přečíst před v článku Michaely Chrtové na webu Export.cz.

Na webinář je nutná registrace předem přes registrační formulář, který naleznete zde. Účast na webináři je zdarma. 

 

Zdroj: export.cz

Link: https://www.export.cz/akce/webinar-brexit-zmeny-po-1-lednu-2022/

6. leden 2022

Ministerstvo životního prostředí 3. 1. 2022 úspěšně spustilo nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a Centrální registr životního prostředí (CRŽP). Oba systémy představují základ nové architektury informačních systémů rezortu životního prostředí, přes které mj. firmy a další subjekty hlásí institucím veřejné správy informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Nové systémy odpovídají aktuálním technologickým a legislativním požadavkům a splňují požadavky e-governmentu a kyberbezpečnosti. Do nového systému ISPOP byla přenesena hlášení za rok 2018 a novější. V systému CRŽP jsou všechny registry ze starého systému ISPOP včetně údajů o uživatelských účtech (stávající uživatelé nemusí provádět opětovnou registraci).

Změna architektury se dotkla i dalších agendových systémů MŽP (IPO, HNVO, SEPNO, ISOH), které byly upraveny tak, aby mohly využívat výše zmíněné centrální systémy.

Ohlašování odpadové agendy

Během ledna nicméně nebude v systému ISPOP možné ohlašovat vybrané odpadové agendy (formuláře: F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU). Vzhledem k tomu, že nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností prodlužuje termín podání hlášení až na 28.2.2022, budou mít všichni počínaje 1. 2. 2022 dostatečný prostor pro ohlášení.

Ohlašovatele proto žádáme o trpělivost a sledování aktualit na portále ISPOP, kde se dozví termín zahájení příslušného ohlašování. Do termínu zveřejnění příslušných formulářů není možné ohlásit jiným způsobem.

Možná omezení

Během ověřovacího provozu se mohou objevovat dílčí výpadky, nebo skryté vady, které mohou komplikovat uživatelský komfort či omezovat práci. O odstávkách, výpadcích a plánovaných nedostupnostech systémů budou bezprostředně informovat portály jednotlivých systémů (zejména www.ispop.czcrzp.mzp.cz). Na těchto portálech jsou také k dispozici pomocné návody, příručky a často kladené dotazy (FAQ) pro usnadnění práce.

Jak postupovat v případě problémů

Technické problémy systému, respektive především vynaložení a doložení vynaložení veškerého úsilí ohlásit zákonem požadované informace do systému, mohou s ohledem na individuální okolnosti případu představovat tzv. liberační důvod podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (zproštění právnické i fyzické osoby podnikající odpovědnosti za přestupek).

V případě, že nastanou problémy s ohlašováním v důsledku výpadků systému, MŽP ohlašovatelům doporučuje:

 • pořídit printscreen/fotografii obrazovky nebo video obrazovky, ze kterých je zřejmé, že systém obsahuje chybu, která znemožňuje plnění uložené povinnosti,
 • uchovat doložitelnou komunikaci s technickou podporou dotčených systémů,
 • stáhnout/uchovat si potvrzení o nedostupnosti/chybě na straně správce nebo provozovatele systémů (v případě nedostupnosti systému provozovatel systému zpětně vydává na webových stránkách potvrzení o výpadku),
 • archivovat komunikaci s příslušným úřadem, vůči kterému je činěno podání.

Za případné technické problémy se Ministerstvo životního prostředí všem uživatelům systémů omlouvá.

Pro uživatele systémů ministerstvo ve spolupráci s agenturou CENIA zajišťuje pomoc při práci prostřednictvím call centra - tel.: 490 522 536, každý pracovní den od 9:00 do 15:00 - a elektronického písemného helpdesku. Prosíme uživatele, aby používali pro hlášení dotazů, problémů a řešení právě tyto vyčleněné komunikační kanály.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. leden 2022

Praha 5. ledna (ČTK) - Pokud ve strategickém zemědělském plánu, který připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), provede současný kabinet změny, hrozí destrukce významné části českého zemědělství. Novinářům to dnes řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala připravuje svaz spolu s komorou demonstraci, její termín ale neuvedl. Komora a svaz chtějí, aby se strategický plán, který určí, jak se budou v dalších letech přerozdělovat dotace, poslal Evropské komisi ke schválení v podobě, kterou přijala bývalá vláda. Naopak Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) požaduje změny proti znění připravenému bývalým ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Ministerstvo zemědělství na konci loňského roku informovalo, že upravuje návrh zemědělského strategického plánu, který připravilo bývalé vedení úřadu. Dokument má cílit na vyšší ochranu přírody, půdy, vody a podporu druhové rozmanitosti. Plán pro Českou republiku stanovuje klíčové cíle a nastavení dotací pro tuzemské zemědělství na období 2023 až 2027. Původní podobu plánu dříve kritizovaly ekologické organizace. Proti této verzi je i ASZ ČR, dnes proto rozeslala všem koaličním poslancům dopis, v němž navrhuje body k přepracování. ČTK má jeho znění k dispozici.

"Odmítáme účelovou argumentaci Agrární komory, která straší ohrožením soběstačnosti a poškozením malých zemědělců v případě, že nebude strategický plán odeslán v podobě, jak jej připravilo ministerstvo zemědělství za minulé vlády. Je tomu totiž právě naopak. Nedejte proto, prosím, na nátlak agrobaronů a Agrární komory, která standardně hrozí demonstracemi vždy, když se objeví snaha cokoliv zásadního v zemědělství změnit," píše v dopise předseda asociace Jaroslav Šebek.

Pokud změny, jako je například tzv. zastropování plateb, tedy maximální hodnota dotace na jednu farmu, projdou, Agrární komora plánuje i ústavní žalobu kvůli způsobu projednávání. Podle Doležala není schválení změn bez diskuse se zemědělskou veřejností legální.

Nové vedení ministerstva, kterému nyní šéfuje Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), se podle Leoše Říhy z komory se zemědělci o praktických otázkách nebaví. Nestátní komory, včetně Potravinářské komory ČR, dostaly pouze možnost vyjádřit se k návrhu programového prohlášení vlády. Ten jim úřady zaslaly 29. prosince ve 14:00 s možností vyjádřit se do konce roku, uvedl viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha.

Nový ministr Nekula při svém uvedení do funkce řekl, že dotační kyvadlo se v posledních letech vychýlilo k velkým podnikům, a nyní se musí vrátit do rovnovážné polohy. Pýcha to dnes kritizoval, ministr se podle něj snaží rozdělovat zemědělskou veřejnost.

Příliš vysokou platbou ohrozí podle Říhy ministerstvo malé a střední podniky. Vlastníci půdy podle něj zvýší pachtovné či nájemné, což dostane producenty do problémů. Zvýší se tak závislost na dovozech a klesne potravinová soběstačnost ČR, hrozí podle něj potravinová chudoba. "Chcete mít za rok čtvrtku másla za 80 nebo 90 Kč? Nám se taky nezdálo, že energie může být tak drahá," dodal s odkazem na současnou energetickou krizi.

Diskuse o novém zemědělském plánu byla podle zástupců komor a svazu dlouhodobá a otevřená, pracovní skupiny zasedaly rok a půl. Bylo v nich podle viceprezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka až 180 lidí včetně zástupců ekologických organizací. "Žádná nevládní organizace neuspěla stoprocentně se svými požadavky. A Agrární komora není výjimkou. Kompromis, který předložilo ministerstvo zemědělství (za bývalého vedení Miroslava Tomana z ČSSD), měl být odeslán bez dotyku," dodal.

Agrární komora je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství, její činnost upravuje zákon o Hospodářské komoře a Agrární komoře. Členové komory produkují podle informací na jejím webu přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř 3000 členů, z čehož zhruba 1200 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace.

Komora není jediným kolektivním zástupcem zemědělců. V ČR existuje i několik dalších organizací, například právě Asociace soukromého zemědělství, která je většinou názorově vůči komoře v opozici. V současné době je v asociaci sdruženo 41 regionálních asociací a dalších deset zájmových sdružení.

drh fsl rot

5. leden 2022

Nejednejte o nás bez nás, vyzývají vládu zemědělské organizace

Tisková zpráva 5. 1. 2022 - Nastupující vláda chce měnit pravidla pro zemědělské hospodaření během několika dní a postavila mimo hru zemědělskou veřejnost. To může ohrozit budoucí vývoj českého zemědělství a dodávky českých kvalitních potravin pro obyvatele za dostupné ceny. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují podniky všech velikostí a různého výrobního zaměření, proto po společném mimořádném jednání představenstev obou organizací vyzývají vládu, aby je přizvala k jednáním o plánovaných změnách.

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, který určuje pravidla zemědělského hospodaření a jejich dodržování podmiňuje peněžními kompenzacemi pro zemědělce, byl projednáván více než rok se zástupci odborné i neodborné zemědělské veřejnosti a následně jej schválila předešlá vláda. Nová vládní koalice mluví o zásadních změnách ve Strategickém plánu SZP, na něž má čas pouhých několik dní do poloviny ledna, aby dokument stihla poslat ke schválení Evropské komisi. Nejzazší termín je do konce měsíce. 

“Strategický plán SZP, který schválila předešlá vláda, vnímáme jako kompromis mezi požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit každý včetně Agrární komory ČR, jež zastupuje většinu českých pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy. Požadavky na zemědělskou praxi se neustále zvyšují a příští Společná zemědělská politika a cíle Zelené dohody pro Evropu toho po zemědělcích budou chtít do budoucna více za méně peněz,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. 

“Už podle dosud platných pravidel jsou drobní zemědělci ve srovnání se středními a velkými zvýhodněni, o čemž svědčí narůstání výměr podniků do 500 hektarů a zvyšující se počet především nejmenších žadatelů o dotace. A to na úkor hlavně středních a větších zemědělských podniků. Při desetiprocentním podílu platby na první hektary získají nejmenší zemědělci dvojnásobnou sazbu přímých plateb, která kompenzuje jejich sociální potřebnost. Vyšší podíl těchto plateb povede k výrazné nerovnováze. To vše bez účasti většiny českých zemědělců, kteří zajišťují výživu tohoto národa,“ sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

Za zásadní považují zmíněné hlavní zemědělské organizace minimální udržení navržené míry kofinancování Programu rozvoje venkova ve výši 65 procent, kterou obsahuje již schválený Strategický plán SZP. Současně souhlasí s původně navrženou výší redistributivní platby na úrovni 10 procent. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR rovněž dlouhodobě varují před zavedením zastropování přímých plateb, které považují za diskriminační.

Obě organizace vyzývají vládu k jednání o změnách Strategického plánu SZP. V opačném případě se obrátí na Evropskou komisi, která spolupráci na Strategickém plánu SZP s relevantními partnery ukládá každému členskému státu. Současně se zvýší napětí v členských základnách obou organizací, které se už nyní bouří vzhledem k rostoucím vstupním nákladům o desítky až stovky procent. To ale nemohou promítnout do cen, za než prodávají své zboží, a dlouhodobě prodělávají.

“Nespokojenost našich členů se současnou situací se stupňuje. Někteří mluví o tom, že vyjedou s traktory do ulic. Zásadní změny Strategického plánu SZP mohou být spouštěčem protestních akcí napříč republikou. Oslabí ekonomickou udržitelnost dobré zemědělské praxe v České republice a zvýší míru nejistoty ohledně budoucnosti českého zemědělství, kterou nyní zažíváme. Na to mohou doplatit i zákazníci, kteří pak na pultech obchodů budou nacházet stále méně domácích potravin. Zvýšení dovozů potravin povede k cenové nestabilitě potravin a potenciálnímu zdražování,” dodává prezident Agrární komory ČR Doležal.

“Koaliční návrhy na zvýšení míry redistribuce a zastropování přímých plateb považujeme za diskriminační a poškozující především drobné vlastníky, kteří se rozhodli nevýhodným podmínkám čelit sdružením majetku a za neúměrné zvýhodnění minoritní části zemědělců bez jakýchkoli požadavků na plnění ekologických či produkčních požadavků společnosti,“ poznamenává předseda Zemědělského svazu ČR Pýcha.

„Kvůli historickému vývoji máme největší průměrnou velikost farem v Evropě. Není však pravdou, že velký zemědělec je špatný zemědělec. Ano, Green Deal na ně bude klást daleko větší požadavky než dnes a bude na nich, jak se s tím vyrovnají. Je krásné mít regionální potraviny z malých farem, ale je třeba zajistit zásobování pro 10 milionů obyvatel v celém Česku. A to bez širokého portfolia podniků neuděláme,“ doplňuje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Kontakty pro média:

Agrární komora ČR

tisková mluvčí Barbora Pánková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 721 306 431

Zemědělský svaz ČR

tiskový mluvčí Vladimír Pícha

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 603 532 136

 

Zdroj: Agrární komora ČR

5. leden 2022

Stanovisko MZe (SVS a SZPI) aplikují příslušné dozorové orgány vůči všem výrobkům uváděných na trh v České republice, nelze však předjímat obdobný přístup dozorových orgánů
v jiných členských státech. Dokument naleznete zde.

Toto stanovisko MZe (SVS a SZPI) je pouze informativního charakteru. Závazný výklad právních předpisů při jejich aplikaci na konkrétní případ mohou provádět pouze nezávislé soudy. Jakýkoli jiný výklad právního předpisu má pouze informativní význam a není právně relevantní.

 

Zdroj: SZPI

Link: https://www.szpi.gov.cz/clanek/stanovisko-mze-svs-a-szpi-ke-zpusobu-dobrovolneho-oznacovani-bez-e-nebo-bez-pridanych-e-a-vyjadreni-s-podobnym-vyznamem-ke-dni-1-7-2022.aspx

 

5. leden 2022

Vposlední době značně stoupá zájem konzumentů otzv. rostlinné alternativy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných výrobků. Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v EU o 49 procent a výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spotřeby těchto výrobků. Důvody pro vyřazení živočišných produktů z jídelníčku mohou být u konzumentů rozdílné. Někdy se jedná o důvody zdravotní (např. při alergii na mléčnou bílkovinu nebo potvrzení laktózové intolerance), ale většinou jsou samotnými spotřebiteli udávány důvody ekologické či domněnka, že se jedná o potraviny zdravější, podporující zdravější životní styl. V současné době se v rámci států Evropské unie velmi silně prosazuje princip ekologicky udržitelné výživy a výroba klimaticky příznivých potravin. Tento princip je založen právě na odklonu od živočišné výroby. Je nutné si ale uvědomit, že většina rostlinných náhražek svojí výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočišných produktů. Jsou to zpravidla vysoce průmyslově zpracované potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných látek, a v řadě případů nemusí poskytovat v dostatečném množství některé důležité makro- i mikronutrienty.

 

Publikace Potravinářské komory České republiky, České technologické platformy pro potraviny a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací.

 

Zdroj: ČTPP

Link: http://www.ctpp.cz/data/files/milk21.pdf

5. leden 2022

Dobrodružné příběhy o zrodu, historii a moderní současnosti českých potravin. Nestihli jste pátou řadu pořadu uvedenou v roce 2021?

Čekají na Vás následující příběhy:

 • Kefír
 • Kuře
 • Kopr
 • Salám Vysočina
 • Zelí

 

Ke shlédnutí zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11983389145-bozi-dar-pribehy-ceskych-potravin/

 

Zdroj: Česká televize

Link: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11983389145-bozi-dar-pribehy-ceskych-potravin/

5. leden 2022

Brno 4. ledna (ČTK) - Diváci České televize (ČT) mohou na programu ČT2 od čtvrtka znovu sledovat pořad Krajinou vína. Tvůrci natočili druhou sérii, která čítá deset epizod, v nichž představí světová a oblíbená vína od moravských vinařů. Součástí je však i jeden díl z Mostecka, který vypráví o Svatovavřineckém vínu, uvedl průvodce a scenárista pořadu Václav Žmolík na tiskové konferenci. Pořad bude vysílat ČT2 každý čtvrtek od 21:25. Připravuje se i stejnojmenná kniha.

V roce 2019 se na obrazovkách objevila první řada. Tým ČT se v ní zabýval především novošlechtěnci, jako je Muškát. Ve druhé řadě se tvůrci zaměřili na světová vína, jako je Chardonnay, Sauvignon nebo například lidmi oblíbený Ryzlink. „Cyklem ale chceme také pomoci k navrácení vín, která už se tolik neobjevují. Například Sylvánské zelené,“ uvedl Žmolík.

V cestopisu lidé uvidí nejen výrobu vína, ale i to, jak se práce vinaře předává z generace na generaci. „Chceme ukázat i lokalitu, ve které se víno pěstuje. Zkrátka aby z toho měl divák zážitek,“ řekl režisér pořadu Jan Těšitel. Desítka dílů představuje zároveň deset tipů, kam se mohou diváci vydat na výlet.

První díl se soustředí na oblast Dolní Kounice na Brněnsku, kde vinaři vyrábějí Frankovku. Pokud jej diváci nestihnou, mohou si jej zpětně pustit v iVysílání ČT. K pořadu vyjde i stejnojmenná kniha, která bude vinařským průvodcem v psané podobě. „Bude tam všechno, co je v jednotlivých dílech druhé série, a možná i něco málo navíc. Součástí bude samozřejmě i spousta fotografií,“ uvedl Žmolík.

Tvůrci si v nové sérii dali více záležet na hudbě. „Snažili jsme se propojit vizuál s hudební složkou. Použili jsme klasickou hudbu, se kterou jsme nejdříve dost bojovali, ale nakonec se to povedlo a celý pořad to podpořilo. Z cestopisu tak dýchá elegance a příjemná atmosféra,“ řekla kreativní producentka projektu Svatava Šenková.

brst mei kš

5. leden 2022

Jak je na tom české zemědělství: 


• Zemědělské půdy opět ubylo
• Rostlinná produkce roste, živočišná stagnuje
• Práce v zemědělství příliš neláká

O 26,0% méně zemědělských subjektů fungovalo v Česku v roce 2020 ve srovnání s rokem 2000. Zemědělský sektor opouštějí především chovatelé hospodářských zvířat, podniků s čistě rostlinnou výrobou v uvedených dvaceti letech téměř pětina přibyla.

44,3 %celkové rozlohy Česka zaujímá orná půda.

28 909 subjektů podnikalo v zemědělství  v roce 2020.

149 mld. Kč činila produkce zemědělského odvětví v roce 2020.

 

 

 

Zdroj: str. 23, ČASOPIS ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU - 11-12/2021

Link: https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/12/1804211112.pdf

5. leden 2022

Společnost Securikett se se svou technologií „digi-Cycle“ připojuje k inovátorům, kteří se snaží řešit a usnadňovat recyklaci moderními technologiemi. Svými unikátními bezpečnostními etiketami a jejich aplikací pomohla vysledovat obrovský objem dat potřebných v případě dalšího využití obalového odpadu.

Rakouský pilotní projekt, který zorganizoval Saubermacher ve spolupráci s ARA, proběhl v srpnu a září 2021 v okrese Gnas v jihovýchodním Štýrsku. Terénní studie, do které se zapojila každá 6. domácnost, poskytla cenné poznatky o technicky inovativním konceptu třídění a recyklace. Na projektu se podílela i společnost Securikett. 

 

Neomezené UID během několika sekund

Byla použita vlastní IoT (Internet věcí) platforma společnosti Securikett Codikett, což je modulární systém pro identifikaci produktů, který se na globálním trhu osvědčil již před několika lety. Codikett generuje prakticky neomezený počet zabezpečených jedinečných identifikátorů během několika sekund. Dotazování v kódovacím systému, který je založen na kryptografických procesech, přináší tedy výsledky velmi rychle. "Představte si, že byste museli hledat ve velké databázi každý kód na nápojové láhvi, abyste byli na základě sběru dat vysledovat životní cyklus láhve přes internet. To by trvalo příliš dlouho s miliony obalů v oběhu, které je třeba recyklovat," řekla Dr. Marietta Ulrich. -Horn, generální ředitel společnosti Securikett, a zároveň zdůraznila i rozsah výkonného a inteligentního řešení IoT.

Aplikace etikety nesměla znesnadnit recyklaci

Výzvou pro aplikaci bezpečnostních etiket s QR kodem byla variabilita požadovaných povrchů. Etiketa musela být aplikována na různých obalových materiálech – tedy na skle, hliníku a PET nádobách na nápoje speciálními typy lepidel, aby nedošlo k porušení pravidel třídění odpadu či dokonce k znesnadnění recyklace. Výhodou systému „digi-Cycle“ je snadná integrace do stávající infrastruktury, tak, aby mohli všichni účastníci projektu získat cenné poznatky. Dalším benefitem je, že odpad se na základě vysledovatelné identifikace stává cenným zdrojem pro další výrobu.

Zdroj: SYBA

Link: https://syba.cz/odpad-se-stava-cennym-zdrojem

5. leden 2022

Praha 5. ledna (ČTK) - Lidé při nákupu potravin dávají větší důraz na cenu. Cena je nyní důležitá pro 34 procent populace, tedy o pět procentních bodů více než před 2,5 lety, kdy se tento průzkum prováděl naposledy. Vyplývá to z aktuálního průzkumu poradenské společnosti KPMG. Kvalita je rozhodující pro 44 procent Čechů, o procentní bod více než dříve. V průzkumu odpovídalo tisíc lidí, uskutečnil se loni v listopadu.

Průzkum společnost provádí od roku 2013. "V minulém šetření v roce 2019 nám podíl těch, kteří upřednostňují při výběru cenu, klesl podruhé pod 30 procent. Tentokráte ale opět vystoupil na 34 procent, což představuje návrat do roku 2013. Důvodem je pravděpodobně ekonomická nejistota spojená s koronavirem a nově i vysokou inflací. Pokud tato nejistota nepoleví, trend vzrůstajícího důrazu na cenu nejspíš ještě posílí," uvedla partnerka KPMG Martina Štegová. Cena je nejdůležitější pro lidi s nižšími příjmy.

Kvůli zdražování potravin zaplatí každý jedenáctý měsíčně více než 4000 Kč měsíčně. Mezi 3000 a 4000 Kč jde o zhruba 20 procent, do 2000 Kč se vejdou útraty 32,5 procent Čechů. "Výdaje za potraviny rostou skokově. V roce 2013 převyšovaly 3000 Kč za měsíc jen u šesti procent lidí. V roce 2019 stoupl podíl této skupiny na 16 procent a loni na 29 procent. Zároveň s tím samozřejmě klesá podíl těch, kteří se vejdou do 2000 Kč," doplnila Štegová.

Důraz na kvalitu a lokálnost potravin dlouhodobě podporuje ministerstvo zemědělství. Do programů na podporu kvality dává stovky milionů korun ročně. Podle průzkumu je pak pouze pro čtyři procenta Čechů nejdůležitějším hlediskem země původu potraviny.

drh rdo

4. leden 2022

Wasabi, datle, nopály nebo šafrán. To jsou jedny z nových rostlin, které se aktivně v Chile pěstují. Díky novým inovacím v zemědělství se předpokládá, že do roku 2050 bude Chile schopno produkovat o 50 % více plodin, než tomu bylo v roce 2012, a to i v případě neustupujícího sucha a nedostatku vody.

Jednou z nových rostlin jsou tulipány. Tato nizozemská doména se díky chilsko-nizozemskému spojení Southern Tulips uchytila na jihu Chile ve městě Paillaco. Na celkem 92 hektarech pěstují tulipány, které jsou určeny především pro evropský a severoamerický trh. Další novinka se objevila v Cochamó v regionu Los Lagos. Zde se, jako první latinskoamerické zemi, povedlo začít pěstovat wasabi, které společnost Golden Wasabi do roku a půl chce začít také komercializovat a prodávat, především pro restaurace v Brazílii, Peru a USA.

Další iniciativou je pěstování datlí. Celkem 1100 datlovníků bylo vysazeno v Pozo Almonte v regionu Tarapacá. Jedná se o plodinu vhodnou pro pěstování v poušti, která zvládne i velké klimatické změny, proto je v budoucnu vhodná pro pěstování právě v Chile.

Zajímavý počin patří společnosti Be Cactus, která se rozhodla pěstovat nopaly, které prodává ve formě prášku do restaurací po celém Chile. Mají již 50 tisíc rostlin, nicméně obchod se v budoucnu budou snažit rozšiřovat. Důležité je zmínit, že v regionu La Araucanía vznikla iniciativa na pěstování jednoho z nejdražších koření na světě - šafránu. Společnost Kelümilla sadila na 60 tisíc rostlin, aby do budoucna mohla toto koření vyvážet.  

Zdroj: El Mercurio
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/chilske-tulipany_-wasabi-nebo-datle-inovace-v-zemedelstvi-prinesly-do-chile-nove-plodiny

4. leden 2022

V roce 2020 bylo exportováno ze země zboží za 4 mld dolarů, tj. nejvíce v historii.

Podle průzkumu kalifornské společnosti IndexBox je Polsko největším vývozcem cigaret na světě. V roce 2020 bylo exportováno ze země zboží za 4 mld dolarů, tj. nejvíce v historii. Polsko se na celosvětovém vývozu podílí 18 %. Největším příjemcem cigaret z této země je Německo, následováno Velkou Británií a Holandskem. Průměrná cena zboží vzrostla o 3,5 %, v minulém roce měla hodnotu 21 tis. dolarů za tunu. Cena prodeje je různá, nejdráže se prodává do Belgie, nejlevněji do Francie. Cena za uplynulé období nejvíce vzrostla v případě Saudské Arábie. Vývoz cigaret z Polska tvoří 1,7 % celého exportu zboží z této země.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
Zdroj: 300gospodarka.pl

 

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/polsko-se-stalo-v-roce-2020-nejvetsim-exporterem-cigaret-na-svete

4. leden 2022

Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Způsobů pančování je velké množství. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Univerzity Karlovy. Sloužit by měla zejména státní správě a laboratořím, které se u nás zabývají kontrolou kvality potravin. Metodika je nově dostupná na www.vurv.cz

23. 12. 2021 - Postup navržený skupinou vědců v čele s RNDr. T. Erbanem, Ph.D. je postaven na identifikaci různých typů proteinů v medu a rozpoznání těch, které jsou včelímu medu vlastní, od těch, které mohou být do medu přidány uměle. Tyto látky se sice běžně používají v potravinářství, v přírodě však pro včely volně dostupné nejsou. Pro spotřebitele jsou takové podvody zcela nerozpoznatelné a dosud nebyly prokazatelné ani stávajícími metodami. 

Med je produktem vysoce organizovaného společenstva včely medonosné, které jej vytváří z nasbíraných přírodních zdrojů, zejména nektaru, případně medovice. Včely dodávají do medu při jeho výrobě své vlastní sekrety zahrnující proteiny, jejichž soubor (proteom) je pro každý med jedinečný. Unikátní vlastnosti včelích proteinů mohou navíc odkazovat na rozdílnou míru léčivých účinků jednotlivých vzorků medu apod. 

Jedněmi z významných proteinů dodávaných včelami do medu jsou včelí amylázy. Dostatečná aktivita těchto enzymů je mezinárodně uznávaným faktorem svědčící o vysoké kvalitě a čerstvosti medu. Pokud je med falšovaný nebo se s ním nešetrně zachází, bývá neblahým způsobem ovlivněna i amylázová aktivita. Med s nedostatečnou amylázovou aktivitou pak nesmí být prodáván. Z tohoto důvodu nahrazují podvodníci nedostatečnou amylázovou aktivitu přidáním cizích amyláz, které nejsou medu vlastní. Jak ukázal dřívější výzkum autorského týmu metodiky, jsou k tomuto účelu využívány amylázy běžně využívané v potravinářství, jako např. z houby druhu Aspergillus niger nebo z bakterií Bacillus amyloliquefactiens a Bacillus licheniformis.

Certifikovaná „Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu“ , kterou navrhli výzkumníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, je založena na kompletní analýze proteinů obsažených v medu a nabízí postup, kterým je možné cizorodé amylázy v medu identifikovat.  
Metodika je určena pro využití ve státní správě, zejména pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) nebo Státní veterinární správu (SVS), které se kontrolou kvality medu v Česku zabývají.  Využití metodiky je také ve výuce a budoucí praxi přírodovědných, veterinárních, chemických i lékařských oborů. Výsledky, které lze aplikací metodiky v praxi získat, budou ku prospěchu také poctivým včelařům a obchodníkům. Plné znění metodiky naleznete na www.vurv.cz

Pančováním medu se intenzivně zabývá i Evropská komise. Ta v 1. polovině roku 2022 počítá s předložením návrhu pozměněného značení včelího medu, ze kterého bude spotřebitelům patrnější, odkud pochází. Největším současným výrobcem medu na světě je Čína.

Certifikovaná metodika je výsledkem projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum
(NAZV) č. QK1820088 (2018-2020). Jeho řešiteli byli RNDr. Tomáš Erban Ph.D. za Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.. a mgr. Karel Harant za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.


Zdroj: Výzkumný ústav rostlinné výroby
VÚRV, v. v. i. je největším pracovištěm aplikovaného výzkumu v České republice, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin či rostlinolékařství se výzkum zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, rozvoj rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. 

Zdroj: AK ČR

Link: http://www.akcr.cz/txt/odhalit-falesny-vceli-med-bude-snazsi-vyzkumnici-z-vurv-a-prf-uk-vyvinuli-metodu-jak-odlisit-specificke-proteiny-praveho-medu-od-nahrazek

4. leden 2022

Praha 3. ledna (ČTK) - Hlavním tématem pro nového ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) bude podle ekologů i zemědělských svazů nastavení podmínek čerpání evropských dotací, o kterých se nyní vyjednává. Ministr uvedl, že chce podporovat malé a střední zemědělce, ale s přihlédnutím k českým specifikům. V ČR je mezi zeměmi EU největší průměrná výměra farmy, činí 133 hektarů.

Velikost je dána historickou kolektivizací, mnohé podniky se přeměnily do družstev s větší výměrou, než by měly jednotlivé podniky. Jednotlivé organizace se různí v náhledu na to, jak by se měly dotace měnit, či zda by se měl zavést strop, tedy maximální hodnota dotace na pro jednu farmu. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že tato témata budou ještě projednána vedením politických koalic.

"Zastropování přímých plateb považujeme za diskriminaci těch nejmenších vlastníků zemědělských podniků. V naší republice se stovky tisíc drobných vlastníků zemědělských majetků rozhodlo spojit své síly a hospodaří formou družstev a dalších právnických osob. Za tuto snahu zvýšit svoji efektivitu mají být potrestáni omezením plateb. Ničím se neprovinili, žijí v oblastech, kde jejich podniky,hospodaří, podílejí se na jejich chodu, jen zvolili politicky nesprávnou formu," uvedl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je původní nastavení strategického plánu, který odsouhlasila minulá vláda, kompromisem mezi požadavky všech stran. Ministr Nekula dnes mluvil o tom, že dotační kyvadlo bylo v minulosti vychýlené ve prospěch velkých firem a že nastal čas jej dostat do rovnováhy, nikoliv ale do druhého extrému. "Jakékoliv změny strategického plánu na poslední chvíli povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy, které se podařilo dosáhnout, a mohou bez nadsázky ohrozit budoucnost českého zemědělství," uvedl Doležal.

Naopak ekologické organizace v čele s Hnutím Duha apelují na změny v nastavení. "Vítáme, že (předchozí) ministr (Marian) Jurečka (KDU-ČSL) a jeho nástupce Zdeněk Nekula uznali potřebu upravit návrh zemědělských dotací. Jinak by totiž nemohli naplnit své předvolební sliby. Očekáváme, že ministerstvo tento čas využije k zapracování připomínek ekologických organizací či ministerstva životního prostředí, které byly předchozím vedením ministerstva zemědělství ignorovány. Úprava dotací je zásadní, pokud chceme připravit naši krajinu na klimatickou změnu, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace," uvedl koordinátor zemědělské kampaně hnutí Martin Rexa.

Ministerstvo na konci loňského roku informovalo, že upravuje návrh zemědělského strategického plánu, který připravilo bývalé vedení úřadu. Dokument má cílit na vyšší ochranu přírody, půdy, vody a podporu druhové rozmanitosti. Plán pro Českou republiku stanovuje klíčové cíle a nastavení dotací pro tuzemské zemědělství na období 2023 až 2027.

drh jw

3. leden 2022

Bratislava 22. novembra 2021: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2021 podiel 25,1 %, pričom oproti roku 2020 narástol o 0,9 p.b.. Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom preferovanie privátnych značiek oproti značkovým výrobkom ovplyvňujú hodnotu značkových výrobkov a ich ďalšie inovácie.

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2021 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4Insight, prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2021 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2021.

Oproti predchádzajúcim rokom boli v roku 2021 prvýkrát do prieskumu zaradené maloobchodné siete FRESH (Fresh a Fresh+) a skupina Terno (Terno, Moja Samoška, Kraj). Zároveň bola v aktuálnej vlne prieskumu z monitorovania vyradená špecializovaná sieť METRO.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2021 úroveň 25,1 %, čo je medziročne nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2020.

Dlhodobé merania od roku 2013 ukazujú, že podiel vystavenia privátnych značiek už štvrtý rok osciluje na úrovni približne jednej štvrtiny zo všetkých vystavených výrobkov.

„Až štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „Privátne značky však uberajú spotrebiteľa o možnosť voľby a spomaľujú inovácie v potravinárstve. Pokiaľ je výrobca nútený svoje potraviny predávať pod obchodnou značkou reťazca bez primeranej marže zohľadňujúcej skutočné výrobné náklady, prichádza tým o finančné prostriedky na investície do ďalších inovácií. Zároveň znehodnocuje hodnotu vlastnej značky a budovanie dôvery spotrebiteľov k jeho kvalite a dobrej povesti ako výrobcu.“

Ako vyzerá zastúpenie privátnych značiek v jednotlivých obchodných sieťach?

Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode má už tradične reťazec LIDL (50,5 %), nasleduje Kaufland (22,6 %) a COOP Jednota (19,9 %), najnižší podiel privátnych značiek je v sieti predajní Terno (3,9 %). Bežne je teda v slovenských obchodoch vystavených niečo medzi šestinou a pätinou privátnych výrobkov. Z tejto obvyklej hodnoty sa veľmi výrazne odlišuje reťazec LIDL, kde je zo všetkých výrobkov na regáloch až polovina privátnych značiek.

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (51 %) a hypermarketoch (21%). V malých predajniach a supermarketoch je podiel privátnych značiek najnižší, navyše sme v týchto formátoch zaznamenali medziročne mierny pokles.

Podiel privátnych potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                           Rok 2021             Zmena oproti roku 2020

COOP Jednota                                  20 %                                    – 2  p. b.

CBA                                                   13 %                                       0 p .b.

Billa                                                    17 %                                       0 p .b.

TESCO                                              18 %                                    + 1 p. b.

Kaufland                                             23 %                                       0 p .b.

Lidl                                                      51 %                                    + 1 p. b.

Fresh                                                  13 %

Terno                                                    4 %

Ako vyzerá podiel privátnych značiek v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (60 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (43 %), mliečne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované produkty (38 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách pivo (9%), víno (10 %), liehoviny a destiláty (11 %) a  cukrovinky nečokoládové (12%).

Významnejší nárast podielu privátnych značiek sa zaznamenal len v dvoch kategóriách – víno až 4 p.b. a vody a minerálky neochutené a ochutené. Pokles na úrovni 2 percentuálnych bodov bol zaznamenaný v kategóriách nealko nápojov a konzervovaných produktov.

Privátne značky zaznamenali rast podielu v takmer každej sledovanej kategórií (12 zo 16), pokles bol zaznamenaný len 3 kategóriách.  Najvýraznejší nárast  bol kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p.b.) Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p.b.).

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie privátnych výrobky majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, teda kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazca oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny,“ komentoval Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.  

Podiel privátnych výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2021             Zmena oproti roku 2020

Mlieko                                                 60 %                                    –  1 p. b.

Mäsové výrobky                               43 %                                    + 1 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry       41 %                                    + 1 p. b.

Konzervované produkty                    38 %                                    –  2 p. b.

Oleje                                                   38 %                                       0 p .b.

Cestoviny                                           34 %                                    + 1 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné                34 %                                       0 p .b.

Trvanlivé pečivo                                 30 %                                       0 p .b.

Spracované produkty                        27 %                                    –  1 p. b.

Nealko                                                27 %                                    –  2 p. b.

Vody a minerálky                              23 %                                    + 2 p. b.

Cukrovinky čokoládové                      20 %                                       0 p .b.

Cukrovinky nečokoládové                  12 %                                    + 1 p. b.

Liehoviny a destiláty                          11 %                                       0 p .b.

Víno                                                    10 %                                    + 4 p. b.

Pivo                                                     9 %                                       0 p .b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v rámci privátnych značiek obchodných reťazcov?

Pri podiele 25 % privátnych značiek je 17% zahraničných privátnych značiek a 8 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 41%, zvyšných 10% sú privátne značky vyrobené na Slovensku, hoci podiel slovenských privátnych značiek v tomto reťazci sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek za posledných 5 rokov stabilných, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

„Neteší nás narastajúci podiel privátnych značiek na Slovensku. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Tolerujeme ich ako súčasť trendov v európskom maloobchode, ale s potrebou jasne pomenovať ich negatívne dopady,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

 

Zdroj: pks.sk

Link: https://www.pks.sk/tlacove_spravy2/potravinari-stvrtina-potravin-na-pultoch-je-pod-privatnou-znackou/

3. leden 2022

Tisková zpráva – Premiér Petr Fiala uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval až dnes, protože měl Zdeněk Nekula v prosinci pozitivní test na koronavirus, a musel proto do izolace. Prioritou nového ministra je precizní zemědělství, tedy využívání moderních technologií v zemědělství. Soustředit se chce také na ochranu a zadržování vody v krajině, ekologické zemědělství a efektivnější podporu malých a středních zemědělců.

„Budu podporovat precizní zemědělství, které nám pomůže například používat méně průmyslových hnojiv a pesticidů. Kromě jiného jde o využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech, které následně dávkují správné množství hnojiv či pesticidů. Chci také snížit takzvanou uhlíkovou stopu potravin, tedy zkrátit cestu od zemědělců a producentů až na talíř ke spotřebiteli. S tím ale souvisí i potravinová soběstačnost a bezpečnost,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

S nutností snižovat využívání umělých hnojiv a pesticidů souvisí podle ministra Nekuly i další jeho priorita, a to ochrana krajiny, vody a půdy jako největšího zásobníku vody, který naše země má. Hodlá také podporovat malé a střední zemědělce a za velký úkol považuje nový strategický plán Společné zemědělské politiky.

„Je nutné navrátit dotační kyvadlo, které se vychýlilo směrem k velkým podnikům, do rovnovážné polohy, abychom více a cíleněji podporovali malé a střední zemědělské podnikatele, mladé a začínající zemědělce a také ekologické zemědělství,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Za důležitou považuje spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. „Chceme společně pracovat především na ochraně a zadržování vody v krajině, ale také v oblasti ochrany půdy a protierozních opatření. Prostředkem, jak naši krajinu uzdravit, může být například obnova polních cest a výsadba stromořadí,“ řekl ministr Nekula.

Zdeněk Nekula se narodil 9. února 1970 ve Znojmě. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně (Provozně ekonomická fakulta VŠZ, obor provoz a ekonomika), poté působil mj. v České spořitelně a v Erste Leasing, a.s., která se orientovala na financování zemědělců. V letech 2015 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Působil také v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti a byl členem představenstva Výstaviště České Budějovice. Byl dlouholetým starostou obce Těšetice na Znojemsku. Zdeněk Nekula je ženatý, s manželkou mají čtyři děti.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

3. leden 2022

Systémy zeměpisných značení a zaručených tradičních specialit (ZTS) přinášejí širokou škálu výhod. I když nejsou ve všech členských státech uplatňovány systematicky a v některých členských státech čelí nízké informovanosti a porozumění spotřebitelů, poskytují jasnou přidanou hodnotu EU. Zeměpisná označení a ZTS zajišťují integritu vnitřního trhu EU a poskytují společné normy pro obchod se třetími zeměmi. To jsou klíčová zjištění z publikovaného hodnocení. 

 

 

 

Link: https://ec.europa.eu/info/news/gi-and-tsg-schemes-benefit-producers-2021-dec-21_cs

 

Zdroj: Evropská komise

3. leden 2022

Ministerstvo životního prostředí vydává na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku MŽP. Obsahem 8. částky je:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_211228_vestnik_2021_prosinec