Vydáno: 15.6.2022
 
Autor: Gate2Biotech
Informace portálu Gate2Biotech

 

Badatelé švédského institutu Karolinska Institutet vyvíjejí nepatrný a šikovný senzor, který umožňuje pohotovou detekci nebezpečných pesticidů na ovoci. Stačí pár minut.

Výroba senzoru zahrnuje nástřik nanočástic stříbra plamenem. Tato úprava zajistí zesílení signálu detekovaných chemikálií. Vývoj senzoru je zatím stále spíše v rané fázi. Jeho tvůrci přesto doufají, že tyto nanosenzory mohou přispět k řešení problému s pesticidy.

Jak uvádí vedoucí výzkumného týmu Georgios Sotiriou, podle dostupných zpráv až polovina ovoce prodávaného v Evropské unii obsahuje rezidua pesticidů. Přitom jde o látky, které ve větším množství mohou u lidí vyvolávat zdravotní problémy.

Sotiriou zároveň podotýká, že soudobé postupy pro detekci pesticidů v jednotlivých produktech před jejich konzumací jsou ve skutečnosti podstatně omezené vysokými náklady a komplikovanou výrobou používaných senzorů. Ve snaze tyto obtíže překonat Sotiriou s kolegy vyvíjejí levné a relativně snadno zhotovitelné nanosenzory, jimiž bude možné sledovat stopy pesticidů například na ovoci přímo v supermarketu.

Nový nanosenzor využívá povrchově zesílený Ramanův rozptyl (SERS, Surface-enhanced Raman scattering), objevený v sedmdesátých letech. Jde o účinnou metodu detekce látek, která zesiluje diagnostické signály detekovaných molekul na kovovém povrchu, více než milionkrát.

Vědci v tomto případě vytvořili SERS nanosenzor s pomocí nástřiku plamenem. Jde o zavedenou a efektivní technologii pro nanášení kovových povrchů, která zajistí, že se na skleněném podkladu nanosenzoru uchytí nanočástice stříbra.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.


Více informací naleznete zde: Nano-sensor detects pesticides on fruit in minutes (phys.org)

Autor: Gate2Biotech

Vydáno: 15. června 2022

Zdroj: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-nanosenzory-detekuji-pesticidy-na-ovoci-behem-par-minut.aspx