Každý občan Gruzie spořádá ročně více než 127 kg moučných výrobků. Denně se tedy jedná o 349 gramů moučných výrobků, což řadí obyvatele Gruzie mezi jedny z největších poživatelů moučných výrobků na světě.

Samotná Gruzie produkuje ročně přibližně 139 tisíc tun pšenice. Jde jen o čtvrtinu celkové spotřeby pšenice v zemi, zbylé tři čtvrtiny pocházejí z importu, především z okolních států. Pekárenství je tedy jedním z nejrozšířenějších potravinářských odvětví v zemi. Kromě velkých pekárenských provozů pracují v zemi desítky malých a středních pekáren a menších cukrárenských provozoven.

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost zúčastnit se obchodní cesty právě do Gruzie, prezentovat tu svou firmu, výrobu a jednat se zainteresovanými místními subjekty o potenciálu exportní spolupráce.

Podrobnosti ochotně poskytnou pracovníci zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.

Zdroj informace: NewsGeorgia a CzechTrade.
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.

Autor: CzechTrade

Zdroj:https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/gruzinci-maji-radi-moucne-vyrobky-czechtrade-pripravuje-podnikatelskou-mini-misi-vyrobcu-pekarenskych-technologii-a-ingredienci