1. říjen 2021

Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v původním znění novelu zákona o elektronických komunikacích. Novela primárně implementuje úpravu Evropského kodexu pro elektronické komunikace do českého práva. Doprovodnými změnami jsou také úpravy v oblasti tzv. cookies a telemarketingu. Novela zavádí omezení telemarketingu, který v případech kdy člověk není zákazníkem dané společnosti nebo nedal s telemarketingem výslovný souhlas, bude zakázaný. Dochází tedy ke změně z dosavadního systému „opt-out“ na nově vyžadovaný předchozí aktivní souhlas, tzv. opt-in. Nově budou moci být v souladu s judikaturou SDEU a právem EU bez souhlasu zpracovávány pouze tzv. nutné cookies, ostatní cookies budou potřebovat explicitní souhlas. Více brzy v našem článku.

Zdroj: PEYTON legal

Link: PEYTON legal na LinkedIn: #telemarketing #cookies #spotřebitel

1. říjen 2021

Londýn 30. září (ČTK) - Britští chovatelé prasat bijí na poplach kvůli nedostatku řezníků a jatečních dělníků, kvůli kterému se zpomalila porážka. Ve vepřínech čeká na odvoz na jatka přes 120.000 zvířat, která budou muset majitelé utratit, pokud se na porážku nedostanou včas, uvedla agentura Reuters. Spojené království se v poslední době potýká i s krizí na trhu s palivem, kterou způsobil akutní nedostatek řidičů zásobovacích aut.

"Na farmách je teď kolem 120.000 prasat, která už měla být poražena, zpracována a která už měla být dávno v potravinovém řetězci," uvedla Lizzie Wilsonová z Asociace chovatelů prasat (NPA). "Dostáváme se do bodu, kdy sdělujeme vládě, že pokud nepřijde pomoc, budeme muset zabíjet zvířata na farmách, protože to je naše jediná možnost," dodala.

Šéfka Národní unie farmářů (NFU) Minette Battersová stanici BBC potvrdila, že nutnosti utratit kvůli přeplněným vepřínům až 150.000 zdravých prasat budou chovatelé čelit za týden až deset dní. "Myslím, že se to na světě ještě nikdy nestalo a nesmí se to stát ani teď," řekla.

Battersová žádá o naléhavou schůzku ministryni vnitra Priti Patelovou a náměstka pro migraci Kevina Fostera. Nejspíš po nich bude chtít, aby také řezníci a pracovníci v jatečním průmyslu ze zahraničí měli možnost získat dočasná víza, jak to vláda umožnila řidičům nákladních aut. Podle Wilsonové nyní jatka a závody na zpracování masa kvůli nedostatku zaměstnanců fungují asi na 25 procent své kapacity.

Nedostatek pracovníků v masném průmyslu se zhoršil kvůli pandemii covidu-19 a také kvůli přísné imigrační politice po brexitu, která odradila lidi z východní Evropy, aby do Británie jezdili za prací.

lep spr

30. září 2021

30. 09. 2021 - Právní pomoc potravinám funguje již jeden a půl roku a stále se těší hojnému zájmu. Projekt advokátní kanceláře PEYTON legal ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky vznikl na jaře minulého roku v reakci na první vlnu onemocnění COVID-19. Nyní poskytuje právní poradenství týkající se zejména otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Právní pomoc potravinám poskytuje základní právní poradenství zejména českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří byli či stále jsou zasaženi situací vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19, nyní zejm. očkování či testování svých zaměstnanců. Bezplatné právní poradenství se těší vysoké oblibě. Webové stránky za dobu trvání úspěšného projektu navštívilo kolem 6.000 návštěvníků. „S ohledem na specifickou cílovou skupinu, kterou jsou především potravináři, je číslo návštěvníků dosahující šesti tisíc velkým úspěchem,“ hodnotí Jakub Málek, partner PEYTON legal.

 

Webové stránky obsahují databázi položených právních otázek a na ně daných odpovědí řazenou do jednotlivých témat. Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů tazatelů a lze v ní vyhledávat. Celkově bylo odpovězeno na zhruba 40 přímých dotazů, které byly položeny prostřednictvím webových stránek, dalších přibližně 40 bylo zprostředkováno přes Potravinářskou komoru České republiky. „S prosbou o právní poradenství se na nás obrátilo cca 40 různých subjektů z potravinářství, a i další subjekty či jednotlivci,“ shrnuje Jakub Málek.

Na začátku pandemie bylo nejčastěji odpovídáno na dotazy týkající se dopadů pandemie COVID-19 na pracovní právo a vztahy se zaměstnanci. Aktuálně dotazy směřují především na úpravu BOZP, povinnost nošení respirátorů, očkování či testování zaměstnanců. V databázi webových stránek je zodpovězeno zhruba 150 dotazů a mnoho z nich směřuje na podpůrné programy od státu, např. COVID-Nájemné.

A jaké dotazy byly nejčastěji vyhledávány?

Právní pomoc potravinám je nadále k dispozici pro Vaše dotazy na webové adrese https://help.potravinycesko.cz . Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“ a právní tým advokátní kanceláře PEYTON legal vám brzy dotaz zodpoví.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Potravinářská komora České republiky

30. září 2021

Jak se vyrovnat s ambiciózními cíli balíčku Fit for 55, aby si Evropská unie (EU), a tedy i Česká republika (ČR), zachovala ekonomickou konkurenceschopnost i do budoucna? Legislativním návrhům, které ovlivní klimatickou a průmyslovou transformaci EU, se na Radě pro konkurenceschopnost (COMPET) ve složení pro vnitřní trh a průmysl věnovali ministři zemí EU.

 

ČR na Radě zastupovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová. Podpořila zelenou transformaci evropské ekonomiky.  Zdůraznila však, že balíček Fit for 55 nesmí znevýhodnit průmyslové státy, oslabit naši konkurenceschopnost a energetickou soběstačnost.

„Jsme si vědomi, že je nutné vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější EU. Pro Česko je ale důležité zajistit, aby tento přechod byl sociálně spravedlivý a akceptovaný a aby zásadně nenarušil naši konkurenceschopnost. Některé návrhy v rámci balíčku Fit for 55 považujeme v tomto ohledu za obtížně proveditelné“, říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Největší výzvou balíčku Fit for 55 budou související náklady a rychlost implementace. Členské státy s vysokým objemem průmyslové výroby, včetně České republiky, balíček ovlivní mnohem více. „Přestože už teď dramaticky zvyšujeme produkci zelené energie, nabídka stále nedokáže pokrýt rostoucí poptávku. Už teď jsme svědky rostoucích cen energií pro podniky a spotřebitele a inflace, což pramení z příliš rychlé energetické transformace při nedostatečnosti zdrojů. Současná situace bude mít i značné společenské důsledky mj. pro zranitelné skupiny,“ zdůrazňuje Martina Tauberová. Upozorňuje, že je rovněž nutné diskutovat o budoucnosti energeticky náročných průmyslových odvětví, protože v některých není možné zcela zabránit vzniku emisí CO2.

Náměstkyně Tauberová připomíná, že jedno z nejproduktivnějších odvětví v EU a České republice je automobilový průmysl. A právě ten mohou navrhované změny významně zasáhnout. Pokud by skutečně došlo k vyřazení spalovacích motorů z prodeje do roku 2035, hrozilo by, že by vyšší pořizovací cena nových vozidel výrazně ovlivnila jejich dostupnost. To by s ohledem na přirozené stárnutí vozového parku vedlo k přesně opačnému výsledku, než kterého chce Evropská komise (EK) prostřednictvím balíčku Fit for 55 dosáhnout. Česká republika se proti tomu zásadně vymezuje, i proto nedávno poslal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dopis eurokomisařům ohledně normy Euro 7. Podrobnosti jsou https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cr-varuje-pred-nevyvazenym-navrhem-evropske-emisni-normy-euro-7-pro-lehka-a-tezka-vozidla--263498/.

Na pracovním obědě se v návaznosti na květnovou aktualizaci průmyslové strategie EU probral vnitřní trh a připravovaná legislativa, zejména nouzový nástroj pro vnitřní trh. EK tento návrh připravuje s cílem zabránit vzniku překážek na vnitřním trhu při krizích, jakou byla pandemie COVID-19. Česká republika na tomto jednání podpořila práci unijní skupiny pro vymáhání pravidel vnitřního trhu pod zkratkou SMET. Na prezentaci prvních výsledků práce tohoto týmu zaznělo, že se ČR podařilo snížit administrativní zátěž pro podnikatele na vnitřním trhu, když odstranila bezmála 30 % nadbytečných předběžných kontrol u regulovaných profesí.

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu se v Bruselu rovněž setkala se zástupci EK. V kontextu příprav českého předsednictvím v Radě EU v 2. polovině příštího roku s nimi prodiskutovala aktuální témata agendy vnitřního trhu a společné obchodní politiky. Martina Tauberová v belgické metropoli jednala i s protějšky ze skupiny stejně smýšlejících zemí, jakou jsou skandinávské státy, Irsko nebo Lucembursko.

Zdroj: MPO ČR

Link: ČR na Radě EU pro konkurenceschopnost: Balíček Fit for 55 musí být celospolečensky akceptovatelný a nesmí znevýhodnit průmyslové státy | MPO

30. září 2021

Tradičním způsobem, tj. přes tržnice a prodejem na ulici, se i do velkých měst jako je Hanoj nebo Ho Či Minovo Město dosud dostávalo 70 % zemědělských produktů. Nejvíce ovoce, zelenina, maso a rýže. Zbývajících 30 % tradičnímu dodavatelskému řetězci postupně ukrojily moderní maloobchodní sítě, které ve Vietnamu existují teprve 25 let.

Kvůli pandemii, která do Vietnamu přišla až v polovině letošního roku, však nastaly podstatné změny. Ve velkých městech se zakázal prodej na ulici a vláda dočasně uzavřela všechny tržnice. Dopravu navíc komplikují přísná karanténní opatření na hranicích jednotlivých provincií. Očekává se, že tradiční distribuční systém už nebude po pandemii schopen hrát tak významnou roli jako dosud. Tomuto trendu přispívají postupné zákazy volného prodeje zemědělských produktů v centrech a civilizovaných oblastech měst i plány maloobchodních řetězců na rozšiřování svých sítí.

Nejstarším maloobchodním řetězcem ve Vietnamu je Saigon Co.op se 128 supermarkety. Mezi prvními řetězci ve Vietnamu byly i dvě evropské značky: Metro Cash & Carry a Big C, které zde vybudovaly a řadu let provozovaly síť 60 supermarketů a hypermarketů. Před několika lety však svůj byznys ve Vietnamu prodaly thajským firmám.

Dnes je na trhu dominantní nový řetězec VinMart. U zrodu stojí místní potravinářská společnost Masan Group. Brzy do firmy vstupuje ambiciózní vietnamský konglomerát VinGroup, který spolknul oblíbené hypermarkety Maximark, poté síť 23 supermarketů Fivimart a nakonec za 1 symbolický dolar 87 mini obchodů Shop&Go. Po konsolidaci bylo množství obchodů asi 3000, ale řetězec vykazoval vysoké ztráty a do hry se vrací opět firma Masan (odkupem podílu 83,74 %). Maloobchodní řetězec VinMart má v současné době 123 supermarketů a na 2300 malých prodejen a mělo by dojít k rebrandingu na WinMart.

Kromě uvedených řetězců stojí za zmínku ještě japonský AEON, korejský Lotte Mart a obchody Annam Gourmet s kvalitním zahraničním sortimentem.

Mozaiku dodavatelských řetězců doplňují ještě oblíbené mini markety, které se ve Vietnamu objevují ve velkém v posledních 10 letech. Jsou to moderní klimatizované prodejny, otevřené zpravidla 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Podle plánů jednotlivých řetězců by se současný počet všech mini marketů měl během následujících pěti let zdesetinásobit na 40 000.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek, místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu, tel: +84 904 099 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

30. září 2021

Brno 29. září (ČTK) - Na jižní Moravě začala v těchto dnech hlavní část vinobraní, výnos z vinohradů je podle prvních odhadů spíše průměrný, kvůli počasí je v některých částech kraje v hroznech vyšší obsah kyselin, zejména kyseliny jablečné. Pokud by se vrátilo slunečné počasí, je šance, že její obsah ještě klesne, řekli ČTK dotázaní zástupci vinařů.

"Podle informací, které mám od vinařů, zatím kvalita hroznů vypadá velmi dobře, kyselinka je možná trochu vyšší, ale s tím se dá pracovat. Část hroznů navíc ještě visí na vinici a bude se vyvíjet," poznamenal prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

První odhady výnosu jsou podle něj průměrné, hlavní část vinobraní bude pravděpodobně končit ještě v říjnu.

Podle Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity úroveň kyselin a zejména kyseliny jablečné zvýšilo počasí na přelomu srpna a září, kdy byly velmi chladné noci. "Aromaticky hrozny zrály dobře, ale kyselina jablečná se hůř odbourávala. Právě vyšší kyselina jablečná bude asi znakem tohoto ročníku, takové počasí, aby se v hroznech významněji odbourávala, už asi nepřijde," podotkl Pavloušek.

Situace ve vinohradech se může lišit v závislosti na místních podmínkách. Vinařství Vinium Velké Pavlovice z Břeclavska hodnotí letošní výnos zatím spíš jako podprůměrný a právě obsah kyselin označuje jeho ředitel za problematický. "Bohužel hrozny často nemají požadované parametry, vyskytuje se vysoký obsah kyselin, mezi organickými dominuje jablečná kyselina a i cukernatosti jsou o něco nižší v porovnání s běžným rokem na konci září," zhodnotil kvalitu hroznů provozně-výrobní ředitel Václav Osička.

Ač hlavní část vinobraní nabrala necelé dva týdny zpoždění ve srovnání s předchozími lety, výroba oblíbených mladých a svatomartinských vín, která se otevírají 11. listopadu, není podle Martina Chlada ohrožená. "Nebojím se, že by tento posun nějak ohrozil výrobu těchto vín, myslím, že se všechno stihne, a to i v dobré kvalitě," doplnil prezident Svazu vinařů.

ska hj

29. září 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

29. září 2021

Tisková zpráva 28. 9. 2021 – Potravinářská komora České republiky připravila k blížícím se parlamentním volbám anketu pro experty politických stran na téma zemědělství a potravinářství. Oslovili jsme devět politických uskupení zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a požádali o odpovědi na tři otázky.

 

Zajímalo nás, co je největším problémem potravinářského průmyslu u nás a v Evropě, proč je v potravinářství a zemědělství takový nedostatek pracovníků a co chybí na českém trhu s potravinami.

Odpovídají postupně podle abecedy. Petr Bendl za Občanskou demokratickou stranu (ODS), Pavel Čížek z hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, (STAN), Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO 2011 (ANO), Radim Fiala z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), Vojtěch Filip z Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Radek Holomčík z České pirátské strany (Piráti), Marian Jurečka za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU-ČSL) a současný ministr zemědělství Miroslav Toman z České strany sociálně demokratické (ČSSD).

TOP 09 se prozatím nevyjádřila.

 

Názory jednotlivých zástupců politických stran si můžete poslechnout na Anchore Potravinářské komory (https://anchor.fm/potravinarska-ko), na platformě Spotify (https://open.spotify.com/show/69yzehZzH3hAYAXluCi8Pa).

 

Celá tisková zpráva zde.

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

29. září 2021
Datum: 21.10.2021  13:00 – 15:10
Místo konání: Online (MS Teams)
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Zemědělští diplomaté Vám přiblíží aktuální přehled trhu s alkoholickými i nealkoholickými nápoji v daných teritoriích.

Zajímá Vás, jaký je trend na trhu v tomto sektoru v daném teritoriu? Jak je tento trh rozvinutý? Jací největší dovozci a obchodníci působí v prezentované oblasti? O který konkrétní typ výrobků je zájem? Za jakých podmínek lze v dané zemi obchodovat?

Odpovědi na tyto a další otázky Vám poskytne právě tento webinář organizovaný Ministerstvem zemědělství České republiky.

Webinář proběhne prostřednictvím MS Teams v českém a částečně v anglickém jazyce.

Zájemci o účast se mohou přihlásit přes formulář do 19. 10. 2021. Odkaz na webinář Vám bude následně zaslán na Vaši emailovou adresu. Účast je zdarma.

Poznámka: V případě, že se nelze přihlásit přímo odkazem ve formuláři → zkopírujte hypertextový odkaz rovnou do Vašeho internetového prohlížeče.

Plánovaný program:

 ČAS

OBSAH

PREZENTUJE

13:00-13:10

ÚVOD – přehled AZO Č, EU v sektoru

Ing. Karolína Bartošová ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe

13:10-13:25

Situace na trhu Číny a potenciál pro export

Mgr. Ondřej Plaček – Zemědělský diplomat v Číně

13:25-13:40

Situace na trhu USA a potenciál pro export

Ing. Petr Ježek – Zemědělský diplomat v USA

13:40-13:55

Situace na trhu Japonska a potenciál pro export

Ing. Irena Leopoldová- Zemědělská diplomatka v Japonsku

13:55-14:10

Situace na trhu SAE a potenciál pro export

Lukáš Zamrzla - Zemědělský diplomat v SAE

14:10-14:25

Situace na trhu Vietnamu a potenciál pro export

Luboš Marek – místní spolupracovník MZe ve Vietnamu

14:25-14:40

Situace na trhu Kazachstánu a potenciál pro export (v angličtině)

Artyom Lukashov – místní spolupracovník MZe v Kazachstánu

14:40-14:55

Situace na trhu Ukrajiny a potenciál pro export (v angličtině)

Yegor Reshetnyk – místní spolupracovník MZe na Ukrajině

14:55-15:10

Diskuze

Účastníci

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-na-webinar-prilezitosti-exportu-1.html

29. září 2021

Praha 28. září (ČTK) - Zhruba po čtyřech měsících se v ČR znovu prokázala ptačí chřipka. Ohnisko je v malochovu v obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Na místě uhynulo pět hus. Zdrojem nákazy byli nejspíš volně žijící vodní ptáci, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer.

"Chovatel nahlásil úhyn pěti hus ze svého malochovu. V něm se dále nacházelo 16 slepic a 11 kachen. U jedné z kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku," dodali veterináři. Zbývající drůbež veterináři utratili. V okolí ohniska se vytyčí ochranné a dozorové pásmo, kde budou zpřísněné podmínky například na přesun drůbeže.

Česká republika tímto přijde o status země prosté ptačí chřipky, což může ztížit obchod s drůbežím masem a vejci se zeměmi mimo Evropskou unii. Status měla od 26. července.

V ČR bylo letos vyhlášeno 38 ohnisek ptačí chřipky, dnešní je 39. V ČR se letos utratilo zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena.

drh kš

27. září 2021

Londýn 26. září (ČTK) - Britská vláda vydá až 10.500 dočasných víz pro řidiče nákladních automobilů a pracovníky v drůbežářském průmyslu. Reaguje tak na problémy v zásobování způsobené nedostatkem pracovních sil. V Británii dnes byly podle asociace prodejců benzinu PRA tisíce čerpacích stanic bez pohonných hmot. Dočasná víza mají zmírnit dopady těchto potíží na přípravy na vánoční svátky, informoval server BBC.

Britská vláda se dosud zdráhala řešit nedostatek pracovních sil uvolněním imigrační politiky. Nyní se však rozhodla vydat až 5000 tříměsíčních víz pro řidiče nákladních vozů a dalších až 5500 pro pracovníky v drůbežářství. Britská obchodní komora však tento krok považuje za nedostatečný a přirovnala ho k hašení ohně náprstkem vody.

Večer vláda oznámila ještě jeden krok, který se týká konkrétně situace na čerpacích stanicích. Pozastavila pro dodavatele pohonných hmot platnost zákona o hospodářské soutěži, aby různé společnosti mohly sdílet informace a "efektivněji spolupracovat" na minimalizaci rozsahu výpadků. Deník The Guardian zároveň přišel s informací, že kabinet premiéra Borise Johnsona zvažuje plán podpořit rozvoz benzinu nasazením armády.

Asociace silničních dopravců RHA odhaduje, že v Británii nyní chybí až 100.000 řidičů nákladních aut. Za nedostatkem řidičů stojí více faktorů, včetně pandemie covidu-19 a odchodu Británie z Evropské unie. Nedostatek řidičů způsobuje výpadky v dodávkách různého zboží, včetně pohonných hmot nebo potravin pro supermarkety.

"Vím, jak jsou po 18 obtížných měsících pro nás všechny tyto Vánoce důležité. Podnikáme proto tyto kroky, abychom zajistili, že přípravy zůstanou na dobré cestě," uvedl k rozhodnutí o dočasných vízech ministr dopravy Grant Shapps. Dříve přitom vláda dočasná víza odmítala, a to na navzdory výzvám maloobchodních a logistických společností k jejich zavedení.

Vláda upozornila, že tato víza nejsou dlouhodobým řešením. Tím je podle ní zaměstnávání více britských řidičů s vyššími platy a lepšími pracovními podmínkami, napsala agentura Reuters.

Kvůli obavám z nedostatku pohonných hmot se v posledních dnech tvoří u britských čerpacích stanic až několikahodinové fronty. Shapps dnes Brity vyzval, aby benzin nakupovali běžným způsobem. "Paliva je dostatek," prohlásil. Dodal, že pokud by lidé tankovali pouze tehdy, kdy to skutečně potřebují, netvořily by se fronty a na čerpacích stanicích by bylo stále dost benzinu.

Podobně situaci vidí šéf asociace PRA Brian Madderson, podle kterého je příčinou aktuálních problémů "zkrátka a jednoduše nakupování v panice". "V téhle zemi je spousta paliva, jenom je na špatných místech pro motoristy. Je stále v terminálech a v rafineriích," řekl BBC.

Jeho organizace zároveň oznámila, že z téměř 5500 nezávislých čerpacích stanic, které zastupuje, dnes asi dvě třetiny hlásily, že už neměly co prodávat. Ostatní jsou údajně "částečně na suchu" a brzy jim pohonné hmoty dojdou.

Podle průzkumu společnosti Opinium, který zveřejnil list The Observer, se zhruba dvě třetiny voličů domnívají, že vláda krizi v zásobování řeší špatným způsobem. Brexit označilo za "zcela nebo částečně na vině" 68 procent respondentů, ovšem ještě větší část z nich (76 procent) ukázala v tomto směru na pandemii covidu-19. Evropské unii lze připisovat vinu podle 48 procent dotázaných.

Vůdce opozičních labouristů Keir Starmer podrobil vládu kritice za to, že podle něj po referendu o brexitu nebyla schopna naplánovat opatření k řešení nedostatku pracovních sil. "Jde tu o naprosto nedostatečné plánování," uvedl. "Bylo to předvídatelné," dodal.

lex pmh mka

26. září 2021

Holovousy (Jičínsko) 26. září (ČTK) - Letošní sklizeň hrušek v Evropě bude kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 30 let. Meziročně se čeká propad o 28 procent na 1,6 milionu tun. Bude to znamenat zdražení hrušek, a to i na pultech českých obchodů. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

V České republice je situace se sklizní hrušek oproti celoevropskému předpokladů opačná. Sklizeň hrušek by měla v Česku meziročně vzrůst o 21 procent téměř na 7000 tun, a být tak nejvyšší za poslední tři roky. Vyšší produkce hrušek u českých sadařů však jejich ceny na pultech obchodů nijak zásadně neovlivní, protože Česká republika zhruba 75 procent hrušek určených k přímé spotřebě dováží.

Ceny hrušek, podobně jako jablek, se v Česku řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Hrušky tak kvůli neúrodě v Evropě budou podle Ludvíka v nadcházející obchodní sezoně drahým ovocem. "Obchodníci již v tomto směru spekulují," řekl. V akcích v českých obchodech se nyní kilogram hrušek prodává podle odrůdy za 25 až 35 korun. Obvyklá cena je 45 až 50 korun za kilogram.

V Itálii, která je největším pěstitelem hrušek v Evropě, by se sklizeň měla meziročně propadnout o 65 procent na 213.000 tun. Francouzští sadaři čekají pokles o 57 procent na 57.000 tun a belgičtí o čtvrtinu na 295.000 tun. V Nizozemsku by sklizeň hrušek měla klesnout o 19 procent na 325.000 tun.

Z významných pěstitelských zemí čeká růst jen Portugalsko, a to o 36 procent na 189.000 tun. Úroda hrušek ve Španělsku by měla stagnovat na 300.000 tun, vyplývá z dat Světové asociace pro jablka a hrušky (WAPA).

ry kš

24. září 2021

ařazení pěstitelé budou muset do příští sezóny zavést zemědělské postupy (obdoba evropského greeningu) dle vlastního výběru – pěstování krycích plodin, bezorebné postupy, ponechání půdy ladem atd. Cargill pověřil společnost Regrow k asistenci pěstitelům k měření, vykazování a ověřování v oblasti uhlíku pomocí dat z polí, dálkového průzkumu a modelování stavu plodin a půdy.

Společnost Cargill se v tomto postupu opírá o výsledky studie The Soil Health Institute, dle které výše uvedené postupy ochrany půdy zvýšily příjmy 85 % zemědělců pěstujících kukuřici a 88 % zemědělců pěstujících sóju. Studie dále dokládá, že průměrný příjem u pěstitelů kukuřice se zvýšil o 52 $ z akru a o 45 $ u pěstitelů sóje.

Doprava je opravdovou výzvou pro vývozce do USA

V uplynulém roce a půl byly USA a jejich zemědělství a obchod pod tlakem z mnoha směrů. Ať už jde o covid-19 nebo přírodní katastrofy – povodně, sucha, požáry a hurikány. Jeden zásadní problém však přetrvává do současných dnů, a to jsou problémy s logistikou. Hlavně jde o nedostatek řidičů, přetížené přístavy a prudce rostoucí sazby za dopravu za přepravu. Bohužel, výhled do nejbližší budoucnosti nevěstí nic pozitivního. Nedostatek přístavních dělníků, omezený počet kontejnerů a zpoždění přepravy narušují dodavatelské řetězce po celém světě. K tomu se ještě přidává nedávný hurikán Ida, který zásadním způsobem zkomplikoval logistiku v New Orleans, které je klíčovým uzlem pro vývoz zemědělských produktů z USA, zejména obilovin.

Na druhou stranu poptávka po spotřebním zboží pro domácnosti v USA ve druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostla o 8,7 %, což odráží optimismus z postupného otevírání ekonomiky. A to vyvíjí na dodavatelské řetězce ještě vyšší tlak. Dochází ke značným zpožděním a dodatečným nákladům na přepravu surovin, obalů a následně i hotového zboží ke spotřebitelům. Dodavatelský řetězec ztrácí svoji předcovidovou efektivitu, lodě stojí v přístavech, kontejnery nejsou vyzvedávány a rychle vraceny, což žene ceny dopravy vzhůru.

Sazby za námořní přepravu jsou extrémně vysoké, podle některých analytiků jsou ale již po nějakou dobu stabilní. Náklady na přepravu zboží mezi Evropou a USA jsou pětkrát vyšší než na počátku pandemie a mezi Evropou a Asií až osmkrát vyšší. Nákladní doprava je opravdu drahá, ale problém způsobuje i téměř nulová kapacita, která nutí dovozce a vývozce k placení příplatků, jen aby dostali zboží do cílové destinace.

Administrativa prezidenta Bidena řeší problematiku situace v přístavech v pracovní skupině pro narušení dodavatelských řetězců, která byla letos na počátku léta vytvořena. Podle dopravců to ale asi k zásadnímu posunu v situaci nepovede.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
mob: +1 202 507-3859, mob ČR: +420 601 558 079, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

24. září 2021

Praha 24. září (ČTK) - Na Pražském hradě dnes ve 14:00 začne festival minipivovarů. Dvoudenní akce, která otevře své brány znovu v sobotu v poledne, potrvá oba dny do 20:00. Představí se na ní 50 producentů piva, každý bude mít dva vzorky svých výrobků. Jde už o devátý ročník festivalu, který jako výkladní skříň svého řemesla pořádá Českomoravský svaz minipivovarů.

Loni se akce kvůli pandemii nekonala, většinou bývala v polovině června. Jako zahraniční hosté by se měli letos představit tři výrobci ze Slovenska, uvedli dříve zástupci svazu.

"Rozhodli jsme se uspořádat festival minipivovarů jako přehlídku a prezentaci minipivovarů. Abychom dokázali, že ještě žijeme, že nás covid nezlomil," řekl Šuráň. Dříve bývalo na akci minipivovarů více, naposledy jich bylo 66 českých a tři partnerské z Německa. Snížení počtu výrobců je z bezpečnostních důvodů kvůli koronaviru.

Vstupenek nebude jako každoročně 1250, ale na každý den pouze 850. Budou stát 600 korun, což je zdražení o 100 Kč. Po zaplacení vstupného bude degustace piva zdarma. Z hygienických důvodů bude možnost pít pivo z plastových kelímků, dříve se čepovalo pouze do skla. Každý z výrobců představí dva vzorky piva. Návštěvníci se mohou těšit na Pivovar Máša, Volt, Antoš, Hrádek, Bartoš nebo Kocour Varnsdorf.

"Na festival vezeme jedenáctku ležák světlý plzeňského typu Blondgott a polotmavou třináctku Oldgott, naši vlajkovou loď. Oba jsou spodně kvašené, z chmelů jsme na ně použili jenom žatecký poloraný červeňák," řekl ČTK sládek pražského minipivovaru U Medvídků Aleš Paik. Pivovar v posledních letech prošel rekonstrukcí, zvětšil varnu na dvojnásobek, tedy na 500 litrů. "Jak během covidu chyběli zahraniční turisté, tak jsme potřebovali scuknout hospodu ze tří pater do jednoho, takže jsme pivovar přestěhovali ještě o patro níž," doplnil.

V současnosti je podle svazu v ČR kolem 480 minipivovarů. Minipivovar může ročně vyrobit maximálně 10.000 hektolitrů piva, přičemž na toto množství se vztahuje nejnižší spotřební daň. Pokud by vyrobil více, již o minipivovar nejde.

Svaz minipivovarů ve čtvrtek zvolil své nové vedení. Prezidentem svazu se stal Michal Voldřich z Pivovarského dvoru Zvíkov, nahradil tak Jana Šuráně, který byl deset let ve vedení od vzniku svazu.

drh mha

23. září 2021

Znečištěné ovzduší významně poškozuje zdraví a zkracuje životy lidí. Klíčovou úlohou Světové zdravotnické organizace (WHO) je připravit na důkazech založené pokyny pro kvalitu ovzduší (Global Air Quality Guidelines - AQGs). Dnes WHO vydává jejich aktualizaci. Tyto pokyny slouží mimo jiné také jako podklad pro nastavení standardů Evropské komise v nařízení pro čisté ovzduší, které je právně závazným dokumentem ve všech členských státech EU.  


Mimořádně příznivé rozptylové podmínky v roce 2020 a pokračující teplotně nadprůměrné zimy 2012 až 2020 jsou hlavní příčinou toho, že koncentrace většiny měřených látek v ovzduší ČR meziročně opět významně poklesly. Dlouhodobě hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech zůstává doprava. Z hlediska zátěže obyvatel a vlivu na zdraví mají stále největší význam aerosolové částice a polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou pro náš organismus rakovinotvorné a mohou se podílet na zvýšení předčasné úmrtnosti. 

Úroveň znečištění ovzduší v monitorovaných městech kolísá a je významně ovlivňována především meteorologickými podmínkami, nikoli změnami v emisních bilancích. Případná změna meteorologických faktorů pak může znamenat rychlý návrat znečištění do předchozího stavu. Úroveň znečištění příznivě ovlivňují relativně teplé zimy (2012 – 2020) a v roce 2020 jí navíc pomohly i mimořádně příznivé rozptylové podmínky. 

„Také opatření proti koronaviru zasáhla do měřených hodnot. Zvláště v období březen až červen 2020 znamenala omezení v rámci nouzového stavu na jedné straně pro ovzduší negativní zvýšení provozu lokálních energetických zdrojů v příměstských a vesnických lokalitách a na straně druhé pro ovzduší pozitivní omezení mobility a dopravy ve městech,“ popisuje stav vedoucí Národního referenční laboratoře SZÚ pro venkovní a vnitřní ovzduší                    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Ve většině sídel meziročně poklesly koncentrace benzo[a]pyrenu. Jeho původcem v ovzduší bývá jak nedokonalé spalování fosilních paliv a pevných paliv, tak i některé průmyslové výroby. Je navázán na prachové částice a pro lidský organismus jde o látku karcinogenní a mutagenní.

Analýza trendů ročních středních hodnot ve městech potvrdila meziroční mírný pokles hodnot benzo[a]pyrenu, benzenu, arsenu a niklu. Další látky jsou, v závislosti na rozložení a podílu jednotlivých typů zdrojů, významné lokálně - oxid dusičitý v silně dopravně zatížených lokalitách - zejména v pražské a brněnské aglomeraci, v průmyslem zatížených lokalitách na Ostravsku. Benzen nebo kadmium pak v okolí Tanvaldu. Zvýšené hodnoty arsenu a prachu jsou dále měřeny v lokalitách s majoritním zastoupením malých zdrojů na pevná nebo fosilní paliva. V období duben až srpen narůstají počty dnů se zvýšenými hodnotami ozónu.

 „Problém s dlouhodobě zvýšenou úrovní znečištění ovzduší sídel polycyklickými aromatickými uhlovodíky, ke kterým právě benzo[a]pyren řadíme, trvá už desítky let a není na místě se nechat ukolébat zmíněným mírným poklesem,“ doplňuje MUDr. Helena Kazmarová vedoucí Centra zdraví a životního prostředí SZÚ. (Podrobnosti k naměřeným hodnotám naleznete na webu SZÚ. )

„Život lidem zkracují především prachové částice a polycyklické aromatické uhlovodíky. Když zjednodušíme řeč naměřených čísel, lze říci, že na každého obyvatele ČR staršího třiceti let připadly v roce 2019 v průměru téměř tři (2,9) ztracené dny života v důsledku dýchání takto znečištěného vzduchu,“ vysvětluje dále doktor Kotlík.

„Máme mnoho jasných důkazů o škodách, které znečištění ovzduší způsobuje na lidském zdraví. Víme nyní, že k propuknutí těžkých zdravotních komplikací stačí mnohem nižší koncentrace znečištění, než se udávalo dříve. Naše nová doporučení proto směřují ke zvýšení úrovně kvality ovzduší i ochrany zdraví obyvatelstva prostřednictvím tlaku na snižování koncentrací klíčových škodlivin, z nichž některé také přispívají ke změně klimatu,“ zdůrazňuje ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić.

Příloha

Informační zpráva pro tisk týkající se zavedení pokynů WHO pro kvalitu ovzduší.

Klíčové změny v Pokynech WHO

 • Nové Pokyny WHO o kvalitě ovzduší (AQG) doporučují ambiciózní cíle pro kvalitu ovzduší, nezbytné pro ochranu veřejného zdraví na celém světě. Vycházejí z rozsáhlých vědeckých důkazů nashromážděných za poslední dvě desetiletí.
 • Doporučení obsažená v AQG poskytují úrovně koncentrace pro šest klíčových znečišťujících látek, u nichž důkazy ukazují, že překročení je spojeno s důležitými zdravotními riziky.
 • AQG také zahrnují prozatímní cíle, které mohou sloužit jako měřítka pro podporu zemí při jejich úsilí o dosažení úrovní koncentrace podle pokynů pro kvalitu ovzduší (AQG).
 • Nabízejí také kvalitativní prohlášení o osvědčených postupech pro nakládání s určitými typy částic (PM), například černý uhlík/elementární uhlík, ultrajemné částice, částice vznikajících při písečných a prachových bouřích, pro které neexistuje dostatek kvantitativních důkazů odvodit úrovně pokynů pro kvalitu ovzduší.
 • Od poslední globální aktualizace v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu důkazů, které ukazují, jak znečištění ovzduší ovlivňuje různé aspekty zdraví. Z tohoto důvodu a po systematickém přezkoumání nahromaděných důkazů jsou téměř všechny aktualizované úrovně AQG nyní nižší než před 15 lety.
 • Další novou funkcí těchto Pokynů je nová dlouhodobá úroveň pokynů pro kvalitu vzduchu pro ozon a některé nové prozatímní cíle.
 • AQG rovněž poukazují na potřebu radikálního snížení znečištění ovzduší v důsledku dopravy, jehož příkladem je doporučení pro přísnější dlouhodobou úroveň AQG pro oxid dusičitý (NO₂).
 • PM₂.₅ je hlavním přispěvatelem k zátěži nemocí. Podle rychlé analýzy scénářů WHO by počet předčasných úmrtí souvisejících s PM₂.₅ mohl být ve světě snížen o téměř 80%, pokud by byly úrovně PM₂.₅ v roce 2016 sníženy na novou úroveň AQG 5 µg/m³.

Více:

Shrnutí pokynů bude zveřejněno v češtině na webu SZU po schválení překladu ze strany WHO.

Tisková zpráva WHO a Pokyny WHO ke kvalitě ovzduší spolu se Shrnutím jsou k dispozici v angličtině:https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution

Air pollution (who.int)

WHO/Europe | Air quality

Podrobnosti k naměřeným hodnotám v ČR na webu SZÚ.

Kontakty pro média:

Kancelář WHO v ČR, Dr. Pavla Kortusová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 607819386

Státní zdravotní ústav, Štěpánka Čechová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 725191383

Informacni_zprava_pro_tisk_ke_kvalite_ovzdusi.docx Informacni zprava pro tisk ke kvalite ovzdusi

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Link: http://www.szu.cz/koncentrace-skodlivin-v-ovzdusi-ceske-republiky-dal-vyznamne

23. září 2021

 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

 

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich - změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

 

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE

        

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

23. září 2021

Ministerstvo zemědělství ČR, Česká technologická platforma pro potraviny,  Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma

 

Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky

který se bude konatdne 14. října 2021 v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55

Program naleznete zde.

 

Při registraci účastníků semináře bude vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč. V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře. Registrace je možná na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Účast na semináři se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

23. září 2021

Praha 22. září (ČTK) - Pivovary připravily speciály na slavnosti piva, které se letos konají od čtvrtka do konce září. Devátý ročník Dnů českého piva slavnostně pivovarníci odstartují na dnešní Svatováclavské slavnosti při vyhlášení degustační soutěže České pivo pro velké pivovary. ČTK to oznámili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven a některých pivovarů.

Pivovary se snaží nalákat v tomto týdnu do restaurací a hospod co nejvíce hostí. "Česká hospoda je po staletí středobodem společenského života a pivo v ní hraje zásadní roli," uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Například Pivovary Staropramen slavnostně narazí v šesti pražských vybraných podnicích ve čtvrtek a v pátek soudek Extra Chmelené 12 a budou s hosty debatovat o jedinečnosti českého piva. "Hosté se dozví zajímavosti o smíchovském pivu, jeho vaření a recepturách. Mohou se zeptat na vše, co je zajímá" uvedl vrchní sládek Staropramenu Jan Špaček.

Největší český výrobce Plzeňský Prazdroj pak připravil několik akcí v pivovaru i v restauracích po celé ČR. "Už během Dnů českého piva si letos mohou milovníci plzeňského ležáku vychutnat nefiltrovaný Pilsner Urquell, který každoročně bývá k dispozici až v říjnu jako připomínka výročí první várky tohoto piva, jež připadá na 5. října," řekl ČTK mluvčí podniku Zdeněk Kovář. Na tento a příští týden jsou pak přichystané speciální prohlídky pivovaru s názvem Život a pověsti pivovarských sklepů a v Pivovarském muzeu komentované prohlídky se sladovníkem. Na pátek chystá Prazdroj na nádvoří pivovaru koncert kapely Chinaski.

Pivovar Svijany pak bude nabízet svůj speciál Dux na čepu více než 200 svijanských restaurací. "Na svátek 28. září jej budou moci jako obvykle ochutnat i návštěvníci Svatováclavských slavností přímo na zámku Svijany," dodala společnost.

Heineken ČR si připravil do svých restaurací nefiltrované Krušovice, na Moravě pak bude nabízet nefiltrované Starobrno BITR. Z řemeslného piva pak bude k dispozici Beránek IPA.

Pivovary Lobkowicz navařily zcela nové pivo, tzv. Konopný ležák. "Jedná se o nefiltrovaný ležák, ochucený přírodním bylinným aromatem s výtažkem z konopí. Konopný ležák nabízí příjemnou hořkost žateckého chmele s delikátní chutí a svěží zelenou barvou," dodal svaz.

Pivovar Únětice má připravený Svatováclavský speciál Světlý ležák 14°. Na Moravě se pak můžou lidé těšit na za studena chmelený Václavův ležák z pivovaru Holba nebo na nefiltrovaný ležák Litovel Václav. Pivovar Náchod plánuje na úterý 28. září nabídnout prohlídky pivovaru zdarma.

Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva a meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů (14 velkých piv) na 135 litrů a byla nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, sdělili již dříve zástupci svazu.

Letos pak za první pololetí klesl meziročně výstav o osm procent. Ztráty byly hlavně v prvním čtvrtletí, na začátku léta se začala pivovarnická scéna stabilizovat a v červnu byly hodnoty u čepovaného piva skoro stejné jako před příchodem pandemie.

drh mha

23. září 2021

Již v pondělí bude registrací učitelů zahájen zcela nový internetový vzdělávací kurz V rytmu zdraví. Ten navazuje na tradici kurzu Hravě žij zdravě, se kterým se mohli učitelé a žáci základních škol z celé ČR setkávat po více než 14 let. Na internetových stránkách www.vrytmuzdravi.cz se nejprve registrují učitelé, založí třídu, do které se od 11. října budou moci registrovat žáci a bude spuštěna samotná soutěž.

„Pod vedením odborníků Potravinářské komory ČR jsme pro pedagogy či pedagogické pracovníky a jejich žáky připravili nový vzdělávací internetový kurz zdravého životního stylu V rytmu zdraví – www.vrytmuzdravi.cz! Ten navazuje na kurz Hravě žij zdravě, se kterým jste se mohli setkávat v předchozích 14 letech,“ prozrazuje prezidentka Potravinářské komory ČR, Dana Večeřová.

Nový kurz V rytmu zdraví neřeší jen příjem a výdej energie. Je pro něj důležitý udržitelný rozvoj, ekologie, tím i ekonomika apod. A to vše stále v souladu s vyváženým zdravým životním stylem.

Kurz je v jeho nesoutěžní části ale určen komukoliv, kdo se zajímá
o zdraví své i celé planety Země.

Co je V rytmu zdraví?

 

 • 1 jedinečný internetový vzdělávací kurz
 • 1 soutěž pro páťáky z celé ČR
 • 5 zajímavých lekcí
 • Nenahraditelné informace
 • Jedinečné interaktivní úkoly
 • Spousta zajímavostí
 • Týmová spolupráce
 • Skvělé ceny pro vítěze

 

Celá soutěž bude ukončena 28. 2. 2022. Vítězné třídy z České republiky se můžou těšit na pěkné ceny od partnerů projektu.

22. září 2021

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborné sekce si Vás dovolují pozvat na

SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY 

konaný pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana 

dne 14. 10. 2021 v LH HOTELU DVOŘÁK TÁBOR, Hradební 3037, Tábor

Podrobnosti zde.

22. září 2021

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na XXVI. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

konanou pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana 

dne 13. 10. 2021 v LH Hotelu Dvořák Hradební 3037, 390 01 Tábor

Podrobnosti zde.

22. září 2021

Havlíčkův Brod 22. září (ČTK) - U brambor z letošní sklizně mohou zákazníci poprvé najít známku jakosti Q CZ. Ministerstvo zemědělství ji začne vydávat pěstitelům, kteří plní podmínky šetrnějšího pěstování brambor určených na jídlo a firmám, které tyto brambory podle nastavených pravidel zpracují. Do režimu jakosti se zapojilo 106 subjektů, řekl ČTK předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Dodal, že zvýšené náklady na pěstování a zejména zpracování těchto brambor bude kompenzovat stát.

U brambor se známkou Q CZ bude podle Králíčka spotřebitel vědět, že zemědělci při pěstování omezili dávky postřiků na ochranu rostlin před škůdci a chorobami i průmyslových hnojiv a že do půdy ve větší míře dodávají organickou hmotu, například chlévský hnůj. Program by měl přispět také k většímu propojení pěstitelů s tuzemskými zpracovateli. "My máme zájem na tom, aby zpracovatelé dávali přednost domácí produkci," řekl Králíček. V letošním startovacím roce se podle něj dá předpokládat , že bude v tomto režimu zpracováno 60.000 až 70.000 tun konzumních brambor.

Režim jakosti Q CZ se týká brambor a výrobků z nich. Rezidua přípravků na ochranu rostlin nebo těžkých kovů v těchto bramborách podle pravidel programu musí být nejméně o pětinu nižší, než určují evropské normy. Režim jakosti Q CZ v Česku podle ministerstva zemědělství platí také pro mléko, drůbež a drůbeží produkty.

Tříleté přípravy na zapojení pěstitelů a zpracovatelů brambor dokončil Český bramborářský svaz koncem loňska. Králíček uvedl, že ve spolupráci s ministerstvem se nový dotační program podařilo notifikovat v Bruselu. Ročně se z něj bude dělit 50 milionů korun. Podniky se mohly do programu hlásit do konce dubna.

Pěstitelé, kteří projdou certifikací prováděnou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), dostanou příspěvek paušálně 75.000 korun za rok. Zpracovatelské podniky budou dostávat peníze na částečné pokrytí zvýšených nákladů. "Velká část pěstitelů je zároveň i zpracovatelem," podotkl Králíček.

Výrobně-obchodní družstvo Kámen na Pelhřimovsku, které má svou loupárnu, mělo tento rok konzumní brambory na 90 hektarech polí. Do programu se přihlásilo, o známku Q CZ se chystá požádat. "Doufám, že na to budou zákazníci slyšet, že jsou to certifikované české brambory," řekl vedoucí rostlinné výroby Michal Vaněk. V pěstování brambor toho podle něj družstvo hospodařící v povodí vodárenské nádrže Švihov moc měnit nemuselo, šetrnější přípravky na ochranu rostlin už používá.

Svaz ještě navrhuje dotační pravidla upravit tak, aby zpracovatelé dostávali jednotnou sazbu na kilogram brambor. Vyplynout by měla ze studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), podle notifikovaných pravidel to může být do 50 haléřů na kilogram.

Podle odhadu sklizně, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) k 15. srpnu, by se mohlo v Česku sklidit 660.400 tun brambor, o pět procent méně než vloni. Zemědělské podniky letos nasázely brambory na 22.800 hektarů.

Věra Stejskalová kš

22. září 2021

Pokud jde o potraviny a jejich kvalitu, často se nám dává za vzor Německo. Ale pozor, podle posledních výsledků tzv. indexu globální potravinové bezpečnosti jsme se umístili na neuvěřitelném 5. místě z více než 100 hodnocených zemí! Co všechno se posuzovalo? Kdo se může pochlubit prvenstvím? A podle čeho se orientovat při nákupu potravin?

Ať už chceme, nebo ne, jídlo je jedním z nejčastějších témat konverzace. Řeší se i na světové úrovni, např. v podobě výzkumů či vytváření indexů mezi jednotlivými zeměmi. A to je dobře, protože o to větší motivaci mají pracovníci v zemědělství a potravinářství, aby byli co nejlepší.  

Jedním z těchto měřítek je tzv. Index globální potravinové bezpečnosti (GFSI), který každoročně sestavuje britský týdeník The Economist. Co u potravin hodnotí? Celkem 59 položek. Jedná se např. o to, jak jsou pro lidi dostupné, jakou mají kvalitu a jak jsou bezpečné. Zohledňuje se ovšem také stav přírodních zdrojů, např. znečištění vod a znehodnocení půdy. Světový průměr je téměř 20 %, ale my máme pouhých 6 %! Zkrátka index chce co nejobjektivněji zobrazit celkovou situaci ohledně bezpečnosti potravin. 

Tušíte, které státy jsou premianty?

Sice už víte, že jsme skončili na nádherném 5. místě, ale tipli byste si, kdo vyhrál? Nejspíše usuzujete, že nějaký stát z Evropy. A máte pravdu. Na prvním místě se umístilo severské Finsko s 85,3 bodů ze 100 možných. Stříbrnou příčku obsadilo Irsko (83,8 bodů), bronzovou Holandsko (79,9 bodů), bramborovou Rakousko (79,4 bodů) a pak jsme byli my, Česká republika (78,6 bodů). Jak si vedli naši sousedi? Německu patří 13. pozice (77 bodů), Polsku 25. (73,5 bodů) a Slovensku až 40. místo.

Díky čemu jsme si vedli tak dobře?

Základem úspěchu je kvalita produktů a fungující systém v oblasti zemědělství, potravinářství i kontroly. Aby všechno fungovalo tak, jak má, a nevznikaly žádné dramatické kauzy (např. technická sůl místo potravinářské), musí dobře fungovat dozorové orgány. Co si pod tímto pojmem představit? Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a práci hygienických stanic. Protože u nás pracují na velmi vysoké úrovni, jsou naše potraviny maximálně bezpečné. 

Podle čeho vybírat potraviny?

Všichni toužíme po čerstvém a kvalitním jídle. Aby měly potraviny tyto vlastnosti, potřebují se co nejrychleji dostat od farmáře nebo výrobce do obchodu. Proto se vyplatí preferovat lokální výrobky. Sledujte tedy zemi původu.

Až budete zjišťovat, odkud daná potravina pochází, vyplatí se vědět, že naši zemědělci ve srovnání s ostatními používají minimální množství pesticidů a umělých hnojiv. Snaží se chovat k přírodě co nejšetrněji. O tom svědčí i srovnání v péči o zvířata. V rámci EU se můžeme chlubit ziskem prvenství za „zdravá zvířata“, což se projevilo nejnižším využitím veterinárních léků. 

Zdroj: Akademie kvality

Link: https://www.akademiekvality.cz/clanek/mame-jedny-z-nejvice-bezpecnych-a-kvalitnich-potravin-na-svete

21. září 2021

Odborníci z praxe se zaměřili v tomto cyklu na udržitelnost v potravinářském řetězci a evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, aktuality v problematice potravinářské legislativy, povinnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v potravinářském provozu, GFSI systémy řízení bezpečnosti potravin pro zpracovatele potravin, krmiv (BRC, IFS, FSSC, 22000), boj proti potravinovým podvodům v systémech jakosti a bezpečnosti potravin, ale i dodavatelské audity ve smyslu poznatků, zkušeností, doporučení.

Další termíny konání webinářů v rámci této serie budou: 19. 10. 2021, 23. 11. 2021, 18. 1. 2022, 1. 3. 2022 a 5. 4. 2022.  

Bližší informace, pozvánky, přednášky k náhledu naleznete na https://www.foodnet.cz/index.php/cs/akce/seminare/1722-2021 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. září 2021

Vietnam je největším pivním trhem v regionu jihovýchodní Asie a roční spotřeba piva na obyvatele se zde před covidem přiblížila 50 litrům. Přichází však rok 2020 a vietnamský pivní průmysl je pod velkým tlakem.

Nová vyhláška č. 100 omezila reklamy na alkohol a zpřísnila postih za řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Například řidič motorky může mít nově jen 0,5 promile alkoholu v krvi. Dále se v březnu 2020 Vietnam uzavřel zahraničním turistům, přičemž se jich v minulém roce očekávalo 20 milionů. Do třetice následovala protiepidemická opatření.

Poprvé po letech růstu zaznamenal pivovarnický průmysl pokles, a to hned dvouciferný (-14 %). Spotřeba piva na obyvatele loni dosáhla pouze 40,5 litru. Dovoz piva ze zahraničí klesl o více než 50 %. Česká republika je čtvrtým největším dovozcem piva do Vietnamu a pokles v roce 2020 nebyl tak dramatický.

Rok 2021 přinese bohužel ještě horší čísla, protože se letos Vietnam ponořil na několik měsíců do lockdownu a po většinu roku zůstanou místa, kde se pije pivo, uzavřená. To je zásadní problém, protože ve Vietnamu se pivo konzumuje téměř výhradně jen při společenských událostech. Obvykle s ledem a na ex. Své místo na trhu ale nalézá i kvalita, o čemž svědčí rostoucí množství minipivovarů a pivních barů s velkým výběrem světových značek, včetně českých.

Naděje na oživení trhu se vkládají do roku 2022, kdy by měla být pandemie ve Vietnamu již pod kontrolou.

Mnohé možná překvapí, že Vietnam několikanásobně více piva exportuje, než importuje. Nejvíce piva směřuje do Singapuru a USA. Pivovary ve Vietnamu uvařily minulý rok 40 milionů hektolitrů piva a o první příčku soupeří dva pivní obři: Sabeco a Heineken.

Za jedničku na trhu je stále považován Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation (SABECO) se 40% podílem na trhu. Většinový podíl v tomto pivovaru se 150 letou tradicí koupila před několika lety společnost ThaiBev za 4,9 miliardy dolarů. Kvůli současné situaci však spadla cena akcií pivovaru na méně než polovinu.

Díky globální strategii se holandská společnost Heineken lépe vyrovnává s lokálními výkyvy a je dost možné, že brzy dosáhne svého cíle být jedničkou na vietnamském trhu v zisku i v objemu. Před pandemií měl nizozemský pivovar již 31% podíl na trhu.

K významnějším pivovarům ve Vietnamu patří dále HABECO a Carlsberg.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek, místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu, tel: +84 904 099 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: Vietnam - největší pivní trh v regionu JV Asie (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

21. září 2021

Paříž 21. září (ČTK) - Vinnou révu v Evropě letos zasáhla sucha, krupobití a choroby. Patrně se blíží historicky nízká sklizeň. Kvalita hroznů bude ale i tak vyšší, napsala agentura Bloomberg.

Produkce v Itálii, Francii a Španělsku, které jsou hlavními evropskými producenty vína, klesne oproti předchozímu roku o 18 procent na 117,3 milionu hektolitrů, odhaduje zemědělská zájmová skupina COPA-COGECA. Nejvíce utrpěla úroda ve Francii, kde se předpokládá pokles produkce o třetinu poté, co úrodu zdecimovaly jarní mrazy a letní vlhkost.

"Bez ohledu na proměnlivost a nejisté klimatické podmínky je kvalita hroznů výrazně vyšší a je dobrým příslibem pro kvalitní vína," uvedla zájmová skupina ve svém prohlášení.

Jedinou evropskou zemí, kde by se úroda mohla meziročně zvýšit, je Portugalsko. V Německu se čeká přibližně stejná sklizeň jako loni.

lsk jrm

20. září 2021

Projekt Právní pomoc potravinám má za cíl v nelehké době pandemie koronaviruProjekt Právní pomoc potravinám má za cíl v nelehké době pandemie koronaviru(COVID-19) poskytnout českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatnímproducentům potravin, kteří jsou zasaženi aktuální krizí či vynakládají obrovské úsilík udržení zásobování obchodů a obyvatel, bezplatné právní poradenství o základníchprávních otázkách souvisejících se současnou situací.Webová stránka projektu obsahuje databázi právních otázek a odpovědí řazenoudo jednotlivých témat. Odpovědi uvedené u jednotlivých otázek jsou vypracovány dleprávního stavu v den jejich vypracování uvedený pod odpovědí a vzhledem k měnícímse opatřením a programům pomoci nemusí být již aktuální.

Odpovídáme například na tyto otázky:

 

Mohou zaměstnavatelé zrušit povinnost zaměstnanců nosit ochranné prostředky dýchacích cest na pracovišti?

Je zvýhodňování očkovaných zaměstnanců (např. formou volna či fi nanční odměny) ze strany zaměstnavatele vůči neočkovaným zaměstnancům diskriminující?

Jaké sankce mi hrozí v případě nesplnění peněžitého dluhu v důsledku mimořádných opatření vydaných v souvislosti se současnou epidemií?

Obchodní partner odmítl plnit smluvní povinnost s odůvodněním, že se pro něho za současné situace spojené s epidemií koronaviru stalo plnění smlouvy obtížnějším?Je oprávněn v této situaci neplnit smlouvu?

Více zde.

20. září 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

20. září 2021

V rámci 5. výroční konference představila Platforma pro reformulace novou Databázi reformulovanýchpotravin a nápojů. Databáze poskytuje aktuální přehled o reformulovaných výrobcích, lze vyhledávat podle výrobce, kategorie výrobku a typu reformulace, např. snížení obsahu cukru, soli, velikost porce a další. Zajímavostí je konkrétní složení výrobku před reformulací a po reformulaci, každý se tak může dozvědět, k jakému vylepšení potraviny nebo nápoje ve skutečnosti došlo. Databázi naleznete na webových stránkách www.reformulace.cz. Na akci současně proběhla i prezentace výrobků oceněných v soutěži Cena Potravinářské komory ČRo nejlepší inovativní výrobek roku.

 

Celý článek zde.

Zdroj: Právo, 18. září 2021

 

20. září 2021

Agrární komora ČR představila při příležitosti konání 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka publikaci s názvem Evropská zelená dohoda a její význam pro zemědělsko-potravinářský sektor. 

Publikace shrnuje na více než stovce stran strategie, stanoviska, akční plány a legislativní návrhy, které Evropská komise v uplynulých necelých dvou letech zveřejnila, a které pod Evropskou zelenou dohodu spadají. Podobný ucelený dokument, na co se musí čeští pěstitelé, chovatelé a zpracovatelé potravin do budoucna připravit, dosud neexistoval.

Publikaci/almanach naleznete ke stažení zde.

 

Zdroj: Agrární komora ČR

Link: Agrární komora ČR vydala publikaci o Evropské zelené dohodě | AKCR.cz