19. srpen 2021

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v letošní sezóně ukazují, že řada provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Významná část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele. Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků patří k nejvyšším za posledních pět let.

V období do 15. 8. 2021 nevyhovělo celkem 48,5 % vzorků zmrzlin a téměř 65 % vzorků ledů do nápojů.

Při kontrole se inspektoři SZPI mj. zaměřují na dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů u uvedených potravin, a to včetně kontrol zařízení na jejich přípravu. Kontroly inspektoři realizovali zejména v cukrárnách a dalších provozovnách společného stravování.

V roce 2021 inspektoři SZPI dosud laboratorně hodnotili 97 vzorků točených a kopečkových zmrzlin a 47 z nich (48,5 %) nesplnilo hygienické limity. Ve vzorcích zmrzlin laboratorní rozbory potvrdily nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a kontaminované vstupní suroviny. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu. Jednou z charakteristických příčin problémů u točených zmrzlin je nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje, čímž může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět. Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková zmrzlina, což lze přičíst rozšířenosti této příchutě.

Při kontrolách zmrzlin v roce 2020 nevyhovělo požadavkům právních předpisů 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 37 % hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo o 30 % a v roce 2017 o 26 %.

V letošní sezóně (do 15. 8. 2021) inspektoři SZPI dosud dokončili hodnocení u 34 vzorků ledů do nápojů a 22 z nich (64,7 %) nesplnilo zdravotní nebo hygienické limity. Mezi sledované parametry náležel výskyt bakterií Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoků, koliformních bakterií, bakteriálních kolonií rostoucích při 22oC a 36oC a sledování přítomnosti živých mikroorganismů (např. bičíkovci). Za hlavní příčinu nevyhovujících zjištění lze označit podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.

Při kontrolách ledů v roce 2020 nevyhovělo požadavkům právních předpisů 51 % hodnocených vzorků, v roce 2019 nevyhovělo 40 % hodnocených vzorků, v roce 2018 šlo o 47 % a v roce 2017 o 45 %.

Z výsledků letošních kontrol i kontrol v předchozích letech je zřejmé, že významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu a při údržbě a řádné pravidelné dezinfekci výrobních zařízení, čehož následkem je porušení hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů a potenciální ohrožení zdraví spotřebitelů.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze zevšeobecnit pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k odběru dle analýzy rizika a častěji prověřuje provozovny, kde očekává problém. I bezproblémoví provozovatelé jsou však pravidelně kontrolováni, byť s nižší frekvencí.

V provozovnách, kde inspektoři SZPI odebrali nevyhovující vzorky, na místě zakázali užívání zařízení (např. výrobník ledu, zmrzlinový stroj a související náčiní), nařídili provozovateli provedení jeho sanitace a následné provedení mikrobiologického rozboru akreditovanou laboratoří. Až po vyhovujícím výsledku rozboru inspektoři umožní zařízení znovu používat.

S dotčenými provozovateli SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

19. 8. 2021

19. srpen 2021

Mnozí japonští prodejci nápojů ve snaze bojovat se znečištěním moří a oceánů přestávají používat plastové láhve a nahrazují je hliníkovými plechovkami. Výrobci nealkoholických nápojů začali preferovat hliníkové plechovky poté, co bylo zveřejněno, že míra recyklace, která umožňuje opětovné použití materiálu pro srovnatelné použití, byla u plechovek podstatně vyšší ve srovnání s plastovými lahvemi.

Podle Japan Aluminium Association a Rady pro recyklaci PET lahví je míra recyklace hliníkových plechovek 71 % ve srovnání s 24 % u plastových lahví.

Protože materiál z plastových lahví v průběhu několika cyklů recyklace slábne, často končí přetvářením do plastových tácků na potraviny. Navíc hliníkové obaly lépe brání zhoršování jejich obsahu, protože jejich neprůhlednost chrání světlo před poškozením.

Přechodem na hlinkové plechovky došlo k omezení plýtvání nápoji tím, že se prodloužila doba použitelnosti alkoholických nápojů o 90 dní na 270 dní.

Přechod k efektivní recyklaci získává na síle i v zahraničí. Minerální voda v hliníkových lahvích byla nabízena na summitu zemí G7 v červnu ve Velké Británii, také mezinárodní gigant Unilever uvedl, že na trhu v USA začne prodávat šampon v hliníkových lahvích.
 

Zpracovala:
Irena Leopoldová
zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR v Tokiu
Mobil: ČR: +420 773 743 880, E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Trend náhrady plastových obalů hliníkovými v Japonsku (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

19. srpen 2021

Brno 17. srpna (ČTK) - Na internetových stránkách Alkohol.cz je od pondělí možné získat v dražbě vína od jihomoravských vinařů, které na konci června postihlo tornádo. Součástí jedné aukce je vždy dražba dvou kartonu vín, celkem tedy 12 lahví. Každý karton je z jiného vinařství a jejich vyvolávací cena je 999 korun. Jednotlivá aukce trvá vždy dva dny, zhruba od 10:00 do 22:00. ČTK to řekl Marek Němčík z investiční skupiny RSBC finančníka Roberta Schönfelda, která vína nakoupila.

Každý den až do 30. srpna bude možné získat několik odlišných kartonů od různých vinařů. Cílem dražby není propagovat jednoho konkrétního vinaře, ale získat peníze, které všem pomohou s obnovou zničených vinohradů. Dohromady je v plánu 65 aukcí, při kterých se vydraží 130 kartonů vína. "Nyní řešíme řadu dalších detailů souvisejících s propagací tak, aby byla aukce lépe viditelná na webových stránkách a podařilo se získat co nejvíce peněz," uvedl Němčík.

V září bude následovat fyzická dražba vín při benefičním večeru v Praze. Na dražbě se podílí také Nadace Via, která bude mít na starost rozdělování vybraných peněz. Ve fyzické dražbě bude možné získat kvalitnější vína určená k archivaci, jejich cena bude vyšší.

Na webu se draží vína čtyř vinařství z Moravské Nové Vsi a dvou vinařství z Hrušek. Jedním z nich je Vinařství Doležal, kde tornádo poničilo sklep a přístřešek na lis. "Peníze za nákup vín jsem použil na vytvoření druhé lisovny, abych mohl udělat vinobraní. Spíš než peníze je problém sehnat stavební firmu," řekl vinař Štěpán Doležal, jehož dům živel rovněž poškodil.

klv kš

19. srpen 2021

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: tlak na používání recyklátu zvyšuje riziko pro obalové materiály a obaly na potraviny a kosmetiku; zákaz plastových obalů (z melamin-formaldehydových pryskyřic) s přídavkem bambusových vláken.

Datum

21. 10. 2021 od 10:00 (ukončení cca 15:30)

Přihláška

Přihlásit se můžete zde.

Jazyk přednášek

Česky/Slovensky

Tlumočení

Tlumočení není zajištěno

Program

Témata

Prohlášení o shodě – příklady z praxe.

Novinky v předpisech.

Přehled harmonizovaných a neharmonizovaných předmětů a materiálů.

Požadavky na laky a lepidla.

Zákaz plastových obalů (z melamin-formaldehydových pryskyřic) s přídavkem bambusových vláken.

Zkušenosti se Seznamy výrobců a dovozců obalů pro potraviny.

SUP:     - značení kelímků pro hotově balené nápoje;

             - zákaz menuboxů z pěnového PS: EPS kontra XPS.

 

Přednášející

Ing. Milada Syčová, REGIONÁLNY ÚSTAV VEREJNÉHO ZDRAVIA

Ing. Jitka Sosnovcová, STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Ing. Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA 

Místo

S ohledem na aktuální situaci vyvolanou pandemií COVID-19, je seminář plánován v on-line formátu.

Způsob připojení včetně přihlašovacích údajů bude registrovaným účastníkům včas oznámen.

Cena

EARLY BIRD - registrace do 15. 09. 2021

bezplatně - člen SYBA, SČMVD, KHS, RÚVZ

500,- Kč + DPH - člen PROKOS

3.700,- Kč + DPH - základní; (3.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

Standardní

500,- + DPH - člen SYBA, SČMVD, KHS, RÚVZ

1.000,- Kč + DPH - člen PROKOS

3.700,- Kč + DPH - SOCR; (3.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

4.500,- Kč + DPH - základní; (3.400,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

Organizační informace

Webinář probíhá online pomocí platformy Zoom. Probíhá podobně jako skupinový hovor, ve kterém uvidíte obraz a prezentaci přednášejícího. Před samotným seminářem obdržíte odkaz, přes který se do webináře přihlásíte.

Co budete potřebovat

Seminářese můžete zůčastnit skrze internetový prohlížeč. Na pomalejších počítačích však vřele doporučujeme stáhnout do počítače aplikaci Zoom. Více informací zde.

Kromě internetového připojení je výhodné mít mikrofon a webkameru, skrze které můžete s přednášejícím komunikovat a přímo mu pokládat otázky či doplňující informace

Pořádá

OBALOVÝ INSTITUT SYBA ve spolupráci se SZÚ Praha a RÚVZ Poprad. 

Kontakt: Iva Werbynská   |   M +420 730 173 101   |   E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: Obalový institut SYBA

Link: OBALOVÁ AKADEMIE - Online seminář Obaly pro potraviny a kosmetiku (obalovaakademie.cz)

18. srpen 2021

Nové nařízení Komise (EU) 2021/1297, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká perfluorkarboxylových kyselin, které obsahují 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a látek příbuzných C9-C14 PFCA.

 

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1297 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nová položka 68 v příloze XVII nařízení REACH se týká perfluorkarboxylových kyselin obsahujících 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a látek příbuzných C9-C14 PFCA.

Tyto látky se nesmějí se ode dne 25. února 2023 vyrábět ani uvádět na trh jako látky samotné, nesmějí se používat ani uvádět na trh jako složky jiné látky, ve směsi a v předmětu s výjimkou případů, kdy je koncentrace v látce, směsi nebo předmětu nižší než 25 ppb (25 mg/kg) pro celkové množství C9-C14 PFCA a jejich solí nebo 260 ppb pro celkové množství látek příbuzných C9-C14 PFCA.

Záznam 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, který původně stanovil omezení pro perfluoroktanovou kyselinu (PFOA) a její soli, byl dříve zrušen nařízením (EU) 2020/2096 vzhledem k tomu, že pro tuto látku jsou stanovena přísnější omezení v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách. Omezení PFOA platí od 4. 7. 2020.

Text nového nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/1297

Nařízení Komise (EU) 2021/1297 - ENG

 

Zdroj:MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/chemicke-latky-a-smesi/latky-svhc-povoleni-omezeni/narizeni-komise-eu-2021-1297---zmena-prilohy-xvii-narizeni-reach--262808/

18. srpen 2021

Komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „ReturnthePlastics“ – občanskou iniciativu, která chce zavést celounijní systém zálohování za účelem recyklace plastových lahví.

Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi, aby předložila návrh, jehož cílem bude:

 • zavést celounijní systém zálohování za účelem recyklace plastových lahví,
 • motivovat všechny členské státy EU, aby supermarkety (řetězce), které prodávají plastové lahve, instalovaly výkupní automaty na recyklaci plastových lahví po koupi a použití spotřebitelem, a
 • zajistit, aby výrobci plastových lahví platili daně z plastů za systém recyklace a zálohování těchto lahví (podle zásady „znečišťovatel platí“).

Komise došla k názoru, že tato iniciativa je právně přípustná, neboť splňuje potřebné podmínky. V této fázi Komise zatím nepřezkoumala obsah uvedené iniciativy.

Další kroky

Po dnešní registraci mohou organizátoři začít sbírat podpisy. Pokud evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise reagovat. Komise může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli, a bude muset uvést důvody svého rozhodnutí.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva jakožto nástroj, který občanům umožňuje ovlivňovat agendu EU. Oficiálně byla zahájena v dubnu 2012.

Podle podmínek právní přípustnosti navrhovaná iniciativa 1) nesmí zjevně spadat mimo pravomoc Komise předložit návrh právního aktu, 2) nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a 3) nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Komise dosud obdržela 107 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy, z nichž 82 bylo přípustných, a tudíž mohlo být zaregistrováno.

Další informace

ReturnthePlastics: občanská iniciativa na zavedení celounijního systému zálohování za účelem recyklace plastových lahví

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Fórum evropské občanské iniciativy

Kampaň #EUTakeTheInitiative

 

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Adalbert JAHNZ

  Telefon
  + 32 2 295 31 56
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jördis FERROLI

  Telefon
  +32 2 299 27 29
  E-mail
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
   
  Zdroj: Evropská komise
18. srpen 2021

Evropská komise na svých stránkách zveřejňuje za účelem průzkumu tematické veřejné konzultace a iniciativy, ve kterých by ráda znala názory na právní předpisy a politiky EU, které se právě připravují. Podělte se o své nápady a názory. Pomozte utvářet zásady, rozhodnutí, předpisy a politiky. Do diskuzí a podělit se o názor mohou nejen občané, ale i podniky. Většina konzultací probíhá prostřednictvím dotazníku, který je dostupný i v českém jazyce. Jak se můžete zapojit? Organizace a podniky účastnící se veřejných konzultací jsou vyzývány k registraci v Rejstříku transparentnosti. Přihlásit se na stránkách Evropské komise. Poté již vyplnit dotazník u dané konzultace.

CmDocument (szif.cz)

 

Zdroj: SZIF

Link: CmDocument (szif.cz)

18. srpen 2021
Datum: 24.8.2021  10:00 – 16:00
Organizátor: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Nemocniční 1852/53, 78701 Šumperk
Adresa WWW: www.pro-bio.cz
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: fd8et8b
Tématické zaměření akce: Biopotraviny
Kategorie: Soutěž

PRO-BIO Svaz ekologického zemědělství vyhlašuje 20. ročník soutěže ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU, která podporuje tuzemské výrobce biopotravin.

Odborná porota ocení výrobky v pěti kategoriích:   

 • BIOVÍNO
 • BIOPOTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
 • BIOPOTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU
 • BIOVÝROBKY PRO GASTRONOMII, POCHUTINY A OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
 • STEAKOVÁ BIOMASA

...a také celkového vítěze.

V minulosti o prestižní titul bojovaly i takové produkty jako jsou lívance, sirupy, steaky, konopné sádlo či buvolí labneh.

Milí výrobci biopotravin, neváhejte a přihlaste své produkty do 13. srpna 2021, v případě biovín už do 3. srpna 2021.

Podrobnosti o soutěži najdete na www.pro-bio.cz.

Soutěži udělil záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica.

17. srpen 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na pátou výroční konferenci Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční dne 15. září 2021 od 9:30 hodin v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice.

Záštitu nad konáním konference převzali:

ministr zemědělství,

ministr zdravotnictví,

a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR.

 

Program konference a doprovodné informace jsou součástí přílohy. *

Registrace nutná. Účast není zpoplatněna.

Svoji účast můžete potvrdit už nyní na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10. září 2021.

 

 

 

*Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivé epidemické situace proběhne konference online.

Těšíme se na Vaši účast! Uvidíme se v září…

Pozvánka

 Program

 

17. srpen 2021

Plzeň 16. srpna (ČTK) - Minipivovary, které produkují 2,5 až tři procenta piva vyrobeného v ČR, už jsou významným zaměstnavatelem. Pracuje v nich už téměř 5000 lidí. Nové projekty zatím nevznikají, čekají na to, až lidé začnou více kupovat pivo od malých výrobců. ČTK to řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

"Každý minipivovar zaměstnává průměrně deset lidí - ve výrobě, restauraci, distribuci. Když je nás 500, tak je to skoro 5000 lidí. A to ty velké pivovary nezaměstnávají," uvedl. Podle Šuráně ale minipivovary hlavně oživují cestovní ruch a život měst a vesnic. "Vzniknou tam pracovní místa, ekonomika, oživují region obrovským způsobem," řekl. Minipivovary podle něj vyhledává stále více turistů. Lidé je chtějí vidět a ochutnat, dodal.

V ČR je 480 minipivovarů, z nichž je kvůli pandemii koronaviru asi 25 zakonzervovaných. "Čekají na to, až lidé přijdou do míst, kde vaří a prodávají pivo," uvedl Šuráň. Některé výroby už jsou podle něj "zmrazené" rok, třeba minipivovar U Supa v Praze 1, který vyprodal pivo a dočasně zavřel. "Praha 1 a Praha 2 jsou mrtvé. Nápory turistů před deseti lety vyhnaly Čechy, kteří se zatím nevrátili objevovat krásu Prahy," řekl.

Další nové minipivovary se zatím nerozjíždějí. "Není komu prodávat," řekl prezident. Navíc jsou ovlivněné rostoucími cenami stavebních materiálů a prací. "Bojí se, že jim nepřijdou hosté a navíc se jim projekt zdraží o milion. Kdo začal loni stavět pivovar, tak dnes zjišťuje, že ho to teď stojí o 30 až 40 procent víc a váhá, jestli to rozjet," uvedl.

Letos zatím podle Šuráně otevřelo šest nových minipivovarů, dalších šest nebo sedm je kompletně dokončených a čekají, až začnou lidé více chodit do hospod. "Některé zanikly oficiálně a některé hibernují, ale některé už třeba rok čekají, že se to zlepší," řekl ČTK Ladislav Jakl, prezident První pivní extraligy, občanského sdružení odborných degustací a propagací kvality.

Podle Šuráně už si žádný z minipivovarů nemůže dovolit držet nižší ceny z doby covidu, kdy se snažil uvařené pivo vyprodat. "Podle mě půjdou ceny na podzim o 15 až 20 procent nahoru, až skončí léto a turisté odjedou. Vyletí v říjnu v listopadu, a to nejen od pivovarů, ale od všech, kteří trpěli opatřeními proti covidu, tedy od pekáren, dodavatelů restaurací, prádelen a dalších," uvedl.

Minipivovary zatím nepociťují nedostatek sládků a podsládků, tedy pracovníků v přímé výrobě piva. "Podskalská (střední potravinářská škola v Praze, prestižní pro výuku sládků) jede jako dráha, zájem o sládkování trvá sedm let a stále se zvyšuje. Díky minipivovarům, z nichž každý potřebuje jednoho až dva sládky, vznikla spousta pracovních míst," uvedl Šuráň. Naopak restaurace, které jsou často součástí minipivovarů, shánějí personál velmi těžko. "V Praze neseženete člověka do hospody," řekl. Podle Jakla zatím raději zůstávají v továrnách nebo skladech, protože nemají jistotu, že když se na podzim vrátí z brigád, že se hospody znovu neomezí nebo neuzavřou.

Václav Prokš kš

16. srpen 2021

V posledních letech se v Číně mohutně rozvíjel prodej zboží a služeb přes internet, což bylo možné pozorovat i v potravinářském sektoru a u rozvozu hotových jídel. Nemalý vliv na to má samozřejmě i pandemie COVID-19.

Poměr nákupů uskutečněných online se oproti nákupům fyzickým každoročně zvyšuje. Zatímco ještě v roce 2015 bylo online uskutečněno pouze 10,8 % veškerých nákupů, v roce 2020 to již bylo 24,9 %. V roce 2020 také dosáhly celkové online prodeje hodnoty 1,82 bilionu USD, o 10,9 % více než v roce 2019. Online nákupy potravin v minulém roce dosáhly hodnoty 65,5 miliard USD oproti zhruba 43 miliardám v roce 2019.

Významný je také online trh s rozvážkou hotových jídel, který byl v roce 2020 ohodnocen na 51,5 miliard USD. Významní hráči v odvětví rozvozu jídla se v poslední době dostávali pod nápor kritiky. Pro platformy propojující restaurace a spotřebitele, jako jsou Meituan Dianping a Ele.me, je klíčové zajistit rychlé doručení a udržovat nízké náklady na dopravu, což se jim dlouhou dobu dařilo. Rozvozy byly zajišťovány jednotlivci, kteří nebyli jejich přímými zaměstnanci. Jednalo se o klasický příklad zakázkové ekonomiky (gig economy). Jejich plat, který nebyl sám o sobě příliš vysoký, mohl být dále krácen, nesplnili-li dodací lhůty stanovené striktními algoritmy. Rozvozy jídel se v Číně realizují zpravidla na elektrických skútrech, které se snadněji proplétají ucpanými ulicemi velkoměst, na druhou stranu však byli jejich řidiči nuceni více riskovat, aby dostali zavčasu objednávku k zákazníkovi.

Pozornost k pracovním podmínkám těchto kurýrů letos přitáhl čínský úředník, který se rozhodl na vlastní kůži zakusit, jak vypadá jejich běžný pracovní den. Na konci téměř dvanáctihodinové směny si vydělal pouhých 6,3 USD. Čínské úřady vydaly nové předpisy, které mají zlepšit podmínky a chránit zájmy těchto pracovníků. Platformy pro rozvoz jídla musí zajistit, aby byli kurýři placeni nad úrovní minimální mzdy, měli přístup ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a možnost sdružovat se v odborech. Má dojít také k rozvolnění dodacích lhůt a celkovému zlepšení jejich pracovních podmínek.

Akcie společnosti Meituan v reakci na nové regulace zaznamenaly na burze v Hongkongu pád o 14 %. Nedávné kroky čínských úřadů vůči technologickým gigantům nenechávají platformy pro rozvoz jídel na pochybách, že jim nezbývá nic jiného, než se plně podvolit a upravit svoje obchodní modely.

Ondřej Plaček
Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Pekingu
Mobil: +420 702 176 276, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autor: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/cinske-urady-si-doslaply-na-platformy.html

16. srpen 2021

Tisková zpráva – Na statku v Horních Dvorcích v jižních Čechách v sobotu 14. srpna odstartuje osmý ročník projektu Poznej svého farmáře. Ten je letos zaměřený na šetrné hospodaření s respektem ke krajině a životnímu prostředí. Lidé budou moci postupně navštívit šest farem (z toho 4 ekologické) a nákupem regionálních potravin podpořit místní zemědělce, a tím i rozvoj místa, kde žijí. Jedna akce se letos koná i v rámci výstavy Země živitelka.

Letos začíná projekt Ministerstva zemědělství Poznej svého farmáře 14. srpna na statku v Horních Dvorcích v jižních Čechách, kde vyrábějí ovčí sýry a ostatní potraviny z produkce vlastního stáda. Další akce pro veřejnost se budou konat na hospodářstvích s chovem skotu, koz nebo na ekofarmách, kde pěstují bio zeleninu a bio ovoce. Postupně tak návštěvníci budou moci poznat Zlatou farmu na Olomoucku (21. 8.), Kurkovy bedýnky na Královéhradecku (4. 9.), Ekofarmu Bošina na Královéhradecku (11. 9.), Farmu Košík ve Středních Čechách (18. 9.) a Biozeleninu Velehrad na Zlínsku (25. 9.). Zářijové akce Poznej svého farmáře se budou konat na ekofarmách a navážou tak na tradiční kampaň Září – měsíc biopotravin a ekozemědělství. Od 26. do 31. srpna se mohou lidé seznámit s projektem Poznej svého farmáře i přímo na výstavě Země živitelka v Jihočeském kraji, který bude tentokrát zaměřený především na zábavné vzdělávací hry pro děti.

Tento ročník akce Poznej svého farmáře je omezený kvůli pandemickým opatřením, proto také začíná až v srpnu, nikoliv na jaře jako v předešlých letech. Místo návštěv farem uspořádalo v první polovině roku Ministerstvo zemědělství na pomoc drobným zemědělcům a potravinářům sedm farmářských trhů v Národním zemědělském muzeu v Praze. S těmito akcemi MZe podpoří celý projekt v letošním roce ve výši 2 miliony korun.

Cílem projektu Poznej svého farmáře je propojení spotřebitelů a farmářů, kteří hospodaří v jejich okolí. Akce informuje veřejnost o možnostech nákupu kvalitních potravin přímo na farmách, a tím zajištuje odbyt produkce malých farmářů, kteří nemají prostředky pro velké reklamní akce nebo prodej do obchodních řetězců. V rámci tradičních akcí je pro návštěvníky vždy připraven program, jako například ochutnávky produktů místních farem, jejich prohlídky a zemědělsky zaměřené soutěže a hry pro děti. Projekt Poznej svého farmáře podporuje spotřebu kvalitních a regionálních potravin a vzdělává spotřebitele v oblasti ekologické produkce a biopotravin.

Harmonogram letošního ročníku Poznej svého farmáře najdete v příloze.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 

Přílohy

16. srpen 2021

New York 15. srpna (ČTK/Reuters) - Mnozí milovníci alkoholu možná oslaví zmírnění pandemických omezení sklenicí piva nebo vína. Největší světové pivovary se však rozhodly, že budou zákazníky vybízet, aby vyzkoušeli nové ležáky s nulovým obsahem alkoholu. Poté, co jim podíl na trhu snížila řemeslná piva a nápoje nazývané hard seltzer, tedy alkoholické perlivé vody, největší pivovary jako Anheuser-Busch InBev a Heineken sázejí na novou generaci nealkoholických piv a doufají, že jim tato piva pomohou získat zpět ztracené pozice za využití trendů zdravého životního stylu, píše agentura Reuters.

Pandemie zrušila pracovní obědy, vyprázdnila sportovní zařízení a způsobila, že nikdo se nemusel vracet autem z večírku nebo baru. Pivovary tak přišly o hlavní místa prodeje nápojů s nulovým obsahem alkoholu. Podle výzkumné společnosti Euromonitor International celosvětový prodej nealkoholického piva loni klesl o 4,6 procenta na 11,6 miliardy USD (248,7 miliardy Kč), když v předchozích čtyřech letech rostl v průměru o devět procent ročně.

Ukončení omezení v USA a Evropě pivovarům přináší možnosti, jak přimět zákazníky k vyzkoušení nových verzí jejich nejprodávanějších značek, ale s nulovým obsahem alkoholu. Podle nich to bude zásadní pro zvýšení prodeje.

"Hlavní překážkou pro spotřebitele je očekávání, že nepředpokládají, že to bude mít dobrou chuť," uvedl viceprezident pro marketing značky Heineken v USA Borja Manso-Salinas.

Dříve se mnoho piv bez alkoholu vařilo, aby se odpařil alkohol, což kazilo chuť. Nyní pivovary často používají vakuovou komoru, takže alkohol vyprchá při nižší teplotě, a někdy se snaží zpětně přimíchat uniklé estery, které jsou zásadní pro chuť.

Heineken, který je druhým největším pivovarem na světě, v roce 2019 uvedl na trhu v USA pivo Heineken 0.0 a plánoval v loňském roce distribuci deseti milionů plechovek zdarma. Kvůli pandemii se mu jich však podařilo distribuovat méně než polovinu. Pivovar však věří, že se letos situace zlepší a bude v ochutnávkách zdarma pokračovat.

Největší světový pivovar AB InBev před rokem uvedl v USA nulovou verzi svého ležáku Budweiser. Také AB InBev souhlasí s tím, že jednou z překážek, kterou je třeba překonat, je očekávaná chuť, a je důležité, aby lidé produkt ochutnali.

Podle výzkumné společnosti inightSLICE se Evropa na celkové spotřebě nealkoholického piva podílí téměř třemi čtvrtinami. Ve Španělsku se nealkoholické pivo podílí na celkovém prodeji piva 13 procenty.

V Japonsku je téměř pět procent prodaného piva bez alkoholu. Pivovary zde uvádějí na trh nové značky a předpovídají prudký růst.

Spojené státy jsou však podle Euromonitoru téměř panenským územím, kde podíl piva s nulovým obsahem alkoholu na trhu tvoří jen 0,5 procenta. Podle společnosti IWSR zaměřené na analýzy trhu s nápoji znamenal rok 2019 zlom a po třech letech poklesu začal prodej opět růst.V prognóze na pět let do roku 2025 očekává téměř ztrojnásobení objemu prodeje nealkoholického piva v USA, což překoná i celosvětový růst o zhruba 60 procent. Pomohou k tomu nové značky a trendy v oblasti zdraví. Celkový prodej piva v USA se má ve stejném období snížit o 18 procent.

Takový vývoj by mohl být zásadní pro velké pivovary, které v posledních letech čelí bojům na dvou frontách. Jednu tvoří řemeslná piva, která mají na americkém trhu s pivem podíl zhruba 12 procent. Druhou pak nápoje hard seltzer, jejichž prodej v USA se od roku 2016 každoročně zdvojnásobuje.

U piva s nulovým alkoholem je situace jiná. Velké pivovary jsou na tomto trhu spíše průkopníky než opozdilci. Jejich nové produkty jim ale mohou pomoci získat podíl spíše na trhu s nealkoholickými nápoji než na hlavním trhu s pivem. Nealkoholické nápoje ale také obvykle nabízejí vyšší marži, protože vyšší náklady na výrobu kompenzuje nižší spotřební daň. Pivovary také zdůrazňují, že pivo má, na rozdíl od mnoha nealkoholických nápojů, "přírodní" složky.

Konzumenty nealkoholického piva již podle pivovarů nejsou jen řidiči, abstinenti nebo těhotné. Většina jeho konzumentů pije také alkohol a rozhodují se pro nealko podle příležitosti. Velký potenciál pak vidí na sportovních akcích v USA, z nichž mnohé zakazují prodej alkoholu do konce zápasu, ale hledají i nová teritoria.

Analytik společnosti Bernstein Autonomous Trevor Stirling uvedl, že pro pivovary nyní bude důležité, aby z nealkoholického piva spíše než jen náhražku alkoholického piva učinily alternativu životního stylu, kdy například jako nápoj nahradí dopolední limonádu v práci. "Je to obrovská příležitost, ale také obtížně realizovatelné. Potřebují změnit referenční rámec, aby jej spotřebitelé například nevnímali jako pivo bez alkoholu, ale jako nealkoholický nápoj, který chutná jako pivo, nealkoholický nápoj pro dospělé," uvádí.

Generální ředitel Heinekenu Dolf van den Brink věří, že nealkoholické pivo by časem mohlo mít na trhu s pivem podíl pět procent. Loni činil podle společnosti Euromonitor jeho podíl na trhu dvě procenta.

irl mka

15. srpen 2021

Brno 15. srpna (ČTK) - Zvýšený odbyt, který malé pivovary na jihu Moravy zaznamenaly po otevření restaurací s uvolňováním protiepidemických opatření, pokračuje i v průběhu léta. Ve většině pivovarů, které ČTK oslovila, sice aktuální tržby nepomohou dohnat ztráty způsobené uzavřením kvůli pandemii, i tak jsou ale jejich zástupci spokojeni.

"Letos nás naši zákazníci doslova vypili. Jejich natěšení na otevření všech gastronomických provozů po posledním lockdownu bylo obrovské," uvedla jménem majitele a vrchního sládka pivovaru Hauskrecht Petra Hauskrechta Kristýna Krakešová. Přes velký zájem ale tržby nedosahují hodnoty za stejné období v loňském roce. Ekonomický stav pivovaru bude podle ní záležet na dalším vývoji epidemické situace.

Kvůli pandemii rozšířili v pivovaru kapacitu stáčírny jednocestných obalů a zvětšili nabídku piva. Na případné další uzavření jsou připraveni. Operativně mohou zavést již připravené mechanismy a postupy a celou výrobu rychle přeměnit na stáčení do lahví a PET obalů určených k přímému prodeji přes výdejní okénka.

Podobně jsou na tom ve Slavkovském pivovaru. Podle obchodního ředitele Zdeňka Vlčka zaznamenali hned po otevření restaurací velký zájem a odbyt, některá hygienická opatření však zákazníky stále odrazují a letní sezona by mohla být ještě o něco lepší. "Změnili jsme myšlení a uvažování. Běžný standard již standardem není. Doufám, že to nejhorší máme za sebou. Jako pivovar se musíme více zaměřit na off trade trh, tedy prodej v obchodech, a na koncového zákazníka," sdělil Vlček.

V pivovaru Mazák v Dolních Bojanovicích vybudovali během lockdownu stabilní obchodní síť s provozy a odběrateli, z čehož těží i v aktuální letní sezoně. Změnou bylo také přesměrování výroby na maloobchodní balení. Pivovaru se díky této strategii podařilo dohnat ztráty vzniklé při uzavření, řekl ČTK vedoucí výroby a odbytu Jakub Kondei.

Nespokojeni jsou naopak v Zámeckém pivovaru Břeclav, kde sledují menší návštěvnost na akcích, koncertech i v některých restauračních provozech. Pro případné další uzavření plán nemají. "Nic speciálního nepřipravujeme. Stejně jako doposud bychom podpořili provozy čepující z okna, pokračovali v rozvozu piva domů a případně po opětovném otevření podpoříme prodej pivem grátis na rozběh," uvedl obchodní ředitel Pivovarů Koruny české Richard Moravec. Pod společnost patří kromě Zámeckého pivovaru Břeclav také Měšťanský pivovar v Kutné Hoře.

Restaurace byly kvůli pandemii covidu uzavřené od poloviny loňského října do poloviny května s krátkou pauzou před loňskými Vánoci. Otevřená mohla být pouze výdejní okénka.

brs ska jw

15. srpen 2021

Praha 15. srpna (ČTK) - Českomoravská myslivecká jednota chce, aby stát v budoucnu přispíval na takzvané bourárny, tedy zpracovny zvěře u mysliveckých spolků. Lépe by se pak dostávalo maso k veřejnosti, nemusela by se tak prodávat nestažená a nenaporcovaná. ČTK to sdělil předseda jednoty Jiří Janota. Ministerstvo zemědělství o této podpoře pro myslivce zatím neuvažuje, sdělil ČTK mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

Myslivci se snaží upozorňovat na to, že zvěřina je zdravá a levná, navíc ve spolupráci se známými kuchaři propagují její spotřebu. Kvůli uzavřeným gastronomickým zařízením se její cena v minulém roce při pandemii propadla na minimum. Nyní se již zvedla, ale stále kilogram divočáka přímo od myslivců stojí kolem 40 až 50 korun. Mnohé zákazníky však tato cena nepřiláká, jde totiž o cenu za kilogram tzv. v kůži, takže jde o nestažené divoké prase. Podobně se v peří prodávají bažanti. Myslivci se snaží upozornit na možná prodejní místa na webu www.prozverinu.cz.

Co by v současnosti podle předsedy myslivců pomohlo, by byly právě dotace na tzv. bourárny. Podle Janoty stojí výbava včetně nerezového stolu, na kterém by se dala zvěřina zpracovávat, kolem čtvrt milionu korun, na což řada spolků nemá zdroje.

Podle ministerstva se zatím podobná dotace nezvažuje, už loni na podzim se spouštěla podpora na nákup chladírenských zařízení pro ulovenou zvěř. "Dotace na chladicí zařízení bude proplácena v letošním roce poprvé. Příjem žádostí ještě nebyl ukončen, nelze dopředu stanovit objem finančních prostředků, který bude na tento konkrétní typ podpory vyplacen," sdělil ČTK Bílý. Ministerstvo se podle něj bude snažit proplatit všechny podané žádosti.

Podle údajů Českého statistického úřadu každý obyvatel ČR předloni v průměru snědl zhruba kilogram zvěřiny, meziročně o 9,4 procenta více. Údaje za koronavirový rok zatím statistici nezveřejnili.

drh mha

12. srpen 2021

Výsledky výzkumů všech oborů přehledně na jednom místě. To nabízí nový Portál transferu AV ČR. Web je platformou pro nabídku a podporu uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Jednoduše řečeno ukazuje, co se děje v Akademii věd. Portál vytvořilo a spravuje Centrum transferu technologií AV ČR.

Nový web techtransfer.cas.cz, propojuje vědu s byznysem a nabízí servis pro potenciální partnery i pro jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR.

Portál transferu propojuje vědu s byznysem, hledá pro úspěšné výzkumné projekty partnery z komerčního sektoru a nabízí servis pro všechny zájemce z nejrůznějších oborů. Nejnověji otevřená Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum, která zpřístupňuje nejnovější výsledky a metody základního výzkumu šlechtitelům a zemědělské praxi a nabízí služby například v oblasti výzkumu dědičných informací rostlin.

Na základě jednoduchého online přihlášení se otvírá přístup ke všem nabídkám výsledků výzkumu pracovišť Akademie věd České republiky. Databáze technologií a přístrojů, hlavní součást Portálu, je výkladní skříní výsledků výzkumu vhodných k širšímu využití, pro komercializaci a transfer v různé fázi úrovně technologické připravenosti (TRL).

„Výsledky i přístroje jsou popsány formou strukturovaných produktových listů tak, aby splňovaly požadavky na prezentaci informací širším zájmovým skupinám, jako jsou investoři, zástupci byznysu i oborových organizací,“ popisuje Lenka Scholzová, vedoucí CeTTAV. „V databázi je možné výsledky filtrovat podle různých kritérií, např. oborového rejstříku,“ dodává.

Portál nabízí nejen přehled aplikovatelných výsledků výzkumu, přehled přístrojů a laboratoří k využití, nabídku konzultací a služeb pro vědce i byznys a informace z oblasti transferu znalostí. „Pro kohokoli zvenku představuje tato databáze možnost zorientovat se ve zjevně nebo potenciálně užitečných činnostech napříč ústavy a obory,“ říká Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR.

Informace a odbornou pomoc vám rádi poskytnou a při navázání obchodních kontaktů pomohou pracovníci CeTTAV.

Více informací:

Radka Šmídová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 737 744 605

Lenka Scholzová, vedoucí CeTTAV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 731 547 583

Nový portál:

https://techtransfer.cas.cz/

Zdroj: AV ČR

 

12. srpen 2021

Praha 11. srpna (ČTK) - Veterináři varují před polskou zmrzlinou Milka, obsahuje stopové množství karcinogenního etylenoxidu. Jde o 250.000 samostatných nanuků, 15.000 balení multipack po šesti a osmi kusech a o zhruba 37.000 balení zmrzliny ve vaničkách o objemu 480 ml. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Je too několikátý případ výskytu tohoto pesticidu v potravinách v posledních týdnech.

Zmrzlinu vyrobila firma Froneri Ice Cream, výrobky v ČR prodávaly různé firmy. Veterináři nařídili stažení výrobků, o jejichž možné závadnosti dostali zprávu systémem rychlého varování RASFF.

Výrobky jsou označené jako Milka mini kornout vanilka čokoláda 8x25 ml (multipack), Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack), Milka čokoláda oříšek 100 ml, Milka caramel crunch 100 ml, Milka čokoláda a vanilka 100 ml a Milka zmrzlina čokoláda vanilka kelímek 480 ml. Data spotřeby u závadných šarží jsou od roku 2022 do května 2023.

Na začátku týdne oznámila společnost Lidl, že stahuje z oběhu výrobek El Tequito masové kuličky, Mexican Style s datem minimální trvanlivosti 13. srpna 2021 od německého výrobce Houdek Arzberg. Také tato potravina obsahovala etylenoxid.

V minulém týdnu nařídili veterináři stáhnout z trhu polské konzervy s filety ze sleďů v tomatové omáčce. Důvodem byl také zjištěný etylenoxid.

Etylenoxid je podle Vorlíčka velmi reaktivní plynná látka s mutagenními a karcinogenními účinky. Používá se jako pesticid k ošetření některých rostlinných komodit. V Evropské unii není povolen.

SVS na konci července varovala také před polským uzeným bokem bez kosti od Animex Foods, u kterého byl rovněž zjištěn obsah etylenoxidu. Dříve v uplynulém měsíci veterináři informovali, že stopové množství etylenoxidu obsahuje mléčný dezert Kunín Pohár od firmy Lactalis CZ. Z trhu společnost stahovala 385.000 těchto dezertů. Šlo podle ní ale o preventivní akci, zdraví spotřebitelů nebylo ohroženo, uvedla.

Zdroj: ČTK

 

 

11. srpen 2021

V zemědělství chybí pracovníci v devíti z deseti podniků, ukázal průzkum Agrární komory ČR. Na přelomu července a srpna se ho zúčastnilo 207 podniků. Většině firem chybí až pětina lidí, některým i více. Skoro tři čtvrtiny respondentů uvedly, že pociťují nedostatek pracovníků celoročně. V živočišné výrobě chybí nejvíce ošetřovatelé skotu nebo dojiči, v rostlinné pak traktoristi a obsluhovači zemědělských strojů, sdělili dnes zástupci komory.

Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Heleny Kavanové pak v potravinářství chybí lidé, kteří by pracovali v dělnických profesích při zpracování masa a masných výrobků, v některých lokalitách, například kolem Prahy, pak i pekaři. „Zemědělští prvovýrobci se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Lidé chybí zejména v živočišné výrobě, a to nejen na práce ve stájích, ale také na odbornější pozice vyžadující již hlubší znalosti péče o zvířata či krmivářství. Pracovníky postrádají také pěstitelé plodin, a to zejména na sezonní práce na polích, v sadech, na vinicích a chmelnicích,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Podle něj proto musí podniky najímat pracovníky ze zahraničí, každoročně jde zhruba o 20 000 lidí. Podle průzkumu používá 57 procent zemědělských firem pracovníky ze zahraničí, u 39 procent firem jde o celoroční spolupráci. Nejvíce zahraničních pracovníků je z Ukrajiny, následují Bulharsko, Rumunsku, Moldavsko, Slovensko a Polsko, ojediněle pak přicházejí lidé z Maďarska, Běloruska, Litvy, Nepálu, Filipín nebo Kolumbie. Za největší problém považuje Doležal stárnutí populace současných zemědělských pracovníků, generační obměna se podle něj prakticky neděje. „Důvodem je, že zemědělství má v očích veřejnosti, a především u mladých lidí, bohužel velmi nízkou prestiž. Z našeho pohledu by bylo potřeba seznamovat děti s tím, jak vypadá současná moderní zemědělská praxe už na základních školách, a dále posílit kvalitu učňovského, středoškolského a vysokoškolského vzdělání se zaměřením do zemědělské praxe,“ doplnil. Podle něj by v tom měla pomoci součinnost ministerstev školství a zemědělství.

Zdroj: Zemědělec

Link: https://www.zemedelec.cz/v-zemedelstvi-chybi-pracovnici-v-deviti-z-deseti-podniku/

 

9. srpen 2021

Tisková zpráva

 

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) vítá spuštění programu Obchůdek 2021+

Program Obchůdek 2021+ je zásadním krokem, který může pomoci zachránit stovky prodejen v malých obcích. Poprvé dostanou díky programu tyto obchody podporu přímo z centrální úrovně. Obecně nejde o prodejny, jejichž provozování by bylo ziskové, často je jejich provoz spíše veřejnou službou. Mnozí členové AČTO dotují obchody v malých obcích ze svých zisků, nelze však reálně očekávat, že tak budou činit dlouhodobě. 

AČTO stála u vzniku celého programu a vítá v této souvislosti, že se jej konečně po dlouhotrvajících jednáních s představiteli státní správy i samosprávy  podařilo uvést v život.  

Vesnice mají za sebou vlnu zavírání hospod a obchodů a zbylé prodejny jsou dnes často jediným centrem společenského dění a zároveň místem, kde si místní mohou kromě potravin obstarat i řadu dalších služeb, jako je třeba výběr hotovosti, platbu složenek, nákup léků či poštu. Na venkově je navíc vyšší koncentrace starších občanů, pro ty je možnost jednoduchého nákupu potravin naprosto klíčová. Význam možnosti si bez složitého cestování nakoupit potraviny podtrhla pandemie COVID-19.

Aktuálně je v rámci projektu na každý kraj s výjimkou Prahy vyčleněna ročně částka 3 miliónů korun, celkem jde v rámu pětiletého období o částku 195 milionů korun.

Samozřejmě by ideálně mělo být na projekt vyčleněno více prostředků, prodejen v obcích do 1000 obyvatel je totiž několik tisíc a program pomůže zatím jen části z nich. Na druhou stranu venkovské prodejny  podporuje bez ohledu na politické zabarvení volených zástupců i řada krajů či obcí a pokud se jednotlivé podpory zkombinují, může jíž jít o dost významnou částku. Škoda je, že myšlenka nutnosti veřejné podpory prodejen v nejmenších obcích stále ještě zdaleka nepronikla do všech krajů,“ říká ke spuštění programu Pavel Březina, předseda AČTO.

Za důležité v této souvislosti Březina považuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již nyní přislíbilo další navýšení prostředků vyčleněných na tento program v případě vyčerpání zatím stanové částky.

 Do budoucna by AČTO uvítalo, aby byl kladen ještě větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb kterou by měly více hlídat konkrétní obce. V návaznosti na vládní podporu realizovanou v rámci  programu Obchůdek 2021+  AČTO nesouhlasí s návrhy na nepřiměřené zvyšování minimální mzdy, s nimiž přicházejí někteří koaliční politici. 

Stát absurdně na jedné straně chce obchodům v nejmenších obcích pomáhat, na stranu druhou někteří nezodpovědní koaliční politici navrhují tak vysoké zvyšování minimální mzdy, které by ty stejné obchody mohlo zlikvidovat,“ uzavírá Březina.   

 

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 30 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 20% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, přispívat k vytvoření rovného a spravedlivého konkurenčního prostředí a chránit české nezávislé prodejny před negativními vlivy trhu či legislativy. Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO koncem listopadu 2016. Projekt certifikace získal podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady kvality ČR.

Další informace:

Mgr. Ivo Čižmár, mediální zastoupení AČTO

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 602 130 450

Zdroj: AČTO 

Link: https://www.acto.cz/aktuality/asociace-ceskeho-tradicniho-obchodu-vita-spusteni-programu-obchudek-2021

6. srpen 2021

Státní veterinární správa (SVS) nařídila na základě obdrženého varování Systémem rychlého varování (RASFF) stáhnout z trhu konzervy s filety ze sleďů v tomatové omáčce od polského výrobce kvůli obsahu pesticidu etylenoxidu. Do České republiky se dostalo přes 14 600 kusů konzerv, avšak více než 12 000 balení se podařilo zachytit ve skladech, na pultech obchodu se tak objevilo necelých 2500 kusů. Výrobek se prodával v mnoha různých prodejnách napříč trhem. Spotřebitelé, kteří mají produkt doma, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu.

Identifikace výrobku:

Název: Filety ze sleďů v tomatové omáčce, rybí konzerva 170 g
Výrobce: Thai Union Poland Sp. z.o.o.
Příjemce zásilky: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.
Datum minimální trvanlivosti (DMT): stahují se výrobky s těmito DMT – 19. 6. 2023, 21. 6. 2023, 21. 9. 2023, 9. 3. 2024, 25. 5. 2024

Při došetřování případu SVS zjistila, že se ke koncovému zákazníkovi dostalo necelých 17 % z celkového množství. Zadržet ve skladech se podařilo většinu dodaného zboží, více než 12 000 balení. Polský výrobce použil při výrobě směs aditiv obsahujících nevyhovující přídatnou látku karubin (E 410) s obsahem etylenoxidu. Informace o zdravotně závadném výrobku byla přijala SVS jak systémem rychlého varování RASFF, tak přímo od příjemce zásilky – společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

Příjemci zásilky bylo veterinárními inspektory opatřením podle příslušného paragrafu veterinárního zákona uloženo okamžitě stažení výrobků a následná likvidace veškerého z trhu staženého zboží.

Etylenoxid je velmi reaktivní plynná látka s mutagenními a karcinogenními účinky. Používá se jako pesticid k ošetření některých rostlinných komodit. V EU není povolen.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR

Link: https://www.svscr.cz/svs-naridila-stahnout-z-trhu-polske-filety-ze-sledu-kvuli-obsahu-pesticidu/

6. srpen 2021

Puplikovaný dokument představuje neuzavřený seznam rostlin, případně jejich částí, které lze použít při výrobě doplňků stravy. Seznam se vztahuje pouze na rostliny vytvořené tradičními šlechtitelskými postupy.

Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy byl vypracován na základě konsensu zástupců těchto institucí: Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Potravinářská komora ČR a Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny. Dokument je pouze doporučujícího charakteru a nejsou jím dotčeny povinnosti provozovatelů potravinářských podniků vyplývající z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie a to zejména povinnost, že doplněk stravy uvedený na trh musí být bezpečný a nesmí představovat riziko pro lidské zdraví.

PDF Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy (ČJ/AJ) Otevírá se do nového okna. (1 MB)

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Doplňky stravy (Potraviny, eAGRI)

6. srpen 2021

Brusel 5. srpna (ČTK) - V Evropské unii se loni uvařilo téměř 32 miliard litrů piva obsahujícího alkohol. To bylo o osm procent méně než v roce 2019. Navíc pivovary uvařily 1,4 miliardy litrů piva s obsahem alkoholu méně než 0,5 procenta, což bylo zhruba stejně jako předloni. Česko bylo šestým největším producentem piva v EU. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Největším producentem bylo loni Německo, které na celkové produkci piva v EU mělo podíl 24 procent. Tedy jedno ze čtyř alkoholických piv uvařených v EU pocházelo z Německa. Následovalo Polsko s podílem na trhu 12 procent a Španělsko s desetiprocentním podílem.

Česko skončilo na šesté příčce s podílem na celkové produkci v EU šest procent. Před něj se dostaly Nizozemsko a Francie.

Největší růst produkce loni zaznamenalo Slovensko, a to o 25 procent. Následovaly Řecko, Litva a Francie s růstem o tři procenta. Naopak v Itálii produkce klesla o 46 procent a v Chorvatsku o 29 procent. O více než deset procent se produkce snížila ve Španělsku, Maďarsku a Rakousku.

Největším vývozcem piva, a to jak v rámci EU. tak i mimo EU, bylo loni Nizozemsko. Celkový vývoz alkoholického piva ze země činil 1,9 miliardy litrů a na celkovém vývozu piva z EU měla země podíl 21 procent. Následovaly Belgie a Německo. Česko se spolu s Francií dělí o čtvrtou příčku, na celkovém vývozu měly obě země podíl šest procent.

Hlavními destinacemi pro evropské pivo ze zemí mimo EU byly Spojené státy a Británie. Do USA se vyvezlo 895 milionů litrů a na celkovém vývozu mimo EU měly podíl 22 procent. Británie s podílem 21 procent dovezla z EU 881 milionů litrů piva.

Nejvíce piva loni dovezla Francie, a to 800 milionů litrů. Na celkovém dovozu piva ze zemí EU i mimo EU měla podíl 16 procent. Následovalo Německo, Itálie, Nizozemsko a Španělsko.

Dovoz alkoholického piva ze zemí mimo EU je však velmi nízký. Největším dovozcem byla Británie, která do EU dodala 268 milionů litrů piva a na celkovém dovozu ze zemí mimo unii měla podíl 51 procent. Následovalo Mexiko s podílem 18 procent.

irl mka

 
5. srpen 2021

Usnesení Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na veškeré potraviny, které se prodávají na kolumbijském trhu, kdežto nový zákon se týká pouze průmyslově zpracovaných potravin, a to jak vyrobených v zemi tak i těch importovaných.

Kongres schválil nový zákon o předních etiketách průmyslově zpracovaných potravin, který vyžaduje jasnější informace o produktech prodávaných v Kolumbii. Částečně jde nový zákon jde ruku v ruce s novou nutriční rezolucí vydanou Ministerstvem zdravotnictví.

Zákon, který nyní prochází posledními úpravami a čeká na schválení prezidenta, vyšel ve stejné době jako nové usnesení Ministerstva zdravotnictví o označení nutričních informacích produktu. I přesto, že již tato pravidla existují (například nutriční tabulka na etiketě), v zájmu spotřebitele a zdraví obyvatel požadují obě normy, aby byly na obalech uvedené informace o výživových hodnotách a původu produktu tak, aby jim zákazník lépe porozuměl. Cílem zákona je kromě informovanosti spotřebitelů především podpořit zdraví Kolumbijců a také prevence nepřenosných nemocí se zaměřením na děti a dospívající.

Největší změna pro výrobce bude především ve změně etikety. Do této doby stačilo uvést tabulku s nutričními hodnotami, avšak ty byly dle kritiků nicneříkající pro průměrného spotřebitele. Nyní se mají informace podávat srozumitelněji a jasněji, jako například, že produkt obsahuje „přebytek nasycených tuků“. Konkrétní změny v etiketě spočívají ve formě, obsahu, velikosti, symbolů, barvy a umístění na obalu produktu. Dále budou etikety nově vzdělávat o správném stravování a fyzické aktivitě, které jsou zdraví prospěšné.

Usnesení Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na veškeré potraviny, které se prodávají na kolumbijském trhu, kdežto nový zákon se týká pouze průmyslově zpracovaných potravin, a to jak vyrobených v zemi tak i těch importovaných. Do této doby importérům stačilo, když použili svou původní etiketu a přeložili ji do cizích jazyků a případně další informace byly řečené v dodatečné menší nálepce „sticker“. Nyní je použití stickerů povoleno, avšak jejich obsah musí být více komplexnější.

Usnesení Ministerstva zdravotnictví vstoupí v platnost za 18 měsíců, nový zákon o etiketách by měl dát dostatečný prostor výrobcům na uskutečnění změn, zatím ale není stanovené přesné datum. Ministerstvo zdravotnictví také vytvořilo hodnotící známku, která má označit produkt se žádoucím nutričními vlastnostmi. Kongres na druhou stranu navrhl, aby známka varovala spotřebitele před nežádoucími účinky.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: portafolio.co; senado.gov.co

Zdroj: CzechTrade

Link: V Kolumbii byl schválen nový zákon o potravinových etiketách - CzechTrade

5. srpen 2021
 

V příloze naleznete pracovní verzi materiálu SZPI ke kontrole dvojí kvality potravin v českém i anglickém jazyce.  

 
5. srpen 2021
Datum: 8.9.2021  9:00 – 12.9.2021  17:00
Místo konání: Lysá nad Labem
Kategorie: Výstava, veletrh

Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající
v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb pro pobyt v přírodě.

V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě
a k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/akce-mze/natura-viva-1.html

5. srpen 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na pátou výroční konferenci Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční dne 15. září 2021 od 9:30 hodin v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice.

Záštitu nad konáním konference převzali:

ministr zemědělství,

ministr zdravotnictví,

a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR.

 

Program konference a doprovodné informace jsou součástí přílohy. *

Registrace nutná. Účast není zpoplatněna.

Svoji účast můžete potvrdit už nyní na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10. září 2021.

 

 

 

*Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivé epidemické situace proběhne konference online.

Těšíme se na Vaši účast! Uvidíme se v září…

Pozvánka

 Program

 

Zdroj: www.reformulace.cz

Link: http://www.reformulace.cz/index.php/reformulace/aktualne/139-pozvanka-na-patou-vyrocni-konferenci-platformy-pro-reformulace-pri-ceske-technologicke-platforme-pro-potraviny

5. srpen 2021

Ode dneška, tedy od 4. srpna, až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.

 

Podporu z programu Obchůdek 2021+ bude možné využít ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. „Díky novému programu Obchůdek 2021+ udržíme obslužnost v obcích do 1 000 obyvatel s tím, že peníze půjdou koloniálům prostřednictvím krajů. Maximální dotace z programu pro jeden koloniál za jeden rok je sto tisíc korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „MPO tak prostřednictvím krajů podpoří obchůdky, které často představují jediná místa, kde se lidé v dané obci mohou setkávat.“

„Žadatel o dotaci se obrátí na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a je to právě kraj, který finanční podporu poskytuje. Kraje a starostové vesnic jsou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji nejvíce potřebují,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního podnikání Pavel Vinkler a dodává: „První výzvu vyhlašuje MPO právě teď, poslední v roce 2025. Do roku 2025 se v tuto chvíli počítá s celkovou částkou 195 milionů Kč. Podání žádostí i jejich hodnocení probíhá v systému AIS MPO. Chystáme i speciální webovou stránku k programu, kterou spustíme v nejbližší době.“

Dotaci může provozovatel obchodu použít například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet či na náklady spojené s akceptací platebních karet. Prodejny se mohou zapojit i do projektu Česko platí kartou, kdy mohou využít platebního terminálu na šest měsíců zdarma. Terminál si mohou vyzkoušet bez jakýkoliv poplatků a pokud jim nepřinese to, co očekávají, mohou ho bezplatně a bez sankcí vrátit. Podrobnosti k projektu jsou na webu www.ceskoplatikartou.cz.

Program Obchůdek 2021+ je financován ze státního rozpočtu ČR. V rámci programu bude MPO vyhlašovat jednotlivé výzvy a kraje si mohou požádat o podporu. MPO krajskou žádost vyhodnotí a vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zájemci o dotaci se obrátí na kraje, které pomoc nejprve předfinancují a o proplacení dotace si požádají ex post. Více informací k programu je k dispozici zde.

 

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/kraje-mohou-zadat-o-podporu-z-programu-obchudek-2021--ktery-pomuze-podnikatelum-i-obyvatelum-venkova--262741/

5. srpen 2021

Káhira 3. srpna (ČTK) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí dnes oznámil zvýšení cen vládou dotovaného chleba. Stávající cena se nezměnila již nejméně 20 let, což hlava státu považuje za nepřijatelné. Peníze uspořené v důsledku snížení dotace chce prezident využít na financování školních obědů pro děti. O plánovaných změnách Sísí hovořil při slavnostním otevření potravinářské průmyslové firmy Silo Foods v provincii Minúfíja. Podle agentury AP je to zatím poslední ze série úsporných opatření, jimiž se vláda snaží stabilizovat egyptskou ekonomiku.

Za jednu egyptskou libru (asi 1,4 koruny) místní, kteří mají nárok na dotovaný chléb, pořídí dvacet obilných placek. Běžný spotřebitel za stejnou částku pořídí jednu či nanejvýš dvě placky. Stejná částka vystačí také třeba na nákup jedné cigarety. Chleba podle Sísího zůstane nadále dotovaný, ale příspěvek státu už nebude tak významný.

Sísího vláda už ve snaze o úspory začala osekávat i jiné státní dotace, například na pohonné hmoty. Zavedla také daň z přidané hodnoty, aby získala půjčku od Mezinárodního měnového fondu.

O osekání státních dotací se pokoušely i některé předchozí vlády, ovšem vcelku bezúspěšně. V roce 1977 vyšli po oznámení o zdražení dotovaného chleba do ulic desetitisíce Egypťanů, došlo i na výtržnosti. Tehdejší odpor vůči reformám zamýšleným prezidentem Anvarem Sadatem je podle AP někdy označovaný jako "chlebové povstání".

Podle státního deníku Al-Ahram poputují ušetřené peníze na školní obědy pro 13 milionů žáků z celkem stomilionové populace. Vláda podle Sísího na tento projekt potřebuje osm miliard egyptských liber (téměř 11 miliard korun). Zbytek peněz chce prezident získat škrty v rozpočtech jednotlivých ministerstev.

Současné vládní úspory mají podporu ekonomů i podnikatelské sféry, rostoucí inflace ale těžce dopadá na egyptskou střední třídu. Vláda navíc přísně zakazuje kritiku své politiky a nepovolené protesty, za mřížemi jsou podle AP za odpor vůči vládě tisíce lidí. Sísí také čelí kritice, že navzdory nepříznivé ekonomické situaci země nadále prosazuje megalomanské projekty jako výstavbu nového administrativního centra země v poušti.

lsa jd

4. srpen 2021

Pozvánka na aktivity Národního zemědělského muzea pro podporu a ochranu opylovačů.

Národní zemědělské muzeum spolupracuje na projektu Praha kvete, jehož cílem je zlepšit životní podmínky opylovačů. Po celé Praze tak cíleně vznikají kvetoucí loučky a jedna taková je i na zahradě našeho muzea.

Za nejvýznamnějšího opylovače je považován hmyz, v posledních letech ho však všude ve světě výrazně ubývá. Proč tomu tak je, jaká hrozba z této „hmyzí apokalypsy“ pro lidstvo vyplývá a jakými způsoby je možné ji odvrátit, vám mohou zodpovědět odborníci z projektu Praha kvete. A pomoci můžete i vy – staňte se součástí „vědy pro každého“ (citizen science). Více se dozvíte na stránkách projektu.

Problematice udržitelného rozvoje a ochrany opylovačů se v Národním zemědělském muzeum věnujeme dlouhodobě. V pražské pobočce můžete do poloviny letošního září navštívit výstavy Nejen včely – Opylovači známí i nevšední a Včely a včelařství. První zářijovou sobotu vás srdečně zveme na celodenní akci Jedu v medu, kde si budete moct nakoupit různé druhy medu, medoviny a další medové produkty. Vyhlášeni budou i vítězové soutěže Kdo upeče, vyhraje, do které se stále můžete zapojit.

A až k nám do muzea přijdete, nezapomeňte se podívat také na expozici Co roste na poli. Máte možnost si prohlédnout zemědělské plodiny pěkně zblízka na střešní terase muzea, kde ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby pěstujeme zemědělské plodiny dobře známé i pozapomenuté (čirok, amarant, tritikále). Některé z nich opyluje vítr, jiné hmyz. Dokážete určit, které jsou které? Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!

A kdybyste se k nám nedostali, můžete se alespoň podívat na online přednášky o opylovačích Ing. Kateřiny Smékalové, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci našeho vzdělávacího cyklu Zvědaví Bylinkového dne v muzeu

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/praha-kvete-i-na-zahrade-narodniho-zemedelskeho-muzea.aspx