26. duben 2021

Brno 26. dubna (ČTK) - Komplex potravinářských veletrhů SALIMA a veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint, které měly na brněnském výstavišti v červnu odstartovat sezonu, se letos neuskuteční kvůli epidemické situaci. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí firmy Jaroslav Bílek. S ohledem na pandemii koronaviru společnost Veletrhy Brno také rozhodla, že přeloží na září veletrh pro živočišnou výrobu Animal TECH a Národní výstavu hospodářských zvířat. Na něm by mohly vystavovat i některé firmy, které se měly zúčastnit právě SALIMY.

Veletrhy Brno už dřív uvedly, že o konání nejbližších veletrhů rozhodnou v dubnu podel epidemické situace. Nyní společnost potravinářské veletrhy plánované na 28. až 30. června zrušila. "Přípravy tradičních veletrhů oboru potravinářství, zařízení pro hotely a restaurace jsme vzhledem ke stále nejisté situaci nuceni ukončit. Důvodem je eliminace rizika zmařených investic do přípravy na straně vystavovatelů a nás jako organizátora. Do úvahy jsme vzali i nepříznivou ekonomickou situaci hotelů a restaurací jako cílové skupiny, která byla silně postižena dlouhodobým uzavřením provozoven," sdělil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Vybrané potravinářské obory by mohly být součástí veletrhu pro živočišnou výrobu Animal TECH, který se má nově konat od 5. do 8. září s Národní výstavou hospodářských zvířat. "Vystavovatelům Salimy dáváme možnost prezentace strojů a technologií pro mlékárenství a pro masný průmysl," řekla ředitelka veletrhu Animal TECH Lucie Vymazalová.

Nový termín potravinářských veletrhů a veletrhu EmbaxPrint v roce 2022 bude stanoven po diskusi s profesními svazy a průzkumu mezi vystavovateli.

Animal TECH a Národní výstavu hospodářských zvířat vedení Veletrhů Brno přesunulo do pozdějšího termínu i kvůli nutnosti mezinárodní účasti vystavovatelů a návštěvníků. "Na výstavu hospodářských zvířat přijíždějí odborníci a obchodníci z více než 20 zemí, kam se živá zvířata vyváží," dodala Vymazalová.

Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou pro firmy nepostradatelnou obchodní prezentací. Vyplývá to z průzkumu společnosti Veletrhy Brno, podle kterého s účastí na veletrhu po odeznění koronavirové pandemie počítá 79 procent dotázaných firem.

klv sd

 •  Vložit do schránky
 
 
26. duben 2021

Vážení,

dovolte, abychom Vás opětovně upozornili a informovali o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativních dopadů v důsledku přijatých opatření proti koronaviru připravilo 2. výzvu Dotačního programu, který by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zemědělských produktů, a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských a zemědělských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky.

Dotační program navazuje na předchozí program a  je určen :

a)    pro výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jejichž činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele stravovací služby.

a

b) pro zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby určené pro výrobu potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu  a/nebo potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi 1. prosincem 2020 a 28. únorem 2021 nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Sazba podpory na jeden podnik je až 200 000 Kč a dále pak až 20 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Příjem žádostí probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021.

Bližší informace o dotačním programu včetně postupu podání žádosti naleznete na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ případně se na nás můžete obrátit na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

26. duben 2021
Na střechu Fakulty strojní ZČU byly umístěny dva úly, které jsou nepřetržitě sledovány kamerami a čidly. Získané údaje poskytnou příležitost pro zpracování bakalářských či diplomových prací. Nahlédnout do světa včel budou moci také posluchači Dětské technické univerzity, Univerzity třetího věku i veřejnost.

Chytrá včelí laboratoř na střeše Fakulty strojní umožňuje pomocí dlouhodobých přesných měření a s využitím umělé inteligence poznat detailněji život včel. Dění kolem i uvnitř úlů zaznamenávají dvě kamery. Jedna je umístěna zpředu, druhá sleduje, co se děje uvnitř u dna jednoho z úlů, v místě, které včelaři nazývají podmet. Tam totiž padají například rozdrobené kousky vosku, ale také roztoči, způsobující varroázu – onemocnění, kvůli kterému hynou celá včelstva. Umělá inteligence rozliší roztoče a dokáže určit jejich denní spad. Monitorováním se tak dá nákaza mezi včelami odhalit.

Mikrofon zase zaznamenává frekvenci hučení včel, která se liší například podle toho, jestli se včely připravují na rojení, mají hlad, ztratily matku a další stavy, které je počítačový systém schopen vyhodnotit.  Díky tenzometrickým snímačům hmotnosti se úly také průběžně váží. Je tak zřejmé, zda včely nosí, či nenosí nektar nebo zda se třeba vyrojily. Měří se také venkovní teplota, ale i teplota uvnitř chomáče, do kterého jsou včely v úlu semknuty během chladných zimních dnů. Podle ní se dá usuzovat, co se v úlu děje, například zda včely plodují.

„Rádi bychom díky spolupráci se společností Softech vytvořili prostor pro bakalářské a diplomové práce našich studentů, kteří by s využitím IoT laboratoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU rozvíjeli možnosti uplatnění chytrých technologií v oblasti monitorování včelstev,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl. V současné době začínají senzory sbírat potřebná data, která pak budou k dispozici studentům.

V plánu jsou také soutěže pro účastníky Dětské technické univerzity Fakulty strojní a využití záznamů z kamer při přednáškách posluchačů Univerzity třetího věku ZČU. Díky podpoře Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU budou záznamy streamovány na YouTube, kde budou přístupné široké veřejnosti.

Včely mají dolet až 5 km, včelstva z Fakulty strojní by tak mohla sbírat nektar a opylovat květy i v blízkosti Borské přehrady. Nejde přitom o jediná důkladně monitorovaná včelstva v Plzni. Společnost Softech nainstalovala včelí úly už na několika místech v Plzeňském kraji a Praze. Přímo v krajské metropoli je jedním z míst například Správa informačních technologií města Plzně a nově přibude i Techmania Science Center, kde budou dva úly od pátku 23. dubna. Cílem science centra, jehož spoluzakladatelem je Západočeská univerzita, je prostřednictvím svého projektu Bee Tower přiblížit s využitím moderních technologií život včel a upozornit na jejich význam a nezastupitelnou roli v ekologickém systému.

Zdroj: ZCU

Link: Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř - INFO - zpravodajský portál ZČU (zcu.cz)

26. duben 2021

Pětice českých krmivářských firem může začít vyvážet své výrobky do Číny. Českému Ministerstvu zemědělství (MZe) se po složitém šestiletém vyjednávání s čínským Generálním ředitelstvím cel, které musí schválit každou exportní zemi a každý typ dováženého produktu, podařilo získat povolení k vývozu krmných směsí.

Na dohodě se významně podílela i Státní veterinární správa a agrární diplomat Ondřej Plaček, který v Číně působí už rok.

Hranice se tak otevřely českým krmivům, krmivářským směsím i přídavkům do krmiv pro hospodářská i domácí zvířata. Zatím má možnost dovážet do Číny pět společností, jde ale o stěžejní české producenty. Pro krmivářské firmy je čínský trh zajímavý, protože země se snaží posílit svoji potravinovou soběstačnost, takže rozšiřuje chovy hospodářských zvířat. Zároveň lidé také stále častěji chovají zvířata jako domácí mazlíčky.

České krmivářské firmy patří ke světové špičce, jen v loňském roce vyvezly zboží v hodnotě více než 15 miliard korun do téměř stovky zemí. Nyní získaly další příležitosti na perspektivním čínském trhu s 1,4 miliardy obyvatel.

Letos už se MZe podařilo s Čínou dohodnout na podmínkách vývozu českého sladu. V současné době jedná o dalších produktech, například živočišného původu. Při rozhodování o konkrétní potravině, kterou vybrat pro zahájení registračního procesu v Číně, se MZe řídí zájmem českých firem o vývoz.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Čína se otevírá českému krmivu. Ministerstvu zemědělství se po šesti letech podařilo dojednat povolení k vývozu krmných směsí (eAGRI)

26. duben 2021

Praha 25. dubna (ČTK) - V jarní sbírce potravin v Česku lidé ve více než 800 prodejnách darovali 318 tun zboží pro potřebné. Z toho bylo 286 tun potravin a 32 tun hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. ČTK to dnes sdělili zástupci České federace potravinových bank. Sbírka potravin se uskutečnila za přísných hygienických podmínek v sobotu a v některých obchodech byla také dnes. Do 2. května mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů.

Při letošní jarní potravinové sbírce se podařilo vybrat asi o 30 procent více zboží než na jaře 2019. Loni se jarní kolo kvůli pandemii nekonalo, na podzim pak lidé darovali rekordních 713 tun potravin, vybralo se to, co se jindy normálně vybere za celý rok. Letos se podle mluvčího akce Miroslava Dingy navýšil počet prodejen pro výběr potravin.

"Statistiky jasně ukazují, že počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narostl v loňském roce až o desítky procent. Důvodem je koronavirová pandemie, jež připravila mnoho obyvatel o práci. S tím pak souvisí nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň nejnutnější životní potřeby," uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Ředitelka už v sobotu ČTK řekla, že pokud se v jarním kole podaří vybrat alespoň 300 tun potravin, bude to úspěch. Množství darů, jaké přinesla listopadová sbírka, zástupci federace neočekávali.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v ČR a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Lidé mohli ve stovkách obchodů nakoupené zboží darovat za pokladnami také do připravených nákupních vozíků. Darované zboží se ze skladů potravinových bank rozdělí přes charitativní organizace potřebným.

"Koronavirová epidemie sužuje Česko už více než rok a její negativní dopady do života obyvatel jsou skutečně citelné. Jsem proto opravdu moc rád, že se jarní kolo Sbírky potravin uskutečnilo a že se k myšlence pomoci potřebným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, včetně obou významných sítí drogérií v ČR," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Připomněl, že řetězce rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky navyšují průběžné i jednorázové dary.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry,Penny Market,Tesco a dvě významné sítě drogerií – dm drogerie markt a ROSSMANN. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlik.cz a iTesco.

Například v obchodech řetězce Kaufland podle mluvčí Renaty Maierl lidé v sobotu nakoupili pro potřebné téměř 92 tun zboží. Maierl také napsala, že příspěvek řetězce množství dorovná do sta tun. Lucie Kovandová pak dnes za řetězec Globus uvedla, že ve všech 15 hypermarketech lidé nakoupili 26 tun potravin a tři tuny drogerie. Nejvíce zboží, celkem 3,6 tuny, podle ní darovali zákazníci v Českých Budějovicích.

Potravinovou sbírku organizuje Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Sbírka se pořádá od roku 2013, od roku 2019 se koná dvakrát ročně.

Tomáš Kučera sar jpt

23. duben 2021

O problematice nedostatku vody a o potřebě adaptace na změnu klimatu dnes na neformální videokonferenci diskutovali evropští ministři životního prostředí. ČR na jednání zastupoval pan náměstek MŽP Jan Kříž.

Zasedání, které se původně mělo konat v portugalské Évoře, proběhlo on-line. Hlavními tématy jednání byla problematika nedostatku vody a sucha v kontextu nové Adaptační strategie EU na změnu klimatu, která byla zveřejněna Evropskou komisí koncem února 2021. Strategie sleduje čtyři hlavní cíle: zrychlení přizpůsobování se změně klimatu, rozvoj znalostí o jejích dopadech, zlepšení sběru dat a podporu globálního řešení adaptace na změnu klimatu. Daná hlavní témata se projednávala ve třech panelových diskuzích.

Konferenci odstartovala ministerská diskuze k výzvám souvisejícím s problematikou zvýšeného rizika sucha v kontextu Adaptační strategie. Česká republika ústy náměstka Kříže potvrdila, že témata nedostatku vody a sucha dlouhodobě považuje za velmi důležitá, zejména pak v kontextu adaptace na změnu klimatu. „Pro nás je zároveň dobrým signálem, že Evropa začala stavět adaptaci na změnu klimatu na stejnou rovinu jako mitigace. Česká republika v současné době dokončuje aktualizaci Národní strategie přizpůsobení se změně klimatu a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. V obou dokumentech je téma vody zohledňováno mnoha různými způsoby, od udržování ekosystémových služeb vodních ekosystémů až po řešení nedostatku vody a dopadů sucha na různá odvětví a oblasti,” dodal náměstek MŽP Jan Kříž.

V druhém panelu proběhla výměna příkladů pozitivní praxe boje proti suchu v jednotlivých zemích. ČR v tomto kontextu zmínila přijetí novely vodního zákona, která zavádí instituty operativního řízení v době sucha, jako jsou plány pro sucho a ústřední a krajské komise pro sucho. Mimo novelu vodního zákona připomněla ČR i další opatření a aktivity.

Poslední diskuzní blok se zaměřil na mezinárodní aspekty nové Adaptační strategie EU. ČR v něm uvedla, že téma adaptace by mělo tvořit klíčovou část vnějších vztahů EU a stát se i důležitou součástí diskuzí u takových témat jako jsou dohody o bezpečnosti a obchodu. ČR dále zmínila nutné navýšení finanční podpory adaptace na změnu klimatu i nezbytnost upřednostnit poskytování podpory nejzranitelnějším zemím, jako jsou nejméně rozvinuté země, malé rozvojové ostrovní státy či africký region.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Link: Hrozbě sucha a nedostatku vody se věnovali evropští ministři životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

23. duben 2021

Brno 22. dubna 2021 (PROTEXT) - Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomoci jim můžete prostřednictvím Sbírky potravin, která se uskuteční v sobotu 24. dubna. Nebo také darováním dalších užitečných věcí, jejichž sběrná místa najdete v mapě projektu KAMsNIM.cz.

Sbírka potravin se koná od roku 2019 dvakrát ročně, přičemž vloni na podzim lidé naplnili sklady potravinových bank rekordními celkem 713 tunami zboží. Současná situace připravila mnoho Čechů o zaměstnání a s tím souvisí i propad finančních prostředků, kterých se mnohým nedostává ani na zajištění nejnutnějších životních potřeb. Proto je důležité, aby se lidé do letošní jarní Sbírky potravin opět zapojili a pomohli.

Ta se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé mohou v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Pomoc nejčastěji potřebují rodiče samoživitelé, osamělí senioři nebo rodiny ve finanční tísni či v azylových domech. Nejžádanější jsou polévky, masové konzervy, rýže a luštěniny, těstoviny, dětská výživa, konzervy, trvanlivé mléko, olej a základní a dětská drogerie.

Nejen potraviny však potřebují lidé v nouzi. Projekt KAMsNIM.cz se kromě funkce jakéhosi „Google na odpadky“ snaží najít využití pro další věci, které potřebným pomohou. Díky němu tak ve svém okolí jednoduše naleznete místa, kam odevzdat kromě potravin a drogerie například funkční nábytek, elektrospotřebiče, hračky, knihy, sportovní vybavení nebo použitelné oblečení. „Celkem aplikace zahrnuje bezmála 80.000 odpadových a Re-use míst a další průběžně přibývají,“ říká její autor Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Kontakty pro další informace:

Radek Janoušek

Spolek Ukliďme Česko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

22. duben 2021
Vítáme nové nástroje na ochranu spotřebitele, zejména pokud jde o dvojí kvalitu potravin. Díky schválení novely zákona o potravinách bude stav, kdy se v různých zemích pod stejným názvem prodávají výrobky s různým složením, již doufám minulostí, odpovídá Ing. Dana Večeřová, prezidentka
 
Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje Ministerstva zemědělství ČR.
 
.Celý časopis si můžete prohlédnout zde.
22. duben 2021
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
https://eur-lex.europa.eu/oj/2021/03/direct-access.html?ojYear=2021
 
0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2021/462/EU o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí 2020/467/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 1571)
OJ L 92, 17/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/540/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu
OJ L 108, 29/03/2021, s. 15

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2021/382/EU, kterým se mění přílohy nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 3

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2021/287]
OJ L 75, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/385/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status oblastí prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro určité oblasti (oznámeno pod číslem C (2021) 1064)  
OJ L 76, 04/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/396/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1547)  
OJ L 78, 05/03/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/429/EU ze dne 20. ledna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni
OJ L 86, 12/03/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/450/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1711)  
OJ L 88, 15/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/460/EU, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
OJ L 91, 17/03/2021, s. 7
Prováděcí rozhodnutí 2021/489/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/1809/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1979)  
OJ L 101, 23/03/2021, s. 2
Prováděcí nařízení 2021/519/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2015/1375/EU, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii
OJ L 104, 25/03/2021, s. 36
Prováděcí nařízení 2021/520/EU, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení 2016/429/EU, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat
OJ L 104, 25/03/2021, s. 39
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2018 ze dne 26. října 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/491]
OJ L 105, 25/03/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/364/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/365/EU, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1
OJ L 70, 01/03/2021, s. 9
Prováděcí nařízení 2021/368/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“
OJ L 71, 02/03/2021, s. 4
Nařízení 2021/383/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1107/2009/ES uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin
OJ L 74, 04/03/2021, s. 7
Nařízení 2021/407/EU ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
OJ L 81, 09/03/2021, s. 15
Prováděcí nařízení 2021/413/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko krevní moučka a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 81, 09/03/2021, s. 32
Prováděcí nařízení 2021/419/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/2019/EU, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1213/EU, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
OJ L 83, 10/03/2021, s. 6
Prováděcí nařízení 2021/427/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 84, 11/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/428/EU, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení 1107/2009/ES
OJ L 84, 11/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/459/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenpyrazamin
OJ L 91, 17/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/464/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka
OJ L 94, 18/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/525/EU ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 106, 26/03/2021, s. 3
Rozhodnutí 2021/537/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království
OJ L 108, 29/03/2021, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/363/EU o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii DSM 32159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 70, 01/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/367/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení 883/2010/EU (držitel povolení S.I. Lesaffre)
OJ L 71, 02/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/412/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2017/962/EU, pokud jde o přezkum pozastavení povolení ethoxychinu jako doplňkové látky
OJ L 81, 09/03/2021, s. 30
Prováděcí nařízení 2021/420/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 2020/1097/EU o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku
OJ L 83, 10/03/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/421/EU o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 83, 10/03/2021, s. 21
Prováděcí nařízení 2021/422/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG)
OJ L 83, 10/03/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/426/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 1263/2011/EU, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 84, 11/03/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/485/EU o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy
OJ L 100, 23/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/505/EU o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty
OJ L 102, 24/03/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/506/EU o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 102, 24/03/2021, s. 4
Prováděcí nařízení 2021/507/EU o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení 515/2011/EU
OJ L 102, 24/03/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/508/EU o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o změně nařízení 170/2011/EU (držitel povolení: Prosol S.p.A.)
OJ L 102, 24/03/2021, s. 11

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 2021/469/EU, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení 2019/1198/EU
OJ L 96, 19/03/2021, s. 9

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/418/EU, kterým se mění směrnice 2002/46/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid a citrát-malát hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky používané pro měď
OJ L 83, 10/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/468/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu
OJ L 96, 19/03/2021, s. 6

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 2021/461/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení 834/2007/ES
OJ L 91, 17/03/2021, s. 14

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/399/EU ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení 1305/2013/EU, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021
OJ L 79, 08/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/444/EU, kterým se zavádí program Clo pro spolupráci v oblasti cel a zrušuje nařízení 1294/2013/EU
OJ L 87, 15/03/2021, s. 1
Nařízení 2021/522/EU, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení 282/2014/EU
OJ L 107, 26/03/2021, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/533/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 106, 26/03/2021, s. 60

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 2021/374/EU, kterým se mění nařízení 2020/884/EU, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení 2017/891/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení 2016/1149/EU, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení 2016/1149/EU
OJ L 72, 03/03/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/384/EU o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení 637/2009/ES
OJ L 74, 04/03/2021, s. 27

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2021/401/EU, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
OJ L 79, 08/03/2021, s. 7
Prováděcí směrnice 2021/415/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků
OJ L 81, 09/03/2021, s. 65

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

 

Autor: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-brezen-2021.aspx


Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 29. 3. 2021

22. duben 2021

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. 

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS

Datum konání: 10. června 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)

Začátek webináře: 9:00 hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 5. června 2021!

Bližší informace naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast

 Pozvánka_10.6.2021

22. duben 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Evropskou komisí pořádá v pátek 23. dubna od 10:00 hodin Spotřebitelský dialog. Jde o setkání představitelů Evropské komise a daného členského státu s odborníky a také s veřejností, které se věnuje aktuálním otázkám ochrany spotřebitele. Letošním tématem je digitální a zelená transformace Evropské unie.

 

Spotřebitelský dialog je vrcholnou akcí, kterou sledují lidé v celé EU. Diskutovat budeme o ochraně spotřebitele a udržitelné spotřebě a součástí je i interaktivní diskuse s veřejností,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který na setkání představí novou českou Strategii spotřebitelské politiky na roky 2021-2030.

Akce se zúčastní eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, chybět nebudou ani další zástupci Evropské komise, státní správy, spotřebitelských organizací, podnikatelů i akademické obce.

Evropská komise zveřejnila Nový program pro spotřebitele obsahující priority a opatření spotřebitelské politiky na příštích pět let v listopadu 2020. „Aby mohly být všechny naplánované aktivity na evropské i vnitrostátní úrovni uskutečněny, je třeba úzké spolupráce mezi spotřebiteli, podnikateli a dalšími dotčenými subjekty, proto Evropská komise organizuje sérii spotřebitelských dialogů,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Dosud se dialogy konaly v Portugalsku, Francii, Švédsku a Slovinsku.

Cílem Spotřebitelského dialogu v České republice je vyslechnout, jak všechny zúčastněné strany vnímají svou úlohu v procesu digitální a zelené transformace Evropské unie. Jednání bude probíhat v češtině a angličtině, tlumočení je zajištěno.

AVÍZO 23. 4. 2021, 10:00 h „Spotřebitelský dialog na téma Nový program pro spotřebitele: digitální a zelená transformace Evropské unie“

 • Kdy: pátek 23. 4. 2021, 10:00 - 12.30 h
 • Kde: on-line živě
 • Kdo:
  • eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders
  • vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
  • náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková
  • ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička
  • prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza
  • člen Rady ČTÚ a předseda Spotřebitelského poradního výboru Lukáš Zelený
  • a další zástupci Evropské komise, státní správy, spotřebitelských organizací, podnikatelů i akademické obce

Pro úplnost:

Technické pokyny k připojení a další informace jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/novy-program-pro-spotrebitele-_-spotrebitelsky-dialog--260744/

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zve-na-spotrebitelsky-dialog--diskutovat-o-ochrane-spotrebitele-budou-i-predstavitele-evropske-komise--260841/

22. duben 2021

Uherské Hradiště 20. dubna (ČTK) - Oblíbenou akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska, která už léta symbolicky zahajuje cyklistickou sezonu na jihovýchodní Moravě, přesunuli pořadatelé kvůli epidemickým opatřením na 10. července. Původně měli zájemci na několik cyklistických a pěších tras vyrazit už koncem dubna. ČTK to dnes sdělila Hana Patková ze spolupořádajícího Městského informačního centra Uherské Hradiště.

Na programu je letos 16. ročník vyjížďky, která každoročně přiláká stovky lidí. "Jako pořadatelé věříme, že v létě nám již situace dovolí, aby mohla akce, která je součástí seriálu Krajem vína, proběhnout v klasickém formátu, tedy se zahájením a starty z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Připraveny budou opět trasy pro cyklisty i pro pěší, se zastávkami ve vinařstvích a vinných sklepech regionu, kde se na účastníky už nyní těší vinaři," uvedla Patková.

Podrobnosti k registraci, programu a jednotlivým trasám budou k dispozici na webových stránkách a facebooku spolupořádajícího Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

K přesunutí z dubnového na červencový termín přistoupili organizátoři už loni. Tehdy se akce zúčastnilo zhruba 500 lidí. Běžně bývá účastníkům k dispozici sedm cyklistických a dvě pěší trasy. Liší se náročností i délkou. Pojmenovány jsou po vinných odrůdách, obcích a regionech, kterými vedou. Pro loňský ročník se jejich počet rozhodli organizátoři zredukovat.

Městské informační centrum se podílí nejen na jarním zahájení, ale také podzimním uzavírání cyklistické sezony. Uherskohradišťsko se pyšní bohatou sítí hojně využívaných cyklostezek. Páteřní je cyklostezka podél Baťova kanálu, města a obce v regionu však v posledních letech vybudovala a stále budují další úseky.

chv dr

21. duben 2021

Tisková zpráva – Ve 12. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) se podpora zaměří především na posílení soběstačnosti ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu a začínající zemědělce.

Podpora vyšší míry soběstačnosti ovoce a zeleniny, včetně brambor, ale i živočišné výroby jsou hlavní cíle 12. kola Programu rozvoje venkova.

„Dotace jsou určeny nejen na primární produkci, ale i na její zpracování. Zájemci tak mohou získat prostředky například na vybudování skladů pro ovoce a zeleninu, na nákup speciálních strojů pro ovocnářství a zelinářství, na ochranné sítě proti ptákům nebo na nosné konstrukce do sadů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace budou přínosné i pro české spotřebitele. V obchodech pak totiž budou mít k dispozici domácí sezónní produkty po delší část roku.

„Nově vybudované sklady umožní, abychom produkci uchovali kvalitní a čerstvou, a mohli tak zákazníkům nabízet ovoce a zeleninu z českých polí mnohem déle, než jen po dobu sklizně nebo krátce po ní,“ uvedl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

„Ve dvanáctém kole Programu rozvoje venkova vítám podporu investic pro sektory ovoce a zeleniny, které jsou správným krokem ke zvýšení soběstačnosti,“ uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Aby byla zajištěna nezbytná generační obměna v zemědělství, bude Ministerstvo zemědělství (MZe) podporu směřovat také k mladým začínajícím zemědělcům do 40 let. Na rozjezd podnikání mohou žádat o dotaci přibližně 1,2 milionu korun (45 tisíc euro). Dotace půjdou i na vzdělávání a rozšiřování znalostí.

Předběžné rozdělení podpory ve 12. kole PRV

Operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

40 000 000

Informační akce

15 000 000

Investice do zemědělských podniků

3 750 000 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 250 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

200 000 000

Konečná částka na jednotlivé operace bude upřesněná podle aktuálního kurzového přepočtu, případně navýšena o nevyčerpané peníze z předchozích kol programu. Žádosti ve 12. kole PRV mohou zájemci podávat prostřednictvím Portálu farmáře od 15. června do 13. července 2021.

Úplné znění Pravidel je k dispozici na internetové adrese MZe www.eagri.cz/prv  (https://1url.cz/UK1bF) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

21. duben 2021

Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. 

SBÍRKA POTRAVIN 2021 - JARNÍ KOLO

Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna 2021. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Již od 19. dubna po dobu 14 dnů lze darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. 

sbirka-potravin_logo_final.png

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz.

Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech.

Informace o možnostech darování potravin:

Další informace:

 • Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.
 • Press centra pro případné rozhovory budou dostupná v den sbírky 24. dubna 2021.

 

Kontakt pro média:

Sbírka potravin

Miroslav Dinga

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 736 683 642

www.sbirkapotravin.cz


Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropskou federací potravinových bank.

Zdroj: SOCR ČR

Link: Sbírka potravin 2021 - jarní kolo | SOCR.cz

21. duben 2021

Praha 20. dubna (ČTK) - Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva, meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů, tedy 14 velkých piv, na 135 litrů, a byla tak nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, sdělili dnes ČTK zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Předloni byla výroba rekordní, činila 21,6 milionu hektolitrů. "Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně," uvedl předseda svazu František Šámal.

V restauracích se loni vypila čtvrtina piv, předloni šlo o třetinu. Činnost ukončilo podle svazu 500 hospod, letos se očekávají další stovky. Negativní vliv na sektor má podle svazu nejen samotné zavření restaurací, ale také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nebo rušení sportovních a kulturních akcí. "To nejmenší, co může nyní stát udělat, je otevření zahrádek. Šíření koronaviru to nezhorší, ale řadu hospod to může zachránit. Lidé se potřebují setkávat," dodala výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

O šest procentních bodů na 46 procent vzrostl prodej piva ve skleněných lahvích. O osm procentních bodů z celkového výstavu kleslo množství prodaného sudového piva, v této kategorii jde ale o pokles o 30 procent. PET lahve se udržely na 11 procentech celkového výstavu. O tři procentní body na 15 procent celkového výstavu si polepšilo pivo v plechovkách. O více než polovinu na dvě procenta celkového výstavu klesl prodej tankového piva.

O 12 procent vzrostl prodej nealkoholických piv a míchaných nápojů na bázi piva. Zatímco dříve Češi preferovali mixy s alkoholem, nyní pijí spíš nealko.

Loni poprvé po devíti letech klesl export, meziročně o 381.000 hektolitrů na zhruba pět milionů hektolitrů.

Import piva do ČR loni vzrostl o 56.000 hektolitrů, tedy o 12,8 procenta na 492.000 hektolitrů. Většina, 480.000 hektolitrů, je ze zemí EU. Na tuzemské spotřebě se dovážené pivo podílí zhruba třemi procenty.

Nadále roste obliba vícestupňových a silnějších ležáků, které začaly nad výčepními pivy převažovat v roce 2017. Loni byl jejich podíl 55,8 procenta. O 3,4 procentního bodu na jedno procento ale klesl podíl ostatních piv, kam patří například silná piva.

V loňském roce klesl prodej i dalších alkoholických nápojů. Podle údajů Unie výrobců a dovozců lihovin klesl prodej lihovin meziročně o 4,3 procenta. V hotelech, kavárnách a restauracích poptávka po lihovinách loni meziročně klesla o 43 procent. Lihovarníci v této souvislosti upozorňují na pokles počtu turistů a zahraničních pracovníků.

drh mol jw

Zdroj: ČTK

20. duben 2021

Praha 20. dubna (ČTK) - Za prodej potravin dvojí kvality v tuzemských obchodech bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Počítá s tím novela zákona o potravinách, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zákaz prodeje se týká výrobků zaměnitelných za jiné výrobky v ostatních zemích EU, ale s podstatně odlišným složením. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

"Čeští spotřebitelé nebudou spotřebiteli druhé kategorie," komentoval to již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Podepsaná novela vzbudila během svého projednávání v Parlamentu pozornost hlavně kvůli snaze části poslanců prosadit do ní povinné kvóty na prodej vybraných tuzemských potravin v obchodech. Zastánci argumentovali například zvýšením potravinové soběstačnosti. Odpůrci naproti tomu varovali před možným zdražením a nedostatkem. Kvůli návrhu hrozila Evropská komise Česku žalobou. Sněmovna nejprve kvóty na návrh poslanců SPD do novely vložila, ale pak je na návrh Senátu opět vyřadila.

Podle Agrární komory se návrhem na povinné kvóty alespoň upozornilo na problém nízké domácí produkce na pultech. Zákaz prodeje potravin dvojí kvality komora přivítala. Naproti tomu Svaz obchodu a cestovního ruchu označil kvóty za paskvil.

Novela také zmírňuje přísnost definice české potraviny. "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků," uvedla vláda v důvodové zprávě.

Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je to nutné zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny. Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením. Může jít třeba o natrženou fólii u potraviny na tácku nebo o nakrájený bloček sýra, který není zcela zabalen do fólie.

nlm jw

20. duben 2021

V letošním roce se uskuteční již sedmý ročník workshopu MEMPROPO 2021.  Počátky tohoto workshopu spadají do období projektu KUSmem, který byl realizován z programu Komplexní udržitelné systémy na Ministerstvu zemědělství. V prvních čtyřech ročnících workshopu v letech 2015 až 2018 se prezentovaly většinou výsledky projektu KUSmem. Ten se zaměřoval z větší části na využití membránových technologií v potravinářském průmyslu. Česká membránová platforma spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny při PK ČR byly v rámci projektu KUSmem garanty propagace výsledků projektu.

Letošní ročník MEMPROPO 2021 se uskuteční v novém prostředí Centra polymerních systémů při UTB Zlín. Hlavním tématem bude opět situace s využíváním vody v potravinářském průmyslu a obecně i využívání moderních technologií pro čištění odpadních vod. Workshop se uskuteční dne 14. října 2021 a mezi přednášejícími budou specialisté VŠCHT Praha, VUT Brno. Bude se konat ve spolupráci České membránové platformy, České technologické platformy pro potraviny při PK ČR, VŠCHT Praha a Centra polymerních systémů při UTB ve Zlíně. Účastníci akce obdrží mimo jiné i sborník přednášek. Akce bude pořádána pro účastníky workshopu bezplatně a registrovat se k účasti na akci lze již nyní v registračním formuláři.

MEMPROPO 2021

20. duben 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení.

Česká republika potřebuje silný Úřad, jenž bude s potřebnou autoritou chránit trh, podporovat hospodářskou soutěž i rozhodovat o férovosti veřejných zakázek. A platí to dvojnásobně v současné bouřlivé době, kdy se moderní společnost v globálním měřítku ocitla v situaci, kterou dosud nezažila. Domnívám se, že koronavirová pandemie a související opatření mohou ve svých důsledcích vést k ekonomické krizi a také k zásadním proměnám některých sektorů. Lze předpokládat, že mnozí soutěžitelé se v nestandardních podmínkách budou uchylovat výrazně častěji k praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Bude proto obzvláště důležité provádět důraznou, cílevědomou a nekompromisní soutěžní politiku,“ uvedl v úvodním slově k výroční zprávě předseda Úřadu Petr Mlsna.

Jednotlivé kapitoly výroční zprávy jsou věnovány oblastem pravomocí Úřadu: ochraně hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontrole významné tržní síly a poradenství v oblasti veřejné podpory. V každé z těchto kapitol je část věnovaná aktuálnímu vývoji legislativy, statistice a charakteristice příslušných aktivit Úřadu a vybraným případům. Výroční zprávu doplňují kapitoly o mezinárodní spolupráci Úřadu a informačním servisu.

V oblasti hospodářské soutěže Úřad v roce 2020 vydal 65 prvostupňových rozhodnutí, v nichž uložil pokuty převyšující 266 milionů korun. Zakázaných dohod se týkalo 11 rozhodnutí, přičemž v sedmi případech se jednalo o horizontální kartely. Za nejvýznamnější lze považovat dva bid riggingové kartely v oblasti informačních technologií a kartel v nákladní železniční dopravě. Čtyři rozhodnutí pokutovala protisoutěžní dohody o určování cen pro další prodej uzavírané většinou mezi distributory a maloobchodními prodejci. Jeden případ se týkal zneužití dominantního postavení prosazovaného prostřednictvím nepřiměřených podmínek ve smlouvách. V oblasti dozoru nad protisoutěžním jednáním orgánů veřejné správy bylo vydáno pět sankčních rozhodnutí týkajících se obecně závazných vyhlášek regulujících hazardní hry, jedno rozhodnutí bylo vedeno kvůli pravidlům pro parkování hybridních automobilů. Spojování soutěžitelů se v roce 2020 týkalo 48 rozhodnutí.

Na druhém stupni bylo v oblasti hospodářské soutěže vydáno sedm rozhodnutí. K nejvýznamnějším například patří potvrzení více než desetimilionové pokuty pro OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. U soudního přezkumu dosáhl Úřad v roce 2020 výrazných úspěchů při obhajobě svých soutěžních rozhodnutí. Krajský soud v Brně zamítl sedm z devíti podaných žalob a Nejvyšší správní soud ve všech čtyřech případech řešených v roce 2020 rozhodl pozitivně pro ÚOHS.

V oblasti významné tržní síly Úřad v roce 2020 vydal dvě rozhodnutí a za nedovolené praktiky uložil pokutu převyšující 32 milionů korun.

Agenda Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v roce 2020 významně vzrostla, a to především z hlediska počtu přijatých podnětů (95,9 %), počtu podaných návrhů (o 20,6 %) a počtu zahájených správních řízení (o 12,7 %). Významný nárůst počtu obdržených podnětů k zahájení řízení z moci úřední nevedl ke zvýšení počtu řízení zahajovaných z moci úřední, což ukazuje na nedůvodnost obdržených podnětů. Úřad v roce 2020 ukončil devět kontrol, v šesti případech konstatoval porušení kontrolovaného ustanovení. V I. stupni veřejných zakázek bylo v roce 2020 vydáno 377 rozhodnutí ve věci a uloženo 65 pokut v celkové výši 11 904 000 korun. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí I. stupně v roce 2020 činila 38,8 dne.

Na II. stupni veřejných zakázek pokračoval trend mírného navyšování počtu podaných rozkladů. V roce 2020 vylo vydáno 223 rozhodnutí o rozkladu, z nichž přibližně v 66 % bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí. Průměrná doba pro vydání rozhodnutí předsedy klesla na 53 dny. Úřad v roce 2020 zpřísnil sankce – vzrostla výše pokut uložených na základě druhostupňových rozhodnutí téměř o sedm procent, přičemž počet uložených pokut o téměř 17 % poklesl. Celkem bylo ve II. stupni uloženo 25 pokut v celkové výši 11 021 000 korun. V oblasti soudního přezkumu roce 2020 o třetinu poklesl počet podaných žalob a kasačních stížností podaných k příslušným soudům. Úřad byl v jednáních před Krajským soudem v Brně úspěšný v 64 % případů, v jednáních před Nejvyšším správním soudem v 74 % případů.

V oblasti veřejné podpory byla stěžejní činnost Úřadu v roce 2020 zaměřena především na spolupráci s Evropskou komisí při vyjednávání velkého množství programů podpory přijímaných v reakci na ekonomické následky celosvětové pandemie nemoci covid-19. Do konce roku 2020 bylo pro Českou republiku notifikováno 26 programů podpory.

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020

Tiskové oddělení ÚOHS
21/059

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3011-vyrocni-zprava-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze-za-rok-2020.html

20. duben 2021

Belgie zakázala biopaliva na bázi sójového a palmového oleje kvůli obavám o životní prostředí, odlesňování a ztrátu biodiverzity. Cílem opatření je snížit poptávku po biopalivech a navýšit využití elektřiny, posílena by rovněž měla být doprava vlakem. Zákaz použití biopaliv z palmového oleje vejde v platnost v polovině roku 2022, paliva ze sóji budou následně zakázána v roce 2023.

Více informací zde.

20. duben 2021

Praha 19. dubna (ČTK) - Pražský magistrát přikáže od září svým školám nakupovat pro školní jídelny vejce od slepic z bezklecových chovů. Dnes o tom rozhodli městští radní. Schválené usnesení umožní školám nadále dočasně nakupovat i z klecových chovů za předpokladu, že neseženou za přijatelnou cenu vejce z neklecových. Praha zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké škol. Základní a mateřské provozují městské části.

Opatření bude platit od nového školního roku, vedení města nicméně k povinnosti přidalo doušku "...pokud to umožní situace na dodavatelském trhu a pokud to odpovídá zásadám péče řádného hospodáře". Pokud by se tak školám nepodařilo najít vejce za přijatelné ceny, podle usnesení mohou "...dočasně nakupovat vejce z klecových chovů, dokud se situace na trhu nezlepší." Magistrát také doporučil městským částem, aby postupovaly stejně.

V důvodové zprávě k usnesení se píše, že město vychází ze studie, podle které není ekonomický důvod, aby vejce z neklecového chovu stálo o více než 40 haléřů více než to z klecového. "Například řetězec Makro při srovnání balení o stejné velikosti prodává podestýlková vejce za cenu o asi 50 haléřů za kus nižší než klecová. Podle navrhovatelů se jedná o přijatelnou cenu za zvýšení welfare (kvality života) hospodářských zvířat," stojí v dokumentu. Parlament loni schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027.

Šéf klubu Prahy Sobě v pražském zastupitelstvu Jan Čižinský (Praha Sobě) dnes řekl, že usnesení mluví také o přípravě komplexní koncepce přechodu školních jídelen v metropoli na udržitelné stravování. "Pokud se to podaří, tak to bude obrovská vzpruha pro zemědělce na okrajích Prahy," řekl. Dodal, že školní jídelny jsou nezanedbatelnou kupní silnou a mohou odebírat velké množství potravin od drobných zemědělců.

Magistrát podle dokumentu loni uskutečnil průzkum mezi 390 pražskými školami, podle kterého asi 18 procent z nich již vejce z bezklecových chovů odebírá. V Praze je podle rejstříku ministerstva školství 400 mateřských, 292 základních a 188 středních škol.

psc mha

Zdroj: ČTK

20. duben 2021

Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářství

Zásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Ten byl schválen Usnesením Vlády České republiky č. 100 ze dne 1. února 2021.

Přílohy

 

MZe_Agricovid

19. duben 2021

Tři senátoři Kongresu USA se postavili za výzvu Centra pro vědu a veřejný zájem (Center for Science in the Public Interest – CSPI), aby americký Úřad pro potraviny a léky (Food and Drug Administration – FDA) stanovil maximální limit pro obsah opiátů v importovaném máku. Tento krok se udál v důsledku minimálně 12 úmrtí na území USA z nedávné doby, spojených s konzumací kontaminovaných makových semen.

Rostlina mák setý je známa kvůli produkci semen, která se v potravinářství používají, ale jiné části rostliny jsou zdrojem opiátů, a z toho důvodu je pěstování máku setého v USA úplně zakázáno. Povolen je dovoz, ale opět pouze makových semen. Ostatní části rostliny jsou evidovány jako kontrolované látky a jejich dovoz není povolen. Nicméně, zralá semena při zpracování mohou být nešetrným zacházením (nebo záměrně) kontaminována opiáty z jiných částí rostliny a vyšší dávka opiátů může být při určitém způsobu zpracování životu nebezpečná. Problémem jsou pak dodávky makových semen pochybného původu kontaminované opiáty, ze kterých si někteří spotřebitelé záměrně dělají odvary. Většina výše uvedených úmrtí je s tímto jevem spojena. Taková semena lze údajně koupit přes online prodejce, jako je Amazon nebo eBay. To však vrhá velmi negativní světlo na potravinářský mák, který je běžně využíván, ať už pro dekorační nebo náplňové účely u pekařských výrobků. Nicméně, někteří Američané považují maková semena za drogu a jejich používání se vyhýbají.

Výše uvedení zákonodárci se podporou výzvy snaží zainteresované úřady (FDA, DEA - Drug Enforcement Administration - Úřad pro potírání drog a CBP - Customs and Border Protection – Americká celní správa) přimět ke koordinovanému úsilí s cílem zamezit dovozu máku kontaminovaného vyšším obsahem opiátů, protože v současné době chybí legislativní a vymahatelné stanovení maximálního obsahu pro dovoz. Podle dostupných informací se FDA touto výzvou bude v nejbližší době zabývat.
Největšími vývozci makových semen do USA jsou podle amerických dovozních statistik v posledních letech Španělsko, Turecko, Nizozemí, Velká Británie a celkový objem dovozu položky KN 1207 91 – maková semena tvoří cca 20 mil. USD ročně. Z České republiky, jako země s historií pěstování vysoce kvalitního modrého potravinářského máku, který nedávno dokonce získal ochranu na úrovni EU jako chráněné zeměpisné označení, jsou aktuální vývozy do USA relativně nízké, pohybují se pod 1 % z celkového dovozu do USA. V případě zájmu o vývoz této komodity, kde je možné opřít se o tradici a kvalitu, je zemědělský diplomat Petr Ježek připraven poskytnou plnou součinnost.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
Mob: +1 202 507-3859, Mob ČR: +420 601 558 079, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

19. duben 2021

Praha 18. dubna (ČTK) - Z potravin v obchodech letos od začátku roku nejvíce zdražily papriky, dále mrkev a česnek. Za kilogram paprik zákazníci v březnu zaplatili průměrně téměř 75 korun, zatímco v lednu necelých 60 korun. Zlevnila naopak rajčata a brokolice, v poklesu pokračovaly i ceny vepřového. Cena kostky másla klesla letos ke 33 korunám, kde byla naposledy v červnu 2016. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl Český statistický úřad.

Růst cen paprik po zimě je podle dat ČSÚ tradiční. Maxima dosahuje obvykle v květnu, v posledních dvou letech to bylo přes 90 korun za kilogram, v květnu 2015 dokonce přes 100 korun. Jde o průměrné ceny, v obchodech se nyní třeba červené papriky prodávají i kolem 130 korun za kilogram.

Kromě paprik platili lidé v obchodech více také za mrkev, která zdražila z lednových 20,57 Kč za kilogram na březnových 23,28 Kč/kg. Loni v březnu stála méně než 20 korun. Výrazně stoupá i cena česneku. Loni v březnu za něj spotřebitelé platili v průměru zhruba 130 korun za kilogram, letos v březnu už přes 172 korun. Jen od ledna do března česnek na kilogramu podražil o více než 13 korun.

Výkyvy cen ovoce a zeleniny jsou podle ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslava Koberny před novou sklizní obvyklé zejména u komodit, jejichž dlouhodobé skladování je obtížné. U vysokých cen paprik jsou důvodem problémy s dostupností. "Je hodně studené jaro, papriky nestačí dozrát, produkce z jarních sklizní například ve Španělsku, Itálii a možná i v severní Africe se opozdila,“ řekl ČTK. Je podle něj možné, že jde i o více důvodů najednou, například nepříznivé počasí a dopady pandemie koronaviru na pracovní síly v zemědělství. Rajčata jsou třeba na výkyvy počasí méně citlivá a navíc se jich dost pěstuje v tuzemsku.

Současné vysoké ceny se mohou podle Koberny ještě chvíli udržet. Nicméně jak bude postupně dozrávat úroda v Česku i v zahraničí, půjdou ceny dolů.

Ze čtyř desítek potravin, jejichž průměrné ceny statistici poskytli, jich od ledna do března téměř polovina zlevnila. Kilogram rajčat nabízeli prodejci v lednu v průměru za 58 korun, v březnu za 50 korun. Také brokolice zlevnila, a to o pětinu na 19,35 Kč za kus. Levnější byly rovněž ledový salát, hroznové víno a zelí.

Za maso platí letos zákazníci méně než loni v březnu. Nejvíce je to znát u vepřové pečeně, za kterou loni v březnu platili přes 140 korun za kilogram, letos v březnu zhruba o 42 korun méně. Od ledna do března cena klesla o 19 korun, pod 100 korun se dostala v únoru. U vepřové kýty cena letos kolísá, ale proti loňsku je nižší zhruba o desetinu. Asi desetinový meziroční pokles ceny je patrný rovněž u kuřat, která se v březnu prodávala za 57,15 Kč/kg. V únoru byla kuřata i za méně než 53 korun.

Cena vepřového bude podle Koberny stoupat kvůli rostoucí poptávce v Asii a uvolnění vývozu z Německa po africkém moru prasat. Částečně bude zvyšování ceny souviset s dalším útlumem produkce v Dánsku a Nizozemsku.

Cena másla, která se v říjnu 2017 vyšplhala přes 60 korun za čtvrtkilovou kostku, letos klesla ke 33 korunám. V březnu průměr činil 32,80 koruny, loni v březnu to bylo téměř 42 korun. Oproti loňsku jsou levnější také mléko, jogurty, sýr či vejce. Cena másla je podle Koberny ovlivněna velikonočními svátky, kdy výrazně stoupá poptávka a sezonně nižší produkce mléka v jarním období.

Nejvýraznější meziroční zlevnění je patrné u brambor, lidé je kupují o dvě pětiny levněji než před rokem. V průměru nyní kilogram stojí 12,30 koruny, loni přes 21 korun.

Potraviny a bydlení patří mezi největší výdajové položky českých domácností. V roce 2019 utratila průměrná domácnost za potraviny a nealkoholické nápoje zhruba 2500 korun na člověka za měsíc, tedy pětinu spotřebních výdajů. Největší částku u potravin představuje maso, a to asi 23 procent. Zelenina a brambory mají ve výdajích za potraviny zhruba desetinový podíl.

Ceny zeleniny v letošním roce (v Kč):

Zelenina leden únor březen
papriky (kg) 59,16 67,45 74,83
okurky salátové (kg) 43,62 53,36 44,96
rajčata (kg) 58,13 57,81 50,06
mrkev (kg) 20,57 21,90 23,28
česnek (kg) 158,93 173,54 172,50
brokolice (ks) 24,13 24,79 19,35
cibule (kg) 14,51 15,80 15,52
ledový salát (ks) 23,08 23,39 20,90
zelí bílé (kg) 15,61 14,70 15,28
květák (ks) 38,50 37,50 39,01
brambory (kg) 12,65 13,72 12,31

Zdroj: ČSÚ

gcm jw

19. duben 2021

Praha 18. dubna (ČTK) - Označení potravinářskou cechovní normou má 1858 výrobků od 194 společností. Předloni bylo zapojených firem 109, meziročně tak počet vzrostl o zhruba 80 procent. ČTK to sdělila mluvčí Potravinářské komory Helena Kavanová. Potraviny vyrobené podle norem by měly mít nadstandardní charakteristiky proti srovnatelným výrobkům na trhu.

Aktuálně je schváleno 287 norem, nejsou pokryté pouze komodity týkající se čerstvého ovoce a zeleniny s výjimkou brambor. Dál nejsou cechovní normy, které by hodnotily zpracované ovoce a zeleninu jako jsou kompoty nebo zeleninové šťávy. Chybí také například u koření, snídaňových cereálií a některých cukrovinek. Loni například vznikly normy na mnohé pekařské výrobky, nebo na ruské vejce v aspiku.

"V letošním roce bychom rádi dokončili normy na jemné pečivo. Jemné pečivo, to jsou například loupáčky, šátečky, koblihy, buchtičky, vánočky, a další. Vyhláška přesně stanovuje, kolik tuku a cukru musí pečivo obsahovat, aby se mohlo označit jako jemné. Běžné pečivo má tuku a cukru méně. Rozdíl mezi jemným pečivem a běžným pečivem na omak je jeho jemnost, běžné pečivo je naopak křupavé," dodala Kavanová. V letošním roce by pak podle ní měli do projektu vstoupit například chovatelé prasat nebo výrobci krmiv.

U pekařů má největší počet registrovaných výrobků řetězec Globus, má jich 56. "Pečivo, které vyrábíme ve všech patnácti pekárnách ručně a od základu, nese označení Poctivá výroba Globus. Pokud je tu ale možnost České cechovní normy, jak kvalitu našich výrobků potvrdit a deklarovat na vyšší úrovni, jsme rádi, jde o ocenění svědomité práce našich pekařů," uvedl vedoucí výroby a prodeje pekáren, cukráren a Café Globus Pavel Meduna. Jde hlavně o chleby, vánočky či mazance.

Cechovní normy komora zavedla podle vzoru Rakouska, kde se vztahují na 30.000 produktů. V Česku komora projekt připravovala dva roky, spustila ho v roce 2017.

V Česku je nyní řada značek označujících kvalitu potravin. Nejznámější je Klasa, kterou stamiliony korun ročně podporuje i stát. Další je například Regionální potravina, která je vázaná na daný kraj. Mezi další patří logo Vím, co jím, které by mělo označovat potraviny obsahující uváděné výživové hodnoty. Logo Zdravá potravina se zase objevuje na pokrmech, které neobsahují zbytečné množství chemických konzervačních látek a barviv.

drh jw

 
16. duben 2021

Praha 15. dubna (ČTK) - Stát loni přes 13,2procentní zvýšení spotřební daně na lihoviny vybral o 5,7 procenta méně peněz, šlo o 7,8 miliardy korun. ČTK to dnes sdělila Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL), podle níž šlo o nejnižší inkaso od roku 2017. Její výkonný ředitel Vladimír Darebník ale připouští, že výběr snížený o 466 milionů Kč je daný kromě vyšší ceny alkoholických nápojů také zavřením gastronomie a omezením cestovního ruchu kvůli pandemii. Loni podle údajů UVDL klesl prodej lihovin o 4,3 procenta.

V hotelech, kavárnách a restauracích poptávka po lihovinách loni klesla o 43 procent. Propady prodejů lihovin byly způsobené také odlivem zahraničních pracovníků.

Unie dlouhodobě upozorňuje na to, že daně na lihoviny jsou vyšší než na jiné alkoholické nápoje, jako třeba šumivé víno nebo pivo. Šest desetin výběru daně z alkoholických nápojů tak podle organizace připadlo loni na lihoviny, i když činí 28procentní spotřebu alkoholu.

"Ve většině sousedních zemí je rozdíl v zatížení lihovin a ostatních alkoholických nápojů nižší. Podle výpočtů UVDL by stát při uplatnění jednotné sazby daně na líh u všech druhů alkoholických nápojů vybral v roce 2020 až o 14 miliardy korun více," dodala unie.

Na problematiku se snaží unie upozornit také facebookovou kampaní s Pepou Vípilem, jehož jméno se skládá z první písmen slov Víno, Pivo, Lihoviny. Ten vysvětluje stanovisko unie, že není tolik důležité co, ale kolik toho člověk vypije.

Od začátku loňského roku stoupla spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin. Spotřební daň v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu stoupla z 57 korun na 64,50 koruny. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýkalo. Vláda zvýšení spotřební daně obhajovala omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel.

drh jw

 
16. duben 2021

Sedmý ročník konference pro klienty Autorizované obalové společnosti EKO-KOM pořádáme s cílem seznámit Vás s aktuálními změnami, které přináší nové právní předpisy v oblasti obalů i odpadů.

 

Účast na konferenci je pro klienty AOS EKO-KOM zdarma

Termín: úterý 27. dubna 2021

Místo: Online platforma Happenee.

Pozvánku s odkazem na stream konference Vám zašleme po potvrzení Vaší účasti na konferenci. Pořadatel konference: EKO‐KOM, a.s. V případě Vašich dalších dotazů se, prosím, obracejte na tel: 602 61 22 77 (Hana Hradecká), e‐mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace naleznete v pozvánce.

Pozvánka

16. duben 2021

Jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí v našem muzeu je Bylinkový den. 

V souvislosti s aktuálními omezeními je Národní zemědělské muzeum stále uzavřeno a na Bylinkový den v muzeu v podobě a rozsahu, jak jste ho znali, si budeme muset ještě rok počkat. My vás ale o bylinky připravit nechceme, proto jsme na sobotu 17. dubna 2021 připravili Bylinkový trh. Od 9 do 17 hodin si můžete přijít na muzejní dvůr nakoupit nejen sazenice bylinek, ale také bylinné produkty.

Z důvodů aktuální situace je vstup zdarma.

Se všemi dospělými i dětskými milovníky bylinek si je můžeme připomenout také v pohodlí vašich domovů na našem webu Bylinkový týden online

Vážení návštěvníci Bylinkového trhu,
děkujeme, že dodržíte pravidla pro bezpečné nakupování – rozestupy 2 metry, nošení respirátorů a dezinfekce rukou. Během trhu nebude možné na muzejním dvoře konzumovat jídlo a pití, z hygienických důvodů bude mimo provoz kolotoč a houpačky.
Děkujeme za pochopení.

Zdroj: NZM Praha

Link: https://www.nzm.cz/aktuality/bylinkovy-trh-v-sobotu-17-dubna

15. duben 2021

Wellington 14. dubna (ČTK) - Nový Zéland kvůli obavám o dobré životní podmínky zakazuje vývoz živých krav a jiných hospodářských zvířat po moři. Zákaz začne v plném rozsahu platit až za dva roky, aby poskytl možnost přizpůsobit se podnikatelům, kteří v této oblasti investovali, uvedl dnes ministr zemědělství Damien O’Connor citovaný agenturou AP.

Země vývoz zvířat na lodích pozastavila už loni po nehodě plavidla, při které se utopilo přes 40 členů posádky a 5800 kusů dobytka. Loď plující do Číny se tehdy potopila při bouři nedaleko Japonska.

"Nový Zéland musí zůstat na špici ve světě, kde jsou dobré životní podmínky zvířat pod stále přísnější kontrolou, pokud skutečně chceme být nejetičtějšími producenty potravin," uvedl ministr O’Connor a dodal, že reputace země bude vždy přednější, než finanční zisky.

Novozélanďané loni vyvezli živá zvířata v hodnotě 261 milionů novozélandských dolarů (přibližně čtyři miliardy korun), což je trojnásobné zvýšení oproti předchozímu roku. Stále to však představuje jen zlomek exportu zemědělských produktů, hlavního vývozního artiklu, připomíná AP.

lsa ank

15. duben 2021

Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané zaměstnavatelům testovat zaměstnance i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo pracoviště platný. Hospodářská komora upozorňuje, že výklad Ministerstva průmyslu a obchodu ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být zpravidla proveden na pracovišti.

Přikládáme odpověď ministerstva.

 
 
Země živiteklka