Mezinárodní konference INSECTA 2022 si klade za cíl poskytnout přehled o nejmodernějších technologiích hmyzu pro potravinářské, krmné a nepotravinářské využití. Témata pokrývají celý hodnotový řetězec od výzkumu, chovu a zpracování až po bezpečnost a zhodnocení odpadu. Odborníci proto diskutují o technologických i etických a environmentálních aspektech.

INSECTA 2022, Giessen, Německo 14.-16. 9. 2022: https://insecta-conference.com/