27. říjen 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci cílené kontrolní akce zaměřené na bezpečnost potravin z dovozu zjistila devět nevyhovujících šarží čerstvých potravin o celkové hmotnosti přes 1,6 tuny původem z Kambodže a Thajska. Kontroly byly provedeny ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně.

Důvodem nevyhovění bylo překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost reziduí pesticidů. V některých případech naměřené hodnoty překročily o více než řád limit stanovený právním předpisem. U jednotlivých šarží rozbor v národní referenční laboratoři na SZPI potvrdil nadlimitní přítomnost u 1–8 reziduí pesticidů.

Jedná se o následující potraviny:

RED CHILLI, Lot No. C074, velikost šarže: 130 kg, nevyhovující parametry: benzalkonium chlorid (zjištěno: 0,28 mg/kg, limit: 0,1 mg/kg), fenpropathrin (zjištěno: 0,14 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), triazophos (zjištěno: 0,14 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

Sweet Basil, LOT: SHP0282A, velikost šarže: 168,2 kg, nevyhovující parametry: chlorfenapyr (zjištěno: 0,42 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), chlorothalonil (zjištěno: 2,2 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), lufenuron (zjištěno 0,064 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), methomyl (zjištěno: 0,066 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

Chilli papričky červené, Lot: SHP0282A, velikost šarže: 98 kg, nevyhovující parametry: hexaconazole (zjištěno 0,057 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), chlorpyrifos (zjištěno: 0,039 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), , profenofos (zjištěno: 0,029 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), propiconazol (zjištěno 0,040 mg/kg, limit 0,01 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: VEGGIE FRUIT s.r.o.

SWEET BASIL, Lot No. C 076, velikost šarže: 290 kg, nevyhovující parametry: carbendazim a benomyl (zjištěno 2,7 mg/kg, limit 0,1 mg/kg), methomyl (zjištěno: 0,44 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

SMALL RED CHILLI, Lot. C076, velikost šarže: 140 kg, nevyhovující parametry: chlorfenapyr (zjištěno: 0,37 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), prochloraz (zjištěno: 0,33 mg/kg, limit: 0,03 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

Chilli Red Small, LOT: SHP 284A, velikost šarže: 499,8 kg, nevyhovující parametry: acephate (zjištěno: 0,025 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno: 0,059 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), famoxadon (zjištěno: 0,027 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), prochloraz (zjištěno: 0,20 mg/kg, limit: 0,03 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

Petržel PARSLEY, Lot: SHP0284A, velikost šarže: 159,5 kg, nevyhovující parametry: buprofezin (zjištěno: 0,28 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno: 0,099 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), fenpropathrin (zjištěno: 2,0 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), profenofos (zjištěno: 0,84 mg/kg, limit: 0,05 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

CORIANDER, Lot No. C076, velikost šarže: 115 kg, nevyhovující parametr: chlorfenapyr (zjištěno: 1,0 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

CORIANDER, Lot Nr. 1055-040, velikost šarže: 33 kg, nevyhovující parametry: acetochlor (zjištěno 0,058 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno 0,081 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), chlorpyrifos (zjištěno 0,61 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), dinotefuran (zjištěno 0,12 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), flusilazol (zjištěno 0,61 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), propiconazol (zjištěno 19 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), triadimefon (zjištěno 0,12 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), triadimenol zjištěno 0,52 mg/kg, limit 0,02 mg/kg). Země původu: Thajsko. Dovozce: Tao export&import s.r.o.

S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI
 
27. říjen 2021

POZVÁNKA na výroční konferenci Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční dne

9. listopadu 2021 od 9:30 hodin

v Národním zemědělském muzeu, velký sál 3. patro

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Záštitu nad konáním konference převzal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

 

Program konference a doprovodné informace naleznete v příloze.

 

PROGRAM

27. říjen 2021

ve středu 10. listopadu 2021 od 14:00 hodin 
Konferenční sál Kinosál 102, 1.patro administrativní budovy BVV
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

 

Vážení,

u příležitosti 5. zasedání Česko-indonéského smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci přicestují také do ČR indonéští podnikatelé, aby navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a setkali se s českými firmami.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat na Česko-indonéské obchodní fórum a B2B jednání, které proběhne ve středu 10. listopadu 2021 od 14:00 hodin (registrace bude od 13:45 hodin).
v Kinosále 102, v 1.patře administrativní budovy BVV v Brně.
Pozvánku na akci najdete zde.

Akce navazuje na červnovou podnikatelskou misi doprovázející ministra životního prostředí Richarda Brabce a náměstkyni ministra průmyslu a obchodu Martinu Tauberovou, kde podnikatelé měli možnost jednat s firmami v Jakartě, Medanu a v Banda Acehu.
Nyní přijíždějí zástupci ochoddních firem z oblasti chemického, petrochemického, stavebního, zdravotnického, energetického, cestovního a potravinářského průmyslu, včetně zástupců Asociace malých a středních firem. 
Seznam indonéských firem najdete zde.

Akce je zdarma, ale podléhá registraci v odkaze níže klikem na REGISTRACE do 9.11.2021.

Těšíme se na setkání v Brně.
Za SMV SPČR
Sabina Tančevová

 Všechny akce (spcr.cz)

27. říjen 2021

EIT Food hledá potravinářské společnosti z Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Španělska. Společnosti dostanou příležitost zapojit se do projektu, ve kterém mohou vyvíjet nové potraviny a nápoje pro seniory (projekt RIS CEL, koordinovaný Varšavskou univerzitou, financovaný Evropským institutem pro inovace a technologie v rámci programu Horizont Evropa).

V letech 2019–2021 spolupracovala Varšavská univerzita, EIT Food a místní univerzity se 42 týmy spotřebitelů z různých částí Evropy a shromáždili velké množství spotřebitelských poznatků a návrhů nových produktů. Některé z produktových nápadů byly transformovány do konkrétních produktů uváděných na trh – k říjnu 2021 bylo na trh úspěšně uvedeno 15 takových produktů ve 14 zemích. Management projektu nicméně stále disponuje s dalším velkým množstvím komerčně atraktivních, spotřebiteli generovaných nápadů a užitečných náhledů na specifické potřeby a požadavky spotřebitelů týkající se různých kategorií potravinářských výrobků.

EIT Food nyní hledá zavedené potravinářské společnosti, které by se do projektu zapojily. Společnosti získají finanční prostředky a přístup ke konkrétním spotřebitelským poznatkům, nápadům a školení/mentoringu k navrhování nových produktů. Výzva je vynikající příležitostí podpory věnovanou společnostem pracujícím na spotřebitelských potravinách a nápojích, které by mohly oslovit starší spotřebitele / seniory.

Zjistěte více o výzvě:

https://www.eitfood.eu/procurement/call-for-expression-of-interest-to-participate-in-eit-food-ris-consumer-engagement-labs-food-companies

Termín: 5. listopadu 2021

Více informací o projektu:

https://www.eitfood.eu/projects/ris-consumer-engagement-labs

http://timo.wz.uw.edu.pl/cel/

27. říjen 2021

Tisková zpráva – Dohoda na míře kofinancování z národního rozpočtu pro II. pilíř SZP, tedy pro rozvoj venkova, je nejdůležitější pro dokončení Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr Miroslav Toman na včerejším jednání vlády předložil materiál k navýšení kofinancování ze 40 na 65 % pro II. pilíř SZP, bez něhož by nemohly být poskytovány podpory k rozvoji českého zemědělství a potravinářství, jako jsou například investice do zpracování zemědělských produktů, inovace, pozemkové úpravy či diverzifikace.

„Návrh kofinancování ve výši 65 procent vychází z analýzy potřeb zemědělců a venkova, směřuje k udržení dosavadní míry podpory rozvoje venkova a bere v úvahu kofinancování v okolních státech, které jsou našimi hlavními konkurenty v zemědělství a potravinářství. Kofinancování v této výši je nezbytné pro udržení dosavadní potravinové soběstačnosti České republiky a zabránění prohlubování závislosti na dovozu potravin,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Kromě podpory konkurenceschopnosti je adekvátní míra kofinancování nepostradatelnou součástí opatření na ochranu krajiny, půdy, vody a životního prostředí. Z tohoto důvodu je návrh Strategického plánu předkládán s kofinancováním v míře 65 % ze státního rozpočtu.

Součástí materiálu je rovněž nastavení přímých plateb, které zahrnuje řadu nových prvků, zejména jde o redistributivní platbu. Ta bude poskytována všem žadatelům bez zastropování na maximálně 150 hektarů a v zájmu dostatečného efektu přerozdělení bude postupně snižována pro výměry nad 50 ha a nad 100 ha.  

Přestože v tuto chvíli stále není schválený právní rámec pro Společnou zemědělskou politiku na období 2023 až 2027, musí členské státy Evropské komisi předložit oficiální verzi Strategického plánu SZP do 1. ledna 2022. Při nesplnění tohoto požadavku by nemohly čerpat prostředky na SZP z rozpočtu EU v období 2023 až 2027.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: Ministr zemědělství: Navýšení kofinancování Společné zemědělské politiky je nezbytné pro udržení potravinové soběstačnosti (eAGRI)

26. říjen 2021

Tisková zpráva 26. 10. 2021 – Agrární komora České republiky a Potravinářská komora České republiky odmítají návrh vlády, podle kterého by lidé pro vstup na pracoviště museli předložit potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo negativní výsledek testu. Návrh vážně naruší výrobu potravin v Česku, a tím ohrozí jejich dodávky pro obyvatele. 

Zemědělským a potravinářským podnikům sníží vládní návrh stavy zaměstnanců, s jejichž nedostatkem se potýkají už nyní. „Nesouhlasíme se zavedením nové povinnosti pro pracovníky, kteří zatím nejsou očkovaní proti covidu-19. Zemědělci přistupují k očkování zodpovědně a podle našich informací již většina vakcinaci podstoupila. Očkování proti covidu-19 by mělo nicméně zůstat dobrovolným rozhodnutím zaměstnanců, případně by měli zaměstnavatelé mít možnost zvážit, zda budou bezinfekčnost od svých zaměstnanců vyžadovat. Je třeba vzít v úvahu odlišnou povahu práce v zemědělství, kde zpravidla nedochází k shlukování pracovníků na jedné straně a dlouhodobý a v mnoha případech i akutní nedostatek pracovníků na straně druhé. Výpadek, byť jednotlivců, kteří zatím nejsou očkováni, bude mít vážné následky na provoz zemědělských podniků. V živočišné výrobě budou chybět pracovníci, kteří zajišťují pravidelný režim a pohodu zvířat každý den. V rostlinné výrobě, zvláště té speciální, jako je produkce ovoce nebo zeleniny, budou scházet lidé na sklizeň a posklizňovou úpravu, což může způsobit vážné potíže se zásobováním,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Pokud by zaměstnanci potravinářských podniků, kteří nejsou očkovaní, nemohli přijít do práce (bezinfekčnost, testování, protilátky), mohlo by to v mnoha provozech způsobit omezení či zastavení výroby. Vedení potravinářských firem si je dobře vědomo, že pokud by se nákaza v provozech rozšířila, mohlo by dojít k výpadkům ve výrobě, což by mohlo přinést problémy se zásobováním. Proto jsou v potravinářských firmách nastavena mnohdy výrazně přísnější hygienická a bezpečnostní pravidla, než najdeme ve vládních opatřeních. Jak zároveň ukázaly průzkumy při povinném testování ve firmách, záchyty v podnicích byly minimální. Plošná opatření nejsou účinná, je třeba zaměřit pozornost na rizikové skupiny obyvatel a motivovat k očkování,“ sděluje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Profesní organizace, které sdružují většinu zemědělských a potravinářských společností v Česku, se shodují, že by stát měl motivovat obyvatele k očkování proti covidu-19 jiným způsobem. Vláda podle nich přenese zmíněným návrhem zátěž na podniky a zvýší jejich náklady na pracovní sílu vzhledem k nutnosti zajistit za dotčené pracovníky náhradu. To přispěje k dalšímu růstu vstupních nákladů na výrobu potravin v Česku, kterému podniky čelí v posledních měsících. Zvedají se ceny energií nebo obalových materiálů. V zemědělství pak zdražují krmné směsi či minerální hnojiva, v potravinářství zase rostou ceny vstupních surovin.

Kontakty pro média:

Agrární komora ČR

tisková mluvčí Barbora Pánková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 721 306 431

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

Agrární komora České republiky (AK ČR) sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy svých členů už téměř třicet let. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

                                                

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

                                                

26. říjen 2021

Pracovněprávní vztahy vám ve firmě fungují, ale vždycky se najde někdo, komu se něco nezdá. Ať už zaměstnanec nebo kontrola. Nejste v tom sami. Podobné situace řeší každý den stovky vašich kolegů.

Přihlaste se na webinář kde na příkladech z praxe získáte návod, jak správně řešit konkrétní situace, se kterými se při vaší práci často setkáváte.


A: Program webináře

9:00 – 9:45 Nejčastější pracovně právní přešlapy zaměstnavatelů

Kateřina Kozáková, Hospodářská komora České republiky     

 • Problematika švarc systému a dohod.
 • Nelegální zaměstnávání.
 • Pracovní doba & doba odpočinku.

9:45 – 9:50 přestávka

9:50 – 10:35 Vybrané pracovněprávní otázky v kontextu aktuální judikatury vysokých soudů  / část 1.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D., Felix a spol. advokátní kancelář

 • Spravedlivé odměňování – stejná odměna za práci stejné hodnoty
 • Pracovní pohotovost
 • Doložka mlčenlivosti

10:35 – 10:45 přestávka

10:45 – 11:30 Vybrané pracovněprávní otázky v kontextu aktuální judikatury vysokých soudů  / část 2.

  • Konkurenční doložka
  • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • Pracovní poměr na dobu určitou

Zdroj: HK ČR

Link: 🔴 Nejčastější pracovněprávní přešlapy zaměstnavatelů. Webinář - Hospodářská komora ČR

26. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci o možnostech investování ve Slovinsku. Akci pořádá agentura Spirit, klíčová slovinská instituce pro podporu investic. Hlavními tématy budou investice, inovace a lidské zdroje. Virtuální konference se koná 10. listopadu 2021 od 10 hodin. Více informací včetně registrace naleznete pod odkazem ZDE.

 

Zdroj: HK ČR

Link: Pozvánka na online konferenci o investicích ve Slovinsku - Hospodářská komora ČR

26. říjen 2021

Praha 25. října (ČTK) - Výrobky z geneticky upravených plodin by měly být podle většiny Čechů značeny. Asi třetina dotázaných se obává vlivu těchto plodin na zdraví lidí. Zhruba dvě třetiny Čechů by ochutnaly schválenou a ověřenou potravinu z geneticky modifikovaných plodin. Někteří lidé by dokonce takovým potravinám dali za určitých podmínek přednost před běžnými výrobky. Vyplývá to z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Pojem geneticky modifikované plodiny je pro řadu lidí stále velkou neznámou. Ačkoli se s ním setkaly asi tři čtvrtiny dotázaných, jen méně než desetina z nich si byla jista, co tento pojem znamená. Z lidí, kteří o geneticky modifikovaných plodinách slyšeli, má navíc o toto téma zájem pouze pětina. O problematiku geneticky upravených plodin se podle CVVM více zajímají lidé ve věku 20 až 44 let, pravicově orientovaní a s dobrou životní úrovní.

Více než tři čtvrtiny Čechů si myslí, že potraviny obsahující složky z geneticky modifikovaných plodin by měly mít tuto informaci v popisku či na etiketě. Pětina dotázaných řekla, že je podle nich genetická úprava plodin morálně nepřijatelná. Třetina lidí si myslí, že potraviny z geneticky upravených plodin mohou ohrozit lidské zdraví.

"Přestože jsou geneticky modifikované organismy (GMO) komerčně dostupné téměř 30 let, obavy části veřejnosti z jejich využití stále přetrvávají," sdělil k průzkumu CVVM Vojtěch Hudzieczek z Biofyzikálního ústavu Akademie věd. "Jakkoli je drtivá většina léků vyráběna za přispění GMO mikroorganismů, na potraviny vyrobené z GMO plodin či zvířat krmených GMO rostlinami pohlížejí konzumenti často skrz prsty. To je patrné zejména v Evropě, kde zároveň restriktivní legislativa komplikuje pěstování GMO plodin. Tato situace přetrvává i přes silný apel na změnu z řad vědecké komunity a zemědělských organizací," doplnil.

Pokud by ale účastníci průzkumu dostali příležitost ochutnat schválenou a ověřenou potravinu z geneticky upravených plodin, využily by toho skoro dvě třetiny z nich. Část lidí by také dala potravinám z modifikovaných plodin přednost před ostatními za splnění určitých podmínek. Přibližně pětina by upřednostnila takovou potravinu, pokud by obsahovala více zdraví prospěšných látek, 11 procent lidí by k tomu přiměla nižší cena a pět procent lidí to, kdyby geneticky upravené plodiny pro daný výrobek pocházely z Česka.

Zhruba polovina Čechů si navzdory rozdílným názorům na geneticky upravené plodiny myslí, že se bez takových plodin lidstvo v budoucnu neobejde. Téměř tři pětiny lidí by pak povolily už nyní využívání potravin z modifikovaných plodin v zemích, které se potýkají s nedostatkem potravin.

Průzkum CVVM provádělo od 10. do 26. července. Zúčastnilo se ho 884 obyvatel Česka starších 15 let.

jch ver rot

25. říjen 2021

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz.

Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech.

Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropskou federací potravinových bank.

Více informací na Jak sbírka funguje | Sbírka potravin | Nyní Darujte Online (sbirkapotravin.cz)

Zdroj: SOCR ČR

Link: Sbírka potravin | SOCR.cz

25. říjen 2021

V úterý 19. 10. 2021 uspořádalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Společností pro výživu webinář ke Světovému dni výživy na téma „Ovoce a zelenina jako součást udržitelných potravinových systémů a zdravé výživy“.

Aktuální téma navazuje na Summit OSN pro potravinové systémy a připomíná potřebu rozvoje udržitelných potravinových systémů v reakci na stávající krizi vyvolanou COVID-19 a narušením dopravních toků a také v souvislosti se změnou klimatu. Světový den výživy (World Food Day) se slaví jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství - FAO. Každoroční seminář v ČR (stejně jako akce konané v dalších státech nebo samotnou organizací FAO) je zaměřen na propagaci zdravé výživy a udržitelného zemědělství.

Zástupci MZe, Společnosti pro výživu a Stálý představitel ČR při FAO v úvodu připomněli trvale vysoké počty hladovějících ve světě v kontrastu s problematikou obezity, nedostatečné zastoupení zeleniny a ovoce v dietě a výzvy, kterým čelí potravinový systém v ČR i celosvětově, jako je rostoucí cena energií, růst cen potravinových komodit a klimatická změna. Na tyto výzvy musí reagovat i aktuální strategie na úrovni EU. Rok 2021 je připomínán jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny, proto byly odborné příspěvky zaměřeny také na problematiku pěstování, komercializace a konzumace ovoce a zeleniny.

Online akce, která z epidemických důvodů již podruhé nahradila tradiční seminář, přilákala přes 100 zájemců z řad odborné veřejnosti, studentů, firem a výživových poradců.

Záznam celého webináře můžete nalézt na Youtube kanálu MZe.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/probehl-webinar-ke-svetovemu-dni-vyzivy-1.html

25. říjen 2021

Praha 24. října (ČTK) - Ministerstvo zemědělství chce v národních zemědělských dotacích pro příští rok přerozdělit pět miliard korun. To je stejně, jako bylo po posílení dotací v letošním roce a o 1,2 miliardy Kč více, než původně vláda pro letošní rok předpokládala. Do živočišné výroby by mělo jít 3,49 miliardy Kč, do rostlinné výroby 471 milionů Kč, do potravinářství 848 milionů Kč a 194 milionů Kč na další aktivity, píše ministerstvo zemědělství v předkládací zprávě k dokumentu, který v pondělí projedná kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO).

"V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je tak opět preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují," informuje vládu ministerstvo vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat získají farmáři 1,15 miliardy Kč, na podporu kvalitních potravin v režimu jakosti Q CZ pak 420 milionů Kč. V něm jsou například producenti mléka, brambor a drůbežího masa. Více než 1,4 miliardy korun pak má být přerozdělena žadatelům v nákazovém fondu, kterým se snaží stát podporovat činnosti zaměřené na ozdravení chovů.

Potravinové banky by měly získat 83 milionů Kč, na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti by mělo jít 750 milionů Kč. Na poradenství a vzdělávání plánuje ministerstvo přerozdělit 156,4 milionu Kč.

Stát pak nově mezi dotace, zatím s nulovým rozpočtem, zařadil Program pro řešení rizik a krizí v zemědělství. "Program je uváděn bez finančních prostředků, v případě vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi bude spuštěn a financován na základě příslušného usnesení vlády ČR," uvedlo ministerstvo. Letos například šlo o odškodnění zemědělců po tornádu na jižní Moravě.

Vyčleněných pět miliard je část z dotací, které zemědělci mohou získat. Většina z nich je z EU, kofinancovaných českou vládou. Loni podle údajů Českého statistického úřadu činily dotace na výrobu 32,8 miliardy Kč, předloni to bylo o 1,9 miliardy Kč více.

drh jw

22. říjen 2021
Jedná se o mléka s daty spotřeby 26. 10. - 30. 10. 2021.

Informace společnosti OLMA, a.s.

Vážení zákazníci, z důvodu technické poruchy na zařízení došlo k mikrobiální kontaminaci námi vyráběného čerstvého mléka baleného do PET lahví. 

Kontaminace není plošná a masivní, ale mléko se může i při uchování ve správných skladovacích podmínkách kazit a proto jej nedoporučujeme ke konzumaci. Kontaminované mléko poznáte tak, že nemá typickou chuť a vůni. 

Jedná se o mléka s daty spotřeby 26. 10. - 30. 10. 2021. 

Pokud jste již toto mléko zakoupili, můžete jej vrátit na prodejnách, ve kterých jste nákup uskutečnili. Mléko můžete reklamovat přímo i u naší společnosti OLMA, a.s. - na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K reklamaci přímo u naší společnosti není třeba předkládat pokladní doklad, pouze připojte prosím foto, na kterém bude vidět datum spotřeby (uvedené na hrdle lahve), počet kusů a číslo účtu, na který Vám budou zaslány peníze.

Závada byla odstraněna a byla přijata veškerá opatření. 

Všem zákazníkům se velmi omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.

Zdroj: OLMA, a.s.

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Mikrobiální kontaminace čerstvého mléka baleného do PET lahví (bezpecnostpotravin.cz)

22. říjen 2021

Praha 21. října (ČTK) - Přenášení povinností kontrol bezinfekčnosti na restauratéry není vhodné, povede k ekonomickým ztrátám. Píše to předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal ministrovi Adamu Vojtěchovi (za ANO) a zároveň ho žádá, aby změnu opatření ještě zvážil. ČTK má dopis k dispozici.

"Jak již bylo v minulosti ze strany našeho svazu komunikováno, domníváme se, že přenášení povinnosti k provádění kontrol bezinfekčnosti zákazníků restaurací a obdobných provozen na provozovatele uvedených vhodné a povede k opětovnému enormnímu zatížení daných provozoven omezeními, která jim způsobí další ekonomické ztráty," napsal Šámal.

Svaz podle něj respektuje pravomoci státu a bude se snažit, aby pravidla byla dodržovaná, ale souhlasí s nimi a považuje je za nevhodná. Zároveň se svaz distancuje od ministrových tvrzení do médií, podle kterých mělo být opatření projednané se zástupci pivovarů. To podle Šámala není pravda.

"Pokud je mi známo, o tom, že Vaše ministerstvo zvažuje zavedení takovéhoto režimu v restauracích a obdobných provozovnách se se zástupci našeho odvětví diskutovalo naposledy v červnu tohoto roku s tím, že od uvedeného záměru Vaše ministerstvo upustilo právě na základě vznesených argumentů ze strany zástupců provozovatelů uvedených opatření," dodal v dopise Vojtěchovi.

Vláda na středečním mimořádném jednání rozhodla, že provozovatelé stravovacích provozů budou muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů certifikát o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo platném negativním testu. Zákazníkovi, který se dokladem neprokáže, neumožní vstup do podniku, nebo mu neposkytnou službu.

drh mal

21. říjen 2021

 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

 

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich - změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

 

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE

        

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

21. říjen 2021
Rádi bychom Vás pozvali na odborný webinář o trendech prodeje a propagace potravin.
 
 
Z programu vybíráme:
VÝVOJ TRENDŮ PRODEJE POTRAVIN, VLIV COVIDOVÉ DOBY NA OBOR POTRAVINÁŘSTVÍ - Ing. Romana Duníková, NielselIQ Czech & Slovakia,
 
PRODEJ POTRAVIN NA DÁLKU - Mgr. Martin Hedeja, Ústřední inspektorát SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
 
PRODEJ ZE DVORA - MVDr. Jan Váňa / MVDr. Lenka Sedláčková Ústřední veterinární správa SVS.
 
NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!
Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod
 
Těšíme se na viděnou!
 
21. říjen 2021

V České republice už od roku 2005 každoročně hlavní hygienik vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Soutěžit mohou všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Letos si vítězové převezmou certifikáty už po sedmnácté, a to 26. října v 11:00 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze.


Jde o to podporovat podniky, aby nabízely zaměstnancům možnost například zdravě se stravovat, podporovaly je v dostatku fyzické aktivity, zabývaly se managementem stresu, nebo třeba otázkou snižování kuřáctví mezi personálem. Dobré vztahy a atmosféra na pracovišti také patří ke zdravému pracovnímu prostředí. Je prokázáno, že v takových firmách následně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvyšuje se i loajalita vůči zaměstnavateli a zlepšuje se image firmy na trhu práce. Prospěch tedy mají v podnicích podporujících zdraví nejen zaměstnanci, ale vynaložená péče se vrací i firmám,“ vysvětluje smysl celého programu ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podniky soutěží ve dvou kategoriích. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Titul Podnik podporující zdraví získávají vítězové na tři roky. Právo i nadále užívat toto označení přitom mnohé společnosti obhajují opakovaně.

„Soutěžící hodnotíme podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti, velký důraz dáváme na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. To znamená, že osobně navštívíme každou přihlášenou firmu, prodiskutujeme s jejími zástupci specifické podmínky na konkrétním pracovišti, charakter jejich pracovní populace, zaměřujeme se na dosažené výsledky. V rámci diskuze se snažíme šířit vzájemné zkušenosti z jiných navštívených podniků. Podniky, které ocenění na základě vyhodnocených kritérií kvality získají, vnímáme jako modely dobré praxe. To vše dále pomáhá ke zvyšování informovanosti na straně firmy i k její vyšší motivovanosti,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Oddělení pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

Posuzování na místě se ve firmách zaměřuje zejména na nastavení procesů, hodnotíme aktivity pokrývající hlavní oblasti zdravého životního stylu – zdravá strava, dostatek fyzické aktivity, management stresu, nekouření. Zajímá nás, jaké aktivity zaměstnance baví, co nejvíce oceňující, jakých akcí se nejraději zúčastňují. Hodnotíme úroveň dosažených výsledků – pokles fluktuace, pracovní nemocnosti a úrazovosti, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Díky osobní přítomnosti na pracovišti vnímáme i nastavení firemní kultury a celkové pracovní klima.

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví už 80 subjektů v České republice. Všichni ocenění se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 26. 10. 2021.

Zdroj: SZÚ

Link: 17. ročník ocenění Podnik podporující zdraví, SZÚ (szu.cz)

21. říjen 2021

Nad rámec vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) č. 248 o povinné registraci zahraničních producentů potravin vyvážených do Číny vyhláška GACC č. 249 „Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety“ (texty v příloze) upravuje s platností od 1. ledna 2022 požadavky na zajištění bezpečnosti importovaných a exportovaných potravin.

Nový předpis (dřívější informace zde) též sjednocuje podmínky pro různé skupiny produktů (např. mléčné výrobky, maso, med, či produkty akvakultury a rybolovu)a upravuje schvalovací postupy nezbytné pro zajištění povolení vývozu a dovozu daného zboží do Číny nebo z Číny.

Vyhláška č. 249 v článku 30 stanovuje požadavky na vnitřní a vnější balení a označování zboží, jež musí být v čínštině a angličtině, případně čínštině a v jazyce exportující země. Specifické požadavky stanovuje u čerstvého či mrazeného masa a produktů akvakultury a u potravin pro speciální výživu a funkční potraviny, u nichž musí být značení na konečném maloobchodním balení v čínštině natištěno přímo na balení, nalepení etiket není povoleno.

Z českých producentů se nové podmínky označování aktuálně týkají zejména producentů potravin pro speciální výživu a funkčních potravin.

Pravidla pro označování ostatních druhů  potravin (včetně nízko-rizikových) vyhláška č. 249 nemění, zboží však  dále může podléhat dalším specifickým požadavkům na značení dle příslušné legislativy.  

Označování výrobků se týká též vyhláška č. 248 „Provisions of the People’s Republic of China on the Registration of Overseas Manufacturers of Imported Food“, která v článku 15 nařizuje na vnějším i vnitřním balení uvést registrační číslo příslušného dozorového orgánu exportující země nebo číslo přidělené čínskými úřady.

Doporučujeme ověřit interpretaci obou vyhlášek GACC s Vašimi obchodními partnery, odběrateli či distributory v Číně.   

Přílohy

20. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

20. říjen 2021

Znojmo 18. října (ČTK) - Kvůli velkému zájmu o znojemské Slavnosti Svatomartinského a mladého vína se letos přesune místo konání z dominikánského kláštera na Masarykovo náměstí. Podle ředitele Znojemské Besedy Františka Koudely se zatím poslední slavnosti v roce 2019 dostaly na limit návštěvnosti. Prostor na náměstí také nabízí lepší možnosti pro rozmístění stánků zapojených vinařů ze Znojemska. Slavnosti se letos uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu a stánky se otevřou v 11:00, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Znojemské Besedy Karel Semotam.

Ke svatomartinským slavnostem ve Znojmě patří požehnání mladému vínu, které v 11:11 provede znojemský děkan Jindřich Bartoš za doprovodu svatého Martina. Příchozí pak budou degustovat víno, ochutnávat regionální gastronomické speciality a hrát bude cimbálová muzika. "Díky přesunu na náměstí získáme prostor pro scénu pro koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka," uvedl Koudela.

Z náměstí se také vydá dvakrát průvod svatého Martina, který projde historickým centrem. První vyjde v 16:00 a druhý o dvě hodiny později. "Během průvodu se dozvíte legendu, která se k jednomu z nejslavnějších světců váže, a zhlédnete scénky, které přiblíží jeho příběh dobrosrdečnosti," řekl Semotam. Degustace potrvá do 20:00.

Svatomartinský košt se uskuteční ve stejný den i v Brně na náměstí Svobody, kde lidé budou moct ochutnat přes 100 druhů vín.

mei kš

19. říjen 2021

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout například nově vytvořená pravidla pro chov králíku a jelenovitých, zákaz výkrmu dospělého skotu v posledních třech měsících života ve vnitřních prostorách nebo změnu v udělování výjimek v případě přivádění konvenčních kuřic na ekologickou farmu. 

Detailnější přehled změn je uveden v přiložených PDF souborech.

Přílohy

19. říjen 2021

Věděli jste, že každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin? ️Budoucnost potravin bude hlavním tématem online kulatého stolu společnosti Tesco, který pořádá spolu s PEF MENDELU a dalšími partnery na téma plýtvání potravinami a zdravého a udržitelného stravování. Připojte se ve čtvrtek 21. října 13:00-15:30. S předstihem můžete zaslat i dotazy, které vás zajímají. Celou akcí vás provede Zuzana Hodková, redaktorka Seznam Zpráv.

A jaký bude program?

13:00

Úvodní slovo: Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika

13:15

Panel 1: Trendy plýtvání v době (post)covidové

 • doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.– Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně Učíme se neplýtvat? Pozitivní změny chování domácností v oblasti plýtvání potravinami
 • Ing. Iveta Bošková, Ph.D., vedoucí odboru Agrární trh z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Měření a reportování potravinového odpadu v ČR
 • Bc. Pavel Kosorin, ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. Digitalizace a darování potravin potřebným jako každodenní realita nakupování – nové trendy spolupráce potravinových bank a maloobchodu

14:00

Panel 2: Jídlo vs. Příroda. Boj o planetu?

 • Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu Dopady plýtvání potravinami na změnu biodiverzity
 • Ing. Vlastislav Kotrč – ministerský rada, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí Představení Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a plánované dotační možnosti v rámci OPŽP 2021-2027 pro oblast předcházení vzniku potravinových odpadů
 • Mgr. Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo Darování jídla šetří klima

14:45

Panel 3: Zdravě a udržitelně z pohledu zákazníka

 • Ing. Ivana Procházková, ProVeg Česko Chutně, zdravě a udržitelně: spotřebitelské preference při výběru potravin se mění i v Česku
 • PhDr. Tamara Starnovská, odborná konzultantka systému nutriční péče, předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s. Zdravá výživa a zásady systémů nutriční péče
 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Důvody plýtvání potravinami z hlediska koncového zákazníka

15:30

Konec

Kulatý stůl je pořádán společností Tesco.

Zdroj: PEF, mendelu.cz

Link: PEF MENDELU - Provozně ekonomická fakulta

19. říjen 2021

Olomouc 18. října (ČTK) - Olomoučtí vědci vyvinuli ve spolupráci s kolegy ze Španělska a Brazílie speciální diagnostickou metodu, která dokáže spolehlivě, rychle a levně posoudit kvalitu hovězího masa. Elektrochemickou metodou detekce a s využitím dvojrozměrné grafenové kyseliny dokážou odhalit i malé zbytky vepřového masa v hovězím. To je důležité například tam, kde hovězí nesmí obsahovat zbytky vepřového například z náboženských, kulturních, ale i zdravotních důvodů, informovali ČTK zástupci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií CATRIN Univerzity Palackého.

"Cena hovězího masa je vysoká a lze očekávat, že dále poroste. To může svádět k přidávání levnějšího vepřového masa do různých produktů. Odhalení takové příměsi bylo dosud složité a časově náročné, neboť vyžadovalo použití například PCR metody. Vědci se dlouho věnovali nalezení rychlého diagnostického nástroje, ale výsledky nebyly ani zdaleka uspokojivé. Chyběl vhodný materiál s potřebnými biosenzorickými vlastnostmi. Problém vyřešila až naše dvourozměrná grafenová kyselina, kterou jsme na našem pracovišti nedávno vyvinuli," uvedl jeden z autorů Michal Otyepka z CATRIN.

Grafenová kyselina má podle odborníků široké možnosti uplatnění - vede elektrický proud a nevykazuje žádnou toxicitu vůči lidským buňkám. "Její výroba je levná, jednoduchá a kyselina je velmi stabilní. S jejím využitím jsme dosáhli detekce DNA vepřového masa v hovězím mase v nízkých koncentracích, což je extrémně důležité pro případné využití v praxi. Detekce nevyžaduje složité laboratorní zařízení a trvá jen asi půl hodiny. Biosenzor rovněž nepotřebuje další složité úpravy a na rozdíl od jiných materiálů je velice stabilní, řádově až několik týdnů," uvedl David Panáček z CATRIN.

Olomoucké pracoviště spojilo v tomto případě síly s kolegy z Katalánského institutu nanověd a nanotechnologií v Barceloně, kteří patří k předním světovým odborníkům na biosenzory využívající nanomateriály. Zatímco vědci z CATRIN do společného projektu vnesli své bohaté zkušenosti s přípravou 2D materiálů odvozených od grafenu, španělští spolupracovníci zúročili své schopnosti najít pro biosenzory konkrétní aplikace. Výzkumu se zúčastnili také odborníci z Federal University of Uberlândia v Brazílii. Právě tato země patří k nejvýznamnějším světovým producentům hovězího masa.

Vědci jsou přesvědčení o tom, že vzhledem k jeho vlastnostem je nový senzor DNA vepřového masa atraktivní pro další vývoj a komercializaci. Kromě toho otevírá cestu k vývoji citlivých a selektivních senzorických zařízení pro rychlé, jednoduché a spolehlivé monitorování čistoty masa, doplnila mluvčí CATRIN Martina Šaradínová.

ftv kš

18. říjen 2021

Ministerstvo zemědělství požádalo EK o opravu jednotky (správně mg/kg) pro hodnoty ML kadmia.

Dne 11. 8. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise (EU) 2021/1323, které se týká maximálních limitů kadmia v určitých potravinách. Tímto nařízením došlo ke změně nařízení č. 1881/2006 o maximálních limitech (ML) některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ML pro kadmium.

V publikovaném nařízení 2021/1323 je však pro hodnoty ML kadmia uvedena chybná jednotka: µg/kg čerstvé hmotnosti. Správně mají být hodnoty maximálních limitů pro kadmium vyjádřeny v mg/kg čerstvé hmotnosti.

Ministerstvo zemědělství požádalo Evropskou komisi o opravu této chyby.
Evropská komise zveřejnila Opravu nařízení 2021/1323.

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, EUR-Lex

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/oprava-narizeni-komise-(eu)-2021-1323-pokud-jde-o-maximalni-limity-kadmia-v-nekterych-potravinach.aspx

18. říjen 2021

Inspektoři Státní veterinární správy ve spolupráci s Policií ČR při společné kontrole v  provozovny řeznictví a uzenářství v areálu SAPA v Praze 4 nařídili likvidaci 4,5 kg mletého masa a 20 kg vepřových kolen ošetřených opálením. Potraviny byly neznámého původu, vyrobeny bez patřičné registrace a zavedených systémů kontroly bezpečnosti potravin. Inspektoři na místě produkty znehodnotili obarvením a nařídili jejich likvidaci na náklady provozovatele s nímž bude zahájeno správní řízení o pokutě.

Zdroj: SVS ČR

Link: https://www.svscr.cz/prodej-nelegalne-vyrabenych-masnych-vyrobku-v-reznictvi-v-arealu-sapa/

18. říjen 2021

Předávání osobních údajů do zahraničí je jevem, bez kterého se dnes neobejde mezinárodní obchod, a je častý nejen v rámci globálních platform jako jsou SaaS[1] řešení, ale také při vnitropodnikové správě dat u nadnárodních korporací v rámci sdílených systémů (CRM, HR apod.).

Obecně

Většina smluv upravujících či týkajících se předávání osobních údajů mimo EU, resp. EHP, pracovala s tzv. standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí jako smluvní nástroj k zajištění náležité ochrany předávaných osobních údajů.

Co jsou to vlastně standardní smluvní doložky?

V rámci Evropské unie platí volný pohyb osobních údajů. Pokud ale chtějí správci či zpracovatelé osobních údajů z EU předávat osobní údaje do třetích zemí, které EU neuznala jako zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (uznanými jsou např. Japonsko či Velká Británie), musí správce či zpracovatel z EU před předáním osobních údajů do takové země buď (i) uzavřít s příjemcem osobních údajů ve třetí zemi smlouvu obsahující standardní smluvní doložky, (ii) přijmout společně s příjemcem závazná podniková pravidla zajišťující dostatečnou ochranu předávaných osobních údajů, nebo (iii) použít a s příjemcem ve smlouvě zakotvit vlastní smluvní doložky zajišťující dostatečnou ochranu předávaných osobních údajů.

Standardní smluvní doložky jsou jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro vytvoření vhodných záruk ochrany osobních údajů pro jejich přenos do třetích zemí mimo EU.

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy o zpracování osobních údajů uzavírané mezi správcem či zpracovatelem osobních údajů (tzv. vývozce údajů) a příjemcem osobních údajů v třetí zemi (tzv. dovozce údajů). Tento text je možné včlenit do jiné smlouvy či do obchodních podmínek nebo jej užít jako text samostatné smlouvy.

Nové standardní smluvní doložky

V červnu 2021, s platností od 27. června 2021, však Evropská komise v reakci na judikaturu přijala novou verzi standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů z EU s jinou strukturou, která by nyní měla pokrýt přenosy osobních údajů komplexnějším způsobem. Nové standardní smluvní doložky nahrazují ty předchozí z roku 2010.

Nové standardní smluvní doložky nejenže implementují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale zejména reagují na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Schrems II[2], které zpochybnilo spolehlivost původních standardních smluvních doložek a označilo EU-US Privacy Shield za neplatný.

Nové standardní smluvní doložky kombinují obecná ustanovení s modulárním přístupem. To znamená, že se skládají z (i) pevných ustanovení, která nelze změnit, ii) modulů, které mají být do smlouvy přidány či odebrány v závislosti na smluvních stranách, a iii) nadepsaných ustanovení, která mají smluvní strany doplnit (např. kategorie předávaných osobních údajů).

Zatímco původní standardní smluvní doložky rozeznávaly pouze dva typy předávání osobních údajů (správce-zpracovatel a správce-správce), nové standardní smluvní doložky přináší větší flexibilitu a poskytují čtyři moduly pro čtyři typy potenciálních přenosů dat: (i) správce-správce, (ii) správce-zpracovatel, (iii) zpracovatel-zpracovatel a (iv) zpracovatel-správce.

Dále nové standardní smluvní doložky přináší nové instituty a ujednání, jako jsou tzv.  dokovací doložky, informační povinnost příjemce osobních údajů vůči osobě předávající osobní údaje, povinnosti při zabezpečení nebo kontrolách či možnost volby rozhodného práva kteréhokoliv z členských států EU.

Co je nyní třeba udělat?

Všechny nové smlouvy uzavřené od 27. září 2021, které zahrnují předávání osobních údajů, budou muset obsahovat nové standardní smluvní doložky.

Pokud jde o historické smlouvy uzavřené před 27. září 2021, které zahrnují předávání osobních údajů, tyto budou muset ujednání o předávání osobních údajů, pokud pracují s původními standardními smluvními doložkami, nahradit do 27. prosince 2022 novým zněním standardních smluvních doložek.

Závěr

Pro správce a zpracovatele vzniká povinnost prověřit, zda dosavadní smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. o jejich předávání, vyhovují požadavkům GDPR a nových standardních smluvních doložek.

Nesplní-li správce či zpracovatel zmíněné povinnosti, stane se veškeré předávání údajů na jejich základě nezákonným, tedy v rozporu s GDPR. Vedle rizika vysokých pokut od dozorových úřadů, a to včetně těch zahraničních, také ponesou odpovědnost za škodu či jinou újmu přímo dotčeným fyzickým osobám.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se této problematiky či aktuální právní úpravy Vám jsme k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kristýna Nguyenová, právní asistentka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

15. 10. 2021

[1] Software jako služba, (anglicky) Software as a Service.

[2] Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-311/

 

Zdroj: PEYTON legal

Link: https://www.peytonlegal.cz/smluvni-dolozky/

18. říjen 2021

Po celé České republice se najdou lidé, pro které není samozřejmostí jíst několikrát denně. Mnozí trpí chudobou, hladem a potřebují pomoci. Že nevíte, jakým způsobem to udělat?

Jednou z nejlepších příležitostí jsou potravinové sbírky, během kterých můžete nakoupit potraviny a darovat je těm, kteří je potřebují.

Co je to Sbírka potravin?

Jde o den, kdy můžeme ukázat, že nám ostatní nejsou lhostejní. Sbírka potravin je organizována Českou federací potravinových bank, potravinovými bankami v jednotlivých krajích a řadou partnerů. Koná se 2× do roka – na jaře a na podzim.

Abyste mohli pomoci, je třeba navštívit obchod, který je do sbírky zapojený. Je důležité nevybírat nevhodné zboží, které by se mohlo zkazit – darují se především trvanlivé potraviny a drogerie. Nakoupené zboží předáte přímo v zapojeném obchodě dobrovolníkům. Poté poputuje do nejbližších potravinových bank, kde se roztřídí a skrze neziskové organizace se dostane k potřebným. Jedná se například o matky samoživitelky, osamělé seniory a další lidi, kteří zažívají nouzi.

Každou pomoc mnozí ocení

Minulá Sbírka potravin měla obrovský úspěch, jelikož se do ní zapojilo přes 800 obchodů. Každý může pomoci podle svých možností – někdo může nakoupit potraviny za desítky korun, jiní za celé stovky nebo dokonce tisíce. Nezáleží na tom, jestli koupíte několik konzerv, pytlík rýže, olej, těstoviny nebo třeba balení toaletního papíru, každá pomoc se počítá.

Náklady na život jsou v České republice rok od roku vyšší a mnoho lidí dokáže se svým příjmem sotva pokrýt výdaje na bydlení, natož aby jim zbyly peníze na potraviny. Lidí v nouzi není málo, tvoří velkou část populace. Z potravinových bank míří přes stovky organizací potraviny k více než 100 tisícům lidí.

20. listopadu se můžete připojit

Další kolo Sbírky potravin proběhne letos 20. listopadu, a to po celé ČR. Do sbírky potravin jsou zapojeny vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, ROSSMANN, PENNY a Tesco. Kromě kamenných obchodů jsou to také online obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.

Na podzim minulého roku lidé darovali celkem 713 tun potravin. Pomůžete s tím, aby se toto číslo překonalo? Kromě nákupu potravin můžete být také dobrovolníky, kteří budou pomáhat s informováním, přebíráním potravin a logistikou. Mapu se zapojenými prodejnami i více informací naleznete na oficiálních stránkách Sbírky potravin – Sbirkapotravin.cz.

Zdroj: kupi.cz

 

Zdroj: SOCR ČR

Link: Potravinové sbírky 2021 pomáhají. Ve kterých obchodech je najdete? | SOCR.cz

18. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem