21. říjen 2021

 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

 

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich - změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

 

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE

        

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

21. říjen 2021
Rádi bychom Vás pozvali na odborný webinář o trendech prodeje a propagace potravin.
 
 
Z programu vybíráme:
VÝVOJ TRENDŮ PRODEJE POTRAVIN, VLIV COVIDOVÉ DOBY NA OBOR POTRAVINÁŘSTVÍ - Ing. Romana Duníková, NielselIQ Czech & Slovakia,
 
PRODEJ POTRAVIN NA DÁLKU - Mgr. Martin Hedeja, Ústřední inspektorát SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
 
PRODEJ ZE DVORA - MVDr. Jan Váňa / MVDr. Lenka Sedláčková Ústřední veterinární správa SVS.
 
NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!
Pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod
 
Těšíme se na viděnou!
 
21. říjen 2021

V České republice už od roku 2005 každoročně hlavní hygienik vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Soutěžit mohou všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Letos si vítězové převezmou certifikáty už po sedmnácté, a to 26. října v 11:00 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze.


Jde o to podporovat podniky, aby nabízely zaměstnancům možnost například zdravě se stravovat, podporovaly je v dostatku fyzické aktivity, zabývaly se managementem stresu, nebo třeba otázkou snižování kuřáctví mezi personálem. Dobré vztahy a atmosféra na pracovišti také patří ke zdravému pracovnímu prostředí. Je prokázáno, že v takových firmách následně dochází ke snižování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, snižování pracovní úrazovosti, poklesu fluktuace, zvyšuje se i loajalita vůči zaměstnavateli a zlepšuje se image firmy na trhu práce. Prospěch tedy mají v podnicích podporujících zdraví nejen zaměstnanci, ale vynaložená péče se vrací i firmám,“ vysvětluje smysl celého programu ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Podniky soutěží ve dvou kategoriích. Velké podniky s více než 250 zaměstnanci a malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Titul Podnik podporující zdraví získávají vítězové na tři roky. Právo i nadále užívat toto označení přitom mnohé společnosti obhajují opakovaně.

„Soutěžící hodnotíme podle výsledků sebehodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti, velký důraz dáváme na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. To znamená, že osobně navštívíme každou přihlášenou firmu, prodiskutujeme s jejími zástupci specifické podmínky na konkrétním pracovišti, charakter jejich pracovní populace, zaměřujeme se na dosažené výsledky. V rámci diskuze se snažíme šířit vzájemné zkušenosti z jiných navštívených podniků. Podniky, které ocenění na základě vyhodnocených kritérií kvality získají, vnímáme jako modely dobré praxe. To vše dále pomáhá ke zvyšování informovanosti na straně firmy i k její vyšší motivovanosti,“ popisuje za team hodnotitelů vedoucí Oddělení pracovního lékařství SZÚ MUDr. Vladimíra Lipšová.

Posuzování na místě se ve firmách zaměřuje zejména na nastavení procesů, hodnotíme aktivity pokrývající hlavní oblasti zdravého životního stylu – zdravá strava, dostatek fyzické aktivity, management stresu, nekouření. Zajímá nás, jaké aktivity zaměstnance baví, co nejvíce oceňující, jakých akcí se nejraději zúčastňují. Hodnotíme úroveň dosažených výsledků – pokles fluktuace, pracovní nemocnosti a úrazovosti, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Díky osobní přítomnosti na pracovišti vnímáme i nastavení firemní kultury a celkové pracovní klima.

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví už 80 subjektů v České republice. Všichni ocenění se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

Informace o konkrétních oceněných podnicích v letošním ročníku bude zveřejněna dnem předání ocenění, tedy 26. 10. 2021.

Zdroj: SZÚ

Link: 17. ročník ocenění Podnik podporující zdraví, SZÚ (szu.cz)

21. říjen 2021

Nad rámec vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) č. 248 o povinné registraci zahraničních producentů potravin vyvážených do Číny vyhláška GACC č. 249 „Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety“ (texty v příloze) upravuje s platností od 1. ledna 2022 požadavky na zajištění bezpečnosti importovaných a exportovaných potravin.

Nový předpis (dřívější informace zde) též sjednocuje podmínky pro různé skupiny produktů (např. mléčné výrobky, maso, med, či produkty akvakultury a rybolovu)a upravuje schvalovací postupy nezbytné pro zajištění povolení vývozu a dovozu daného zboží do Číny nebo z Číny.

Vyhláška č. 249 v článku 30 stanovuje požadavky na vnitřní a vnější balení a označování zboží, jež musí být v čínštině a angličtině, případně čínštině a v jazyce exportující země. Specifické požadavky stanovuje u čerstvého či mrazeného masa a produktů akvakultury a u potravin pro speciální výživu a funkční potraviny, u nichž musí být značení na konečném maloobchodním balení v čínštině natištěno přímo na balení, nalepení etiket není povoleno.

Z českých producentů se nové podmínky označování aktuálně týkají zejména producentů potravin pro speciální výživu a funkčních potravin.

Pravidla pro označování ostatních druhů  potravin (včetně nízko-rizikových) vyhláška č. 249 nemění, zboží však  dále může podléhat dalším specifickým požadavkům na značení dle příslušné legislativy.  

Označování výrobků se týká též vyhláška č. 248 „Provisions of the People’s Republic of China on the Registration of Overseas Manufacturers of Imported Food“, která v článku 15 nařizuje na vnějším i vnitřním balení uvést registrační číslo příslušného dozorového orgánu exportující země nebo číslo přidělené čínskými úřady.

Doporučujeme ověřit interpretaci obou vyhlášek GACC s Vašimi obchodními partnery, odběrateli či distributory v Číně.   

Přílohy

20. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

20. říjen 2021

Znojmo 18. října (ČTK) - Kvůli velkému zájmu o znojemské Slavnosti Svatomartinského a mladého vína se letos přesune místo konání z dominikánského kláštera na Masarykovo náměstí. Podle ředitele Znojemské Besedy Františka Koudely se zatím poslední slavnosti v roce 2019 dostaly na limit návštěvnosti. Prostor na náměstí také nabízí lepší možnosti pro rozmístění stánků zapojených vinařů ze Znojemska. Slavnosti se letos uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu a stánky se otevřou v 11:00, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Znojemské Besedy Karel Semotam.

Ke svatomartinským slavnostem ve Znojmě patří požehnání mladému vínu, které v 11:11 provede znojemský děkan Jindřich Bartoš za doprovodu svatého Martina. Příchozí pak budou degustovat víno, ochutnávat regionální gastronomické speciality a hrát bude cimbálová muzika. "Díky přesunu na náměstí získáme prostor pro scénu pro koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka," uvedl Koudela.

Z náměstí se také vydá dvakrát průvod svatého Martina, který projde historickým centrem. První vyjde v 16:00 a druhý o dvě hodiny později. "Během průvodu se dozvíte legendu, která se k jednomu z nejslavnějších světců váže, a zhlédnete scénky, které přiblíží jeho příběh dobrosrdečnosti," řekl Semotam. Degustace potrvá do 20:00.

Svatomartinský košt se uskuteční ve stejný den i v Brně na náměstí Svobody, kde lidé budou moct ochutnat přes 100 druhů vín.

mei kš

19. říjen 2021

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout například nově vytvořená pravidla pro chov králíku a jelenovitých, zákaz výkrmu dospělého skotu v posledních třech měsících života ve vnitřních prostorách nebo změnu v udělování výjimek v případě přivádění konvenčních kuřic na ekologickou farmu. 

Detailnější přehled změn je uveden v přiložených PDF souborech.

Přílohy

19. říjen 2021

Věděli jste, že každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin? ️Budoucnost potravin bude hlavním tématem online kulatého stolu společnosti Tesco, který pořádá spolu s PEF MENDELU a dalšími partnery na téma plýtvání potravinami a zdravého a udržitelného stravování. Připojte se ve čtvrtek 21. října 13:00-15:30. S předstihem můžete zaslat i dotazy, které vás zajímají. Celou akcí vás provede Zuzana Hodková, redaktorka Seznam Zpráv.

A jaký bude program?

13:00

Úvodní slovo: Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika

13:15

Panel 1: Trendy plýtvání v době (post)covidové

 • doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.– Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně Učíme se neplýtvat? Pozitivní změny chování domácností v oblasti plýtvání potravinami
 • Ing. Iveta Bošková, Ph.D., vedoucí odboru Agrární trh z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Měření a reportování potravinového odpadu v ČR
 • Bc. Pavel Kosorin, ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. Digitalizace a darování potravin potřebným jako každodenní realita nakupování – nové trendy spolupráce potravinových bank a maloobchodu

14:00

Panel 2: Jídlo vs. Příroda. Boj o planetu?

 • Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu Dopady plýtvání potravinami na změnu biodiverzity
 • Ing. Vlastislav Kotrč – ministerský rada, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí Představení Státní politiky životního prostředí ČR 2030 a plánované dotační možnosti v rámci OPŽP 2021-2027 pro oblast předcházení vzniku potravinových odpadů
 • Mgr. Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo Darování jídla šetří klima

14:45

Panel 3: Zdravě a udržitelně z pohledu zákazníka

 • Ing. Ivana Procházková, ProVeg Česko Chutně, zdravě a udržitelně: spotřebitelské preference při výběru potravin se mění i v Česku
 • PhDr. Tamara Starnovská, odborná konzultantka systému nutriční péče, předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s. Zdravá výživa a zásady systémů nutriční péče
 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Důvody plýtvání potravinami z hlediska koncového zákazníka

15:30

Konec

Kulatý stůl je pořádán společností Tesco.

Zdroj: PEF, mendelu.cz

Link: PEF MENDELU - Provozně ekonomická fakulta

19. říjen 2021

Olomouc 18. října (ČTK) - Olomoučtí vědci vyvinuli ve spolupráci s kolegy ze Španělska a Brazílie speciální diagnostickou metodu, která dokáže spolehlivě, rychle a levně posoudit kvalitu hovězího masa. Elektrochemickou metodou detekce a s využitím dvojrozměrné grafenové kyseliny dokážou odhalit i malé zbytky vepřového masa v hovězím. To je důležité například tam, kde hovězí nesmí obsahovat zbytky vepřového například z náboženských, kulturních, ale i zdravotních důvodů, informovali ČTK zástupci Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií CATRIN Univerzity Palackého.

"Cena hovězího masa je vysoká a lze očekávat, že dále poroste. To může svádět k přidávání levnějšího vepřového masa do různých produktů. Odhalení takové příměsi bylo dosud složité a časově náročné, neboť vyžadovalo použití například PCR metody. Vědci se dlouho věnovali nalezení rychlého diagnostického nástroje, ale výsledky nebyly ani zdaleka uspokojivé. Chyběl vhodný materiál s potřebnými biosenzorickými vlastnostmi. Problém vyřešila až naše dvourozměrná grafenová kyselina, kterou jsme na našem pracovišti nedávno vyvinuli," uvedl jeden z autorů Michal Otyepka z CATRIN.

Grafenová kyselina má podle odborníků široké možnosti uplatnění - vede elektrický proud a nevykazuje žádnou toxicitu vůči lidským buňkám. "Její výroba je levná, jednoduchá a kyselina je velmi stabilní. S jejím využitím jsme dosáhli detekce DNA vepřového masa v hovězím mase v nízkých koncentracích, což je extrémně důležité pro případné využití v praxi. Detekce nevyžaduje složité laboratorní zařízení a trvá jen asi půl hodiny. Biosenzor rovněž nepotřebuje další složité úpravy a na rozdíl od jiných materiálů je velice stabilní, řádově až několik týdnů," uvedl David Panáček z CATRIN.

Olomoucké pracoviště spojilo v tomto případě síly s kolegy z Katalánského institutu nanověd a nanotechnologií v Barceloně, kteří patří k předním světovým odborníkům na biosenzory využívající nanomateriály. Zatímco vědci z CATRIN do společného projektu vnesli své bohaté zkušenosti s přípravou 2D materiálů odvozených od grafenu, španělští spolupracovníci zúročili své schopnosti najít pro biosenzory konkrétní aplikace. Výzkumu se zúčastnili také odborníci z Federal University of Uberlândia v Brazílii. Právě tato země patří k nejvýznamnějším světovým producentům hovězího masa.

Vědci jsou přesvědčení o tom, že vzhledem k jeho vlastnostem je nový senzor DNA vepřového masa atraktivní pro další vývoj a komercializaci. Kromě toho otevírá cestu k vývoji citlivých a selektivních senzorických zařízení pro rychlé, jednoduché a spolehlivé monitorování čistoty masa, doplnila mluvčí CATRIN Martina Šaradínová.

ftv kš

18. říjen 2021

Ministerstvo zemědělství požádalo EK o opravu jednotky (správně mg/kg) pro hodnoty ML kadmia.

Dne 11. 8. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise (EU) 2021/1323, které se týká maximálních limitů kadmia v určitých potravinách. Tímto nařízením došlo ke změně nařízení č. 1881/2006 o maximálních limitech (ML) některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ML pro kadmium.

V publikovaném nařízení 2021/1323 je však pro hodnoty ML kadmia uvedena chybná jednotka: µg/kg čerstvé hmotnosti. Správně mají být hodnoty maximálních limitů pro kadmium vyjádřeny v mg/kg čerstvé hmotnosti.

Ministerstvo zemědělství požádalo Evropskou komisi o opravu této chyby.
Evropská komise zveřejnila Opravu nařízení 2021/1323.

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, EUR-Lex

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/oprava-narizeni-komise-(eu)-2021-1323-pokud-jde-o-maximalni-limity-kadmia-v-nekterych-potravinach.aspx

18. říjen 2021

Inspektoři Státní veterinární správy ve spolupráci s Policií ČR při společné kontrole v  provozovny řeznictví a uzenářství v areálu SAPA v Praze 4 nařídili likvidaci 4,5 kg mletého masa a 20 kg vepřových kolen ošetřených opálením. Potraviny byly neznámého původu, vyrobeny bez patřičné registrace a zavedených systémů kontroly bezpečnosti potravin. Inspektoři na místě produkty znehodnotili obarvením a nařídili jejich likvidaci na náklady provozovatele s nímž bude zahájeno správní řízení o pokutě.

Zdroj: SVS ČR

Link: https://www.svscr.cz/prodej-nelegalne-vyrabenych-masnych-vyrobku-v-reznictvi-v-arealu-sapa/

18. říjen 2021

Předávání osobních údajů do zahraničí je jevem, bez kterého se dnes neobejde mezinárodní obchod, a je častý nejen v rámci globálních platform jako jsou SaaS[1] řešení, ale také při vnitropodnikové správě dat u nadnárodních korporací v rámci sdílených systémů (CRM, HR apod.).

Obecně

Většina smluv upravujících či týkajících se předávání osobních údajů mimo EU, resp. EHP, pracovala s tzv. standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí jako smluvní nástroj k zajištění náležité ochrany předávaných osobních údajů.

Co jsou to vlastně standardní smluvní doložky?

V rámci Evropské unie platí volný pohyb osobních údajů. Pokud ale chtějí správci či zpracovatelé osobních údajů z EU předávat osobní údaje do třetích zemí, které EU neuznala jako zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (uznanými jsou např. Japonsko či Velká Británie), musí správce či zpracovatel z EU před předáním osobních údajů do takové země buď (i) uzavřít s příjemcem osobních údajů ve třetí zemi smlouvu obsahující standardní smluvní doložky, (ii) přijmout společně s příjemcem závazná podniková pravidla zajišťující dostatečnou ochranu předávaných osobních údajů, nebo (iii) použít a s příjemcem ve smlouvě zakotvit vlastní smluvní doložky zajišťující dostatečnou ochranu předávaných osobních údajů.

Standardní smluvní doložky jsou jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro vytvoření vhodných záruk ochrany osobních údajů pro jejich přenos do třetích zemí mimo EU.

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy o zpracování osobních údajů uzavírané mezi správcem či zpracovatelem osobních údajů (tzv. vývozce údajů) a příjemcem osobních údajů v třetí zemi (tzv. dovozce údajů). Tento text je možné včlenit do jiné smlouvy či do obchodních podmínek nebo jej užít jako text samostatné smlouvy.

Nové standardní smluvní doložky

V červnu 2021, s platností od 27. června 2021, však Evropská komise v reakci na judikaturu přijala novou verzi standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů z EU s jinou strukturou, která by nyní měla pokrýt přenosy osobních údajů komplexnějším způsobem. Nové standardní smluvní doložky nahrazují ty předchozí z roku 2010.

Nové standardní smluvní doložky nejenže implementují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale zejména reagují na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Schrems II[2], které zpochybnilo spolehlivost původních standardních smluvních doložek a označilo EU-US Privacy Shield za neplatný.

Nové standardní smluvní doložky kombinují obecná ustanovení s modulárním přístupem. To znamená, že se skládají z (i) pevných ustanovení, která nelze změnit, ii) modulů, které mají být do smlouvy přidány či odebrány v závislosti na smluvních stranách, a iii) nadepsaných ustanovení, která mají smluvní strany doplnit (např. kategorie předávaných osobních údajů).

Zatímco původní standardní smluvní doložky rozeznávaly pouze dva typy předávání osobních údajů (správce-zpracovatel a správce-správce), nové standardní smluvní doložky přináší větší flexibilitu a poskytují čtyři moduly pro čtyři typy potenciálních přenosů dat: (i) správce-správce, (ii) správce-zpracovatel, (iii) zpracovatel-zpracovatel a (iv) zpracovatel-správce.

Dále nové standardní smluvní doložky přináší nové instituty a ujednání, jako jsou tzv.  dokovací doložky, informační povinnost příjemce osobních údajů vůči osobě předávající osobní údaje, povinnosti při zabezpečení nebo kontrolách či možnost volby rozhodného práva kteréhokoliv z členských států EU.

Co je nyní třeba udělat?

Všechny nové smlouvy uzavřené od 27. září 2021, které zahrnují předávání osobních údajů, budou muset obsahovat nové standardní smluvní doložky.

Pokud jde o historické smlouvy uzavřené před 27. září 2021, které zahrnují předávání osobních údajů, tyto budou muset ujednání o předávání osobních údajů, pokud pracují s původními standardními smluvními doložkami, nahradit do 27. prosince 2022 novým zněním standardních smluvních doložek.

Závěr

Pro správce a zpracovatele vzniká povinnost prověřit, zda dosavadní smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. o jejich předávání, vyhovují požadavkům GDPR a nových standardních smluvních doložek.

Nesplní-li správce či zpracovatel zmíněné povinnosti, stane se veškeré předávání údajů na jejich základě nezákonným, tedy v rozporu s GDPR. Vedle rizika vysokých pokut od dozorových úřadů, a to včetně těch zahraničních, také ponesou odpovědnost za škodu či jinou újmu přímo dotčeným fyzickým osobám.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se této problematiky či aktuální právní úpravy Vám jsme k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kristýna Nguyenová, právní asistentka – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.peytonlegal.cz

15. 10. 2021

[1] Software jako služba, (anglicky) Software as a Service.

[2] Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-311/

 

Zdroj: PEYTON legal

Link: https://www.peytonlegal.cz/smluvni-dolozky/

18. říjen 2021

Po celé České republice se najdou lidé, pro které není samozřejmostí jíst několikrát denně. Mnozí trpí chudobou, hladem a potřebují pomoci. Že nevíte, jakým způsobem to udělat?

Jednou z nejlepších příležitostí jsou potravinové sbírky, během kterých můžete nakoupit potraviny a darovat je těm, kteří je potřebují.

Co je to Sbírka potravin?

Jde o den, kdy můžeme ukázat, že nám ostatní nejsou lhostejní. Sbírka potravin je organizována Českou federací potravinových bank, potravinovými bankami v jednotlivých krajích a řadou partnerů. Koná se 2× do roka – na jaře a na podzim.

Abyste mohli pomoci, je třeba navštívit obchod, který je do sbírky zapojený. Je důležité nevybírat nevhodné zboží, které by se mohlo zkazit – darují se především trvanlivé potraviny a drogerie. Nakoupené zboží předáte přímo v zapojeném obchodě dobrovolníkům. Poté poputuje do nejbližších potravinových bank, kde se roztřídí a skrze neziskové organizace se dostane k potřebným. Jedná se například o matky samoživitelky, osamělé seniory a další lidi, kteří zažívají nouzi.

Každou pomoc mnozí ocení

Minulá Sbírka potravin měla obrovský úspěch, jelikož se do ní zapojilo přes 800 obchodů. Každý může pomoci podle svých možností – někdo může nakoupit potraviny za desítky korun, jiní za celé stovky nebo dokonce tisíce. Nezáleží na tom, jestli koupíte několik konzerv, pytlík rýže, olej, těstoviny nebo třeba balení toaletního papíru, každá pomoc se počítá.

Náklady na život jsou v České republice rok od roku vyšší a mnoho lidí dokáže se svým příjmem sotva pokrýt výdaje na bydlení, natož aby jim zbyly peníze na potraviny. Lidí v nouzi není málo, tvoří velkou část populace. Z potravinových bank míří přes stovky organizací potraviny k více než 100 tisícům lidí.

20. listopadu se můžete připojit

Další kolo Sbírky potravin proběhne letos 20. listopadu, a to po celé ČR. Do sbírky potravin jsou zapojeny vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, ROSSMANN, PENNY a Tesco. Kromě kamenných obchodů jsou to také online obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.

Na podzim minulého roku lidé darovali celkem 713 tun potravin. Pomůžete s tím, aby se toto číslo překonalo? Kromě nákupu potravin můžete být také dobrovolníky, kteří budou pomáhat s informováním, přebíráním potravin a logistikou. Mapu se zapojenými prodejnami i více informací naleznete na oficiálních stránkách Sbírky potravin – Sbirkapotravin.cz.

Zdroj: kupi.cz

 

Zdroj: SOCR ČR

Link: Potravinové sbírky 2021 pomáhají. Ve kterých obchodech je najdete? | SOCR.cz

18. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

18. říjen 2021

(17/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k dobrým životním podmínkám zvířat

Komise dne 15/10/2021 zahájila zpětnou vazbu ke změně právních předpisů EU k dobrým životním podmínkám zvířat. Cílem iniciativy je aktualizovat pravidla EU tak, aby zohledňovala roli nedávných vědeckých studií o dobrých životních podmínkách zvířat. Konzultace je otevřena do 21/01/2022, k dispozici zde.

18. říjen 2021

New York 18. října (ČTK/The Wall Street Journal) - Pokud jste se v poslední době setkali se záplavou potravin, jejichž obaly a etikety slibují, že pomohou vašemu imunitnímu systému, nejste sami. Přínosem pro imunitní systém se nyní ohánějí dokonce i plechovky sýrových kuliček - společnost Good Crisp Co. letos v létě uvedla na trh kuličky s čedarem, které obsahují složku, jež podle etikety "pomáhá posilovat imunitní systém a zlepšuje jeho klíčové funkce", napsal zpravodajský server The Wall Street Journal.

V éře covidu-19 dychtí spotřebitelé posílit svůj imunitní systém a společnosti plní regály s potravinami výrobky, o nichž tvrdí, že jim v tomto pomohou. Podle společnosti Innova Market Insights, která se zabývá průzkumem trhu, uvedli obchodníci v první polovině letošního roku na trh 383 potravin a nápojů opatřených tvrzením o posílení imunity, což překonalo loňský počet 326 výrobků za první pololetí. Celkový loňský počet za celý rok se oproti předchozímu roku zvýšil o 31 procent.

"Imunita se objevuje téměř při každém rozhovoru s klienty," říká Lu Ann Williamsová, ředitelka pro inovace společnosti Innova. "Bojíme se onemocnět. Americké zdravotnictví je velmi chaotické. Spotřebitelé hledají levnější alternativu, která by jim zajistila nějaké magické řešení."

Lékaři uvádějí, že živiny, na kterých marketing staví svá tvrzení spojená s posílenou imunitou, jsou často ty, které imunitní systém ke správnému fungování skutečně potřebuje, včetně vitamínu C a zinku.

Většina lidí ale už má těchto živin dostatek a nepotřebuje další dávky přidané do jídla, uvádějí lékaři; byť některé výzkumy naznačují, že vitamín C a zinek mohou v některých situacích pomoci zmírnit příznaky nachlazení, říká Mark Moyad, ředitel komplementární a alternativní medicíny v Lékařském centru Michiganské univerzity.

Lékaři ovšem varují, že by nás tvrzení o podpoře imunity nemělo přesvědčit ke koupi výrobku, který je jinak nezdravý, a to včetně potravin a nápojů s vysokým obsahem cukru či tuku.

"Pokud si na základě tohoto tvrzení vybíráte značku nebo výrobek anebo za ně platíte vyšší cenu, společnosti vás zneužívají," řekl Michael Starnbach, profesor mikrobiologie Harvardovy lékařské fakulty.

Podle průzkumu, který minulý měsíc provedla společnost CivicScience a zúčastnilo se ho téměř 4000 dospělých Američanů, více než polovina dotázaných uvedla, že by měla zájem o koupi potravin nebo nápojů, které pomáhají posilovat imunitu. Více než třetina z nich uvedla, že by za takové potraviny nebo nápoje utratili víc, než je běžné.

Společnost PepsiCo ve fiskálním roce končícím 30. září uvedla na trh 120 nových výrobků, které na etiketě nebo v rámci spotřebitelského marketingu uvádějí tvrzení o imunitě, což je dvakrát více než v předchozím roce. Výrobky společnosti - od značek, jako je Mountain Dew, až po proteinové koktejly Evolve - obsahují látky, jako je vitamin C a zinek, které mají podle etiket podpořit imunitu.

Na štíhlých plechovkách šumivého energetického nápoje Mtn Dew Rise, který byl uveden na trh na začátku tohoto roku, je vedle nápisů "mentální podpora" a "180 mg kofeinu" uvedeno "podpora imunity".

"Podpora imunity je nyní populární," řekla Emily Silverová, viceprezidentka pro inovace severoamerické divize nápojů společnosti. "Snažíme se poskytovat výrobky, které odpovídají potřebám spotřebitelů, se složkami, které poskytují vědecky prokázané zdravotní účinky, což umožňuje spotřebiteli rozhodnout se, co je pro něj nejlepší," dodala.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv obecně povoluje prodejcům potravin popisovat účinek, který má složka na strukturu nebo funkci těla, pokud je pravdivý a není zavádějící.

Nicole Halmosová z kalifornského Herlongu utratila v posledním roce každý měsíc asi 70 dolarů za energetické nápoje Riff ve snaze najít zdravější alternativu ke každodenní kávě a Red Bullům. Na etiketě je uvedeno, že nápoj je "nabitý vitamínem C", a na přední straně plechovek je vedle nápisu "energie+" uvedeno "imunita". "V době covidu se každá podpora imunity hodí," vysvětlila, proč sahá právě po tomto nápoji.

Společnost Good Crisp Co. uvedla v červenci na trh kuličky s čedarem a přísadou, která prý pomáhá imunitnímu systému. Onou přísadou je betaglukan wellmune - vláknina získaná z pekařských kvasnic. V otázkách a odpovědích na stránkách firmy Kerry Group, která wellmune vyrábí, se uvádí, že se "objevují důkazy", podle nichž kvasnicové betaglukany mohou pobídnout imunitní buňky v těle k účinnější reakci na patogen.

Podle Matthewa Parryho, spoluzakladatele společnosti Good Crisp, se přidání další ingredience do produktu nijak neliší od důvodů, proč někteří spotřebitelé užívají doplňkové multivitamíny. "Jde o to, že nám dodá větší pocit klidu a jistoty, že pokud z hlediska stravování neděláme všechno dokonale, dostáváme potřebné látky i z jiných zdrojů," řekl.

dk mka

17. říjen 2021

Kvůli tvrdému lockdownu ve Vietnamu nebylo možné během 3. čtvrtletí roku 2021 prodat cca 1/3 vepřového masa. Dovoz vepřového masa naopak vzrostl a ceny po rozvolnění pandemických opatření výrazně klesly. Cena živé váhy se nyní pohybuje okolo 40 Kč/kg, což je poloviční cena ve srovnání se začátkem letošního roku.

Vietnam během prvních šesti měsíců letošního roku dovezl asi 70 000 tun vepřového masa a vepřových produktů. To jsou ale pouze 4 % z celkové spotřeby v zemi.

Výrobní náklady chovu prasat se pohybují aktuálně okolo  50 Kč/kg, takže dochází ke korekci velmi slušných hospodářských výsledků za první pololetí letošního roku. Rostly náklady hlavně na krmivo, pracovní sílu a dopravu. Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se bude chov prasat i nadále potýkat s obtížemi v důsledku dopadu epidemie Covid-19 a cena vepřového masa zůstane nízká.

Přestože cena živého masa prudce klesla, cena vepřového masa u řezníků, na tradičních trzích a v supermarketech je stále vysoká i kvůli současným vyšším nákladům na dopravu a nákladům na prevenci epidemie. Pro české exportéry je třeba doplnit informaci o rozdílných stravovacích návycích, z čehož plyne například to, že prasečí nožky, uši aj. mají na vietnamském trhu přibližně stejnou hodnotu jako vepřová panenka. Jedno konkrétní srovnání maloobchodních cen: vepřová plec 140 Kč/kg, vepřové kosti 120 Kč/kg.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek
místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu
tel: +84 904 099 562
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

LInk: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/ceny-veproveho-masa-ve-vietnamu-vyrazne.html

17. říjen 2021

Americký úřad pro potraviny a léčiva Food and Drug Authority vydal dne 14. října vodítka pro dobrovolné a časově omezené 2,5leté období pro snížení obsahu sodíku (soli) v celé řadě zpracovaných, balených i připravovaných potravin.

Cílí tedy nejen na producenty, ale i restaurační zařízení. Maximální hodnoty jsou navrženy tak, aby podpořily snížení průměrného denního příjmu sodíku amerického spotřebitele o více než 13 %, z přibližně 3 400 mg na max. 3 000 mg denně.

Sodík je v typické americké stravě hojně zastoupen, konzumace potravin s (mnohdy neúměrným) přídavkem soli je zcela běžná. Více než 70 % celkového příjmu pochází ze zpracovaných potravin a komerčně připravených pokrmů. Výše zmíněný průměrný příjem sodíku v USA značně převyšuje výživová doporučení na období 2020-2025, která doporučují osobám starším 14 let omezit spotřebu sodíku na 2 300 mg/den.

Limity Food and Drug Authority jsou navrženy i s ohledem na nezastupitelnou roli, jakou sodík a sůl hraje v procesu výroby potravin i jejich bezpečnosti.

Očekává se, že takto upravené limity povedou ke snížení počtu případů srdečních a oběhových onemocnění a úsporám v řádech miliard dolarů na zdravotní péči. FDA stanovila testovací období na 2,5 roku, po kterém bude opatření vyhodnoceno.

Bližší informace a přesné tabulky pro české exportéry potravin lze podle jednotlivých druhů potravin dohledat na tomto odkazu.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
mob: +1 202 507-3859, mob ČR: +420 601 558 079, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/nova-voditka-pro-dobrovolne-snizeni.html

15. říjen 2021

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na nejprestižnějším mezinárodním veletrhu v arabském světě GULFOOD 2022 do Dubaje, ten se uskuteční ve dnech 13 - 17. února 2022.

S cílem podpořit firmy vyrábějící a obchodující s českými potravinami v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství na tomto veletrhu národní expozici o velikosti cca 156 m2.

Firmy budou mít v této expozici zajištěny zvýhodněné podmínky účasti (viz Příloha 1). Prezentace firem účastnících se veletrhu bude zahrnuta i v tištěném propagačním katalogu - Průvodci expozicí.

Přihlášky k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrh Gulfood 2022 budou přijímány do 15. listopadu 2021 (viz dále v dokumentu, který je přílohou).

Přílohy

15. říjen 2021

Tisková zpráva 15. 10. 2021 – Potravinářská komora České republiky reaguje na zavádějící vyjádření Zemědělského svazu v otázkách zvyšování výkupních cen mléka v Německu a v České republice, na problém vyšších obsahových složek v mléce v Německu a další související témata jako je například výrobní a prodejní cena másla.

 

V České republice roste cena mléka nepřetržitě již 12 měsíců. Zpráva, že se růst nákupních cen mléka v EU zastavil není pravdivá. „Navíc cena mléka v ČR i nadále poroste, což souvisí s nárůstem obsahových složek v podzimním a zimním období, a to minimálně do konce ledna 2022,“ očekává Jiří Kopáček, předseda představenstva Českomoravského mlékárenského svazu.

Výkupní cena mléka byla v srpnu 2020 8,16 Kč za litr, v srpnu letošního roku 8,86 Kč za litr. Jedná se o meziroční nárůst o 8,6 %, kumulativně leden až srpen 2020 8,53 Kč za litr, leden až srpen 2021 8,86 Kč za litr, procentuální navýšení o 3,9 %. Předběžný odhad ceny za měsíc září je už 9,02 Kč za litr a celkem pět mlékáren platí dokonce cenu vyšší až 9,21 Kč za litr mléka. Tato situace je zejména ve středních Čechách, kde je vyšší tučnost mléka.

V Německu byla cena v srpnu tohoto roku 35,50 centů za litr, v České republice 34,10 ct za litr. „Nicméně je velmi těžké srovnávat, protože německé mléko má podstatně vyšší obsahové složky, zejména tučnost a obsah bílkovin,“ vysvětluje předseda Kopáček a pokračuje: „V Německu je nyní obsah tuku 4,1 %, u nás pouze 3,7 %, také obsah bílkovin je v Německu vyšší.“

Rostoucí cena másla je ovlivněna nízkou tučností suroviny, výroba másla v České republice je proto za posledních 8 měsíců o 8 % nižší. Naproti tomu výroba sýrů, která také odčerpává tuk je o 8 % vyšší. Jedná se o všeobecný trend v celé Evropské unii. Za celou EU je výroba másla za 7 měsíců stejná jako loni (+0,4 %), sýrů ale o 2,1 % vyšší.

Připočteme-li ovšem k ceně mléka vyplácené zemědělcům mlékárnami další příplatky z národních zdrojů, ať už jde o Q CZ nebo welfare, pak se příjem, který zemědělec za litr mléka dostane pohybuje kolem 10,- Kč a více. Bohužel, téměř 30 % takto podporovaného mléka se jako surovina vyváží do zahraniční a zpět se na náš trh vrací ve formě zpracovaných výrobků, takže přidaná hodnota zpracování zůstává za hranicemi. Otázkou tedy je, zda podporu produkce z národních zdrojů nezacílit pouze na surovinu, která je zpracována v České republice a nikoliv vyvážena. Domácí zpracování surovin v tuzemsku by nepochybně výrazně pomohlo zvýšení žádané soběstačnosti a snížení závislosti na dovozech.

Samozřejmě, rostou ceny energií, ceny obalových materiálů, vstupních surovin, pohonných hmot i pracovní síly. Všechny tyto skutečnosti se musí zákonitě projevit i v cenách potravin. Situace na trhu s potravinami je již delší dobu poměrně nepříznivá. Každé navýšení vstupů je velice nepříjemné a komplikuje další podnikání. Zároveň s plnou intenzitou doznívají dopady pandemie COVID-19 a ani klimatické podmínky nejsou ideální. V této souvislosti je třeba upozornit na rostoucí náklady mlékáren, cena energií, silové elektřiny o 100 %, ceny obalů 50-60 %, cena suroviny o 10 %, navíc v oboru chybí zaměstnanci a mzdové náklady jistě porostou.

Je zde však celá řada spekulací. Maloobchod prodává v akcích máslo ze státních hmotných rezerv, které není čerstvé, pochází z Polska, Belgie a Německa a je zmražené více než rok. Cena takového másla je od 23,- Kč/250 g (Globus) do 33,- Kč/250 g (Lidl, Tesco). Tyto ceny značně deformují trh a brání tak českým výrobcům navýšit ceny, které by odpovídaly zvýšeným cenám mléčné suroviny. Snaha o zvýšení spotřebitelských cen v obchodní síti však naráží na značný odpor a nesouhlas maloobchodu. „U základních potravin je jejich obchodní přirážka cca 20-30 %, nicméně u vysoce průmyslově zpracovaných potravin může dosáhnout i stovky procent,“ dodává Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

15. říjen 2021

Praha 14. října (ČTK) - Evropské ekologické cíle obsažené ve strategii Od vidlí po vidličku neboli Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to fork strategy) sníží zemědělskou produkci v EU o pětinu. U některých plodin to bude až o 30 procent, hovězí zdraží o 60 procent. řekl to dnes na základě zahraničních studií na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Jde pouze o jednu z mnoha strategií, které budou mít daleko větší kumulativní dopad, dodal.

Hlasovat o strategii by měl europarlament zhruba za týden. Proti některým jejím částem se vyslovily v tomto týdnu i jiné zemědělské organizace. "U hovězího masa (bude zvýšení ceny) téměř o 60 procent, u vepřového masa téměř o 48 procent, u mléka to bude 36 procent. U obilovin o 12 procent, u olejnin o 18 procent," řekl Pýcha na základě studie z Univerzity a výzkumného centra v nizozemském Wageningenu.

Snížením produkce v Evropě se podle Pýchy zvýší produkce v jiných státech, což povede například k dalšímu odlesňování v Brazílii. "Komise ale nemá jenom jednu strategii - když se o nich bavíme - tak je tu Strategie pro biodiverzitu, Akční plán pro oběhové hospodářství, Strategie EU pro methan, Akční plán pro nulové znečištění, Fit for 55 nebo Směrnice o obnovitelných zdrojích energie," řekl. Svaz dlouhodobě vyzývá komisi, aby nechala udělat dopadové studie, co bude naplnění všech těchto strategií znamenat.

"Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na 20procentní snížení produkce hovězího masa v EU a 17procentní snížení produkce vepřového masa," dodal.

Evropa podle něj zatím také neřeší, zda bude o podporované typy potravin zájem a zda na ně budou mít lidé peníze. Podle některých cílů EU má být do roku 2030 čtvrtina půdy v ekologickém režimu. "V EU jsme na osmi procentech a máme to za devět let zvýšit na 25 procent, to je třikrát tolik," doplnil. Není si jistý, zda tolik lidí na konzumaci dražších biopotravin přejde.

Evropské zemědělské cíle mimo jiné předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Ministerstvo zemědělství už dříve požádalo EK, aby předložila hodnocení strategie Od zemědělce ke spotřebiteli. ČR se například nelíbí budoucí plošné snižování ve využívání pesticidů. Zatímco jiné evropské státy spotřebu v posledních letech zvýšily, Česko ji naopak snižovalo.

drh jw

14. říjen 2021

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici na prestižním mezinárodním veletrhu Internationale Grüne Woche 2022, který se uskuteční ve dnech 21. - 30. ledna 2022 v Berlíně (Spolková republika Německo).

Přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu IGW Berlín 2022 je nutno zaslat nejpozději do 31. října 2021 (viz dále v dokumentu přílohou).

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Pozvánka do Berlína k účasti na Internationale Grüne Woche 21. - 30. ledna 2022 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

14. říjen 2021

Talianske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárkou komorou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom potravinárskym a Talianskou federáciou potravinárskeho priemyslu (FEDERALIMENTARE) zorganizovalo 8. októbra 2021 medzinárodnú videokonferenciu venovanú téme „NUTRIČNÉ OZNAČOVANIE POTRAVÍN A SPRÁVNE INFORMOVANIE SPOTREBITEĽA”.

 

Podujatie, ktoré otvorila veľvyslankyňa Talianska v Slovenskej republike, pani Catherine Flumiani a ktoré moderovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová, prilákalo viac ako sto zástupcov agro-potravinárskeho priemyslu, sietí supermarketov pôsobiacich na Slovensku ako aj študentov. Rečníci z Talianska, Slovenska a Poľska poskytli podrobné informácie o grafickom systéme označenia výživovej hodnoty potravín na prednej strane obalu, ktoré sa aktuálne hodnotia na komunitárnej úrovni. Talianski odborníci predstavili svoj postoj v prospech systému Nutrinform Battery zameraného na širšie a kompletnejšie informovanie spotrebiteľa, na ochranu jeho zdravia, ktorý je založený na vedeckých a nediskriminačných princípoch.

Odborníčky z Výskumného ústavu potravinárskeho - Lenka Bartošová a Anna Giertlová odprezentovali systémy na grafické označovanie výživovej hodnoty potravín na prednej strane obalu potravín, o ktorých sa aktuálne rokuje na európskej úrovni. Zároveň porovnali označovania konkrétnych slovenských potravín v systéme Nutri-Score a Nutrinform Battery. 

Počas konferencie sa diskutovalo aj o dôležitosti vyváženého spôsobu stravovania a správnom životnom štýle, ako aj o význame tradičných potravín v jedálničku spotrebiteľa.

Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru zastupoval člen Predstavenstva SPPK Adrián Šedivý. Do diskusie o spôsobe označovania nutričných hodnôt na obaloch potravín sa totiž na odbornej národnej úrovni zapojila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Svoj názor ohľadom harmonizácie nutričného označovania na prednej strane obalu potraviny tlmočila Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Komora si uvedomuje, že bez jasného a jednoduchého označovania nutričných parametrov sa potravina nestane čitateľnejšou. Zároveň však vyzýva na to, aby sa na európskej úrovni prijali také pravidlá, ktoré budú informovať spotrebiteľa bez zavádzania.

Videozáznam z konferencie obdržíte po registrácii TU.

Tlmočenia nájdete TU.

 
 
Zdroj: SPPK
14. říjen 2021

Americké federální ministerstvo zemědělství USDA ve čtvrtek 7. října oznámilo svůj plán na začlenění problematiky změny klimatu do rozhodovacích procesů celého resortu.

Akční plán USDA se zařadil po bok dalších 20 federálních úřadů, které tyto strategické dokumenty v ten samý den vydaly. Plány jsou praktickým naplněním přístupu prezidenta Bidena k řešení klimatické krize napříč celou vládou.

USDA identifikovalo 5 klíčových slabých stránek, které je třeba řešit – 1) snižování produktivity zemědělství, 2) ohrožení kvality a dostatku vody, 3) disproporční dopady na znevýhodněné komunity, 4) šokové situace vzniklé vinou extrémních klimatických událostí, 5) zátěž na infrastrukturu a půdu ve veřejném vlastnictví.

Naproti tomu připravilo soubor opatření za účelem řešení těchto problémů. Jde například o investice do kvality půdy a zdraví lesů, šíření znalostí ohledně používání klimaticky šetrných adaptačních strategií, zvýšení podpor pro výzkum a vývoj klimaticky šetrných řešení apod. Jednotlivá opatření jsou dále rozpracována do konkrétních nástrojů.

Do jara příštího roku musí všechna pracoviště a podřízené organizace vypracovat konkrétní priority, prováděcí a vyhodnocovací kritéria s cílem začlenění klimatických rizik do strategického plánování a rozhodování.

Akční plán v plném znění lze dohledat na stránkách Council on Enviromental Quality (PDF, 813 kB).

Jaká jsou fakta ohledně přibírání na váze během pandemie?

Co znamená v USA často zmiňovaný „covid-15“? Že člověk kvůli karanténním opatřením přibral minimálně 15 liber (cca 7 kg). Jestli tomu tak ale ve skutečnosti je prověřili výzkumníci z Harvardské univerzity tím, že zkoumali změny hmotnosti 15 milionů pacientů v roce před, během a po pandemii na základě elektronických zdravotních dat. Ukázalo se, že 39 % pacientů během pandemie skutečně přibralo na váze, přičemž přírůstek hmotnosti byl definován jako přírůstek vyšší než normální kolísání o 1,1 kg. Přibližně 27 % přibralo méně než 6 kg a asi 10 % přibralo více, přičemž 2 % přibrala více než 12,5 kg.

Nicméně, ne každý tedy během karantény přibral na váze. Někteří lidé reagují na stres tím, že nejedí. Tito lidé ignorují své signály hladu, a tak v době stresu hubnou. Jak ukázaly výsledky studie, během prvního roku pandemie zhublo 35 % pacientů. Na hubnutí si obecně stěžuje spíše málo lidí, takže byly slyšet primárně problémy s nárůstem váhy. Důvodů pro hubnutí může být více. Jedním může být i to, že lidé více seděli a méně se hýbali, čímž ztráceli svalovou hmotu a přibírali tuk (tuk váží méně než svaly). Podstatně příznivějším důvodem úbytku hmotnosti je spíše fakt, že lidé upřednostňovali své zdraví a měli větší kontrolu nad skladbou stravy. Studie dokazují, že kvalitní domácí vaření je ze zdravotního hlediska lepší, než návštěva restaurací a fastfoodů. Lidé navíc využili dobu karantény jako příležitost ke cvičení a soustředění se na svou kondici, výživu a spánek.

Naopak důvody nárůstu váhy jsou zjevné. Když odhlédneme od omezených fyzických aktivit, hodně lidí bylo během prvního roku pandemie ve stresu a ten je spojen se zvýšeným vyšší produkcí kortizolu. Ten ve spojení s konzumací vysoce zpracovaných potravin s vyšším obsahem soli a tuku často končí růstem váhy. Lidské tělo ve stresu také pomaleji metabolizuje. Stres a vysoká hladina kortizolu jsou navíc spojeny se zvýšeným množstvím břišního tuku, který zhoršuje rizika srdečních chorob či cukrovky 2. typu. Kortizol také může snižovat svalovou hmotu, což má opět vliv na rychlost metabolismu, protože čím méně svalové hmoty je v lidském těle, tím nižší je rychlost metabolismu a tím méně kalorií se spálí v klidu. To vše je při zvýšeném stresu předpokladem pro přibývání na váze a zhoršený zdravotní stav. Dle doporučení expertů je správnou cestou pravidelná pohybová aktivita, kvalitní strava a praktiky snižující dopad stresu.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
mob: +1 202 507-3859, mob ČR: +420 601 558 079, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/americky-akcni-plan-pro-adaptaci-a.html

14. říjen 2021

Praha 13. října (ČTK) - České zemědělské organizace vyzvaly europoslance, aby odmítli části ekologické strategie Od vidlí po vidličku neboli Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to fork strategy). Obávají se zdražení a snížení produkce. Pod dopis europoslancům se podepsali představitelé Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Potravinářské komory ČR a Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory. ČTK o tom dnes informovali zástupci organizací. Hlasovat o strategii by měl europarlament zhruba za týden.

Organizace chtějí, aby europoslanci nehlasovali jenom o celkové strategii, ale aby se zaměřili na tři její části, které jim nejvíce vadí. Jde například o snižování zemědělských emisí metanu a dalších dusíkatých plynů o 20 až 30 procent. "Následkem tohoto článku by podle studií Copa-Cogeca došlo k významnému poklesu produkce evropského zemědělství, zvýšení počtu lidí pociťující nedostatek potravin nejméně o 22 milionů a současně snížení vývozu zemědělsko-potravinářských výrobků a zvýšení dovozu ze třetích zemí," uvádí zemědělci. Copa Cogeca je evropské zájmové zemědělské sdružení.

Mnoho návrhů ve strategii je podle zemědělců ve vzájemné rozporu. "Například je cílem snížení emisí metanu z chovů, což povede ke snížení stavů hospodářských zvířat. Tím vznikne vyšší potřeba dodání živin, ale jiný cíl stanovuje snížení spotřeby těchto živin. Hrozí tak nejen ztráta úrodnosti, ale i ztráta organické hmoty, a tím poškození zemědělských pozemků," dodal předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Podle prezidentky Potravinářské komory ČR Dany Večeřové představuje strategie příležitost ke zlepšení životního stylu i prostředí. Otázkou podle ní ale je, za jakou cenu. "Plánovaná přeměna bude velice nákladná, není jasné, jakým způsobem ji budeme financovat, jak rychle a v jakém sledu ji budou realizovat ostatní členské státy, nutná bude revize Společné zemědělské politiky a v neposlední řadě nutnost úzké spolupráce soukromého sektoru. Z globálního pohledu je nezbytné, aby stejnou míru aktivitu jako EU vykazovali i ostatní světoví hráči. V opačném případě tak nedojde k žádnému snížení globálních emisí a úsilí EU například o uhlíkovou neutralitu bude zmařeno," uvedla.

Zemědělský svaz ČR plánuje na čtvrtek na téma dopadových studií evropských strategií tiskovou konferenci.

drh jw

13. říjen 2021

 

Zásadním tématem jednání byla nová SZP a aktuální stav příprav strategických plánů v jednotlivých členských státech, které stanoví obecné parametry pro přípravu, hodnocení a schvalování zemědělské politiky. Členské státy musí své návrhy plánů předložit Evropské komisi k posouzení a schválení do 1. ledna 2022.

„Při přípravě strategických plánů a celé Společné zemědělské politiky Česká republika dlouhodobě apeluje na to, aby se co nejvíce snížila administrativní zátěž pro zemědělce související například s kontrolami. Zároveň je nezbytné, aby Evropská komise zveřejnila veškeré požadavky. Teprve potom bude jasné, jakým způsobem je potřeba nastavit národní legislativu, včetně všech administrativních postupů,“ uvedl náměstek ministra zemědělství pro Evropskou unii a zahraniční vztahy Jiří Šír.

Dalším tématem jednání ministrů zemědělství byla nová strategie EU pro lesy do roku 2030, kterou EK představila v červenci tohoto roku. Česko upozornilo, že je nezbytné do jednání mnohem aktivněji zapojit členské státy a respektovat jejich zodpovědnost za lesy. ČR pravidelně aktualizuje svou státní lesnickou politiku, která zohledňuje specifické lokální podmínky tak, aby hospodaření v lesích bylo vyvážené jako celek.

„Hospodaření v lesích je vždy třeba uzpůsobit místním podmínkám, a to přírodním, historickým, sociálním i ekonomickým. V České republice podporujeme komplexní
a vyváženou péči o lesy, to znamená, že nelze vyzdvihovat pouze funkce lesa zaměřené na biologickou rozmanitost či změnu klimatu. Je nutné rozvíjet i funkci ekonomickou, sociální a vodohospodářskou,“
 řekl náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář, který se jednání v Lucemburku rovněž zúčastnil.

Ministři řešili také iniciativy pro klimatické cíle pro rok 2030 v rámci tzv. balíčku Fit for 55 z pohledu zemědělství a lesnictví. Jde o reakci na společný cíl EU zredukovat emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %. Česká republika podporuje zvyšování udržitelnosti jednotlivých hospodářských sektorů. Zároveň však považuje za nutné najít kompromis, aby zůstala zachována nejdůležitější role zemědělství, a to produkce kvalitních a cenově dostupných potravin a surovin.

Je také nutné zohlednit úsilí, které Česká republika při snižování skleníkových plynů od roku 1990 vyvinula. Zemědělství se na celkových emisích v EU podílí pouze cca 9 % a EU jako celek se na globálních emisích podílí pouze cca 8 %.

V diskuzi o sektoru vepřového masa ČR uvedla, že je ovlivněna vývojem a sílící hrozbou výskytu afrického moru prasat v blízkosti svých hranic. Z tohoto důvodu se česká strana připojila k Belgii a společně s dalšími členskými státy požádala o mimořádnou finanční podporu pro chovatele prasat.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR
Link: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_cesko-na-rade-eu-v-lucemburku-je-nutne.html

13. říjen 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

13. říjen 2021

Vážená paní/vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na webináře, které organizujeme v listopadu 2021 ve spolupráci s Centrem zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.

Akce proběhnou prostřednictvím firemní platformy MS TEAMS v termínu a s tématikou uvedenou níže:

 1. 16. 11. 2021 - na téma „Inovace a trendy v potravinářském průmyslu v reflexi na evropské strategie“,
 1. 23. 11. 2021 -  na téma „Systémy řízení bezpečnosti potravin v reflexi na evropské strategie“,
 1. 30. 11. 2021 - na téma „Označení kvality a certifikace v reflexi na evropské strategie“.

S ohledem na pravidla finančního nástroje pro realizaci akcí je každý webinář kapacitně omezen na 20 osob. Doporučujeme tedy registraci v co nejbližším termínu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Změna lektorů vyhrazena.

Pozvánky naleznete v příloze.

Pozvánka_Inovace a trendy_16.11.2021

Pozvánka_Systémy řízení bezpečnosti potravin_23.11.2021

Pozvánka_Označování kvality a certifikace_30.11.2021

 

13. říjen 2021

Brno 12. října (ČTK) - Mladého vína označeného značkou Svatomartinské by měli vinaři letos vyrobit srovnatelné množství jako před pandemií, tedy asi 2,2 milionu lahví. Zároveň by se po roční pauze měl uskutečnit tradiční velký košt těchto vín v Brně na náměstí Svobody. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský fond, který ochrannou známku vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům.

"Podle předběžných informací se co do objemu produkce vracíme na předcovidovou úroveň, a opět se tak můžeme těšit na více než 2,2 milionů lahví svatomartinského vína. O kolik přesně to bude, a jestli náhodou nepřekonáme zatím rekordní ročník 2016, budeme vědět až začátkem listopadu. To bude uzavřeno odborné hodnocení kvality a rozhodne se o konečném počtu vín, která budou moci nést značku Svatomartinské 2021," uvedl ředitel vinařského fondu Jaroslav Machovec.

V loňském roce, kdy byla většina svatomartinských koštů a souvisejících akcích kvůli pandemii zrušena, vinaři dodali na trh 1,75 milionu lahví svatomartinského. V nabídce bylo 312 druhů vín od 74 vinařů. Lidé mohli vína koupit hlavně v kamenných obchodech a na internetu, restaurace byly uzavřené.

Sklizeň hroznů se letos kvůli počasí o jeden až dva týdny opozdila, výrobu mladého vína to ale neovlivní. "Podle odhadu je nyní sklizeň hroznů zhruba v polovině, přičemž hrozny na výrobu svatomartinských vín jsou už sklizeny všechny. Výroba je ve finálním stadiu, tedy víno dokváší a pomalu se stáčí a filtruje. Vše je správně načasované tak, aby si lidé mohli již za měsíc vychutnat letošní ročník," uvedl hlavní sommelier Národního vinařského centra Marek Babisz.

Vinařský fond plánuje také tradiční největší ochutnávku v Česku na brněnském náměstí Svobody. Tento košt nabídne 100 vzorků od stovky různých vinařů, jeho součástí bývá i slavnostní společné otevírání vína 11. listopadu v 11:00.

Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku každoročně propůjčuje vinařům. Mladá vína s tímto označením se mohou prodávat až od 11. listopadu, kdy slaví svátek Martin.

Kromě Svatomartinských jsou ale na trhu i další mladá vína z letošních hroznů. Nabízí je například Vinařství Lahofer, Vinařství Waldberg, Vinařství Hanzel, ale také Chateau Valtice. Vinařství v jejich názvu většinou používají právě slovo mladý nebo mladá.

ska hj