Česká republika se 1. července 2022 ujme svého historicky druhého předsednictví (dále jen CZ PRES). V rámci nadcházejících šesti měsíců bude předsedat Radě EU a jejím jednotlivým pracovním skupinám. Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství státu v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Vystupování předsedající země k projednávané problematice by proto mělo být neutrální.

Veterinární problematiku řeší pracovní skupina „Zvířata a veterinární záležitosti“. V průběhu CZ PRES budou aktivní její následující formace: Vedoucí veterinárních služeb, Postupimská skupina a Pracovní skupina pro zdraví zvířat. V současné době vrcholí koordinační aktivity v rámci tria předsednických zemí (Francie – ČR – Švédsko), tzv. TRIO PRES, a přípravy na první jednání za českého předsednictví.


Prioritními tématy České republiky ve veterinární oblasti budou:

  • hygiena potravin – zamyšlení nad současnou situací a nadcházejícími výzvami ve vztahu k nařízení 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu;
  • zdraví zvířat – prevence, kontrola a likvidace nebezpečných nákaz zvířat (ptačí chřipka, africký mor prasat);
  • udržitelné používání antimikrobik a implementace sběru dat dle nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích;
  • dobré životní podmínky zvířat (welfare);
  • veterinární podmínky pro obchod s živočišnými komoditami ve vztahu ke 3. zemím.

Odkaz na oficiální předsednický web:

https://www.eu2022.cz/