14. září 2021

Praha 13. září (ČTK) - Letošní sklizeň obilovin a řepky je u konce. Dnes to uvedlo ministerstvo zemědělství. Produkce obilovin činí 7,55 milionu tun, což je více než 7,4milionová predikce Agrární komory z konce srpna i více než předpověď Českého statistického úřadu, která hovořilo o zhruba sedmi milionech tun. Letošní průměrný výnos je 6,11 tuny na hektar, o 0,06 procenta více než loni.

U nejčastěji pěstované pšenice činila výnosnost 6,72 tuny na hektar, celkem se jí sklidilo 4,77 milionu tun. "Kvalita pšenice je převážně dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry. U vzorků sklizených po deštích se častěji vyskytují porostlá zrna, mají nižší objemovou hmotnost a v některých případech nevyhovující číslo poklesu. U této později sklizené pšenice se také častěji vyskytují fuzariózní zrna," uvedlo ministerstvo. Fuzariózy jsou závažným onemocnění obilnin.

Řepku zemědělci sklidili ve všech krajích s průměrným výnosem 3,11 tuny na hektar, což bylo o 0,31 procenta méně než loni. Celkově její produkce dosáhla 1,06 milionu tun.

Letos byly žně opožděné o několik týdnů, loni bylo sklizeno na začátku září. Letošní sklizeň obilovin komplikovaly deště, pole byla podle vyjádření Agrární komory ČR na začátku srpna podmáčená, lokálně se tvořily až močály. Zemědělci tak nemohli vyjet na některá pole s technikou.

I nyní, když už za celou ČR je sklizeno v průměru 100 procent, zůstává nesklizeno několik procent polí v Karlovarském a Libereckém kraji.

drh jw

13. září 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

13. září 2021

Evropská komise v uplynulém týdnu potvrdila termín konání konference k Farm to Fork, konference proběhne v Bruselu v termínu 14-15/10/2021. Konference by se měla zaměřit na dosud dosažený pokrok v oblasti cílů a iniciativ, které byly definovány ve strategii Farm to Fork v květnu 2020. Konference bude probíhat v hybridním modelu – účast by tedy měla být možná jak prezenční, tak online. Většina účastníků by ale podle vyjádření Komise měla i nadále být připojena přednostně online.

Více informací zde.

13. září 2021

Praha 11. září (ČTK) - Kvalita podzemních vod se loni mírně zlepšila. Limity alespoň v jednom z ukazatelů byly překročené v 82,4 procenta případů, což bylo o 1,7 procentního bodu méně než předloni. Horší je situace u mělkých vrtů, kde byly limity překročené v 95,5 procenta případů, což bylo meziroční zlepšení o půl procentního bodu. Uvádí to zpráva o stavu vodního hospodářství (tzv. Modrá zpráva), kterou dostane v pondělí pro informaci vláda.

Stát loni sledoval 366 jakostních parametrů u 695 objektů, kde byly zastoupené prameny, mělké a hluboké vrty. Nejvýrazněji překračují hodnoty hlavně pesticidy. "A to zejména metabolity herbicidů používaných zejména pro ošetření plodin, jako jsou řepa, řepka a kukuřice," uvádí ministerstva životního prostředí a zemědělství v dokumentu. Dále pak v podzemních vodách překračovaly limity anorganické látky jako jsou amonné ionty, dusičnany a fosforečnany, organické látky nebo kovy. Výsledky za loňský rok odpovídají i předchozím měřením.

Státní podniky Povodí ve svých laboratořích sledují pesticidní látky a jejich metabolity také v povrchových vodách. Loni nalezly pesticidy ve 493 profilech z 525 měřených, tedy v 93,9 procenta. I zde jde nejčastěji o metabolity herbicidů používaných pro ošetření řepky, ale také již zakázaných přípravků jako alachlor nebo acetochlor.

Kvalitu vod kritizoval letos v létě také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Stát dal v letech 2013 až 2020 z evropských peněz a ze státního rozpočtu 2,7 miliardy korun na monitoring kvality vody a modernizaci technologií v úpravnách vody, přesto se kvalita povrchových ani podzemních vod podle NKÚ nezlepšila. Někde se i zvýšil výskyt pesticidních a dusíkatých látek, což se promítlo do kvality zdrojů pitné vody. Ministerstvo zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí, podle něj jsou zkreslené a kvalita pitné vody v ČR je na vysoké úrovni a pro zdraví lidí bezpečná, sdělil tehdy ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

"Je třeba odmítnout, že se kvalita povrchových a podzemních vod v ČR zhoršovala a zvyšovalo se množství pesticidů ve vodě. Jde o hrubé nepochopení a dezinterpretaci údajů o výskytu těchto látek ve vodách, kdy nelze sledovat pouze absolutní hodnoty o jejich výskytu," reagovalo na zjištění NKÚ ministerstvo zemědělství. Podle něj je situace z hlediska výskytu pesticidů nejméně od roku 2010 stabilní. V důsledku rozšířeného sledování těchto látek se jen prohloubily znalosti o jejich výskytu v povrchových a podzemních vodách, zdůraznil mluvčí.

Ministerstvo nesouhlasí ani s tím, že neřeší příčiny znečištění vod a dostatečně nemotivuje zemědělce snižovat používané množství pesticidů a hnojiv. Podle Bílého ale jen za posledních deset let klesla spotřeba přípravků na ochranu rostlin o více než 30 procent.

drh mha

10. září 2021

Národní plán obnovy (NPO) je východiskem pro čerpání podpory z nového Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Na základě předloženého NPO požádala ČR o finanční příspěvek z RRF ve výši přibližně 179 mld. Kč ve formě grantů.

Parametry fungování RRF jsou jedním z výsledků dohody, které dosáhli členové Evropské rady na svém mimořádném zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období let 2021–2027. Podporu z RRF mohou členské státy čerpat do roku 2026. Tento nástroj má pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice a reformy do zelené a digitální transformace evropské ekonomiky. Kromě grantové podpory lze žádat o zvýhodněné půjčky (až do výše 6,8 % HND 2019 v běžných cenách), a to do srpna 2023.

NPO je složen z více než dvou desítek komponent, vytvářejících šest tematických okruhů, tzv. pilířů (Digitální transformace; Fyzická infrastruktura a zelená tranzice; Vzdělávání a trh práce; Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19; Výzkum, vývoj a inovace a Zdraví a odolnost obyvatel).

Vláda ČR schválila NPO na svém jednání dne 17. května 2021 a následně byl plán oficiálně odevzdán 1. června 2021 Evropské komisi (dále Komise nebo EK) k jejímu posouzení. Po vypořádání připomínek publikovala Komise 19. července 2021 dokument "Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka", který představila v týž den v Praze její předsedkyně Ursula von der Leyen na setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/

10. září 2021

Významný čin, zásluhy nebo celoživotní práce. Právě za ty se udělují tradiční medaile ministra průmyslu a obchodu. Čtrnácti osobnostem napříč sektory je udělil vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Slavnostní akce se vůbec poprvé v historii uskutečnila ve vstupním foyer hlavní budovy Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku v Praze.

 

Ocenění dvakrát souvisela s významným činem, devětkrát byla udělena za zásluhy. A tři osobnosti tuzemského průmyslu a obchodu, konkrétně Mojmír Čapka, Zdeněk Juračka a Jaroslav Seifrt, získaly medaili za celoživotní práci. Gratulace patří úplně všem.  

„Z oceněných, které vybral nominační výbor, mám velkou radost. Bylo mi velkou ctí jim medaile osobně předat. Jde o úžasné lidi z různých profesí a oblastí napříč průmyslem a obchodem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Věřím, že se tito lidé stanou inspirací po ostatní, budou motivovat firmy rozvoji, podpoří zájem o průmysl a obchod, význam celé oblasti a také, úplně obyčejně, že je medaile potěší. Jsou to výjimečné osobnosti, které si zaslouží výjimečnou cenu.

Přehled oceněných

 • Za významný čin - vývoj a výroba 1. nanovlákenného respirátoru FFP3 na světě - získal medaili ministra průmyslu a obchodu Jan Buk, ředitel společnost Pardam Nano4Fibers.
 • Za významný čin - operativní přebudování výroby pro zajištění dezinfekce během pandemie covid-19 - získal medaili ministra průmyslu a obchodu Pavel Drha, výkonný ředitel firmy DF Partner.
 • Za zásluhy v textilním průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Petr Bukovski, jednatel společnosti CLINITEX.
 • Za zásluhy v oblasti elektrotechniky a ICT získal medaili ministra průmyslu a obchodu Otto Daněk, předseda představenstva společnosti ATAS Elektromotory Náchod.
 • Za zásluhy v letectví a kosmickém průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Josef Kašpar, generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.
 • Za zásluhy v dřevozpracujícím průmyslu, papírenství a nábytkářství získal medaili ministra průmyslu a obchodu Ivo Klimša, bývalý generální ředitel firmy Lenzing Biocel Paskov.
 • Za zásluhy v oblasti cirkulární ekonomiky získal medaili ministra průmyslu a obchodu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO – KOM.  
 • Za zásluhy v těžebním průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Jiří Pöpperl, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce.
 • Za zásluhy v oblasti optiky pro průmysl, sport a obranu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Gerald Rausnitz, generální ředitel společnosti Meopta Group.
 • Za zásluhy v chemickém průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu.
 • Za zásluhy v oblasti zdravotnických prostředků získal medaili ministra průmyslu a obchodu Karel Volenec, vedoucí výzkumu a majitel společnosti ELLA – CS.
 • Za celoživotní práci v automobilovém průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Mojmír Čapka, generální ředitel firmy Brisk Tábor.
 • Za celoživotní práci v oblasti obchodu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Zdeněk Juračka, bývalý předseda Asociace českého tradičního obchodu.
 • Za celoživotní práci ve sklářském průmyslu získal medaili ministra průmyslu a obchodu Jaroslav Seifrt, bývalý ředitel firmy Crystal Bohemia.

Medaile ministra průmyslu a obchodu se udělují na základě usnesení vlády z roku 2016 za zásluhy, celoživotní práci nebo významný čin. Návrhy na ocenění podává nominační výbor, který letos tvořili zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníku a ČVUT v Praze. Nechyběli ani náměstci ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a průmysl. 

„Srdečně gratuluji všem oceněným, ale i těm co byli nominováni. A pro úplnost rád připomínám, že naposledy byla medaile udělena loni v září chemiku Josefu Paškovi za zásluhy v organické technologii,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

„Letos jsme s ohledem na situaci s covidem při nominacích přihlíželi i k tomu, kdo pomohl při boji s pandemií - například vývojem a výrobou zdravotnických prostředků,“ vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Proto jsme ocenili i kategorii neobyčejný podnikatelský čin v době pandemie covid-19 či zdravotnické prostředky.“

Na MPO se od 35 oborových organizací sešlo 23 nominací. Medaili ministra průmyslu a obchodu na základě výběru nominačního výboru převzalo 14 osobností českého průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: MPO

Link: Čtrnáct osobností českého průmyslu a obchodu převzalo medaile ministra průmyslu a obchodu | MPO

10. září 2021

Litoměřice 10. září (ČTK) - V Litoměřicích začíná 45. ročník veletrhu pro pěstitele, zahrádkáře a kutily Zahrada Čech. Každoročně se na podzimním veletrhu vystřídají během několika dnů tisíce lidí. Letos bude veletrh o tři dny kratší než v minulosti. Důvodem je méně prodejců a růst nákladů na služby a materiály.

Veletrh je první letošní akcí na litoměřickém výstavišti, v loňském roce byla Zahrada Čech jedinou uspořádanou výstavou v areálu o rozloze 6,5 hektaru. Letos se uskuteční od 10. do 15. září. Při vstupu na výstaviště není potřeba žádné potvrzení o testu, očkování či bezinfekčnosti. Všichni se tak do areálu výstaviště dostanou s platnou vstupenkou bez dalšího omezení. Návštěvníci musí dodržovat rozestupy ve frontách, v pavilonech je pak nutné mít nasazenou ochranu úst a nosu, v areálu jsou dezinfekce.

Veletrh je otevřen do 15. září denně od 09:00 do 17:00. Mezi sortimentem nechybí pokojové a venkovní rostliny, trvalky, stromy, keře, zahradní technika, osiva či nářadí.

trs gcm

9. září 2021

Brusel 9. září (ČTK) - Soudní dvůr Evropské unie dnes podpořil francouzské výrobce šampaňského, kteří bojují za větší ochranu tohoto alkoholického nápoje. Sdružení výrobců podniklo právní kroky proti španělskému termínu "champanillo", který podle něj porušuje právní ochranu názvu, jenž šampaňské odvozuje od stejnojmenného regionu. Soudní dvůr EU uvedl, že označení porušuje chráněné označení původu. Informovala o tom agentura Reuters.

Sdružení Comité interprofessionnel du vin de Champagne usiluje, aby řetězec tapas barů ve Španělsku nesměl na cedulích a sociálních sítích používat označení „champanillo", které ve španělštině znamená malé šampaňské. Označení šampaňské víno se smí používat jen u sektů vyrobených ve Francii v oblasti Champagne.

Obchodní soud v Barceloně požadavek sdružení zamítl. Cedule s nápisem "champanillo" podle něj neoznačovala alkoholický nápoj, ale vztahovala se k prostorám určeným ke stravování a k výrobkům, které nejsou právně chráněné.

Sdružení se proti rozhodnutí odvolalo k provinčnímu soudu v Barceloně, který požádal Soudní dvůr EU o pokyny, zda se známky chráněného původu, jakou má šampaňské, vztahují kromě výrobků i na služby. Podle Soudního dvora EU se k nim vztahují a byly navrženy tak, aby poskytovaly záruku kvality vzhledem k zeměpisnému původu a zabránily třetím stranám, které se snaží profitovat z pověsti těchto výrobků.

Soudní dvůr EU uvedl, že termín "champanillo" vyvolává v mysli průměrného evropského spotřebitele jasnou spojitost se šampaňským, a porušuje proto chráněné označení původu. Definitivní rozhodnutí spočívá na provinčním soudu v Barceloně.

Francouzští výrobci šampaňského v současné době bojují i proti novému ruskému zákonu, který nutí zahraniční výrobce přidávat na lahve šampaňského označení "šumivé víno". Výrobci ruského šumivého vína mohou nadále používat termín šampaňské. Výrobci proto vyzvali k zastavení vývozu nápoje do Ruska.

ban mka

9. září 2021

Brno 8. září (ČTK) - Veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech a Národní výstavu hospodářských zvířat, které dnes končí na brněnském výstavišti, navštívilo od neděle 20.000 lidí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek s tím, že šlo převážně o odborníky. Šlo po roce a půl o první větší akci s návštěvností přes 10.000 lidí, poslední takovou byl Motosalon v březnu 2020, na který přišlo za čtyři dny 55.000 lidí.

Veletrh, který byl letos asi o čtvrtinu menší než před pandemií, přitom na výstavišti připravovali teprve od jara. "Ještě v květnu jsme nevěděli, zda se výstava bude konat. Přesto jsme do toho šli společně se svazy chovatelů a dalšími partnery. V relativně krátké době se podařilo připravit standardní veletrh na úrovni minulých let," uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Ve dvou pavilonech brněnského výstaviště a na volných plochách mezi nimi bylo k vidění téměř 1000 kusů skotu, ale také ovcí, koz, prasat a koní. Součástí programu byly soutěžní přehlídky plemen, národní šampionáty i chovatelské přehlídky koní. Pro chovatele hospodářských zvířat i koní je osobní kontakt a možnost předvést zvířata reálně a ne pouze na videozáznamu velice důležitá.

"Jsem rád, že se konečně něco odehrálo a mohli jsme se setkat se spoustou chovatelů, se kterými jsme si dlouho spíš telefonovali , ale neviděli se osobně. Mohli jsme prezentovat naše nejlepší zvířata a porovnat je mezi sebou," uvedl Petr Zajíček, místopředseda Českého svazu chovatelů málopočetných dojných plemen.

Další velký veletrh je naplánovaný na začátek října, kdy by se měly uskutečnit bezpečnostní veletrhy Idet, Pyros a Iset přeložené z letošního jara. Také ty v minulosti navštěvovalo více než 20.000 lidí. Největší akcí ale má být listopadový Mezinárodní strojírenský veletrh, který navštěvovalo okolo 80.000 lidí a jehož minulý ročník byl zrušen.

ska sd

8. září 2021

Snahy Evropské komise reagující na tlak některých zájmových skupin i členských zemí EU „usnadnit“ orientaci spotřebitelů ve výběru potravin prostřednictvím systémů barevného označování rizikovosti potravin se podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) zatím jeví jako další ze zbytečných projektů potravinářského inženýrství, který ve svých důsledcích přinese více škody než užitku.

Není žádného důvodu pochybovat, že český i evropský spotřebitel je svéprávným jedincem, který se dokáže svobodně rozhodnout při výběru zboží, jež si chce zakoupit. Naopak lze pochybovat o tom, zda navrhované systémy barevného značení nebudou vyhovovat pouze úzkým zájmovým skupinám výrobců potravin a populistickým politikům. ASZ ČR uznává, že informace o nutričních hodnotách na obalech potravin mohou pro některé spotřebitele určité vodítko skutečně představovat, kategoricky ale nesouhlasí s plošnou povinností uvádět takové údaje na obalech všech potravin, a stejně tak nesouhlasí s barevně odlišenou kategorizací potravinářských produktů na „zdravé“ a „nezdravé“.

Podle současných kritérií by byla za „nezdravé“ považována celá řada potravin, u nichž k takové dehonestaci není žádný logický ani nutriční důvod. Navrhovaný systém by navíc degradoval mnohé farmářské produkty, které jsou často vyráběny bez použití přídatných látek (Éček), tedy způsobem, který je všeobecně považován za přirozený a pro spotřebitele vhodný, a v obecné rovině by tak diskriminoval většinu menších a malých výrobců potravin, například v podobě nákladů na rozbory prodávaných produktů či jejich obaly, nehledě na přirozené odchylky ve složení jednotlivých partií masa z jednotlivých kusů hospodářských zvířat.

Za nejnebezpečnější v celém návrhu ale ASZ ČR považuje úvahu, že každý spotřebitel v každé zemi EU má identické nutriční potřeby. Naopak je zcela zřejmé, že každý člověk má vlastní jedinečný imunitní systém a genetickou informaci, osobitý životní styl a navíc se v průběhu svého života pohybuje v odlišných podmínkách, na které musí mimo jiné reagovat strukturou svého jídelníčku a stravovacím režimem. Takové jedinečnosti nemůže v praxi žádný plošný systém označování čehokoli, a tím méně potravin, reálně postihnout. Převáží-li ale přesto lobbistické zájmy a představa o spasení lidstva nad zdravým selským rozumem, a systémy barevné kategorizace se na trhu v EU skutečně prosadí, pak jedinou přijatelnou formou je dobrovolnost takového značení.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Zdroj: Pandořina skříňka povinného označování rizikovosti potravin (asz.cz)

8. září 2021

Chodouň (Berounsko) 7. září (ČTK) - Žně ve středních Čechách téměř končí, i přes komplikovanější průběh sklizně kvůli špatnému počasí jsou výnosy slušné. Především ozimy budou mít zřejmě meziročně vyšší výnosy, řekl dnes ČTK Josef Stehlík z Asociace soukromého zemědělství, který hospodaří v Chodouni na Berounsku. Řepka je v regionu sklizená kompletně, obiloviny jsou pod střechou z více než 92 procent, ještě zbývá například sklidit téměř polovinu ploch osetých ovsem, vyplývá z údajů ministerstva zemědělství.

Sklizeň v tuzemsku letos postupovala oproti předchozím rokům výrazně pomaleji, důvodem byly opakované deště. Na výnosech se to ale výrazně neprojevilo. "Potvrzuje to, že porosty byly v dobrém stavu a že i průběh počasí nenapáchal takové škody," uvedl Stehlík. Kvalitní potravinářské obilí se podle něj sklízelo především zkraje žní. Nyní se sklízí spíše obilí s nižší, takzvaně krmnou kvalitou.

Ve středočeském regionu bylo letos dohromady oseto obilovinami přes 251.000 hektarů půdy, řepka rostla téměř na 81.000 hektarech. V celé ČR bylo obilovinami oseto více než 1,2 milionu hektarů půdy a řepkou přes 342.000 hektarů půdy.

Minulý rok ve Středočeském kraji sklidili zemědělci dle Českého statistického úřadu obiloviny z 258.629 hektarů půdy, sklizeň činila 1,365.527 tun a průměrný výnos 5,28 tuny na hektar. Řepka loni v regionu zabírala přibližně 88.500 hektarů ploch, zemědělci jí sklidili přes 300.000 tun s průměrným výnosem 3,42 tuny na hektar.

sbe gcm

7. září 2021

Ministerstvo zemědělství ČR, Česká technologická platforma pro potraviny,  Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma

 

Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky

který se bude konatdne 14. října 2021 v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55

Program naleznete zde.

 

Při registraci účastníků semináře bude vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč. V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře. Registrace je možná na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Účast na semináři se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

7. září 2021

 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

 

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich - změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

 

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE

        

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

 

 

Pozvánka s programem

7. září 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu nevyhovující potravinu Swagat Rýže Basmati – Pure basmati rice old Crop, v balení 1 kg a 5 kg, s označením data minimální trvanlivosti do 09/2021, země původu: Indie.

Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři SZPI v potravině potvrdil přítomnost pesticidů tricyclazole v množství 0,12 miligramů na kilogram (mg/kg) a thiametoxam v množství 0,027 mg/kg. Právní předpis stanovuje maximální akceptovatelné množství u obou látek na 0,01 mg/kg. Uváděním předmětné šarže potraviny na trh provozovatel porušil Nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách.

Inspektoři SZPI uvedenou šarží potraviny odebrali v maloobchodní provozovně BOUSSAD AMIS, Spálená 89/15, Praha. Dovozcem potraviny do ČR je společnost Swagat s.r.o.

Celková velikost nevyhovující šarže je dle předložené dokumentace 1 100 kg.

S kontrolovanou osobou zahájí SZPI správní řízení o uložení sankce.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI
7. září 2021

Nepříznivé počasí jako jarní mráz a poté dlouhotrvající sucho a vysoké teploty se nepříznivě projevilo na letošní úrodě brambor v Bosně a Hercegovině. Sucho a vysoké teploty způsobily, že výnosy z ploch osazených bramborami budou nižší i o více než 30 % oproti minulým rokům.

V loňském roce navíc byl na trhu Bosny a Hercegoviny přebytek brambor, který způsobil, že řada pěstitelů brambor nemohla produkci prodat a tím se dostali do situace, kdy neměli prostředky na novou sazbu. Osázena je tedy menší plocha a zpravidla také méně kvalitní sadbou. Tato situace nyní vede k celkovému nedostatku brambor na trhu v Bosně a Hercegovině a nárůstu cen. Aktuální velkoobchodní cena brambor se pohybuje kolem 0,30 EUR za jeden kilogram, což je skoro dvojnásobek oproti cenám na jaře tohoto roku. Maloobchodní cena je nyní na úrovni 0,40 EUR za jeden kilogram a očekává se, že ještě poroste. Obdobná situace je také v sousedních zemích, jako je Chorvatsko a Srbsko, kde se rovněž potýkají s problémem neúrody. Proto Bosna a Hercegovina bude muset situaci řešit dovozem z dalších zemí. Dá se předpokládat, že i Srbsko a Chorvatsko budou hledat možnosti nákupu brambor v zahraničí, což by mohla být příležitost pro ty české pěstitele brambor, kteří budou mít volnou část produkce nad své smluvní závazky k prodeji.

Přípravy na 88. Mezinárodní zemědělský veletrh v Novém Sadu

V těchto dnech vrcholí v Srbsku přípravy na realizaci 88. Mezinárodního zemědělského veletrhu, který se bude konat od 18. září do 24. září v Novém Sadu. Jedná se o největší a nejdůležitější zemědělský veletrh nejen v Srbsku, ale také v celém regionu zemí bývalé Jugoslávie. Veletrh byl v loňském roce zrušen z důvodu pandemie COVID – 19 a koncem roku se konala jen jeho virtuální verze, která však nebyla příliš úspěšná. V letošním roce se z důvodu trvající pandemie termín konání posunul z běžného květnového termínu na září. Česká republika se formou společné expozice firem pod záštitou Ministerstva zemědělství pravidelně veletrhu účastní a v letošním roce bude v pozici „Země partner“. Přestože v Srbsku počty nakažených virem COVID – 19 v posledních dnech opět rostou, nemělo by to mít vliv na samotné konání veletrhu. Veletržní správa v Novém Sadu udělala maximum opatření pro ochranu zdraví vystavovatelů i návštěvníků, která spočívají i v tom, že do prostoru výstaviště by neměl vstoupit nikdo, kdo nebude očkovaný nebo nebude mít potvrzení o negativním testu. Veletržní správa zajistila antigenní testy na své náklady a návštěvníci se mohou zdarma otestovat ve třech testovacích centrech výstaviště.

Zpracoval:
Vladimír Váňa
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Bělehradě
Tel: +420 702 169 425, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: Nižší úroda brambor v Bosně a Hercegovině (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

7. září 2021

Největším světovým producentem a vývozcem dračího ovoce je Vietnam, kam rostlinu přivezli Francouzi v 19. století. Roční produkce oblíbeného kaktusovitého ovoce ve Vietnamu dnes převyšuje jeden milion tun, což je trojnásobek sklizně veškerého ovoce v České republice. Drtivá většina dračího ovoce je určena na vývoz, především do Číny.

Pandemie Covid-19 ale nyní export i lokální spotřebu snížila na pouhou jednu třetinu. Čína v rámci svých pandemických bezpečnostních opatření drasticky omezila tok zboží na hraničních přechodech. Od poloviny července do poloviny srpna nebylo možné do Číny vůbec vyvážet zemědělské produkty, z toho nejvíce dračí ovoce a banány. Nyní musí být zemědělské produkty přepravovány malými vozy, nikoli chladírenskými kamiony. Čína pozastavila obchod v malém příhraničním styku, a vyžaduje nyní oficiální export. Pro trhy, jako je Evropská unie a USA způsobila pandemie zase výrazné zvýšení logistických nákladů.

Hledá se proto jakákoliv možnost, jak zkonzumovat desítky tisíc tun dračího ovoce, banánů, citronů a jiných zemědělských produktů. Stovky kamionů uvízlo na hranicích a mnohdy nezbývá než ovoce postupně likvidovat. Před několika dny proběhla místními médii například likvidace 150 tun zralých banánů.

Je třeba dodat, že v tropickém pásmu není velká tradice zpracovávat čerstvé ovoce (sušení, mražení nebo konzervování) a z obchodního hlediska se to dosud ve Vietnamu ani moc nevyplácelo.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek, místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu, tel: +84 904 099 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Dračí ovoce trpí pandemickými problémy (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

7. září 2021

Kolombo 6. září (ČTK) - Srílanský parlament dnes schválil nouzový stav vyhlášený na konci srpna prezidentem Gotabajou Radžapaksou v situaci, kdy země čelí nedostatku některých základních potravin a dalšího zboží. Prezident tvrdí, že tento krok je zapotřebí, aby vláda mohla kontrolovat ceny potravin a zabránila jejich nežádoucímu hromadění, uvedla agentura AP.

V posledních týdnech se ostrovní stát potýká se špatnou dostupností například cukru a mléka, ale i plynu na vaření. Na konci srpna země vyhlásila stav potravinové nouze. Vláda tvrdí, že krizi uměle vytvořili lidé, kteří nedostatkové zboží hromadí.

Zákon o nouzovém stavu dává úřadům pravomoc zadržovat občany bez soudního příkazu, zabavovat majetek, provádět domovní prohlídky, pozastavovat platnost zákonů nebo vydávat nařízení, která nemohou zpochybňovat soudy.

Proti vyhlášení nouzového stavu se vymezili opoziční zákonodárci, kteří tvrdí, že tento krok není nutný, poněvadž přísun základního zboží může být zajištěn pomocí jiných zákonů. Navíc varují, že tvrdá pravidla během nouzového stavu mohou být zneužita k umlčení kritických hlasů. Vládnoucí strana ale tvrdí, že jiné možnosti řešení současné krize nefungují a že vláda nezamýšlí používat pravidla proti svým oponentům.

Srí Lanka, která si v nedávné historii prošla dvěma povstáními a občanskou válkou, byla v posledních 50 letech pomocí nouzového stavu řízena velkou část času. Vedení země bylo často kritizováno, že tohoto stavu využívá k potlačování opozice.

agl mka

6. září 2021

Tisková zpráva – Začal 17. ročník kampaně Září měsíc biopotravin. Letošní ročník má moto „Bio dává smysl – nám i přírodě“. Ministerstvo zemědělství (MZe) spustilo nový web věnovaný biopotravinám a kampani na jejich propagaci, připravilo ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a Národním zemědělským muzeem výstavu o ekologickém zemědělství, lidé mohou navštívit ekofarmy na různých místech ČR v rámci projektu Poznej svého farmáře.

Cílem kampaně Září měsíc biopotravin je ukázat lidem, proč je dobré kupovat biopotraviny, pokud možno lokálního původu, a podporovat tím ekologické zemědělství v ČR. MZe spustilo nové webové stránky www.mesicbiopotravin.cz. Lidé zde najdou například recepty, kalendář akcí nebo aktuální informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Na stejnojmenné facebookové stránce www.facebook.com/mesic.biopotravin se může veřejnost zapojit do různých spotřebitelských soutěží organizovaných ve spolupráci s partnery letošního ročníku.

V září se konají i další akce spojené s eko a bio oblastí. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců i letos pořádal soutěž biopotravina roku 2021. Porota vybrala jako celkového vítěze BIO tvaroh z Ekofarmy Javorník. Do soutěže bylo letos přihlášeno 123 produktů.

V září rovněž pokračuje projekt Poznej svého farmáře. Ten je tentokrát zaměřený na šetrné hospodaření s respektem ke krajině a životnímu prostředí. Lidé tak mohou v září navštívit čtyři ekofarmy, které nabídnou ochutnávku bioproduktů a návštěvníky zábavnou formou seznámí s chodem ekologické farmy.

MZe ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a Národním zemědělským muzeem připravilo na střeše muzea na pražské Letné výstavu „Ekologické zemědělství – zodpovědná volba“. Seznamuje návštěvníky s historií a rozvojem ekologického zemědělství, jeho základními principy, výhodami a nevýhodami, které představuje produkce biopotravin, informuje o výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství.

Český trh s biopotravinami dynamicky roste. Celkový obrat včetně vývozu dosáhl v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy korun. Z toho celková spotřeba biopotravin (včetně dovozu) činila 5,26 miliardy korun, (v porovnání s rokem 2018 to je nárůst o 19 %) a vývoz biopotravin vzrostl na 3 miliardy. V průměru spotřebuje ročně každý obyvatel ČR biopotraviny za 492 korun a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů byl na úrovni 1,52 %. Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem narůstá. Aktuálně v ČR ekologicky hospodaří 4 791 farem na výměře 521 779 hektarů.  Za posledních pět let vzrostl počet ekofarem o 21 %.  V režimu ekologického zemědělství se v ČR hospodaří na 3 % ploch orné půdy.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_zari-mesic-biopotravin-ve-znameni.html

6. září 2021

Tisková zpráva – Japonské Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství (MAFF) uznalo Českou republiku zemí bez výskytu afrického moru prasat (AMP), což je hlavní podmínkou pro obnovení vývozů vepřového masa a výrobků z něj.

Povolení k vývozu vepřového masa do Japonska získala Česká republika již v roce 2013, nicméně z důvodu výskytu afrického moru prasat na našem území v roce 2017 japonské úřady toto povolení dočasně pozastavily. V roce 2019 byla naše republika uznána Světovou organizací pro zdraví zvířat zemí prostou AMP. Díky spolupráci Státní veterinární správy ČR a zemědělské diplomatky v Tokiu japonské úřady (Úřad pro bezpečnost potravin MAFF) nakonec po obsáhlém zkoumání uznaly Českou republiku jako zemi bez výskytu AMP a opětovně povolily export vepřového masa. Česká republika se tak zařadila na seznam třiceti zemí světa (včetně čtrnácti členských států EU), které smí do Japonska toto zboží vyvážet.

Vepřové maso je nejoblíbenějším druhem masa v Japonsku, i když roční spotřeba 20,5 kg na osobu je v porovnání s ČR (43 kg) poloviční. V roce 2020 se do Japonska dovezlo celkem 891 tis. tun vepřového masa, z toho bylo 416 tis. tun chlazeného a 475 tis. tun mraženého masa v celkové hodnotě 475 mld. jenů (zhruba 95 mld. Kč). Největším vývozcem vepřového masa do Japonska dle hodnotového vyjádření jsou Evropská unie (36 %), USA (26 %) a Kanada (24 %). V rámci EU je největším vývozcem Dánsko, Španělsko, Francie a Itálie. Kvůli strukturálním změnám v japonském zemědělství domácí produkce postupně klesá, čímž se otevírají další příležitosti pro zahraniční dodavatele.

Obnovení povolení k vývozu mohou již nyní využít čeští výrobci zařazení na seznam schválených podniků. Rozšíření tohoto seznamu o další české subjekty, které již zájem o export do Japonska deklarovaly, bude probíhat prostřednictvím SVS ve spolupráci se zemědělskou diplomatkou v Tokiu.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ceska-republika-muze-zacit-opet-vyvazet.html

6. září 2021

Brno 5. září (ČTK) - Mléko, které je vhodné pro lidi s alergií na mléčnou bílkovinu nazývanou kasein, nabízí na veletrhu Animal Tech spojeném s Národní výstavou hospodářských zvířat Svaz chovatelů normandského skotu. Takzvané A2 mléko pochází právě jen od tohoto plemene a lidé mohou na veletrhu ochutnat z něj vyrobenou zmrzlinu.

"Zmrzlina je vyrobená pouze z A2 mléka z normandské bio farmy Statek Zaoral v Čabové v Jeseníkách a krom mléka obsahuje už jen dextrózu a glukózový cukr. Tedy žádné rostlinné tuky, lepek, ani jiné náhražky, ani jiné sušené mléko či syrovátku. Základní verze zmrzliny pod všeobecným názvem Farmářská zmrzlina je typicky chuťově mléčná bez ovocných či jiných příchutí," řekl ČTK Jan Zámečník, předseda Svazu chovatelů normandského skotu.

Lidem, kteří trpí nesnášenlivostí kravského mléka, často působí potíže laktóza, tedy složitý mléčný cukr. Laktózu lze v kravském mléku odstranit přidáním enzymu laktázy, který složitý cukr rozštěpí na jednoduché cukry. Tyto výrobky jsou pak označované za bezlaktózové.

U některých lidí jsou ale problémy po konzumaci kravského mléka způsobené alergií nebo nesnášenlivostí mléčné bílkoviny kaseinu. U nich bezlaktózové výrobky nefungují, ale je pro ně řešením právě A2 mléko.

"V mléce je více typů kaseinů a podle četných klinických studií se zdá, že potíže působí lidem zejména beta kasein A1. Druhým nejčastějším z beta kaseinů v mléce je beta kasein A2. V kravském mléce byl v minulosti přítomný pouze tento beta kasein A2, šlechtěním skotu se vytvořil i beta kasein A1. Čím prošlechtěnější je plemeno, tím víc má jeho mléko kaseinu A1," uvedl Zámečník.

Normandské plemeno má v mléce naopak vysoký obsah kaseinu A2 a chovatelé se zaměřují na to, aby tuto vlastnost při křížení posilovali. "Odhadujeme, že přibližně do dvou let budeme mít v Česku jeden celý chov, který bude produkovat pouze A2 mléko bez kaseinu A1. Pro velkovýrobu to sice zatím nestačí, ale nabídka A2 mléka by se tím měla rozšířit. Toto mléko se dá běžně koupit například v USA, na Novém Zélandu, v Austrálii nebo Indii," uvedl Jan Zámečník.

Pro velkovýrobu v některé z velkých mlékáren by podle něj bylo zapotřebí, aby A2 mléko v Česku produkovaly nejméně dva, ale raději tři chovy. Teprve poté se mlékárnám výroba A2 mléka vyplatí.

Veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech a Národní výstava hospodářských zvířat se na brněnském výstavišti potrvá do středy 8. září. Ve dvou pavilonech je k vidění téměř 1000 kusů skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Součástí doprovodného programu jsou šampionáty a soutěže chovatelů.

ska dr

3. září 2021
Datum: 14.9.2021  9:00 – 15:00
Místo konání: Online
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě a stálým představitelem při FAO připravili odborné školení pro podporu českých subjektů k úspěšnému získávání tendrů vypisovaných relevantními organizacemi OSN (zejména FAO, WFP a IFAD). Cílem projektu je zvýšit povědomí o možnostech, které skýtají tyto tendry českým subjektům, představení procesu a jednotlivých kroků přípravy a podávání tendrů v systému OSN i následného plnění vítězných nabídek.

Školení, kterým provází konzultant Ing. Tomáš Hudec, navazuje na dlouhodobou spolupráci Ministerstva s českými firmami, univerzitami a výzkumnými ústavy.

Účast doporučujeme exportním managerům nebo pracovníkům se specializací na zahraniční agendu. Sektorově je akce zaměřena na oblasti zemědělství a potravinářství, lesnictví, zemědělské technologie, úpravy vody a sanitace, IT služby, konzultace rozvojových projektů, ekologii a humanitární pomoc (potraviny, humanitární balíčky a speciální technika) atd.

Seminář proběhne online v úterý 14. září 2021 od 9:00 do 15:00. Zájemci se mohou hlásit do 6. září 2021 na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde rovněž získají podrobnější informace. Kapacita je omezena a účast je zdarma. Součástí školení je i krátká individuální konzultace se školitelem po skončení semináře.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Podpora zapojení českých subjektů do tendrů OSN (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

3. září 2021

Londýn 2. září (ČTK) - Vývoz potravin a nápojů z Británie do Evropské unie zaznamenal v první polovině roku "katastrofální" pokles kvůli překážkám obchodu spojeným s odchodem království z EU. Nejhůře zasažený je vývoz hovězího masa a sýrů. Uvedla to dnes britská Federace pro potraviny a nápoje (FDF). Ztráty z poklesu prodejů do Evropy nemohou nahradit ani zvýšené prodeje do třetích zemí, zejména do Číny a do Austrálie, píše list The Guardian.

"Opětovný růst vývozu na trhy mimo EU je vítanou zprávou, ale nevyváží katastrofální ztrátu dvou miliard liber (59,2 miliard korun) na prodejích do zemí EU. Je to jasným důkazem toho, s jak vážnými obtížemi se výrobci v našem odvětví nadále potýkají a že je skutečně potřeba další zvláštní podpora," uvedl Dominic Goudie, šéf odboru FDF pro mezinárodní obchod.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019, kdy byla ještě Británie součástí Evropské unie, zaznamenalo v letošním prvním pololetí největší propad, o 37 procent, hovězí maso. Následují sýry s 34 procenty a mléčné výrobky a čokoláda s poklesem o 19 procent.

Prakticky čtvrtinu z odhadovaných ztrát představuje propad vývozů do sousedního Irska. O polovinu se za stejné období snížil export do Německa, Španělska a Itálie.

Propad exportu podle Goudieho jen umocňuje problém s nedostatkem řidičů nákladních aut a skladníků, se kterým se britští výrobci potravin a nápojů a zemědělci taktéž potýkají. Obtíže mají všechny části dodavatelského řetězce.

lsa zdp

2. září 2021

České Budějovice 1. září (ČTK) - Výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích navštívilo letos 97.500 lidí. Je to zhruba o 25.500 méně než v roce 2019, kdy se konala naposledy. Agrosalonu se od 26. do 31. srpna zúčastnilo 444 vystavovatelů. Nejvíc návštěvníků, 22.000, přišlo 28. srpna.Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou novinářům zaslala mluvčí českobudějovického výstaviště Michaela Čeňková.

Loni byla akce kvůli koronaviru zrušena. Předloni přilákala 123.017 lidí, představilo se 581 vystavovatelů z 19 zemí.

"Jsem rád, že se po roční pauze mohla letos uskutečnit tradiční výstava Země živitelka. Děkuji organizátorům, kteří vše zvládli výborně i za ztížených podmínek, při dodržování hygienických opatření, a návštěvníkům, kteří zachovali výstavě přízeň. Důkazem je, že jich přišlo téměř sto tisíc. Také vystavovatelé využili možnosti prezentovat naše zemědělství a potravinářství, které se dál rozvíjí i přes obtíže spojené s pandemií. S letošním ročníkem Země živitelky jsem spokojený," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Největší denní návštěvnost byla v sobotu 28. srpna, kdy přišlo 22.000 lidí. Letos poprvé pořadatelé do celkového čísla započítali i děti do šesti let, které mají vstup zdarma.

Budějovické Výstaviště je s návštěvností 47. mezinárodního agrosalonu Země živitelka spokojené. Letošní ročník byl podle něj v mnoha směrech jiný. "Na přípravu jsme měli výrazně méně času, a to necelé tři měsíce, rozpočet byl také výrazněji nižší. Doba, ve které se nacházíme, díky pandemii a dlouho trvajícím restrikcím, ovlivnila účast vystavovatelů a návštěvníků. Počítali jsme s tím, že nemůžeme počítat s čísly jako v rekordním roce 2019, přesto jsme ale velmi spokojeni. I přes téměř podzimní počasí byla obsazenost výstavy i účast velice slušná.," řekl předseda představenstva výstaviště Martin Karban.

Do několika let chce firma předělat pavilony R1, R2 a R3. Do budoucna bude potřeba i parkovací dům, protože kvůli dešti rozmokly letos některé parkovací plochy a místa scházela, řekl v úterý ČTK místopředseda představenstva Výstaviště Zdeněk Volf.

Při agrosalonu otevřelo výstaviště zmodernizovaný pavilon Z. Přestavělo ho na výstavní, kongresové a kulturní centrum s kapacitou až 1000 lidí. Národní zemědělské muzeum při výstavě ohlásilo, že postaví v areálu dvě budovy. Náklady budou 460 milionů Kč, hotovo má být do roku 2025. Nové pobočky se zaměří na rybářství, zemědělské stroje a potraviny z jižních Čech.

Budějovické výstaviště skončilo loni ve ztrátě po zdanění 38,9 milionu korun. Tržby mu klesly meziročně o 86 procent na 11 milionů korun. Příčinou jsou dopady koronaviru, kdy loni většinu akcí včetně agrosalonu Země živitelka zrušilo.

vkc sd

1. září 2021

Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně publikaci Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa.

Smyslem této publikace je nejenom zvýšit povědomí o genetických zdrojích zemědělských plodin, které jsou v současné době uchovávány a využívány v rámci specifických pracovišť na území České republiky, ale také poskytnout řadu zajímavých informací z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/narodni-program/ministerstvo-zemedelstvi-vydalo-ve.html

1. září 2021

Informace o Nařízení EU, které vstupuje v platnost od 1. 1. 2022.

Změny v pravidlech EZ v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Mezi nejvýznamnější změny lze zahrnout například nově vytvořená pravidla pro chov králíků a jelenovitých, zákaz výkrmu dospělého skotu v posledních třech měsících života ve vnitřních prostorách nebo změnu v udělování výjimek v případě přivádění konvenčních kuřic na ekologickou farmu. 

Detailnější přehled změn je uveden v přiložených PDF souborech.

Přílohy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/zmeny-v-pravidlech-ekologickeho-zemedelstvi-v-souvislosti-s-narizenim-2018-848.aspx

1. září 2021

Na konferenci v Praze se 2. a 3. září setkají vědci, ekonomové a političtí představitelé České republiky, Saska a Bavorska, kteří budou diskutovat o aktuálním vývoji v oblasti zelených technologií. Ústředním tématem budou zejména možnosti posílení spolupráce. Odborníci z obou zemí se budou zabývat například kvalitou vody a ovzduší, lidským zdraví, oběhovým hospodářstvím, obaly, informačními systémy, Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) nebo programy financování vědecké spolupráce.

„Dopady změny klimatu vidíme každý den. Je nejvyšší čas, abychom pro tuto výzvu lidstva nalezli inovativní řešení. Tato řešení nebudou zadarmo. A programy jako je Zelená dohoda pro Evropu pomáhají vytvořit podmínky pro investice do technologií budoucnosti,“ říká německý velvyslanec v České republice Andreas Künne a dodává: „Globální problémy dokážeme vyřešit pouze společně. Česká republika a Německo jsou již dnes důležitými centry výzkumu, která chceme společně využít k vyřešení tohoto obtížného úkolu.“

„Zelené technologie budou hrát v boji s klimatickou změnou čím dál větší roli. Velmi mě těší možnost výměny vědeckých poznatků a přeshraniční spolupráce na poli ochrany životního prostředí a klimatu. Dopady globálního oteplování se totiž nezastaví na státní hranici.“, dodává Bernd Sibler, ministr Svobodného státu Bavorsko pro vědu a kulturu.

Podobně se vyjádřil také Wolfram Günther, ministr Svobodného státu Sasko pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství: „Výrazně zpomalit změnu klimatu je naší odpovědností vůči našim dětem a vnoučatům. Naším cílem je klimatická neutralita. Proto je nutné, aby byla transformace všech ekonomických sektorů rychlá a komplexní. Ochrana klimatu skýtá velký potenciál pro inovace a mnoho příležitostí pro firmy. V České republice a Sasku pro to podle mého názoru panují dobré podmínky a také zde zaznívá mnoho dobrých návrhů řešení.“

„Sasko a Bavorsko jsou země, se kterými spolupracujeme v oblasti ochrany přírody a krajiny a obecně životního prostředí dlouhodobě. Stačí připomenout spolupráci národních parků Šumava a Bavorský les nebo společné aktivity se saskými kolegy při ochraně populace vlka. Protože žijeme v blízkém sousedství, trápí nás podobné problémy, nejen dopady změny klimatu jako jsou epizody sucha nebo naopak povodně, ale také nakládání s odpady nebo kvalita ovzduší ve městech. Proto dává více než smysl hledat na společné problémy společná řešení,“ říká ministr životního prostředí České republiky Richard Brabec.

"Ochranu životního prostředí bychom neměli vnímat jen jako naši povinnost. Je pro nás totiž i příležitostí, jak modernizovat ekonomiku, posílit konkurenceschopnost a vytvořit dobře placená pracovní místa. K tomu je třeba navazovat partnerství, která nám pomohou naplňovat klimatické cíle dohodnuté na evropské úrovni. Vše ale s ohledem na to, aby náklady byly efektivní a naplňování těchto cílů sociálně šetrné. Nemělo by dojít například ke zvyšování životních nákladů zejména pro nízko a středně příjmové skupiny, " říká ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

„V Technologické agentuře České republiky (TA ČR) dlouhodobě podporujeme aplikovaný výzkum a vývoj užitečný pro společnost. Zabývat se problematikou klimatické změny a tématy s ní související, je v dnešní době opravdu nezbytné. Našim řešitelům proto poskytujeme možnosti podpory, jež přispějí k řešení této naléhavé situace. Rád bych zmínil například Program Prostředí pro život, který administrujeme pro Ministerstvo životního prostředí, a který se zabývá zdravým a kvalitním životním prostředím a udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Nicméně tato problematika je horizontálnějšího charakteru a v podstatě v každém z našich programů jsou podpořeny projekty, které představují významný přínos pro zelenější společnost,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Konferenci organizují Německé velvyslanectví v Praze, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko a Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). Zúčastní se jí rovněž saský ministr pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství Wolfram Günther a bavorský ministr pro vědu a kulturu Bernd Sibler (prostřednictvím videokonference). Konference se uskuteční v Národní technické knihovně. Podrobný program naleznete na webové stránce www.green-technologies.org.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: Česko-německá konference bude hledat společná řešení v ochraně klimatu - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

1. září 2021

Praha 1. září (ČTK) - Lesní mateřské školy mohou ode dneška zajišťovat jídlo pro děti i pomocí pojízdných výdejen. Pro školní jídelny se kvůli nárůstu cen v posledních letech navyšují finanční limity na nákup potravin. Tyto změny obsahuje novela vyhlášky ministerstva školství o školním stravování, která dnes začala platit.

Lesní školky nemají zděné budovy, takže dosavadní pravidla pro zajištění alespoň tří jídel denně jako v běžných školkách se u nich ukázalo jako problematické. Pokud chtěly být ve školském rejstříku, musely si nechat jídlo dovážet. Podle Asociace lesních mateřských škol ale řada nenašla ve svém okolí vhodného dodavatele jídla. Asociace proto v uplynulých letech usilovala o změny v legislativě, které by lesním školkám umožnily dávat dětem jídlo z domova od rodičů.

Novela školského zákona zavedla loni jako nový typ zařízení školního stravování výdejnu lesní mateřské školy. Úprava vyhlášky o stravování na to navázala. V případě, že bude výdejna lesní školky poskytovat pokrmy bez přípravy, bude muset splňovat hygienické požadavky pro pojízdnou prodejnu. Když bude i jídla připravovat, bude se muset řídit podle přísnějších pravidel.

Kromě toho se zvyšují finanční limity na nákup potravin, které platily od ledna 2012. Podle Českého statistického úřadu se od té doby do loňska zvedla cena potravin o pětinu. Dosavadní limity cen pro školní stravování tomu podle ministerstva neodpovídaly. Úřad připustil, že změna může mít dopad na děti z chudších rodin, pro které bude hrazení školních obědů složitější. "Tento dopad na sociálně slabé žáky však vyrovnávají a řeší programy ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, například projekt Obědy do škol, včetně navýšení přídavků na dítě v roce 2018,“ uvedlo ministerstvo.

abz jw

31. srpen 2021

Hlavním důvodem tohoto poklesu byl jarní mráz.

Francouzské ministerstvo zemědělství odhaduje, že produkce francouzského vína v roce 2021 klesne ve srovnání s rokem 2020 o 24 % až 30 %. Francie tak nejspíše dosáhne nejnižší úrovně produkce vína od roku 1970.

Přestože je hlavním důvodem tohoto poklesu jarní mráz, který ministr zemědělství Julien Denormandie popsal jako „ pravděpodobně největší agronomickou katastrofu století", mohou za tento pokles i další faktory. 

Podle prvních odhadů stanovených 1. srpna se roční produkce vína bude pohybovat mezi 32,6 a 35,6 miliony hektolitrů, což je pokles o 24 až 30 % ve srovnání s rokem 2020. Dosáhne tedy úrovně nižší než v letech 1991 a 2017, což byly roky rovněž zasažené silnými jarními mrazy. 

Letošní dubnové studené počasí zasáhlo s různými důsledky téměř všechny vinařské oblasti. Dalším faktorem poklesu letošní produkce jsou však také vlhké a chladné klimatické podmínky během období kvetení, které vedly k opadávání květin nebo mladých bobulí. Mezi další faktory poklesu úrody se řadí plísně a tzv. černá hniloba.

Francouzská vláda zareagovala pružně a umožňuje producentům se ztrátami většími než 70% jejich průměrné roční sklizně například kompenzace až 40 % pozorovaných ztrát, snížení daní z nemovitostí na nezastavěných pozemcích a  transfery sociálních příspěvků až do výše 15 000 EUR pro nejvíce postižené producenty.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/ocekavani-historicky-nejnizsi-produkce-vin-ve-francii

31. srpen 2021

Agentura CzechTrade spolu s CzechTourism a Českými Centry pořádá unikátní on-line pivní ochutnávku.

Tři české instituce v Nizozemsku se pod patronátem ambasády v Haagu spojily a pořádají ochutnávku českých piv - tentokrát ve virtuálním světě - pro zájemce ze všech koutů země tulipánů.

Pod vedením pivního specialisty Filipa Nerada budou nizozemským novinářům, bloggerům, publicistům a importérům představena česká piva z pěti vybraných pivovarů.

Účastníky čekají jen samé výhody jako rozsáhlá marketingová kapaň pořádaná agenturou CzechTourism, prezentace a komunikace vedená Českými Centry a matchmakingová akce pro nové obchodní příležitosti pod taktovkou CzechTrade.

Pro více informací kontaktujte ředitelku zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko Andreu Märzovu na tel. +31 639 354 689
nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/on-line-pivni-ochutnavka-pro-nizozemsko

31. srpen 2021

EK publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020.

Evropská Komise publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020. Ve zprávě se uvádí, že členské státy v loňském roce oznámily Evropské komisi celkem 3862 oznámení o rizicích spojených s potravinami nebo krmivy.

Jedná se o poněkud mírný pokles v oznámení oproti zprávě za rok 2019, což je pravděpodobně dáno situací ovlivněnou covid pandemií a tím menším počtem zaznamenaných oznámení souvisejících s odmítnutím zboží na hranicích.

Z celkových 3862 oznámení bylo 1398 oznámení klasifikováno jako ,,Varování‘‘, tedy oznámení poukazující na zdravotní riziko, u nichž je potřeba ze strany provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků nebo kontrolních orgánů provést rychlé nápravné opatření. Za posledních sedm let se roční počet oznámení patřících do kategorie Varování zdvojnásobil, což poukazuje na to, že během tohoto časového období se systém RASFF stal mnohem více účinnější v detekci a oznamování potravin a krmiv, která pro spotřebitele představují významné riziko.

Ethylenoxid v sezamových semenech byl nejvíce oznamovaným problémem, přičemž většinu oznámení ohlásily samotné společnosti v rámci vlastní kontroly jejich zásob (vlastní kontroly versus úřední kontroly). Tak jako v minulých letech se nejvíce oznámení v roce 2020 týkala potravin, dále pak krmiv (6 %) a materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM, 3 %). Systém RASFF byl v roce 2020 účinným nástrojem pro sledování a odstraňování problémových produktů z trhu EU. 

Výroční zpráva RASFF a další materiály:


Zdroj: Evropská komise 

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/vyrocni-zprava-ek-rasff-ukazuje-vyznamny-narust-v-poctu-oznameni-kategorie-varovani.aspx