18 February 2021

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova UK (DEFRA) pořádá tematické webináře pro podnikatelské subjekty, na kterých bude prezentovat informace o veterinárních kontrolách živočišných produktů zaváděných na hranicích Velké Británie od 1. 4. 2021 při dovozu těchto komodit z EU.

Webináře jsou přístupné pro širokou podnikatelskou veřejnost, budou probíhat v anglickém jazyce na platformě Microsoft Teams Live a bude při nich možné také klást dotazy zástupcům UK. Podrobnější informace naleznete v následující tabulce:

« zobrazit celé »

Webinář

Datum a čas (CET)

Odkaz pro registraci

Dovozní SPS kontroly pro mléko a mléčné výrobky od 1. 4. 2021 (při dovozu z EU do VB)

18. 2. 2021 11:00 – 12:00

Odkaz zde

Dovozní SPS kontroly pro maso od 1. 4. 2021 (při dovozu z EU do VB)

25. 2. 2021 11:00 – 12:00

Odkaz zde

Dovozní SPS kontroly pro ryby a rybí produkty od 1. 4. 2021 (při dovozu z EU do VB)

4. 3. 2021 11:00 – 12:00

Odkaz zde

Dovozní SPS kontroly pro směsné produkty od 1. 4. 2021 (při dovozu z EU do VB)

11. 3. 2021 11:00 – 12:00

Odkaz zde

»
« zobrazit celé »

  

Zpracoval odbor zahraničně obchodní spolupráce, 17. února 2021.
Kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 221 812 758.

 

Zdroj: MZe ČR

17 February 2021

Bezpečné a výživné potraviny jsou klíčem ke kvalitnímu životu a podpoře dobrého zdraví. Současný systém bezpečnosti potravin v EU ale momentálně není dodatečně pružný, když je nutné rychle se přizpůsobit neustále se vyvíjejícímu potravinovému řetězci. Krok vpřed směrem k aktivnějšímu a kooperativnějšímu systému bezpečnosti potravin (Food Safety System, FSS) v Evropě představuje projekt FOODSAFETY4EU, který byl zahájen v lednu 2021. Jedním z 23 partnerů konsorcia je také Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha.   

Cílem projektu financovaného Evropskou unií je navrhnout, vyvinout a spustit platformu pro různé skupiny uživatelů za účelem vytvoření sítě aktérů (například výzkumné organizace, kontrolní orgány) FSS na národní, evropské a mezinárodní úrovni. K usnadnění této spolupráce bude konsorcium rozvíjet znalosti a digitální nástroje k aktivaci strukturovaného participačního procesu mezi těmito aktéry.

Budoucí přínosy platformy FoodSafety4EU jsou především:

 1. Snížení současné roztříštěnost FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému.
 2. Podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení.
 3. Zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Evropskou síť v současné době tvoří 23 partnerů konsorcia a 44 zúčastněných stran (orgány pro bezpečnost potravin, sdružení spotřebitelů, výzkumná centra atd.). Očekává se, že se tato komunita do konce projektu, za 3 roky, rozroste za účelem vytvoření Evropského fóra pro bezpečnost potravin.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde bude koordinovat aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin. V Česku jsou do projektu zapojeni i další partneři a podporovatelé projektu – Potravinářská komora a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Jak se připojit k Evropské komunitě pro bezpečnost potravin? To se dozvíte zde.

Projekt je financován v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Další informace najdete v informačním listu.

Zdroj: VŠCHT

16 February 2021

Největší mezinárodní veletrh v oblasti biopotravin, bioproduktů, přírodní kosmetiky a wellness BIOFACH/VIVANESS 2021 se uskuteční letos ve dnech 17. - 19. 2. 2021. Z důvodu epidemie Covid-19 je letošní ročník namísto klasického veletrhu v digitální formě. Pod patronací Ministerstva zemědělství se zúčastní veletrhu 17 firem z České republiky, které nabízejí široký sortiment biovýrobků, biopotravin a produktů zdravé výživy.

Biofach, jehož historie sahá do roku 1990, je největší mezinárodní výstavou v oblasti biopotravin a bioproduktů. V loňském roce se veletrhu zúčastnilo 3 737 vystavovatelů ze 110 zemí světa na výstavní ploše 57 445 m2. Veletrh navštívilo 47 000 návštěvníků. Od roku 2007 se souběžně s veletrhem BIOFACH pořádá i veletrh Vivaness (veletrh přírodní kosmetiky a wellness).

Veletrh je zaměřen na široké spektrum bioproduktů - od čerstvých potravin, přes mražené potraviny, pekařské a cukrářské výrobky, nápoje a produkty zdravé výživy. Každoročně je udělována cena za nejlepší bio víno a cena za nejlepší olivový bio olej. Ve středu zájmu jsou i produkty pro vegany. Kromě zemědělských a potravinářských výrobků lze najít na veletrhu i přírodní kosmetiku, potravu pro zvířata, ale i výrobky pro domácnost a zahradu.

Věříme, že příští ročník veletrhu se uskuteční v únoru 2022 již v klasické podobě za přítomnosti výrobců a firem z České republiky, které budou mít možnost představit své produkty a služby přímo na výstavišti v Norimberku.

Navštivte letošní online veletrh na webových stránkách: www.biofach.de ve dnech 17. - 19. 2. 2021!

Zdroj: MZe ČR

15 February 2021

Káhira 14. února (ČTK) - Nejstarší velkovýrobnu piva na světě možná objevili američtí a egyptští vědci ve známé archeologické lokalitě Abydos v Egyptě. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na šéfa egyptské Nejvyšší rady pro starožitnosti Mustafu Vazírího.

Podle Vazírího pochází pivovar z doby krále Narmera, který je známý sjednocením Egypta na počátku raně dynastické doby (3150-2686 př.n.l.). Nalezen byl v pohřební lokalitě v Abydos, jež se rozkládá v poušti, asi 450 kilometrů jižně od metropole Káhiry.

Archeologové na místě našli osm obřích "výrobních jednotek", z nichž každá je 20 metrů dlouhá a 2,5 metru široká. V každé z těchto jednotek bylo ve dvou řadách asi 40 velkých keramických mis. Ty se při výrobě piva užívaly k ohřívání směsi obilí a vody, prohlásil Vazírí.

Pivovar byl v této oblasti vybudován proto, aby poskytoval pivo na obětní rituály. O užívání piva při obětních rituálech starých Egypťanů našli archeologové důkazy již dříve, řekl jeden z vedoucích archeologického výzkumu Matthew Adams z Newyorské univerzity. Podle Adamse se v Abydosu mohlo "naráz" vyrábět 22.400 litrů piva.

Zpravodajský server BBC News v roce 2018 napsal, že zřejmě nejstarší pivovar na světě se zbytkem 13.000 let starého piva objevili vědci v prehistorické jeskyni v Izraeli poblíž města Haifa při průzkumu pohřebiště polokočovných lovců a sběračů z doby kamenné.

lcm

12 February 2021

Českým zemědělcům, potravinářům a obchodníkům se loni podařilo vyvézt z České republiky více agrárního zboží než v roce 2019. Záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) se zlepšila o 22,7 %, kdy se snížil schodek ze 47,5 miliardy na 36,7 miliardy korun. Celkový obrat AZO dosáhl 464,3 miliardy korun. Více se vyvezlo zejména do zemí EU, mírně se zhoršil export do zemí mimo Unii.

Vývoz agrárního zboží z ČR se v roce 2020 zvýšil v porovnání s předloňskem o 8 % (tj. o 15,8 miliardy) na 213,8 miliardy korun. Hodnota dovozu meziročně vzrostla o 2 % (tj. o 5 miliard) na 250,5 miliardy korun.  Na zlepšení výsledku se nejvíce podílel vývoz pšenice, přípravků k výživě zvířat a cigarety.

Pozitivní bilance je výsledkem toho, že i v době omezení způsobených pandemií, byl obchod v rámci EU plynulý a bez bariér, zatímco kontakty se zeměmi mimo EU ovlivnila omezení a horší ekonomická situace některých odběratelů způsobená pandemií. Čeští zemědělci a potravináři nejčastěji obchodují se zeměmi EU. V jejím rámci se uskutečňuje 90 % českého AZO.

ČR loni nejčastěji exportovala zemědělské zboží do Německa (23,1 %), na Slovensko (20,7 %) a do Polska (9,8 %). Dováželo se nejčastěji z Německa (22,9 %), Polska (15,6 %) a Nizozemska (6,8 %). Nejvýraznější zlepšení zaznamenal agrární vývoz ČR do Německa. V porovnání s rokem 2019 vzrostl o 9 miliard korun na 49,4 miliardy korun. 

Mezi nejvíce vyvážené položky patřily pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží, výživa pro zvířata, cigarety a mléko. Nejvíce se dováželo například vepřové maso, pekařské výrobky, potravinové přípravky, sýry a čokoláda.

V době pandemie covid-19, kdy byly cestování a osobní kontakt se zahraničními partnery omezeny, se jako vhodný nástroj pro podporu českých firem ukázala síť zemědělských diplomatů Ministerstva zemědělství (MZe). Díky nim se i přes nepříznivé ekonomicko-epidemiologické podmínky podařilo zachovat klíčová teritoria pro export mléčných výrobků, například Libanon a Spojené arabské emiráty, odstranit překážky při vývozu skotu do Kazachstánu a násadových vajec do Ruska nebo zařídit povolení k vývozu plemenného skotu do Libanonu.

V zemích, kde působí agrární diplomaté, se v porovnání s rokem 2019 loni zvýšil zemědělský export, a to v USA o 13 %, Srbsku o 11,2 % a Ruské federaci o 6,2 %.

Zemědělští diplomaté v současnosti pracují v Rusku, Číně, USA, Spojených arabských emirátech, Libanonu, Japonsku a Srbsku. Další zástupci MZe jsou v Kazachstánu a na Ukrajině. Jejich úkolem je propagovat české zemědělské produkty, odstraňovat byrokratické překážky a pomáhat při navazování obchodních vztahů.

Cílem MZe je nadále podporovat zejména export produktů s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje nebo osivo a mák. V těchto produktech je ČR konkurenceschopná a v obchodních vztazích může navázat na historické vazby z předešlých období. Snahou je více vyvážet do zemí mimo EU, které mají velký exportní potenciál.

Detailní informace o agrárním zahraničním obchodu v roce 2020 najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23.html

Souhrnné informace o zemědělských diplomatech najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zemedelsti-diplomate/

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Českému agrárnímu obchodu se loni dařilo. Jeho schodek se snížil ze 47,5 miliardy na 36,7 miliardy korun, téměř o čtvrtinu (eAGRI)

11 February 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi Vás pozvat na Česko-turecké podnikatelské fórum ONLINE, další ze série virtuálních podnikatelských fór, které organizuje Hospodářská komora ČR. Součástí fóra budou i B2B jednání online mezi českými a tureckými firmami. Akce je organizována ve spolupráci s Výborem pro zahraniční hospodářské vztahy Turecka (DEIK), Velvyslanectvím Turecka v Praze a Generálním konzulátem ČR v Istanbulu.

 

Akce proběhne v termínu od 22. února 2021 od 10 hodin do 23. února 2021 do 16 hodin. V tomto čase je možné online zhlédnout vystoupení zástupce HK ČR, DEIKu, Velvyslanectví Turecka i Konzulátu ČR a uskutečnit B2B jednání s vybraným tureckým partnerem. Česko-turecké podnikatelské fórum je primárně zaměřeno na firmy podnikající v oborech strojírenství, průmysl, automotive, robotizace a automatizace.

 

Z důvodu toho, že v dubnu 2021 plánujeme uskutečnit podnikatelskou misi do Istanbulu a do regionu Bursa, budou na toto fórum pozvány turecké firmy převážně z těchto regionů.

 

Postup pro registraci:

 

Registraci uložte (můžete se k ní vracet po zadání Vašeho emailu na daném internetovém odkazu v záhlaví webové stránky). Po dokončení registrace se Vám na monitoru zobrazí potvrzující zpráva s výzvou a internetovým odkazem k uhrazení účastnického poplatku, stejně tak Vám dorazí informační email obsahující totéž.

Pro zaplacení účastnického poplatku (člen HK ČR 1.800 CZK +DPH; nečlen HK ČR 2.190 CZK+DPH) následně vyplňte Vaše fakturační údaje ZDE a odešlete. Obratem Vám na email dorazí zálohová faktura, kterou prosím uhraďte bankovním převodem.

 • Po zaplacení bude Vaše registrace schválena. Následně klikněte na webové stránce dole na „CLICK HERE TO ENTER THE FORUM“. Po zadání Vašeho emailu a konfirmačního kódu, který Vám přijde na email, budete vpuštěni na vlastní stránku akce.
 • Na této stránce můžete okamžitě v online režimu začít plánovat Vaše B2B jednání se zahraničními partnery. Seznam přihlášených firem je na stránce uveden. Doporučujeme online stránku navštěvovat průběžně, z důvodu průběžného nahlašování účastníků a plánování Vašich B2B jednání. Čas Vašich schůzek si můžete plánovat v intervalu od února 2021 od 10 hodin do 23. února 2021 do 16 hodin, kde budou v den konání zpřístupněna veškerá videa a prezentace.

Úvodní proslovy a tematicky zaměřené prezentace budou nahrané v online platformě. Spustit je lze kdykoliv během termínu konání fóra.

Dovolujeme si upozornit, že kapacita akce je omezená.

 

Registraci je možné provést nejpozději do 21. února 2021.

 

V případě Vaších dotazů jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Ing. et Ing. Martin Lukáč
Projektový manažer Zahraničního odboru

Tajemník Sekce obranného průmyslu
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1

+420 725 211 822

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.komora.cz 

Zdroj: HK ČR

11 February 2021

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení používají k přípravě pokrmů. V každé páté až šesté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě.

Inspektoři SZPI hodnotili stav olejů a fritovacích zařízení v celkem 38 provozovnách společného stravování a posoudili zde 47vzorků fritovacích olejů.

U celkem 18,5% z kontrolovaných provozoven inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje a vyhodnotili je jako potravinu nevhodnou k lidské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. U 2 vzorků laboratorní rozbor potvrdil dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů. Hodnocení vzorků inspektoři uskutečnili jednak na základě senzorického posouzení - vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků atd. a zejména měření obsahu tzv. polárních látek (TPM) a také laboratorním stanovením polymerních triacylglycerolů (PTG) v akreditované laboratoři SZPI v Praze. U několika vzorků laboratoř potvrdila až násobné překročení akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu (TPM a PTG) hodnocených fritovacích olejů.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy, což je předpoklad pro produkci bezpečných a kvalitních potravin. U 10% kontrolovaných provozoven inspektoři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami pro zanedbání pravidelného čištění fritovacích zařízení.

Přepálené fritovací oleje obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví.

Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení, a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.

Ve srovnání s kontrolami v minulých letech lze konstatovat setrvalý stav. V roce 2019 inspektoři zjistili nevyhovující fritovací olej u 16% z kontrolovaných provozoven, v roce 2018 šlo o 26% z kontrolovaných provozoven. Celkovou situaci ale nelze považovat za uspokojivou a proto bude SZPI v kontrolách fritovacích olejů v provozovnách společného stravování pokračovat i v budoucnu.

Přehled všech hodnocených vzorků včetně fotodokumentace viz sekce Tematické kontroly na webu Potraviny na pranýři.                                                                                                               

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

10. 2. 2021

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Každá pátá až šestá restaurace připravuje pokrmy na přepáleném fritovacím oleji (gov.cz)

10 February 2021

Starý Plzenec (Plzeňsko) 9. února (ČTK) - Skupina Bohemia Sekt, největší výrobce sektů a vín v ČR, loni zpracoval devět milionů kilogramů hroznů, meziročně o půl milionu kilogramů více. Potvrdila tak pozici tuzemského lídra ve zpracování hroznů, řekl ČTK ředitel Ondřej Beránek. Podnik, který každoročně zvětšuje plochy svých vinic, jichž loni vysadil 22 hektarů a obhospodařuje 580 hektarů ploch.

"Skokově se nám loni zvýšil podíl hroznů z vlastních vinic na celkovém objemu. Dostali jsme se nad 40 procent, přitom jsme se dlouhodobě pohybovali mezi 25 až 28 procenty," uvedl Beránek. Podle něj je to dáno hlavně tím, že každoročně začínají plodit desítky hektarů vinic, které skupina vysadila v minulých letech. "Navíc ještě mladé vinice plodí víc než ty staré, které jsme měli před jejich vyklučením (odstraněním keřů révy vinné včetně kořenů)," řekl.

Firma by se dlouhodobě chtěla dostat ze současné zhruba 40procentní soběstačnosti na 50 procent hroznů z vlastních vinic a druhou polovinu nakupovanou od dlouhodobých dodavatelů.

Koncem loňského roku obhospodařovala přibližně 580 hektarů vlastních vinic. "To číslo je živé v průběhu celého roku, tak jak třeba končí nebo se uzavírají nové pachtovní smlouvy, vinice se vyklučí a na jiném místě se zase nová vysadí," uvedl Beránek.

Firma každoročně vysazuje nové hektary vinic, loni 22 hektarů v odrůdách Chardonnay, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský. Zhruba polovina v oblasti Sedlec u Mikulova a zbytek v Pavlově a okolí. "Máme připravené pozemky pro výsadbu dalších 70 hektarů vinic pro roky 2022 až 2024," uvedl ředitel firmy.

Podle šetření ČSÚ obhospodařovalo loni 16.500 pěstitelů révy 18.100 hektarů vinic. "Rozloha se proti roku 2015 rozšířila o 411 hektarů (2,3 pct) a počet pěstitelů klesl o 1675 (9,2 pct). Ubylo především menších pěstitelů révy s výměrou vinic do jednoho hektaru," uvedl ředitel odboru statistiky Radek Matějka. Rozšířila se plocha vinic největších subjektů. Průměrná výměra vinic na jednoho pěstitele se zvýšila z 0,97 na 1,09 ha.

Ve velikostní struktuře loni převažovali pěstitelé s vinicemi do jednoho hektaru (93 pct), kteří obhospodařovali jen 13 procent výměry vinic. Mezi velké pěstitele s více než 30 ha patřilo necelé jedno procento subjektů. Jejich vinice se ale rozkládaly na 57 procentech celkové plochy. Podle ČSÚ převládaly výsadby v plné plodnosti ve stáří 10 až 29 let, zabíraly téměř polovinu vinic. Mladé vinice do devíti let byly na pětině ploch, nejstarší nad 30 let na necelé třetině. Zhruba 94 procent vinic je v Jihomoravském kraji, ve Zlínském, Středočeském a Ústeckém mají výměry 300 do 500 hektarů. Nejrozšířenějšími odrůdami jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau.

Václav Prokš kš

 
 
09 February 2021

Praha 8. února 2021 (PROTEXT) - Čeští vědci vyvinuli unikátní metodu přírodní konzervace sirupů

Sirup vyrobený s použitím unikátní technologie konzervace, uvádí na trh jablonecký výrobce sirupů, společnost Kitl. Jako první na světě zde použili ke konzervaci silice z růžových lístků. Na trh tak přichází ojedinělý sirup Kitl Syrob Růžový květ, který neobsahuje žádné konzervanty. Na vývoji této pokrokové technologie se spolupodíleli odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.

Nový Kitl Syrob růžový květ vyrobí společnost Kitl v limitované edici. Tým odborníků, v čele s renomovaným botanikem doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., zrealizoval při výrobě sirupu unikátní vědecký projekt, kdy silici z růžových lístků využil jako konzervant. Tato pokroková technologie, tzv. Pavelace, byla takto vyzkoušena v České republice a celkově na světě vůbec poprvé.

"Díky úzké spolupráci s týmem předních českých vědců, se nám podařilo vyrobit sirup, který je bez jakýchkoliv konzervačních látek. Je čistě přírodní a ke konzervaci byly využity silice přímo z růží," říká Jan Vokurka, jednatel společnosti Kitl s.r.o.

"Jedná se o zcela novou, unikátní technologii výroby, která využívá místo tradičních, rizikových konzervantů, přírodní biologicky aktivní látky z růže stolisté. Tyto terpenické látky mají významné antioxidační účinky s pozitivním dopadem na náš imunitní systém, a zároveň vytvářejí v Syrobu takové prostředí, které brání rozvoji škodlivých kontaminantů, jako jsou povrchové plísně a Syrob znehodnocující bakterie," říká o zcela nové technologii pan docent Pavela.

Kitl Syrob růžový květ je jedenáctým sirupem, který společnost Kitl uvádí na trh. Jde o limitovanou edici, která bude dostupná pouze v omezeném období mezi dvěma svátky lásky - sv. Valentýnem a Prvním májem. Sirup je vyroben z květů růží a také po nich intenzivně voní i chutná.

Renomovaný botanik doc. Ing. Roman Pavela Ph.D. je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu biologicky aktivních látek získávaných z léčivých a aromatických rostlin. Působí ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze, jako vedoucí tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin, a to již od roku 1994. Specializuje se na výzkum biologicky aktivních látek získaných z rostlin a jejich využití a spolu se svým týmem má patentově chráněnou celou řadu přípravků pro ochranu rostlin. V poslední době se zaměřuje ve výzkumu mj. na možnosti využití rostlinných sekundárních metabolitů v potravinářství, díky čemuž vzniklo několik nových potravin s přídavkem rostlinných biologicky aktivních látek, které mohou prospěšně působit na lidské zdraví.

Úzce spolupracuje na výzkumu s mnoha českými i zahraničními firmami a vědeckými institucemi. Je členem reakčních rad celé škály odborných periodik a za svou vědeckou kariéru publikoval ke čtyřem stovkám odborných vědeckých prací. Vědu a svoji práci se také snaží přiblížit laické veřejnosti a popularizovat ji například pravidelným vystupováním v televizních pořadech Polopatě, Jak na to, Receptář apod., dále pak i v odborných časopisech či novinách určených široké veřejnosti. Přednáší také na zemědělsky zaměřených univerzitách.

O společnosti Kitl s.r.o.

Společnost Kitl s.r.o. vznikla v roce 2007 v Jablonci nad Nisou, kde působí dosud. Specializuje se na výrobu bylinných či ovocných sirupů, s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě šetrného hospodářství. Inspiraci k přípravě receptur čerpá z dobových regionálních pramenů a inspiruje se při jejich přípravě historií prověřenými recepty. Ostatně i název společnost je odkazem na postavu legendárního léčitele a doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, který žil a působil v 18. století na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.

Kitl s.r.o. je držitelem certifikátu Regionální produkt Jizerských hor, vítězem několika ročníků soutěže Výrobek Libereckého kraje, k cenným uznáním práce společnosti pak patří například titul Firma roku Libereckého kraje a 3. místo v celostátní soutěži Firma roku v roce 2013, vítězství v prestižní americké soutěži The Mazer Cup International Competition 2015 či opakované ocenění na veletrhu Země živitelka, kdy poslední si Kitl s.r.o. přivezl v roce 2019, a to hlavní cenu Zlatý klas za limitovanou letní edici Kitl Syrob Okurka BIO.

Významným krokem společnosti Kitl s.r.o. z poslední doby je také odkoupení bývalého zchátralého areálu Vratislavické kyselky, který postupně probouzí k životu.

Kontakt pro více informací:

Kateřina Fialová

Marketing

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

 
08 February 2021

Londýn 5. února (ČTK) - Až 50 milionů litrů piva (87 milionů pint) přijde vniveč v důsledku uzavření hospod v Británii. Podle vysílací společnosti BBC to vyplývá z odhadů britského pivovarnického sdružení (BBPA), které celkové ztráty v hodnotě 331 milionů liber (9,75 miliardy korun) označilo za "srdcervoucí".

Pivo v sudech se po uplynutí doby spotřeby musí vrátit pivovarům a následně vylít. Pasterizovaná piva včetně většiny ležáků vydrží hospodám obvykle tři až čtyři měsíce od dodání, zatímco aly či nepasterizovaná piva se musejí spotřebovat do šesti až devíti týdnů.

BBPA na základě údajů poskytnutých pivovary vypočítala, že 40 milionů litrů (70 milionů pint) se muselo vylít během jarního "lockdownu". Před současnou uzávěrou, která od podzimu platí v různé míře na většině území, byli hospodští opatrnější a méně se předzásobili. Výsledkem je, že jí padne za oběť odhadem "pouze" deset milionů litrů piva (necelých 18 milionů pint).

BBC vypočítala, že v Británii pivo vylité za dobu pandemie by naplnilo 20 olympijských plaveckých bazénů, 33 milionů standardních rychlovarných konvic a 495.000 van ke koupeli.

Šéfka Britského sdružení piva a hospod (BBPA) Emma McClarkinová vyzvala vládu, aby poskytovala provozovatelům hospod větší podporu. Britské ministerstvo financí uvedlo, že udržení podniků v chodu je pro něj "prioritou".

Provozovatele hospod stát podpořil jednorázovou částkou ve výši až 9000 liber (265.000 korun) a měsíčně uzavřeným podnikům přispívá částkou až 3000 liber (88.000 korun). Hospody, které nepodávají jídlo, dostávají měsíčně 1000 liber (29.500 korun). Až do dubna platí v Británii tzv. kurzarbeit a snížená DPH pro sektor pohostinství ze 20 na pět procent.

Počet hospod v Británii před pandemií po mnoha letech stagnace rostl. Z 39.000 podniků jich však podle McClarkinové muselo mnoho natrvalo zavřít či přežívá jen s obtížemi.

abl mka

04 February 2021

Praha 3. února (ČTK) - Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR vyzvaly obchodní řetězce, aby se distancovaly od výroků prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy ohledně českých potravin. Napsaly to v otevřeném dopisu, který má ČTK k dispozici. Obě velké organizace, které sdružují tuzemské zemědělce, chtějí, aby řetězce uvedly, zda jsou české potraviny "méně kvalitní a drahé", jak měl Prouza podle nich tvrdit.

Prouza minulý týden v reakci na novelu z dílny SPD, kterou v lednu schválila Poslanecká sněmovna a která od příštího roku zavádí povinné kvóty na některé ze základních potravin, přičemž část z nich bude muset být z ČR, řekl, že SOCR to odmítá a nastavené kvóty jsou proti zájmům spotřebitele, zvyšují ceny a snižují výběr. "Obchody odmítají vnucování zákazníkům potravin, o které nemají zájem," zopakoval dnes Prouza pro ČTK.

Šéfové svazu Martin Pýcha a komory Jan Doležal proto v otevřeném dopise napsali, že naopak zaznamenali, že řetězce ve svých propagačních materiálech informují zákazníky, že prodávají velký podíl českých výrobků. "V mnoha případech vámi uváděný podíl českých (nikoliv jen lokálních) potravin přesahuje 60 procent z celkového objemu prodeje potravin. V rozporu s vašimi vyjádřeními a preferencí spotřebitelů však prezident SOCR tvrdí, že české potraviny jsou méně kvalitní a drahé," dodali.

Ohledně cen oba šéfové vyzvali řetězce, aby zveřejnili statistiky nákupních, tedy dodavatelských cen českých potravin v porovnání s koncovou cenou pro spotřebitele. "Dodavatelé totiž koncové ceny skutečně neurčují, ani se na koncové stěně výrazně nepodílejí," dodali předsedové.

SOCR novelu zákona, kterou tyto zemědělské organizace podpořily, odmítá. "Zásadně odmítáme snahy vnutit zákazníkům produkty, o které nemají zájem, takže uměle nastavené kvóty na potraviny nikdy nepodpoříme. Jsou už ze své definice proti zájmům spotřebitele, zvyšují ceny a snižují výběr," uvedl Prouza. Podle něho již několik významných členů Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR již oslovilo obchodníky a vyjádřilo s novelou také nesouhlas, ačkoliv vedení komory novelu propaguje. "Věřím, že to v krátké době pochopí i pánové Doležal a Pýcha a my se vrátíme k hledání přirozených cest k podpoře českých potravin," řekl dnes Prouza ČTK.

Podle něho svaz obchodu i jeho členské organizace ocenily Doležalovu a Pýchovu snahu o komunikaci. Podle Prouzy se o ni svaz snaží už roky, ale zatím u zemědělských organizací nenašel pochopení. "Máme eminentní zájem aktivně spolupracovat při podpoře českých potravin a stovky úspěšných partnerství mezi obchody a producenty potravin to potvrzují. O to více je nám líto, že když jsme loni v létě předložili konkrétní návrhy na posílení dostupnosti české zeleniny a českého ovoce, nedočkali jsme se žádné reakce ze strany Ovocnářské unie ČR ani Zelinářské unie Čech a Moravy," uzavřel.

drh mha

03 February 2021

Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR v Bělehradě (Srbsko) si vás dovolují pozvat na online seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2021 v 9:00 SEČ.

Související odkazy

 

Vydáno: 2.2.2021

Zdroj: MZe ČR

Odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/webinar-srbsko-aktualne-prilezitosti-pro-1.html

02 February 2021

Praha 1. února (ČTK) - Ministerstvo zemědělství vypíše další kolo programu Agricovid Potravinářství, souhlasila s tím dnes vláda. ČTK o tom informoval mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po jednání vlády upozornila, že další kolo programu bude vedle zemědělských a potravinářských podniků nově zaměřeno i na trhy tržnice.

Na program úřad využije nevyčerpané peníze z první výzvy, na kterou měl tři miliardy Kč. Do té mohli zemědělci a potravináři posílat žádosti do konce ledna, vyhodnocení bude trvat zhruba týden. Už nyní je ale podle Bílého jasné, že se peníze nevyčerpaly, výrobci si odhadem řekli o stovky milionů Kč.

"Zacílení programu zůstává do oblasti potravinářských a zemědělských podniků a také nově na trhy tržnice. Zohlednilo se, že jsme nově zavřeli trhy a tržnice a chceme, aby tito lidé, kteří je provozují, mohli využít tohoto dotačního programu," uvedla Schillerová. Podle ní to neznamená navýšení peněz ze státního rozpočtu. Na program vláda vyčlenila již dříve tři miliardy korun.

Nárok na kompenzace by měli v prvním kole potravináři a zemědělci, kterým během koronavirové krize meziročně klesly tržby minimálně o čtvrtinu. Maximální sazba z programu bude podle ministerstva zemědělství 200.000 Kč na podnik a až 20.000 Kč na jednoho zaměstnance. Nová výzva se bude muset znovu notifikovat u Evropské komise. Ministerstvo nyní počítá s tím, že zemědělci a potravináři budou podávat žádosti od 15. března. Rozhodné období pro posuzování žádosti bude mezi loňským prvním prosincem a koncem letošního února.

"Tato dotační podpora zůstává zacílená do oblasti potravinářských a zemědělských podniků, jejichž produkce směřuje do veřejného stravování a na trhy a tržnice, které jsou přijatými opatřeními stále významně omezeny. Chceme tím snížit riziko ukončení činnosti zemědělských a potravinářských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb potravin a zemědělských produktů pro obyvatele ČR," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podmínky budou prakticky stejné jako v první výzvě, mění se rozhodné období a maximální výše dotace. Ta v první výzvě mohla být maximálně 800.000 eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Nyní budou podmínky maximálně 1,8 milionu eur (zhruba 46,7 milionu Kč) pro potravináře a 225.000 eur (5,8 milionu Kč) pro zemědělce. Rozdíl podle Bílého nevymyslelo ministerstvo, o zvýšení rozhodla Evropská komise, jak uvedla na konci ledna.

Zásady prvního kola dotačního programu schválila vláda loni v říjnu, ministr Toman původně chtěl po kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do programu šlo šest miliard. Podle tehdy projednaného materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů právě až šesti miliard korun měsíčně.

Například u masného průmyslu jde o 600 milionů korun měsíčně, tržby za pekařské výrobky klesají o více než 100 milionů korun. U vinařů šlo loni o zhruba 185 milionů korun měsíčně v době vládních omezení, ministerstvo však v jejich případě předpovídá za celý loňský rok i kvůli rušeným vinobraním a svatomartinskému koštu propad 1,94 miliardy Kč. Očekávají se také ztráty u produkce ryb, kromě zavřených gastro provozů chybí jejich producentům prodej ze slavnostních výlovů, tratí i na omezeném stravování v lázeňských zařízeních.

drh sos mal

Zdroj: ČTK

01 February 2021

Praha 31. ledna (ČTK) - Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) se domnívá, že poslanecký klub hnutí ANO nebude jednotný při hlasování, které by mohlo zvrátit očekávané senátní veto zákona o kvótách na prodej českých potravin ve velkých prodejnách. Pokud se nenajde potřebná nadpoloviční většina hlasů, jak se Vondráček domnívá, měli by poslanci raději přijmout senátní verzi. Řekl to České televizi (ČT). Nejsilnější senátorské kluby už daly najevo, že návrh nepodpoří.

"Těch 101 nebude, protože u nás v podstatě není ani plný počet členů klubu," uvedl Vondráček. Podobná situace je podle něj i v dalších stranách. "A když máte takové složité počítání a dopočítávání a mělo by jít o jeden hlas, tak já osobně říkám: to radši pojďme do té senátní verze, než ten zákon shodit celý," řekl Vondráček.

Podle návrhu zákona, který Sněmovna schválila 20. ledna, by prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely u některých druhů potravin prodávat od příštího roku minimálně 55 procent českých produktů. Podíl by postupně dál narůstal až na 73 procent v roce 2028.

Představitelé senátních klubů ODS a a STAN svůj odmítavý postoj k návrhu potvrdili už krátce poté, co poslanci návrh přijali. Podle ODS by kvóty vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Kluby ODS a STAN jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře, v níž má většinu opozice, která proti kvótám hlasovala už ve Sněmovně.

To, že horní komora zákon vrátí zpět poslancům předpokládá i premiér Andrej Babiš (ANO). "Myslím, že to Senát vrátí a v Poslanecké sněmovně to nedopadne," řekl 22. ledna. Zákon chápe jako určité gesto podpory českých zemědělců, Parlamentu ale podle něj nenáleží jej dělat. "Nemůžeme nařizovat zákonem lidem, co mají a nemají nakupovat," uvedl.

Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, jak je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční. Odpůrci naopak varují, že v případě schválení návrh omezí výběr v obchodech a povede ke zdražování potravin. Poukazují také na pravděpodobný rozpor s unijními pravidly volného pohybu zboží. Evropská komise už oznámila, že v případě schválení zákona ho bude podrobně zkoumat.

dto rot

 
29 January 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu doplněk stravy s velmi vysokou dávkou látky amygdalin, která se v těle po požití metabolizuje na kyanovodík a kyanidy.

Jedná se o doplněk stravy Amygdalín B17 25g, výrobce a prodejce: Tachynon Technology pharm spol. sro., Vančurova 1, 83101 Bratislava, Slovensko. Inspektoři SZPI vzorek odebrali na eshopu www.tachyonsupplement.eu, který cílí mj. na české spotřebitele, informace o zboží jsou v českém jazyce, výrobek je možné koupit za české koruny a ze strany prodejce je zajištěno doručení do ČR.

Laboratorní rozbor v doplňku stravy potvrdil v jedné doporučené denní dávce přítomnost látky amygdalin v množství 1760 miligramů (mg), což odpovídá množství až 104 mg kyanovodíku po metabolizaci. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA se život ohrožující dávka kyanovodíku pohybuje v hodnotě 0,5 – 3,5 mg na 1 kg tělesné váhy, tj. u 70 kg vážícího člověka v intervalu 35 – 245 mg.

SZPI důrazně varuje všechny spotřebitele, aby předmětný doplněk stravy nekonzumovali.

Potravinářská inspekce odeslala notifikaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, čímž umožnila došetření a přijetí opatření v zemi původu potraviny, kde se nachází jak výrobce, tak prodejce předmětné potraviny.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI
28 January 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi Vás pozvat na Česko-lotyšské podnikatelské fórum ONLINE, další ze série virtuálních podnikatelských fór, které organizuje Hospodářská komora ČR. Součástí fóra budou i B2B jednání online mezi českými a lotyšskými firmami. Akce je organizována ve spolupráci s Lotyšskou obchodní a průmyslovou komorou.

Akce proběhne v termínu od 9.2. 2021 od 10 hodin do 10.2. 2021 do 16 hodin. V tomto čase je možné online zhlédnout vystoupení představitelů obou komor (řečníků) a uskutečnit B2B jednání s vybranými maďarskými partnery. Česko-lotyšské podnikatelské fórum je primárně zaměřeno na firmy podnikající v oborech automobilového průmyslu, vodního a odpadového hospodářství, dopravní infrastruktury a zemědělství.

Postup pro registraci:

 • Zaregistrujete se pod tímto odkazem: https://live.eventtia.com/en/czechlatvianbusinessforuma vyplňte svůj firemní profil. Vyberte z možností, podle toho, zda jste či nejste členem HK ČR. Registraci uložte (můžete se k ní vracet po zadání Vašeho emailu na daném internetovém odkazu v záhlaví webové stránky). Po dokončení registrace se Vám na monitoru zobrazí potvrzující zpráva s výzvou a internetovým odkazem k uhrazení účastnického poplatku, stejně tak Vám dorazí informační email obsahující totéž. Pro zaplacení účastnického poplatku (člen HK ČR 1.800 CZK +DPH; nečlen HK ČR 2.190 CZK +DPH) následně vyplňte Vaše fakturační údaje na ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAPLATIT ZDE a odešlete. Obratem Vám na email dorazí zálohová faktura, kterou prosím uhraďte bankovním převodem
 • Po zaplacení bude Vaše registrace schválena. Následně klikněte na webové stránce dole na AFTER THE REGISTRATION AND VALIDATION CLICK HERE TO ENTER THE BUSINESS FORUM PAGE AND PLAN YOUR B2B MEETINGS. Po zadání Vašeho emailu a konfirmačního kódu, který Vám přijde na email, budete vpuštěni na vlastní stránku akce.
 • Na této stránce můžete také okamžitě v online režimu začít plánovat Vaše B2B jednání se zahraničními partnery. Seznam přihlášených firem je na stránce uveden. Doporučujeme online stránku navštěvovat průběžně, z důvodu průběžného nahlašování účastníků a plánování Vašich B2B jednání.Čas Vašich schůzek si můžete plánovat v intervalu od 9.2. od 10 hod do 10.2. do 16 hod. kde budou v den konání zpřístupněna veškerá videa a prezentace.

Úvodní proslovy a tematicky zaměřené prezentace budou nahrané v online platformě, kde budou v den konání zpřístupněna veškerá videa a prezentace. Spustit je lze kdykoliv během termínu konání fóra.

Dovolujeme si upozornit, že kapacita akce je omezená.

Registraci je možné provést nejpozději do 7.2.2021.

 V případě Vaších dotazů jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Ing. Miroslav Veselka

projektový manažer / Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department

Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: +420 266 721 357

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.komora.cz

SÍLA  /  RESPEKT  /  NEZÁVISLOST

28 January 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi Vás pozvat na Česko-maďarské podnikatelské fórum ONLINE, další ze série virtuálních podnikatelských fór, které organizuje Hospodářská komora ČR. Součástí fóra budou i B2B jednání online mezi českými a maďarskými firmami. Akce je organizována ve spolupráci s Maďarskou obchodní a průmyslovou komorou.

Akce proběhne v termínu od 11.2. 2021 od 10 hodin do 12.2. 2021 do 16 hodin. V tomto čase je možné online zhlédnout vystoupení představitelů obou komor (řečníků) a uskutečnit B2B jednání s vybranými maďarskými partnery. Česko-maďarské podnikatelské fórum je primárně zaměřeno na firmy podnikající v oborech automobilového průmyslu, dopravní infrastruktury, energetiky a strojírenství.

Postup pro registraci:

 • Zaregistrujete se pod tímto odkazem: https://live.eventtia.com/en/czechhungarianbusinessforuma vyplňte svůj firemní profil. Vyberte z možností, podle toho, zda jste či nejste členem HK ČR. Registraci uložte (můžete se k ní vracet po zadání Vašeho emailu na daném internetovém odkazu v záhlaví webové stránky). Po dokončení registrace se Vám na monitoru zobrazí potvrzující zpráva s výzvou a internetovým odkazem k uhrazení účastnického poplatku, stejně tak Vám dorazí informační email obsahující totéž. Pro zaplacení účastnického poplatku (člen HK ČR 1.800 CZK +DPH; nečlen HK ČR 2.190 CZK +DPH) následně vyplňte Vaše fakturační údaje na ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAPLATIT ZDE a odešlete. Obratem Vám na email dorazí zálohová faktura, kterou prosím uhraďte bankovním převodem
 • Po zaplacení bude Vaše registrace schválena. Následně klikněte na webové stránce dole na AFTER THE REGISTRATION AND VALIDATION CLICK HERE TO ENTER THE BUSINESS FORUM PAGE AND PLAN YOUR B2B MEETINGS. Po zadání Vašeho emailu a konfirmačního kódu, který Vám přijde na email, budete vpuštěni na vlastní stránku akce.
 • Na této stránce můžete také okamžitě v online režimu začít plánovat Vaše B2B jednání se zahraničními partnery. Seznam přihlášených firem je na stránce uveden. Doporučujeme online stránku navštěvovat průběžně, z důvodu průběžného nahlašování účastníků a plánování Vašich B2B jednání.Čas Vašich schůzek si můžete plánovat v intervalu od 11.2. od 10 hod do 12.2. do 16 hod. kde budou v den konání zpřístupněna veškerá videa a prezentace.

Úvodní proslovy a tematicky zaměřené prezentace budou nahrané v online platformě, kde budou v den konání zpřístupněna veškerá videa a prezentace. Spustit je lze kdykoliv během termínu konání fóra.

Dovolujeme si upozornit, že kapacita akce je omezená.

Registraci je možné provést nejpozději do 8.2.2021.

 V případě Vaších dotazů jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Ing. Miroslav Veselka

projektový manažer / Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department

Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: +420 266 721 357

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.komora.cz

SÍLA  /  RESPEKT  /  NEZÁVISLOST

27 January 2021

Ministerstvo zemědělství spustilo 27.1.2021 krátký online dotazník s cílem zmapovat zájem českých firem o účast na mezinárodních veletrzích a výstavách (mimo Evropskou unii) v oblasti zemědělství a potravinářství v roce 2022 a 2023.

Výsledky tohoto průzkumu budou následně zohledněny při výběru a zacílení proexportních aktivit Ministerstva zemědělství, a to tak, aby kopírovaly většinové požadavky.

Vyplnění dotazníku nezabere déle než 5 minut a jeho výsledky budou sloužit výhradně pro potřeby Ministerstva zemědělství. Vždy, prosím, za firmu vyplňte dotazník pouze jedenkrát.

ZDE: ONLINE DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ 

Dotazník bude k dispozici do pátku 26. února 2021

Pozn. Nově nás můžete sledovat také na Facebooku - Pomáháme agrárnímu exportu. 

Děkujeme Vám za spolupráci a Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce
Ministerstvo zemědělství ČR

Zdroj: Dotazník MZe - vyberte si svůj veletrh a výstavu pro rok 2022 a 2023 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

26 January 2021

Haldy odpadu z jednorázového plastového nádobí nebo plastových kelímků na horké nápoje se začnou tenčit. Vláda posunula směrem do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, který převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky). Nová legislativa zahrnuje hned několik typů opatření - od úplného zákazu některých výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.

„Cílem nového zákona je snížit nesmyslné nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně, zejména z fastfoodů a hromadných akcí. Pokud se týká zákazu vybraných jednorázových výrobků, již dnes k nim existuje řada opakovaně použitelných alternativ a ročně tak můžeme uspořit milióny kusů plastových výrobků. Kromě toho třeba také pomůže lidem lépe nakládat s plastovými odpady a obce dostanou příspěvek na úklid veřejných prostor,“ přibližuje zákon ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přímo zákaz uvádění na trh se týká pouze části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Jen díky němu by se měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 mld. kusů. Předpokládáme, že po schválení zákona parlamentem začne zákaz uvádění na trh platit po 1. červenci 2021, ještě rok ale poté bude možné doprodávat zásoby.

Vedle zmíněného zákazu přináší návrh výrobcům další povinnosti. Z pohledu zákazníků jde především o tu, která výrobcům ukládá informovat o správném zacházení s odpady, zejména bude platit pro odpady z hygienických pomůcek a tabákových výrobků.

Novinkou plynoucí z návrhu zákona bude také povinnost pro výrobce značit výrobky z plastů. Evropská komise již na konci roku 2020 vydala nařízení týkající se jednotné podoby značení. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Návrh zákona posiluje rovněž tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci například cigaret s filtrem se budou podílet na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. Mělo by docházet ke spolupráci výrobců s obcemi prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid.

Plnění nového zákona budou kontrolovat, vzhledem k jeho široké působnosti, různé kontrolní instituce - Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

MŽP považuje za důležité rovněž finančně podporovat přechod na alternativy jednorázových plastových výrobků. Naposledy takové projekty podpořilo dotacemi ve výši 60 milionů korun.

Detailní přehled všech opatření, které zákon zavádí (v pdf)

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí) - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

25 January 2021

Brno 22. ledna (ČTK) - Kvóta na podíl českých potravin ve velkých obchodech by pro tuzemské vinaře byla problém, podle prvních analýz Svazu vinařů se ale na víno nevztahuje. ČTK to řekl prezident svazu Tibor Nyitray.

Novelu zákona o potravinách, která zavádí povinnost prodávat v obchodech nad 400 čtverečních metrů postupně až 73 procent potravin českého původu, schválila ve středu Sněmovna. Od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent, na 73 procent se má dostat v roce 2028. Nyní návrh novely posoudí Senát, který asi kvóty na české potraviny v obchodech odmítne. V takovém případě by poslanci o předloze hlasovali znovu.

Mezi vinaři novela vzbudila rozruch. Výsadba nových vinic v ČR totiž podléhá kvótám stanoveným EU, letos byla například povolena na 181 hektarech. "V produkci vinných hroznů Česko není ani zdaleka soběstačné. Moravské a české vinice pokrývají tuzemskou spotřebu vína maximálně z jedné třetiny, v letech slabých na úrodu ale i méně. Ani při nejlepší vůli proto není možné vyrobit žádané množství vín výhradně z domácí produkce hroznů," uvedl ve středu prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek.

Právě kvůli ohlasům vinařů se ve čtvrtek zástupci Svazu vinařů novele zákona podrobně věnovali a konzultovali ji s právníky. "Podle našich analýz se nařízené kvóty týkají potravin takzvaného krátkého dodavatelského řetězce, které jsou zároveň vyjmenované v příloze. Víno sice první podmínku splňuje, ale v příloze uvedeno není," uvedl prezident svazu Tibor Nyitray.

Zástupci vinařů upozorňují na to, že pokud by se kvóty na prodej vína vztahovaly, mohlo by to pro spotřebitele znamenat růst jeho ceny. V současné době domácí produkce tvoří asi čtvrtinu vína prodávaného v obchodních řetězcích. Pokud by jich od příštího roku muselo být 55 procent, jak kvóta stanoví, znamenalo by to méně vína v obchodech, protože vinaři by tak rychle svou produkci zvýšit nedokázali.

"Zároveň by zákazník neměl v obchodech takový výběr vína, jako má dnes. Vytratila by se rozmanitost nabídky," uvedla obchodní ředitelka firmy Vinium Velké Pavlovice Ladislava Antálková.

ska hj

21 January 2021

Praha 21. ledna (ČTK) - Senát zřejmě odmítne zavedení povinných kvót na české potraviny v obchodech. Zamítavý postoj dnes potvrdili senátoři z klubu ODS i STAN. Kvóty označili za nesmyslné. Podle ODS by kvóty vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Kluby ODS a STAN jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře, v níž má většinu opozice, která proti kvótám hlasovala už ve Sněmovně.

Sněmovna novelu zákona o potravinách schválila na návrh poslanců SPD ve středu. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle něj musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, jako v případě brokolice či vepřového masa.

Senátoři ODS budou chtít zákon vrátit zpět do Sněmovny s vypuštěním kvót, případně ho zamítnout. "Až budeme zákon o potravinách na senátorském klubu projednávat, budeme řešit otázku, zda je tam i něco dobrého, nebo je špatně celý," uvedl předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra. Kvóty v novele podle něj ale nesmí zůstat. Předseda ODS Petr Fiala se zavedením kvót nesouhlasí, jsou podle něj proti pravidlům evropského volného trhu a proti zdravému rozumu.

"Schválení povinného podílu prodaných českých potravin v obchodech s plochou větší než 400 metrů čtverečních považují senátoři za paskvil, který povede pouze ke zdražení základního sortimentu," uvedl šéf senátorského klubu Starostů Petr Holeček.

Kvóty na potraviny ve středu rozdělily potravinářsko-zemědělskou veřejnost. Agrární komora ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků změnu podporují, naopak proti se staví Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo například České sdružení značkových výrobců.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu budou mít ze zavedení kvót zisk jen velcí agrobaroni, pro občany se zdraží potraviny. Stanovení povinného podílu českých potravin na pultech podle svazu ohrozí dostupnost potravin jako celku a výrazně sníží výběr potravin. Kvůli omezení dovozu potravin ze zahraničí přitom ČR může očekávat odvetu, která se nemusí týkat jen potravin, ale třeba i automobilů. Svaz zákon nazval lex Agrofert a věří tomu, že ho Senát vrátí. Pokud by jej poslanci přehlasovali, nebude váhat s podáním žaloby k Ústavnímu soudu.

Agrofert, který je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v Česku, ve středu uvedl, že novelu zákona neinicioval. Firmu vlastnil do února 2017 premiér Andrej Babiš (ANO), poté ho převedl do svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů. Babiš ve středu ve Sněmovně nebyl a poslance ANO za přijetí kvót kritizoval. "Někteří poslanci věří, že se jedná o vstřícný krok vůči českým zemědělcům, ale bohužel se mýlí. Pokud by tato změna nabyla účinnosti, bude to pro Českou republiku znamenat citelné sankce a ani z omezení volného pohybu zboží v Evropské unii by čeští producenti ani spotřebitelé v dlouhodobém horizontu neměli žádný prospěch," citoval Babiše server iROZHLAS.cz. Poslanec ANO Jaroslav Faltýnek ve středu večer v České televizi uvedl, že dostal od Babiše vynadáno za prohlasování kvót. Babiš podle něj vystoupil proti zákonu velmi negativně na klubu.

gcm mhm snm

21 January 2021

Praha 20. ledna (ČTK) - Agrární komora ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků podporují změnu, podle které bude muset být v provozovnách nad 400 metrů čtverečních povinně určité množství některých potravin z Česka. Naopak proti se staví Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo například České sdružení značkových výrobců. Podle prezidenta agrárníků Jana Doležala novinka nepovede ke zdražování, naopak prezidentka potravinářů Dana Večeřová se obává toho, že z pultů zmizí mnohé zboží, které se nebude moci podle stávajících definic označit za české potraviny. Agrofert uvedl, že novelu zákona neinicioval.

Novelu zákona o potravinách dnes schválila Sněmovna. Nová povinnost se bude vztahovat například na vejce, med, květák, zelí nebo česnek. Spadat pod ni budou i čerstvé a chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Kvóta se dál bude vztahovat i na řepkový a slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

"Podíly by měly brát v potaz vážený průměr napříč vybranými kategoriemi, aby bylo možné podmínku splnit již od začátku i tam, kde má ČR výrazně nízkou soběstačnost," uvedl prezident komory Doležal. Zdražení zboží to podle něj nepřinese. "Výkupní ceny zemědělských výrobců i průmyslových výrobců jsou v ČR dlouhodobě nízké. Problém je v nastavení obchodní přirážky řetězců, které nakupují nekvalitní a dotovanou nadprodukci ze zahraničí a využívají tyto nízké ceny k tlaku na tuzemské dodavatele," řekl.

Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků nevidí novelu zákona jako narušení běžné soutěže, což oponenti novely často připomínají. Podle kritiků novely návrh neprojde přes notifikaci u Evropské komise. "Už teď je náš byznys ovlivněn různou výší dotací v jednotlivých zemích. Například jedním z největších příjemcem dotací v zemědělství je Polsko, které má zároveň jednu z nejnižších úrovní kontrol bezpečnosti výroby potravin. My bychom se nebránili ani variantě, že se všechny dotace zruší a budeme podnikat čistě podle pravidel trhu, to se ale obávám, že již není v dnešním světě možné," uvedl bývalý ministr zemedělství a místopředseda iniciativy Jiří Milek.

Problém s novelou nemá ani Družstvo CBA, které v ČR sdružuje přes 1000 prodejen, hlavně na venkově. "Pro velké řetězce by bylo splnění nových podmínek složitější, u některých je podíl zahraničních výrobků i 90 procent, musely by tak výrazně změnit skladbu sortimentu. V našem případě by schválení novely nijak velkou změnu neznamenalo, dlouhodobě se snažíme u sortimentu, kde to alespoň trošku jde, zaměřovat na lokální výrobce. V nabídce našich prodejen tak toto zboží převažuje, v některých prodejnách činí jeho podíl až 90 procent," uvedl předseda družstva Roman Mazák.

Proti novele se staví prezidentka potravinářů Večeřová. Podle ní jde o nešťastný způsob, jak zvýšit potravinovou soběstačnost a podíl českých potravin na pultech. "Rozhodně by bylo přínosnější, jak pro spotřebitele, tak pro výrobce a zemědělce, kdyby se na výrobcích uváděla země původu suroviny. To znamená, že pokud by byl výrobek například zpracován z polského mléka na území ČR, muselo by být jako země původu suroviny uvedeno Polsko, nikoliv obecně ČR, kde došlo jen ke zpracování nebo dokonce jenom přebalení výrobku. A takto lze pokračovat i u jiných surovin," sdělila ČTK. Současný návrh podle ní poškodí zpracovatele, ale hlavně spotřebitele.

Naprosto proti návrhu se staví Vinařská unie ČR, podle které je zákon pro domácí trh s vínem likvidační. "V produkci vinných hroznů Česko není ani zdaleka soběstačné. Moravské a české vinice pokrývají tuzemskou spotřebu vína maximálně z jedné třetiny, v letech slabých na úrodu ale i méně. Ani při nejlepší vůli proto není možné vyrobit žádané množství vín výhradně z domácí produkce hroznů," uvedl prezident unie Ondřej Beránek.

Proti novele se už v minulosti postavili také nadnárodní potravináři. Kritizují protekcionismus českého trhu a tvrdí, že nedává smysl s bojem proti tzv. dvojí kvalitě potravin. Ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky Jan Levora napsal poslancům dopis, ve kterém před přimáním normy varoval. "Upozorňujeme, že nedává úplnou logiku bojovat na jedné straně proti tzv. dvojí kvalitě a zároveň na druhé straně za potravinovou soběstačnost - buď chceme mít všude stejné potraviny, pak ale nemůžeme ohraničovat trh, nebo chceme ohraničovat trh, ale pak nemůžeme mít stejné potraviny," uvedl.

Hlavní zemědělský zaměstnavatel koncern Agrofert uvedl, že s novelou zákona nemá nic společného. "Nepřepokládáme, že by nás nová legislativa jakkoli zvýhodňovala a změnila naši pozici na trhu. Rozumíme ovšem snaze podpořit české firmy, a tím nemyslíme sebe," uzavřel mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

drh jif jw mal

20 January 2021

Praha 20. ledna (ČTK) - Za prodej potravin dvojí kvality, tedy zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU, ale s jiným složením, bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. V novele zákona o potravinách to dnes schválila Sněmovna. Původní vládní návrh ale zmírnila tak, že bude muset jít o podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

Sněmovna také schválila návrh poslanců SPD, aby prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v tuzemsku. Osm zemí EU podle Hospodářských novin varovalo ČR, aby nezaváděla kvóty na podíl českých potravin v obchodech. Šlo by podle nich o diskriminaci zahraničních výrobků.

Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

nlm snm

20 January 2021

Praha 20. ledna (ČTK) - Sněmovna dnes v novele zákona o potravinách schválila návrh poslanců SPD, aby prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v tuzemsku. Osm zemí EU podle Hospodářských novin přitom varovalo Česko, aby nezaváděla kvóty na podíl českých potravin v obchodech. Šlo by podle nich o diskriminaci zahraničních výrobků. Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek tento návrh už dříve označil za vítězství populismu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) však vyzval poslance, aby byli trochu nacionalisty, pokud jde o české potraviny. Jako příklad uvedl, že když si dávají ve Sněmovně kávu, přidávají si do ní německé mléko, což podle něj dosvědčuje, že zákon je potřeba.

Před návrhem na zavedení kvót varovali poslance již dříve zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Návrh ale podporuje Agrární komora ČR. Podle ní se sortiment nesníží a nenavýší cena pro konečného spotřebitele.

Kvóta se nebude týkat maloobchodních prodejen do 400 metrů čtverečních a specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, jde například o květák, brokolici, jahody nebo vepřové maso.

Od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent. Má postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Nová povinnost se bude vztahovat třeba na vejce, med, květák, zelí nebo česnek. Spadat pod ni bude například čerstvé i chlazené maso hovězí, vepřové, skopové. Kvóta se bude vztahovat i na řepkový nebo slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

Novela také předpokládá, že za prodej potravin dvojí kvality, tedy zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU, ale s jiným složením, bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Původní vládní návrh ale poslanci zmírnili tak, že bude muset jít o podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

Zákaz prodeje potravin dvojí kvality kritizoval bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Vadí mu na něm, že svaluje odpovědnost na prodejce za kvalitu zabaleného výrobku. Navržené pokuty jsou podle něj likvidační. "Kdyby se to takto použilo, tak můžeme zavírat jeden malý obchod za druhým," varoval.

Poslanci přijali pozměňovací návrh trojice poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, Josefa Kotta a Davida Pražáka, který umožní veřejným zadavatelům v zadávacím řízení zvýhodnit tuzemské potraviny. Veřejní zadavatelé budou moci stanovit jako podmínku účasti v řízení na dodávku potravin například místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. "Veřejní zadavatelé tak budou moci dávat přednost sice dražším, ale zároveň kvalitnějším potravinám," uvádějí předkladatelé návrhu. Zvýhodnění v zakázkách se bude týkat i potravin z ekologického zemědělství.

nlm abz snm

19 January 2021

Dobrý den,

dovolte mi Vás informovat a co nejsrdečněji pozvat na tradiční soubor akcí, které proběhnou letos online. Nově za přispění nově zformovaného kolektivu pořadatelských organizací.

Ingrovy dny 2021 

 • 47. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin: 3. března 2021
 • Den s mlékem na MENDELU: 4. března 2021
 • přednášky a workshopy pro studenty MENDELU a oslovené partnery: 2. - 5. března 2021

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin

 • Termín konference: 3. března 2021 (9:00 - 15:00)
 • Místo konání: online (MENDELU - Zemědělská 1, 613 00 Brno)
 • Kontakt na pořadatele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.
 • Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti a úhradu vložného je 24. února 2021, přihláška je umístěna na webu konference, nebo můžete využít tohoto odkazu na přihlašovací formulář.
 • Do programu budou zařazeny bloky vyžádaných příspěvků a online bude realizována i posterová sekce.
 • Vložné pro je poníženo pro tento ročník na 200 Kč vč. DPH (zahrnuje tištěný sborník, vytvoření elektronického sborníku plných příspěvků a úhradu nezbytných nákladů).

Program bloků sdělení je nyní připravován a bude doplňován a umístěn spolu s dalšími nezbytnými informacemi na příslušné webové stránce konference.

cirkular

Se srdečným pozdravem,

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a kolektiv

+420 775 285 392

Ústav technologie potravin

Agronomická fakulta

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

19 January 2021

Brno 18. ledna (ČTK) - Téměř čtvrtina kontrolovaných restaurací v loňském roce klamala spotřebitele, většinou falešným tvrzením o potravinách. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) patří mezi nejčastější případy problematických potravin sýr, smetana a šunka. Mluvčí inspekce Pavel Kopřiva ČTK řekl, že je to dlouhodobý problém, který by mohla změnit novela zákona o potravinách.

Inspekce uvádí případy, kdy v jídelním lístku stojí například svíčková na smetaně, těstoviny se smetanovou omáčkou či pizza na smetanovém základě, ale kontrola odhalila použití náhražky na bázi rostlinného tuku. Podobné problémy vznikaly u pizzy s mozzarellou či smaženého sýru. Parmskou šunku zase někteří provozovatelé nahradili levnějším masným výrobkem.

Ošizení podle inspekce týkalo i nápojů, kdy například zákazník pod značkou Kofola dostal levnější limonádu s kolovou příchutí nebo místo stoprocentní ovocné šťávy jen ovocný nektar.

Inspekce nyní kontroluje 30.000 ze zhruba 45.000 všech provozoven společného stravování v České republice. Zbytek kontrolují hygienické stanice. "V současnosti je v těchto provozovnách dvojí metr, kdy restaurace v kompetenci SZPI podrobujeme komplexní kontrole, jako je hygiena osob, hygiena provozu, falšování potravin, klamavé obchodní praktiky, jakost, označování a podobně. Hygienické stanice se u svých provozoven zaměřují na hygienu osob a provozu. U třetiny restaurací tak neexistuje kontrola, zda 'hovězí hamburger' neobsahuje drůbeží separát," dodal Kopřiva.

Novela zákona o potravinách, kterou by podle SZPI měli poslanci projednat tento týden, potravinový dozor sjednotí a kontroly se tak zefektivní.

klv kš

 
18 January 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním trendům v potravinářství nejen z pohledu legislativy. Zvyšující trend zdravého životního stylu a alternativní způsoby stravování se rozšiřují a dostávají do popředí zájmu, což se odráží také na trhu a v portfoliu výrobců potravinářského průmyslu. Jak tyto produkty z řad bio, bezlepkových, veganských a dalších označovat? Seminář se zaměří na trendy v potravinářství a jejich legislativní požadavky. Součástí programu budou také informace k nové strategii EU „Z farmy na vidličku“, která přináší řadu cílů v oblasti potravinářství, což se odrazí nejen v revizi ale také přípravě nových právních předpisů. V této souvislosti budou  představeny aktuální kroky Evropské komise.

 

Seminář proběhne vzhledem k epidemiologické situaci prostřednictvím aplikace MS TEAMS!

Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                            

Začátek semináře: 9:00 hodin

 

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Prezence účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod. Občerstvení zajištěno.

 Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 24. ledna 2021.

PROGRAM

17 January 2021

Praha 17. ledna (ČTK) - Češi loni ve vybraných hypermarketech a supermarketech nakoupili meziročně o osm procent více ovoce. Prodeje zeleniny proti roku 2019 vzrostly o zhruba čtyři procenta. Předloni přitom nad ovocem, u kterého tržby stouply o 0,6 procenta, zvítězila zelenina s meziročním růstem o 12,3 procenta. Větší zájem měli loni čeští zákazníci také o zdravé potraviny. Vyplývá to z dat výzkumné společnosti Nielsen, která má ČTK k dispozici.

Nejvýraznější nárůst prodejů obchodníci podle agentury Nielsen zaznamenaly u citrónů a jablek, které si v meziročním srovnání polepšily o třetinu. Prodeje pomerančů stouply o zhruba 22 procent. Podle mluvčí společnosti Globus Lutfii Volfové poptávka po ovoci a zelenině kopírovala vlny pandemie koronaviru. Jejich prodeje vzrostly v únoru a listopadu o 12 procent. Většinou lidé kupovali citróny, mandarinky, pomeranče a jablka.

Neobvykle vysoké meziroční nárůsty zaznamenaly loni hypermarkety Globus podle Volfové i u alternativních potravin a produktů s vitaminy, vlákninou a minerály. "Zájem o potraviny z tzv. Zdravého světa přesně kopíruje vývoj pandemie. Loni v únoru si nakoupili zákazníci ve Zdravém světě o 16 procent a v březnu o 12 procent více potravin než ve stejných měsících předloni, velký skok zájmu o tyto potraviny nastal opět od října," řekla.

On-line supermarket Rohlik.cz sleduje meziročně 30procentní růst zájmu zákazníků o biopotraviny. Podíl BIO sortimentu se na obratu e-shopu podílí podle jeho výkonného ředitele Petra Pavlíka zhruba deseti procenty. V dětské výživě jde dokonce o 30 procent. Proto také Rohlik.cz tento týden rozšířil nabídku o produkty německé značky Alnatura.

"Za posledních sedm let rostou tržby za zdravé potraviny téměř dvakrát rychleji než za ty nezdravé. Spotřebitelé se také více zajímají o BIO výrobky, kladou důraz na původ nakupovaných potravin a na vzestupu jsou také rostlinné produkty, často ve snaze snížit spotřebu masa," dodala Barbara Hýžová za Nielsen.

Data Nielsenu sledovala trh hypermarketu, supermarketu a drogerií v ČR do loňského 51. týdne. Zahrnují řetězce Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Kaufland, Penny, Rossmann, Tesco, Teta, Top drogerie a Trefa.

jif mha

 
15 January 2021

Praha 14. ledna (ČTK) - Veterináři při předvánočním prodeji kaprů zjistili chybu u zhruba dvou procent obchodníků, meziročně tak šlo o snížení na polovinu. Zkontrolovali přes 830 prodejních míst, nahlášených jich bylo 2600. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

"Alespoň jednu závadu veterinární inspektoři zjistili v 15 případech. Celkový počet závad dosáhl 25, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles na méně než třetinu - v rámci jedné kontroly může být zjištěno více závad," vysvětlil mluvčí.

V sedmi případech prodejce předem nenahlásil, kde a v jakých dnech bude ryby prodávat. V 11 případech pak šlo o porušení požadavků na hygienu, prodejci měli například nedostatečný přítok nebo odtok vody. V pěti případech pak byly porušené zásady welfare, tedy dobré pohody zvířat. "Rybám v kádích nezabezpečili dostatečné okysličení vody, přeplňovali kádě či nevhodně manipulovali s rybami při porážení," dodal Vorlíček.

Chybu například zjistili v pražském Karlíně. "Kromě silně znečištěného pracovního místa a nedostatečného vybavení stánku hygienickými prostředky neměly osoby prodávající kapry průkazy pracovníků v potravinářství," uvedl mluvčí. Navíc na stánku nebyly nádoby na odpad z kuchání kaprů, u stánku nebyla dezinfekce na ruce a obsluhující personál neměl roušky či respirátory. V Ostravě se pak zjistilo prodávání kaprů pod označením Třeboňský, přičemž ryby pocházely odjinud.

"Prodejcům, kteří porušili legislativu, bude uložena pokuta. V případech, kdy jsme zjistili týrání zvířat, bude předán podnět místně příslušné obci s rozšířenou působností. Na problémové prodejce se navíc přednostně zaměříme při kontrolách v příštím roce," dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Rybí maso je mezi Čechy v posledních letech stále oblíbenější. Spotřeba roste podle údajů Českého statistického úřadu od roku 2017. Tehdy ještě činila 5,1 kilogramu na obyvatele, loni již dosáhla šesti kilogramů, což bylo nejvíce za poslední desetiletí. Meziročně podle posledních dat předloni vzrostla o osm procent (o zhruba 400 gramů). Hlavní nákupy ryb jsou před Vánoci.

drh mal