07 April 2021

Nařízení Komise (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019, které stanovuje limit pro obsah trans-mastných kyselin v potravinách v míře 2 g na 100 g tuku, vstoupilo v platnost dne 01/04/2021.

Od tohoto data nesmí být na trh EU dále uváděny potraviny překračující tento limit v případě trans-mastných kyselin jiných než přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu.

07 April 2021

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. 

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS

Datum konání: 10. června 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)

Začátek webináře: 9:00 hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 5. června 2021!

Bližší informace naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast

 Pozvánka_10.6.2021

07 April 2021

Praha 6. dubna 2021 (PROTEXT) - Jak se žije s pandemií v Česku? Jak se chová česká populace a manažeři firem? O výsledcích výzkumů agentury Ipsos hovoří Jakub Malý, ředitel této společnosti v České republice. Podle něj původní lehkou paniku vystřídal úbytek optimismu a sílící přesvědčení, že boj s pandemií hned tak neskončí. "Obavy zdravotnického rázu ustupují strachu z ekonomických dopadů krize,” zdůrazňuje Jakub Malý.

Je to už rok, co se celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak česká společnost vnímá koronavirovou krizi?

Postoje a názory veřejnosti měříme pravidelně od začátku pandemie v březnu 2020, takže vidíme, jak se vnímání měnilo v čase. Po vypuknutí pandemie zavládla lehká panika, 8 z 10 lidí se cítilo koronavirem ohroženo, nejčastěji nejstarší generace. Panoval ale zároveň velký souhlas s přijatými opatřeními i vůle je dodržovat. Lidé nosili roušky, dodržovali hygienická pravidla, výrazně omezovali sociální kontakty. Byli optimističtí a věřili, že se viru zbavíme v řádu jednotek týdnů. Postupem času však optimismus klesal, sílilo přesvědčení, že boj s koronavirem bude běh na dlouhou trať. A ten pocit stále trvá. Světlem na konci tunelu by mohlo být očkování...

Současná krize má dva aspekty, zdravotní a ekonomický. Bojí se lidé více o zdraví, nebo spíše ekonomických dopadů protiepidemických opatření?

Zpočátku se lidé báli hlavně o zdraví. Vir byl nový, nic jsme o něm nevěděli, v médiích to bylo velmi exponované téma. S novými a novými opatřeními, zavíráním provozů a dalšími restrikcemi si lidé stále více uvědomovali také negativní dopady na ekonomiku. Polovina lidí uvádí, že se ekonomických dopadů krize obává více než zdravotních aspektů. Více než polovina lidí se bojí dopadů koronakrize na zdroj jejich příjmů, výrazné je to zejména u OSVČ a zaměstnanců malých firem. Třetina pracujících se obává propouštění.

Pandemie jistě mění i nákupní chování zákazníků. Jaké pozorujete změny?

Jednoznačné je posílení online nákupů, dnes nakupují i ti, kteří to ještě před rokem odmítali. Na internetu nakupuje běžně i starší generace, ať už sama nebo s pomocí svých dětí či vnoučat. Ochota nakupovat přes internet se však liší podle kategorií zboží, nejraději lidé online nakupují spotřebiče a elektroniku, ale také knihy či hračky. Během pandemie významně narostla ochota nakupovat online zejména lékárenské výrobky a potraviny.

Dlouhodobý lockdown, zavření škol, častější využívání home office a další omezení měly jistě dopad i na životní styl populace. Často se hovoří i o dopadech na mentální zdraví…

Ano, výzkumy Ipsos potvrzují, že životní styl populace se během pandemie proměnil. Třetina lidí přiznává, že přibrala na váze, v průměru o šest kilogramů. Čtvrtina populace cvičí méně nebo přestala cvičit úplně, jde zejména o ty, co pracují často z domova, a také o mladé lidi. U lidí starších 40 let výrazný pokles pohybové aktivity nepozorujeme. To patrně souvisí s uzavřením sportovních a fitness center, která navštěvují častěji právě mladší ročníky. Na druhou stranu část populace pandemie naopak pozitivně nakopla, asi pětina začala více cvičit, někteří se dali na meditaci, začali s otužováním.

Dopady současné situace na duševní pohodu pozorujeme bohužel i v našich datech. Čtyři z 10 lidí přiznávají, že se u nich oproti době před pandemií zvýšila míra stresu. Největší nárůst stresu pozorujeme u mladých lidí do 29 let, uvádí to skoro polovina z nich, ve skupině studentů pak ještě více. Příčinou je omezení kontaktů, lidé se cítí izolovaní, osamělí. Míru stresu dále zvyšuje pocit nejistoty a také obavy o zdraví. Bohužel tedy i v této oblasti pandemie páchá nemalé škody…

I přesto, co bylo řečeno, vidí lidé i nějaká pozitiva současné situace?

Určitě, je to technologický posun, urychlení inovací v oblasti digitalizace a komunikace, na tom se ostatně shodují i tři čtvrtiny populace. Lidé přiznávají, že nyní více přemýšlejí o důležitých životních hodnotách, kladou také větší důraz na péči o zdraví a o rodinu. V osobní rovině lidé oceňují, že oproti situaci před pandemií tráví více času s rodinou a také tráví volný čas v přírodě. Na druhou stranu jsou Češi také poměrně realističtí. S tím, že se díky koronakrizi svět změní k lepšímu, souhlasí pouze 16 procent lidí.

Jak reagovali top manažeři ve firmách?

Z výzkumů Ipsos vyplývá, že prakticky dvěma třetinám firem pandemie nějakým způsobem uškodila. Firmy začaly více využívat finanční rezervy a úspory a bohužel začaly odkládat i investice. Mnoho manažerů začalo v rámci krizového řízení i měnit obchodní strategii (přechod na e-commerce, využívání nových kanálů aj.), neboť je jasné, že i byznys se změní. Některé firmy se „vrhly“ do inovací výrobků či služeb, digitalizace procesů se výrazně urychlila, protože "štěstí přeje jen odvážným“. Naopak hodně se začalo šetřit na poli PR, marketingu a HR.

Ipsos se zabývá výzkumem trhu a veřejného mínění. Jaké změny se udály ve vašem oboru? A jak jste na ně reagovali?

Ano, i obor výzkumu trhu byl poznamenán pandemií. Klienti pochopitelně přehodnocovali marketingové rozpočty. Musím říct, alespoň z naší zkušenosti, že většina klientů si ale zároveň uvědomovala, že v době celospolečenských změn informace o měnícím se spotřebitelském chování potřebují více než kdy jindy. Byla to tedy výzva na obou stranách.

Výzkum trhu obecně zaznamenal velký přesun aktivit do online prostředí. V Ipsos jsme výrazně pokročili v digitalizaci naší práce, i když jsme si často mysleli, že už to víc nejde. Opět se potvrdilo, že pro úspěšné postavení se krizi čelem jsou zásadní navázaná dlouhodobá partnerství a spolupráce; namátkou zmíním Univerzitu Karlovu, Asociaci společenské odpovědnosti či laboratoř pro virtuální realitu Virtuplex. Zní to jako klišé, že krize plodí příležitosti, ale je v tom velká pravda. I pro letošní rok jsme nadále optimisty. Nemůžu skončit jinak než přáním, ať to všichni zvládneme!

Informace o Ipsos

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Více nawww.ipsos.cz.

Jakub Malý

Z pozice Managing Director Ipsos CZ řídí největší tuzemskou výzkumnou agenturu, která je součástí největší nezávislé výzkumné sítě na světě. Má více než 20 let zkušeností ve výzkumu trhu, působí v roli konzultanta pro stanovení a implementaci výzkumných zjištění. Podílí se také na rozvoji a implementaci metod pro využití virtuální reality ve výzkumu. Je dlouholetým členem globální výzkumné asociace ESOMAR.

Kontakt:

www.ipsos.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adresehttp://www.protext.cz.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT

07 April 2021

Dva ze čtyř předních pivovarů v Japonsku se rozhodly uvést na trh produkt zaměřený na milovníky piva, kteří dbají o své zdraví a štíhlou linii.

Pivovar Suntory Beer, jeden z hlavních odběratelů českého chmele, uvede v dubnu na trh bezsacharidové pivo obsahující 5,5 % alkoholu s názvem Perfect Suntory Beer.  Společnost Kirin, která také odebírá žatecký chmel, představila stejný druh piva loni na podzim, jen obsah alkoholu byl nižší (4 %).

Cukry jsou důležitou součástí při vaření piva, proto odstranění veškerých sacharidů během fermentačního procesu je z technického hlediska považováno za obtížný úkol. Na trhu již existuje celá řada piv s nízkým obsahem cukru, ale úplného vyloučení sacharidů během procesu výroby piva, aby chuť piva zůstala zachována, se dlouho nedařilo.  Během výroby piva se škrob přeměňuje na cukry pomocí enzymů získaných ze sladu. Cukr se poté během fermentace rozloží na alkohol a oxid uhličitý. Cukr zůstává v hotovém výrobku, protože kvasinky nemohou všechen cukr rozpustit.

Pivovar Suntory vyvinul proces fermentace, kde kvasinky mohou efektivněji rozkládat cukr a prodloužit fermentaci tak, aby se rozložil veškerý obsah cukru. Společnost vyvíjela nové pivo Perfect Suntory Beer po dobu pěti let. Pivovar Kirin, průkopník nového piva, v loni v říjnu uvedl na trh produkt bez sacharidů pod značkou Ichiban Shibori (v překladu První mladina). Toto pivo je velmi populární, během čtyř měsíců se ho prodalo 2,5 milionů kusů. Nicméně na jeho vývoji pracovali experti v Kirinu také pět let.

Pivovary Asahi a Sapporo, zbývající dva ze čtveřice japonských pivních gigantů, uváděly na trh piva s nízkým obsahem cukru v letech 2008 a 2016, ovšem kvůli nízké poptávce od prodeje ustoupily.

Zdroj: MZe ČR

Link: Japonské pivovary uvádějí na trh bezsacharidová piva (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

06 April 2021

Tisková zpráva – V 19. výzvě Operačního programu Rybářství 2014-2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu rybářství 20 milionů korun. Peníze jsou určeny například na inovace, recirkulační zařízení, zpracování ryb nebo modernizaci podniků. Připravuje se také nové programové období na roky 2021-2027.

Ode dneška mohou rybáři žádat o dotace z OP Rybářství 2014-2020. Jde o devatenáctou a poslední výzvu v rámci tohoto programového období.

Celkem 20 milionů korun je připraveno například na podporu technologického rozvoje, inovace a předávání znalostí do podniků, které spolupracují s vysokými školami nebo výzkumnými organizacemi. Předmětem dotace jsou i investice na zvýšení konkurenceschopnosti a zachování akvakultury. Podpora se vztahuje rovněž na vybudování a modernizaci recirkulačních zařízení a průtočných systémů k produkci kvalitních ryb. Část dotací se týká zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb prostřednictvím modernizace podniků a výstavby zpracoven.

Objem dotací ve výši 20 miliónů korun může být navýšen o peníze ušetřené v předchozích výzvách programu například tím, když některý žadatel odstoupí od svého projektu. Proto MZe zřídilo zásobník projektů, které budou seřazeny podle preferenčních kritérií. Bude tak moci poskytnout dotaci i některým žadatelům, kteří na ni zatím nedosáhli.  

Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře začíná dnes, 6. dubna a končí 27. dubna. Podrobnosti najdete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/

Připravuje se navazující program OP Rybářství 2021-2027. Právní předpisy již Česká republika a další členské státy s Evropskou komisí vyjednaly a v dubnu či květnu vstoupí v platnost. K nejdůležitějším úspěchům, které se podařilo dohodnout, patří zařazení kompenzací (např. mimoprodukčních funkcí rybníků) mezi podporované aktivity.

První výzvy v OP Rybářství 2021-2027 budou vyhlášeny na začátku roku 2022. Program bude zaměřen na sladkovodní akvakulturu. Jeho hlavním cílem je, aby odvětví zůstalo konkurenceschopné, odolné a udržitelné. Tento cíl rovněž přispívá záměrům Zelené dohody pro Evropu. V programu bude mít Česká republika přibližně stejně peněz jako v právě končícím období, tedy 1,1 miliardy korun.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství (eAGRI)

06 April 2021

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný novinkám v potravinovém právu, vybraným tématům z oblasti bezpečnosti potravin a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva. 

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS

Datum konání: 10. června 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)

Začátek webináře: 9:00 hodin

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 5. června 2021!

Bližší informace naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka_10.6.2021

06 April 2021

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky opatření pro návrat ze zahraničí. Nově bude povinnost podstoupit test před vstupem na území České republiky pouze při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie). Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který s účinností od 5. 4. zrušil část dosud platného ochranného opatření.

Pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) se bude test ještě před návratem do ČR požadovat pouze v případě, že daná osoba použije k návratu veřejnou dopravu.

„Na základě expertních stanovisek máme informace, že pokud jeden nakažený vstoupí do letadla, může nakazit deset až dvacet dalších lidí. Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území České republiky, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ vysvětluje důvody opatření ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději 5 dní po návratu do České republiky v případě příjezdu z červené země a nejdříve 5. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář. Tyto povinnosti neplatí jen pro zelenou kategorii zemí.

Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie povinné nosit po dobu čtrnácti dnů všude mimo domov respirátor. A to i ve venkovních prostorech.

Celé znění opatření naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zdroj: MZdr ČR

Link: Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření pro návrat ze zahraničí do České republiky – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

 
06 April 2021

Nové nařízení o transparentnosti v oblasti produkce potravin vstoupilo v platnost dne 27/03/2021 a slouží k posílení transparentnosti hodnocení rizik pesticidů, geneticky upravených potravin, přídavných látek a ochucovadel. Všechny žádosti o schválení nových chemických látek používaných v zemědělství a potravinářství budou nyní zveřejňovány v online databázi Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Více informací zde.

06 April 2021

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2021 již osmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2021 již osmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Inovace jsou rozděleny do následujících kategorií:

a) Bezpečnost a kvalita potravin

b) Reformulace roku

c) Potraviny pro zvláštní výživu

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2021. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách Potravinářské komory České republiky. Pravidla soutěže, vodítka pro zařazení do jednotlivých kategorií zůstávají stejná jako v roce 2020.

Přihláška 2021

Přihláška 2021 (word)

 Vyhlášení 8. ročníku soutěže

 

05 April 2021
Podrobné výsledky kontrol medu v tržní síti za období 2009 - 2020 jsou k dispozici v souvisejících dokumentech.
 

Přílohy

Zdroj: SZPI

Link: Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Výsledky kontrol medu v tržní síti (gov.cz)

05 April 2021
26. 3. 2021 - Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil své doporučení z 5. března 2021 k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Ta je zaměstnavatelům nařízena novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, MZDR 47828/ 2020-22/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN). O přípravě doporučení byla ministerstva zdravotnictví a průmyslu a obchodu informována.
 
 
 
Zaměstnavatelé zpracovávají při plnění uložené povinnosti zajišťovat testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19) a opatřeními z nich vyplývajícími. 

Neopomenutelným principem zůstává, že zaměstnanec je i v průběhu testování slabší stranou pracovněprávního vztahu, nemá jinou možnost než dané opatření strpět, přičemž s ním při praktických opatřeních musí být v tomto ohledu zacházeno nanejvýš ohleduplným a šetrným způsobem, s respektem nejen k ochraně osobních údajů, ale celkově k jeho soukromí a lidské důstojnosti.

Je nutno připomenout, že povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů nejsou zaměstnavatelům ukládány Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), nýbrž objektivně plynou ze zde citovaných právních předpisů. Povinnost vést evidenci, která obsahuje zvláštní kategorii osobních údajů, tj. údajů o výsledku testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, je pro řadu zaměstnavatelů zcela novou oblastí zpracování osobních údajů, se kterou nemají předchozí zkušenosti. 

Pokud je po zaměstnavateli ze strany příslušných orgánů vyžadována evidence takového údaje, jeví se jako praktické v této souvislosti vycházet z následujících nezávazných doporučení některých konkrétních opatření a postupů, jež mohou zaměstnavatelům pomoci splnit povinnosti vyplývající z obecného nařízení. Stanovení konkrétního rozsahu evidovaných osobních údajů či doby jejich uchování přitom není v působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Každý ze zaměstnavatelů musí zpracování osobních údajů v evidenci testování přizpůsobit konkrétním podmínkám a rozsahu jeho činnosti, ale následující informace by měly významnou měrou usnadnit všem zaměstnavatelům povinnosti při vedení evidence provedených testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, které jsou jim uloženy mimořádným opatřením.

Upraveny jsou v zásadě dva způsoby, jak testování provádět. Za zaměstnance jsou považovány i další osoby pracující na pracovištích zaměstnavatele (dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti spolu se zaměstnanci zaměstnavatele). 

Testování poskytovateli zdravotních služeb, kdy jsou testy prováděny a účtovány jako zdravotnické výkony. Zpracování osobních údajů je prováděno v rámci standardních postupů upravených zvláštními právními předpisy. V těchto případech je z hlediska zaměstnavatele nezbytné obdržet potvrzení o provedeném testu vystavené poskytovatelem zdravotních služeb. Zaměstnavatel a poskytovatel zdravotních služeb, který provádí testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zaměstnanců pro zaměstnavatele, jsou v postavení dvou samostatných správců. Poskytovatel zdravotních služeb, který provádí testování, zpracovává osobní údaje mimo možnou kontrolu zaměstnavatele; dochází při tom např. k předávání údajů do Informačního systému infekčních nemocí a vytváření zdravotnické dokumentace, která má, mimo dalšího, určený rozsah přístupu a dobu uchování. Ke smluvnímu ujednání mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem zdravotních služeb dojít musí, aby byly předávány údaje nezbytné k plnění povinnosti stanovené zaměstnavatelům výše uvedeným mimořádným opatřením, nejde však o smlouvu o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem podle čl. 28 odst. 3 obecného nařízení.

Testování prováděné přímo zaměstnavatelem (samoodběr zaměstnanců pomocí testů poskytnutých zaměstnavatelem, testování prováděné určenými zaměstnanci, testování externími subjekty mimo poskytovatele zdravotních služeb apod.), kdy testy mají být hrazeny z jednotlivých Fondů prevence zdravotních pojišťoven. V tomto případě se při zpracování osobních údajů zaměstnavatel stává správcem osobních údajů se všemi povinnostmi vyplývajícími z obecného nařízení. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení je při testování zaměstnanců zpracovávána také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením. 

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance sloužící k identifikaci daného zaměstnance (jméno, příjmení, datum narození, které je možno nahradit identifikátorem, který zaměstnanci přidělil zaměstnavatel), údaje o přesném čase provedení testu (u většiny zaměstnavatelů postačí datum provedení testu, ve specifických provozech může být evidován i přesný čas) a výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to v mezích oprávněných požadavků příslušných orgánů. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování jako je prodělání infekce COVID-19 ve lhůtě do 90 dní před provedením testu, provedení očkování, home office bez přítomnosti na pracovišti, pracovní neschopnost). 

V případě, že bude zaměstnavatelem sjednán smluvní vztah s poskytovatelem zdravotních služeb, aby pro zaměstnavatele prováděl testování zaměstnanců, nebo budou čerpány prostředky zdravotních pojišťoven přímo zaměstnavatelem k úhradě povinného testování zaměstnanců, mohou být zpracovávány další nezbytné údaje sloužící k identifikaci zaměstnance, a to v nezbytném rozsahu oprávněně vyžadovaném zdravotní pojišťovnou. Předávanými údaji mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem zdravotních služeb či zdravotními pojišťovnami tak mohou být údaje o číslu pojištěnce a o zdravotní pojišťovně daného zaměstnance. Poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny mohou uvedené údaje zpracovávat dle zvláštních právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotního pojištění. S ohledem na rozsah mimořádných opatření je nutno omezit administrativní zátěž, která může být způsobena zaměstnavatelům i poskytovatelům zdravotních služeb, kteří zdravotnickou dokumentaci jednotlivých osob obvykle evidují spojením údajů o jménu, příjmení a čísle pojištěnce. 

Je nezbytné pamatovat, že poskytovatelé zdravotních služeb či zdravotní pojišťovny mohou evidovat více osob se stejným jménem i datem narození a je nutno předcházet případné záměně osob a případně i výsledků jejich vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2. Při procesu předávání uvedených údajů mezi subjekty je nutno klást důraz na jejich zabezpečení, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění či ztrátě. Je odpovědností zdravotní pojišťovny, aby metodicky či jinak zaměstnavatelům stanovila rozsah údajů, které jsou pro uvedený postup nezbytné. Totéž platí pro stanovení rozsahu osobních údajů uchovávaných pro účely jiných následných kontrol (ze strany orgánu veřejného zdraví apod.).

Doba pro uchování evidence testování nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou upraveny právními předpisy uvedenými výše, jeví se jako maximální doba uchování osobních údajů v evidenci testování tři roky od doby jejich pořízení. Tato doba se váže na nutnost prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem, pokud nebude zjištěno, že pro uvedené účely postačuje doba kratší. Zaměstnavatelům, dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, mohou orgány ochrany veřejného zdraví za neplnění příkazu testovat zaměstnance a jiné pracovníky uložit sankci do výše 500 000 Kč. Uplatní se tedy ustanovení § 30 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který stanoví promlčecí dobu u daného přestupku tři roky. 

Totéž platí pro uchovávání osobních údajů o testování zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem, využitých v budoucnu pro programy zdravotních pojišťoven, avízované vládou. Opět platí, že dobu pro uchování osobních údajů v zákonných mezích musí konkrétně stanovit příslušné orgány (pro účely kontroly apod.), a to již diferencovaně ve vztahu k různým účelům (např. s ohledem na různé zaměření vykazování či kontrol). K záznamům v evidenci testování vedené za účelem plnění dalších právních předpisů, např. z důvodů eventuální daňové uznatelnosti, není nutno uchovávat osobní údaje zaměstnanců.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Úřad upozorňuje na povinnosti správce vyplývající přímo z obecného nařízení, zejména:
 1. Poskytnout subjektům údajů konkrétní informace o zpracování osobních údajů související s testováním (účel/y a právní důvod/y zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, doba uchování atd.). Vzor informace o zpracování viz příloha č. 1.
 2. Vést záznamy o činnostech zpracování podle článku 30 obecného nařízení. Vzor záznamu viz příloha č. 2. 
 3. Zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s odpovídající ochranou soukromí; každý ze zaměstnavatelů musí s přihlédnutím ke svým možnostem přijmout technická a organizační opatření, aby osobní údaje řádně zabezpečil před možnou ztrátou, neoprávněnému zpřístupnění nebo nepovoleným úpravám. Komplexní posouzení rizika a výběr opatření závisí na správci, jejich výběr a aplikaci musí zvážit správce s ohledem na konkrétní parametry zpracování jako jsou lokality, použité ICT apod.  Součástí obecné povinnosti správce řídit rizika je i provedení posouzení vlivu (DPIA), pokud správce, na základě analýzy, zda zpracování podléhá povinnosti provést posouzení vlivu, dojde k závěru, že je to nutné.  Vzor provedení analýzy viz příloha č. 3. 
V závislosti na dalším vývoji situace při uplatňování opatření a získaných praktických poznatcích bude Úřad své vyjádření dále upravovat. Parametry zpracování osobních údajů jsou závislé na konkrétním rozsahu povinností ukládaných zaměstnavatelům v mezích právního řádu, které mohou být ze strany ústředních orgánů státní správy a zdravotních pojišťoven měněny či metodicky upřesňovány. Úřad v tomto smyslu neukládá (nemá kompetenci uložit) zaměstnavatelům povinnost zpracovávat osobní údaje v konkrétním rozsahu či po určitou dobu, reaguje toliko na situaci, kdy je (bude) zaměstnavatelům určitá typová povinnost uložena. 

Lze připustit, že prvotní fáze plnění povinností podle uvedených mimořádných opatření mohla být z pohledu zaměstnavatelů stižena jistou nepřehledností, přičemž příslušné orgány související metodické postupy upřesňují a aktualizují dosud. Ani za této situace nemůže Úřad upustit od výkonu svých dozorových pravomocí, nicméně lze očekávat, že kontrolní činnost Úřadu se v tomto kontextu zaměří na následný způsob a míru nápravy eventuálních vadných postupů s ohledem na postupné zvyšování informovanosti.

Přiložené vzory dokumentů představují nezávazné doporučení a zrcadlí aktuální rozsah dostupných informací.

Přílohy:
 1. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců 
 2. Záznamy o činnostech zpracování 
 3. Analýza, zda je nezbytné provádět DPIA (DPIA není potřeba provádět) 
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
 
02 April 2021

Praha 1. dubna (ČTK) - Prodej cukrovinek na Velikonoce je letos podle potravinářských řetězců, které dnes ČTK oslovila, vyšší než v loňském roce, blíží se hodnotám roku 2019. I loni přitom byly tyto svátky poznamenány protiepidemickými opatřeními v boji proti koronaviru. Někteří prodejci sledují meziročně vyšší poptávku po velikonočních dekoracích, pomlázkách a také alkoholu. Z důvodu letošního zákazu prodeje na Velký pátek obchodní sítě zaznamenaly vyšší počty zákazníků už ve středu, další nárůst očekávají dnes. Posílily směny, situaci přizpůsobily plán zásobování. Vyplývá to z ankety ČTK mezi řetězci.

Prodeje velikonočních produktů za březen se navzdory pandemii a souvisejícím restrikcím výrazně podle mluvčího společnosti Penny Tomáše Kubíka nezměnily. Lidé se na svátky podle něj připravují, i když je pravděpodobně budou trávit doma jen s okruhem nejbližších. Zájem o cukrovinky a tematické dekorace loni v Penny podle Kubíka klesl zhruba o šest procent, letos se dostal na úroveň roku 2019.

Prodej alkoholu loni v Penny meziročně o šest procent vzrostl, letos v březnu řetězec oproti loňsku zaznamenal nárůst o 25 procent. Důvodem jsou podle Kubíka uzavřené restaurace a bary, vliv má ale také počasí, nabídka akčních produktů i módní trendy. "Jedním z nejsilnějších trendů současnosti je výrazný nárůst popularity ginů. Jedná se o vůbec nejsilněji rostoucí kategorii alkoholu, a to nejen před Velikonoci, ale za celý uplynulý rok," řekl Kubík.

Češi si podle mluvčí společnosti Billa Dany Bratánkové na vládní omezení už zvykli, není tak patrný pokles prodejů cukrovinek. "Dostáváme se letos na hodnoty před pandemickým rokem 2020. Celkový výsledek bude ale ovlivněn uzavřením obchodů na Velký pátek. V jakém procentu to bude, budeme schopni vyhodnotit až po Velikonocích," uvedla.

V hypermarketech Globus se podle jejich mluvčí Lutfii Volfové prodeje cukrovinek nedostaly na předloňskou úroveň, ale jsou lepší než loni. Lidé podle ní mají velký zájem o kvalitní a prémiové výrobky, naopak klesá poptávka po levnějších figurkách. V prodeji alkoholu byl podle Volfové z posledních třech let nejúspěšnější rok 2019. Letos oproti loňsku zájem vzrostl, ale stejně jako minulý rok zákazníci kupují spíše levnější varianty lihovin.

Globus podle Volfové letos sleduje meziročně více než dvojnásobnou poptávku po pomlázkách, oproti roku 2019 je to nárůst o 40 procent. Prodej velikonočních dekorací ve srovnání s loňskem vzrostl také dvojnásobně, oproti předloňsku o pětinu.

V Kauflandu lidé podle mluvčí společnosti Renaty Maierl nejvíce nakupují tradiční velikonoční sortiment pečiva jako mazance, jidáše a beránky. Velmi žádané jsou podle ní také různé druhy mas z vlastního masozávodu Kauflandu. "Již včera (ve středu) jsme zaznamenali zvýšený zájem zákazníků o předvelikonoční nákupy. Stejnou frekvenci nákupů očekáváme i dnes a o víkendu. Na případný zvýšený zájem ze strany zákazníků jsme za dodržení veškerých hygienických opatření plně připraveni," dodala.

Češi si mohou potraviny nakoupit dnes po celý den, v pátek budou z rozhodnutí vlády prodejny zavřené. V běžné otevírací době budou obchody opět fungovat v sobotu a neděli, na Velikonoční pondělí v provozu nebudou.

jif mal

01 April 2021

Praha 31. března (ČTK) - Za velikonoční nákupy se podle průzkumu platební služby Twisto chystá letos 60 procent Čechů utratit méně než před rokem, zhruba třetina plánuje stejné výdaje jako loni. V kamenných prodejnách plánují na Velikonoce nakoupit asi tři pětiny lidí, 20 procent Čechů zvolí on-line supermarkety, zbytek respondentů využije obě možnosti nákupů. Svátky jara je rozhodnuto 63 procent Čechů letos trávit v úzkém rodinném kruhu doma, zhruba pětina lidí ale nebude Velikonoce slavit vůbec. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Twisto, který má ČTK k dispozici.

V České republice platí kvůli pandemii koronaviru nouzový stav, je omezený volný pohyb - lidé bez závažného důvodu nesmějí překračovat hranici okresu, ve kterém bydlí. Vláda navíc důrazně doporučuje, aby se lidé stýkali jen se členy vlastní domácnosti, případně s těmi, o které pečují. Přesto se podle průzkumu chystají asi čtyři procenta lidí navštívit o Velikonocích příbuzné a asi tři procenta respondentů se chystají o nadcházejících svátcích pohybovat mimo domov. Nejméně lidí chce na Velikonoce zůstat doma v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji, plánuje to zde necelá polovina dotázaných.

Barvení vajec si ani letos neodpustí 55 procent Čechů. Na Karlovarsku, Pardubicku a Liberecku to plánuje dokonce přibližně 78 procent lidí. Naopak v Jihomoravském kraji chce tuto tradici dodržet jen 38 procent Čechů.

Průzkum uskutečnila platební služba Twisto použitím aplikace agentury Ipsos v polovině března, zúčastnilo se ho 550 lidí.

Velký pátek před Velikonocemi letos připadá na 2. dubna. Oproti běžnému stavu budou muset mít i prodejny s potravinami z rozhodnutí vlády tento den zavřeno. Znovu budou moci zákazníky obsloužit o víkendu, na Velikonoční pondělí tradičně prodejny v provozu nebudou.

jif mha

31 March 2021

Vážení členové,

dovolte mi, abychom Vás opětovně upozornili a  informovali o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativních dopadů v důsledku přijatých opatření proti koronaviru připravilo 2. výzvu Dotačního programu, který by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zemědělských produktů, a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských a zemědělských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky.

Dotační program navazuje na předchozí program a  je určen :

a)    pro výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jejichž činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele stravovací služby.

a

b) pro zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby určené pro výrobu potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu  a/nebo potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy klesly mezi 1. prosincem 2020 a 28. únorem 2021 nejméně o 25 % v meziročním srovnání. Sazba podpory na jeden podnik je až 200 000 Kč a dále pak až 20 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Příjem žádostí probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021.

Bližší informace o dotačním programu včetně postupu podání žádosti naleznete na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/ případně se na nás můžete obrátit na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

31 March 2021

Drůbežářský průmysl, jako jedno z hlavních odvětví zajišťujících živočišnou stravu, se za účelem zefektivnění výroby a zlepšení podmínek chovaných zvířat neustále rozvíjí a inovuje. To platí i o jedné z jeho oblasti – vaječném průmyslu. Přesto jsou v něm i nadále každoročně utraceny miliardy narozených malých kohoutků, jež nelze využít jako nosnice, ani k výkrmu na maso jako brojlery.

Určení pohlaví, tzv. sexace, je prováděna obvykle až po vylíhnutí, což vede nejen k plýtvání penězi za inkubaci vajec, ale především ke zbytečnému zabíjení živých zvířat. Snaha o nalezení řešení tohoto problému je tak jednou z priorit současného drůbežářského průmyslu.

V Izraeli byl spuštěn podnikatelský záměr zvaný „eggXYt“, který si klade za cíl vyřešit problém s utracením kuřat samčího pohlaví ve vaječném průmyslu, a to pomocí úpravy genomu kura metodou CRISPR.

Principem je vložení genetického biomarkeru do vajec nesoucích samčí pohlaví. Tento biomarker září, když vejce prochází skenerem, díky čemuž lze snadno identifikovat samčí vejce ihned po snesení, tj. před zahájením 21denního inkubačního procesu.

To je považováno za průlom v určování pohlaví vajec, protože jiné techniky (např. 3D skenování vajec, plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem či multidimenzionální spektrální mapovací technologie) je možné využít pouze tehdy, když jsou vajíčka několik dní v inkubačním procesu.

Technologie společnosti eggXYt je navíc neinvazivní, rychlá, cenově výhodná a 100% přesná.

Generální ředitel společnosti, Yehudy Elram, také tvrdí, že v současné době se jedná o jedinou vědecky ověřenou technologii, která dokáže určit pohlaví embrya kuřete ve vejci již v den snesení vejce, a také odhaduje, že tato technologie umožní významně změnit ekonomiku vaječného průmyslu.

Elram dále poukazuje na to, že nejsou na místě žádné obavy ohledně genetické modifikace u vajec. Samičí vajíčka, která jsou inkubována, nejsou metodou CRISPR pozměněna; nositeli biomarkeru jsou pouze samčí vejce, která se nevylíhnou a použijí se v jiných průmyslových odvětvích, například kosmetice.

Zdroje:

https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/01/08/eggXYt-strategy-Israeli-startup-launches-bid-to-disrupt-the-egg-industry

https://www.youtube.com/watch?v=3xOuLLjCHnM (obrázek)

Zdroj: Biotrin

Link: Využití metody CRISPR ve vaječném průmyslu | BIOTRIN

31 March 2021

Praha 30.března (ČTK) - Uzavření obchodů na Velký pátek podle prodejců, které dnes ČTK oslovila, výrazně zvýší koncentraci zákazníků ve čtvrtek, sobotu a neděli. Podle Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) se dá předpokládat, že čtvrteční předvelikonoční rodinné nákupy přemění prodejny v prostory, kde nebude možné dodržovat všechna protiepidemická opatření. Na dotaz ČTK to dnes řekla prezidentka UZO Renáta Burianová. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) apeluje na vládu, aby urychleně zákaz zrušila, uvedl dnes v tiskové zprávě.

Mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček upozornil, že potraviny si lidé nakoupit musejí. "Při zavřeném pátku se počet zákazníků navýší ve čtvrtek podle expertního odhadu až o 70 procent oproti stejnému dni v předcházejících letech, v sobotu pak o 50," řekl. Kvůli limitu 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka to bude podle Marečka znamenat, že lidé budou stát ve frontách před obchody. "My v našich prodejnách děláme pro ochranu zdraví zákazníků i zaměstnanců maximum, doufáme, že stejným způsobem zvažuje svoje rozhodnutí také ministerstvo zdravotnictví. Přesto jsme s přípravami na zavření prodejen začali, protože vládní opatření musíme respektovat," dodal.

Velikonoční svátky jsou podle mluvčí společnosti Billa Dany Bratánkové po Vánocích pro maloobchod druhým nejvytíženějším obdobím. Také podle ní výrazně stoupne koncentrace lidí v další dny. Bude proto podle ní nutné zvýšit dohled nad dodržováním stávajících opatření. "Jednotliví zodpovědní manažeři nyní připravují plán, jak zajistit bezproblémové zásobování, aby si v koncentrovaných dnech zákazníci nakoupili vše potřebné," uvedla.

Zvýšený nápor zákazníků očekávají také prodejny Penny. Přesto jsou podle svého mluvčího Tomáše Kubíka připraveny zajistit bezpečí zaměstnanců i zákazníků.

UZO podle Burianové dlouhodobě podporuje uzavření všech obchodů ve státní svátky. Vládní opatření ale nyní podle ní přineslo zmatek. "Další nejistota je jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů a samozřejmě nelze opomenout ani spotřebitele. Na toto rozhodnutí se váže mnoho zákonných ustanovení např. plánování směn podle zákoníku práce a nutné změny v organizaci práce. Rozhodnutí vlády nebylo bohužel dostatečně komunikováno s dotčenými subjekty, kterým toto rozhodnutí bude působit problémy," řekla. Doplnila, že se UZO nedomnívá, že by uzavření prodejen na Velký pátek mělo zásadní význam v boji proti pandemii.

Nařízení o zákazu prodeje na Velký pátek je podle prezidenta SOCR Tomáše Prouzy podobně nesmyslné jako uzavření závodních jídelen nebo zákaz prodeje kávy do kelímku. "Podle zákona o prodejní době je Velký pátek svátkem, kdy má být obchod otevřen. Zavřeno musí mít obchodníci až na Velikonoční pondělí," doplnil.

Kvůli pandemii koronaviru mohou být momentálně v provozu jen vybrané prodejny jako potraviny, drogerie, optiky či květinářství. Podle dřívějšího usnesení vlády musejí i tyto obchody zůstat zavřené ve státní svátky. Výjimku mají jen lékárny, čerpací stanice nebo prodejny na letištích nebo nádražích.

jif jw

30 March 2021

Maximální výše podpory na jeden projekt je 15 mil. Kč, min. výše není stanovena. V případě účinné spolupráce, kategorie průmyslového výzkumu je možné dosáhnout z pozice malého podniku až 80% intenzity podpory, u středního podniku až 75% a velkého podniku až 65%. Financování projektů je formou ex ante (nejpozději 60 dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory).

 

Délka realizace pro projekt je 12 – 48 měsíců, přičemž začátek plnění je nejdříve 1. ledna 2022. Konec soutěžní lhůty je pro výzvu 28. duben 2021.

Hlavním cílem programu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné a vývojové (VaV) aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Zacíleno je na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány budou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Záměr projektu musí být v relevanci se stanovenými Národními inovačními platformami, s doplněním z analýz, kapitoly Produkce potravin:

 • Technologie a biotechnologie pro výrobu potravin a analytických metod pro potravinářství (včetně využití nanotechnologií, fyzikální technologie a metody apod.)
 • Udržitelná produkce zdravotně nezávadných a kvalitních potravin
 • VaV zaměřený na složení potravin a jejich vliv na lidské zdraví, nutraceutika
 • Kvalita a bezpečnost potravin (oblast hygieny a sanitace)
 • Využití netradičních zdrojů bílkovin (Novel food)
 • Vývoj nových technologií při zpracování a skladování potravin (nanotechnologie, studená plazma, ošetření vysokým tlakem, vysokonapěťové pulzy PEF…)
 • Reformulace potravin s ohledem na snížení množství negativně vnímaných složek
 • Potravinové produkty – nové výrobky pro skupiny populace s speciálními požadavky na výživu (bezlepkové potraviny, výživa seniorů)
 • Transport a dodávka potravin (např. inteligentní obalové systémy). 

Kriterium pro příjemce podpory je statut podniku, který řeší projekt ve spolupráci s výzkumnou organizací (kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum). Přitom musí prokázat, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.

Partnerem příjemce musí být minimálně jedna výzkumná organizace v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu (podílí se za celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech projektu).

Bližší informace naleznete na https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/.

V případě zájmu se prosím obraťte na Centrum zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o., Mgr. Šárku Štejnarovou, DiS. (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 733 581 302).

Mgr. Šárka Štejnarová, DiS.

Centrum zemědělsko-potravinářského

výzkumu a inovací, s.r.o.

Počernická 272/96

108 03  Praha 10 - Malešice

mobil: +420 733 581 302

30 March 2021

Tisková zpráva – Čtyři hlavní cíle obsahuje Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, kterou vypracovala ministerstva zemědělství a zdravotnictví. Patří k nim zamezení rizik, která plynou z konzumace potravin, udržení a posílení kontroly bezpečnosti potravin, další vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy. Materiál dnes schválila vláda.

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 jako klíčový materiál stanoví čtyři priority České republiky v oblasti bezpečnosti potravin:

 • potraviny na trhu nepředstavují riziko pro zdraví člověka

 • systém bezpečnosti potravin je funkční a udržitelný

 • vzdělaný spotřebitel má možnost informované volby

 • výživa

Základním cílem Strategie je zajištění benefitů pro spotřebitele, aby měli na trhu přístup pouze k bezpečným a kvalitním potravinám, a to nyní i v budoucnosti, a mohli o nich získat dostatek ověřených informací. Bezpečnost potravin se zaměří na zatížení potravních řetězců chemickými látkami a jejich snižování, omezování mikrobiálních nebezpečí a zkoumání nově se objevujících nebezpečí, jako je například COVID-19 nebo mikroplasty. Systém bezpečnosti potravin se musí podle dokumentu dále rozvíjet, aby zůstal funkční a udržitelný. Kvůli tomu je důležité podporovat vědu a stanovovat její úkoly v oblasti zemědělství a potravinářství. Důležitou roli mají dozorové orgány a zavádění nových analytických metod pro odhalování falšování a kontrolu bezpečnosti potravin. Bezpečnost rovněž posílí předávání informací, výměna zkušeností a spolupráce mezi resorty i s ostatními zeměmi a důležitými institucemi, jako například s Evropským úřadem bezpečnosti potravin.

Pro spotřebitele je zásadní přístup ke spolehlivým informacím o bezpečnosti potravin, aby se podle nich mohl sám rozhodovat. Údaje o tom, jak vyrábět, vybírat, používat, připravovat a skladovat potraviny zprostředkovává například Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství (MZe) na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz. S dostupnými údaji o zásadách správné výživy, zdravého stravování, předcházení obezitě a pohybových aktivitách souvisí další prioritní oblast, která se přímo dotýká všech obyvatel, protože do značné míry ovlivňuje zdravotní stav populace - výživa. Této problematice se také věnují stránky ICBP zaměřené na dospělou populaci www.viscojis.cz a stránky poskytující vzdělávání dětem a materiály pro jejich pedagogy www.viscojis.cz/teens.

Strategie je otevřeným materiálem, její priority a cíle bude možné doplňovat podle aktuální situace. Navazuje na Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020.

Ještě letos MZe připraví spolu s Ministerstvem zdravotnictví a organizacemi, které zajišťují bezpečnost potravin v ČR, akční plán pro realizaci Strategie 2030. Vládě ho ke schválení předloží do konce tohoto roku.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030: posílení bezpečnosti i kontrolního systému, vzdělávání spotřebitelů a otázky výživy (eAGRI)

30 March 2021

Praha 29.března (ČTK) - Na Velký pátek budou muset mít všechny obchody zavřeno, běžně nesmějí být prodejny nad 200 metrů čtverečních podle zákona o prodejní době v maloobchodě v provozu jen na Velikonoční pondělí. Nařízení vyplývá z platného vládního usnesení v boji proti koronaviru, kdy ve státní svátky mohou fungovat jen čerpací stanice, lékárny či prodejny na letištích nebo nádražích. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) je zákaz prodeje na Velký pátek nesmyslný a povede jen k větší koncentraci lidí v obchodech ve čtvrtek a sobotu. Na dotaz ČTK to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. Vláda ani momentálně neumožní provoz farmářských tržišť, uvedla dnes po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

S otevřením na Velký pátek počítal například Globus nebo Kaufland, uvedly dříve mluvčí řetězců. Podle Prouzy o otevření obchodů na tento svátek vláda diskutovala "Pan ministr Blatný (ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO) jakýkoliv rozumný postup odmítl. Takže platí, že v pátek musí mít obchody zavřeno," řekl Prouza.

O provozu obchodů na Velký pátek se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vedou diskuze trvale. Epidemická situace se nyní po zpřísnění opatření podle něj lepší a je tedy třeba v současném režimu ještě vydržet. "Jsme obezřetní, máme strach," uvedl.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) přinesl dnes podle Schillerové na vládu otázku fungování farmářských trhů. Resort zdravotnictví ale jejich uvolnění zamítl aniž by o tématu kabinet hlasoval, řekla. S kompenzacemi pro pěstitele se ale podle Schillerové počítá. "Už před časem jsme poskytovali ministerstvu zemědělství poměrně značnou částku na kompenzace tehdy těch souvisejících provozů, když jsme zavřeli restaurace, náhle před Vánoci, a de facto tam byly poměrně velké ztráty. Ty peníze se neutratily, zůstaly v nespotřebovaných nárocích a já jsem domluvená s panem ministrem (Tomanem), že peníze budou u něho v resortu na tyto případné kompenzace," uvedla. Zemědělci podle Schillerové mohou případně využít kompenzační bonus nebo nové programy podpory, které chystá ministerstvo průmyslu a obchodu.

jif mal

30 March 2021

Praha 30. března (ČTK) - Rybáři očekávají před nadcházejícími Velikonocemi zvýšený zájem spotřebitelů o ryby. I přes omezení pohybu by lidé měli být schopni najít ve svém okresu prodejce, říká ředitel Rybářského sdružení ČR Michal Kratochvíl. Například podle Rybářství Kolář letos kvůli brexitu roste zájem o české ryby v zahraničí.

"Pokud se pandemická situace nezhorší a její vývoj bude pokračovat v současném nastalém trendu, tedy zlepšování, očekáváme, že budou pro zákazníky připravena plnohodnotná tradiční prodejní místa, tak jak jsou zvyklí," uvedl Kratochvíl.

Podle sdružení přináší pandemie největší problémy uzavřením gastroprovozů u odběratelů ryb v EU i v ČR. "Je třeba si uvědomit, že chovatelé ryb mají oproti převážné většině ostatních producentů potravin značnou nevýhodu. Chov ryb až po finální prodej odběrateli je dlouhodobý, několikaletý proces, na jehož konci je nutné v krátkém časovém úseku tržní ryby bezproblémově ulovit a bez zbytečných časových prodlev zobchodovat," uvádí sdružení. Vylovené ryby musí nahradit násadové, aby mohl být odchov kontinuální a plynulý. Rybáři si tak podle něj nemůžou říct, že nebudou lovit ryby. protože jsou restaurace zavřené.

Loni podle sdružení klesl vývoz ryb z ČR meziročně o 1259 tun. O loňském propadu exportu hovoří i zástupci Rybářství Kolář, které je součástí Rhea Holding. Letošní Velikonoce by podle majitele rybářství Josefa Koláře mohl být úspěšnější než loňský. "Již k dnešnímu dni jsme exportovali napřímo nebo přes obchodníky o 32 tun více ryb než do loňských Velikonoc. Jedná se o nárůst o 160 procent. Ryby prodáváme do zahraničních restaurací, zejména do Německa. Enormní zájem si vysvětluji mimo jiné komplikovanějším, a tedy i menším exportem ryb po brexitu z Británie do Evropy," uvedl.

Rybářství dodává, že spotřebitelé začínají preferovat lososa a lososovité ryby na úkor kapra. Nejbližší českou variantou k chuti lososa je pak podle rybářství siven.

Podle sdružení zůstává cena kapra zhruba stejná jako byla loni na Vánoce, mezi 70 a 120 korunami za kilogram živé hmotnosti kapra. Podle Koláře je pak cena od producentů nižší, ale roste. "Dnešní prodejní cena této ryby je 55 Kč/kg a tuto cenu nabízejí i jiní obchodníci. Oproti předchozím letům, kdy se vývozní cena pohybovala na 42 Kč/kg, se jedná o značný nárůst," dodal.

Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřeba ryb v Česku pohybuje v posledních letech kolem 5,5 kilogramu ryb na osobu ročně. Předloni stoupla meziročně o osm procent na šest kilogramů na osobu. Celosvětová spotřeba je podle rybářského sdružení kolem 16 kilogramů ryb na osobu. V ČR se chovají zejména kapři, předloni se jich v rybnících vylovilo 17.945 tun. Zhruba 40 procent živých ryb se prodalo v ČR, necelá polovina šla na vývoz, více než desetina se zpracovala.

drh mal

29 March 2021

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2021 již osmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2021 již osmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Inovace jsou rozděleny do následujících kategorií:

a) Bezpečnost a kvalita potravin

b) Reformulace roku

c) Potraviny pro zvláštní výživu

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2021. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách Potravinářské komory České republiky. Pravidla soutěže, vodítka pro zařazení do jednotlivých kategorií zůstávají stejná jako v roce 2020.

Přihláška 2021

Přihláška 2021 (word)

 Vyhlášení 8. ročníku soutěže

 

29 March 2021

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontroly prodeje doplňků stravy na internetu zjistila několik nevyhovujících šarží výrobku Křemelina - přírodní minerální doplněk stravy, a to pro vysoký obsah hliníku a olova. Jedná se o následující šarže:

 • Křemelina 250g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 13570 miligramů na kilogram (mg/kg)
 • Křemelina 500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 12140 mg/kg
 • Křemelina 1000g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 9/26, výroba a distribuce: DiatomPlus s.r.o. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 11040 mg/kg
 • Křemelina 1500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 9820 mg/kg
 • Křemelina, doplněk stravy, 250 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7918 mg/kg
 • Křemelina, doplněk stravy, 600 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7535 mg/kg.

Laboratorní analýza potvrdila v uvedených šaržích výrobku přítomnost hliníku v koncentraci, která v rámci daného dávkování několikanásobně překračuje tolerovatelný týdenní příjem stanovený EFSA (Evropským úřadem pro bezpečnost potravin) pro tuto látku. Dále laboratorní rozbor potvrdil i překročení maximálního poveleného množství pro přítomnost olova, které je stanoveno na 3,0 mg/kg, zjištěny byly hodnoty v rozmezí 3,7 – 5,6 mg/kg. Na základě hodnocení rizika byl doplněk stravy označen za škodlivý pro zdraví podle čl. 14 nařízení (ES) č.178/2002.

Inspektoři SZPI nevyhovující vzorky odebrali na webových stránkách www.diatomplus.cz, jejichž provozovatelem je společnost DiatomPlus s.r.o., Praha.

SZPI nařídila provozovateli, aby neprodleně stáhnul předmětné šarže doplňků stravy z tržní sítě a informoval veškeré své odběratele. Potravinářská inspekce zároveň zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
25 March 2021

Povinnost sečíst se má každý občan České republiky, který má na našem území trvalý pobyt. Nezáleží na tom, kde ve světě žije či zda má i jiné než české občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Sčítání se netýká pouze těch občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený.


Ze zahraničí je možné se sečíst pouze prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře odkudkoliv, kde je připojení k internetu. „K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která bude od 27. března dostupná ke stažení na Google Play či App Store, lze použít platné osobní doklady vydané Českou republikou, bankovní či elektronickou identitu nebo datovou schránku fyzické osoby,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Pokud tuto možnost nemáte, může za vás vyplnit údaje člen vaší rodiny, který zná situaci v domácnosti a také osobní údaje, tedy jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou a datum narození. Dále potřebuje znát informace pro osobní část formuláře. Mezi ně patří například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání.

Sčítání u vojáků z povolání na zahraničních misích zajišťuje ministerstvo obrany, u příslušníků Policie České republiky působících v zahraničí pak ministerstvo vnitra. Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání lidí, kteří působí na zastupitelských úřadech, a to včetně jejich rodinných příslušníků žijících s nimi ve společné domácnosti.

Sčítání 2021 se zaměřuje pouze na byty a obydlí na českém území. Část otázek týkající se bydlení u lidí s obvyklým bydlištěm v cizině se proto nevyplňuje. Pokud český občan sdílí v zahraničí domácnost s cizincem, který nemá v Česku trvalý ani přechodný pobyt nad 90 dnů, nemusí být tento cizinec uváděn v seznamu osob v domácnosti ani nemá povinnost vyplnit sčítací formulář.

Sčítání je unikátním zdrojem umožňujícím zmapovat rozsah stěhování, které probíhá nejen uvnitř našeho území, ale také mezi Českou republikou a zahraničím. Z dalších zjišťovaných charakteristik lze dovodit, o které typy domácností se v rámci migrace jedná. To je důležité například pro ministerstvo školství, které se podílí na péči o české školy v zahraničí nebo pro ministerstva zahraniční a kultury při podpoře krajanských spolků.

I Češi žijící v zahraničí mohou využít rozsáhlé informační podpory, ať už na webu www.scitani.cz nebo na Kontaktním centru Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách (+420) 253 253 683 a (+420) 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost, Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost, Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Přílohy

 • csu_tz210322_scitani_2021_tyka_se_i_cechu_zijicich_v_zahranici.docx
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ(soubor mp3)

Zdroj: ČSÚ

Link: https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-2021-se-tyka-i-ceskych-obcanu-zijicich-v-zahranici

25 March 2021

Nadměrná spotřeba energií je jedním z důležitých témat při snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvku ke změně klimatu. Akce Hodina Země, která každoročně upozorňuje na postupující změnu klimatu, se letos koná v sobotu 27. března od 20.30 h. Vedle symbolického zhasnutí zdrojů energie doma, v obci nebo v práci, se můžete letos na stránkách připojit k iniciativě i se svým vlastním klimatickým závazkem.

Průměrná roční uhlíková stopa lidí v České republice je 12 tun CO2, z toho téměř polovina (zhruba 5 tun) ovlivňuje osobní spotřeba, včetně především bydlení, dopravy nebo jídla. Proto je klíčové nezapomínat na to, že naše každodenní rozhodnutí mají vliv na klima. Šetřit energiemi, ať jde o teplo nebo elektřinu, má vždy smysl, stejně jako omezování nadměrného osvětlení, jak doma tak i ve městech a obcích.

Energie, která se díky omezení světel ušetří, nemá ale pozitivní dopad jen na změnu klimatu. Nadměrné nebo neefektivní osvětlení škodí našemu zdraví i přírodě. Covidová pandemie posledního roku, spojená mj. s omezením vycházení ve večerních hodinách, ještě více na problém světelného znečištění a zbytečného nočního osvětlení poukázala. Česká města se i během nouzového stavu topí ve světlech obchodních center nebo reklamních ploch. Osvětlená zůstavájí prázdná parkoviště supermarketů, výkladní skříně uzavřených obchodů či průmyslové a školní areály.

Světelné znečistění je jedním z prioritních témat Ministerstva životního prostředí. Vedle konzultací pro města a obce, které MŽP pořádá spolu s Českou astronomickou společností, již po tři roky MŽP nabízí 30 milionů korun na efektivnější využití světelných zdrojů v podobě výměny obecního osvětlení obcím v chráněných oblastech, dalších 90 milionů korun poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ostatní města a obce.

Hodina Země od roku 2007 upozorňuje na změnu klimatu pomocí akcí ve veřejném prostoru, které mají společného jmenovatele, a to je symbolické zhasnutí světel. Ať už jde například o známé památky, průmyslové provozy nebo domácnosti. Hodina Země navíc upozorňuje na to, že změna klimatu není nic vzdáleného, ale že ji ovlivňuje každý z nás při nákupech, například lokálních potravin nebo při rozhodnutí spořit energie nebo využívat dešťovou vodu. Tipy na změnu spotřebitelského chování najdete na stránkách Hodiny Země.

Hodina Země tak může být začátkem tmavší noci, ale světlejší budoucnosti. Zapojíte se i Vy?.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210325-Hodina-Zeme-pripomina-co-muzeme-udelat-doma-pro-ochranu-klimatu

25 March 2021

Zdravotnický holding AKESO otevřel prostřednictvím Nemocnice Hořovice šest nových testovacích míst na COVID-19 v Praze a Plzni

Kvůli navýšení kapacit a tedy zkrácení čekacích lhůt otevřeli zdravotníci nová odběrová místa pro antigenní rychlotesty a PCR testy.

V Praze jsou na dobře dostupných místech pro veřejnou i individuální dopravu. Na Andělu, Stroupežnického 21 a přímo na parkovištích SCONTO Nábytku na Černém Mostě, Chlumecká 2420 a ve Stodůlkách, Jeremiášova 947/16.

Dále pak v Nových Butovicích na Poliklinice Lípa, Seydlerova 2451 a Iris hotelu Eden ve Vršovicích, Vladivostocká 1540. 

Hotel Ibis, pak poskytl prostory i pro odběrové a testovací místo v Plzni, Univerzitní 65. 

Antigenní rychlotesty používané našimi  zdravotníky mají až 91 procentní senzitivitu potvrzenou českým zkušebním ústavem a jsou vyhodnoceny do 20 minut. 

Pro osoby s platným zdravotním pojištěním je prováděn zdarma a samozřejmostí je také vystavení potvrzení o splnění zákonné povinnosti pro testování ve firmách.

 

Rezervace termínů je možná elektronicky na www.agtesty.cz nebo telefonicky na 725 101 101.

25 March 2021

Praha 24. března (ČTK) - V důsledku pandemie koronaviru lidé více využívají internet. Kvůli omezení kontaktů například více telefonují, využívají sociální sítě či častěji sledují placená videa. Nejviditelnější rozmach však podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zaznamenalo nakupování přes internet. Zatímco do roku 2019 rostl podíl nakupujících na internetu více méně stabilním tempem, mezi lety 2019 a 2020 vzrostl tento podíl skokově z 39 procent na 54 procent, uvedli statistici.

Z Čechů, kteří nakoupili v e-shopech v posledních třech měsících, uvedlo 30 procent, že nakoupilo pouze jednou nebo dvakrát. Dvě pětiny pak nakoupily třikrát až pětkrát, a 30 procent šestkrát nebo vícekrát. Četnost nákupu se podle statistiků meziročně zvýšila.

Nejčastější kategorií zboží, kterou lidé na internetu nakupují, je oblečení, obuv a módní doplňky. Loni si něco z této kategorie nakoupilo 30 procent lidí starších 16 let. Druhým nejčastěji nakupovaným druhem zbožím byla kosmetika, tu si nakoupilo on-line 14 procent lidí. Třetí nejčastější nakupovanou kategorií byly filmy a hudba, včetně placeného streamingu. Něco z této kategorie si objednalo přes internet rovněž 14 procent osob.

Přes 13 procent nakupovalo na internetu potraviny a nápoje. Tyto služby využívali podle statistiků především obyvatelé velkých měst, kde je dovoz potravin přes internet snadno dostupný. "V případě nakupování potravin a nápojů přes internet se Česko nachází nad průměrem Evropské unie, hned za sousedním Německem," podotkl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana. Narůstající zájem o nákup potravin přes internet byl podle statistiků mimo jiné způsoben zavřením škol a přesunem mnoha pracovníků na home office, což vedlo například k větší spotřebě potravin v domácím prostředí.

Pandemie se podepsala i na tom, že Češi na internetu častěji vyhledávali témata související se zdravím. V loňském druhém čtvrtletí tak například činila polovina mužů starších 16 let, téměř dvojnásobek oproti roku 2015. V případě žen informace o zdraví na internetu vyhledávaly dvě třetiny z nich. V obou případech je to nad unijním průměrem.

V Česku roste také obliba internetového bankovnictví, které používají již dvě třetiny dospělých. Jde o výrazně vyšší podíl než v případě všech sousedních zemí. V rámci zemí EU je Česko na nadprůměrném sedmém místě.

Z údajů ČSÚ vyplývá, že loni bylo v Česku bez internetu již jen 18 procent českých domácností, převážně seniorů. "Minulý rok se v Česku k internetu připojovalo denně 75 procent dospělých osob. Ve věkové kategorii 16 až 44 let bylo on-line každý den dokonce 95 procent z nich," uzavřel předseda ČSÚ Marek Rojíček.

fsl mal

25 March 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu doplněk stravy s nadlimitní koncentrací látky amygdalin, která se v těle po požití metabolizuje na kyanovodík a kyanidy.

Jedná se o doplněk stravy B17 PREVENTUM, 100 mg, 75 tobolek, datum minimální trvanlivosti: 06. 11. 2022, šarže: L 20-HM 709CZ-06.05. Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně společnosti Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, která je distributorem potraviny.

Laboratorní rozbor v doplňku stravy potvrdil v jedné doporučené denní dávce přítomnost látky amygdalin v množství 84,7 miligramů (mg), což cca 3,5násobně překračuje maximální denní dávku, kterou lze považovat za bezpečnou.

SZPI varuje všechny spotřebitele před konzumací uvedené šarže doplňku stravy.

Potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení nebezpečné šarže z tržní sítě a odeslala notifikaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.

S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

O zjištění nebezpečných doplňků stravy s velmi vysokým obsahem amygdalinu SZPI informovala v tiskových zprávách dne 9. 3. 2021 a 28. 1. 2021.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
24 March 2021

Praha 24. března (ČTK) - Chovatelé prodávají letos klecová vejce do řetězců za 1,8 Kč, tedy o pět haléřů dráže než loni. Z podestýlkových chovů pak za dvě koruny, loni šlo o 1,75 Kč. Finální cenu pro spotřebitele si však určují samy obchodní řetězce, nejspíš bude vyšší než tři koruny, řekl dnes na tiskové konferenci místopředseda Českomoravské drůbežářské unie Zdeněk Mlázovský. Spotřeba vajec je každoročně nejvyšší právě kolem Velikonoc. V posledních dvou letech ale roste o desetinu proti zbytku roku, dříve šlo o čtvrtinové nárůsty.

V poslední době také už neroste tolik spotřeba v gastronomických provozech například na horách, kam se lidé o velikonočním volnu vydávali na dovolenou.

V blízké budoucnosti bude muset podle unie průměrná cena vajec růst kvůli zvyšujícím se nákladům na krmné směsi pro drůbež, ale také kvůli přechodu na voliérové chovy z klecových. Snůška v nich je podle chovatelů nižší při stejných nebo vyšších nákladech. V roce 2027 budou veškeré klecové chovy drůbeže zakázány. Ke konci roku 2020 dosáhl počet volných chovů téměř 35 procent. "Meziročně tak vzrostl počet volných chovů o 11 procent. Tento trend bude i nadále zrychlovat, aby chovatelé vyhověli budoucímu zákazu," řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Stát se podle chovatelů chystá letos ve druhém pololetí spustit podporu pro producenty vajec a drůbežího masa, podobně jako u mléka chystá zavedení podpory kvality. "Zákazník bude mít garantovaný český původ, bez antibiotické podpory léčiv," řekla Dlouhá. Stát by podle ní mohl v tomto programu přerozdělit kolem 150 milionů korun ročně, při zavádění pak půjde o částky mezi 50 a 100 miliony Kč.

Základní informace o původu zjistí zákazníci přímo na vejcích. Na skořápce každého vejce musí být kódované informace o chovu, výjimka je u podniků do 50 nosnic. První číslo na vejci označuje, o jaký typ chovu drůbeže jde, dále je na něm označení země původu a registrační číslo chovu. Pokud jde o chov v ekologickém zemědělství, je první číslo kódu 0. Pokud jde o chov ve volném výběhu, značí se 1, dvojka znamená chov v halách na podestýlce a trojka chovy v klecích.

Předloni podle dat ČSÚ snědl každý Čech v průměru 261 vajec, meziročně o 0,7 procenta méně. "Do této statistiky je ovšem potřeba započítat i všechna vejce, které se používají v pekárenství nebo při výrobě produktů jako je majonéza. Největší spotřeba na osobu byla podle statistik v roce 1990, kdy dosáhla 340 ks vajec na osobu," dodala unie.

drh jw

 
 
24 March 2021

Praha 24. března (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k programu COVID veletrhy. Žádosti bude přijímat od 6. dubna do 31. května. Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu bude kompenzovat až 60 procent ztrát. Pomoc se bude vztahovat na období od března do října loňského roku. Jeden žadatel bude moci získat dotaci nejvýše 20 milionů korun. Na program vláda schválila 600 milionů korun. Vyplývá to z informací uvedených na webových stránkách ministerstva.

Zájemci o podporu budou muset doložit pokles obratu za březen až říjen loňského roku minimálně o 30 procent. Ztrátu přitom budou muset snížit o získané dotace z dalších podpůrných programů, které vláda připravila v souvislosti s koronavirovou krizí, včetně programu na podporu zaměstnanosti Antivirus.

O dotaci budou moci žádat i společnosti s majetkovou účastí státu, kraje či města. Budou mít ale nárok jen na náhradu 40 procent ztrát, ostatní firmy budou moci získat 60 procent. Na program se vztahuje limit z veřejné podpory deset milionů eur (asi 262 mil. Kč) stanovený Evropskou komisí.

Veletržní, kongresový a eventový průmysl je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) jedním z nejvíce postižených odvětví. Na obor jsou navíc podle resortu navázané stovky firem, které se podstatně podílejí na zaměstnanosti. Odvětví ročně generuje kumulované tržby osm až deset miliard korun. MPO odhaduje pokles obratu od března do října o 70 až 90 procent.

jif rot