04 May 2021

Potravinářská komora ČR Vás srdečně zve na odborný seminář věnovaný novinkám v potravinovém právu, bezpečnosti potravin, novým postřehům, zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.

Akce bude věnována aktuálně diskutovaným tématům v oblasti kontaminantů v potravinách (MZe, Ing. J. Fišnar, Ph.D.), poznatkům SZPI z oblasti bezpečnosti potravin a kontroly kvality (Ústřední inspektorát SZPI, Ing. J. Pokora), zkušenostem SVS z oblasti bezpečnosti potravin (Ústřední veterinární správa SVS, MVDr. J. Váňa, MVDr. L. Sedláčková), zdravotní bezpečnosti doplňků stravy (SZÚ, Ing. D. Winklerová), novinkám z oblasti potravinářské legislativy (MZe, Ing. M. Štěpánek, Ing. D. Zima), nebo novým poznatkům z oblasti životního prostředí (MŽP, Ing. Bc. J. Maršák, Ph.D.)

Podmínkou účasti je registrace s úhradou vložného (1.000,- Kč včetně DPH) nejpozději do 5. června 2021.

Více informací zde.

04 May 2021
Vítáme nové nástroje na ochranu spotřebitele, zejména pokud jde o dvojí kvalitu potravin. Díky schválení novely zákona o potravinách bude stav, kdy se v různých zemích pod stejným názvem prodávají výrobky s různým složením, již doufám minulostí, odpovídá Ing. Dana Večeřová, prezidentka.
Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje Ministerstva zemědělství ČR.
Celý časopis si můžete prohlédnout zde.
04 May 2021

Planá nad Lužnicí (Táborsko ) 4. května (ČTK) - Největší česká mlékárna Madeta dokončila v sýrárně v Plané nad Lužnicí nové třípatrové zrací sklepy. Oproti současným v nich bude zrát dvojnásobek sýrů. Kapacita je 5000 beden, což jsou 3000 tun sýrů. Jde o součást nové sýrárny, do které firma investovala 800 milionů Kč. ČTK to řekly vedoucí závodu v Plané Monika Bendová a mluvčí Madety Marta Faktorová.

Sklepy jsou nejvyšší objekt v závodu, vysoké 26 metrů. "Jsou už zkolaudované, zatím jedou asi měsíc ve zkušebním provozu. Už sem navážíme sýry pro zrání. Minulý týden se dělal zátěžový test, zdviže dokázaly svézt 42 beden za hodinu," řekla Bendová. Ze sklepů se odvážějí sýry do porcovny, plátkovny nebo tavírny.

Ze tří sklepů jsou dva chladné a jeden kvasný. Nejtepleji, mezi 18 a 22 stupni Celsia, je ve kvasném, kde zraje sýr Madeland. Topí se v podlaze i seshora pomocí vzduchotechniky, aby měly sýry teplo rovnoměrně a v blocích se tvořila oka.

Podle druhů zrají sýry různě dlouho, měsíc i déle. Madeland zůstává nejdřív asi dva týdny v chladném sklepě, kde je od osmi do 12 stupňů. Pak se převeze do kvasného sklepa, po dvou až třech týdnech se vrací do chladného sklepa, aby se vychladil pro plátkovnu. Malá část polotvrdých sýrů bude zrát minimálně půl roku pod plastem na smrkových prknech.

Ve sklepích skladuje firma sýry v dřevěných bednách, vyrobených na míru. Do jedné se vejde například 48 balení eidamu. Na sobě může být do výšky naskládáno až pět beden. Mezi třemi patry sklepů jezdí výtahy, maximální zatížení jedné zdviže je 850 kilogramů.

Loni v prosinci spustila Madeta v Plané zkušební provoz nové sýrárny, která oproti staré zpracuje dvojnásobek mléka, 450.000 litrů denně. Výrobní kapacita postupně stoupne na 40 tun sýrů za den. V sýrárně, jež nahradila provoz starý 25 let, se vyrábí sýry eidamského typu, Madeland, Tylžský sýr a gouda. Zastavěná plocha v areálu, v němž Madeta dělá i jiné sýry či máslo, dosáhla 25.000 metrů čtverečních. Závod v Plané nad Lužnicí funguje od roku 1968.

Za loňský rok měla firma podle předběžných výsledků tržby meziročně o čtyři procenta vyšší, 5,6 miliardy, a zisk kolem 300 milionů Kč. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně 900.000 litrů mléka. Má 170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce.

vkc hj

 
04 May 2021

Praha 3. května (ČTK) - Vědci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) zkoumají, jak zakrýt nežádoucí kozí pach v kozích jogurtech. Možností by mohly být syrovátkové proteiny, uvedla dnes v tiskové zprávě Veronika Legarová z Katedry kvality a bezpečnosti potravin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

"Mléčný tuk kozího mléka se odlišuje od kravského nejen ve velikosti tukových globulí, ale především také ve složení mastných kyselin. V mléčném tuku kozího mléka můžeme nalézt daleko vyšší množství mastných kyselin s krátkým a středně dlouhým uhlíkatým řetězcem, které jsou z převážné části zodpovědné za charakteristickou vůni a chuť kozího mléka, které nejsou spotřebiteli přijímány vždy kladně," popsala Legarová.

Jogurty z kozího mléka jsou navíc podle ní řídké, což je spotřebiteli dost často vnímáno negativně. Výzkumníci zkoumají, jak snížit intenzivní kozí pach zejména u neochucených fermentovaných mléčných výrobků jako jsou bílé jogurty nebo kefír. Zkoušeli do potraviny přidat mandlovou mouku, syrovátkové proteiny a inulin, což je polysacharid, který v některých rostlinách nahrazuje škrob.

Mandlová mouka podle vyškolených hodnotitelů nezakryla kozí pach, naopak u syrovátkových proteinů došlo ke snížení intenzity aroma. "V současné době stále probíhá výzkum optimálního složení finálního produktu, a věříme, že jsme se již přiblížili době, kdy budeme moci spotřebitelům nabídnout kozí výrobky, které doposud kvůli nepříznivému aroma odmítali," uzavřela Legarová.

Podle posledních údajů Českého statistického úřad spotřeboval každý Čech předloni v průměru 241,7 litru kravského mléka nebo produktů z něj a 0,1 litru mléka kozího.

drh mal

03 May 2021
 

Přílohy

Komentář k přístupu SZPI ke kontrole tzv. dvojí kvality

03. 05. 2021
 

V příloze naleznete komentář k přístupu SZPI ke kontrole tzv. dvojí kvality.

 

Přílohy

03 May 2021

Směrnice EU vyžaduje po všech členských státech zavést takzvanou ekomodulaci poplatků. Zatímco dosud měla AOS přímo zakázáno diskriminovat jakýkoli druh obalu, nyní má naopak nařízeno svou cenovou politikou motivovat výrobce baleného zboží k tomu, aby přestali používat obtížně recyklovatelné obaly a kladli větší důraz na ekodesign obalů.

V rámci první fáze zavádění ekomodulace do financování EPR služeb přistoupíme počínaje 3. čtvrtletím letošního roku k aplikaci ekomodulovaných poplatků na plastové obaly. Základní členění je na měkké a pevné/pevné duté plasty, PET obaly se ještě dále dělí na transparentní, barevné průhledné a neprůhledné. 

Obecným smyslem ekomodulace je motivace výrobců k upřednostnění obalů, které mají náklady na sběr a recyklaci nižší, tedy jsou snáze tříditelné a recyklovatelné. V praxi to znamená, že se ve výpočtu poplatků bude zohledňovat právě dopad obalu na životní prostředí, recyklovatelnost, případný obsah nebezpečných látek a plnění požadavků stanovených jinými právními předpisy, v rámci jeho životního cyklu, a to zejména z hlediska materiálového složení výrobku. Poplatky budou diferencovány podle reálných nákladů na zajištění sběru a využití odpadu z konkrétních obalů a na vývoj ceny druhotných surovin.

Pravidla ekomodulace budeme průběžně dále upravovat v návaznosti na vývoj právních předpisů Evropské unie a České republiky v této oblasti. Doposud totiž není dokončena jednotná evropská metodika a každý stát má k této problematice svůj individuální přístup. Pro správnou aplikaci ekomodulace je potřeba mít dostatek správných dat od výrobců, jak a kolik je daných obalů uvedených na trh a na zabalení čeho byly použity. Na ekomodulaci bude mít dopad i vývoj trhu s obaly ale i obalovými odpady. Z tohoto důvodu byly od ledna letošního roku aktualizovány výkazy o produkci obalů, které již obsahují takovou míru detailu, která je pro správné nastavení ekomodulačních principů nutná.

Náklady spojené s úpravou a zpracováním odpadu se stávají pro AOS EKO‑KOM velmi významnou nákladovou položkou na nakládání zejména se spotřebitelskými obaly. Podporu recyklace v reakci na propad cen druhotných surovin již loni AOS EKO‑KOM hradila ze svých rezerv, a činí tak i za cenu značné ztráty i v letošním prvním pololetí. Od poloviny roku je již ale nutné tyto náklady promítnout do poplatků za obaly, které hradí výrobci za službu sdruženého plnění.

Autor: EKO-KOM

Link: https://www.ekokom.cz/news/856/212/EKOMODULACE-poplatku-se-blizi

03 May 2021

V ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákon o potravinách a tabákových výrobcích je nově stanoveno, že na regálové etiketě se podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji samoobslužným prodejem, bude muset být uveden:

 • seznam složek, které potravina obsahuje;
 • seznam každé látky nebo pomocné látky uvedené na seznamu látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, kterých bylo použito při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomny, byť v pozměněné podobě.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

 

Více k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích:

Přehled změn

https://www.peytonlegal.cz/novela-zakona-o-potravinach/

 

 

Zdroj: www.peytonlegal.cz

 

03 May 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) na začátku roku představil nový Grantový fond pro malé a střední podniky, prostřednictvím kterého mohou dosáhnout na grantový příspěvek na náklady související s podáním přihlášky ochranné známky (popř. průmyslového vzoru) až ve výši 1.500 EUR. Nejbližší období pro podání žádostí začíná již 1. května 2021.

Obecně

Grantový příspěvek lze využít:

 • na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru a s tím spojený administrativní poplatek,
 • na tzv. služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (jako jsou např. rešerše před podáním přihlášky ochranné známky).

Žadatelům může být takto v rámci Fondu poskytnut příspěvek až v horní výši 1.500 EUR.

Poplatek za výše uvedené služby není ze strany EUIPO hrazen v plné výši. Na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru lze získat 50 % ze základního správního poplatku. Pokud se žadatel rozhodne využít služby předběžné diagnózy, z Fondu bude nahrazena částka ve výši až 75 % z částky za rešerši u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněným žadatelem je malý nebo střední podnik ve smyslu platných pravidel a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků Evropské komise.

Součástí podání žádosti o grantový příspěvek je taktéž předepsaná dokumentace. Pokud si nebudete jisti, jestli je Vaše žádost o příspěvek kompletní, doporučujeme vyplnění Kontrolního seznamu pro žadatele dostupného na webových stránkách grantového programu (v dolní části stránky).

Proces podání žádosti a přiznání grantového příspěvku

O grantový příspěvek může být zažádáno v nejbližším období od 1. května 2021 prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného zde: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund#timeline.

Šance na zisk příspěvku z Fondu je u oprávněného žadatele velmi vysoká. Příspěvek získá každý, kdo splní podmínky do okamžiku vyčerpání přidělených peněz.

Šance na získání grantového příspěvku bude podpořena, pokud bude žádost podána vždy na začátku některého z následujících období:

 • května – 31. května 2021
 • července – 31. července 2021
 • září–30. září 2021

Žádosti podané mimo stanovená období nebudou brány v potaz.

O rozhodnutí o přidělení příspěvku bude EUIPO rozhodovat vždy v měsíci, kdy se žádosti nepřijímají.  Brzy začne další období pro podávání žádostí o příspěvek. Pokud se chystáte o příspěvek zažádat, doporučujeme žádost odeslat co nejdříve po začátku období, aby byla maximalizována šance na jeho získání.

O grantový příspěvek v rámci Fondu lze zažádat pouze jednou. Pokud se rozhodnete pro podání žádosti v rámci Fondu, předpokládá se následující postup:

 • podání žádosti o grantový příspěvek;
 • podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru nebo využití služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (v případě zájmu o pomoc s přihlášením ochranné známky či průmyslového vzoru jsme Vám plně k dispozici);
 • zaplacení poplatků spojených s výše uvedenými úkony;
 • podání žádosti o proplacení (části) těchto poplatků skrze elektronický formulář;
 • výplata grantového příspěvku na účet ve lhůtě jednoho měsíce.

Závěr

Evropská unie prostřednictvím EUIPO a jeho Fondu usiluje o větší provázanost národních a evropských úřadů průmyslového vlastnictví. Zřízením Fondu a možnosti poskytnutí příspěvku dojde k posílení ochrany jednotlivých subjektů pohybujících se na poli duševního vlastnictví nejenom ve vnitrostátním, ale i v evropském měřítku.

V případě zájmu o pomoc s vyplněním žádosti o příspěvek nebo se zpracováním a podáním přihlášky ochranné známky se na nás neváhejte obrátit.

JUDr. Tadeáš Petr, partner – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eliška Vetýšková, právní asistentka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.peytonlegal.cz

Vydáno: 26. 04. 2021

03 May 2021

Ovocné sady a vinice napříč Evropou utrpěly na začátku dubna kvůli nezvykle nízkým teplotám, jak uvedlo Společné výzkumné středisko (JRC). Teplý březen urychlil květenství mnoha druhů ovoce, čímž se náhlý propad teplot stal ještě destruktivnějším. Nejvíce utrpěly vinice a sady peckovic, v menší míře pak nízké teploty uškodily hrušním a jabloním. Mrazy také zbrzdily růst zimních plodin a oddálily výsadbu jarních plodin. Více informací zde.

03 May 2021

Brno 30. dubna (ČTK) - Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se loni výrazně více než v předchozích letech zaměřili na kontrolu internetové formy prodeje. Důvodem byl především skokový nárůst obratů e-shopů s potravinami v důsledku koronavirové pandemie. Věnovali se rovněž prodeji potravin přes sociální sítě či on-line bazary. Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byl segment společného stravování. Porušení předpisů bylo u téměř každé čtvrté kontroly, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspekce provedla téměř 57.000 kontrol, z toho nejvíce v maloobchodních prodejnách. Inspektoři zjistili 2874 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků. Nejvíce nevyhovujících šarží odebrali v maloobchodní síti. S ohledem na zemi původu byl nejnižší podíl nevyhovujících šarží zjištěn u potravin z Evropské unie a mírně vyšší podíl u produkce pocházející z České republiky. Vyšší procento bylo zjištěno u produkce dovezené ze třetích zemí. Z hlediska jednotlivých potravinářských oborů bylo nejvíce šarží, které nebyly po provedené kontrole považovány za bezpečné, zjištěno v masných a mléčných výrobcích a v čerstvé zelenině. Nejčastější příčinou porušení bezpečnosti byl nárůst plísně viditelné pouhým okem, hniloba a kažení způsobené mikrobiální činností.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byla oblast společného stravování. SZPI provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování 8682 kontrol a zjistila zde 1995 pochybení, porušení právních předpisů inspektoři konstatovali téměř u každé čtvrté kontroly. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhověla téměř třetina kontrolovaných provozoven. K okamžitému uzavření provozovny společného stravování při kontrole sáhla inspekce ve 22 případech.

SZPI registrovala ke konci loňského roku 4179 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetu. Inspektoři provedli 1054 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin, což je nejvíce od začátku provádění tohoto druhu kontrol. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy. "V návaznosti na covid-19 se SZPI zaměřila i na klamavé nabídky doplňků stravy odkazující na údajné preventivní a léčebné účinky proti tomuto onemocnění. Na základě proaktivního vyhledávání zjistili inspektoři celkem 87 klamavých nabídek doplňků stravy," sdělil Kopřiva.

V roce 2019 pravomocně skončilo 2436 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty přesahující 96 milionů korun.

klv hj

02 May 2021

V loňském roce se Ukrajině poprvé od získání nezávislosti podařilo vyvézt více než 80 tis. tun medu. Vývozem medu se na Ukrajině zabývá 74 společností.

V roce 2020 došlo ke zvýšení produkce slunečnicového medu rozšířením ploch osetých slunečnicemi o 534 tis. ha. V období pandemie COVID-19 došlo ke zvýšení spotřeby medu, což umožnilo včelařům se zbavit zásob.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině:

 • V posledních letech Ukrajina zvýšila vývoz rybích produktů:

  2018 - 37 mil. USD (10,5 tis. tun),
  2019 - 46 mil. USD (11,7 tis. tun),
  2020 -  52 mil. USD (12 tis. tun).

  Nejedná se jen o ukrajinské ryby, ale především o dovážené produkty, které se na Ukrajině zpracovávají a poté vyvážejí na jiné trhy. Díky podpisu PanEuromedské úmluvy je nyní možné dovážet ryby z Norska, zpracovávat je na Ukrajině a vyvážet je do EU s nulovým clem.

 • Od začátku hospodářského roku 2020/21 do 26. dubna 2021 bylo z Ukrajiny vyvezeno 37,8 mil. tun obilovin, což je o 12,1 mil. tun méně než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (14,8 mil. tun), ječmen (4,1 mil. tun) a kukuřici (18,3 mil. tun).

 • Na základě vyhodnocení ratingu společností působících na Ukrajině byl sestaven seznam TOP 200, kam se zařadily i následující zemědělské a potravinářské společnosti:

  11. místo - "ATB-Market" - 8,6 miliardy UAH;
  23. místo - "Epicenter K", který zahrnuje "Epicenter Agro" - UAH 2,8 miliardy;
  26. místo - "Silpo-Food" (Fozzy Group) - údaje nejsou zveřejněny;
  54. místo - McDonald's - údaje nejsou zveřejněny;
  73. místo - Fozzy Group - údaje nejsou zveřejněny;
  75. místo - "Kyjevská cukrárna" Roshen "" (Roshen) - údaje nejsou zveřejněny;
  77. místo - Auchan-Ukrajina - údaje nejsou zveřejněny;
  99. místo - "Nibulon" - UAH 616,8 milionů;
  104. místo - Novus - údaje nejsou zveřejněny;
  106. místo - "Sandora" - UAH 539,9 milionu;
  107. místo - "Coca-Cola Beverages" - UAH 539,3 milionu;
  129. místo - "Oděský přístavní závod" (OPZ) - 421,2 milionů UAH;
  135. místo - "Vinnytsia Confectionery Factory" - údaje nejsou zveřejněny;
  143. místo - Nestlé - údaje nejsou zveřejněny;
  146. místo - "Vinnytsia Poultry Farm" (MHP) - UAH 362,9 milionu;
  147. místo - "Kernel-Trade" ("Kernel") - údaje nejsou zveřejněny;
  150. místo - "APK-Invest" - údaje nejsou zveřejněny;
  158. místo - "Zernoproduct MHP" - UAH 337,7 milionu;
  162. místo - "Syngenta" - údaje nejsou zveřejněny;
  166. místo - Sumykhimprom - UAH 330,4 milionu;
  179. místo - "Agroton" - UAH 309,7 milionu;
  180. místo - "Danone Dnipro" - UAH 309,4 milionu;
  184. místo - MHP - údaje nejsou zveřejněny.

 • V okrese Darnytskyi na hranici Kyjevské oblasti byl zaznamenán případ afrického moru prasat (AMP) u uhynulého divokého prasete. Okolnosti nálezu uhynulého zvířete naznačují, že bylo vyloženo z automobilu a tudíž zemřelo jinde. Toto zjištění komplikuje stanovení ohniska nákazy.

 • 10. března 2021 byla na Ukrajině zaregistrována nová odrůda česneku "Aider". Předností této odrůdy jsou její vysoké výnosy (snese hustý porost a rychle roste). Pozitivně se prosadila jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Chuťově odpovídá požadavkům evropských spotřebitelů, kteří dávají přednost méně ostré chuti. Dosud byla odrůda Aider testována v konzervárnách a zařízeních na zpracování masa, a rovněž i v obchodních řetězcích. V roce 2020 se uskutečnily první zkušební dodávky nové odrůdy do zemí EU, zejména do Litvy. Evropští partneři byli spokojeni s kvalitou produktů, a to jak z hlediska organoleptických vlastností, tak z hlediska agrotechnických ukazatelů – výnosu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům. V současné době probíhají jednání s litevskými partnery o získání franšízy pro pěstování certifikovaných semen česneku.

 • Letos začala setba na Ukrajině o dva týdny později než loni. Podle prognóz ministerstva hospodářství však mohou zemědělci v roce 2021 sklízet obilí na úrovni 75,1 mil. tun, což je o 14,6 % více než v loňském roce a mohlo by dojít k překroční rekordu z roku 2019, kdy sklizeň dosáhla 75 mil. tun.

  Kromě nepříznivých povětrnostních podmínek však mohou zemědělci čelit vysokým cenám pohonných hmot a dalších surovin, což může znamenat dodatečné náklady ovlivňující cenu pekařských výrobků. Analytici nevylučují zvýšení cen pekařských výrobků o 5-10 % na podzim roku 2021. Obecně se tempo růstu cen zpracovaných potravinářských výrobků zvýšilo na 7,2 %.

Aktuální situace (COVID-19):

K 29. dubnu 2021 bylo na Ukrajině za posledních 24 hodin zaznamenáno:

 • 11.627 nových případů (z toho 518 dětí a 259 zdravotníků),
 • hospitalizováno 3.096 osob,
 • zemřelo 387 pacientů,
 • uzdravilo se 18.442 osob,
 • provedeno 93.463 testů (PCR – 41.499; ELISA – 16.569, rychlé antigenní testy – 35.395).

Za posledních 24 hodin byl největší počet potvrzených případů zaznamenán v oblastech Charkov (1.203), Dněpropetrovsk (1.021), Kyjev (940), Doněck (809) a Lvov (667).

Dne 28. dubna 2021 bylo na Ukrajině 70.469 osob očkováno proti COVID-19.

Během celé pandemie na Ukrajině:

 • onemocnělo 2.059.465 lidí;
 • uzdravilo se 1.635.333 osob;
 • zemřelo 43.778 pacientů;

Celkem bylo provedeno 9.377.391 testů PCR.

Od začátku očkovací kampaně bylo očkováno 629.184 osob (z toho 10 osob obě dávky).

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině
Mobil: +380 99 098 3335, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 May 2021

Více než polovina (přesně 54 %) spotřebitelů zohledňuje povahu obalu při výběru produktu a ve skupině do 44 let je přes 80 % spotřebitelů ochotno dokonce připlatit za obal šetrný k životnímu prostředí.

V nedávném průzkumu na vzorku 15 tis. respondentů to zjistila bostonská společnost Trivium (souhrnný výstup lze dohledat zde). Téměř 75 % respondentů je ochotno si připlatit za více ekologický obal, na druhou stranu pouze 20 % z nich je ochotno platit více než 10 % nárůst ceny.

Celkem zajímavým zjištěním byla domněnka spotřebitelů, že se recykluje více obalových materiálů, než tomu ve skutečnosti je. Největší rozdíl byl u skleněných obalů, kdy z domnělých 65 % obalů se zpět do oběhu vrací ve skutečnosti pouze 32 %. U nápojových kartonů byla domnělá recyklace rovněž na úrovni 65 %, ve výsledku je aktuální hodnota okolo 25 %.

V USA společnosti často v rámci public relations dbají na svou pověst ve vztahu k ochraně životního prostředí. V oblasti potravinářství se řada menších brandů připojila k iniciativě Climate Neutral stejnojmenné neziskové organizace, která certifikuje neutralitu z pohledu emise skleníkových plynů. V současné chvíli je takto celkem certifikováno přes 230 potravinářských značek s obratem v hodně přes 2,3 mld. USD.

Bidenova administrativa akcentuje ochranu životního prostředí více než ta Trumpova. USA se již znovu připojily k Pařížské dohodě. Řada globálních potravinářských firem masivně investuje do udržitelných obalů (např. Nestlé, Mondelez). Pro českého vývozce potravinářských produktů tak může jistě být výhodou, pokud bude moci šetrnost obalu k přírodě zohlednit v marketingovém mixu.

Ceny potravin a dalšího spotřebitelského zboží v USA na vzestupu

Růst cenové hladiny potravin byl meziročně v březnu zaznamenán na úrovni 2,3 %, u potřeb pro domácnost to bylo o 5,2 % a u dětských potřeb o 7 %. Oficiální data ministerstva práce vykázaly v březnu nárůst indexu spotřebitelského koše, tedy meziroční inflaci, na úrovni 2,6 %. Podle analytiků ale ceny u potravin nadále porostou. Důvodem je nárůst cen vstupních surovin, dlouhé čekací doby na proclení zboží v amerických přístavech (čekací lhůty mohou vyšplhat až ke 12 týdnům) nebo nedostatek řidičů kamionové dopravy, který vnitrostátní přepravu zdražil více než 2krát. Nutnost dodržovat vzdálenost mezi pracovníky a další opatření rovněž prodražuje výrobu v řadě potravinářských provozů oproti stavu před pandemií covid-19.

Někteří producenti, jako Coca-Cola, PepsiCo nebo Procter&Gamble, již oznámili záměr ceny navýšit. Očekává se, že velké společnosti budou ceny zvyšovat postupně. Spotřebitel často ani nárůst cen vědomě neregistruje, pokud dodavatel využije například fintu s novým, ale menším balením za stejnou cenu, nebo nabídne časově omezenou slevu, díky které si spotřebitel postupně na novou plnou cenu zvykne.

Při navýšení cenové úrovně obecně existuje obava, jestli budou spotřebitelé ochotni tuto cenu platit. Dle analytiků je ale v současné chvíli toto riziko nízké, protože většina Američanů má určité disponibilní prostředky. Jejich původem jsou úspory kvůli nemožnosti cestovat, navštěvovat restaurace, sportovní či kulturní akce. Rovněž federální stimulační balíčky přidaly do peněženek spotřebitelů další prostředky.

Ne všichni spotřebitelé ale budou z různých důvodů ochotni vyšší ceny platit a poohlédnou se po zboží jiné značky. Tady se pak může otevřít prostor například pro private labels - soukromé značky zavedených řetězců, které často pod tímto označení prodávají výrobky z dovozu.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
Mob: +1 202 507-3859, Mob ČR: +420 601 558 079, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autor: MZe ČR

Link: Spotřebitelé stále více hledí na udržitelnost a šetrnost k přírodě u obalů (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

01 May 2021

Potravinářská komora ČR Vás srdečně zve na odborný seminář věnovaný novinkám v potravinovém právu, bezpečnosti potravin, novým postřehům, zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.

Akce bude věnována aktuálně diskutovaným tématům v oblasti kontaminantů v potravinách (MZe, Ing. J. Fišnar, Ph.D.), poznatkům SZPI z oblasti bezpečnosti potravin a kontroly kvality (Ústřední inspektorát SZPI, Ing. J. Pokora), zkušenostem SVS z oblasti bezpečnosti potravin (Ústřední veterinární správa SVS, MVDr. J. Váňa, MVDr. L. Sedláčková), zdravotní bezpečnosti doplňků stravy (SZÚ, Ing. D. Winklerová), novinkám z oblasti potravinářské legislativy (MZe, Ing. M. Štěpánek, Ing. D. Zima), nebo novým poznatkům z oblasti životního prostředí (MŽP, Ing. Bc. J. Maršák, Ph.D.)

Podmínkou účasti je registrace s úhradou vložného (1.000,- Kč včetně DPH) nejpozději do 5. června 2021.

Více informací zde.

01 May 2021

Nové pokyny, které dodavatelům potravin pomohou rozhodnout, jaké informace mají spotřebitelům poskytnout o skladování potravin a časových limitech spotřeby, jsou nyní k dispozici.

Po otevření obalu potravin mohou být bakterie přeneseny na potraviny kontaminovanýma rukama, povrchy nebo náčiním. Stanovení časového limitu spotřeby je složité, ale nástroj vyvinutý odborníky EFSA pomáhá dodavatelům potravin při rozhodování, zda je vhodné poskytnout spotřebitelům kromě data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti i další údaje.

U produktů, u nichž otevření obalu může vést k růstu škodlivých bakterií, nástroj ukazuje, že časový limit spotřeby je kratší než původní datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

Stanovisko zahrnuje rovněž doporučení týkající se osvědčených postupů pro bezpečné rozmrazování potravin. Zmrazení zabraňuje růstu bakterií. Tyto mikroorganismy však mohou během rozmrazování potravin pokračovat v růstu na úroveň, která může vést k onemocněním z potravin. Odborníci identifikovali osvědčené postupy, které minimalizují růst škodlivých mikroorganismů během rozmrazování.

Například: rozmrazování by se mělo provádět při nízkých teplotách, např. v lednici; rozmrazené potraviny by měly být uchovávány v původním obalu nebo v čisté nádobě, aby se zabránilo kontaminaci; spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny výrobce pro skladování a přípravu, aby byla zajištěna bezpečnost potravin; a rozmrazené potraviny by neměly být po rozmrazení znovu zmrazeny.

Označení data poskytuje užitečnou pomůcku, jak dlouho lze potraviny uchovávat, než se začnou kazit nebo se stanou nebezpečnými pro konzumaci. Jasné informace na obalech mohou také pomoci snížit plýtvání potravinami v EU.

V prosinci 2020 odborníci vyvinuli nástroj, který má provozovatelům potravinářských podniků pomoci rozhodnout, kdy na své výrobky použijí datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

*     Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)

*     Infografika EFSA: Defrosting food safely

Jménem Koordinačního místa pro spolupráci s EFSA

Petr BENEŠ

Odbor bezpečnosti potravin

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, 110 00 Praha

Tel.: +420 221 812 321

GSM:    +420 725 122 933

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bezpecnostpotravin.cz

30 April 2021

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při kontrole stánkového prodeje na tržišti v Ředhošti (součást obce Mšené-lázně) na Litoměřicku odhalili pochybení u prodejce masných výrobků. Jednalo se o potraviny neznámého původu, které nebyly dostatečně chráněné před kontaminací z vnějšího prostředí. Prodejce navíc neměl k dispozici ani viditelné údaje o složení výrobku, datu spotřeby, způsobu skladování, obchodním názvu výrobku a adrese sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravin vyrobil. Prodejce v době kontroly nabízel nebalené masné výrobky – klobásy, špek, slanina, atd. v celkovém množství téměř 50 kg.

Vzhledem k uvedeným prohřeškům veterinární inspektoři zakázali další prodej a nařídili neškodnou likvidaci potenciálně zdravotně závadných potravin v asanačním podniku na náklady prodejce. Tomu ve správním řízení podle veterinárního zákona hrozí za uvedená pochybení sankce až do výše 1 milionu Kč.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Link: https://www.svscr.cz/nevhodne-podminky-prodeje-masnych-vyrobku-na-trhu-na-litomericku/

30 April 2021

Příchod jara je v České republice již více než deset let spojen také se startem sezóny oblíbených farmářských trhů. Přestože začátek trhů v letošním roce o několik týdnů zpozdila omezení spojená s nákazou COVID-19, na mnoha místech se už trhy konají. Vzhledem k tomu že venkovní prodej potravin živočišného původu s sebou nese určitá zvýšená rizika, jsou prodejci pod důsledným dohledem veterinárních inspektorů. V loňském roce provedli veterinární inspektoři na trzích přes 430 kontrol, což bylo meziročně o 23 procent méně. Pokles počtu kontrol jednoznačně souvisí s pandemií COVID-19. Podíl kontrol se závadou dosáhl podobně jako v roce 2019 zhruba třináct procent.

Alespoň jedno porušení předpisů zjistili veterinární inspektoři loni v 57 případech, o rok dříve jich bylo 76.  Výše v roce 2020 uložených pokut přesáhla 370 000 Kč, v roce 2019 to bylo přes 480 000 Kč. Trhů, které nabízejí potraviny živočišného původu, a proto podléhají dozoru SVS, je v ČR v současnosti okolo 290.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách na trzích v loňském roce dosáhl 142. Při jedné kontrole totiž může být zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji inspektoři zjistili porušení správné výrobní a hygienické praxe, mezi tato pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce (53 případů) a označování výrobků (31 x), často se vyskytly také problémy během manipulace s produkty (26 x), ve 24 případech byl neznámý či nejasný původ nabízených produktů.

„Podíl kontrol se závadou z dlouhodobého hlediska klesá, což je jistě pozitivní skutečnost. V minulosti se blížil i jedné třetině z provedených kontrol, dnes končí zjištěním závady zhruba jedna kontrola z osmi,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Již před několika lety v souvislosti s rostoucím trendem trhů nabízejících místní zemědělské a potravinářské produkty publikovala SVS zejména pro prodejce takzvané Desatero. Jeho aktualizovaná verze je dostupná na internetových stránkách SVS.

SVS připomíná, že prodejce má zákonnou povinnost zákazníka dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupujícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě vážných nesrovnalostí je možné se obrátit na krajskou veterinární správu, která prošetří každý případ týkající se potravin živočišného původu. Počet podnětů upozorňujících na nekalé praktiky loni meziročně vzrostl z předloňských 10 na 13.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Link: https://www.svscr.cz/zacala-sezona-farmarskych-trhu-a-s-ni-take-kontroly/

30 April 2021

Potravinářská inspekce v roce 2020 zohlednila mimořádné okolnosti související s nouzovým stavem a pandemickou situací a modifikovala zaměření své kontrolní činnosti. Kromě zajištění bezpečnosti a jakosti potravin na tuzemském trhu bylo nezbytné přizpůsobit kontroly i potřebě nenarušit plynulé zásobování obyvatelstva potravinami. Výrazněji, než v minulých letech se inspektoři zaměřili na kontrolu internetové formy prodeje vzhledem ke skokovému nárůstu obratů e-shopů s potravinami, ale i prodeje potravin přes sociální sítě, online bazary apod.

SZPI uskutečnila v roce 2020 celkem 56 781 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 40 170 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 8 682 vstupů do provozoven společného stravování, 9 601 vstupů ve výrobě potravin, 2 160 kontrol ve velkoskladech, 1 424 v prvovýrobě, 1 592 v ostatních místech, např. při přepravě, v celních skladech apod.

V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 2 874 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků. Nejvíce nevyhovujících šarží inspektoři odebrali v maloobchodní síti, a to celkem 2 503.

Potravinářská inspekce registrovala ke konci r. 2020 celkem 4 179 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetu a v loňském roce inspektoři SZPI provedli celkem 1 054 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin v 806 provozovnách. Kontroly SZPI se v rostoucí míře zaměřují i na kontrolu potravin nabízených či propagovaných na sociálních sítích jako je například Facebook, Twitter a prostřednictvím online bazarů. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy. V návaznosti na pandemii onemocnění COVID-19 se SZPI zaměřila mj. na klamavé nabídky doplňků stravy odkazující na údajné preventivní a léčebné účinky proti tomuto onemocnění. Na základě proaktivního vyhledávání zjistili inspektoři SZPI celkem 87 klamavých nabídek doplňků stravy.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 8 682 kontrol a zjistila zde 1 995 pochybení, porušení právních předpisů inspektoři konstatovali téměř u každé 4 kontroly v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhovělo 30 % kontrolovaných provozoven (1 697 případů nedodržení správné hygienické praxe). K okamžitému uzavření provozovny společného stravování při kontrole došlo v celkem 22 případech.

V roce 2019 bylo pravomocně skončeno 2 436 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 96 597 500 Kč.

Zpráva o činnosti za r. 2020 je k dispozici na webu SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
 
30 April 2021

Praha 30. dubna (ČTK) - Dnes končí lhůta na podání žádostí o dotace v programu Agricovid potravinářství. Má pomoci výrobcům potravin, kteří dodávali jídlo do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu tržeb alespoň o čtvrtinu. Žádosti mohli posílat zhruba měsíc a půl.V první výzvě měl stát připravené tři miliardy korun, zemědělci a potravináři si řekli o 73,4 milionu Kč.

Žadateli můžou být potravinářské a zemědělské podniky, můžou získat 200.000 Kč na příjemce a až 200.000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Výše podpory nesmí přesáhnout tři čtvrtiny prokázaného poklesu příjmů. Rozhodné období bude od loňského prosince do konce letošního února. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by měla být tato výzva určená i pro trhy a tržnice. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého ale nepůjde o provozovatele trhů, ale o jejich dodavatele.

"V systému pro administraci je ještě mnoho rozpracovaných žádostí. Vyhodnocení počtu přijatých žádostí, a o kolik prostředků bylo v rámci druhého kola Agricovid potravinářství požádáno, bude proto jasné až po ukončení příjmů žádostí," sdělil nyní ČTK mluvčí.

Podmínky získání peněz budou nyní prakticky stejné jako v první výzvě, mění se rozhodné období a maximální výše dotace. Ta v první výzvě mohla být maximálně 800.000 eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Nyní budou podmínky maximálně 1,8 milionu eur (zhruba 46,7 milionu Kč) pro potravináře a 225.000 eur (5,8 milionu Kč) pro zemědělce. Rozdíl podle dřívějšího vyjádření Bílého nestanovilo ministerstvo, o zvýšení rozhodla Evropská komise.

"Kvůli pandemii je ohroženo mnoho zemědělských podnikatelů, kteří dodávají svou produkci přímo do gastronomie. Jde zejména o pekárny, výrobce piva a vína nebo prvovýrobce a zpracovatele brambor. U aktuální druhé výzvy programu se bude u poklesu příjmů posuzovat kratší rozhodné období. To pomůže, aby na podporu dosáhlo více podniků," uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zásady prvního kola dotačního programu schválila vláda loni v říjnu, ministr Toman původně chtěl po kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do programu šlo šest miliard. Podle tehdy projednaného materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů právě až šesti miliard korun měsíčně.

drh mha

29 April 2021

Trh s biopotravinami v České republice nadále roste, tento trend trvá už od roku 2011. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Ve srovnání s rokem 2018 byl předloni meziroční růst vyšší o 19 % a české domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 5,26 miliardy korun (v roce 2018 za 4,43 miliardy korun).

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami činil v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy korun (v roce 2018 přibližně 7,02 miliardy). Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3, 85 miliardy, ve veřejném stravování 301 milionů a 302 milionů tvořil obrat přímého prodeje, například z farem. Prodej prostřednictvím e-shopů činil 801 milionů korun. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 1,52 % a průměrná roční spotřeba vzrostla na 492 korun na obyvatele (416 korun v roce 2018). Vzrostlo také množství exportovaných biopotravin a dosáhlo objemu přibližně 3 miliardy korun (2,59 miliardy v roce 2018).

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v v supermarketech a hypermarketech (35 %, za celkem 1,8 miliardy korun), prostřednictvím prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,2 %, za 851 milionů), e-shopů (15,2 %, za 801 milionů) a drogérií (15,2 %, za 797 milionů). E-shopy pro prodej svých výrobků využívají i faremní zpracovatelé a další výrobci, jejich podíl tvoří zhruba 25 % z celkového obratu prodeje přes e-shopy. Pozitivní je, že roste odbyt přes gastronomická zařízení (301 milionů, zatímco v roce 2018 to bylo 209 milionů korun), a to zejména ve školních jídelnách.  Nárůst byl zaznamenán také u faremního a ostatního přímého prodeje (z 228 milionů v roce 2018 na 302 milionů v roce 2019).

Struktura hlavních biopotravin je dlouhodobě stabilní. Největší zájem byl o „Ostatní zpracované potraviny“, které tvořily přibližně 43% podíl na maloobchodním obratu biopotravin. Nejčastěji šlo o kávu a čaj, ostatní zpracované biopotraviny, hotové pokrmy včetně dětské výživy a doplňky stravy. Další nejčastěji nakupované biopotraviny jsou ovoce a zelenina (17 %) a mléko a mléčné výrobky (16 %).

Distributoři a maloobchodní řetězce dovezli finální biopotraviny (tj. bez zahrnutí dovozu bioproduktů a biopotravin určených k dalšímu zpracování) za 2,3 miliardy korun, což představuje 48% podíl na maloobchodním obratu trhu s biopotravinami v ČR.

Detailnější informace najdete ve Zprávě o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019:

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/statistika-a-pruzkumy/

 

Zdroj: MZe ČR

Link: Trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl o 19 %. Obyvatelé ČR spotřebovali biopotraviny za 5, 26 miliardy korun (eAGRI)

29 April 2021

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tiskové konferenci dnes od 11:15 shrne výsledky průzkumu mezi výrobními firmami k možnostem očkování proti Covid-19 ve firmách.

Firmy jsou připravené pomoci státu s očkováním. Co je potřeba zajistit, aby se očkování v podnicích mohlo rozjet? Jaké zkušenosti mají firmy se zřizováním očkovacího místa? Představíme hlavní zjištění z průzkumu mezi výrobními firmami.

Na tiskové konferenci vystoupí:

 • Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Miroslav Palát, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 • Jan Koubský, Mondi Štětí

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Link: ŽIVĚ: Priority pro očkování proti Covid-19 ve firmách (spcr.cz)

29 April 2021

Ve spolupráci se společností PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. přinášíme stručný přehled změn daného zákona. Novela přináší řadu změn jak v rámci regulace činnosti provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci zvýšení ochrany spotřebitele či zodpovědného zadávání.

 

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – zákon č. 174/2021 Sb.

Dne 27. dubna 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 174/2021 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o potravinách a tabákových výrobcích“). Vedle zákona o potravinách a tabákových výrobcích dochází i ke změnám zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci či zákona o zadávání veřejných zakázek.

Obecně

Novela přináší řadu změn jak v rámci regulace činnosti provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci zvýšení ochrany spotřebitele či zodpovědného zadávání.

Mezi nejvýznamnější změny, které jsou podrobně rozebrány níže patří zejména:

 • zákaz dvojí kvality potravin,
 • zpřesnění oznamovací povinnosti provozovatele potravinářského podniku,
 • úprava pravidel označování výrobce,
 • úprava pravidel nakládání s rozbalenými potravinami,
 • úprava pravidel pro vyřazování potravin,
 • zpřísnění podmínek pro používání označení „Česká potravina“,
 • zpřesnění mechanismu pro poskytování potravin neziskovým organizacím maloobchodem, úprava pravidel kontroly,
 • zavedení nových podmínek účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin,
 • zavedení zákonné úpravy kontroly potravin nového typu, jejichž složkou je hmyz, či
 • úprava kontrolních procesů správních orgánů.

Novela se kromě transpozice nového evropského nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech, a další související evropské legislativy, soustředí také mimo jiné na úpravu velmi diskutované otázky dvojí kvality potravin.

Zákaz dvojí kvality potravin

Zavedení zákazu dvojí kvality potravin, jak lze tento institut zjednodušeně označit, je zásadní změnou, kterou novela přináší. Jako výrobky dvojí kvality označujeme výrobky zaměnitelné za výrobky horší kvality vyrobené v členských zemích Evropské unie určené pro evropský trh.

Česká potravina a cizí potravina se tedy mohou zdát na první pohled totožné, při bližším pohledu na složení ale narazíme na rozdíly, a to jak v množství přidaných složek potraviny, tak v jejich kvalitě. Dvojí kvalita potravin je podle Evropské unie svou podstatou klamavá, spadá tedy do kategorie nekalosoutěžních praktik a jako taková je zakázaná.

Směrnici o nekalých obchodních praktikách Evropské unie, na kterou novela navazuje, v sobě neobsahuje ostrý zákaz dvojí kvality potravin. Ten v tomto případě zajišťuje právě novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Novela upravuje výše zmíněnou problematiku v nových ustanoveních § 10 odst. 1 písm. f) a g), která stanovují, že: „Na trh je zakázáno uvádět potraviny […]:

 1. obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin a
 2. zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.“

V tomto případě lze tedy hovořit o tzv. „tvrdém zákazu“ dvojí kvality potravin, který bude po nabytí účinnosti vylučovat prodej produktů dvojí kvality v českých obchodech.

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která bude zároveň oprávněným orgánem při udělování pokut za porušení zákazu. Ty mohou dosahovat až částky 50 milionů Kč.

Výkladovou praxi SZPI je možné sledovat i zde: https://www.szpi.gov.cz/dvoji-kvalita.aspx.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Oznamovací povinnost provozovatele potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku má ustanovením § 3 odst. 1 písm. i) zákona o potravinách a tabákových výrobcích uloženou povinnost oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné nebo v elektronické podobě zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti, a to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.

V tomto oznámení musí být uvedeno a ke dni změny aktualizováno (i) jméno, příjmení nebo obchodní firma, sídlo a adresa provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresa provozovny, jde-li o osobu právnickou, (ii) identifikační číslo osoby, (iii) předmět činnosti nebo podnikání a novelou je doplněna také povinnost uvést (iv) konkrétní činnosti, které provozovatel potravinářského podniku provozuje.

Tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16 zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Pravidla označování výrobce

V novém ustanovení § 9c zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsou upravena pravidla označování výrobce.

Dle tohoto ustanovení lze při uvádění potraviny na trh poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

Pokud se sídlo provozovatele potravinářského podniku a jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna:“.“.

Uvedená změna bude účinná od 1. října 2021.

Nakládání s rozbalenými potravinami

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích upravuje pravidla nakládání s rozbalenými potravinami v ustanovení § 3 odst. 1 písm. l). Toto ustanovení zakládá povinnost provozovatele potravinářského podniku přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety.

Novelou je tato povinnost rozšířena o povinnost zaznamenání data rozbalení potraviny.

Uvedená změna bude účinná od 1. října 2021.


Vyřazování potravin

Vyřazování potravin je upraveno v ustanovení § 3 odst. 1 písm. q) zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela zakládá v daných případech povinnost kromě neprodleného vyřazení potraviny z dalšího uvádění na trh také povinnost potraviny odděleně umístit a připojit informaci o jejich vyřazení.

Novela zároveň rozšiřuje případy, kdy musí k vyřazení potravin dojít. Nově musí také být vyřazeny potraviny, které:

 • obsahují látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin,
 • mají prošlé datum minimální trvanlivosti a nejsou bezpečné, a
 • jsou balené do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením.

Uvedená změna bude účinná od 1. října 2021.

Podmínky pro používání označení „Česká potravina“

Používání označení „Česká potravina“ je novelou zpřísněno. Toto označení je možné používat pouze nejen pokud 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, musí se zároveň jednat o zvířata narozená a chovaná v České republice.

Označení „Česká potravina“ je možné použít také pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Poskytování potravin neziskovým organizacím maloobchodem

Novelou dochází také k zpřesnění mechanismu pro poskytování potravin neziskovým organizacím maloobchodem.

Nově je stanoveno, že povinnost uvádění na trh těchto potravin bezplatně se nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových.

Zároveň je zavedeno, že při distribuci potravin je zakázána propagace jiné osoby než neziskové organizace, provozovatele potravinářského podniku poskytujícího bezplatně potraviny nebo veřejně prospěšné právnické osoby.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Podmínky účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

V novém § 37a zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsou stanoveny podmínky účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin.

Dle tohoto ustanovení může veřejný zadavatel v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání:

 • místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,
 • potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nebo
 • potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

Uvedená změna bude účinná od 1. ledna 2022.

 

Potraviny vyrobené z hmyzu

Novela reguluje i novou skupinu potravin, která se vyskytla na trhu. Jedná se zejména o produkty v novele definované jako potraviny živočišného původu, které jsou z velké části tvořeny hmyzem určeným k lidské spotřebě, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími složkami, jakožto i výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků. V praxi se jedná např. o proteinové tyčinky apod.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Pravidla kontroly

Novela mimo jiné provádí transpozici nového evropského nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

Dochází k zavedení kontrolních míst ke kontrole provozovatelů potravinářského podniku, kteří dováží potraviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie. Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie, je povinen, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes stanoviště hraniční kontroly určená Ministerstvem zemědělství nebo přes jiná kontrolní místa, než jsou stanoviště hraniční kontroly určená podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Novela dále provozovateli potravinářské podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, stanovuje povinnost informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 nebo 5 novely zákona o potravinách o jejich příchodu podle prováděcího právního předpisu, který na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.

Uvedená změna bude účinná od 12. května 2021.

Přechodná ustanovení

Dle přechodných ustanovení novely potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti novely, které jsou v souladu s požadavky zákona o potravinách a tabákových výrobcích ve znění před účinností novely, avšak nejsou v souladu s požadavky zaváděnými novelou, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

Potravinové kvóty

Sněmovní verze zákona doplněná o pozměňovací návrhy se snažila prosadit také povinné kvóty týkající se množství českých potravin v českých obchodech. Ty se měly týkat zejména prodejen nad 400 metrů čtverečních, které by měly povinnosti prodávat alespoň 55 % tuzemských výrobků a potravin. Kvóta se měla v průběhu let zvyšovat až do roku 2028, kdy měla dosáhnout až na 73 %. Kvóty se měly týkat potravin, které je možné pěstovat v česku, zejména brambory, okurky atd.

Zavedení kvót na potraviny by bylo ale mimo jiné v rozporu s principy jednotného vnitřního trhu, a i z tohoto důvodu Senát nepřijal v novele navrhované pozměňovací návrhy na potravinové kvóty a tyto následně nebyly prosazeny ani v Poslanecké sněmovně.

Potravinové kvóty tedy zaváděny novelou nejsou.

Tabákové výrobky a elektronické cigarety

Pro úplnost uvádíme, že novelou je i přijímána sekundární legislativa vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků týkající se opatření ohledně bezpečnostních prvků, technických norem pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků a úpravy klíčových prvků smluv o uchování údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Nejenom Ministerstvo zdravotnictví, ale i krajské hygienické stanice budou nově oprávněny od zmíněných subjektů požadovat dodatečné informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich.

Závěr

Novela přináší řadu změn jak v rámci regulace činnosti provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci zvýšení ochrany spotřebitele či zodpovědného zadávání.

Účinnost novely nastane převážně 12. května 2021, případy, kdy dojde k účinnosti později, jsou uvedeny výše u jednotlivých přijatých změn.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se problematiky novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a aktuální právní potravinové úpravy Vám jsme k dispozici. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Mgr. Jakub Málek,

partner

Kateřina Roučková,

právní asistentka

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8 – Karlín

 

 Přehled změn zákona o potravinách a tabákových výrobcích

29 April 2021

Víte, že rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny?

Zelená, žlutá, oranžová, červená nebo fialová: ovoce a zelenina přispívají ke zdravé a vyvážené stravě a dodávají jí rozmanitost, chuť a strukturu. I když každý den jíte rýži, těstoviny nebo chléb, pravděpodobně konzumujete také různé druhy ovoce a zeleniny. Nebo byste alespoň měli. Jednotvárná a na ovoce a zeleninu chudá strava je totiž pro člověka nezdravá. Zároveň monotónní strava není zdravá ani pro planetu, protože může mít za následek ztrátu biologické rozmanitosti.

Celosvětově nízká spotřeba ovoce a zeleniny i neustálý rozpor s ekologicky udržitelným pěstováním a ekonomickým rozvojem vedly k vyhlášení roku 2021 Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny. Národní zemědělské muzeum chce využít tento rok jako jedinečnou příležitost ke zvýšení povědomí o důležité úloze ovoce a zeleniny ve výživě člověka a o bezpečnosti a zdraví potravin.

V průběhu tohoto roku vás budeme zásobovat čerstvými informacemi nejen o čerstvém ovoci a zelenině a to formou přednášek s odborníky, videí, článků a kvízů.

Přejeme vám, aby byl ten letošní rok plný ovoce, zeleniny a zdraví.

 

Zdroj: NZM

Link: Mezinárodní rok ovoce a zeleniny - Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (nzm.cz)

29 April 2021

Kutná Hora 28. dubna (ČTK) - Chladnější počasí uplynulých dní letošní úrodu kutnohorských vinařů zatím nepoznamenalo. Příroda je opožděná a réva většinou ještě nevyrašila. Pokud by však ranní mrazy pokračovaly, mohly by být následky fatální, řekl dnes ČTK jednatel společnosti Vinné sklepy Kutná Hora Lukáš Rudolfský.

Teploty v Česku se dnes ráno držely většinou těsně nad bodem mrazu. U země se ale ojediněle dostaly až k minus devíti stupňům Celsia. Některé ranější odrůdy vína jsou už podle Rudolfského sice na počátku rašení, nepříznivý vliv na úrodu to ale zatím mít nebude. "Vzhledem k tomu, že vegetace je zhruba o 14 dní opožděná, tak ještě není žádný problém. Kdyby ale měly přijít další mrazy, tak by to mohlo být už fatální," dodal Rudolfský.

Někteří pěstitelé se v mrazech snaží ochránit úrodu zapalováním svící či balíků slámy nebo používají vířiče na rozhánění studeného vzduchu, na větším množství viničních ploch je to ale podle Rudolfského obtížně proveditelné.

Vinné sklepy Kutná Hora loni sklidily 50 tun hroznů, v jiných letech byla sklizeň i pětkrát vyšší. Výnosy se loni snížily kvůli chladnému a deštivému počasí v červnu. Podle Rudolfského spadlo velké množství srážek, které poznamenalo kvetení révy.

Společnost hospodaří na více než 40 hektarech a zaměstnává kolem 20 lidí. Poloviční podíl ve firmě nedávno odkoupil bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Chce mimo jiné podpořit výsadbu dalších vinohradů a zlepšit technologie a strojové vybavení podniku.

Nejstarší záznam o vinařství v okolí Kutné Hory je v Kosmově kronice z roku 1101. Vinice tam zakládali především představitelé klášterů. V 17. století, po bitvě na Bílé hoře a po třicetileté válce, ale vinohrady zpustly a pomalu zanikly. Obnovovat se začaly v roce 1977. Na středně těžkých kamenito-písčitých půdách se nejlépe daří odrůdám Tramín červený, Müller Thurgau, Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské modré a Svatovavřinecké.

khj hj

28 April 2021

Čisté ruce jsou symbolem boje proti onemocnění covid-19. “Ruce, roušky, rozestupy”, heslo, které se stalo základním kamenem regulace šíření nemoci.


Jak jsou ale na tom symbolická opatření s reálnou efektivitou? Jak můžeme koronavirus, společně, ruku v ruce, porazit, a jak se z toho všeho nezbláznit? Na tyto a další otázky bude srozumitelně odpovídat řada odborníků v rámci série webinářů pořádaných k příležitosti Světového dne hygieny rukou Centrem podpory veřejného zdraví ve spolupráci s dalšími centry Státního zdravotního ústavu. Webinář je zcela zdarma. Konkrétní program uveřejníme již brzy!

Zdroj: SZÚ

Link: http://www.szu.cz/pozvanka-na-webinar-ruku-v-ruce-proti-covidu-4-6-kvetna-2021

28 April 2021
Nový nástroj úřadu EFSA umožní dodavatelům potravin snazší rozhodování, jak informovat spotřebitele o skladování potravin a časových limitech spotřeby.

Nové pokyny, které dodavatelům potravin pomohou rozhodnout, jaké informace mají spotřebitelům poskytnout o skladování potravin a časových limitech spotřeby, jsou nyní k dispozici.

Po otevření obalu potravin mohou být bakterie přeneseny na potraviny kontaminovanýma rukama, povrchy nebo náčiním. Stanovení časového limitu spotřeby je složité, ale nástroj vyvinutý odborníky EFSA pomáhá dodavatelům potravin při rozhodování, zda je vhodné poskytnout spotřebitelům kromě data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti i další údaje.

U produktů, u nichž otevření obalu může vést k růstu škodlivých bakterií, nástroj ukazuje, že časový limit spotřeby je kratší než původní datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

Stanovisko zahrnuje rovněž doporučení týkající se osvědčených postupů pro bezpečné rozmrazování potravin. Zmrazení zabraňuje růstu bakterií. Tyto mikroorganismy však mohou během rozmrazování potravin pokračovat v růstu na úroveň, která může vést k onemocněním z potravin. Odborníci identifikovali osvědčené postupy, které minimalizují růst škodlivých mikroorganismů během rozmrazování.

Například: rozmrazování by se mělo provádět při nízkých teplotách, např. v lednici; rozmrazené potraviny by měly být uchovávány v původním obalu nebo v čisté nádobě, aby se zabránilo kontaminaci; spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny výrobce pro skladování a přípravu, aby byla zajištěna bezpečnost potravin; a rozmrazené potraviny by neměly být po rozmrazení znovu zmrazeny.

Označení data poskytuje užitečnou pomůcku, jak dlouho lze potraviny uchovávat, než se začnou kazit nebo se stanou nebezpečnými pro konzumaci. Jasné informace na obalech mohou také pomoci snížit plýtvání potravinami v EU.

V prosinci 2020 odborníci vyvinuli nástroj, který má provozovatelům potravinářských podniků pomoci rozhodnout, kdy na své výrobky použijí datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

Předchozí informace:

Zdroj: EFSA

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/urad-efsa-poskytuje-dodavatelum-potravin-doporuceni-ohledne-informaci-pro-spotrebitele.aspx

28 April 2021

New York 27. dubna (ČTK) - Nejstarší známá láhev whiskey, která byla stočena ve městě LaGrange v americkém státě Georgia a pochází zhruba z doby americké války za nezávislost, se vydraží na internetu. Informoval o tom dnes zpravodajský server CNN. Společnost Skinner, která se na aukci podílí, cenu lahve odhaduje na 20.000 až 40.000 dolarů (až 858.000 Kč). Láhev Old Ingledew Whiskey podle ní pochází ze 60. let 18. století.

Internetová aukce se bude konat od 22. do 30. června. Uhlíková metoda určování stáří, s níž asistovala Georgijská univerzita, vypálení whiskey klade mezi roky 1762 a 1802. Rozpětí se tak zhruba kryje s americkou válkou za nezávislost (1775-1783). Kde přesně alkohol vznikl, není jasné.

Expert společnosti Skinner na vzácné pálenky Joseph Hyman uvedl, že whiskey je patrně "poslední ze tří lahví ze sbírky, kterou J. P. Morgan daroval washingtonským politickým elitám".

Finančník John Pierpont Morgan láhev údajně získal při jedné z četných návštěv Georgie. Podle aukční síně bylo tehdy běžnou praxí, že pálenka se po zrání v dubových sudech skladovala v demižonech.

Ačkoliv jde o nejstarší známou láhev whiskey, zdaleka není tou nejdražší. V roce 2019 se láhev vzácné šedesátileté skotské whisky Macallan v aukci v Británii prodala za jeden milion liber (29,8 milionu Kč). Zůstala tak za dosavadním rekordem, kdy se láhev stočená před 35 lety ze stejného sudu vydražila v roce 2019 dokonce za 1,5 milionu liber.

Jednosladovou whisky s etiketou The Macallan 1926 Fine and Rare považují sběratelé téměř za svatý grál, protože palírna v roce 1986 stočila ze sudu s číslem 263 jen 40 lahví. Štítek "Fine and Rare" má pak jen 14 z nich. Stáří whisky se vztahuje k době stárnutí v sudech. V případě šedesátileté whisky Macallan to znamená, že od roku 1926 zrála v sudu až do roku 1986, kdy byla stočena do lahví.

lsk spr

 
 
27 April 2021

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu i úbytku biodiverzity a rozvíjela celkově udržitelný společenský systém. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 7. května 2021. #CirkulárníČesko2040

Vypracovaný Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a řadí oběhové hospodářství mezi její priority. Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje.

Prostřednictvím tohoto strategického dokumentu cirkulární ekonomiky jsou formulovány předpoklady, cíle a opatření do roku 2040 pro to, aby byla ČR odolná vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu, rozvíjela celkově udržitelný společenský systém a byla schopna reagovat na budoucí zásadní výzvy i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Cirkulární Česko 2040 sleduje dosažení stavu, kdy cirkulární ekonomika přináší České republice podstatné environmentální, ekonomické a společenské přínosy. Česká republika v rámci přijatých opatření systematicky podporuje cirkulární ekonomiku jako model pro zlepšení ochrany životního prostředí, posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení surovinové bezpečnosti.

Jak zaslat podnět

Vaše podněty a doporučení můžete do 7. května 2021 zaslat prostřednictvím formuláře na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informace získané z veřejné konzultace budou sloužit jako podněty pro případné zpřesnění či doplnění Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210426_Verejna-konzultace-k-Cirkularnimu-Cesku_2040

27 April 2021

FOODSAFETY4EU je projekt financovaný z HORIZON 2020, zaměřený v letech svého běhu 2020 – 2023 na vývoj a uvedení do provozu platformy mnoha zúčastněných stran pro budoucí evropský systém bezpečnosti potravin (dále “FSS”).

Platforma umožní účastníkům systému bezpečnosti potravin účinně přistupovat k zdrojům a údajům, synchronizovat strategie výzkumu bezpečnosti potravin, sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky a příspěvky pro budoucí FSS EU. Platforma podpoří interaktivní spolupráci mezi aktéry systému bezpečnosti potravin včetně zúčastněných stran a s občanskou společností. Kromě toho bude zřízeno Evropské fórum pro bezpečnost potravin, které bude oficiálně konsolidovat proces spolupráce partnerů a garantovat dlouhodobé rozhraní mezi vědou, politikou a společností. Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Konsorcium projektu představuje 23 partnerů z 12 zemí a 44 dalších aktérů v oblasti bezpečnosti potravin je zapojeno z pozice partnera.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří:

 1. Snížení současné roztříštěnost FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému.
 2. Podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení.
 3. Zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde bude koordinovat aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin. Do projektu je zapojena rovněž Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Projekt je financován v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

První měsíční zpravodaj o novinkách z dění nejen v projektu naleznete na FS4EUpdates 1st release

https://cordis.europa.eu/project/id/101000613/it