PK ČR reprezentuje zájmy svých členů, kterými jsou podnikatelské subjekty a profesní svazy českého potravinářského průmyslu a navazujících oborů směrem k české státní administrativě, ostatním organizacím a institucím a orgánům a organizacím Evropské Unie. PK ČR je servisní organizací s vysokým stupněm kompetentnosti ve všech oblastech dotýkajících se zájmů jejích členů, kterými jsou především potravinová legislativa, obchodní a průmyslová politika a její financování, životní prostředí a problematika EU.

Přehled plnění pro členy PK ČR:

  • pravidelný týdenní monitoring;
  • pravidelný týdenní zpravodaj PK ČR;
  • ad hoc informační servis v závislosti na členství ve výborech a pracovních skupinách PK ČR;
  • legislativní servis včetně zapojení do připomínkových řízení a možnosti se účastnit vypořádání připomínek;
  • informace o projektech, dotačních titulech apod.;
  • nabídka pravidelných vzdělávacích akcí.