10 May 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole internetového prodeje na trhu nevyhovující doplněk stravy Univitalis Vápník Hořčík Zinek+ v plastové dóze s obsahem 100 tobolek, označení data minimální trvanlivosti do 30-09-2022, výrobce: Unistry s.r.o.

Výrobce mj. uvedl na obalu potraviny: Složení: 392 mg vápník, 152 mg hořčík.

Laboratorní rozbor v doplňku stravy potvrdil přítomnost hořčíku v hodnotě 37,2 miligramů (mg) na tobolku a přítomnost vápníku v hodnotě 158 mg na tobolku.

Výrobce tak doplněk stravy označil zavádějícím údajem ohledně skutečného složení a porušil nařízení (ES) 1169/2011.

Inspektoři výrobci nařídili, aby před uvedením další šarže na trh provedl na své náklady rozbor složení a zajistil tak, že nebude docházet ke klamání spotřebitele.

Inspektoři vzorek odebrali na portálu “www.univitalis.cz“.

S kontrolovanou osobou zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
10 May 2021

Rusko vyvinulo první vakcínu proti koronaviru určenou pro hospodářská i domácí zvířata, výroba již byla zahájena, aktuálně bylo vyrobeno již více než 17.000 dávek. Vakcína byla testována na norcích, liškách, psech a kočkách, všechna zvířata si po naočkování vytvořila protilátky proti onemocnění COVID-19. První vakcíny budou určeny pro Rusko, poté budou poskytnuty i mezinárodně. Z EU vyjádřily zájem o vakcíny již čtyři země – Rakousko, Řecko, Německo a Polsko.

Více informací zde.

10 May 2021

Maso vypěstované v laboratořích by se mohlo objevit na evropském trhu již do tří let, shodli se na tom zástupci Peace of Meat, biologicko-technologické firmy laboratorně pěstující zvířecí tuk, a BioTech Foods, společnosti zaměřené na pěstování masa v laboratořích. Laboratorně vypěstované maso a tuk jako nové potraviny musí ještě projít procesem schvalování v Evropském úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA), který potrvá minimálně 18 měsíců. Peace of Meat podá první žádost o schválení již ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Více informací zde.

10 May 2021

Praha 9. května (ČTK) - Spotřeba biopotravin v ČR by měla do roku 2027 stoupnout na čtyři procenta celkové spotřeby potravin a nápojů. Plánuje to ministerstvo zemědělství v akčním plánu rozvoje ekologického zemědělství, který v pondělí projedná vláda. Podle posledního plánu se mělo tří procent dosáhnout již v roce 2016, což se však nepodařilo. Následně se mělo uvedené hodnoty podle plánu dosáhnout do roku 2020. Podle posledních údajů však činila spotřeba biopotravin předloni pouze 1,52 procenta celkové spotřeby potravin a nápojů.

Podle výkonné manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřiny Urbánkové je plán jako celek kvalitní, bohužel cíle spotřeby biopotravin jsou málo ambiciózní. Svaz podle ní navrhoval do plánu šestiprocentní spotřebu biopotravin v roce 2027, ministerstvo ale podle ní nevzalo tuto připomínku v potaz. V posledních třech letech rostla spotřeba biopotravin o několik desítek procent ročně, pokud bude tento trend pokračovat, bylo by správných právě šest procent v roce 2027, uvedla.

Ministerstvo také chce, aby zemědělské plochy v ekologickém režimu do roku 2027 činily 22 procent celkové výměry. Tento cíl je podle Urbánkové správný, navíc odpovídá evropským strategiím, podle kterých má být do roku 2030 v ekologickém režimu 25 procent ploch. Podle posledních dat jich bylo v ČR 15 procent. Navíc by na nich mělo být méně trvalých travních porostů, kterých je v současnosti přes 82 procent. V cílovém roce by mělo být 30 procent ekologických ploch zaplněno ornou půdou, v současnosti jde o 16,7 procenta.

ČR podle materiálu přitom už v současnosti patří mezi 20 zemí světa s největší výměrou půdy v ekologickém zemědělství, v Evropě pak drží sedmé místo. Problémem je ale množství produkovaných potravin z ní. "Celková produkce ekofarem za rok 2019 byla odhadnuta na 7,163 miliardy korun, což představuje zhruba 5,1procentní podíl na celkové zemědělské produkci ČR. Hodnota produkce je tedy třikrát nižší ve srovnání s 15procentním podílem ekologického zemědělství na zemědělské půdě v ČR," uvádí materiál.

Ekologické zemědělství má však podle materiálu velký potenciál růstu. Hlavní je podle ministerstva zlepšit odbyt biopotravin a usnadnit ekofarmám přístup na trh, dále pak budovat domácí trh a zvyšovat osvětu spotřebitelů. "Podle šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací většina ekofarem částečně nebo zcela prodává svoji produkci do konvence. Pouze desetina farem prodá veškerou svoji produkci jako bio. To, kromě jiného zvyšuje i závislost ekofarem na dotacích," upozorňuje materiál. Do budoucna se počítá se zvyšováním spotřeby ve školách i ve veřejném stravování.

drh mha

10 May 2021

Praha 9. května (ČTK) - Zemědělské a potravinářské podniky si ve druhé výzvě programu Agricovid Potravinářství řekly o více než 150 milionů Kč. O podporu zažádalo 46 zemědělců a 222 potravinářských firem. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Dohromady s prvním kolem tak výše žádostí dosahuje více než 220 milionů Kč, ministerstvo si vyjednalo třímiliardový výdajový rámec. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal řekl ČTK, že by komora ocenila, kdyby se tyto peníze podařily udržet uvnitř resortu.

"Ve srovnání s první výzvou programu Agricovid byl o využití tohoto programu v rámci naší členské základny vyšší zájem, a to z důvodu vyššího povědomí o existenci této podpory a z důvodu změny tzv. rozhodného období, které korespondovalo s uzavřením sektoru Horeca na přelomu roku 2020 a 2021. Podle našich informací, vzhledem k nastavení programu, využili první i druhou výzvu především menší pěstitelé a výrobci potravin, a to hlavně ti, kteří významnější část své produkce dodávají do sektoru gastro," uvedl prezident komory.

Ministerstva také uvádí, že šlo hlavně o malé podniky. "Z hlediska oborů jde nejčastěji o drobné pekaře, vinaře a malé pivovary. Dále žádosti zahrnují jak rostlinné, tak živočišné komodity. Mírně převažují žádosti týkající se rostlinných komodit, a to v poměru přibližně 60:40 . Portfolio žadatelů je široké, zahrnuje jak drobné pěstitele, tak větší podniky dodávající chovaná zvířata na jatka," doplnil mluvčí resortu.

Podle prezidenta komory je problém, že na pomoc pro potravináře mnoho firem nedosáhlo, hlavně kvůli tomu, že program byl primárně určený dodavatelům do uzavřených gastronomických provozů. "Z tohoto důvodu bychom ocenili, kdyby se podařilo nevyčerpané prostředky udržet v rozpočtu resortu Ministerstva zemědělství ČR a alokovat je do stálých programů otevřených širšímu spektru potenciálních žadatelů, jako je podpora pojištění či provozní úvěry Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, případně národní dotace či investiční podpory," uzavřel Doležal.

Podmínky získání peněz byly ve druhé výzvě prakticky stejné jako v první, měnilo se rozhodné období a maximální výše dotace. Ta v první výzvě mohla být maximálně 800.000 eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Nyní budou podmínky maximálně 1,8 milionu eur (zhruba 46,7 milionu Kč) pro potravináře a 225.000 eur (5,8 milionu Kč) pro zemědělce. Rozdíl podle dřívějšího vyjádření Bílého nestanovilo ministerstvo, o zvýšení rozhodla Evropská komise.

Zásady prvního kola dotačního programu schválila vláda loni v říjnu, ministr Miroslav Toman (ČSSD) původně chtěl po kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do programu šlo šest miliard. Podle tehdy projednaného materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů právě až šesti miliard korun měsíčně.

drh mal

07 May 2021

- V Česku stoupá životní úroveň i spotřeba potravin

- Kolik potravin vyrobíme sami?

- Plýtvání potravinami v českých domácnostech

 

796,5 kg potravin spotřebuje v průměru každý Čech za rok. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU se u nás konzumuje méně ovoce, zeleniny nebo ryb, a naopak více alkoholu.

 

Zdroj: 4/2021,Statistikaamy.cz

Link: https://www.statistikaamy.cz/casopis-statistika-a-my

07 May 2021

 Autoři pod vedením profesora Tomáše Rumla připravili přehlednou infografiku, na níž jsou vysvětleny principy a vlastnosti jednotlivých testů, se kterými se můžete při "testování covidu" setkat.

 ◳ jak se vyznat v testech na covid19 (png) → (originál)

 

Kompletní infografiky

Pro zobrazení na menších displejích jsou grafyky rozděleny v galerii nalevo. Zde naleznete kompletní plakáty k jednotlivým testům.

Přehled - jak se vyznat v testech na koronavirus

PCR test

Antigenní test

Test na protilátky

Zdroj: VŠCHT

Link: https://www.vscht.cz/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/jak-funguji-testy-na-covid-19

07 May 2021

Pestrý výběr potravin téměř ze všech koutů světa je velmi lákavý. Zvykli jsme si, že můžeme po celý rok ochutnávat např. zeleninu a ovoce, které se u nás nepěstují nebo jsou v našich končinách jen sezónní. Není ovšem dovoz některých surovin či výrobků přemrštěný? Nezatěžujeme svou volbou zahraničních produktů životní prostředí příliš?

Možnost zvolit si potraviny podle libosti je samozřejmě dobrá, ale je nutné dovážet suroviny nebo výrobky, kterých máme u nás dostatek? S náročnou logistikou souvisí nejen náklady na dopravu a skladování, ale také ekologická stopa, která se odvíjí od počtu najetých kilometrů.

Delší cesta = zhoršení životního prostředí i jiné standardy na kvalitu

Co má největší dopad na znečištění přírody v souvislosti s dovážením různých potravin nebo hotových produktů? Jejich typ, nebo samotná vzdálenost?

Z ekologického hlediska je u dovozu potravin nejzásadnější dovozová vzdálenost. Podstatný je totiž krátký dodavatelský řetězec. Tedy aby obchody odkupovaly výrobky z co nejbližšího okolí. Navíc v souvislosti s dovozem ze zemí 3. světa, tedy z ekonomicky zaostalejších, je možný výskyt nepovolených pesticidů, veterinárních léčiv v EU, těžkých kovů a případně dalších kontaminantů. 

U potravin dovážených z větší vzdálenosti, např. ze zámoří a z asijských zemí, zase můžeme předpokládat nárůst obalů, což bohužel přírodě rozhodně neprospívá.

 

Zdroj: Akademie kvality

Link: https://www.akademiekvality.cz/clanek/tusite-jakou-cestu-urazily-potraviny-nez-se-dostaly-na-vas-stul

07 May 2021

Projekt HÝBEME SE HEZKY ČESKY, který připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních klubů, vstupuje do druhé části přihlašovací fáze. Po dvou týdnech jsou přihlášeny již stovky týmů z celé České republiky. Trenéři a vedoucí sportovních týmů mají čas se zapojit do projektu už jen do 19. května. 

„Potěšilo nás, kolik týmů se začalo hlásit hned po zahájení projektu. Ukazuje se, že spojení Sokola a školních týmů, které mají širokou základnu a napojení na velký počet klubů, se ukázalo jako dobrá volba. Naším cílem je odměnit a podpořit stovky týmů ve 155 mikroregionech po celé zemi, proto chceme vyzvat jejich trenéry a vedoucí, aby neváhali a zapojili se. Na registraci mají čas již jen do 19. května,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu společnosti PENNY. „Zatím nejaktivnější jsou kluby ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, naopak v Ústeckém a Jihočeském kraji vnímáme ještě rezervy,“ doplňuje Vít Vojtěch.

Čtyři ze zapojených týmů mají nově šanci dosáhnout na zážitkovou cenu, kterou je aktivní účast na natáčení reklamy PENNY a šance fandit SK Slavii Praha na vybraném domácím zápase ve VIP boxu. Cenu získají náhodně (losováním z přihlášených týmů) dva týmy ze Sokola a dva týmy, které jsou členy Asociace školních sportovních klubů. „Vedle finanční a materiální podpory chceme dát týmům možnost prožít něco, co běžně nemohou, a dát jim zážitek, který si zkrátka za peníze nekoupíte. Myslíme si, že právě možnost zahrát si v reklamě nebo si užít zápas úspěšného týmu ve VIP boxu může být pro zapojené týmy zážitkem na celý život,“ říká Vít Vojtěch.

 

Cílem projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY je podpořit návrat dětí ke sportu. Důvod je v dnešní době jednoduchý. Nejrůznější omezení trvají déle než rok, a z tohoto důvodu zavřená sportoviště společně s omezením pohybu mají na zdravý vývoj dětí zásadní vliv. „Pokud chceme, aby se děti opět s chutí vrátily na sportoviště a k pohybu, musíme zvolit správný přístup, abychom na dětech nenapáchali více škody než užitku. V první řadě je nutné začít stavět na tom, co děti dělaly předtím, a nyní to dále krok za krokem rozvíjet způsobem, který je zaujme. Velkou roli v motivaci k návratu ke sportu hraje škola, rodina, kamarádi či jiný kolektiv,“ upozorňuje psycholožka PhDr. Lenka Čadová a potvrzuje, že návrat dětí ke sportu nebude u řady z nich snadný: Určitě se budou těžko vracet děti v pubertálním věku. Je to i přirozené, protože u nich nastává zásadní fáze změny. Právě v tomto období bychom měli děti co nejvíce podpořit, aby měly chuť se vrátit, protože lenost a izolace zastavila jejich potřebu se vrátit zpátky k tomu, co dělaly předtím. U mladších dětí bude návrat snazší, neboť je pro ně přirozené energii vydávat, chtějí se hýbat. Tělo, které se nehýbe, stagnuje, a to nejen fyzicky, ale i duševně.“

Do hlasování o finanční a materiální podporu se mohou na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz až do 19. května přihlásit všechny sportovní týmy, které jsou členy České obce sokolské nebo Asociace školních sportovních klubů. Celkem se tak může zapojit téměř 6 tisíc aktuálně registrovaných týmů. Od 3. června pak bude probíhat online hlasování, z něhož vzejde ve 155 mikroregionech 465 finalistů (v každém mikroregionu tři). Všechny tyto týmy se zúčastní finálního hlasování, kdy první tým v každém mikroregionu obdrží finanční podporu ve výši 15 000 korun, druhý a třetí tým v pořadí obdrží finanční podporu 5 000 korun. Všechny tyto týmy rovněž obdrží balíčky zdravé výživy z produktů PENNY. Celková podpora PENNY tak přesáhne částku 5 000 000 korun.

Projekt na podporu restartu mládežnického sportu v médiích podpořili například fotbaloví internacionálové Vladimír Šmicer nebo Jan Koler, olympijský vítěz a moderní pětibojař David Svoboda a jeho ambasadory se stali mladí sportovci České obce sokolské šermíř Alexander Choupenitch, atletka Barbora Malíková nebo florbalista Filip Langer.

Tisková zpráva

 

Tomáš Kubík

Manažer komunikace / Tiskový mluvčí

Penny Market s.r.o.

Počernická 257 · 250 73 Radonice

Jednatelé: Jens Krieger, Radek Hovorka, Mathias Mentrop

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42812

Tel.: +420 284 096 183

Mob.: +420 722 184 427

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet: www.penny.cz

07 May 2021

Potravinářská komora ČR Vás srdečně zve na odborný seminář věnovaný novinkám v potravinovém právu, bezpečnosti potravin, novým postřehům, zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.

Akce bude věnována aktuálně diskutovaným tématům v oblasti kontaminantů v potravinách (MZe, Ing. J. Fišnar, Ph.D.), poznatkům SZPI z oblasti bezpečnosti potravin a kontroly kvality (Ústřední inspektorát SZPI, Ing. J. Pokora), zkušenostem SVS z oblasti bezpečnosti potravin (Ústřední veterinární správa SVS, MVDr. J. Váňa, MVDr. L. Sedláčková), zdravotní bezpečnosti doplňků stravy (SZÚ, Ing. D. Winklerová), novinkám z oblasti potravinářské legislativy (MZe, Ing. M. Štěpánek, Ing. D. Zima), nebo novým poznatkům z oblasti životního prostředí (MŽP, Ing. Bc. J. Maršák, Ph.D.)

Podmínkou účasti je registrace s úhradou vložného (1.000,- Kč včetně DPH) nejpozději do 5. června 2021.

Více informací zde.

07 May 2021

Praha 6. května (ČTK) - Sklizňové plochy chmelnic se letos zvýšily o 0,8 procenta na 4987,5 hektaru. Největší nárůst na 217,1 hektaru byl u odrůdy Premiant, o 1,7 hektaru naopak klesly plochy nejčastěji pěstovaného žateckého poloraného červeňáku. ČTK to dnes sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Podle ní se tak dá předpokládat, že letošní plochy budou i po finální aktualizaci v srpnu podobné jako loni.

Nejvíc chmele se pěstuje v Žatecké chmelařské oblasti, kde chmelnice zabírají 3834,5 hektaru. "V této oblasti došlo k navýšení výměry chmelnic o 20 ha, tedy o 0,52 procenta. Úštěcká chmelařská oblast zaujímá 521,7 ha sklizňové plochy, plocha se zvýšila o 16,9 ha, což činí navýšení o 3,35 procenta," dodala mluvčí. V Tršické chmelařské oblasti se pak chmel pěstuje na 631,4 hektaru, plocha se meziročně zvýšila o 0,54 procenta.

Pěstitelé vysázeli nové chmelnice na ploše 279,6 hektaru, což představuje 5,61 procenta sklizňových ploch. Proti loňsku jde o zvýšení plochy nových výsadeb o 46,8 hektaru.

Loňská úroda chmele byla průměrná a proti předloňsku klesla o 17 procent na 5925 tun "zeleného zlata", uvedla již dříve Kršková. V hlavní Žatecké oblasti se úroda snížila o 953,75 tuny na 4323 tun, což byl meziroční pokles o 18 procent. Podle tajemníka Svazu pěstitelů chmele Michala Kovaříka stálo za slabší úrodou počasí, zvlášť pak nedostatek srážek v letních měsících. Průměrný výnos loni činil 1,19 tuny na hektar, předloni byl o 0,24 tuny na hektar vyšší.

drh mha

06 May 2021
EFSA publikoval aktualizované hodnocení bezpečnosti E171

Na základě žádosti Evropské komise z března 2020 EFSA aktualizoval své hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky oxid titaničitý (E171).

Aktualizované hodnocení reviduje výstupy z předchozího hodnocení publikovaného v roce 2016, které zdůraznilo potřebu dalšího výzkumu k získání chybějících dat.

Prof. Maged Younes, předseda Panelu pro potravinářské přídatné látky a aromata (FAF) říká: „Berouc v úvahu všechny dostupné vědecké studie a data, dospěl Panel k závěru, že oxid titaničitý nemůže být nadále považován za bezpečný, při použití jako potravinářská přídatná látka. Zásadní pro tento závěr je, že nemůžeme vyloučit obavy z genotoxicity po konzumaci částic TiO2. Absorpce částic orálně přijatého TiO2 je nízká, nicméně mohou se kumulovat v těle“.

Hodnocení bylo provedeno v souladu s přísnou metodikou a po zvážení tisíců studií, včetně nových vědeckých důkazů a dat o nanočásticích, které byly získány od předchozího hodnocení v roce 2016. Vědci EFSA poprvé k hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky použili vodítka Vědeckého výboru EFSA pro nanotechnologie. TiO2 obsahuje až 50 % nanočástic (tj. částic menších, než 100 nm), kterým může být konzument exponován.

Hodnocení genotoxicity
Genotoxicita je schopnost chemické látky zničit DMA, buněčný genetický materiál. Genotoxicita může vést ke karcinogenním účinkům, proto je nezbytné posoudit genotoxický potenciál látky před přijetím závěru o její bezpečnosti.

Prof. Mattew Wright, člen FAF Panelu a předseda Pracovní skupiny EFSA pro E171 říká: "Ačkoliv nebyly důkazy pro genotoxické účinky nezvratné, na základě nových dat a vylepšených metod jsme nemohli zcela vyloučit obavy z genotoxicity a následně stanovit bezpečnou úroveň denního příjmu jako potravinářské přídatné látky.“

Manažeři rizika v Evropské komisi a členských státech EU byli informováni o závěrech EFSA a budou zvažovat vhodné kroky k zajištění bezpečnosti spotřebitelů.

Scientific opinion on the safety assessment of titanium dioxide as a food additive (E171)

Zdroj: EFSA

Zdroj: Bezpečnost potravin

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Oxid titaničitý (E171) není považován za bezpečný při použití jako přídatná látka (bezpecnostpotravin.cz)

06 May 2021

Ve čtvrtek 6. května 2021 proběhl informační seminář Ministerstva zemědělství pro 12. kolo příjmu žádostí, mj. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, jenž oficiálně vstoupila v platnost 20. dubna 2021.

V rámci 12. kola příjmu žádostí proběhne příjem prostřednictvím Portálu farmáře na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1. Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Termín příjmu bude 15. červen 2021 až 13. červenec 2021.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.

Úplná znění Pravidel k dílčím operacím jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/dotace-a-programy/program-rozvoje-venkova/opatreni/.  

Hlavní změny podmínek pro 12. kolo příjmu žádostí naleznete zde http://eagri.cz/public/web/file/675752/hlavni_zmeny_Pravidel_grafika___final_2.pdf.

06 May 2021

V přiložené tabulce naleznete aktualizované termíny výzev pro oblast Widening a ERA (WIDERA) na léta 2021 – 2022. Zveřejnění pracovního programu WIDERA je nyní plánováno na polovinu května a vyhlášení prvních výzev na 8. června 2021 (viz. příloha).

Pro bližší informace se obraťte na Mgr. Annu Vosečkovou: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Více zde.

06 May 2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 4. 5. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 5. 2021.

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:

 • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
 • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
 • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020.

3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole.

Od 27. 4. 2021 je stanoveno rozdělení zemí podle rizika do pěti skupin včetně nízkorizikových a nově též s extrémním rizikem (dle průběžně aktualizovaného sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými pravidly pro vstup a návrat. Pravidla jsou dále diferencována (předložení negativní RT-PCR testu nebo antigenního testu) jak podle způsobu dopravy (individuální/veřejná), tak podle pobytového oprávnění (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu/ostatní cizinci mají při osobní přepravě výjimku). Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden na stránkách Ministerstva vnitra nebo v přílohách níže.

Tato vstupní opatření neplatí, s výjimkou cest ze zemí s extrémním rizikem, pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. 5. 2021 (bod I.6 písm. h). Možný vzor lékařského potvrzení je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ochranné opatření též upravuje podmínky vstupu a návratu do ČR pro osoby dle bodu I.22  (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu), v případě mají-li méně než 14 dní před plánovaným vstupem prokázáno onemocnění Covid-19. Nařízena je, pokud je to možné, individuální přeprava. V případě veřejné dopravy je nutné dopravce informovat.

Od 4. 5. 2021 dle bodu I.7 neplatí povinnost testování pro osoby s certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování, které vstupují ze zemí se středním a vysokým rizikem. Všechny osoby vstupující ze zemí se středním až extrémním rizikem musí také v rámci výjimek ze zákazu volného pohybu po 14 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory bez výdechového ventilu, či obdobný prostředek, s parametry odpovídajícím normám od úrovně FFP2, KN 95 apod. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na osoby vstupující ze zemí se středním rizikem a osoby očkované dle bodu I.7 vstupující ze zemí s vysokým rizikem

Nově jsou výsledky testů spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici. Nicméně v případě osob hlásících vstup ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního druhého testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků ze zemí s velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR, ze zemí s extrémním rizikem 10 dnů.

4. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

5. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.

6. Od 11. 5. 2020 je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.


 
Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

Přílohy

Vydáno: MZe ČR

Link: Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 4.5. 2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

06 May 2021

Praha, 6. května 2021 – Podnikatelé sdružení nejen v Hospodářské komoře na základě příznivého vývoje epidemie, masivního celorepublikového testování zaměstnanců, počtu lidí s protilátkami, tedy prodělaným onemocněním covid-19 v posledních třech měsících, a zvyšujícího se počtu očkovaných v tuzemsku požadují po vládě, aby rozhodla o otevření zahrádek restaurací a sportovišť nejpozději od 17. května. Vládě i zákazníkům nabízejí bezpečný provoz, režimová a hygienická opatření. Zároveň požadují, aby vláda školám povolila organizovat školy v přírodě a školní výlety a stanovila termín pro otevření ubytovacích zařízení, kvůli čemuž si lidé zatím nemohou rezervovat pobyt. Podnikatelé ale přicházejí také s návrhy, jak podpořit vládními zákazy nejpostiženější sektory v cestovním ruchu nebo gastronomii i v dalších oborech.

 

„Jsme si vědomi, že epidemická situace sice má v posledních týdnech příznivý vývoj, ale že je stále křehký. Ani podnikatelé si proto nepřejí bezhlavé rozvolňování, kvůli kterému by museli znova zavírat. Přicházíme proto jen s malými požadavky, které ale budou signálem, že děti si konečně užijí pobyt v přírodě, lidé si už můžou začít plánovat výlet s rodinou na hory nebo rezervovat dovolenou na léto. Podnikatelé sami vládě nabízejí samoregulační pravidla, vláda by jim proto měla vyhovět, nebo alespoň s nimi projednat podmínky otevření,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory zároveň připomněl, že podnikatelské svazy a asociace již vytvořily pravidla pro bezpečné provozovny a Hospodářská komora vyvinula mobilní aplikaci, která zákazníkům umožňuje vyhledat tyto provozovny ve svém okolí. Stát ale tuto iniciativu zatím přehlíží.

 

„Desítky tisíc živnostníků a mnoho podniků už pověsily své podnikání na hřebík, další to zvažují. Jestliže nechceme, aby tento nepříznivý trend pokračoval, měla by vláda otevřít jednání také o tom, jak bude tuzemské hospodářství podpořeno v následujících měsících, stejně jako to dělají vlády jiných zemí. Podnikatelé opět přicházejí s vlastními rozumnými návrhy,“ dodal Dlouhý.

Bilanční přehled vybraných segmentů a návrhy podnikatelských asociací a svazů naleznete níže.

 

Hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení

Více než 80 % ubytovacích zařízení je stále zcela uzavřeno. Obsazenost otevřených ubytovacích zařízení např. v Praze za první čtvrtletí 2021 (tedy pouze služební cesty) dosahovala 7 %, v loňském březnu to bylo 20 %, v roce 2019 to bylo pro srovnání 72 % - propady se tedy ještě více prohloubily. Celková obsazenost hotelů a penzionů se vloni pohybovala na úrovni 20 %. Propady tržeb v roce 2020 činily 85 % ve srovnání s rokem předchozím. Státní kompenzace v ubytovacích službách v roce 2021 pokrývají zhruba jen 40 % z celkových ztrát.

Asociace hotelů a restaurací, která sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací a dodavatele do ubytovacích a restauračních provozů, nesouhlasí s jakýmkoliv dalším omezováním kapacity ubytovacích zařízení, které fakticky znamená další ztráty a poškození podnikatelů. Asociace upozorňuje, že opatření vlády jsou založena na incidenčním čísle, což podnikatelům znemožňuje plánovat rezervace. Není ani jasné, kdy dojde k otevření provozů.

 

Restaurace, hospody a jiná stravovací zařízení

Podobná situace panuje v oblasti stravovacích služeb. Sektoru se vloni propadly tržby o 65 až 70 %. Za každý den uzavření provozoven veřejného stravování narůstá ztráta o 411 mil. Kč. Asociace hotelů a restaurací upozorňuje, že i polední provoz okének restaurací ve městech je značně ovlivněn tím, že mnoho zaměstnanců stále pracuje z domova. Náklady na provoz restaurací meziročně dále rostly, a to zhruba o desetinu. Významně rostou také náklady na zajištění bezpečného provozu, tento trend bude pokračovat i po otevření provozoven.

Ke stejným číslům dospěl restauratér Luboš Kastner, podle něhož se celý sektor gastronomie za 13 měs. propadl na tržbách o více než 100 mld. Kč, tj. více než o 57 %. Skončila čtvrtina provozovatelů, i po rozvolnění se očekává pokles počtu provozovatelů a zaměstnanců na úroveň cca 70 %. Sektor nabízí vládě pravidla Bezpečná restaurace, 17. květen je nejzazším termínem pro otevření restauračních zahrádek.

 

Bary, kavárny, čajovny

V kritické situaci se nacházejí i provozovatelé barů, kaváren, čajoven a jejich zaměstnanci, ty sdružuje Česká barmanská asociace. Většina podnikatelů i zaměstnanců v tomto segmentu hlásí pokles příjmů z podnikání či zaměstnání o více než 60 %. Kvůli vládním zákazům jich přestalo v těchto oborech podnikat nebo pracovat čtvrtina, někteří dočasně. Další čtvrtina o tom uvažuje. Více než dvě pětiny mají zato, že se gastronomie částečně promění a přijme novinky, jako jsou automatizované objednávky, take away a rozvozy. Asociace mj. nyní usiluje o to, aby města podnikům v těchto oborech prominula poplatky za zahrádky do konce roku 2021.

 

České pivovary

Pandemická bezpečnostní opatření a omezení provozu restaurací způsobila vysoké ztráty v celém segmentu HORECA. Z pohledu českých pivovarů přesahují meziroční ztráty tržeb z prodejů sudového piva v restauracích a hospodách částku 6 mld. Kč. Mírný nárůst prodejů v obchodech zdaleka ztráty nenahradil. Roční spotřeba piva na obyvatele v roce 2020 dosáhla 135 litrů, což je zatím nejméně od 60. let minulého století. Propadl se celkový výstav, v meziročním srovnání klesl o 1,5 mil. hektolitrů na 20,1 mil. hektolitrů.

 

Český svaz pivovarů a sladoven požaduje otevření restauračních zahrádek dříve, než navrhuje ministerstvo. Svaz si je jist, že pokud budou lidé sedět v prostorách, na kterých může provozovatel pravidla a podmínky zajistit, protože je má otevřené legálně, je to bezpečnější situace, než když se lidé budou shromažďovat u výdejních okének. Podle svazu je do budoucna nezbytné, aby vláda podpořila celou gastronomii, a to např. z Národního fondu obnovy, snížením DPH, podporou zaměstnanosti a snížením byrokratické zátěže v oboru. Pivovary navrhují snížení spotřební daně na pivo. 

 

Horská střediska, půjčovny vybavení, lyžařské školy, gastro a ubytování na horách

Existenční problémy hlásí také podnikatelé v horských oblastech. V ČR působí přes 500 lyžařských středisek, z toho na 350 poskytuje lyžařům služby každou sezónu. V loňském roce vládní zákazy připravily provozovatele o velikonoční svátky, které ale tvoří 20 % celosezónních tržeb, letos se vleky a lanovky prakticky nerozjely. Jen výpadek školních lyžařských kurzů provozovatelům ski areálů způsobil ztrátu okolo 60 % tržeb.

Horská střediska, na nichž jsou závislé půjčovny vybavení, lyžařské školy, ubytovací kapacity a gastro provozy, své naděje teď upínají k letnímu provozu lanových drah. Provoz lanovek bude obnoven 10. května. Provozovatelé jsou připraveni provoz zahájit za jakýchkoliv hygienických opatření stanovených vládou. S příchodem teplých dní očekávají vysoký zájem hlavně o horské oblasti s turistickými cíli, jako jsou zábavní parky, rozhledny nebo vyhlídky. Podle Asociace lanové dopravy, která sdružuje provozovatele lanové dopravy a podnikatele na horách, by podnikatelům v tomto oboru a v návazných odvětvích pomohlo, kdyby vláda umožnila realizovat také školy v přírodě a školní výlety.

 

Sportoviště, bazény a sauny

Sektor vnitřních sportovišť, bazénů a saun spolu s některými dalšími segmenty podnikání čelí nejdelšímu a nejtvrdšímu lockdownu ze všech oborů. Česká komora fitness odhaduje, že z původních 3 až 4 tis. firem a několika desítek tisíc živnostníků a dohodářů kvůli zákazům ukončí činnost až jedna čtvrtina z nich. Odhadované ztráty sektoru dosahují více než 5 mld. korun. Komora upozorňuje, že i po otevření provozoven budou většině provozovatelů ztráty dále narůstat, řada z nich totiž musí nejprve poskytnout služby, které byly vloni předplacené členy či permanentkami.

Sektor je ale stále uzavřen pandemickým zákonem a vláda dosud nestanovila datum, kdy bude otevřen. Podle podnikatelů je zákaz protiprávní. Soud se proto nyní zabývá žalobou, v níž Česká komora fitness požaduje zrušení zákazu. Po vládě požaduje, aby umožnila otevřít k 17. květnu podle Desatera pravidel bezpečného provozu fitness center. Komora upozorňuje, že čím déle bude sektor uzavřen, tím více bude přibývat onemocnění způsobených nedostatkem fyzické aktivity. Česká komora fitness odmítá vládní zákaz, vyzývá ji k dialogu o nastavení podmínek, za kterých by provozovny mohly být otevřeny již trvale.

 

Nákupní centra

Nákupní centra byla výrazně omezena vládními zákazy po dobu osmi měsíců, Asociace nákupních center vyčíslila škody na 80 mld. korun. Řadu insolvencí obchodníků připisují váhavému otevření podstatné části maloobchodu až k 10. květnu a také zrušení programu COVID Nájemné, další obchodníci jsou na pomyslné hraně přežití. Asociace upozorňuje, že bylo mnohokrát dokázáno, že nákupní centra jsou bezpečná, zodpovědná a pandemii nezhoršují.

 

Asociace případnou zvýšenou mobilitu lidí v nákupních centrech označuje v porovnání s otevřenými potravinovými obchody za zanedbatelnou. Otevření obchodů k 10. květnu považuje za pouhé politické rozhodnutí, které není založeno na zdravotnických informacích. Asociace věří, že vláda co nejdříve rozhodne o otevření zbývajících segmentů působících v nákupních střediscích jak z oblasti gastra, sportu či zábavy, neboť jsou připravené dodržovat přísná pravidla provozu i v nákupních centrech.

 

Kontakty pro novináře:

 

 • Asociace hotelů a restaurací, Václav Stárek, prezident AHR ČR, 602 765 632, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • Český gastronomický institut, Luboš Kastner, 724 617 696, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Česká barmanská asociace, PR zástupce CBA Michael Lapčík, 725 774 272, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Český svaz pivovarů a sladoven, Martin Opatrný: 602 252 405, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Asociace lanové dopravy, Adam Jarmar, sekretář ALDR, 773 511 051, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Česká komora fitness, prezidentka Jana Havrdová, 602 306 85, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Asociace nákupních center, Jaroslav Matyáš, 736 515 326, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • www.komora.cz

 

06 May 2021

Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na On-line webinář na podporu řemesel, který se uskuteční v pondělí 31. května 2021 od 14:00 do 15:00 hodin, formou videokonference.

Hospodářská komora ČR dbá na to, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Provádí registraci pravidel praxe Autorizovaných živnostenských společenstev, která zajišťují splnění nejnovějších požadavků vyjadřujících stav techniky, dodávek, služeb a výrobků. Současně s vytvořeným Modelem pro stanovení/kalkulaci předběžné „ceny kvalitní služby“ a vydanou Metodikou pro tvorbu pravidel osvědčování kvality členů AŽS poskytuje komplexní soubor produktů zabezpečující kvalitu podnikání svých členů.

Pozvánku s programem jednání naleznete v příloze.

Pro připojení k videokonferenci přes platformu MS TEAMS klikněte prosím na tento odkaz: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Svou účast prosím potvrďte do 26. května 2021 v odpovědi na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Zdroj: HK ČR

06 May 2021

Praha 5. května (ČTK) - Lidé v ČR loni za čepované pivo utratili o šest miliard korun méně, odhaduje studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kterou má ČTK k dispozici od Českého svazu pivovarů a sladoven. Do té autoři ale nezapočítávají tržby minipivovarů, částka tak může být ještě o desetinu vyšší. Suma také nezahrnuje ztráty v době, kdy mohly být loni restaurace otevřené.

Na druhou stranu ale ztráty pivovarů nebudou tak vysoké, protože studie se zabývá segmentem tzv. on-trade, tedy prodejem čepovaného piva, přičemž pivovarům vzrostly loni prodeje baleného piva v plechovkách a lahvích, tzv. off-trade prodej.

"Ještě v roce 2019 dosahoval poměr mezi výstavem piva v segmentu on-trade a off-trade 35 procent k 65 procentům. Pandemická bezpečnostní opatření, omezení provozu restaurací a také pokles exportu českého piva v loňském roce výrazně omezily konzumaci piva v barech a restauracích, kde podíl na celkové spotřebě poklesl z 35 procent na 26 procent," informuje CETA.

Největší výpadky prodeje v restauracích byly v dubnu, kdy šlo o o meziroční propad o 81 procent, a v listopadu, kdy šlo o 89 procent. Za celý loňský rok klesly meziročně prodeje piva v restauracích v průměru o 31 procent, uvedl analytik CETA Michael Fanta. Nejlépe se pak pivo v restauracích prodávalo v červenci a v srpnu.

Podle analýzy tvoří čepované pivo zhruba třetinu tržeb restauračních zařízení, ztráty v celém restauračním segmentu tak budou násobně vyšší.

Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva, meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů, tedy 14 velkých piv, na 135 litrů, a byla tak nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, uvedli již dříve zástupci svazu.

Předloni byla výroba rekordní, činila 21,6 milionu hektolitrů. "Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně," uvedl předseda svazu František Šámal.

drh mal

06 May 2021

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

„V ochraně životního prostředí potřebujeme další výzkum v celé řadě tematických oblastí. Nejen v ochraně půdy a vůbec přírody a krajiny, ale i v takzvané technické ochraně prostředí. Stále větší pozornost věnujeme i společenskovědním aspektům. Zajímá nás například hodnocení příspěvku různých veřejných výdajů na dosahování cílů udržitelného rozvoje nebo pojištění environmentálních rizik zejména ve spojitosti s dopady změny klimatu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pátá veřejná soutěž programu Prostředí pro život je otevřena pro podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace na změnu klimatu, tak na omezování příspěvku ke změně klimatu (mitigace).

Výstupy programu mají pomáhat nejen samotnému ministerstvu, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni. V minulosti získal podporu například projekt, který pomáhá snížit množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu a také jeho opětovné využití. Další výzkum se zaměřil na praktické možnosti, jak snížit negativní dopady intenzivního zemědělství na včely a čmeláky jako opylovače. Jiný projekt se zase zabýval dopadem možných daní a poplatků na snižování emisí ze silniční dopravy do roku 2030.

Do veřejné soutěže se mohou hlásit jednotliví uchazeči nebo jejich konsorcia. Nemusejí to být jen výzkumné organizace, ale i podniky a neziskové organizace. Důležité je doložit, že výsledky projektu bude některý orgán veřejné správy, případně správce veřejného majetku využívat ve své konkrétní činnosti ve prospěch životního prostředí.

„Výzkum, vývoj a inovace jsou důležité nástroje ochrany životního prostředí, proto se snažíme získat další prostředky do programu Prostředí pro život nejen ze státního rozpočtu, ale například i z evropského Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky,“ připomíná Jan Kříž, který řídí sekci fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Zájemci o podporu se mohou hlásit s návrhy výzkumných projektů až do 30. června 2021, a to prostřednictví informačního systému ISTA. Zadávací dokumentace včetně formálních náležitostí je zveřejněna na webu TA ČR.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autor: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210506-Program-Prostredi-pro-zivot-nabizi-150-milionu-korun-na-vyzkum-sucha-a-zmeny-klimatu

06 May 2021

SP ČR se už od počátku pandemie COVID-19 způsobené tzv. novým koronavirem SARS-CoV-2 aktivně zapojuje do boje s touto nemocí. Naši členové již od jara loňského roku dobrovolně a na vlastní náklady přijímali řadu opatření, aby zajistili nejen fungování svých firem a provozů, ale především ochránili zdraví svých zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob. V této souvislosti dlouhodobě řešíme otázky spojené zejména s testováním a očkováním.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto zaslal vládě, hejtmanům a primátorovi hl. města Prahy dopis, ve kterém vyzývá vládu, aby:

 1. zjednodušila a zrychlila administrativu spojenou se zřizováním očkovacích míst,
 2. v momentě, kdy se bude otevírat očkování pro lidi ve věku pod 55 let, zpřístupnila vakcíny všem od 18 do 55 let,
 3. zajistila pro firmy dostatek vakcín a vyřešila jejich distribuci,
 4. jasně deklarovala, na jak dlouho se povinné testování ve firmách ještě plánuje,
 5. upravila seznam testů (nikoliv dostributorů), které splňují státem dané podmínky,
 6. vyjasnila, jak jsme na tom v České republice s dostupností a kapacitami PCR testování pro případné masivní využití PCR testování ve firmách,
 7. uznala testy provedené ve firmách a školách jako "vstupenku" pro využití již otevřených služeb.

Kompletní znění dopisu čtěte zde.

Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Link: https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/14562-vyzva-vlade-k-testovani-a-ockovani-ve-firmach

06 May 2021

Japonské společnosti vyvíjejí jedlé obaly na potraviny a nápoje, aby snížily množství plastového odpadu, plnily stále přísnější požadavky vyplývajících z vládních předpisů a zároveň přitahovaly spotřebitele zajímající se o ochranu životního prostředí.

Asahi Group Holdings, japonský výrobce nápojů, vyvinul společně s výrobcem cukrovinek Marušige Seika šálek, který připomíná zmrzlinový kornout. Vyroben je z bramborového škrobu a pečen při vysoké teplotě, aby ztvrdl. Šálek dostal svůj název „mogu – cup“ podle japonského slova mogu, znamenající žvýkání. Po nalití tekutiny do pohárku zůstane pevný přibližně hodinu. Využít se dá i při servírování pokrmů jako jsou polévky nebo japonské kari. Pohárek se dodává ve čtyřech příchutích: krevetovo-rýžový krekr, čokoláda, oříšky a bez příchutě. Prodejní cena deseti šálků o objemu 100 ml vychází v přepočtu přibližně na 240 Kč. Asahi prodává pohárky restauracím i přímo spotřebitelům pro použití doma.

Impulzem pro vývoj nových jedlých obalů bylo zpřísnění předpisů týkající se jednorázových plastových obalů v Evropě a v Asii. Zájem o nové obaly vzrostl také poté, co v Japonsku oblíbený kavárenský řetězec Starbucks v roce 2018 oznámil, že ruší plastová brčka.

Společnost Marušige Seia, která vyrábí kornouty na zmrzlinu a křupavé oplatky, také vynalezla své vlastní jedlé produkty, jako jsou hůlky vyrobené z byliny sítiny rozkladité. Jedná se o sytě zelenou rostlinu rostoucí v mokřadech a hojně používanou při výrobě tradičních japonských podlahových rohoží tatami.

Také malé provozovny se snaží přilákat zákazníky svými ekologickými obaly. V Ósace se již několik let prodává v sítí kaváren RJ – espresso káva v šálku vyrobeném ze sušenek, který vzbudil velký ohlas na sociálních sítích v Japonsku, Jižní Koreji, Číně a na Tchaj-wanu a jeho obliba stoupá právě kvůli rostoucímu zájmu o životní prostředí. Sušenkové hrnečky využívají i velké korporace v rámci svých kampaní na zvyšování povědomí o životním prostředí. Například německá automobilka Mercedes – Benz vlastní kavárny v Tokiu a Ósace. U příležitosti uvedení svých elektrických vozidel na japonský trh, začala nabízet zákazníkům v rámci testovacích jízd kávu podávanou právě v pohárcích vyrobených ze sušenek.

Zpracovala:
Irena Leopoldová
zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR v Tokiu
Mobil: ČR: +420 773 743 880, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autor: MZe ČR

Link: Japonské firmy vyvíjejí jedlé obaly (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

06 May 2021

Vláda Spojeného království zveřejnila na konci prosince 2021 aktualizovaný popis podmínek fungování obchodu na hranicích mezi EU a UK z pohledu britské strany, které jsou v platnosti od 1. ledna 2021. Od tohoto data je ve vzájemném obchodu mezi EU a UK zavedeno celní řízení (registrace, celní dokumenty, certifikáty, dokládání původu zboží apod.) a postupně také specifické požadavky a kontroly určitého, především zemědělského, zboží vyváženého z EU do UK (požadavky UK).

Materiál The Border with the EU – Importing and Exporting goods byl aktualizován v březnu 2021. Rovněž byly zveřejněny případové studie vývozu a dovozu zboží z/do UK. Aktuální podobu materiálu a případové studie je možné nalézt zde (v angličtině). Upozorňujeme, že materiál může být ze strany UK i nadále aktualizován.

V materiálu jsou popsány základní požadavky a změny při dovozu a vývozu zboží z a do EU. Byla zohledněna Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK, kterou se podařilo uzavřít v prosinci 2020. V přílohách materiálu jsou také zmíněny požadavky na různé druhy přepravy zboží apod.

Zboží je pro účely dovozu z EU do UK rozděleno na:
1. tzv. nekontrolované zboží (např. textil, elektronika)
2. kontrolované zboží dle přílohy C materiálu (např. alkohol, tabák a biopaliva) a
3. ostatní kontrolované zboží (např. zemědělské a potravinářské komodity, které podléhají SPS kontrolám, léčiva atd.).

1) U nekontrolovaného zboží je mimo jiné možné odložit podání celního prohlášení až o šest měsíců (a to až do 31. 12. 2021). Pro možnost využití této varianty je však nezbytné, aby vývozci a dovozci splnili k tomu stanovené podmínky.

2) U kontrolovaného zboží dle přílohy C materiálu se uplatňují požadavky od 1. ledna 2021.

3) U ostatního kontrolovaného zboží byly zavedeny čtyři fáze, a to v termínech od 1. ledna, 1. října 2021, 1. ledna a 1. března 2022, ve kterých jsou a budou pro stanovené produkty postupně zaváděny specifické požadavky.

V přiložené tabulce uvádíme indikativní výčet komodit se vztahem k zemědělství a potravinářství a specifických požadavků UK při jejich dovozu z EU do UK v jednotlivých fázích.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti nových opatření a povinností je potřeba konkrétní požadavky nebo opatření ke každé komoditě ověřit dle KN kódu a vlastností výrobku v aktuální podobě materiálu na odkazu výše nebo u celní správy UK/EU.

Na základě změn, ke kterým došlo od 1. ledna 2021, je potřeba, aby obchodní subjekty sledovaly aktuální situaci a konzultovaly ji, pokud možno, se svými britskými partnery. Je třeba počítat s tím, že se změny týkají celé řady oblastí včetně přepravy zboží, DPH, pohybu osob, nutnosti registrace u celní správy (EU i UK) atd.

S využitím materiálu The Border with the EU dne 35. 2021 zpracoval Ing. Roman Blinka, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství. Kontakt pro dotazy: 221 812 758This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

06 May 2021

Vydávat stanoviska k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v záležitosti bránění šíření onemocnění Covid-19 je oprávněno přednostně Ministerstvo zdravotnictví.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví následující:

Výkon rybářského práva a práva myslivosti není omezen. Společný lov zvěře a například výlov rybníka omezen není. Pořádat rybářské závody nelze.

Omezena je spolková činnost, kterou je možné provádět za podmínek stanovených shora uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy spolková činnost je povolena s účastí ve stejný čas max. 2 osob.

Podle bodu 1/19 je možné konat zasedání orgánů právnických osob (včetně spolků) podle pravidel v tomto bodu uvedených.

V případě zkoušek podle zákona o rybářství a podle zákona o myslivosti platí následující:

Na základě části I. bodu 4) písm. e) shora uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží, zkouška z myslivosti, zkouška pro myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky a to za dodržení stanovených pravidel, kdy zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a dalších max. 3 osob z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti, je nejvýše 13 osob).

Při provádění výše uvedených činností je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření.

Apelujeme na všechny, aby zvážili za současné situace provádění těchto činností. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě příslušnou hygienickou stanici.

Zdroj: MZe ČR

Link: Stanovisko Ministerstva zemědělství k aktuálním omezením v oblasti myslivosti a rybářství (eAGRI)

05 May 2021

Odborná konference „Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě“Odborná konference „Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě“

pořádají Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno a Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v rámci řešení projektu QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě:vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy (Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ).

Konference se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams v úterý 25. května 2021.

Pozvánka zde.

05 May 2021

Preferovat kvalitní potraviny plné živin je jednoznačně dobrým trendem. Co se ovšem dělo ještě předtím, než jste si mohli pochutnat na lahodném sýru z kravského mléka nebo třeba na čerstvých vejcích? Určitě vás napadlo, že se muselo nějak pečovat o hospodářská zvířata i rostliny, které nám své vzácné plody poskytují. Ačkoliv na tuto problematiku existují směrnice, každá země to má trochu jinak. Jak jsme na tom u nás?

„Welfare zvířat představuje dlouhodobou prioritu dozorové činnosti Státní veterinární správy (SVS). V roce 2020 provedla SVS v této oblasti více než 6800 kontrol. Procento zjištěných závad mírně meziročně kleslo. Zatímco u hospodářských zvířat z 22 % na 19 %, u zájmových zvířat z 32 % na 30 %. Nejčastějšími nedostatky byly zejména nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení či nezabezpečení zvířete proti úniku či opuštění zvířete,“ dodává tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jak se u nás zlepšují podmínky chovu hospodářských zvířat, uveďme si konkrétní příklad s nosnicemi.

„Ke konci loňského roku dosáhl počet nosnic chovaných v podlahových systémech téměř 35 %. Meziročně vzrostl o 11 %. V roce 2019 jich bylo 24 %, v roce 2018 necelých 16 %. Tento trend se bude i nadále zrychlovat. Navíc se v posledních 2 letech chovatelé nosnic přizpůsobují schválenému zákazu nosnic v obohacených klecových chovech, který bude v ČR platit od roku 2027,“ objasňuje Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie, z. s.

Pozitivní trend můžeme sledovat i v péči o půdu a rostliny. Množství chemických přípravků na ochranu rostlin stále klesá. Zemědělci navíc stále více používají alternativní přípravky šetrnější k přírodě a k životnímu prostředí. V používání pesticidů je Česká republika pod průměrem Evropské unie. Ostatní členské státy vykazují spotřebu až několikanásobně vyšší. 

05 May 2021

Evropská komise zveřejnila dne 27/04/2021 novou studii zaměřenou na uhlíkové zemědělství, na možnosti jeho nastavení a jeho implementace. Studie probíhala v letech 2018 – 2020. Ze závěrů studie vyplývá, že uhlíkové zemědělství může být jednou z odpovědí na problematiku přizpůsobení se změně klimatu. Evropská komise proto plánuje na zveřejnění studie navázat i další iniciativou s cílem podpořit rozvoj uhlíkového zemědělství, ta by měla být zahájena ještě do konce roku 2021. Zatím nebylo potvrzeno, jakou podobu bude nová iniciativa mít, iniciativa by ale měla podpořit řadu akčních, na výkonnost zaměřených, a „hybridních“ lokálních a regionálních pilotních projektů. Akční projekty by využívaly uhlíkové kredity v souvislosti s činností zemědělců, schémata zaměřená na výsledky by zemědělcům vyplácela podpory podle jejich výkonu, a hybridní schémata by byla kombinací těchto dvou. Podle Evropské komise zatím nebyl v plném rozsahu využit potenciál uhlíkového zemědělství, bude potřeba i dodatečných investic a zdrojů pro vývojáře uhlíkového zemědělství i pro zemědělce samotné. Studie navrhuje posílit podporu pro zemědělskou komunitu na posílené využívání a rozvoj uhlíkového zemědělství z finančních zdrojů SZP. Evropská komise zorganizuje dne 25/05/2021 seminář, který by měl členským státům pomoci navrhnout schémata uhlíkového zemědělství. Více informací zde.

05 May 2021

Publikováno: 4. 5. 2021

 • Celkem 405 tun potravin je v porovnání s předkrizovým obdobím téměř dvojnásobný objem
 • Koronavirová epidemie způsobila výrazný nárůst osob, které se ocitly v tíživé životní situaci

Praha 4. května 2021 – Jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin je definitivně u konce. V neděli 2. května skončila možnost darování v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Celkem se tak včetně sobotní akce 24. dubna podařilo vybrat 405 tun potravin a 45 tun drogistického zboží.

„Letošní jarní Sbírku potravin považujeme za mimořádně úspěšnou. Díky většímu zapojení on-line obchodních sítí se možnost účasti opět zvýšila a množství vybraných potravin bylo výrazně vyšší. Těší nás zájem o Sbírku potravin jako transparentní akci, která pomůže desítkám tisíc lidí lépe žít. Velmi důležité je také poděkovat za potravinové dary, které přišly od obchodních řetězců i on-line obchodů samotných a díky nimž se množství vybraných produktů ještě navýšilo,“ uvedla Veronika Láchová, výkonná ředitelka České federace potravinových bank, a dodala: „Důležitým novým prostorem pro darování se stávají on-line obchody s potravinami. Již v loňském roce se díky nim zapojilo mnohem více dárců. Všem, kteří darovali, děkujeme za to, že ani v náročné době nezapomínají pomáhat.“

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá celou Českou republiku. Darované zboží se z prodejen nebo z on-line obchodů dostane do regionálních skladů potravinových bank a následně z nich za pomoci místních neziskových organizací přímo k cílovým osobám. Největší upotřebení naleznou konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

„Všem zaměstnancům obchodních řetězců náleží obrovské poděkování za bezchybné zvládnutí aktuálního kola Sbírky potravin. Češi opět prokázali, že umějí a chtějí pomáhat spoluobčanům v tíživé životní situaci. V porovnání s jarem 2019 je letošní výsledek, pokud jde o vysbírané potraviny a drogistické zboží, téměř dvojnásobný. Sbírka potravin přitom patří do širšího kontextu tématu plýtvání potravin, který společně s obchodními řetězci aktivně rozvíjíme,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, PennyMarket,Tesco Stores a obě významné sítě drogerií – dm drogerie markt a ROSSMANN. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Loňské jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Záštitu nad její realizací převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Další informace:

Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.

 

Kontakt pro média:

Sbírka potravin

Miroslav Dinga

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 736 683 642

www.sbirkapotravin.cz

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí:

 • Organizátoři: Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR
 • Obchodní řetězce: Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Rohlik.cz, ROSSMANN, Tesco Stores
 • Logistický partner: Raben Logistics Czech
 • Třetí sektor: Asociace společenské odpovědnosti, Armáda spásy, Charita Česká republika, NADĚJE a Slezská diakonie
Zdroj: SOCR ČR a PB
 

KE STAŽENÍ

TZ_Sbírka potravin_jaro21_výsledky_komplet.pdf PDF 206.60 KB

Zdroj: SOCR ČR

Link: TZ SOCR ČR a PB: Jarní Sbírka potravin potvrdila trend: Češi jsou solidárním národem a dokážou reagovat na volání o pomoc | SOCR.cz

04 May 2021

Symposium se bude konat on-line v termínu 24.-26. května 2021.

Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Výzkumným ústavem potravinářským Praha si Vás dovolují pozvat na on-line Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin s blokem zvaných přednášek na téma

Potraviny a jejich příspěvek ke zdravému životnímu stylu

Vyzvanou přednášku na téma Probiotika a prebiotika ve výživě člověka má prof. Eva Vlková, předsedkyně Společnosti pro probiotika a prebiotika.

Symposium je určeno zejména pro pracovníky potravinářských, zemědělských a navazujících oborů z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, výrobní praxe a obchodních společností.
Program je orientován na trendy a novinky ze světa chemie a analýzy potravin a potravinářských surovin, výživy, potravinářských technologií, legislativy a kontroly jakosti.
Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

 • INFO: www.czechfoodchem.cz
 • KONTAKT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: ČZU

Link: https://www.af.czu.cz/cs/r-7181-aktuality-fappz/potraviny-a-jejich-prispevek-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu.html

04 May 2021

Inspektoři Státní veterinární správy ze Středočeského kraje při společné kontrole s celníky odhalili na Pražském okruhu nedaleko Jesenice ve Středočeském kraji dodávku převážející v nevhodných podmínkách více než 80 kilogramů ryb a mořských plodů.

Potraviny živočišného původu byly dvěma osobami vietnamské národnosti přepravovány za nevyhovující teploty a na první pohled vykazovaly znaky opětovného zamražení a rozmražení. K přepravovanému zboží navíc nebyly předloženy žádné doklady o jeho původu. Z popsaných důvodů znehodnotili veterinární inspektoři potraviny obarvením a nařídili přepravci jejich neškodné odstranění. S dotyčným bude zahájeno správní řízení. Za výše popsaná porušení zákona o potravinách  může být uložena pokuta ve výši až jednoho milionu Kč.

Autor: SVS ČR
Link: https://www.svscr.cz/dodavka-prepravovala-v-nevhodnych-podminkach-pres-80-kg-ryb-a-morskych-plodu/

04 May 2021

V úterý 27. 4. pořádala Agrární komora ČR webinář s názvem Zelená dohoda - ambice versus realita. Záštity se ujal europoslanec Martin Hlaváček. Záznam z debaty můžete zhlédnout na TV Zemědělec. Vzhledem k celosvětovému výpadku MS Teams došlo ke změnám v pořadí řečníků. Odkaz na záznam vysílání TV Zemědělec.

Řečníci a názvy jejch prezentací
Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR: Výzvy a problémy českého zemědělství ve vztahu k plnění požadavků Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu - prezentace ke stažení


Maroš Ivanič, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture: Dopady Stratégie EU „z farmy na stôl“ na hospodárstvo a potravinovú bezpečnost - prezentace ke stažení


Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství České republiky: Plnění ambicí Evropské zelené dohody prostřednictvím Společné zemědělské politiky EU - prezentace ke stažení


Miroslav Koberna, Potravinářská komora ČR: Prioritní témata pro potravinářský průmysl v kontextu Green Deal - prezentace ke stažení


Miluše Dvoržáková, Česká asociace ochrany rostlin: "Green Deal" - rozhodnutí, které ovlivní vývoj zemědělství na několik dekád - prezentace ke stažení


Ladislav Novák, Česká technologická platforma SUSCHEM CZ: Evropská zelená politika "Green Deal" - nejrozsáhlejší soubor agend za dobu existence EU - prezentace ke stažení


Andrea Pondělíčková, Lesnicko-dřevařská komora ČR: Lesy budou hrát v boji za klimatickou neutralitu zásadní roli - prezentace ke stažení

Autor: Agrární komora ČR

Link: http://www.akcr.cz/txt/webinar-agrarni-komory-cr-s-nazvem-zelena-dohoda-ambice-versus-realita