08 July 2021

Téma vyššího zdanění sladkých nápojů je v Rusku aktuální již po několikáté. Aktuálně jsou posuzovány dvě varianty – zavedení procentní daně („akcízu“) z ceny nápoje nebo daně odvíjející se od množství obsaženého cukru. Jedná se o iniciativu ruské vlády, kterou ale příliš nepodporuje ministerstvo zemědělství ani výrobci nápojů.

Ruská vláda si od případného opatření slibuje zvýšení příjmů do rozpočtu v hodnotě 10-20 miliard rublů, což může být jedním z hlavních motivačních faktorů. Zároveň je tato iniciativa odůvodňována ochranou zdraví obyvatel.

Ministerstvo zemědělství RF oponuje a obává se negativního vlivu na celý trh. Zavedení daně a snížení spotřeby by ovlivnilo nejen samotné výrobce, ale také trh cukru. Dále pak hrozí, že regulace pomůže k růstu výroby na nelegálním trhu. Samotní výrobci argumentují, že zavedení vyšší daně na sladké nápoje se neosvědčilo ani v zahraničí, jelikož země, kde takové opatření bylo zavedeno, došlo po nějaké době k jeho zrušení. To se týká např. Finska, Norska či Dánska. Nyní budou probíhat analýzy a jednání, na základě kterých se Rusku následně rozhodne o případné regulaci trhu sladkých nápojů.

Rusko se potýká s další vlnou pandemie

Posledních několik týdnů rostou počty nakažených Covid-19. Nejhorší je situace v Moskvě, ale problematické jsou i další regiony, situace je ovlivněna především šířením nových mutací. Denní přírůstek nakažených k 1. červenci byl 23 543 za celé Rusko a z toho 7 597 v Moskvě. Vedení Moskvy а řady dalších ruských regionů opět zavedlo některá omezující opatření. Byly uzavřeny foodcourty a dětská centra v obchodních domech, restaurace nemohou po 23 hod. přijímat hosty, jsou rušeny akce s velkým množstvím účastníků atp. Zároveň bylo zavedeno povinné očkování pro osoby starší šedesáti let, úředníky a pracovníky v některých službách (např. v kosmetických službách, dopravě, stravování a další).

Hranice Ruska jsou od března 2020 pro cizince až na výjimky stále uzavřené, mezinárodní linky jsou realizovány v omezeném režimu.

Pro další informace ohledně agrární spolupráce kontaktujte zemědělskou diplomatku N. Hruškovou (+420 702 169 426, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/rusko-zvazuje-zavedeni-specialni-dane-u.html

08 July 2021

Více než 700 přijatých žádostí v dotační výši přes jednu miliardu korun, taková je bilance právě ukončené tříleté dotační výzvy na budování a regeneraci zdrojů pitné vody. Obce, které si nestihly žádost vyřídit, budou mít další možnost v září. Ministerstvo životního prostředí v aktuálně zveřejněném tříletém rámci Národního programu Životní prostředí vyčlenilo na pokračování těchto oblíbených dotací dalších 450 milionů korun.

Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mohli o dotace kontinuálně žádat od května 2018 do konce června letošního roku. V pořadí šlo již o druhou výzvu, díky níž mohli starostové zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro své občany. Pro velký zájem se alokace výzvy musela dvakrát navyšovat. Celkem na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo 709 žádostí v objemu 1,1 miliardy korun.

„Jsme si vědomi toho, že i obce, které mají v této chvíli pitné vody dostatek, se mohou během letních měsíců nenadále ocitnout ‚na suchu‘ a tudíž budou muset urychleně řešit posílení stávajícího zdroje pitné vody nebo vybudování zdroje nového. Proto jsme všechny došlé projekty průběžně schvalovali a do 556 obcí už jsme k dnešnímu dni reálně poslali přes 800 milionů korun. V reálu to znamená, že dalších 400 tisíc lidí získá přístup ke kvalitní pitné vodě,“ vypočítává přínosy ministr Brabec.

Mezi úspěšné žadatele se zařadila například obec Žižkovo Pole, ve které prostředky využili na novou vrtanou studnu a novou šachtovou studnu. V Radostíně zase napojili stávající průzkumný vrt na vodovodní řad obce, díky čemuž zajistili pro své obyvatele dostatek pitné vody i pro suché letní měsíce. Průzkumný vrt vystrojili a na vodárenskou soustavu obce napojili i Lučice a dotaci na studny či vrty získaly rovněž obce Vepříkov nebo Vilémovice na Havlíčkobrodsku. „Obecně největší zájem byl o dotace na vybudování nových zdrojů vody, kde přispíváme částkou až 3 miliony korun,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Boj se suchem a zajištění dodávek kvalitní pitné vody pro obyvatele zůstává i nadále prioritou rezortu. „V tříletém plánu Národního programu Životní prostředí jsme na boj se suchem a klimatickou změnou vyčlenili dalších 759 milionů a z toho téměř dvě třetiny pošleme právě na posílení zdrojů pitné vody. V pořadí už třetí výzvu plánujeme spustit v průběhu září,“ říká ministr Richard Brabec.

Tříletý dotační plán nabídne obcím 3 miliardy korun

Vedle dotací na zdroje pitné vody vypíše rezort pro zejména menší obce v následujících třech letech celou řadu dalších dotačních výzev, které jim pomohou řešit problémy, se kterými se často potýkají. Ještě letos se tak obce dočkají například nových dotací na vybudování domovních čistíren odpadních vod, intenzivně připravovány jsou i výzvy na komunitní výsadbu stromů, na odstranění nepovolených skládek i podporu obcí v národních parcích. Na rok 2022 se plánují dotace na environmentální vzdělávání, ozdravné pobyty ad.

„Plán počítá s vyhlášením celkem 22 dotačních výzev a žadatelé si budou moci sáhnout na finance v objemu přes tři miliardy korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a u některých výzev dojde k následnému posílení alokace z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Dokonce roku 2021 počítáme s vyhlášením celkem 13 výzev,“ informuje Petr Valdman.

„Tento de facto dotační jízdní řád pro období 2021-2023 vznikl proto, aby žadatelé, zejména obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Dopředu tak vědí, kdy co budeme podporovat a kolik na to půjde peněz. Stanovili jsme si priority na následující tři roky. Jsou to především boj se suchem a zajištění dostatku kvalitní vody a zdravější život v obcích. Při plánování jsme vycházeli nejen ze Státní politiky životního prostředí ČR, ale také z aktuálních potřeb obcí a měst. Objeví-li se nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než jsou v rámci uvedeny, jsme připraveni ho aktualizovat," uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2021–2023

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2490

Harmonogram výzev 2021–2023

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2489

Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 396
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_2021_08%20_07_dotacenazdrojepitnevody

08 July 2021

Paříž/Moskva 8 . července (ČTK) - Francouzští výrobci šampaňského brojí proti novému ruskému zákonu, který nutí zahraniční výrobce přidávat na lahve šampaňského označení "šumivé víno", a vyzvali k zastavení vývozu nápoje do Ruska. Francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie v úterním rozhovoru s rozhlasovou stanicí Sud Radio konstatoval, že šampaňské je název, který se může používat pro šumivá vína z oblasti Champagne ve Francii, ačkoli se jiné země občas pokoušely toto označení prohlásit za své.

Ruský zákon, který v pátek podepsal ruský prezident Vladimir Putin, vyžaduje, aby všichni zahraniční výrobci šumivého vína svůj výrobek na zadní straně láhve označovali jako šumivé víno. Výrobci ruského šumivého vína mohou nadále používat termín šampaňské.

Sdružení Comité interprofessionnel du vin de Champagne v pondělí vyzvalo své členy, aby pozastavili dodávky do Ruska. Název, jež šampaňské odvozuje od stejnojmenného regionu, má podle něj právní ochranu ve 120 zemích.

Společnost Moët Hennessy se ruskému zákonu podvolí. Jeho šampaňská budou mít brzy na lahvích směřujících do Ruska označení "šumivé víno". Legislativní změna, která vyžaduje na etiketě popis "šumivé víno" způsobí "velmi dočasné pozastavení dodávek", aby se přizpůsobily z logistického a regulačního hlediska, uvedla společnost Moët Hennessy, která je divizí luxusní skupiny LVMH. Jakmile se etikety upraví, dodávky se obnoví.

lsk krn

07 July 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na pátou výroční konferenci Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční dne 15. září 2021 od 9:30 hodin v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice.

Záštitu nad konáním konference převzali:

ministr zemědělství,

ministr zdravotnictví,

a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR.

 

Program konference a doprovodné informace jsou součástí přílohy. *

Registrace nutná. Účast není zpoplatněna.

Svoji účast můžete potvrdit už nyní na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 10. září 2021.

 

 

 

*Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivé epidemické situace proběhne konference online.

Těšíme se na Vaši účast! Uvidíme se v září…

Pozvánka

Program

 

07 July 2021

Komise spolu se zúčastněnými stranami z potravinářského průmyslu oficiálně představila kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství. Jedná se o jeden z dalších počinů v rámci její strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Kodex je důležitou součástí úsilí EU o zvýšení dosažitelnosti a cenové dostupnosti zdravých a udržitelných potravin, které pomáhají snižovat naši celkovou environmentální stopu. Na jeho vytvoření se vedle útvarů Evropské komise spolupodílely podniky a sdružení z EU a aktivně se zapojily a přispěly k němu také další zúčastněné strany, jako třeba různé mezinárodní a nevládní organizace, odborové svazy a obchodní sdružení. Sdružení a podniky z potravinářského průmyslu se podpisem tohoto kodexu zavazují k tomu, že urychlí svůj příspěvek k udržitelné transformaci. Svými přísliby stvrzují cíle stanovené v kodexu a jsou inspirací pro další společnosti z odvětví, aby se připojily.

Kodex zahrnuje dvě úrovně závazků:

 • Sdružení EU: Soubor sedmi cílů s vytyčenými plány a orientačními činnostmi, jež se týkají opatření na podporu přechodu ke zdravým a udržitelným spotřebním vzorcům. Prostřednictvím těchto cílů má dojít ke zlepšení dopadu sektorů zpracování potravin, maloobchodu s potravinami a stravovacích služeb na udržitelnost a ke zlepšení udržitelnosti potravinových hodnotových řetězců ve vztahu k prvovýrobcům a dalším aktérům v řetězci. Sdružení by měla každoročně podávat zprávy o dosaženém pokroku.
 • Podniky: Rámec pro průkopnické podniky zahrnující ambiciózní závazky s měřitelnými výsledky pro širokou škálu oblastí – od dobrých životních podmínek zvířat přes snižování obsahu cukru v potravinách až po snižování emisí skleníkových plynů – v celé škále jejich produktů. Společnosti každoročně předloží shrnutí své zprávy o udržitelnosti, čímž podají zprávu o dosaženém pokroku.

V den svého oficiálního představení měl kodex již 65 podpisů od prvních průkopnických společností a sdružení (26 výrobců potravin, čtrnácti maloobchodníků s potravinami, jednoho podniku z odvětví stravování a 24 sdružení; odkaz na úplný seznam signatářských společností).

Ke kodexu chování, který je vnímán jako řešení zcela měnící celou situaci v potravinářství, by se ideálně měly připojit další evropské podniky a sdružení z odvětví. Jeho přístup založený na mnohostranném dialogu může sloužit jako vzor pro globální transformaci.

Kodex stojí na začátku dynamického procesu a jeho správa a řízení přinášejí nástroje pro spolupráci mezi všemi dotčenými subjekty s cílem tvořit nové a ambicióznější závazky a partnerství a stimulovat interakci a výměnu.

V průběhu tohoto roku plánuje Komise předložit kodex na summitu OSN o potravinových systémech.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Musíme zajistit udržitelnost našeho potravinového systému a musíme to učinit brzy. Musíme snížit emise skleníkových plynů a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v souvislosti s produkcí potravin a vytvořit potravinový systém, který usnadní výběr zdravého a udržitelného stravování. Řešení těchto environmentálních, zdravotních a sociálních výzev v našem potravinovém systému vyžaduje spolupráci v rámci celého potravinového řetězce a jsem povzbuzen ambicemi zúčastněných stran, které již podepsaly kodex chování EU.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová k tomu dodala: „Dnes představujeme jeden z prvních výstupů našeho konání v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ na cestě ke zdravému potravinovému systému šetrnému k životnímu prostředí. Pro úspěšný přechod k udržitelným potravinovým systémům je nezbytná úzká spolupráce mezi všemi aktéry. Kodex chování EU tuto spolupráci usnadní, přičemž bude vycházet ze závazků, které již potravinářský průmysl učinil, a bude podporovat ambicióznější opatření. Evropský potravinářský průmysl je již dnes proslulý kvalitou a bezpečností svých produktů. Brzy by se rovněž měl stát zlatým standardem udržitelnosti.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, v této souvislosti uvedl:  „Kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství je významným krokem vpřed v zemědělsko-potravinářském ekosystému. K dosažení udržitelné transformace našich potravinových systémů a zvýšení jejich odolnosti je důležitý každý dobrovolný závazek. Na této ambiciózní cestě, na kterou se vydáváme, je Komise odhodlána mobilizovat své nástroje podpory, zejména pak pro malé a střední podniky, které jsou páteří zemědělsko-potravinářského ekosystému.“

Tato slova doplnil ještě komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius„Potravinářské společnosti, které myslí na budoucnost, ví, že zdravá půda a zdravé ekosystémy mají pro jejich podnikání a pro odolnost našich potravinových systémů zásadní význam. Udržitelné potravinové systémy jsou rovněž naprosto zásadní pro splnění našich cílů v oblasti klimatu a životního prostředí, jako je vykročení na cestu k obnově evropské a celosvětové biologické rozmanitosti. Jsem proto potěšen, že potravinářský průmysl podniká prostřednictvím tohoto kodexu rozhodující krok směrem k udržitelné budoucnosti jak pro své fungování, tak i pro naši planetu.“

Souvislosti

Dne 26. ledna 2021 Komise podnítila diskuse mezi širokou škálou zúčastněných stran z potravinářského průmyslu s cílem vypracovat kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky. Kodex je jednou z prvních iniciativ, které mají být realizovány v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je nedílnou součástí Zelené dohody pro Evropu. Stanoví dlouhodobou strategickou vizi k přeměně způsobu, jakým vyrábíme, distribuujeme a konzumujeme potraviny. Kodex bere v potaz všechny hlavní aspekty udržitelnosti potravinových systémů a odráží cíle a ambice strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu.

Komise řídí několik dobrovolných iniciativ zavedených nebo připravovaných na podporu ekologické transformace, které usilují o to, aby se ke spotřebitelům v EU dostávaly na trh udržitelné produkty a rovněž aby se k nim dostávaly lepší informace, které jim mohou pomoci činit informovaná rozhodnutí. S ohledem na klíčovou úlohu aktérů, kteří stojí ve středu potravinového řetězce (výroba potravin, maloobchod s potravinami a stravovací služby), pro odvětví na začátku a na konci tohoto řetězce, je nezbytné doplnit legislativní návrhy o dobrovolné, neregulační iniciativy určené pro průkopnické podniky z odvětví, které jsou odhodlány podporovat ekologickou transformaci. Komise bude závazky monitorovat a v případě malého pokroku zváží legislativní opatření, jak je uvedeno ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Mezi další takové neregulační iniciativy patří:

Iniciativa „závazek týkající se zelené spotřeby“ (Green Consumption Pledge) | Evropská komise (europa.eu)

Akční plán pro nulové znečištění

Maloobchodní fórum pro udržitelnost (nově součástí akčního plánu EU pro oběhové hospodářství)

Zelená a digitální koalice EU (EU Green Digital Coalition)

Pakt EU o klimaticky neutrálních datech (EU Climate Neutral Data Centre Pact)

Další informace

Otázky a odpovědi

Zelená dohoda pro Evropu

Od zemědělce ke spotřebiteli  

Verze pro tisk (PDF)

Kontakt pro tisk

 • Stefan DE KEERSMAECKER

  Telefon
  +32 2 298 46 80
  E-mail
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Darragh CASSIDY

  Telefon
  +32 2 298 39 78
  E-mail
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
  Zdroj: Evropská komise
07 July 2021

Šumperk 6. července (ČTK) - Stará pivní láhev nalezená v jedné z vesnic v horském areálu Kraličák na Šumpersku přivedla jeho majitele Dušana Juříčka k nápadu vybudovat v místní obci Stříbrnice nový horský pivovar s restaurací. Základní kámen minipivovaru byl slavnostně položen v sobotu, stavba je ve stříbrnickém údolí naplánovaná na roky 2022 až 2024. Projekt si vyžádá investici 30 milionů korun. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí areálu Kraličák Petra Křížková.

"Majitel areálu našel v rámci rekonstrukce jedné z vesnic v rozbagrovaném terénu zcela neporušenou pivní láhev z tehdejšího rolnického akciového pivovaru v Litovli, kterou zde pravděpodobně zanechala vnučka jeho zakladatele, významného českého novináře a později člena rakousko-uherského parlamentu Josefa Svozila," popsala Křížková zrod myšlenky postavit v horském areálu Kraličák nový pivovar.

Projekt minipivovaru v obci Stříbrnice je součástí urbanistické studie celého stříbrnického údolí a revitalizace nivy Stříbrnického potoka. K projektu je přizváno architektonické studio Chybík&Kristof2. "Celá investice by měla být zhruba 30 milionů korun," podotkla Křížková. Pivovar bude moci ročně uvařit 2500 hektolitrů piva, včetně pivovarské restaurace pojme až 200 lidí za hodinu.

Areál Kraličák nedaleko Starého Města na Šumpersku zabírá více než 600 hektarů a čítá 12 sjezdovek o celkové délce 10,5 kilometru. Sjezdovky jsou vybaveny sedmi vleky. Letos v červnu byla ve středisku uvedena do provozu nová šestisedačková lanová dráha, jedna z nejmodernějších lanovek v tuzemsku. Loni bylo do areálu investováno 250 milionů korun, další stovky milionů korun mají následovat v příštích letech. Díky postupným investicím by se měla zvýšit roční návštěvnost areálu z nynějších 215.000 až na 600.000 lidí.

beh mha

06 July 2021

Londýn 6. července (ČTK/BBC News) - Je prazvláštní skutečností, že mražený zelený hrášek - ty obyčejné, na kost zmrzlé kuličky - je prakticky vždycky lepší než čerstvý. Pokud nemáte zahradu a nemůžete si dopřát potěšení hrachu konzumovaného hned po otrhání, trvá luskům tak dlouho dorazit z pole do regálů obchodů, že mezitím enzymy rozloží cukry na škrob a hrášek se změní ze sladkého na moučnatý. Naopak hrášek, který je zmražený během několika hodin po otrhání, si zachová svou sladkost a křupavost, nemluvě o svěže zelené barvě, napsal zpravodajský server BBC News.

Ještě před relativně krátkou dobou ovšem bylo vše, co vycházelo z mrazáku, bez jakýchkoli eufemismů mizerné. Zatímco lidé v chladném klimatu uchovávají potravu mražením déle, než jsme schopní zaznamenat, začátkem 20. století se mrazírny v ostatních částech světa měly ještě hodně co učit, aby byly jejich mražené tresky, hrášek a další druhy potravin stravitelné. Mražené jídlo trpělo obzvláště depresivně rozbředlou texturou.

Myšlenka udržet jídlo poživatelné jeho zmrazením lidi lákala dost dlouhou dobu. Sir Francis Bacon, britský politik, historik a vědec, zemřel krátce po improvizovaném pokusu s mraženým jídlem v roce 1626. Společně s jedním přítelem koupil od chudé ženy kuře, nechal ho zabít a vykuchat, a poté vycpal tělní dutinu sněhem, aby zjistil, jestli takový postup maso konzervuje. Jeho předčasná smrt na zápal plic, která následovala krátce poté, mu zabránila pokračovat v experimentech. Ale koncept se neztratil.

Průlomovým okamžikem v historii průmyslu mražených potravin přišel v roce 1912, kdy se přírodovědec Clarence Birdseye zaměstnávaný americkou vládou přestěhoval do kanadské oblasti Labrador.

Tady s chutí konzumoval zvířata od rysů po racky a dělal si hojné poznámky - například o tom, že maso velryb chutná podobně jako hovězí. Místní Inuité v zimních měsících běžně uchovávali potravu mražením. A Birdseye zjistil to, co všichni místní už dávno věděli - že potrava zmrazená během nejchladnějších měsíců chutná po rozmrazení nejlépe.

To ho přivedlo k zajímavé hypotéze. Při porovnávání ryb zmrazených během poloviny zimy s těmi, které byly zmrazené na jaře, si Birdseye všiml, že na rychleji zmrzlých rybách jsou menší ledové krystaly. Podle jeho teorie jsou menší ledové krystaly méně škodlivé pro jídlo a pomáhají uchovat jeho chuť a čerstvost.

Po svém návratu do Spojených států Birdseye přišel s celou sérií vynálezů a patentů, s jejichž pomocí se na tomto zjištění snažil vydělat. Začal s mořskými plody. Vyvinul speciální kartonové krabice a experimentoval s různými mrazícími látkami a způsoby mrazení.

Nejznámější je jeho technika, která definovala mrazírenský průmysl na celá následující desetiletí, kdy mrazil potraviny v kartonech umístěných na více než hodinu mezi deskami zchlazenými na minus šest až minus 45 stupňů Celsia. A krom toho zjistil, že si hrášek uchová svou jasně zelenou barvu, když se před mražením krátce blanšíruje.

Přesto se jeho první firma neujala a další se jen stěží protloukala, dokud ji v roce 1929 nekoupila společnost Postum Foods známá širokou škálou snídaňových cereálií. Lidé si na koncept mražených potravin jen těžko zvykali a ačkoli je v dějinách mraženého jídla Birdseyovi připisován lví podíl, pravdou je, že trvalo desítky let, než se mražené potraviny ujaly.

Jedním z důvodů byla i špatná kvalita mražených produktů. Tým potravinářských technologů v letech 1947 a 1948 testoval mražené potraviny nakoupené v kalifornských obchodech. Jeho závěry? Hrášek byl zatuchlý, zeleninová směs páchla a chutnala jako seno, chřest nebyl k jídlu kvůli své tuhosti a divné pachuti, a špenát byl asi tak chutný, jako kus mokrého hadru.

Bylo třeba mnoho pokusů a omylů, aby se zjistilo, které potraviny se mrazí dobře, a které ne. Musely se zlepšit způsoby chlazení během přepravy, v obchodech i domácnostech, aby konečně začalo mražené jídlo plnit příslib, který v něm Birdsey viděl během svého pobytu v Labradoru.

Změna nastala také v mysli spotřebitelů, kteří si zvykli mražené jídlo vnímat jinak než čerstvou surovinu. Mražená mrkev je jiný produkt než čerstvá a člověk si ji nejlépe užije, když nečeká křupavost. A v několika málo případech, jako právě u hrášku, nám mražený produkt může nahradit to, oč přicházíme, když žijeme daleko od polí - a to, co se prodává s nálepkou "čerstvé", nesplní naše očekávání.

dk zdp

02 July 2021

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: 
Úřední věstník Evropské unie - EUR-Lex (europa.eu)


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/725/EU, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení 809/2014/EU, 180/2014/EU, 181/2014/EU, 2017/892/EU, 2016/1150/EU, 2018/274/EU, 615/2014/EU a 2015/1368/EU, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 155, 05/05/2021, s. 8
Prováděcí nařízení 2021/760/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/761/EU a 2020/1988/EU, pokud jde o režim správy některých celních kvót s licencemi, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 2020/991/EU
OJ L 162, 10/05/2021, s. 25

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Prováděcí nařízení 2021/842/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 307/2012/EU, pokud jde o požadavky na transparentnost a důvěrnost pro hodnocení rizika látek podléhajících přezkumu prováděné EU 
OJ L 186, 27/05/2021, s. 16

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/756/EU ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení 1234/2008/ES o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/761/EU, kterým se mění přílohy I až IV prováděcího nařízení 2017/717/EU, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 46
Prováděcí nařízení 2021/755/EU o určení referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky přežvýkavců a koňovitých v souladu s nařízením 2017/625/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 3009)
OJ L 163, 10/05/2021, s. 5
Prováděcí rozhodnutí 2021/766/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3375)
OJ L 165I, 11/05/2021, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2021/788/EU, kterým se stanoví pravidla pro sledování a hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat (oznámeno pod číslem C(2021)3293)  
OJ L 173, 17/05/2021, s. 6
Prováděcí rozhodnutí 2021/800/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2021) 3291)  
OJ L 179, 20/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/805/EU ze dne 8. března 2021, kterým se mění příloha II nařízení 2019/6/EU
OJ L 180, 21/05/2021, s. 3
Prováděcí nařízení 2021/811/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 114
Nařízení 2021/841/EU ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení 640/2014/EU, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata
OJ L 186, 27/05/2021, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2021/846/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3844)  
OJ L 187, 27/05/2021, s. 2

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/726/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Adoxophyes orana granulovirus a flutriafol 
OJ L 155, 05/05/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/745/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina 
OJ L 160, 07/05/2021, s. 89
Prováděcí nařízení 2021/759/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/2072/EU, pokud jde o výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas, status Itálie, Irska, Litvy, Slovinska a Slovenska nebo některých jejich oblastí jako chráněných zón a odkaz na chráněnou zónu v Portugalsku
OJ L 162, 10/05/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/795/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 174, 18/05/2021, s. 2
Nařízení 2021/806/EU ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 78
Nařízení 2021/807/EU ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení 528/2012/EU za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 81
Prováděcí nařízení 2021/809/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje fermentovaný výtažek z listů Symphytum officinale L. (kostivalu lékařského) jako základní látka 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 110
Prováděcí nařízení 2021/824/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU a 820/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin 
OJ L 183, 25/05/2021, s. 35
Prováděcí nařízení 2021/843/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyazofamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 186, 27/05/2021, s. 20
Prováděcí nařízení 2021/853/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Streptomyces kmen K61 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 188, 28/05/2021, s. 56
Nařízení 2021/862/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I 
OJ L 190, 31/05/2021, s. 74
Prováděcí rozhodnutí 2021/869/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/638/EU, pokud jde o datum konce jeho použitelnosti, za účelem prodloužení opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2021)3576)
OJ L 191, 31/05/2021, s. 4

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/808/EU ze dne 22. března 2021 o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 84
Prováděcí nařízení 2021/810/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/808/EU, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES 
OJ L 180, 21/05/2021, s. 112

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/718/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 371/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 10
Prováděcí nařízení 2021/719/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 12
Prováděcí nařízení 2021/733/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 887/2011/EU a prováděcí nařízení 2017/961/EU, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení 2020/1395/EU, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky 
OJ L 158, 06/05/2021, s. 11
Prováděcí nařízení 2021/758/EU o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení 1831/2003/ES a o stažení určitých doplňkových látek z trhu 
OJ L 162, 10/05/2021, s. 5

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2021/770/EU o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu
OJ L 165, 11/05/2021, s. 15

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/715/EU ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/716/EU ze dne 9. února 2021, kterým se mění příloha II nařízení 2018/848/EU, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře 
OJ L 151, 03/05/2021, s. 5
Nařízení 2021/771/EU ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení 2018/848/EU stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů 
OJ L 165, 11/05/2021, s. 25
Prováděcí nařízení 2021/772/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/977/EU, pokud jde o dočasná opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, zejména o dobu použitelnosti 
OJ L 165, 11/05/2021, s. 28
Rozhodnutí 2021/792/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru pro ekologické produkty zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty k přijetí jeho jednacího řádu
OJ L 171, 17/05/2021, s. 4

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/690/EU, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení 99/2013/EU, 1287/2013/EU, 254/2014/EU a 652/2014/EU
OJ L 153, 03/05/2021, s. 1
Rozhodnutí 2021/727/EU o předložení návrhů jménem Evropské unie, kterými se mění přílohy A a B Minamatské úmluvy o rtuti a které se týkají výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů využívajících rtuť nebo sloučeniny rtuti
OJ L 155, 05/05/2021, s. 23
Rozhodnutí Rady přidružení EU–Jordánsko 1/2021 ze dne 15. dubna 2021, kterým se Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2021/742]
OJ L 164, 10/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/775/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 952/2013/EU, pokud jde o odchylky od pravidel pro „původní produkty“ stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
OJ L 167, 12/05/2021, s. 3
Nařízení 2021/797/EU ze dne 8. března 2021, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
OJ L 176, 19/05/2021, s. 1
Nařízení 2021/849/EU ze dne 11. března 2021, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
OJ L 188, 28/05/2021, s. 27
Prováděcí nařízení 2021/852/EU, kterým se mění nařízení 32/2000/ES a nařízení 847/2006/ES, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót
OJ L 188, 28/05/2021, s. 54

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/851/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 188, 28/05/2021, s. 52

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/823/EU, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení 2016/1037/EU
OJ L 183, 25/05/2021, s. 5

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2021/746/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o některé botanické názvy rostlin 
OJ L 160, 07/05/EU, s. 94

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2021/777/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 167, 12/05/2021, s. 39

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 2021/723/EU ze dne 26. února 2021, kterým se doplňuje nařízení 2019/787/EU, pokud jde o zřízení veřejného rejstříku obsahujícího seznam subjektů pověřených dozorem nad procesy staření lihovin v každém členském státě
OJ L 155, 05/05/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/724/EU ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2019/787/EU, pokud jde o oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi ohledně subjektů pověřených dohledem nad postupy staření lihovin a ohledně příslušných orgánů odpovědných za zajištění souladu s uvedeným nařízením
OJ L 155, 05/05/2021, s. 3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 3. – 31. 5. 2021

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-kveten-2021.aspx

02 July 2021

Pomoc spotřebitelům, když si neví rady, potřebné kontakty či životní situace, do kterých se lidé mohou při nákupu zboží a služeb dostat a jak si v nich poradit. To je nový digitální Průvodce pro spotřebitele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Obsahuje také informace o systémech s přehledem nebezpečných výrobků v České republice (ČR) i celé Evropské unii (EU). 

 

Průvodce pro spotřebitele je dostupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet na https://www.mpo.cz/pruvodceprospotrebitele 

„Je to vynikající pomocník pro každého, digitální průvodce spotřebitele pomůže chránit spotřebitelské zájmy a práva široké veřejnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Průvodce je praktický informační systém, který lidem pomůže v případech, kdy nebudou vědět, jak a s kým řešit spotřebitelský problém, kromě návodů poskytne také potřebné kontakty.“

„V průvodci lidé rovněž získají základní informace o systémech, které se zabývají nebezpečnými výrobky v České republice a Evropské unii. Digitální rádce pomůže každému v obvyklých životních situacích, do kterých se veřejnost může při nákupu zboží či služeb dostat,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Průvodce mimo jiné obsahuje rady, jak řešit spory s obchodníky mimosoudní cestou, co dělat, pokud je obchodník z jiné země, na koho se obrátit s podnětem na podezření z protiprávního jednání. Spotřebitelé na https://www.mpo.cz/pruvodceprospotrebitele také zjistí informace, které se týkají bezpečnosti výrobků. Výrobci, dovozci, distributoři či prodejci totiž mají povinnost dodávat na trh, nabízet a prodávat pouze bezpečné výrobky a výrobky, které jsou v souladu s požadavky právních předpisů. Informuje také o systémech jako Safety Gate, ICSMS a OECD GlobalRecalls portal, kde se spotřebitelé dozvědí o nebezpečných výrobcích. Digitální pomocník rovněž obsahuje informace o dozorových orgánech a o tom, co který může kontrolovat.

V neposlední řadě se lidé mohou v průvodci seznámit s konkrétními životními příběhy inspirovanými skutečnými zkušenostmi. Dozví se z nich, s jakými problémy se může spotřebitel setkat a jaký je nejvhodnější postup řešení. Součástí tabulky na konci příběhu jsou odkazy na instituce a právní předpisy, které danou situaci řeší. Životní situace bude MPO pro čtenáře průběžně doplňovat.

Zdroj: MPO

Vydáno: 30.6.2021

Link: Spotřebitelům nově pomůže digitální průvodce MPO | MPO

02 July 2021

New York 1. července (ČTK) - Nejstarší známá láhev whiskey, která byla stočena ve městě LaGrange v americkém státě Georgia a pochází zhruba z doby americké války za nezávislost, se na internetu vydražila za 110.000 dolarů (2,4 milionu Kč). Informovala o tom společnost Skinner, která se na aukci podílela. Cenu lahve Old Ingledew Whiskey ze 60. let 18. století před aukcí odhadovala na 20.000 až 40.000 dolarů.

Uhlíková metoda určování stáří, s níž pomohla Georgijská univerzita, vypálení whiskey klade mezi roky 1762 a 1802. Rozpětí se tak zhruba kryje s americkou válkou za nezávislost (1775-1783). Kde přesně alkohol vznikl, není jasné.

Expert společnosti Skinner na vzácné pálenky Joseph Hyman uvedl, že whiskey je patrně "poslední ze tří lahví ze sbírky, kterou J. P. Morgan daroval washingtonským politickým elitám".

Finančník John Pierpont Morgan láhev údajně získal při jedné z četných návštěv Georgie. Podle aukční síně bylo tehdy běžnou praxí, že pálenka se po zrání v dubových sudech skladovala v demižonech.

Ačkoliv jde o nejstarší známou láhev whiskey, zdaleka není tou nejdražší. V roce 2019 se láhev vzácné šedesátileté skotské whisky Macallan v aukci v Británii prodala za jeden milion liber (29,7 milionu Kč). Zůstala tak za dosavadním rekordem, kdy se láhev stočená před 35 lety ze stejného sudu vydražila v roce 2019 dokonce za 1,5 milionu liber.

lsk mka

01 July 2021

Komise se dnes rozhodla kladně reagovat na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. Jedná se již o šestou úspěšnou iniciativu, kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU. Ve své odpovědi Komise uvádí, že do roku 2023 hodlá předložit legislativní návrh na zákaz klecí pro chov řady hospodářských zvířat. Návrh bude součástí probíhající revize právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Dotyčná občanská iniciativa odráží požadavek na přechod k etičtějším a udržitelnějším zemědělským systémům, včetně revize stávajících pravidel EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Reakce na tuto společenskou poptávku je pro Komisi vysokou prioritou v souladu s jejími závazky v rámci strategie„Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu.

Odpověď Komise na evropskou občanskou iniciativu

Zatímco stávající právní předpisy o ochraně zvířat se vztahují na všechna hospodářská zvířata, pravidla pro umísťování do klecí se vztahují pouze na nosnice, brojlery, prasnice a telata. Komise se ve své reakci na evropskou občanskou iniciativu zavazuje, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné ukončení a konečný zákaz používání klecových systémů pro všechna zvířata uvedená v této iniciativě.

Návrh Komise se bude týkat zejména:

 • zvířat, na něž se již vztahují právní předpisy: nosnic, prasnic a telat;
 • dalších zvířat uvedených v evropské občanské iniciativě: králíků, kuřic, plemenné drůbeže, brojlerů, , křepelek, kachen a hus. U těchto zvířat již Komise požádala úřad EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), aby doplnil stávající vědecké důkazy, aby mohly být stanoveny podmínky potřebné pro zákaz klecí.

Komise se již v rámci své strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala, že navrhne revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně právních předpisů týkajících se dopravy a chovu, které v současné době procházejí kontrolou účelnosti. Tato kontrola má být dokončena do léta 2022.

Souběžně s právními předpisy a s cílem usnadnit vyvážený a hospodářsky životaschopný přechod na chov bez klecí bude Komise usilovat o konkrétní podpůrná opatření v klíčových souvisejících oblastech politiky, jako jsou obchod a výzkum a inovace. Nová společná zemědělská politika zejména poskytne finanční podporu a pobídky, jako je nový nástroj ekorežimů, s cílem pomoci zemědělcům modernizovat jejich zařízení v zájmu šetrnějšího zacházení se zvířaty v souladu s novými normami. Kromě toho mohou členské státy využít Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost k podpoře zemědělců při adaptaci na systémy bezklecového chovu.

Další kroky

Vzhledem k tomu, že ukončení používání klecí bude vyžadovat změny stávajících zemědělských systémů, Komise v posouzení dopadů, které má být dokončeno do konce roku 2022, zváží socioekonomické a environmentální dopady opatření, která mají být přijata, a jejich přínosy pro dobré životní podmínky zvířat. V této souvislosti bude nejpozději začátkem roku 2022 provedena veřejná konzultace. Komise posoudí, zda je realistické usilovat o to, aby navrhovaný právní předpis platil od roku 2027.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Jak ukazuje úspěšný výsledek této iniciativy, příspěvky občanů mohou mít skutečný vliv a vést ke konkrétním legislativním návrhům Komise. Miliony občanů vyjádřilo znepokojení ohledně životních podmínek hospodářských zvířat a my na to budeme reagovat. Můj vzkaz občanům EU je prostý: evropská občanská iniciativa je tu pro vás, neváhejte ji využít!“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová dodala: „Zvířata jsou vnímající bytosti a naší morální a společenskou povinností je dohlédnout na to, aby podmínky hospodářského chovu zvířat tuto skutečnost odrážely. Dnešní reakce je zásadním krokem k ambiciózní revizi právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v roce 2023, kterou považuji od začátku svého mandátu za prioritu. Náš závazek je jednoznačný: postupné ukončení klecového chovu pro hospodářská zvířata bude součástí našich opatření v rámci strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a povede k udržitelnějšímu zemědělství a udržitelnějším potravinovým systémům. Leží mi na srdci, aby EU zůstala na prvním místě v prosazování dobrých životních podmínek zvířat a abychom splnili očekávání našich občanů.“

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství, uvedl: „Žádný udržitelný potravinový systém nemůže existovat bez vysokých standardů dobrých životních podmínek zvířat. Díky našim občanům bude Komise v tomto ohledu ještě ambicióznější a postupně přestane používat klecové systémy pro chov zvířat. Zelená dohoda a její strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, podporovaná novou společnou zemědělskou politikou, budou mít zásadní význam pro přechod k udržitelným potravinovým systémům. Tato občanská iniciativa pouze potvrzuje, že zmíněný přechod také reaguje na společenskou poptávku po etičtějším a udržitelnějším zemědělství.“

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa je od svého zavedení v dubnu 2012 prostředkem, který občanům umožňuje určovat agendu v celé řadě politických oblastí. Evropská občanská iniciativa umožňuje alespoň 1 milionu osob z nejméně sedmi členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přijala opatření v oblastech spadajících do její pravomoci.

Evropská občanská iniciativa je jedním z klíčových inovativních nástrojů na podporu participativní demokracie na úrovni EU.

Komise dosud obdržela 104 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy, včetně dvou evropských občanských iniciativ, které byly zaregistrovány dnes. Celkem 81 z těchto žádostí se týkalo oblastí spadajících do pravomoci EU a bylo zaregistrováno. Šest z nich dosud dosáhlo prahové hodnoty jednoho milionu podpisů a bylo předloženo Komisi, přičemž poslední z nich je iniciativa „Konec klecového věku“.

První právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat byly přijaty v roce 1974. Od té doby prošly vývojem a rozšířily se. Stávající právní rámec pro chov hospodářských zvířat tvoří obecná směrnice o ochraně zvířat chovaných a držených pro hospodářské účely a čtyři zvláštní směrnice. Obecná směrnice stanoví obecné zásady a ponechává členským státům prostor k přijetí přísnějších ustanovení za předpokladu, že budou slučitelná s pravidly EU. Uvedené čtyři zvláštní směrnice upravují dobré životní podmínky nosnic, brojlerů, telat a prasat. Pro ostatní zvířata uvedená v evropské občanské iniciativě neexistují žádné zvláštní právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Další informace

Otázky a odpovědi

Komunikace

Evropská občanská iniciativa

Dobré životní podmínky zvířat

Zelená dohoda pro Evropu

Od zemědělce ke spotřebiteli 

Zdroj: EK

 

Zdroj: SOCR ČR

Link: TZ EK: Evropská občanská iniciativa: Komise navrhne, aby se postupně ukončilo používání klecí pro chov hospodářských zvířat | SOCR.cz

01 July 2021

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Jejím cílem je chránit půdu před vodní erozí, která u nás ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy půdním smyvem, který z ní odnáší to nejcennější a půda jeho účinky chudne. Opatření proti vodní erozi navíc mohou pozitivně ovlivňovat i odolnost půdy proti větrné erozi (týká se 14 % zemědělské půdy). Protierozní vyhláška umožní kontrolovat a pokutovat zemědělce za nešetrné hospodaření na zemědělské půdě. Je i důležitou obranou zejména pro obce a jejich obyvatele, jejichž majetek je pravidelně poškozován erozí zemědělských pozemků. Protierozní vyhláška tak mj. vedle zmenšení půdních bloků na maximálně 30 ha, rozšíření dotačních podpor a tradičních zemědělských dotací na krajinná ochranná opatření, osvobození od daní pozemků s vybranými krajinotvornými prvky (jako například mokřady) přispěje k vyšší stabilitě zemědělské krajiny.

„Protierozní vyhláška je dlouho diskutovaným kompromisem se zemědělci i akademiky, který přispěje k ochraně jedné z našich nejcennějších komodit - zemědělské půdě, ale zároveň nezpůsobí byrokratické problémy a významnou zátěž zemědělcům a orgánům státní správy,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Limit

Vyhláška stanovuje přípustnou ztrátu půdy, kterou je potřeba dodržovat. V systému zemědělských dotacích se dosud vymezuje erozně ohrožená půda na přípustnou ztrátou 17 tun z hektaru za rok, s platností vyhlášky to bude 9 tun z hektaru za rok. Maximální limitní míra ztráty půdy je nepřekročitelná a zohledňuje jak požadavky na protierozní ochranu, tak realizovatelnost opatření v zemědělské praxi. K vytipování problematických ploch, na nichž je limit překračován, bude sloužit již dnes funkční Monitoring eroze (aplikace spravovaná SPÚ a VÚMOP, v.v.i.). První záznam erozní události v Monitoringu je pro zemědělce výstrahou, že by dle této skutečnosti měl upravit své hospodaření. V případě opakovaného záznamu je již zřejmé, že na ploše dochází k opakovaným problémům s erozí a plochu je potřeba sledovat a přijímat na ní efektivnější protierozní opatření. Zároveň pomocí dat Monitoringu eroze bude docházet k průběžnému vyhodnocování účinnosti protierozní vyhlášky a v budoucnu tak není vyloučeno zpřísnění limitu přípustné ztráty.

Kalkulačka

Na plochách, kde bude erozní událost zaznamenána opakovaně, budou tedy zemědělské subjekty muset provádět protierozní opatření, k jejichž vhodnému výběru jim poslouží již zavedený nástroj – aplikace Protierozní kalkulačka. Pomocí ní si hospodáři sestaví plán protierozních opatření, přičemž hospodaření dle tohoto plánu bude následně předmětem kontroly příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Erozi mohou zemědělci předcházet pomocí široké palety protierozních opatření například způsobem orby, volbou plodin či zatravňováním částí svých pozemků. Odbornou podporu jim bude poskytovat Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a Státní pozemkový úřad.

Kontroly

Sankce a kontrolní mechanismy upravuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Vyhláška stanoví, že když hospodaří subjekt dle plánu, má se za to, že nepřekročil přípustnou míru ztráty půdy erozí. Ke kontrolní činnosti MŽP zpracovává podrobný metodický pokyn. Plochy a jejich uživatelé, kteří budou v režimu protierozní vyhlášky, budou kontrolováni příslušnými orgány ochrany ZPF, což jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností). Kontroly se zaměří na to, zda je vyhotoven plán hospodaření v Protierozní kalkulačce a zda subjekt dle něj hospodaří, co se týče volby plodin a agrotechniky. Veřejnost může hlásit podezření na erozní událost orgánu ochrany ZPF nebo pobočce Státního pozemkového úřadu. Nahlášená erozní událost bude následně prošetřena v terénu.

Pokuty

Za porušení nastaveného protierozního plánu hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 Kč, právnickým osobám a podnikatelům až milion korun. Zemědělci také mohou také přijít o část dotací, neboť porušení vyhlášky a sankce dle zákona o ochraně ZPF povedou i k sankcím v dotačním systému Ministerstva zemědělství, orgány ochrany ZPF je budou hlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Odkaz na vyhlášku ve Sbírce zákonů

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01 July 2021

Brno 30. června (ČTK) - Zničené sklepy, vybavení pro výrobu vína, rozbité lahve a poničené vinohrady. Tornádo minulý čtvrtek kromě obydlí lidí nešetřilo ani sklepy a vinice místních vinařů. Škody sčítají postupně, někteří mají poničený i vlastní dům a v takovém případě má bydlení před vínem přednost. ČTK to zjistila u několika dotázaných vinařů z Hrušek, Lužice, Moravské Nové Vsi i Mikulčic.

"Provoz, kde jsme víno vyráběli, prakticky neexistuje. Zničených je deset plastových nádob na 20.000 litrů, ale naštěstí byly prázdné. Ve stodole popadaly štíty, můj odhad je že až 1000 lahví s vínem bude rozbitých. Oba sklepy mají spadlou střechu, chlazení je rozbité i další vybavení," vyjmenoval Petr Marada, majitel Vinařství Marada z Mikulčic.

Dnes ráno byl kontrolovat vinohrady a ani tam jej počasí neušetřilo. Čtyři hektary jsou poškozené z poloviny, pět hektarů ze třiceti procent. Pár dní předtím je poškodily také kroupy. Uvidíme, jak to dopadne," poznamenal. Dřív, než začne řešit škody na podnikání a rostlinách, musí zajistit rodině střechu nad hlavou. "Na domě nemáme střechu a jsou spadlé oba štíty. Takže teď řeším bydlení, to má přednost," podotkl Marada.

Další mikulčické vinařství, Maláník-Osička, zachytilo tornádo jen okrajově. Ohrožuje jej výpadek elektřiny, který má trvat až dva měsíce. "Vinohrady jsou poničené kroupami a dobité těmi předměty, které tornádo neslo. Zatím nelze říct, jestli letos něco sklidíme a otázka je i příští rok. Ale sebralo to jen část střechy, vůbec se to nedá srovnávat s okolím. Beru to tak, že se nic nestalo. Vždyť sousedům to vzalo celý dům nebo mají rozhodnutí o demolici," uvedl Vladimír Osička z vinařství.

Lužické Vinařství Ambrož má sklep i výrobnu v pořádku, poškozené jsou ale vinice. "Zdá se, že 30 procent keřů odešlo úplně, 70 procent by snad mohlo přežít, ale to zjistíme až v průběhu roku, teď se to ještě říct nedá. Letos pravděpodobně nesklidíme nic. Týden předtím přišly kroupy, které také škodily," poznamenal Jiří Ambrož. Zásoby vína na prodej vinařství má. Letos nejspíš bude hrozny na výrobu kupovat od jiných pěstitelů.

Rodinné vinařství Košut z Moravské Nové Vsi má také poškozenou část vinic i výrobny. "Odneslo to střechu, technologie jsou snad v pořádku, ale v areálu bývalého JZD jsme měli sklad na stroje, tam zůstaly stěny a stropy, dovnitř jsme se ale ještě nedostali, takže škody neznáme," řekl Luděk Košut. Poničených je také asi osm hektarů vinic, ztráta na sklizni tam může být až 90 procent. Rodina hospodaří také na 150 hektarech polností, tornádo zničilo asi 15 hektarů s kukuřicí a nejspíš kvůli počasí nesklidí ani 20 hektarů hořčice, tornádo totiž zničilo postřikovač, a porost není možné ošetřit.

A škody na vinicích sčítá i Jiří Šmerák z Hrušek. "Osobně jsem na tom velmi dobře. Jsou vinařství, kde přišli o dům o sklep i o člena rodiny. Tornádo nám poničilo jen asi 20 arů vinic, naštěstí nevletělo do celých osmi hektarů, ale ty jsou potlučené od krup. Zítra (ve čtvrtek) má přijít pojišťovák se na to podívat," konstatoval Šmerák.

Škody na vinicích jsou ale i jinde na jižní Moravě, přes Břeclavsko před tornádem prošla bouře s kroupami. Jaké škody napáchala, zjistí vinaři až v průběhu roku.

Veronika Skálová hj

30 June 2021

Jak jsme Vás již informovali v rámci dřívějších příspěvků, počínaje dnem 26. května 2021 postupně vstupuje v použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“).

V souvislosti s MDR byla do české právní úpravy promítnuta zákonem č. 89/2021 Sb., a především zákonem č. 90/2021 Sb., celá řada změn věcně souvisejících s problematikou zdravotnických prostředků, přičemž došlo mimo jiné k novele zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).

V následujícím článku bychom Vám rádi představili zásadní změny, které referovaná novela přinesla v oblasti regulace reklamy, a to se zaměřením na tzv. výrobky cílící na zdraví.

Právní regulace reklamy zaměřené na oblast lidského zdraví

Před nabytím účinnosti novely zákona o regulaci reklamy byla v oblasti reklamy zaměřené na zdraví spotřebitelů věnována pozornost pouze humánním léčivým přípravkům a doplňkům stravy, přičemž reklama na zdravotnické prostředky, jakož i jiné výrobky, obsahující prohlášení, že výrobek může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, byla zcela opomíjena. V případě nepravdivosti těchto prohlášení pak byla reklama s takto závadným obsahem posuzována dle obecné právní úpravy, kdy mohla být kvalifikována jako nekalá či klamavá obchodní praktika ve smyslu relevantních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž i zakázaná reklama dle ustanovení § 2 odst. 1) písm. b) zákona o regulaci reklamy, jež zakládá odpovědnost jak zadavatele, tak zpracovatele a šiřitele reklamy.

Dozor nad reklamou v oblasti zdravotnících prostředků a obdobných výrobků byl pak doposud svěřen pouze krajským živnostenským úřadům, které v tomto segmentu nedisponovaly potřebnými odbornými znalostmi, a nikoli Státnímu ústavu pro kontrol léčiv (dále jen „SÚKL“), do jehož oboru trh s těmito výrobky fakticky spadá.

Ačkoli ze samotného MDR regulace reklamy přímo nevyplývá, novela zákona o regulaci reklamy zavádí doposud zcela absentující a žádoucí specifickou právní úpravu reklamy na zdravotnické prostředky, která v sobě souhrnně obsahuje jak diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, tak zdravotnické prostředky obecně, spočívající zejména v nastavení zákonných požadavků pro obsah reklamních sdělení, které jsou do značné míry inspirovány dosavadní regulací reklamy na léčivé přípravky, a to jak pro reklamu cílenou na širokou laickou veřejnost, tak pro odborníky.

Dalším předmětem nové právní regulace reklamy v oblasti komodit, které mají přímý vliv na zdraví spotřebitelů je pak reklama na výrobky cílící na zdraví, jíž se budeme v následujících odstavcích tohoto článku podrobněji věnovat.

Reklama na výrobky cílící na zdraví

Jak již bylo nastíněno, novela zákona o regulaci reklamy dále začleňuje do zákona nové ustanovení § 5n, jímž zavádí specifická pravidla pro obsah reklamy na tzv. výrobky cílící na zdraví, přičemž stanoví kategorický zákaz reklamy na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, ačkoli naznačuje, že výrobek je právně jednou z takovýchto komodit.

Z novelizované dikce zákona o regulaci reklamy sice není zcela jasné, jaké produkty patří mezi tyto výrobky cílící na zdraví, které nejsou léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, v této souvislosti lze však jednoznačně dovodit, že do referované kategorie výrobků můžeme zařadit např. různé druhy doplňků stravy či kosmetiky, nebo výrobky typu léčivé“ kameny, světla nebo svíčky.

Pro reklamu na ně nově platí rovněž přísný zákaz:

 • naznačovat, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej užívá;
 • naznačovat, že nepoužitím výrobku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob;
 • doporučovat výrobek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání výrobku, např. celebrity a mediálně známí a vlivní influenceři, kteří jsou přitom pro podobné produkty zcela běžně využíváni.

Je však stanovena výjimka pro výrobky, u nichž zákon o regulaci reklamy výslovně stanoví jinak. Mezi tyto výrobky dle interpretace Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) spadají například potraviny, pro které zákon o regulaci reklamy upravuje speciální požadavky, které musí daná reklama splňovat, a které vychází z právních předpisů, jež mají v tomto směru aplikační přednost.

V tomto kontextu je tedy v případě potravin, včetně doplňků stravy, na místě vycházet z ustanovení §5d zákona o regulaci reklamy, jež připouští uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie, přičemž s výhradou odchylek stanovených pro přírodní minerální vody a potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Smyslem a účelem nové právní regulace reklamy je zejména zamezit tvrzením, na jejichž základě by si mohl spotřebitel výrobky splést s léčivem nebo zdravotnickým prostředkem, a zejména pak v maximální možné míře zcela eliminovat v současné době nikterak ojedinělá reklamní tvrzení, jež těmto výrobkům připisují mnohdy skutečně nadsazené až nereálné příznivé účinky na lidské zdraví, jako jsou naprosté vyléčení onemocnění, či náprava tělesné vady.

Zavedením nové právní úpravy se tedy výrobky cílící na zdraví přesouvají z obecné právní úpravy reklamy a zásad ochrany spotřebitele k velmi přísné právní regulaci, která v tomto směru dle našeho názoru dokonce i přesahuje právní rámec nastavený v rámci Evropské unie MDR, jakož i dalšími věcně souvisejícími právními předpisy.

Přechodné období?

Na rozdíl od reklamních kampaní na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro vytvořených nebo šířených na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o regulaci reklamy, není pro reklamu na výrobky cílící na zdraví stanovena 6měsíční lhůta, v jejímž rámci mohou kampaně dle dosavadní právní úpravy doběhnout.

S ohledem na výše uvedené je tedy nutné bezvýjimečně respektovat referovaná přísná pravidla pro obsah reklamy na výrobky cílící na zdraví již ke dni nabytí účinnosti novely zákona o regulaci reklamy, tj. počínaje dnem 26. května 2021.

Dozor nad dodržováním a sankce

Na dodržování pravidel závazně stanovených pro reklamu na výrobky cílící na zdraví bude nově ve většině případů zcela opodstatněně dozorovat SÚKL, který má v rámci této problematiky potřebné zkušenosti z oblasti regulace reklamy na léčivé přípravky.

Navzdory tomuto žádoucímu požadavku na zkušenost dozorujícího orgánu v oblasti reklamy zaměřené na lidského zdraví, byl však dozor nad porušováním v sektoru televizí reklamy a reklamy v rádiu svěřen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a současně zůstal novelou zákona nedotčen dozor nad reklamou na potraviny včetně doplňků stravy, který bude i nadále svěřen SZPI.

Ve všech jmenovaných případech pak hrozí zadavateli a zpracovateli (tzn. nikoli šiřiteli) reklamy za porušování podmínek stanovených na základě novely zákona o regulaci reklamy pro obsah reklamy na výrobky cílící na zdraví sankce ze strany dozorového orgánu ve výši až 2.000.000,- Kč.

Přístup dozorujících orgánu při rozhodování o výši pokuty bude však komplexně zohledňovat mnoho proměnných faktorů, jako jsou obrat zadavatele nebo zpracovatele reklamy, rozsah porušení zákazu, nedbalostní zavinění, mnohost případů porušení a opakování, dobrovolné odstranění reklamy se závadným obsahem, spolupráce s dozorovým orgánem atd.

Závěr

Na základě shora uvedeného lze uzavřít, že novela zákona o regulaci reklamy přináší zcela zásadní podmínky kladené na zadavatele a zhotovitele obsahu reklamy na výrobky cílící na zdraví, které je nutné, pokud možno bezodkladně reflektovat v reklamních kampaních a obchodních praktikách, jakož i jiných formách propagace nabízených produktů.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se reklamy zaměřené na oblast lidského zdraví ve světle nové i stávající právních úpravy, Vám jsme k dispozici, neváhejte se, proto na nás obrátit.

Mgr. Tereza Dvořáková, advokátka – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Jakub Málek, partner – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: www.peytonlegal.cz

Link: https://www.peytonlegal.cz/vyrobky-cilici-na-zdravi/

30 June 2021

Písečné (Jindřichohradecko ) 29. června (ČTK) - Cena prasat nevzrostla nad náklady už rok, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci Zemědělského svazu ČR. Podle předsedy svazu Martina Pýchy je výkupní cena prasete v živé hmotnosti kolem 27 korun za kilogram, náklady ale činí 34 Kč/kg. Předseda vyzval další části obchodního řetězce, aby platili za výkup masa alespoň evropský průměr, který činí kolem 32 Kč/kg.

Velký vliv na finální cenu mají podle Pýchy zpracovatelé, ale i obchodní řetězce. Podle něj je rozdíl mezi zemědělskou a potravinářskou cenou kolem 44 Kč/kg. V obchodech se pak podle něj kilogram vepřového v průměru prodává za 130 Kč/kg, což je proti necelým 30 Kč/kg od zemědělce propastný rozdíl.

"Velký vliv na cenu má prasečí mor – je Evropě, v Asii a nyní už i v Africe. Evropa se potýká s tím, že hlavní producentské země se bojí, že nebudou moci finalizovat a prodávat svou produkci v Číně, tedy u jednoho z největších spotřebitelů," dodal Pýcha.

Podle majitele Rhea Holdingu Josefa Koláře se chovatelé prasat dělí na ty, kteří ještě věří, že se výkupní ceny zvednou, a na ty, kteří už s chovem přestali. Holding sám plánuje kapacitu výkrmu a porážek zvětšovat. Až holding dokončí rozestavěné farmy, bude denní porážka 650 prasat. Loni stoupl chov ve skupině na 1400 prasnic základního stáda. Soběstačnost ČR ve vepřovém je kolem 40 procent. Podle Koláře je v ČR velkým problémem zvětšovat chovatelské kapacity. Uvedl, že chce stavět výkrmnu čtyři kilometry od přehrady Vranov nad Dyjí, lidé podle něj fabulují, že zasáhne do tamního životního prostředí. To se podle něj nestane, jde o pozemek ve starém opuštěném středisku, projekt ještě bude hodnotit stát.

Do budoucna podle Pýchy bude muset cena producentů vzrůst. "Nedovedu si představit, že bychom ještě za deset let prodávali za stejné ceny," uzavřel.

drh mal

30 June 2021

Výživová doporučení Společnosti pro výživu

Preambule ZDRAVÉ 13: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství.

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Dnes přinášíme Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let.

Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí. K civilizačním chorobám patří ateroskleróza a její komplikace (infarkt, mozková mrtvice), vysoký krevní tlak, cukrovka (diabetes mellitus 2. typu), obezita a některá nádorová onemocnění, které svými komplikacemi vedou k invalidizaci a i zkracování života.

3. část: Výživová doporučení pro lidi starší 70 let 

 1. Udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost charakterizovanou hodnotou BMI do 30 kg/m2 (na rozdíl od dospělé populace s normou BMI (18,5-25,0) kg/m2.
 2. Podle svých fyzických možností se pravidelně pohybujte alespoň 30 minut denně. Chůze a pohyb Vám pomáhají udržovat svalovou a kostní tkán, chrání Vás před vznikem trombózy. Pohybové aktivitě přizpůsobte svůj příjem potravy.
 3. Jezte pestrou stravu, podle potřeby i mechanicky upravenou a rozdělenou i do menších, ale častěji konzumovaných porcí.
 4. Konzumujte denně čerstvou či tepelně upravenou zeleninu, zařazujte do jídelníčku i ovoce, případně v podobě pyré nebo šťávy.
 5. Jezte pravidelně výrobky z obilovin (chléb a pečivo, těstoviny, rýži) a brambory.
 6. Zařazujte do svého jídelníčku ryby a rybí výrobky.
 7. Denně zařazujte mléčné výrobky, zejména zakysané (např. jogurty, zakysané mléčné nápoje, kefíry) nebo sýry; vybírejte si přednostně výrobky polotučné a s vyšším obsahem bílkovin.
 8. V závislosti na svém zdravotním stavu konzumujte přiměřené množství tuku.
 9. V závislosti na svém zdravotním stavu upravte příjem cukru, zejména konzumaci slazených nápojů, sladkostí, džemu, slazených mléčných výrobku a zmrzliny.
 10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (slané uzeniny, rybí výrobky a sýry, chipsy, solené tyčinky a ořechy), nepřisolujte hotové pokrmy. Výraznější chuť dosáhnete přídavkem koření přednostně sušených natí.
 11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin správným zacházením s potravinami při nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů; při tepelném zpracování dávejte přednost šetrným způsobům, omezte smažení a grilování. Dbejte na pečlivé mytí rukou před jídlem.
 12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 l tekutin (voda, slabě až středně mineralizované neperlivé minerální vody, slabý čaj, ovocné čaje a šťávy, nejlépe neslazené nebo ředěné). Mějte nápoje stále připravené a pijte alespoň 6x-8x denně. Pijte, i když nemáte žízeň.
 13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem alkoholu u mužů 20 g (200 ml vína, 0,5 l piva, 50 ml lihoviny), u žen poloviční množství.

Zdroj: Společnost pro výživu

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/zdrava-trinactka-pro-lidi-starsi-70-let.aspx

29 June 2021

 

On-line supermarkety i potravinářské řetězce chtějí pomoci obcím na Moravě, které ve čtvrtek posthly bouře a tornádo. Kromě potravin a nápojů nabídnou čistící prostředky, darují i peníze. Někteří prodejci už pomoc na místo ráno poslali. Obchodní sítě podpoří také zaměstnace, které přímo živelná pohroma zasáhla. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Rohlík.cz na twitteru uvedl, že v pátek ráno zavezl do postižených oblastí základní potraviny i dětské potřeby.

Tesco podle svého mluvčího Václava Koukolíčka v pátek brzy ráno vyslalo dodávky s dekami, sušeným masem, balenými vodami a dalším zbožím do Břeclavi. Společnost je podle Koukolíčka ve spojení s tamním krizovým štábem i krizovým štábem Jihomoravského kraje. Pomoc nabídla i potravinové bance v kraji. „Živel zasáhl i řadu našich kolegyň a kolegů, kterým poskytneme okamžitou pomoc, abychom jim tuto těžkou chvíli pomohli zvládnout,“ řekl.

Albert v zasažených obcích zjišťuje, zda jim může pomoci dodávkou potravin nebo čisticích prostředků, uvedl mluvčí obchodů Jiří Mareček. Řetězec zároveň uklízí a dezinfikuje prodejny, které jsou podle něj v pořádku, jen byly některé zaplaveny. Pomoci chce také šesti zaměstnancům, kteří mají zničené bydlení a další majetek.

Kaufland prostřednictvím veřejné sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu daruje lidem z postižených oblastí pět milionů korun. Lidl poskytne stejnou částku Diecézní charitě Brno. Oba řetězce, které patří do skupiny Schwarz, zjišťují také situaci svých zaměstnanců a jsou připraveny jim nabídnout individuální pomoc, uvedly v pátek v tiskové zprávě.

Společnosti Penny a Billa, které jsou ze skupiny REWE, každá zašlou na transparentní účet na snížení následků škod a obnovu obcí 500.000 korun, napsaly v pátek v tiskové zprávě. Do zasažených lokalit v pátek navíc vypravily kamióny s potravinovou pomocí.

Síť COOP má v zasažené oblasti 21 prodejen, postupně se je daří otevírat díky napojování na agregáty či obnovování dodávek elektrického proudu. „Řada prodejen zaznamenala hmotné škody, jako jsou částečně poničené střechy či rozbitá skla. Nejsou však takového rozsahu, aby znemožňovaly provoz. Prodejny i pracovníci obchodů se od rána zapojují do pomoci podle místních potřeb. V obcích, kde jsou prodejny COOP, již nyní probíhá v koordinaci s místní správou distribuce základních potravin, vod a hygienických potřeb,“ řekl ředitel rozvoje sítě COOP Lukáš Němčík.

On-line supermarket Košík.cz poslal do bouří zasažených obcí podle svého výkonného ředitele Tomáše Jeřábka automobil s potravinami, nápoji, energetickými tyčinkami, dále úklidovými prostředky, plenami a také krmivem pro domácí zvířata. Ve spolupráci s Federací potravinových bank Košík spustil tzv. dobroskutky pro Moravu, kdy zákazníci mohou s každým nákupem přispět minimálně 100 korun potravinové bance.

Závozy potravin či potřeb pro děti začal na Hodonínsko a Břeclavsko ve čtvrtek v noci organizovat i e-shop Rohlik.cz, uvedla jeho mluvčí Denisa Morgensteinová.

Zdroj: moneymag.cz

Zdroj: SOCR ČR

Link: On-line supermarkety i potravinářské řetězce pomohou obcím zasaženým bouří | SOCR.cz

29 June 2021
Informace portálu Gate2Biotech

Mezinárodní tým badatelů z Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, University of Naples Federico II, Weizmann Institute of Science a Porter School of the Environment and Earth Sciences zjistil, že vyrábět potraviny ze slunečního záření a vzduchu je mnohem efektivnější než tradiční zemědělství.

Myšlenkou „potravin ze vzduchu“ se vědci zabývají již několik let. Tato technologie kombinuje obnovitelnou energii s uhlíkem ze vzduchu, díky čemuž vhodné bakterie vyrábějí jedlé proteiny. Například ve Finsku by v roce 2023 měli spustit demonstrační zařízení projektu Solar Food.

Vědci ve zmíněné nové studii porovnali efektivitu pěstování typické polní plodiny, v tomto případě sóji s technologií potravin ze vzduchu.

Pro účely tohoto výzkumu badatelé postavili systém pro výrobu potravin ze vzduchu. Tento systém vyrábí elektřinu pomocí solárních panelů a s využitím oxidu uhličitého ze vzduchu pěstuje mikroby v bioreaktoru. Bakterie vyrábějí protein, který je po nezbytných úpravách poživatelný, ať už lidmi nebo zvířaty.

Srovnání tohoto systému s 10 kilometry čtverečními pole sóji ukázalo, že potrava ze vzduchu je oproti klasickému pěstování plodiny asi 10krát efektivnější.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Growing food with air and solar power: More efficient than planting crops (phys.org)

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Výroba potravin ze Slunce a vzduchu je efektivnější než klasické plodiny (bezpecnostpotravin.cz)

29 June 2021

Praha 27. června (ČTK) - Obchodníci nasadili před začátkem grilovací sezony do letáků slevy na maso. V průměru je maso prodávané se slevou 23 procent, u vepřového jde pak o 26 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční, která letáky přepravuje. Firma prozkoumala nabídku sedmi největších řetězců v týdnu do 23. června.

"S příchodem léta nastává oblíbená grilovací sezóna, kdy je maso velmi oblíbenou potravinou. Rozhodli jsme se proto analyzovat, jak se k tomuto trendu staví obchodníci a kolik jejich zákazníci mohou při nákupu masa ušetřit. Dle našich zjištění se průměrně jedná o 23 procent," uvedl ředitel firmy Petr Sikora.

V nabídce se nejvíce objevuje vepřové maso, dále pak hovězí a krůtí. Sleva se nejčastěji pohybuje mezi deseti a 30 procenty.

Nejlevněji vyjde kuřecí, kilogram po slevě vyjde v průměru na 99,8 Kč, kilogram celého kuřete se pak dá sehnat za 47,9 Kč. Nejvíce stojí kilogram kuřecích prs, v průměru 132,6 Kč, nejnižší ceny pak byly u kuřecích křídel za 72,4 Kč/kg. "Přestože je kuřecí maso tím nejlevnějším, nejvyšší slevu poskytují obchodníci na vepřové," dodala firma.

To se pak také v letácích objevilo nejčastěji z mas, z 38 procent. "Nejčastějším typem vepřového masa v letácích je krkovice, na kterou je zároveň poskytována nejvyšší sleva, a to 35 procent," vysvětluje společnost.

Hovězí maso je nejdražší i po slevách, nejčastěji ho obchodníci v letácích nabízí mleté, připravené na domácí burgery. Kilogram hovězího stojí podle letáků v průměru 196,5 Kč, maso na burgery pak 206 Kč/kg. Nejlevnější je podle letáků k sehnání za 128,3 Kč/kg.

Chovatelé prasat dlouhodobě informují, že prodávají zvířata na jatka pod náklady, hlavní marži podle nich inkasují obchodní řetězce. V úterý plánuje Zemědělský svaz ČR k tomuto tématu tiskovou konferenci. "Výkupní ceny se po krátkém zotavení opět dostaly na podnákladové hodnoty a ke zvýšení soběstačnosti nepomáhá ani komplikované stavební řízení při snaze o vybudování nových stájí," uvedl mluvčí svazu v pozvánce.

Podle posledních informací od Svazu chovatelů prasat ČR se prasata v ČR prodávají za zhruba 37 až 39 Kč/kg jatečně upraveného trupu.

drh mal

28 June 2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne lidem a obcím postiženým tornádem v Jihomoravském a Ústeckém kraji finanční pomoc a kompenzace až 1,5 miliardy korun podle výše skutečných škod. Návrh opatření na pomoc zemědělcům, lesníkům a potravinářům dnes schválila vláda.

Podle předběžných odhadů způsobila bouře a tornádo na zemědělském majetku škody 1,5 miliardy korun. V místě katastrofy na Hodonínsku, Břeclavsku a v okolí obce Stebna byly značně poničeny zejména chmelnice, vinice, ovocné sady i pole se zeleninou. Uhynula hospodářská zvířata, byly zdevastovány výrobní haly, hospodářské budovy i zemědělské stroje a technika. Ministerstvo spustí Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který v minulosti pomáhal v případě mrazů nebo sucha. MZe chce poškozeným vyplatit až 1,5 miliardy korun podle výše skutečných škod.

„Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství stanoví podmínky pro poskytování podpory zemědělcům. Můžeme tak zemědělcům kompenzovat například škody na polích, v sadech, vinicích, lesích, zvířatech, budovách i zařízeních. Chceme, aby se peníze dostaly k zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům i výrobcům potravin postiženým katastrofou co nejdříve. Kompenzace budeme poskytovat až do výše 100 procent škod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zemědělský resort připravil pomoc postiženým obcím bezprostředně po katastrofě. Už minulý týden uvolnil Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako rychlou pomoc lidem a obcím poničeným bouří a tornádem 100 milionů korun na pozemkové úpravy.

Lesy ČR (LČR) jsou připraveny věnovat každému majiteli zničeného domu 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Každé postižené domácnosti poskytnou 20 kubíků palivového dříví. O nabídce již podnik dopisem informoval starosty dotčených obcí. Podle odhadu by mohlo přijít až 1 200 žádostí, celkové výdaje LČR na toto opatření by mohly dosáhnout 150 až 200 milionů korun. Lesy ČR také nabídly na pomoc hasičům své kapacity, lidi i stroje a začaly odklízet stromy na lesních cestách. Lesníci zahájili sčítání škod v lesních porostech, objem poškozeného dřeva bude podnik znát v první polovině tohoto týdne

Povodí Moravy prověřuje škody na vodních tocích, aby zajistilo jejich průtočnost. Nasadilo těžkou techniku na odstraňování škod způsobených tornádem.

MZe monitoruje spolu s vlastníky a provozovateli vodovodů zásobování obyvatel pitnou vodou a zároveň i zajištění odpadní vody a její vyčištění. V tuto chvíli nejsou v této oblasti žádné výpadky. MZe finančně podpoří obnovu poničených vodovodů, kanalizací a dalších objektů z programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, který se může ve výjimečných případech využít i při přírodních katastrofách.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům, lesníkům a potravinářům postiženým tornádem až 1,5 miliardy korun (eAGRI)

28 June 2021

V červnu 2021 vydalo OECD pravidelnou zprávu o aktuální situaci ve vládních podporách do zemědělsko-potravinářského sektoru a vývoji klíčových zemědělských politik v 54 ekonomikách, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se tématem obchodu s padělky a nedovolenými napodobeninami.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021

Pravidelná zpráva o aktuální situaci ve vládních podporách do zemědělsko-potravinářského sektoru a vývoji klíčových zemědělských politik v 54 ekonomikách (odkud pocházejí 3/4 celosvětové zemědělské produkce) se v letošním vydání zaměřuje na téma potravinových systémů a blíže reflektuje politické reakce na pandemii. Vládní podpory v posledních 3 letech vzrostly. Polovina z nich nejen pokřivuje trh, ale zhoršuje potravinové zabezpečení, životní prostředí a socio-ekonomické nerovnosti. Pouze 17 % z nich je směřováno na investice do inovací, biologické bezpečnosti a infrastruktury. Pro růst udržitelné produktivity a vyšší odolnost je proto doporučeno postupně ukončit poskytování podpor pokřivujících trh, cílit příjmové podpory na nejpotřebnější domácnosti a začlenit tyto podpory do sociálních politik a záchranných sociálních programů a přesměrovat veřejné výdaje na investice do veřejných statků (zejm. inovačních systémů). Reformy zemědělských politik ale nemohou samy o sobě zajistit řešení stávajících problémů, jimž čelí globální potravinové systémy. Cílem jsou proto vyšší udržitelnost, horizontální inovační zaměření všech souvisejících politik a posílení komplexního zaměření implementačních přístupů.

Global Trade in Fakes

OECD dlouhodobě sleduje obchod s padělky a nedovolenými napodobeninami. Nyní předkládá aktualizovaný pohled na tuto oblast s daty zachycujícími předpandemické období. V důsledku narušených dodavatelských řetězců v průběhu pandemie (uzavírky podniků, dopravní komplikace) lze předpokládat další nárůst tohoto jevu i v posledních dvou letech. Celkový objem obchodu s padělky v Evropě představuje přibližně HDP Rakouska nebo Belgie. Dle oficiálních statistik Evropské unie tvořily v roce 2019 padělky cca 5,8 % evropských dovozů (údaj nezapočítává v EU vyrobené a též spotřebované padělky a nedovolené napodobeniny a nezákonný digitální obsah na internetu). Mezi těmito dovozy jsou jak produkty běžné spotřeby, tak luxusní zboží nebo zboží pro další podnikové zpracování. Z potravin jde nejčastěji o tuky/oleje, ryby/rybí produkty, ovoce a zeleninu, ale též mlékárenské výrobky (např. kojenecké mléko nebo sýry), maso/masné výrobky, med, alkoholické nápoje a cigarety. Mezi dalšími lze zmínit kuchyňské vybavení nebo pesticidy. Objem obchodu s nelegálními pesticidy v EU i ČR se odhaduje jen velmi těžko a vymáhání zákonů neodpovídá vždy ve všech zemích EU rozsahu a závažnosti jevu. Hraje zde též roli otázka kvality - nelegální pesticid nutně nemusí být prokazatelně chemicky nebezpečný (že se nejedná o deklarovaný produkt, se zjistí často až pomocí detailních rozborů). Obdobná situace byla v ČR např. na trhu s alkoholem před vypuknutím lihové aféry. Prosazování práv duševního vlastnictví má tedy smysl i v těchto případech. I proto se nakonec ČR v nedávné době zúčastnila akce Europolu „Silver Axe“ posilující koordinační roli evropských a národních represivních složek působících v ochraně práv duševního vlastnictví před organizovaným zločinem.

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 812 310

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/zprava-o-zemedelskych-politikach-a.html

28 June 2021

Peking 27. června (ČTK/CNBC) - Prudký nárůst vývozu vína a loňská návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga se staly důvodem k tomu, aby se čínská vláda rozhodla učinit z hlavní vinařské oblasti Ning-sia region, který bude konkurovat francouzskému Bordeaux. Podle plánu schváleného čínskou vládou by do roku 2035 měla oblast v pohoří Che-lan-šan vyprodukovat 600 milionů lahví vína v hodnotě 20 miliard jüanů (66,4 miliardy Kč). Tato oblast podél Žluté řeky, která se nachází asi dvě hodiny letu západně od Pekingu, leží v podobné zeměpisné šířce jako proslulá francouzská vinařská oblast.

"Pokud se tento cíl podaří splnit, stane se východní úpatí pohoří Che-lan-šan mezinárodně významnou a vlivnou oblastí produkce vína, která se svým rozsahem vyrovná Bordeaux," řekl šéf oddělení pro mezinárodní spolupráci z čínského ministerstva zemědělství Suej Pcheng-fej. Ning-sia je jednou z několika vinařských oblastí v Číně, na domácí produkci vína má ale většinový podíl, uvedl server CNBC.

Plán počítá se čtyřnásobným zvýšením produkce vína za 15 let. Pak by měla místní produkce vína odpovídat zhruba produkci zmíněného vinařského regionu ve Francii. V Bordeaux se loni vyprodukovalo 522 milionů lahví vína v hodnotě 3,5 miliardy eur (89,4 miliardy Kč).

Podobně jako mnoho jiných čínských plánů na vysoké úrovni, také tento, týkající se vína, je nejasný a bez bližších detailů o realizaci. Místo toho stanoví jen rámec pro rozvoj, který sahá od zlepšení znalostí o vinařství v oblasti a ekologické ochrany po "okno" pro čínské víno, které ho má "propojit se světem".

V loňském roce, v době pandemie covidu-19, se vývoz vína z Ning-sia podle místního celního úřadu zvýšil o 46,4 procenta na 2,65 milionu jüanů (8,8 milionu Kč). Hlavními destinacemi byly Spojené státy, Evropská unie, Austrálie a Japonsko.

Místní vinařství Xige Estate loni vyvezlo víno také do Kanady, řekl serveru CNBC jeho zakladatel Čang Jen-č'. Letos jeho firma začala vyvážet do Švýcarska, Japonska, Hongkongu a do Francie a plánuje i vstup na americký trh. Jeho hlavním cílem je ale čínský trh. V dlouhodobém horizontu Čang očekává, že na vývoz bude směřovat deset až 20 procent produkce. Zaměření vlády na vinařský průmysl by ale podle něj mohlo vinařům pomoci získat peníze, protože se na ně nebude nahlížet jako na čistě zemědělské podniky. Větší pozornost věnovaná vinařství také podporuje domácí cestovní ruch a Čang upozornil, že od začátku května má ve svém ubytovacím zařízení s 22 pokoji každý víkend plno.

Čína je šestým největším konzumentem vína na světě a v litrech desátým největším producentem, vyplývá ze zprávy Světové organizace pro vinnou révu a víno. Spotřeba a produkce vína v Číně ale v posledních letech klesla, což může být způsobeno horšími klimatickými podmínkami a nízkou produktivitou. Tyto problémy snižují konkurenceschopnost čínského vinařského průmyslu ve srovnání s dováženými víny, upozornili autoři zprávy.

Snaha čínské vlády o další rozvoj vinic přichází v době, kdy se zhoršují vztahy mezi Čínou a Austrálií. Loni byla Austrálie největším dovozcem vína do Číny, a to před Francií. Cla, která v březnu zavedla čínská vláda, ale další dovoz vína z Austrálie prakticky zablokovala. Australští producenti sice našli nové odběratele v Británii, USA a jihovýchodní Asii, potrvá ale tři až čtyři roky, než se jim podaří vyrovnat ztráty. Ne všichni zhruba z tisíce vývozců zaměřených na Čínu také přežijí, upozornil šéf australského vinařského sdružení Australian Grape and Wine Tony Battaglene.

Battaglene uvedl, že na domácím trhu čínští producenti stále čelí konkurenci vysoce kvalitních vín za nízké ceny. Na mezinárodní úrovni podle něj mají před sebou ještě dlouhou cestu, než se stanou velkými vývozci.

Kromě popularity zahraničních značek je jedním z důležitých faktorů pro čínský vinařský průmysl obliba místního silného likéru známého jako paj-ťiou. Tento alkohol je základem čínských obchodních a vládních večeří a jedna z jeho hlavních značek, Kwichow Moutai, patří k nejvíce obchodovaným firmám na čínském akciovém trhu. Suej z ministerstva zemědělství se domnívá, že pokud bude víno stejně levné jako paj-ťiou, tedy asi 40 jüanů (133 Kč) za láhev, bude ho konzumovat více lidí. Číňané by podle něj měli pít méně paj-ťiou a více vína.

irl spr

25 June 2021

Sto milionů korun z rozpočtu na pozemkové úpravy uvolnil Státní pozemkový úřad (SPÚ) na rychlou pomoc lidem a obcím poničeným včerejší bouří s tornádem na jižní Moravě. Lidem pomohou také Lesy České republiky (LČR), které každému majiteli zničeného domu poskytnou 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Každé postižené domácnosti poskytnou i 20 kubíků palivového dříví. Rychle pomoci je připravené také Povodí Moravy, které nasadí těžkou techniku na odstraňování škod. Ministerstvo zemědělství (MZe) finančně podpoří obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů.

„Od včerejšího večera intenzivně řešíme možnosti pomoci lidem v zasažených oblastech. Primární je nyní co nejrychleji odstranit škody a zajistit obyvatelům zásobování pitnou vodou, lze využít cisteren či mobilních úpraven vody z pohotovostních zásob Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy je připravené na místo vyslat těžkou techniku na odstraňování následků živelní pohromy,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Už v průběhu noci zahájilo Povodí Moravy monitoring škod na vodních tocích kvůli zajištění jejich průtočnosti a odstraňování popadaných stromů. Pracovníci podniku jsou připraveni spolupracovat s postiženými obcemi a jednotkami Integrovaného záchranného systému. Těžká technika se bude podílet na odstraňování škod, pracovníci Povodí jsou připraveni poskytovat pomoc i v postižených obcích a spolupracovat při odstraňování následků s pomocí jeřábů, kráčejících bagrů a traktorů.  

Lidem pomůžou také Lesy České republiky, které každému majiteli zničeného domu poskytnou dřevo nebo finanční dar.

„Myslíme na všechny, kteří se zcela nenadále ocitli bez střechy nad hlavou. Darujeme jim dřevo na nový krov, které i dopravíme na nejbližší pilu, nebo stotisícový dar. Také hasičům jsme hned ráno nabídli naše kapacity, lidi i stroje,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček s tím, že podnik současně daruje postiženým lidem 20 m3 palivového dříví.

Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., případně lze žádat telefonicky na čísle +420 724 523 285. O nabídce pomoci budou LČR informovat během příštího týdne také starosty dotčených obcí. Veškeré informace k žádostem podnik zveřejní na www.lesycr.cz.

Státní pozemkový úřad uvolnil z rozpočtu na pozemkové úpravy 100 milionů korun. Ty budou přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích.

„Rozhodli jsme se uvolnit sto milionů korun z rozpočtu pro pozemkové úpravy, kde je pro rok 2021 vyčleněna historicky nejvyšší částka, a to tři miliardy korun. Není to jednoduchá situace pro nikoho ze zúčastněných. Dotýká se nejen našich poboček v Jihomoravském kraji, ale, bohužel, osobně i našich zaměstnanců. Také v tomto směru jsme připraveni pomoci vypsáním interní sbírky,“ řekl ředitel SPÚ Martin Vrba.

MZe je připraveno finančně podpořit obnovu poničených vodovodů, kanalizací a souvisejících objektů. Využije k tomu zejména program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

Pracovníci Ministerstva zemědělství jsou od časného rána také v intenzivním spojení s regionální Agrární komorou a nevládními organizacemi, zelináři a ovocnáři. Největší komplikací je výpadek proudu a komunikačních sítí, na některých místech napadlo až 20 cm krup o velikosti 4 cm. Nejvíce jsou postižené vinice a ovocné sady.

V terénu jsou rovněž pracovníci Státní veterinární správy, vyjížděli k několika poničeným stájím a zraněným zvířatům. Zaznamenány byly i úhyny zvířat.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-toman-lidem-z-obci-zasazenych-tornadem-pomuzeme-s-odstranovanim-skod-na-opravu-domu-poskytneme-drevo-opravime-i-vodovody-a-kanalizace.aspx

25 June 2021

Článek o obezitě publikovaný v časopise dTest 6/2021.

V počtu obézních se držíme na pomyslné evropské špičce. Vždyť nadváhou či dokonce obezitou trpí zhruba polovina Čechů. Jak a proč s touto civilizační chorobou bojovat, která zdravotní rizika a komplikace s sebou nese či jak účinné jsou potravinové doplňky slibující pomoc při hubnutí? Ptali jsme se expertů v oboru obezitologie.

O obezitě se mluví jako o epidemii moderní doby. Korpulentní ženy přitom zobrazují i 25 tisíc let staré sošky Willendorfské a Věstonické venuše. Jak častá byla obezita v různých historických obdobích? Byla už tehdy považována za určité stigma?

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., VFN v Praze: Obezita byla dříve zcela výjimečná a problémem začala být až ve druhé polovině dvacátého století. Naopak v dobách Věstonické venuše byla žena plnějších tvarů předpokladem dobré plodnosti a schopnosti donosit dítě a mírná obezita byla považována spíše za klad.

MUDr. Robin Urbánek, Zlín: Tyto známé sošky (u všech nacházíme výrazné nahromadění tuku v oblasti břicha, hýždí a mohutné poprsí) vždy znamenaly hojnost a plodnost. První informace o obezitě máme již z dob starověkého Egypta. Faraon Ramses III., jakož i další faraóni, trpěl obezitou. Ve starém Řecku, Římě, starověké čínské medicíně však vidíme snahy o zdravý životní styl a tehdejší lékaři poukazují na rizika obezity. Objevila se snaha ji léčit (například akupunkturou), doporučovalo se zmenšení porcí jídla, běhání, masáže. Ve středověku naopak bohatí feudálové a šlechtici holdovali jídlu a pití alkoholu. Kromě obezity se u nich proto často vyskytovala i dna. Naproti tomu církev vyznávala hladovění a půst jako nástroj očisty těla. V období baroka byla naopak obezita skoro ideálem krásy, výrazem úspěšnosti a blahobytu. Kolem 18. století se opět názor mění, obezita je už popisována jako výsledek zvýšeného příjmu potravy a nedostatku pohybu a ideál krásy se mění ve prospěch štíhlosti, příkladem může být rakouská císařovna Sissi. Tento kult přetrvával až do počátku 20. století, pak se opět vrací kult oblých tvarů, a to až do jeho poloviny. Přichází Twiggy, která měla mentální anorexii a ovlivnila pohled zejména žen opačným směrem. Od tohoto období až do současnosti je obezita spíše negativním stigmatem.

MUDr. Martin Hrubý, Turnov: Obézní jedinci se jistě vyskytovali v celé historii lidstva. Nepříznivého vlivu obezity na zdraví si všiml například již Hippokrates ve starověkém Řecku. Vždy se však obezita spojovala s blahobytem. Všeobecný blahobyt se výrazně zvýšil v průběhu minulého století a s tím se objevil i prudký nárůst obezity. Nárůst byl tak masivní, že jej Světová zdravotnická organizace (WHO) začala označovat za epidemii.

Nejde současná snaha o potírání obezity vlastně proti přírodě, když byli z vývojového hlediska ve výhodě ti jedinci, kteří si dokázali tukové zásoby udržet?

prof. Haluzík: Při současném životním stylu s malou fyzickou aktivitou a nadbytkem potravy je boj proti obezitě nutností, protože podmínky jsou úplně jiné, než byly tehdy.

MUDr. Urbánek: Takzvaný úsporný gen byl výhodou v době, kdy byli lidé vystaveni nedostatku potravy. Ten, kdo jej měl, si lépe uchovával tukové zásoby a přežil díky tomu období, ve kterém jiný jedinec umřel hlady. Pokud je však nositel úsporného genu vystaven takovému množství jídla, jako je k dispozici ve 21. století, plus nedostatku pohybu, vede to naopak ke vzniku obezity a dalším nemocem. Nyní se stává tato dříve fylogeneticky výhodná vloha nevýhodnou.

MUDr. Hrubý: Obezita znamená zmnožení tukové tkáně.

Kolik osob v ČR je obézních a jak si vedeme ve srovnání s jinými zeměmi?

prof. Haluzík: Obézních je v České republice 20 až 25 procent dospělých a dalších 25 procent má nadváhu. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi patří Česká republika do čtvrtiny zemí s nejvyšším výskytem obezity.

MUDr. Urbánek: Údaje agentury STEM/MARK z roku 2013 udávají 23procentní výskyt obezity a 35procentní výskyt nad­váhy, data WHO z roku 2019 hovoří už o 26 procentech výskytu obezity u nás. Jsme sedmí v Evropě (první je Turecko – 32,1 procent, druhá Malta – 28,9 procent, třetí Velká Británie – 27,8 procent, čtvrté Maďarsko – 26,4 procent, pátá Litva – 26,3 procent, šestý Izrael – 26,1 procent, sedmá Česká republika – 26 procent). Společnost Clinic Comparison sestavila žebříček nejnezdravějších zemí světa s využitím údajů WHO, CIA World Factbook a World Lung Association. Hodnotila tři základní ukazatele: spotřebu alkoholu na osobu a rok, spotřebu tabáku na osobu a rok a prevalenci obezity v populaci. Češi vypijí 13,7 litrů čistého alkoholu na osobu za rok a jsou na 11. místě v počtu každoročně vykouřených cigaret. S 26procetním výskytem obezity jsme tak v tomto hodnocení obsadili první příčku na světě.

MUDr. Hrubý: Podle výzkumu z roku 2013 se v pásmu obezity nacházelo 23 procent dospělé populace. Patříme mezi země s nejvyšším výskytem obezity. Ve většině evropských zemí se poměr dospělých obézních pohybuje kolem 10 až 20 procent z populace.

Pokračování článku ZDE

Zdroj: dTest

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/nadvahou-ci-dokonce-obezitou-trpi-zhruba-polovina-cechu.aspx

25 June 2021

Litoměřice 24. června (ČTK) - V Litoměřicích se znovu vaří pivo v původním měšťanském pivovaru. Historický objekt v centru před lety koupilo město, část opravilo a pronajalo rodinné firmě. První tmavý a světlý ležák připravený z českých surovin mohla dnes ochutnat veřejnost, která si zároveň prohlédla expozici věnovanou pivovarnictví na Litoměřicku.

Přestože jsou Litoměřice spojovány hlavně s vinařstvím, tradice pivovarnická má dlouhou tradici. "Pivo se zde vařilo už ve středověku, bylo součástí života měšťanů," řekl ČTK litoměřický radní Filip Hrbek (ODS). Posléze vznikl pivovar s pěti patry sklepů, který vozil zlatavý mok i do USA. Rozmach z 1. poloviny 20. století utnulo znárodnění po druhé světové válce. Korunní pivovar ukončil provoz po 282 letech v roce 2002. Jeho největší roční výstav byl 150.000 hektolitrů.

V obavě z budoucnosti stavby v městské památkové zóně radnice objekt koupila a postupně areál opravuje. Na místě bývalé lahvárny vzniklo parkoviště a teď se uvedl do provozu pivovar. "Rekonstrukce této části stála 22 milionů korun, přičemž dotace z programu Restart pokryla 11,5 milionu korun," uvedla mluvčí radnice Eva Břeňová.

Práce trvaly zhruba dva roky, skončily loni. Do plánů na obnovení provozu poté zasáhla epidemie koronaviru. "Chtěli jsme začít před rokem, ale kvůli covidu jsme to odložili, protože nikdo nevěděl, kdy se bude moci prodávat pivo," uvedl Dionýz Hutár, který vyhrál soutěž na provozovatele. "Přestože ani teď není doba vhodná pro zahájení tohoto druhu výroby, tak do toho jdeme, projekt je rozjetý a my mu věříme," řekl. Vstupní investice podle něj činila zhruba šest milionů korun, celková bude kolem 12 milionů korun.

Ve varnách může nyní být až 500 litrů piva. V plánu je vaření světlých i tmavých piv a speciálů ve všech stupních. "Chystáme i ovocná piva a vše, co se hodí k našemu regionu," uvedl Hutár, kterému pomáhá v pivovaru sedm lidí, všechno jsou to členové rodiny. Ambicí je uvařit 3500 hektolitrů za rok a nabízet piva v lahvích a plechovkách. "To je směr, který se nám ukázal v době pandemie, potřebujeme pivo prodat, proto chceme jít cestou lahvování," řekl Hutár.

PIvo ze čtvrtého minipivovaru v Litoměřicích lze ochutnat v několika místních restauracích. V budoucnu by jedna mohla fungovat i v areálu samotného pivovaru. "Rádi bychom získali dotaci z programu Restart i na další opravu zchátralých budov, kde by v budoucnu mohl být gastro provoz. Turisté by pak na Tyršově náměstí měli vše pohromadě, pivovar s expozicí pivovarnictví, na hradě je už expozice věnovaná vinařství, kde lze místní vína ochutnat, a byla by tu restaurace, která by pracovala s regionálními výrobci," uvedla Břeňová.

fir hj

24 June 2021

Informační zpravodaj Ministerstva zemědělství.

 

Zprávy z Ministerstva zemědělství 6/2021

Obsah:

PŘÍRODA
ZELENÉ PLÍCE ČESKA
Historicky rekordní výsadba listnáčů.

ROZHOVOR
ŠÉF BUDVARU: UMÍME VYROBIT NEJLEPŠÍ LEŽÁK NA SVĚTĚ
Přečtěte si rozhovor s ředitelem Budějovického Budvaru Petrem Dvořákem.
Dozvíte se například o trendech pití piva, o Budvaru 33 nebo plánech pivovaru.

ROZVOJ VENKOVA
CHYTRÉ TECHNOLOGIE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
Farmáři 21. století: senzory, roboti a další moderní technologie.

AKCE
ZEMĚ ŽIVITELKA 2021
Pozvánka na tradiční největší mezinárodní zemědělskou výstavu v Česku.

PŘÍRODA
CO ROSTE NA POLI
Prozkoumejte zemědělské plodiny na střešním políčku Národního zemědělského muzea.

VÝBĚR ZPRÁV
STRUČNĚ V ČÍSLECH
Zemědělské zprávy uplynulého měsíce.

SPOLEČNOST
BRUSELSKÉ JEDNÁNÍ, KONĚ VE SLUŽBÁCH CÍRKVE, TRHY V MUZEU
Přehled obrazem.

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/zpravy-z-ministerstva-zemedelstvi-6-2021.aspx

24 June 2021

V posledních několika letech narušily chod amerického maso-zpracujícího průmyslu hned 3 pohromy – požár (závod v Holcombu, Kansas v roce 2019), pandemie covid-19 a nyní kybernetický útok. Tyto tři události pouze dokladují, jak je tento sektor vysoce koncentrovaný a disponuje jen malým prostorem pro případné chyby.

Útok kybernetických vyděračů na největšího světového producenta masa – společnost JBS na konci května ochromil pětinu americké produkce masa a zastavil provoz závodů až v Austrálii a Kanadě. Toto narušení vyvolává otázky, jestli tato vysoká koncentrace několika obřích společností nepodkopává odolnost odvětví. Navíc přichází v době, kdy je koncentrace na trhu zkoumána v celé řadě oblastí.

V celosvětovém měřítku zůstává porážka a zpracování masa spíše roztříštěné, naopak v USA je to u skotu z 80 % v rukách 4 společností (JBS, Tyson, Cargill a National Beef Packing Co.), u prasat pak ze 70 %. Tyto společnosti se dále snaží o expanzi do Asie a Evropy. V posledních dvou dekádách došlo k výrazné konsolidaci, protože velké společnosti využívají své velikosti k vyrovnání cyklů růstu a poklesu na komoditních trzích. Sucho před téměř deseti lety způsobilo, že ceny krmiv pro zvířata dosáhly rekordních výšek a zisky z chovu hosp. zvířat se snížily, což některé společnosti přimělo k odchodu z tohoto odvětví. Úspory z rozsahu se také ukázaly jako důležitý faktor v době celosvětového růstu poptávky po mase.

Až donedávna šlo vše relativně hladce. Požár v Holcombu v srpnu 2019 však způsobil prudký výkyv na trhu, kdy ceny skotu výrazně poklesly, naopak ceny masa vyletěly vzhůru. Nucené výluky zpracování z důvodu masivního rozšíření infekce covid-19 vloni vyřadily některé zpracovatelské závody a vyvolaly určitý nedostatek masa. K tomuto problému se přidala ještě obvinění, že tyto podniky přehlíží ochranu svých zaměstnanců. Chovatelé skotu, prasat a drůbeže si navíc stále více stěžují, že zatímco spotřebitelé platí za maso více, k nim se spravedlivý podíl na tržbách nedostane. Situace se dostala již tak daleko, že se vybrané profesní organizace zastupující chovatele sjednotily v požadavcích, aby masokombináty zveřejňovaly více informací o nákupech a aby americké ministerstvo spravedlnosti veřejně informovalo o antimonopolním vyšetřování, které před rokem zahájilo u těchto čtyř společností. V Kongresu byly dále předloženy návrhy zákonů, které požadují větší transparentnost při stanovování výkupních cen. Federální ministerstvo zemědělství dále plánuje využít část prostředků z nedávného záchranného balíčku v hodnotě 1,9 bilionu dolarů na pomoc malým a středním zpracovatelům masa při rozšiřování provozu, čímž by se měla rozředit vysoká koncentrace v sektoru. O vývoji situace budeme nadále informovat.

EU a USA zmrazí spor o letadla, dodatečná cla na zemědělské a potravinářské produkty zmizí

Americká administrativa potvrdila svůj záměr zlepšit transatlantické obchodní vazby a přistoupila na smírné řešení 17 let trvajícího sporu ohledně podpor do vývoje a výroby letadel. Na pět let dojde k suspenzi zavedených dodatečných cel, které se v podstatné míře dotýkají i zemědělských a potravinářských produktů na obou stranách Atlantiku. Po řadě týdnů intenzivních jednání byla na summitu EU – USA potvrzena dohoda, která se kromě pozastavení protiopatření (již zmiňovaných cel) na dobu pěti let skládá ze sedmi dalších obecných zásad, mezi něž patří např. zřízení pracovních skupin, které se budou scházet, aby analyzovaly a překonávaly případné neshody a společně hledaly řešení u netržních praktik třetích stran – Číny, Ruska apod. V rámci pěti let tak vyjednavači na obou stranách musí najít řešení, které jednou provždy ukončí spory vedené před Světovou obchodní organizací.

Vzhledem k tomu, že předmětná cla nedopadla zásadním způsobem na položky vyvážené z ČR, bude mít tato zpráva pro české exportéry spíše zprostředkovaný efekt. Pravděpodobně totiž dojde k postupnému obnovení původních obchodních toků, které byly navýšenými cly narušeny – např. u vývozu vín z EU nebo whisky u USA do EU.

Je třeba připomenout, že ač jde o podstatný krok americké administrativy, z pohledu EU je na stole pořád dost sporných amerických opatření – cla na ocel a hliník, hrozba dodatečných cel kvůli plánovanému zavedení digitální daně (v hledáčku USA je v tomto případě jmenovitě i ČR) nebo sporné regulatorní překážky.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
Mob: +1 202 507-3859, Mob ČR: +420 601 558 079, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MZe ČR

Link: Jaká je budoucnost amerického maso-zpracujícího průmyslu po hackerském útoku? (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

24 June 2021

Revoluční změna stravování v nemocnicích: česká klasika je úspěšná v boji proti podvýživě, ale jasně vítězí FIT dieta!

Po 65 letech konečně nastal čas pro změnu systému stravování hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) se stala pilotním pracovištěm, kde se podle nového Metodického doporučení MZ ČR vaří jídla, která splňují aktuální požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou moderní, chutná, zajímavá, zdravá a ekonomicky dostupná. Zároveň se nezapomíná ani na pacienty, kteří trpí nechutenstvím, jsou podvyživení nebo preferují klasickou českou stravu. U těchto pacientů je nejdůležitější, aby snědli ze své porce co nejvíce, podpořila se chuť k jídlu a neprohlubovala se malnutrice.

Diety pro pacienty, které se v Česku do roku 2020 vařily, vycházely z dietního systému z roku 1955! Každá nemocnice připravovala svůj vlastní dietní systém, který měl odpovídat potřebám jednotlivých zařízení, a velmi záleželo na tom, jak se vedoucí nutriční terapeut a ústavní dietolog zajímají o novinky v oblasti výživy nemocných ve světě. Současná doporučení formulovaná na základě vědeckých poznatků o výživě ve zdraví a při nemoci se totiž zásadním způsobem za více než půl stolení změnila.

,,Jsem rád, že můžeme pacientům dopřát chutnou, zdravou a také nutričně vyváženou stravu, která nebyla v historii standardem podávané péče, ale díky odborné pracovní skupině složené z odborníků, kterou jsem vytvořil při Ministerstvu zdravotnictví, a novému metodickému doporučení, jsme to dokázali změnit. Strava je důležitou součástí spokojenosti a následného uzdravení pacientů,“ dodal ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Proto vznikla při Ministerstvu zdravotnictví ČR pracovní skupina, složená ze zástupců společností sdružených v Alianci pro nutriční péči o.p.s. Všeobecná fakultní nemocnice v ní měla své členy: vedoucí nutričních terapeutů VFN Mgr. Lucii Růžičkovou a ústavního dietologa doc. MUDr. Františka Nováka, Ph.D. ze IV. interní kliniky VFN a 1.LF UK v Praze. „Vytvořili jsme doporučený postup stravování a nutriční péče pro 21. století,“ vysvětluje revoluční proměnu stravování Lucie Růžičková. „Základem změn ve stravování je důraz na kvalitu diet. Na prvním místě je chutnost a atraktivita jídla pro pacienty a současně zůstávají samozřejmostí potřebné nutriční hodnoty a bezpečnost konzumace. Stravování představuje v nemocnici nejdůležitější součást systému nutriční péče, který může podle nového metodického doporučení fungovat jen s garancí nutričních terapeutů a lékařů nutricionistů,“ doplňuje doc. František Novák.

„Zároveň jsme se rozhodli nový systém stravování jako první nemocnice v Česku využívat přímo v naší kuchyni,“ komentuje ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA a dodává: „Chceme ukázat i ostatním zařízením, že Metodické doporučení lze převést do praxe a není to jen „nedosažitelná teorie“. Osobně mám radost, že na jídelníčku jsou v nabídce stejná jídla pro pacienty i zaměstnance a všem chutná. To považuji za jasný důkaz, že se změna podařila.“

Pacienti mají možnost volby: českou klasiku, středomořskou nebo orientální kuchyni

Základní kámen proměny tvoří nový jednotný princip základních diet pro pacienty. Při příjmu k hospitalizaci lékař doporučí jednu z variant: dietu 3 MAL (pro pacienty v riziku malnutrice), což je dieta primárně určená pro pacienty s rizikem podvýživy. „Jejím cílem je přizpůsobit se nemocným s nechutenstvím tak, aby se co nejvíc snížilo riziko dalšího snižování jejich hmotnosti. Jídla mají vyšší obsah energie a bílkovin, jsou „typicky česká“. V rámci 3 MAL se denně servíruje oblíbená česká klasika, třeba svíčková, španělské ptáčky, čevabčiči s bramborovou kaší a okurkovým salátem nebo omáčky,“ vypočítává šéfkuchař VFN Petr Slivoně. Další volbou je dieta 3 FIT (pro pacienty bez rizika malnutrice). „Dieta 3 FIT umožní zdravě se stravující části populace zachovat si své stravovací návyky i po dobu hospitalizace a dalším ukáže, jak lze jíst zdravě a zároveň chutně,“ vysvětluje Lucie Růžičková. Dieta se skládá ze tří variant pokrmů. První obsahuje typické české suroviny: pohanku, jáhly, čočku, kořenovou zeleninu či červenou řepu. Koření se majoránkou nebo česnekem. Druhým typem jídel je středomořská kuchyně: těstoviny, rizota, olivy, ryby, olivový olej a k tomu bylinky, například tymián, oregano, bazalka či rozmarýn. Pacientům se minimálně dvakrát týdně servírují ryby. Třetím typem jídel je orientální kuchyně. Jídla s kuskusem, kokosovým mlékem a kari kořením. Asijská jídla jsou u české populace ve velké oblibě, představují ideální variantu pro vegetariány.

Zásadním způsobem se zvyšuje důležitost role nutričního terapeuta

Pacienti mají při příjmu možnost probrat své stravovací návyky s nutričním terapeutem. Nutriční terapeut se na klinice zabývá přednostně pacienty v nutričním riziku nebo pacienty s dietními omezeními. Hodnotí jejich nutriční stav a navrhuje nutriční plán na základě individuálně stanovené potřeby energie a živin a v souladu s léčebným cílem. Je totiž velice důležité, aby pacientovi chutnalo. Když pacientovi zvolený způsob stravy nevyhovuje, je možné ho zaměnit za druhou variantu nebo individuálně upravit. Nutriční terapeut poradí i s výběrem jídelníčku u konkrétních onemocnění.

Zkušenosti po 9 měsících: Vítězí FIT dieta!

Devět měsíců od zavedení nových diet ukázalo, že se denně místo předpokládaných 5 % připravuje 5x více, tedy 25 % diet ve zdraví 3 FIT a jen 75 % diet pro pacienty v riziku malnutrice 3 MAL. Je to výrazně více, než nutriční terapeuti očekávali. Pacientů v ohrožení podvýživou je samozřejmě v nemocnicích mnohem víc. Dietu 3 FIT si oblíbili i někteří onkologičtí pacienti, kteří mají často sníženou chuť na maso. „Nové diety využíváme i pro stravování zaměstnanců. Mají na výběr kromě diet 3 FIT a 3 MAL ještě třetí variantu: saláty, obložené bagety, wrapy. Vítězství diety FIT oproti očekávané české klasice nás velmi příjemně překvapilo,“ dodává Mgr. Lucie Růžičková s tím, že ve VFN vznikla originální Kuchařka receptů pro dietu 3 FIT, kuchaři stále zkoušejí nová jídla a občas jim jídelníček zpestří.


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. Poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.
www.vfn.cz

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
www.lf1.cuni.cz


Mgr. Marie Heřmánková, tisková mluvčí VFN v Praze, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 224 962 074

Přílohy

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Revoluční změna stravování v nemocnicích (bezpecnostpotravin.cz)

23 June 2021

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s policisty Krajského ředitelství hlavního města Prahy a Policií ČR Praha IV zjistila nelegální potravinářskou výrobu - pěstírnu mungo klíčků provozovanou subjektem Tuan Anh Pham, Za rybníčky 694, 149 00 Praha Šeberov. Neregistrovaná provozovna se nacházela v prostorách rodinného domu.

Vzhledem ke skutečnosti, že pěstování a výroba mungo klíčků probíhala v nevyhovujících hygienických podmínkách a neschváleném provoze, inspektoři na místě barvivem znehodnotili 120 kg zjištěné komodity, provozovateli nařídili její likvidaci a zároveň prokázali porušení již dříve vydaného zákazu užívání daných prostor.

Pěstování a výroba mungo klíčků je mikrobiologicky rizikový proces, proto provozovny, kde dochází k nakličování, musí být schváleny ze strany SZPI dříve, než začnou s produkcí klíčků. Výrobce musí před schválením výrobny ze strany SZPI projít kontrolou a vyhovět řadě požadavků právních předpisů. Jde zejména o splnění specifických mikrobiologických kritérií souvisejících s pěstováním potraviny náchylné ke kontaminaci bakteriemi, např. Escherichia coli produkující shigatoxiny. 

Nedodržení stanovených pěstebních a výrobních podmínek vytváří riziko vzniku závažných onemocnění, která za určitých podmínek mohou vést až k úmrtí, jak dokládají příklady ze zahraničí v minulých letech.

V případě uvedené kontrolované osoby jde o opakované zjištění nelegální výroby mungo klíčků, viz TZ SZPI ze dne 3. 12. 2018.

S provozovatelem SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Potravinářská inspekce upozorňuje všechny pěstitele klíčků, že vedle oznamovací povinnosti o zahájení činnosti mají i povinnost projít výše uvedeným schvalovacím procesem. Podrobné informace viz příslušná sekce na webu SZPI.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
23 June 2021

Článek publikovaný v časopise "Zpravodaj pro školní stravování 3/2021".

Článek "Léčba dětské obezity v odborných dětských léčebnách a lázních" byl publikován Společností pro výživu v časopise "Zpravodaj pro školní stravování 3/2021".

Autoři článku: MUDr. K. Bednaříková, MUDr. L. Mrázek, MUDr. M. Musílek, MUDr. J. Boženský, MUDr. P. Tláskal, CSc.

Zdroj: Společnost pro výživu

 

Autor: bezpecnostpotravin.cz

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Léčba dětské obezity v odborných dětských léčebnách a lázních (bezpecnostpotravin.cz)