30 July 2021

Velké Bílovice (Břeclavsko) 29. července (ČTK) - Delegáti Svazu vinařů, který sdružuje více než 1300 vinařů a vinařství v České republice, zvolili novým prezidentem dosavadního manažera obchodu a marketingu svazu Martina Chlada. O funkci se ucházeli dva kandidáti, kromě Chlada ještě Lubomír Maťák. Pro Chlada, kterého nominovalo sdružení Mladí vinaři, hlasovalo 87 z 92 přítomných delegátů. Ve funkci střídá Tibora Nyitraye, který stál v čele svazu devět let a z funkce odchází ze zdravotních a osobních důvodů.

Do volby byli původně přihlášeni čtyři kandidáti, jeden z nich ale nesplňoval základní požadavky svazu. Mezi požadavky na prezidenta svazu je ukončené vysokoškolské vzdělání, znalost alespoň jednoho světového jazyka a všeobecný přehled o vinařství a vinohradnictví v České republice.

Kromě Chlada a Maťáka byl do dnešního dne kandidátem i bývalý starosta Znojma Jan Grois, který ale dnes ráno z volby odstoupil. V e-mailu o tom informoval výkonného ředitele Svazu vinařů Martina Půčka. Své odstoupení zdůvodnil tím, že po škodách způsobených tornádem bude podle něj hlavním úkolem prezidenta svazu vyjednání co nejvyšších kompenzací pro vinaře poškozené tornádem, což udělá lépe někdo zevnitř svazu.

Třiačtyřicetiletý Martin Chlad bude prezidentem svazu do února 2024, kdy končí volební období, které započal Nyitray. Ten na valné hromadě delegátům vysvětlil, že odstupuje ze zdravotních důvodů, které mu brání odpovídajícímu výkonu funkce.

Ve svém vystoupení před samotnou volbou Chlad označil jako jednu ze svých priorit vnitřní sjednocení svazu, aby mohl jednotně vystupovat i navenek. "Když se vás zeptám, jaké je nejlepší víno, řada z vás mi řekne, že to prodané. Je důležité, abychom jako svaz zapracovali na tom, aby naše víno bylo lépe prodávatelné. Aby si lidé nekupovali naše víno jen tady nebo v Národním vinařském centru ve Valticích, ale kdekoliv jinde," uvedl Chlad. Do svazu by rád přivedl nové členy a svaz chce modernizovat. Svaz by pod jeho vedením měl prosazovat nulovou spotřební daň a prezentovat víno jako kulturní nápoj, jehož přiměřená konzumace je nedílnou součástí zdravého životního stylu.

Uvedl, že chce na únor nebo březen příštího roku svolat další valnou hromadu, na níž by chtěl představit konkrétní programové kroky, které do té doby s vedením svazu a dalšími vinaři připraví.

Svaz vinařů ČR zastupuje asi 1350 subjektů. Z nich je asi 160 fyzických a právnických osob, které dohromady hospodaří na ploše asi 4900 hektarů vinic, a také zhruba 30 vinařských spolků, které mají dohromady asi 1200 fyzických a právnických osob. Ty dohromady hospodaří na ploše asi 11.200 hektarů vinic.

ska kš

29 July 2021

V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 milionů obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje přibližně každého sedmého obyvatele České republiky). Její nová instalovaná filtrace umožňuje odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, tzv. mikropolutantů jako pesticidů a jejich metabolitů, farmak nebo xenobiotik.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní město Praha a pro středočeskou aglomeraci a jednou z největších úpraven vody v Evropě. První etapa výstavby úpravny vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972 s výkonem 3 m3/s pitné vody, v roce 1987 byl výkon navýšen o další 4 m3/s pitné vody na stávajících 7 m3/s. Současně s první etapou výstavby byl vybudován i 52 km dlouhý štolový přivaděč končící vodojemem Jesenice. V roce 1991 byla technologie úpravny vody doplněna o konečnou úpravu vody ozónem, technologie ozonizace byla v roce 2010 modernizována. Úpravna vody dosud používala původní technologii koagulační filtrace.

Cílem projektu bylo významné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Filtrace přes GAU umožňuje odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, tzv. mikropolutantů, jako např. pesticidů a jejich metabolitů, farmak nebo xenobiotik. Zároveň je možné eliminovat důsledky možných úmyslných nepřátelských činů na zdroji nebo případné úmyslné neplnění opatření v ochranném pásmu vodního zdroje v povodí Želivky. Realizace projektu zajistí výrobu pitné vody i v krizových situacích a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody v případě živelných katastrof nebo ekologických havárií. S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace ÚV Želivka dlouhodobé a jisté plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů, na pokrok v detekčních metodách a na předpokládané rozšiřování katalogu nežádoucích a škodlivých látek.

Projekt „Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU)“ je součástí dlouhodobého záměru rekonstrukce a modernizace úpravny vody Želivka. Za 28 měsíců byl postaven zcela nový objekt filtrace s granulovaným aktivním uhlím (16 filtrů - 4 vany po 4 filtrech s výškou filtrační náplně GAU 1,70 m) a další přímo související stavební objekty, zejména nový kolektor propojující filtraci na GAU se stávající halou filtrace 2 a stavební úpravy několika stávajících objektů úpravny – například na obtokovém kanálu ozonizace, na provozní čerpací stanici a na hale filtrace 2. Stavba přitom probíhala z důvodu dlouhodobé nenahraditelnosti úpravny vody Želivka za provozu a při zachování požadovaného množství a kvality pitné vody.

Doba výstavby musela být v důsledku obtíží spojených s epidemií COVID 19 prodloužena přibližně o jeden měsíc. Stavba byla 22. 1. 2021 dokončena a předána, veškeré vady a nedodělky byly odstraněny k 14. 7. 2021. V současné době probíhá roční zkušební provoz a nová hala s filtry s náplní GAU bude dána do plného provozu od 1. 2. 2022.

Takto rozsáhlá stavba, která navíc zasahuje i do stávajících objektů, se obvykle neobejde bez nutnosti změn projektu v důsledku dodatečně zjištěných nepředvídatelných okolností. V tomto konkrétním případě je konečná cena stavby 1 221 457 049,74 Kč bez DPH, což představuje navýšení původní vysoutěžené ceny díla pouze o 1,87 %. Na spolufinancování projektu se kromě vlastních zdrojů žadatele podílí prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 753 207 939,50 Kč i Fond soudržnosti EU.

Filtrace přes aktivní uhlí je špičkovou technologií aplikovanou při obdobných modernizacích úpraven pitné vody po celé Evropě. Pro ÚV Želivka bylo použito vysoce kvalitní černouhelné granulované aktivní uhlí.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210728_Upravna-vody_Zelivka-odstranuje-z%20pitne-vody-farmaka-a-pesticidy

28 July 2021

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký. V prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři provedli bezmála 170 kontrol prodejců na trzích. Závadu zjistili u sedmnácti procent z nich. V letním počasí nebezpečí spojená se stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně stoupají. Podstatná část kontrol proto připadá právě na toto období.

Nejčastějším prohřeškem v dosavadním průběhu roku je porušení takzvaných zásad výrobní a hygienické praxe. Mezi ně patří zejména nedodržování teplot nabízených výrobků či jejich nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. Dalším frekventovaným porušením jsou chyby v označování nabízených potravin, porušení předpisů při manipulaci s produkty a také neznámý či nejasný původ zboží. V prvním pololetí loňského roku provedli veterinární inspektoři na trzích 209 kontrol z toho při 21 z nich zjistili nějakou závadu. Pořadí nejčastějších závad bylo obdobné jako letos.

„Velmi závažné zdravotní důsledky zejména při teplém počasí může pro spotřebitele mít nedodržení teplot při skladování a nabízení produktů. Povinností prodejců na trzích je udržovat zboží při stanovených teplotách. Na tuto skutečnost se při kontrolách veterinární inspektoři zejména v horkých dnech soustřeďují,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V Praze, kde se vyskytuje největší počet farmářských trhů, provedla SVS v první polovině letošního roku 48 kontrol prodejců na farmářských trzích, nějakou závadu zjistili u devíti z nich. „Nejčastějším problémem byly závady při manipulaci s nabízenými produkty a také chybějící či nedostatečné označení zboží. Někteří prodejci nedodrželi teploty potravin či prodávali zboží nejasného původu,“ sdělila ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.

Za celý loňský rok bylo ze strany SVS na trzích provedeno 430 kontrol, což bylo meziročně o 23 procent méně. Pokles počtu kontrol jednoznačně souvisel s pandemií COVID-19. Alespoň jednu závadu zjistili veterinární inspektoři loni v 57 případech. Podíl kontrol se závadou dosáhl podobně jako v roce 2019 zhruba třináct procent. Výše uložených pokut v roce 2020 přesáhla 370 000 Kč. Mezi nejčastější závady patřilo zejména porušení správné výrobní a hygienické praxe, mezi tato pochybení spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči vnější kontaminaci či nedodržení teplotního řetězce a označování výrobků.

„Pravidelné kontroly farmářských trhů významně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny živočišného původu. Zároveň by měly spotřebitele chránit před nekalými praktikami některých prodejců,“ uzavřel Semerád.

SVS prodejcům i nakupujícím pravidelně připomíná takzvané „Desatero“ k prodeji na farmářských trzích: http://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

Zdroj: SVS ČR

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/farmarske-trhy-jsou-v-lete-castym-cilem-kontrol-veterinarniho-dozoru.aspx

28 July 2021

Tisková zpráva – Z českých, moravských a slezských polí co nejrychleji na stůl zákazníků. Tuzemská zelenina by měla urazit co nejkratší vzdálenost, aby se k lidem dostala čerstvá. Zatím se to daří především u chřestu, který v sezóně nabízejí i velké obchodní řetězce, a dostane se tak k velkému množství spotřebitelů. Nejlepší prodejce českého chřestu dnes v Národním zemědělském muzeu ocenil ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Dlouhodobě podporujeme pěstování ovoce a zeleniny. Stejně důležitá jako podpora pěstování je ale i podpora prodeje, protože pokud naši zemědělci nebudou mít možnost, jak dostat své produkty k zákazníkům, je veškerá jejich snaha zbytečná. Dnes jsme ocenili největší prodejce tuzemského chřestu, byl bych ale rád, kdyby nezůstalo jen u této jedné komodity, ale aby obchodníci nabízeli v co nejvyšší míře zákazníkům i další produkci našich zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Upřednostnění lokální sezónní zeleniny, ale také ovoce, má podle ministra mnoho výhod pro zákazníky, ale také obchodníky. Produkty z našich polí se k zákazníkům dostanou rychleji, a jsou tedy čerstvější, zachovají si tak více prospěšných látek. Mohou se také sklízet v ideálním stupni zralosti, protože do prodeje jde toto zboží okamžitě.

Pozitivní dopady má nákup lokálních produktů i na další oblasti. Více polí se zeleninou či více ovocných sadů znamená také větší biodiverzitu krajiny a rozvoj našeho venkova.

„Za pouhé tři roky narostl podíl prodeje českého chřestu z pultů obchodních řetězců z 60 na 90 procent prodaného objemu. Jde přitom o naši ikonickou zeleninu, která se na dlouhá desetiletí z českých polí vytratila. Její návrat je jedním z rostoucí řady příkladů fungující spolupráce zemědělců a obchodních řetězců. Jsem rád, že se našel odvážlivec, který se rozhodl vrátit chřest na česká pole – a že obchody naučily lidi chřest nakupovat i přesto, že na něj nebyli zvyklí. Příběh českého chřestu je inspirativním příkladem spolupráce, která zvyšuje dostupnost českých potravin na pultech. Pevně věřím, že podobných příkladů bude rychle přibývat, protože zákazníci mají o kvalitní české potraviny velký zájem,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Ministerstvo zemědělství (MZe) oslovilo s žádostí o zaslání údajů o prodeji českého chřestu 13 největších obchodních řetězců v České republice. Zaslané údaje ověřilo s tuzemskými dodavateli chřestu. Ocenění pro nejlepší prodejce dnes z rukou ministra zemědělství přebrali zástupci společností Kaufland, Lidl a Billa. MZe plánuje v budoucnu ocenit prodejce i v dalších kategoriích ovoce a zeleniny.

Největším pěstitelem chřestu v ČR je společnost Český chřest. V letošním roce byla jejich produkce 240 tun, z toho 225 tun prodala zákazníkům prostřednictvím obchodních řetězců.

Do Čech se chřest dostal v průběhu 18. století a pěstoval se především na Moravě, nejvíce se jeho pěstování rozšířilo v Ivančicích. Český chřest byl dodáván na císařský dvůr ve Vídni, do Německa nebo do Říma. Pěstování chřestu se omezilo v období obou světových válek, kdy bylo nutné zajistit výživu obyvatelstva, především obilovinami. V Ivančicích se konají od roku 1994 Slavnosti chřestu. V 90. letech minulého století Nizozemci obnovili tradici pěstování chřestu na Mělnicku, produkci chřestu následně vyváželi do Evropy. Od roku 2012 vlastní firmu čeští majitelé.

Sklizeň chřestu začíná ve třetím roce po výsadbě. Sklízí se od dubna do června do speciálních košů nebo přepravek, které se ještě na poli dávají do nádrží s chlazenou vodou. Po zchlazení se chřest přepraví na posklizňovou linku, kde se nejdříve šokově zchladí a následně třídí podle délky, průměru, barvy a tvaru. Do 24 hodin po sklizni by měl být chřest u zákazníka.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-zemedelstvi-ocenil-nejlepsi-1.html

 

28 July 2021

Na jihu Srbska v okolí města Leskovac mají letos pěstitelé rajčat problém s výkupem své produkce kvůli nízkým výkupním cenám, které jsou i nižší než výrobní náklady.

K této situaci došlo, protože rajčata se v této oblasti urodila z důvodu nepříznivého počasí později a hlavně v období, kdy už dozrávají rajčata i v severních oblastech země a je jich na trhu nadbytek. K problémům s cenou rajčat v Srbsku přispěl i nižší odběr ze sousedních zemí jako je Černá Hora nebo Bosna a Hercegovina. Projevil se také vliv nízkých cen rajčat v Řecku a řecké snahy o vývoz produkce na sousední trhy, kromě jiného i do Srbska. Jak uvedl portál „e-Kapija“, zavedlo Srbsko kvůli této situaci clo na dovoz rajčat ze zemí EU a to na období od 15.7 do 15. 9. 2021.  Tato opatření se však nijak nedotýkají České republiky, která do Srbska rajčata nevyváží. Jedním z řešení problému s výkupem rajčat v Srbsku do budoucna může být i v těchto dnech ohlášená společná investice společností BFV Processing of Tomato a Fruits d.o.o. z Kuly. Právě ve městě Kula chtějí firmy vybudovat závod na zpracování rajčat. Plánovaná investice má v první fázi hodnotu 6,5 miliónů EUR a předpokládá se, že budoucí provoz bude zaměstnávat kolem sta zaměstnanců.

 

Výstava hospodářských zvířat na mezinárodním zemědělském veletrhu v Novém Sadu

V těchto dnech bylo oznámeno, že v rámci 88. ročníku mezinárodního zemědělského veletrhu „Poljoprivreda“ v Novém Sadu, který bude letos probíhat v termínu 18. - 24. 9. 2021, se bude konat i výstava hospodářských zvířat. Na výstavě se představí plemena skotu, ovcí, koz a koní. Bude se prezentovat také domácí ptactvo a součástí veletrhu bude rovněž 53. mezinárodní veletrh lovu a rybolovu. Veletrh „Poljoprivreda“ je nejvýznamnější agrární akcí v regionu. České Ministerstvo zemědělství proto několik posledních let podporuje účast českých firem na tomto veletrhu formou národní expozice. Přítomnost srbských chovatelů na výstavě dává českým firmám možnost nalézt další vhodné partnery v oblasti dodávek zvířat, genetiky i technologií. V letošním roce má Česká republika navíc status „Země partner“ a kromě českých firem, které se budou prezentovat na společné expozici Ministerstva zemědělství, se očekává i účast ministra Tomana, kterého by měla během oficiální návštěvy doprovázet podnikatelská delegace. 

Zpracoval:
Vladimír Váňa
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Bělehradě
Tel: +420 702 169 425, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/problemy-svykupem-rajcat-v-srbsku.html

28 July 2021

Brno 27. července (ČTK) - Vinaři z České republiky získali na letošní soutěži Great American International Wine Competition v New Yorku dva tituly šampiona, sedm platinových medailí a 17 medailí zlatých. Sbírku doplnilo 78 stříbrných a 38 bronzových medailí. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský fond, který účast tuzemských vinařů na zahraničních soutěžích finančně podporuje.

Titul šampiona, tedy nejlepšího vína v kategorii, získal Tramín červený 2019, výběr z hroznů z vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic, a Rulandské šedé 2020, pozdní sběr z Vinařství Václava Zapletala z Velkých Bílovic. Platinové medaile získala vinařství Štěpán Maňák, vinařství KOSÍK, Dvořáček LTM, Žůrek, Znovín Znojmo, Vinofol a Osičkovo VRO Group. Vína z Moravy a Čech obstála v konkurenci 953 vín z celého světa, což je o něco méně než obvykle kvůli stále platným protipandemickým opatřením.

"Americké hranice jsou privátní turistice stále velmi přivřené. Dopravit tam palety s víny opravdu není jednoduché, ale stále to ještě umíme," podotkl šéfredaktor časopisu Sommelier Luboš Bárta, který účast vín z Česka na soutěži zajišťoval.

Loni vinaři nezískali žádný titul šampiona, ale přivezli z Great American 18 platinových medailí.

Great American International Wine Competition je jednou z nejprestižnějších soutěží v Americe i díky své charitativní základně. Pořadatelská nadace Raise a Glass je newyorskou neziskovou organizací a byla vytvořena s cílem pomáhat zachraňovat a zlepšovat životy dospělých a dětí na celém světě. Své poslání naplňuje tím, že shromažďuje a daruje zasloužilým charitativním organizacím cenný majetek, tedy tisíce oceněných lahví vína, piva a lihovin, které využívají při svých benefičních galavečerech, večeřích, aukcích a dalších akcích.

ska hj

28 July 2021

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

 

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
Úřední věstník Evropské unie - EUR-Lex (europa.eu)
 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 2021/951/EU, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení 1306/2013/EU v kalendářním roce 2021
OJ L 209, 14/06/2021, s. 93

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 2021/880/EU ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci 2020/686/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie 
OJ L 194, 02/06/2021, s. 1
Nařízení 2021/881/EU ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2020/689/EU, kterým se doplňuje nařízení 2016/429/EU, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy 
OJ L 194, 02/06/2021, s. 10
Nařízení 2021/899/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely 
OJ L 197, 04/06/2021, s. 68
Prováděcí nařízení 2021/902/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 197, 04/06/2021, s. 76
Prováděcí rozhodnutí 2021/906/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4096)  
OJ L 199I, 07/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/934/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat 
OJ L 204, 10/06/2021, s. 18
Prováděcí nařízení 2021/952/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 209, 14/06/2021, s. 95
Prováděcí nařízení 2021/963/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením 2016/429/EU, 2016/1012/EU a 2019/6/EU, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata 
OJ L 213, 16/06/2021, s. 3
Prováděcí rozhodnutí 2021/974/EU, kterým se schvalují pozměněné vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení 1308/2013/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 4021)
OJ L 215, 17/06/2021, s. 37
Prováděcí rozhodnutí 2021/989/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2021/641/EU o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4257
OJ L 218, 18/06/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/994/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/605/EU, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat 
OJ L 219, 21/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/1008/EU, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení 2021/620/EU, pokud jde o status Chorvatska a jedné oblasti Portugalska jako území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis u populací skotu, mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Litvy a určitých oblastí Německa, Itálie a Portugalska jako území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Dánska a Finska jako území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně 
OJ L 222, 22/06/2021, s. 12
Rozhodnutí 2021/1032/EU ze dne 27. dubna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni o dodatečnou dobu
OJ L 226, 25/06/2021, s. 1

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2021/917/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 201, 08/06/2021, s. 19
Prováděcí směrnice 2021/971/EU, kterou se mění příloha I směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik
OJ L 214, 17/06/2021, s. 62
Nařízení 2021/976/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 1
Prováděcí nařízení 2021/977/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1844/EU s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 26
Prováděcí nařízení 2021/978/EU, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 65
Prováděcí nařízení 2021/1044/EU o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“ 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 54
Prováděcí nařízení 2021/1045/EU, kterým se schvaluje didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 62

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí nařízení 2021/984/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2020/466/EU, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 202

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2021/932/EU, kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.) 
OJ L 204, 10/06/2021, s. 13
Prováděcí nařízení 2021/967/EU o obnovení povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 350/2010/EU
OJ L 214, 17/06/2021, s. 41
Prováděcí nařízení 2021/968/EU o obnovení povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení 335/2010/EU
OJ L 214, 17/06/2021, s. 45
Prováděcí nařízení 2021/969EU o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 13325 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat 
OJ L 214, 17/06/2021, s. 49
Prováděcí nařízení 2021/981/EU o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger DSM 18404 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, okrasné ptáky a odstavená selata (držitel povolení: BASF SE) a o zrušení nařízení 271/2009/ES a prováděcího nařízení 1068/2011/EU
OJ L 216, 18/06/2021, s. 135
Prováděcí nařízení 2021/982/EU o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 122001 jako doplňkové látky pro prasata a drůbež (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení 277/2010/EU, 891/2010/EU a prováděcího nařízení 886/2011/EU
OJ L 216, 18/06/2021, s. 139

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí rozhodnutí 2021/958/EU, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice 2019/904/EU
OJ L 211, 15/06/2021, s. 51

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2021/1040/EU ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2016/128/EU, pokud jde o požadavky na pesticidy v potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců a malých dětí 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 1
Nařízení 2021/1041/EU ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2016/127/EU, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě 
OJ L 225, 25/06/2021, s. 4

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 2021/1006/EU ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení 2018/848/EU, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce
OJ L 222, 22/06/2021, s. 3

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2021/882/EU, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 194, 02/06/2021, s. 16
Prováděcí nařízení 2021/900/EU, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 197, 04/06/2021, s. 71
Prováděcí nařízení 2021/912/EU, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 199, 07/06/2021, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2021/1035/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/648/EU a 2013/650/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určitou geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 4317)  
OJ L 226, 25/06/2021, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2021/1036/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2018/1113/EU, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které jsou vyrobeny z geneticky modifikované cukrovky H7-1, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 4325)  
OJ L 226, 25/06/2021, s. 34

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2021/979/EU, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
OJ L 216, 18/06/2021, s. 121
Prováděcí rozhodnutí 2021/1015/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2019/1956/EU, pokud jde o harmonizované normy pro chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu, laboratorní zařízení pro ohřev materiálů, automatická a poloautomatická laboratorní zařízení pro analýzu a jiné účely, elektrická zařízení se jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení, spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření, topidla pro vytápění místností, elektrické žehličky, nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče, napařovače látek, elektromechanické přístroje řídicích obvodů, přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí
OJ L 222, 22/06/2021, s. 40
Rozhodnutí 130/2021/EHP ze dne 15. března 2021, kterým se mění protokol 10 k Dohodě o EHP o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží [2021/1039]
OJ L 226, 25/06/2021, s. 41
Nařízení 2021/1051/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 227,28/06/2021, s. 3
Nařízení 2021/1052/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 227, 28/06/2021, s. 17

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2021/1046/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 225, 25/06/2021, s. 66

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2021/966/EU, kterým se Kapverdám uděluje dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka, přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 214, 17/06/2021, s. 34

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Rozhodnutí 2021/1054/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin a analytickou metodu stanovení obsahu stigmastadienolů v rostlinných olejích
OJ L 227, 28/06/2021, s. 37

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2021/924/EU o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro kakao, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
OJ L 203, 09/06/2021, s. 8

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 2021/1007/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2018/274/EU, pokud jde o databanku analytických hodnot s údaji o izotopech a kontroly v odvětví vína
OJ L 222, 22/06/2021, s. 8

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 28. 6. 2021

27 July 2021

Jak zajistit úspěšnou budoucnost textilního průmyslu a energeticky náročných průmyslových odvětví ve světle klimatického balíčku Fit for 55? O tom diskutovali zástupci členských států na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost ve Slovinsku.

 

V rámci úsilí EU akcelerovat zelenou a digitální transformaci a dosáhnout k roku 2050 klimatické neutrality EU zaměřilo Slovinsko jako hostitelská země pozornost unijních ministrů průmyslu na dva důležité průmyslové ekosystémy – textilní průmysl a energeticky náročná průmyslová odvětví. „Textilní průmysl je jedním ze sektorů, které byly pandemií zasaženy nejvíce,“ řekla náměstkyně pro zahraniční obchod a EU MPO Martina Tauberová a dodala: „současně jej lze zacíleným přístupem a investicemi zapojit do cirkulární ekonomiky a podpořit tak sběr, třídění a recyklaci textilií.“  Stejně tak se vyslovila i pro posílení výzkumu a inovací recyklačních technologií.

Energeticky náročná odvětví jako je např. ocelářský či chemický průmysl patří mezi odvětví, jež budou muset v procesu dekarbonizace investovat značné prostředky do modernizace výroby, transformace na jiné energetické zdroje i do vzdělávání pracovníků. „Výchozí pozice v jednotlivých zemích a podnicích je odlišná, na místě je proto flexibilita a technologická neutralita“, zdůraznila v rámci svého vystoupení nám. Tauberová. „Bude nutné podporovat další výzkum, vývoj a následnou komercializaci nových technologií, včetně zajištění rozvoje související infrastruktury,“ dodala.  „Pandemie nám ukázala citlivost hodnotových řetězců, například pokud jde o dovoz vstupů do výroby. Proto rovněž zdůrazňujeme, že obchodní politika EU musí zůstat otevřená. Měli bychom se zaměřit na diverzifikaci prostřednictvím ambiciózních dohod o volném obchodu se třetími zeměmi a otvírat tak nové trhy pro naše podniky. Neméně důležitá je také finanční podpora podniků z unijních fondů a sektorově zaměřených programů napříč odvětvími tak, aby byly schopny plnit požadavky v souladu s cíli udržitelného financování“ upřesnila náměstkyně Tauberová. 

V souvislosti s diskutovanými průmyslovými odvětvími odkázala náměstkyně Tauberová na nově přijatou Vodíkovou strategii ČR. Ta staví vodík do centra tuzemské transformace energeticky náročných průmyslových odvětví. Na druhé straně ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že je třeba i zde při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku umožnit využití dalších přechodových technologií, které jsou v podmínkách ČR svázány se zemním plynem a jadernou energetikou. Výkonný místopředseda Frans Timmermans při své nedávné návštěvě v ČR uvedl, že EK bude respektovat energetický mix ČR, i podporu OZE, jádra a jako transitního zdroje rovněž zemního plynu.

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/klimaticky-balicek-fit-for-55-musi-respektovat-technologickou-neutralitu-a-zohlednit-i-nakladovou-efektivitu--rika-namestkyne-tauberova---262544/

26 July 2021

Satigny (Švýcarsko) 25.. července (ČTK/AFP) - Vegetariánské steaky se v období letního grilování stále častěji objevují na pultech obchodů a obliba bezmasých alternativ je na vzestupu. Jak ale zajistit hovězí chuť u výrobků z proteinů hrachu, sóji, černých fazolí, sladkých brambor nebo řepy? Částečně je to možné za pomoci umělé inteligence, odpovídá švýcarská firma Firmenich, která patří k velkým světovým producentům příchutí. Firmenich radí začínajícím i velkým potravinářským firmám, které chtějí dobýt tento nový rostoucí segment trhu.

Dojem chuti hovězího masa ve vegetariánském hamburgeru předpokládá notnou dávku práce na chuti, textuře, barvě, ale také odolnosti vůči tepelnému opracování nebo vjemu, který tyto výrobky vyvolávají v ústech.

"Je velmi složité najít rostlinný protein, který by se podobal masu," řekl agentuře AFP v sídle firmy v Satigny poblíž Ženevy šéf sekce aromat Emmanuel Butstraen.

Jednou z velkých obtíží je nutnost vyhnout se nepříjemným druhotným chutím. Hrachové proteiny mají tendenci uvolňovat hodně hořkosti, na kterou jsou chuťové pohárky velmi citlivé, uvádí jako příklad Butstraen.

Rostlinné proteiny mohou mít zelený tón, který připomíná jablka nebo zelené hrušky, pachuť fazolí, svíravou chuť nebo pocit sucha, dodává další detaily šéf inovací a specialista na chuťové technologie Jérome Barra.

Aby nepříjemné chutě zakryli nebo kompenzovali jinými chutěmi, používají odborníci na aromata širokou škálu ingrediencí, která je jako "piano s 5000 klávesami", popisuje Barra.

Vzhledem ke stovkám a stovkám možných kombinací používá Firmenich pro jejich kombinování umělou inteligenci.

"Umělá inteligence může vytvořit miliony možností," říká nadšeně Barra. Algoritmy umožňují přezkoumat širokou škálu příchutí, ale také berou v potaz preference spotřebitelů, technická nebo regulační omezení, a tak omezí kombinace přísad, ze kterých pak odborníci na příchutě vytvoří takové chutě, které otestují s šéfkuchařem.

Umělá inteligence umožnila zejména vyvinout aroma, které navozuje specifickou chuť grilovaného masa. Algoritmy pomohly najít grilované tóny, které existují v rostlinném světě.

"Rostlinná strava představuje velmi významný posun ve stravování," říká generální ředitel společnosti Firmenich Gilbert Ghostine. Náhražky masa a také mléčných výrobků podle něj patří mezi trendy s největším potenciálem růstu ve stravování.

Celosvětový trh s náhražkami masa a mléčných výrobků má v současnosti hodnotu přibližně 14 miliard dolarů (305 miliard Kč), plyne ze studie švýcarské banky Credit Suisse. Do roku 2030 by jeho hodnota mohla stoupnout na 143 miliard dolarů (3,1 bilionu Kč) a do roku 2050 na 1,4 bilionu dolarů (30,5 bilionu Kč).

S rostoucím počtem flexitariánů, tedy lidí, kteří jedí maso jen zřídka, a silnějším obavám z dopadu masa na životní prostředí, se zvyšuje i potenciál rostlinných alternativ. Úspěch sklízejí jak americké začínající firmy jako Beyond Meat nebo Impossible Foods, tak potravinářské kolosy jako Nestlé a Unilever, které na tento rostoucí trh také vstoupily.

"Steaky, kotlety a jiné zeleninové hamburgery jsou vysoce zpracované potraviny, jejichž hodnota závisí na složkách, z nichž jsou vyrobeny, a které se u jednotlivých produktů velmi liší," domnívá se dietoložka švýcarské společnosti zabývající se výživou Muriel Jaquetová.

Tato organizace, která úzce spolupracuje se švýcarským ministerstvem zdravotnictví, doporučuje jíst denně jednu porci masa, ryb, vajec nebo alternativ jako tofu či seitan. U vegetariánských steaků doporučuje ověřit si obsah soli, cukru a tuků a vybrat si ty, u kterých je nejvhodnější složení proteinů.

Po skokovém nárůstu prodejů o 11,4 procenta v roce 2019 prodej náhražek masa v roce 2020 zpomalil. V roce 2020 vzrostl prodej o 1,3 procenta, na letošní rok se očekává nárůst o 5,1 procenta a na příští rok o 6,3 procenta, plyne ze studie švýcarské společnosti Euromonitor International. Pro srovnání prodej masa a výrobků z něj, výrazněji zasažený pandemií, loni vzrostl o 0,3 procenta. V letošním roce se očekává mírné zrychlení s růstem 2,9 procenta, v roce příštím by měl růst prodeje masa dosáhnout 4,6 procenta.

lsa spr

 
23 July 2021

Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů. Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva životního prostředí ozdravit českou krajinu a města a obce a lépe je tak adaptovat na probíhající změnu klimatu. A zároveň podpořit celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Na webových stránkách této iniciativy www.sazimebudoucnost.cz je i mapa se všemi vysazenými stromy.

„Každý, kdo má chuť a příležitost sázet, ať nezaváhá. Tato naše dotační aktivita se, jak známo, těší obrovskému zájmu. Při poslední naší výzvě vyčerpali zájemci všechny prostředky dva týdny před jejím oficiálním ukončením. Míra naší podpory bude i tentokrát až stoprocentní a zájemcům jako vždy zafinancujeme nejen nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy. Dodávám ještě, že si vážím každé takové dobrovolné aktivity, každého vysazeného stromku. Je totiž obrovským přínosem pro krajinu, přírodu ale díky setkávání lidí při výsadbě hraje i velkou společenskou roli. Sázení stromů prostě lidi spojuje,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Díky předešlé finanční podpoře Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR se za poslední dva roky vysadilo na 70 tisíc nových stromů. Dnes zveřejněnými výzvami na malé i velké výsadby se jejich počet zněkolikanásobí. „V srpnu letošního roku příjem žádostí rozeběhneme a pokud se alokace nevyčerpá dříve, výzvy ukončíme na konci roku 2023. Malé výsadby mohou od nás získat podporu na projekt maximálně ve výši 250 tisíc korun, u velkých výsadeb to bude až 5 milionů korun. U nich navíc chceme znásobit naši snahu a budeme od organizací požadovat navýšení sumy na výsadbu v poměru minimálně 1:1 vůči naší podpoře," doplňuje ministr.

Individuální výsadby

Dotace navazují na úspěšné výzvy MŽP minulých dvou let, podporují komunitní výsadbu v obcích a městech. Pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Výsadby zkvalitňují veřejný prostor, vyrovnávají sídelní teplotní extrémy a zlepšují kvalitu ovzduší a zadržování vody. "Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku. Podmínkou dotace je také registrace výsadby do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Odkaz na výzvu č. 4/2021 „výsadba stromů – individuální projekty“

Velké výsadby

Připravovaná výzva míří na podporu výsadby díky poskytnutí grantů neziskovému sektoru. Díky ní ještě více znásobíme množství výsadeb stromů v terénu. O dotace mohou žádat mohou neziskové organizace se zkušeností se sázením stromů a Místní akční skupiny s tím, že na jeden projekt získají dotaci MŽP ve výši až 5 milionů korun (navíc obdrží 10 % na režijní náklady), které dostanou na účet zálohově. K této finanční sumě musí pak neziskové organizace přidat prostředky v poměru 1:1 a zajistit tak vysázení stromů ve dvojnásobném doložitelném rozsahu, než je obdržená dotace. Zdroje, které mohou nositelé grantů použít na doplnění financí, jsou například dary soukromých společností, příspěvky státních podniků či fyzických osob nebo zahraniční zdroje. Výsadby listnáčů musí proběhnout na veřejně přístupných prostranstvích, případně v komunitně užívaných vnitroblocích bytových domů, a povinně zaregistrovány na portálu www.sazimebudoucnost.cz. U výzev na malé i velké výsadby stále platí, že projekty nesmí konkurovat dotačním výzvám MŽP na výsadbu v Programu péče o krajinu a programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Odkaz na výzvu č. 5/2021 „výsadba stromů – grantové schéma“

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP čr

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210722_Na-sazeni-stromu-MZP-pridava-dalsich-350-milionu

23 July 2021

Podle nejnovějšího reportu FAO z 8. července 2021, hodnota FAO Food Price Indexu v červnu poklesla o 2,5 %, její úroveň je ale stále přibližně 34 % nad hodnotami z minulého roku. Jedná se o první propad cen po 12 měsících kontinuálního růstu - ovlivněn je zejména nižšími cenami rostlinných olejů, obilnin a částečně i mléčných výrobků.

FAO Price Index

Červen 2021 (ke květnu 2021)

Červen 2021 (k červnu 2020)

Mléčné výrobky

- 1,0 %

+ 22,0 %

Cukr

+ 0,9 %

+ 43,8 %

Obilniny

- 2,6 %

+ 33,8 %

Rostlinný olej

- 9,8 %

+ 81,9 %

Maso

+ 2,1 %

+ 15,6 %

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) se v červnu snížil o 1,0 %, což ukončilo roční růst tohoto indexu. V současné chvíli je hodnota mléčných výrobků 22,0 % nad úrovní z minulého června. Největší pokles zaznamenalo máslo kvůli velkému propadu mezinárodní poptávky a lehkému nárůstu zásob zejména v Evropě. Plnotučné sušené mléko cenově pokleslo kvůli sníženým nákupům z Číny a menšímu zájmu o tvorbu zásob, přičemž globální exportní kapacity zůstávají stejné. Mezinárodní poptávka po sýru a odstředěném sušeném mléku se lehce snížila v závislosti na sníženou globální poptávku a zvýšenou produkci v klíčových regionech.

FAO Sugar Price Index (cukrposílil o 0,9 %, což značí třetí měsíc kontinuálního růstu a nový cenový rekord indexu (od roku 2016). Nejistoty ohledně dopadu nepříznivých podmínek na úrodu v Brazílii (světového největšího exportéra cukru) zvýšily další tlak na rostoucí ceny. Rostoucí ceny energie motivují producenty cukru k použití vyšší části úrody k produkci etanolu, silná měna zároveň negativně ovlivňuje export. Cenovou hladinu indexu částečně vyrovnala Indie, která zaznamenala dobrou úrodu a má příznivé exportní podmínky.

FAO Cereal Price Index (obilniny) zaznamenal pokles o 2,6 % v porovnání s květnovými hodnotami, ale je stále 33,8 % nad cenovou úrovní loňského června. Nižší ceny obilnin způsobily lepší vyhlídky současných sklizní i přes suché počasí, které ovlivňuje plodiny v severní Americe. Po dosažení rekordních cen v květnu (nejvyšších od ledna 2013) se v červnu mezinárodní ceny kukuřice propadly o 5 %, přičemž stále udržují cenu o 72 % vyšší než během loňského června. Ceny kukuřice se propadly zejména v Argentině, kde překvapila dobrá sklizeň, i v Brazílii. V USA nižší ceny ovlivnilo příznivější počasí v některých oblastech. Ceny ječmene a čiroku v červnu také poklesly. Mezinárodní ceny pšenice klesly pouze o 0,8 %, ale stále zůstávají 31 % nad hodnotami z minulého roku. Nižší ceny zaznamenal index také u rýže, která je na 15 měsíčním minimu zejména kvůli vysokým nákladům na dopravu a zpožděným kontejnerům.

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olej) v červnu klesl o 9,8 % a značí tak 4 měsíční propad cen. Pokles vůči květnové cenové hladině způsobily zejména ceny palmového, sójového a slunečnicového oleje. Po 12 měsíčním nárůstu se palmový olej v červnu lehce propadl, ovlivněn očekávanou velkou úrodou v hlavních produkčních zemích a nedostatkem nové poptávky. Mezitím tlumená globální poptávka po dovozu snížila ceny sójového a slunečnicového oleje. U sójového oleje ovlivňovala ceny nižší než předpokládaná poptávka ze strany výrobců biodieselu v USA. Na rozdíl od toho se ceny řepkového oleje udržely v růstové tendenci, podpořené zvyšující se poptávkou z EU.

FAO Meat Price Index (masoposílil o 2,1 % a pokračuje v 9 měsících růstu cen. V červnu poptávka po všech typech masa plynule stoupala a zvýšené exporty z některých východoasijských zemí vykompenzovaly zpomalení nákupu masa z Číny (zejména vepřového). Cenu posilovaly nižší exportní zásoby, které reflektují několik faktorů - nízké zásoby drůbeže v USA, omezené dodávky z Brazílie a Oceánie a obnova obchodu a prodeje potravin v exportních zemích.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 814 623

Zdroj: Mze ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/ceny-potravinovych-komodit-poprve-po.html

23 July 2021

Ve Slovinsku 20. a 21. července diskutovali ministři životního prostředí zemí EU o nově zveřejněném legislativním balíčku „Fit for 55“ k dosažení klimatického cíle EU do roku 2030. Na tzv. neformální Radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo též o přípravě na podzimní klimatickou konferenci OSN v Glasgow (COP 26) a o realizaci Iniciativy EU týkající se opylovačů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

14. července 2021 zveřejnila Evropská komise balíček legislativních návrhů s názvem „Fit for 55“ , který má zajistit implementaci cíle snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 o alespoň 55 % oproti roku 1990. ČR na jednání informovala, že nyní pečlivě studuje všechny legislativní návrhy i doprovodná posouzení dopadů a připravuje k nim národní pozici. „Je potřeba najít správnou rovnováhu mezi ambiciózními cíli legislativních návrhů a jejich dopady na ekonomiku i běžné občany. ČR bude v následujících měsících vyjednávat specifické nastavení jednotlivých nástrojů a fondů, které umožní českému hospodářství další snížení emisní i energetické náročnosti, investice do nízkoemisních, bezemisních zdrojů energie, odklon od uhlí a také investice do čisté mobility,“ uvedl náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Dále na jednání probíhala diskuze k přípravě na 26. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 26) ve skotském Glasgow, která by se měla konat od 31. října do 12. listopadu 2021, pokud to dovolí současná epidemická situace. Hlavním cílem COP 26 je dokončení přípravy pravidel pro implementaci Pařížské dohody a posílení ambicí jednotlivých států za účelem omezení nárůstu teploty o ne více jak 1,5 resp. 2 stupňů Celsia. ČR na neformální Radě uvedla, že EU by se měla snažit o posílení diplomacie a dialogu vůči všem ostatním státům světa s cílem nalézt potřebné kompromisy a posílit ambici ještě před samotným COP 26. Dále ČR zdůraznila, že COP 26 musí učinit zásadní pokrok v projednávání pravidel pro naplňování Pařížské dohody.

Druhý den jednání se věnoval tématu biodiverzity, vztažené konkrétně k debatě ke globálnímu rámci pro ochranu biodiverzity po roce 2020 a přípravě 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Jednání zahájili ministr životního prostředí a územního plánování Slovinska Andrej Vizjak a evropský komisař Virginijus Sinkevičius. Oba zdůraznili závažnost pokračujícího úbytku globální biologické rozmanitosti a zásadní roli nového globálního rámce biologické rozmanitosti pro jeho zvrácení. ČR a řada dalších členských států zdůraznila potřebu přijmout jasné a měřitelné cíle společně se spolehlivým rámcem pro jejich sledování a mechanismem pro jejich implementaci.

Posledním bodem jednání byla prezentace zprávy o provádění Iniciativy EU týkající se opylovačů evropským komisařem Virginijusem Sinkevičiusem a následná výměna názorů. „Primárně je potřeba řešit ztrátu přirozeného prostředí opylovačů v zemědělské krajině spolu s dopady pesticidů. ” uvedl na závěr jednání náměstek MŽP Vladislav Smrž.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20210722-Ministri-zivotniho-prostredi-EU-poprve-diskutovali-o-novem-klimatickem-balicku

23 July 2021

V sousedním Německu se africký mor prasat (AMP) rozšířil do chovů prasat domácích, což je důkazem, že nákaza v tomto regionu je spíše na vzestupu. AMP zasáhl tři chovy v Braniborsku na východě Německa. Vzhledem k tomuto šíření nákazy poblíž polské hranice, SVS důrazně apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních opatření a zásad biologické bezpečnosti v chovech. Právě dodržování pravidel bio-bezpečnosti představuje jediný efektivní nástroj, jak se před nákazou ochránit.

V prvním chovu v okrese Spree-Neisse se nacházelo 313 kusů prasat domácích, přičemž ohnisko je od hranic s Českou republikou vzdálené cca 75 km. Další dva případy se potvrdily v okrese Märkisch-Oderland, jedná se o dva malochovy se dvěma, resp. čtyřmi kusy prasat. Vzdálenost těchto ohnisek od české hranice je větší cca 180 km. „Všechna tři ohniska se nacházejí v zamořené oblasti, kde se AMP vyskytuje u prasat divokých a tyto případy svědčí o tom, že výskyt AMP představuje významné riziko pro šíření do chovů. Rizikové jsou především malochovy, kde nelze důsledně dodržovat biologickou bezpečnost,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. SVS oceňuje systém časné detekce nákazy v Německu a transparentnost německé strany.

I v Polsku se AMP v současnosti šíří. Před pár dny se nákaza prokázala v chovu prasat domácích (60 ks prasat), který je vzdálen jen 40 km od hranice s ČR. Nálezy pozitivních prasat divokých v Polsku se pak vyskytují již cca 35 km od hranice. Právě výskyty AMP v Německu a Polsku současně představují pro ČR největší nebezpeční znovu zavlečení nákazy.

Popsané případy svědčí o poměrně velkém infekčním tlaku, který je za českými hranicemi z důvodu výskytu AMP u divočáků. Navíc s ohledem na roční období lze očekávat, že tento tlak bude stoupat a s ním i riziko zavlečení nákazy na území ČR. Nejvyšší počet případů AMP je zaznamenáván obvykle koncem léta. Proto lze očekávat dynamický vývoj ve všech postižených oblastech.

Česká republika je od roku 2019 opět oficiálně „zemí bez AMP“.  I v současnosti však stále platí celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) s cílem zabránit možnému opětovnému zavlečení této nákazy do ČR. „Podle nich je v celé ČR zakázáno přikrmování a omezení vnadění prasat divokých. Také je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu částí těl prasat divokých ke zhotovení trofejí ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející z těchto zemí,“ uvedl Semerád.

V oblasti s intenzivním odlovem (u hranice s Německem a Polskem), která byla vymezena v loňském listopadu jako preventivní opatření proti znovu zavlečení AMP, se dosud ulovilo téměř 2500 kusů divočáků. Všechna ulovená prasata byla vyšetřena na AMP s negativním výsledkem. V téže lokalitě bylo rovněž negativně vyšetřeno 72 uhynulých a sražených divočáků.

V současné době je hlášen výskyt AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v 10 členských státech EU: Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Německu. Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze zemí s AMP se veterinární dozor dlouhodobě věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost původce. Více aktuálních informací k AMP naleznete zde.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

22 July 2021

Káva, čaj, mléko a mléčné výrobky, dětská výživa, ovoce a zelenina, nebo trička. To všechno si Češi zvykli kupovat v kvalitě bio.

Obliba biopotravin nadále roste. Ve srovnání s rokem 2018 byl předloni meziroční růst vyšší o 19 % a domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 5,26 mld. Kč (v roce 2018 za 4,43 mld. Kč), uvádí Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019, kterou koncem dubna zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami činil v roce 2019 přibližně 8,26 mld. Kč (v roce 2018 přibližně 7,02 mld. Kč). Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3,85 miliardy, ve veřejném stravování 301 mil. a 302 mil. tvořil obrat přímého prodeje. Prodej prostřednictvím e-shopů činil 801 mil. Kč. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 1,52 % a průměrná roční spotřeba vzrostla na 492 Kč na obyvatele (416 Kč v roce 2018).

Struktura hlavních biopotravin je dlouhodobě stabilní. Největší zájem byl o „Ostatní zpracované potraviny“, které tvořily přibližně 43% podíl na maloobchodním obratu biopotravin. Nejčastěji šlo o kávu a čaj, ostatní zpracované biopotraviny, hotové pokrmy včetně dětské výživy a doplňky stravy. Další nejčastěji nakupované biopotraviny jsou ovoce a zelenina (17 %) a mléko a mléčné výrobky (16 %).

Bio už je standard

Nejvíce biopotravin nakoupili podle zprávy zveřejněné Ministerstvem zemědělství čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech (35 %, za celkem 1,8 mld. Kč), prostřednictvím prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,2 %, za 851 mil.), e-shopů (15,2 %, za 801 mil.) a drogérií (15,2 %, za 797 mil.). E-shopy pro prodej svých výrobků využívají i faremní zpracovatelé a další výrobci, jejich podíl tvoří zhruba 25 % z celkového obratu prodeje přes e-shopy.

Rostoucí zájem zákazníků o biopotraviny se promítá ve struktuře a množství jejich nabídky v prodejnách. „Sortiment bio výrobků neustále rozšiřujeme a snažíme se ho zákazníkům zpřístupňovat díky spolupráci s dodavateli. Podpora a rozšiřování bio sortimentu odpovídá i poslání naší značky ‚jíst lépe, žít lépe‘. Proto i na nově remodelovaných vybraných prodejnách nabízíme mimo jiné bezobalový prodej bio potravin, ve kterém si zákazníci můžou vybrat z luštěnin, oříšků či sušeného ovoce a odnést si potřebné množství v připravených papírových pytlících. Více bio potravin najdou zákazníci také v oddělení Zdravě s Albertem nebo v Tržnici u Alberta, a to na jednom místě u dané kategorie,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

„Mezi nejoblíbenější patří banány, citróny, paprika a mrkev, přičemž větší zájem o bio produkty sledujeme ve větších městech. Dodavatelé ovoce a zeleniny se mění v návaznosti na sezónu. Od lokálních bio producentů tak máme nyní například lahůdkovou cibuli či salát, který odebíráme z biofarmy Olešná,“ doplňuje J. Mareček.

„Zájem zákazníků z pohledu prodaných kusů a obratu je meziročně srovnatelný. Hlavní zájem o bio v kontextu celé nabídky a co do prodaných kusů je aktuálně v kategorii mléčné výrobky, vejce, vaření a pečení. Kvalita u ovoce a zeleniny se u nás obecně drží vysoko, poptávku po bio variantách zde nezaznamenáváme tak výrazně, jako u jiných kategorií,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí řetězce Globus. „Biopotraviny jsou dostupné v našich sekcích Globus Zdravý svět. Aktuálně máme v nabídce přes 500 bioproduktů, na konci tohoto roku je však naším cílem nabídnout zákazníkovi až tisíc produktů v bio kvalitě,“ dodává. Stálicemi na špičce prodejů jsou bio plnotučné mléko, dále bio vanilkový cukr a bio vejce.

„O biopotraviny je ze strany zákazníků zvyšující se zájem, který se projevuje meziročním nárůstem prodeje. V současné době nabízíme přes 500 artiklů a z toho přibližně jednu třetinu tvoří produkty vlastní značky Kaufland K-Bio. Stále pracujeme na rozšiřování portfolia těchto produktů. Mezi nejprodávanější bio položky patří bio ovoce/zelenina a například čerstvé mléko nebo vejce,“ říká Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

V prodejnách řetězce Lidl vedou žebříček nejoblíbenějších biopotravin bio rýžové oplatky, veganské bio pomazánky či bio sójový nápoj. „Stálou nabídku i nadále rozšiřujeme, zákazníci tak u nás mimo jiné naleznou například bio agávový sirup nebo med, v bio kvalitě nabízíme i základní potraviny, jako jsou vejce, máslo nebo čerstvé mléko, nechybí ani bio hovězí mleté maso,“ uvádí Lukáš Myler, mluvčí společnosti Lidl. Potraviny v bio kvalitě jsou umístěny ve speciálních regálech. V bio kvalitě zákazníci nakupují i dětskou výživu pod značkou Lupilu.

Součástí stálé nabídky je také ovoce a zelenina, která se liší podle aktuální sezóny a nabídky. „V současné době nabízíme například v bio kvalitě banány, avokádo, baby špenát, mrkev nebo rajčata a jablka. Od českých dodavatelů bio plodiny odebíráme, dokud je dané ovoce či zelenina v ČR dostupné a v dostatečném množství,“ vysvětluje L. Myler. Mezi nejoblíbenější produkty se řadí bio okurky, rajčata a mrkev, z bio ovoce jsou to banány a citrony.

„Na vysokou kvalitu ale dbáme také u plodin, které označení bio nenesou. Naším cílem je nabízet čerstvé ovoce a zeleninu bez pesticidů. Specifikační hodnoty Lidlu pro pesticidy a kontaminanty u ovoce a zeleniny proto tolerují rezidua účinné látky pouze v koncentracích nanejvýš jedné třetiny maximálních obsahů daných zákonem,“ dodává L. Myler. V rámci spotřebního zboží nabízí Lidl dámské i pánské oblečení či ložní povlečení z bio bavlny.

„Zájem o produkty zdravé výživy včetně biopotravin v posledních několika letech neustále roste. Tento trend se nezměnil ani v posledním roce, kdy prodej biopotravin rostl dvojciferným tempem. V našem řetězci nabízíme kompletní sortiment biopotravin od mléčných výrobků přes ovoce a zeleninu až například po víno. Celkově máme v nabídce více než 50 položek, z čehož přibližně jednu třetinu tvoří naše privátní značka my BIO. Jednoznačně největší zájem zákazníků je o bio čerstvé mléko,“ uvádí Petr Chmelař, vedoucí nákupu řetězce Penny.

Zlepšuje se dostupnost domácích biopotravin

Distributoři a maloobchodní řetězce dovezli podle zprávy zveřejněné Ministerstvem zemědělství finální biopotraviny (tj. bez zahrnutí dovozu bioproduktů a biopotravin určených k dalšímu zpracování) za 2,3 mld. Kč, což představuje 48% podíl na maloobchodním obratu trhu s biopotravinami v ČR.

„V kategorii mléčných výrobků jsou profesionální zpracovatelé a dostupnost a šíře této je nabídky srovnatelná s konvenční produkcí v kategorii. Zpracovatelský sektor má ještě velký prostor k růstu. Stávající výrobci z různých důvodů nechtějí, anebo nemohou bio produkci na moderní trh dodávat, a to například kvůli tržní situaci, legislativním a technickým požadavkům na výrobu biopotravin, až po chybějící podporu malých bio zpracovatelů, aby mohli na tuzemském trhu růst. Odbytu bio produkce by také prospěla osvěta veřejnosti o benefitech biopotravin,“ uvádí Aneta Turnovská.

„Čeští dodavatelé se postupně orientují tímto směrem a rozšiřují svou přidanou hodnotu cestou ‚bio‘. Jde ale o dlouhodobý proces, a ne všechny položky je možné vyprodukovat či vypěstovat v České republice,“ říká Renata Maierl. Také Petr Chmelař, vedoucí nákupu řetězce Penny, potvrzuje, že se dostupnost tuzemských biopotravin dlouhodobě zlepšuje. Je to podle něj dáno především kontinuálně rostoucí poptávkou zákazníků po těchto produktech.

Zdroj: Retail News

Link: https://www.socr.cz/zpravodajstvi/nejvice-biopotravin-nakupujeme-v-retezcich

22 July 2021

Obvykle se veřejnost moc nezajímá o složení směsí omega-3 mastných kyselin (MK). Jenomže se ukazuje, že poměry EPA, DHA, DPA a konečně i ALA mají různý vliv na organizmus. Nové rozsáhlé longitudinální epidemiologické studie na desetisících respondentů v kohortách (VITAL, REACT-IT, USA) přinášejí nové pochopení vlivu omega-3 MK na zdraví.


Jaké výsledky máme v rámci monitoringu omega-3 indexu v ČR

V současnosti máme něco přes 400 výsledků na dospělých osobách. Sumární omega-3 index  se pohybuje mezi 4 – 5 %. Cílová hodnota je 8 % vyšší, optimum 10 %. Jenomže nejde jen o sumu MK EPA a DHA, potažmo DPA, jde také o jejich poměry. Monitoring ukazuje, že průměrný obsah v buněčných membránách, měřených v erytrocytech, jako biomarker ostatních buněk organizmu, ukazuje, že měřená populace (nerandomizovaná) má zhruba 18-20 % EPA a zbytek je DHA. Podíl by se ještě snížil, pokud by se započítala DPA.

Po narození je potřeba DHA k rozvoji mozku a očí u dětí

Je známé, že se doporučuje 250 mg DHA na den. Pediatři to matkám doporučují a docela se to ujalo. To je dobrý krok. Mozek se bouřlivě rozvíjí a potřebuje materiál na rozvoj. DHA je v mozku zhruba 25%. O EPA se moc nemluví. Je to zajímavé. Populace má na rozjezd dostatek vhodných omega-3, tedy hlavně DHA. Bohužel to není úplně pravda – viz naše dřívější měření v mateřském mléce. Většina dietárních zdrojů, včetně obvyklých ryb má tento poměr (20 % EPA / 80 % DHA). Jsou ale výjimky. Také doplňky stravy se ve složení hodně liší.

Kdy potřebuje organizmus větší množství EPA

Eikosanoidy, které vznikají z EPA,  jsou většinou silně protizánětlivé. S pokračujícím životem se v organizmu rozvíjí řada chronických zánětů. Pokud je množství EPA nízké, nejsou záněty úplně pod kontrolou. Typická funkce EPA je spojena s prevencí kardiovaskulárního aparátu a kloubů. Je zajímavé, že existuje statisíce publikací, ale poměr EPA / DHA se často nediskutuje. Řada publikací studující CVD nevychází úplně dobře, jiné ano. Možná je problém právě v poměru obou omega-3. Poslední výsledky podporují hypotézu, že pro efekt na CVD musí být převaha, či dostatek EPA. Té je ale v dietě opravdu málo, s výjimkou některých potravin nebo doplňků stravy.

Individuální přístup je novou cestou?

Běžné potraviny (ryby) mají nadbytek DHA. Platí to i pro doplňky stravy. Takové se hodí především pro děti. Pro dospělé osoby, ale hlavně pro starší osoby je asi výhodnější daleko vyšší zastoupení EPA. Alespoň 40 % a více. Při každodenní dávce 1000 nebo lépe 2000 mg omega-3 s poměrem 40 / 60 se mění poměry v buněčných membránách. V současnosti analyzujeme data z intervenční studie na zdravotnících v SZÚ, abychom zákonitosti lépe pochopili.

Jaké zdroje EPA jsou k dispozici v potravinách – sardinky a sledě (zavináče)

Samozřejmě si můžete přečíst složení poměru EPA a DHA v doplňcích stravy. Nás ale zajímá i jaké levné a dostupné zdroje máme v ČR běžně na trhu. Podle tabulek složení potravin (USA), jsou výborným zdrojem EPA především sleď 82 EPA / 100 DHA, který znáte jako zavináče nebo obyčejné sardinky 93 EPA / 100 DHA. To farmový losos má poměr 47 EPA / 100 DHA. Obyčejná treska má pouze 2 EPA / 100 DHA, makrela 55 EPA / 100 DHA, atd.

Závěrem

Zamyslete se nad svým věkem, zdravotním stavem a upravte výběr potravin tak, aby odpovídaly realitě. Jde to…

 prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 23.7.2021

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Link: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/zajimave-zdravotni-dusledky-smesi-omega-3-mastnych-kyselin

22 July 2021
Datum: 27.8.2021  13:00 – 14:30
Místo konání: Výstaviště České Budějovice, Pavilon Z, 1. patro, č. místnosti 2
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Jste firma podnikající v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví? Využívá Vaše firma pracovníky ze zahraničí nebo o jejich zapojení uvažuje? Zajímá Vás, jaké jsou možnosti zaměstnávání těchto pracovníků a jak v případě různých možností postupovat či, na koho se při získávání takových pracovníků obrátit? Víte, jaké jsou výhody programů řízené ekonomické migrace, které jsou realizovány v gesci různých rezortů státní správy?

Odpovědi na tyto a další otázky Vám poskytne právě tento seminář organizovaný Ministerstvem zemědělství v rámci výstavy Země živitelka 2021.

Zájemci o účast se mohou přihlásit přes formulář do 25. 8. 2021

Plánovaný program:

ČAS

OBSAH

PREZENTUJE

13:00 – 13:10

ÚVOD

Ing. Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství

13:10 – 13:50
 • Možnosti zaměstnávání zahraničních pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
 • Další programy řízené ekonomické migrace

Ing. Jan Petr Roman, odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe

13:50 – 14:10 Role komor a svazů v projektech řízené ekonomické migrace Ing. Václav Suchan CSc., MBA   ředitel, Agrární komora ČR
14:10 – 14:30 Otázky a odpovědi, diskuse  

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-na-seminar-jak-ziskat.html

22 July 2021
Nový projekt EFSA zaměřený na rizika související s přechodem na cirkulární ekonomiku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) plánuje dvouletý projekt "Zranitelnost bezpečnosti potravin a krmiv v cirkulární ekonomice". Prostřednictvím participativního procesu prognózování se tento projekt bude snažit identifikovat potenciální vznikající rizika pro bezpečnost potravin a krmiv a životní prostředí při přechodu na cirkulární ekonomiku, a to holistickým a integrovaným způsobem. Tím bude zajištěno, že bezpečnost potravin a krmiv, jakož i zdravotní aspekty životního prostředí budou zahrnuty v rané fázi výzkumu nebo politických iniciativ spojených s cirkulární ekonomikou.

Potřeba komplexní sítě partnerů a zúčastněných stran

V souvislosti s tímto projektem se úřad EFSA snaží vytvořit síť partnerů a zúčastněných stran, aby bylo možné identifikovat výzvy pro budoucí hodnocení rizik a prozkoumat možné synergie, příležitosti, konflikty a kompromisy mezi politikami, cíli a opatřeními v oblasti environmentální bezpečnosti a bezpečnosti potravin.

Činnost sítě bude probíhat prostřednictvím různých činností (seminářů, akcí, konzultací atd.), mimo jiné
za účelem:
- řídit vývoj projektu;
- podporovat identifikaci výzev pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a stanovení priorit v oblasti nedostatků ve znalostech, potřeb politiky, problémů specifických pro jednotlivé země a zranitelných míst;
- identifikovat osvědčené postupy, jak integrovat iniciativy v oblasti bezpečnosti potravin a životního prostředí;
- navrhnout zásady a strategie pro zajištění souladu a integrace mezi zastřešujícími politickými programy a odvětvovými politikami v oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin/krmiv;
- navrhnout a realizovat participativní prognostické činnosti pro budoucí postupy oběhového hospodářství;
- formulovat doporučení (data, metody, technologie, politika, spolupráce, potřeby v oblasti osvěty).

Koho EFSA hledá a jak se můžete přihlásit

Pro tuto síť chce EFSA získat širokou škálu organizací:
- evropských i mimoevropských
- z celého potravinového hodnotového řetězce/systému
- zemědělce, podniky, nevládní organizace, spotřebitele, akademickou a výzkumnou sféru, veřejné instituce atd.
- s odbornými znalostmi v oblasti zdraví lidí/zvířat/rostlin a/nebo životního prostředí a klimatu.

Pokud máte zájem přispět k tomuto projektu jako zúčastněná strana, zaregistrujte se pomocí tohoto odkazu.

Participativní procesy, které EFSA navrhuje, budou co nejvíce inkluzivní. K zapojení do sítě bude vyzvána každá organizace, jejíž zájmy a odborné znalosti budou považovány za relevantní pro rozsah projektu. Úřad EFSA si vyhrazuje právo vybrat zúčastněné strany podle potřeby pro konkrétní činnosti, pokud to bude považovat za vhodné.

Zdroj: EFSA

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/zranitelnost-bezpecnosti-potravin-a-krmiv-v-obehovem-hospodarstvi.aspx

22 July 2021

Praha 21. července 2021 (PROTEXT) - Další stromy za produkci značky Miil. Rohlík nechá vysázet ovocný sad na Hodonínsku

Největší tuzemský online supermarket Rohlik.cz vybral další projekt, který bude neutralizovat uhlíkovou stopu značky Miil. U té myslel e-shop s potravinami nejen na to, aby zákazníkům nabídl kvalitní mléčné produkty za parádní ceny, ale také na naši planetu. Plánovanými opatřeními proto snižuje obecnou zátěž značky a zbylou uhlíkovou stopu kompenzuje výsadbou stromů. Výsledek? 100% neutralizace CO2. Novým projektem, který Rohlík podpoří, aby vykompenzoval uhlíkovou stopu vzniklou produkcí, je výsadba ovocného sadu a aleje v obci Tvarožná Lhota v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

„Ekologie patří k Rohlíku už od samého začátku. Stále přemýšlíme, jak kromě našich zákazníků udělat radost i planetě. A Miil v tomhle ohledu není výjimkou. Víme, že produkty zkrátka zatěžují životní prostředí. Ale to neznamená, že s tím nebudeme něco dělat,” vysvětluje komerční ředitel Rohlik Group Olin Novák, co stálo za rozhodnutím uvést na trh značku Miil, která je uhlíkově neutrální. První projekt, který Rohlik.cz vybral pro kompenzaci uhlíkové stopy dvou měsíců prodeje značky, je výsadba 47 stromů podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami na Zlínsku. Lokalita přímo navazuje na památkovou rezervaci vinohradnických staveb. Stromová výsadba zvýší biodiverzitu a estetickou hodnotu lokality, pozitivně ovlivní klima a pomůže se zadržováním vody v krajině. Celkem bude vysázeno 47 stromů, z toho 20 lip srdčitých (Tilia cordata), 10 habrů obecných (Carpinus betulus) a 17 ořešáků (Juglans regia Mars), které jsou v této lokalitě typické. Výsadba začne letos na podzim.

Vlastní značka Rohlíku je v prodeji od letošního března, a to nejen v Česku, ale i na dalších trzích, kde Rohlik Group působí. „Českým zákazníkům nabízíme jasný unikátní benefit - nemuset se při nákupu mléčných potravin rozhodovat mezi kvalitou, cenou, nebo dopadem na životní prostředí,” komentuje dál Novák s tím, že údaje o uhlíkové stopě najdou zákazníci na každé kartě produktu Miil na webu Rohlíku. „Vydali jsme se cestou transparentnosti, každý produkt za sebou uhlíkovou stopu zanechá a my nad tím nechceme jen tak zavírat oči. To by nebylo fér vůči zákazníkům ani vůči naší planetě. Značka Miil je dalším krokem v rohlíkovské misi za udržitelnost,” dodává.

Rohlík pomáhá lidem i krajině

Dalším projektem, jehož realizaci Rohlik.cz zaštítí, je výsadba krajinotvorného sadu a ovocné aleje nad Tvarožnou Lhotou v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Jedná se o výsadbu ovocné aleje u místní silnice vedoucí do Bílých Karpat a obnovu historického pastevního sadu z 19. století. Obě plochy leží v CHKO Bílé Karpaty. Smyslem výsadby je zvýšit biodiverzitu, pozitivně ovlivnit mikroklima a zadržovat vodu v území. U silnice zároveň vznikne vegetační bariéra s ochrannou funkcí proti prachu a větrné erozi, která také pomůže ke snížení hluku a prachu z automobilové dopravy. Celkem projekt počítá s 65 dlouhověkými stromy, mezi nimiž budou například třešně, jeřáby, moruše nebo ořešáky. Projekt postupně vykompenzuje přes 131 tun CO2.

Miilujeme naši planetu

Projekt ovocného sadu na Hodonínsku není rozhodně posledním, kterému Rohlik.cz pomůže spatřit světlo světa. Už před dvěma měsíci online supermarket spustil výzvu Miilujeme naši planetu. V rámci ní chce najít české projekty, které společnosti pomůžou s neutralizací uhlíkové stopy vzniklé při produkci značky Miil. Na konceptu spolupracuje Rohlík s organizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy pro každý jednotlivý produkt nové mléčné řady. Přihlášené projekty bude pro Rohlik.cz hodnotit opět organizace CI2. Návrhy nebo projekty lze přihlašovat prostřednictvím e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Online supermarket pak ještě letos společně s CI2 vybere ty projekty, kterým pomůže. „Projekty finančně podpoříme a pomůžeme jim na svět,” komentuje Olin Novák. A všichni toho mohou být součástí! V Rohlíku se totiž bez názoru zákazníka neobejdou. Zákazníci budou rádci i tentokrát a jejich slovo rozhodne ve výběru projektu, který Rohlík podpoří.

Ředitel organizace CI2, Josef Novák, přístup Rohlíku komentuje slovy: „Již dlouho se diskutuje srovnání emisní zátěže centralizované dopravy produktů v porovnání s individuálními cestami do obchodních center. Proto bylo výzvou spočítat uhlíkovou stopu výrobků Miil a podívat se zblízka na strukturu uhlíkové stopy jednotlivých výrobků. Skutečnost, že společnost Rohlik kompenzuje uhlíkovou stopu produktů značky Miil, je důležitým signálem pro zákazníky i další podniky. Považuji to za velmi ambiciózní krok”. O dalších projektech kompenzujících uhlíkovou stopu pak rozhodnou zákazníci, kteří je vyberou z přihlášených nápadů. Aby Rohlik.cz neutralizoval uhlíkovou stopu, kterou výrobky Miil během jednoho roku vyprodukují, bude třeba vysadit přibližně 2200 stromů. Jedná se o odhad společnosti – každý zapojený projekt bude unikátní a neutralizuje i poměrově jiné množství CO2. Finální počet kusů vysazených stromů se bude odvíjet od množství prodaných produktů Miil.

Značka Miil je zatím k dostání na Rohlik.cz i na dalších trzích, kde Rohlik Group působí (Kifli.hu v Maďarsku, Gurkerl.at v Rakousku, následovat bude Knuspr.de v Německu). Nabídka Miil čítá přes 31 druhů mléčných výrobků, naposledy přibyly polotučný a plnotučný tvaroh a tři druhy mozzarell (klasik, mini a BIO).

Kontakt:

Denisa Morgensteinová

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

 

22 July 2021

Podle statistik k 11. červenci 2021 vyrostl ruský agrární export o 18 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a dosáhl hodnoty 15,6 mld. USD. Pro letošní rok Rusko počítá, že agrární export bude ve výši 30 mld. USD, což je podobně jako v loňském roce.

Nejvíce vyrostl export obilí (o 20 % na hodnotu 4,4 mld. USD), rostlinných olejů (o 39 % na hodnotu 3,6 mld. USD), a masné a mléčné produkce (o 25% na hodnotu 203 mil. USD). Hlavními dovozci ruských potravin se stala Čína a Evropská unie shodně s podílem 12,3 %. Během prvního pololetí se agrární export Ruska do EU zvýšil o 33 %, zatímco v případě Číny došlo ke snížení. Dále ruské agrární zboží nejčastěji směřuje do Turecka (11,6 %), Jižní Koreji (7,5 %), Kazachstánu, Egypta, Běloruska, Ukrajiny, Uzbekistánu a Ázerbájdžánu.

Rusko se za posledních šest měsíců stalo největším dodavatelem masa do Vietnamu. Vietnam v prvním pololetí dovezl přes 70 tis. tun vepřového masa a dalších produktů, z čehož více než polovina připadla na Rusko. To vyvezlo do Vietnamu více než 45,75 tis. tun  vepřového v hodnotě 97,49 milionů. Rusko taktéž navyšuje export krůtího masa a to především do Číny, na Ukrajinu, do Beninu, Konga a SAE.

Pro další informace ohledně agrární spolupráce kontaktujte zemědělskou diplomatku N. Hruškovou (+420 702 169 426, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Autor: MZe

Link: Meziroční nárůst agrárního exportu Ruska za první polovinu roku o 18 % (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

 
21 July 2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti nebezpečnou šarži doplňku stravy Křemelina, v balení 300 g, s označením data minimální trvanlivosti do: 2.5.2022, distributor: CITY Star s.r.o, Kaprova 42/14, Staré město, Praha 1, 110 00.

Laboratorní rozbor potvrdil v potravině přítomnost hliníku v množství 11598,0 miligramů na kilogram (mg/kg). Vzhledem k tomu, že obsah hliníku ve výrobku při doporučeném denním dávkování mnohonásobně překračuje maximální tolerovatelnou dávku hliníku pro dospělého člověka, jedná se o potravinu škodlivou pro lidské zdraví.

Laboratorní rozbor dále v potravině potvrdil přítomnost olova v množství 4,8 mg/kg. Vzhledem k tomu, že obsah olova ve výrobku stanovuje Nařízení (ES) č. 1881/2006 na maximálně 3,0 mg/kg, jedná se o potravinu škodlivou pro lidské zdraví.

Inspektoři nevyhovující vzorky odebrali v provozovně společnosti CITY Star s.r.o., Nerudova 940/7, Hradec Králové, 500 02. Dle informací poskytnutých distributorem byla potravina nabízena i prostřednictvím eshopu foxylife.cz.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají uvedenou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
21 July 2021

Mnozí z nás se obávají toho, že se v pozdějším věku budou potýkat se ztrátou paměti nebo problémy s myšlením. Mluvíme o poklesu kognitivních (poznávacích) funkcí. Pro člověka pak může být obtížné vykonávat i běžné denní aktivity.  Dobrou zprávou však je, že velkou část rizikových faktorů způsobujících pokles kognitivních funkcí je možné ovlivnit změnou životního stylu . Článek je zaměřený hlavně na výživu. Nechte se inspirovat tím, co pro zdraví svého mozku můžete udělat. 


Prevence a zase prevence, jiná cesta není...

Stárnutí je často doprovázeno přirozeným poklesem kognitivních schopností. Pokud jsou však potíže (například s pamětí) větší, než odpovídá danému věku, může se již jednat o projev onemocnění. Průměrná délka života se prodlužuje, můžeme tedy v budoucnu očekávat, že počet osob trpících některým z  onemocnění postihující funkce nervových buněk v mozku a míše (tzv.  neurodegenerativních nemocí) ještě poroste. Spektrum závažnosti může být od mírné kognitivní poruchy až po závažnější stav (Alzheimerovu nemoc či vaskulární demenci).

Velký význam má prevence, jakýmkoliv nežádoucím změnám lze totiž předcházet nebo je alespoň oddálit. Změny v mozku se mohou začít objevovat roky před tím, než zaznamenáme jakékoli subjektivní změny a případné symptomy onemocnění (např. demence) (4). Je také dobré jít svoji paměť včas otestovat k lékaři nebo na kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.  

Nemůžeme mít kontrolu nad všemi faktory (např. genetika, věk), které ovlivňují naše kognitivní zdraví. Ve svých rukou však máme účinné nástroje k udržení dobré funkce mozku i do vysokého věku. Těmi jsou správná výživa, zdravý životní styl, dostatek mentální a fyzické aktivity, jednoduše řečeno péče o své zdraví. Jaké jsou některé tipy:

 • Jezte zdravě.

Preferujte převážně rostlinnou stravu, bohatou na zeleninu a ovoce, celozrnné výrobky a luštěniny. Jídelníček doplňte o ryby, libové maso a mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku.

 • Dodržujte pitný režim.
 • Mějte dostatek pohybové aktivity.

Pravidelné cvičení vám pomůže kontrolovat vaši hmotnost, krevní tlak, snižovat riziko cukrovky druhého typu a demence. Pohybová aktivita přispívá také k psychické pohodě.

 • Pečujte o své tělo a srdce.

Choďte na pravidelné prohlídky u lékaře a dodržujte jeho doporučení. Hlídejte si váš krevní tlak, hladinu cholesterolu a glukózy v krvi.

 • Dbejte na dostatek spánku.
 • Naučte se ovládat stres.
 • Zůstaňte v kontaktu s přáteli a rodinou, buďte sociálně aktivní.
 • Zůstaňte mentálně aktivní.

Trénujte svůj mozek, vyhledávejte nové aktivity, učte se nové věci.

 • Nekuřte a nepijte nadměrné množství alkoholu.
 • Snažte se snížit riziko jakýchkoli pádů a nehod.

Úrazy hlavy mohou mít negativní vliv na stav kognitivních funkcí v pozdějším věku.


Celý materiál autorů © Vysloužilová M., Bischofová S., Ruprich J.: Jak zůstat „kognitivně fit“, je k dispozici zde: kognitivne_fit.pdf kognitivne_fit.pdf (1.09 MB 19.07.2021 09:41)

prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 19.7.2021

Zdroj: SZÚ

Link: To co jíme má vliv na náš mozek - buďte kognitivně fit!, SZÚ (szu.cz)

21 July 2021

Praha 20. července (ČTK) - Lesní mateřské školy budou moct zajišťovat stravování dětí například pomocí pojízdných výdejen jídla. Vyplývá to z novely vyhlášky o školním stravování, kterou připravilo ministerstvo školství. V reakci na růst cen v posledních letech se nově upraví také finanční limity na nákup potravin. Novela bude účinná od 1. září.

Lesní školky nemají zděné budovy, takže dosavadní pravidla pro zajištění alespoň tří jídel denně jako v běžných školkách se u nich ukázalo jako problematické. Pokud chtěly být ve školském rejstříku, musely si nechat jídlo dovážet. Podle Asociace lesních mateřských škol ale řada nenašla ve svém okolí vhodného dodavatele jídla. Asociace proto v uplynulých letech usilovala o změny v legislativě, které by lesním školkám umožnily dávat dětem jídlo z domova od rodičů.

Novela školského zákona zavedla loni jako nový typ zařízení školního stravování výdejnu lesní mateřské školy. Úprava vyhlášky o stravování na to navázala. Podle ní v případě, že bude výdejna lesní školky poskytovat pokrmy bez přípravy, bude muset splňovat hygienické požadavky pro pojízdnou prodejnu. Když bude i jídla připravovat, bude se muset řídit podle přísnějších pravidel.

Od září se podle novely kromě toho navýší finanční limity na nákup potravin, které platí od ledna 2012. Podle Českého statistického úřadu se od té doby do loňska zvedla cena potravin o pětinu. Dosavadní limity cen pro školní stravování tomu podle ministerstva neodpovídaly. Úřad připustil, že změna může mít dopad na děti z chudších rodin, pro které bude hrazení školních obědů složitější. "Tento dopad na sociálně slabé žáky však vyrovnávají a řeší programy ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, například projekt Obědy do škol, včetně navýšení přídavků na dítě v roce 2018,“ uvedl.

Ministerstvo původně navrhovalo také to, aby si jídelny napříště již nemohly vybírat, zda se při poskytování snídaně či svačin budou řídit takzvaným spotřebním košem, či pamlskovou vyhláškou. U těchto jídel se podle něj měly řídit vždy pamlskovou vyhláškou. Úřad argumentoval tím, že příprava svačin podle spotřebního koše je pro jídelny obtížná. Nakonec od toho ale ustoupil. Proti změně se vyslovily například Českomoravská konfederace odborných svazů, Svaz měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv. Upozornily na obavy, že podmínky pamlskové vyhlášky jsou přísnější než spotřební koš. Pamlsková vyhláška již dříve zakázala prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Spotřební koš určuje množství spotřeby vybraných druhů potravin za měsíc.

ptd ma

20 July 2021

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele na mléčný výrobek „Kunín Pohár mléčný dezert 150 g“, který obsahuje stopové množství etylenoxidu. Tento pesticid, který se dostal do přídatné látky (Flanogen), není v EU povolený. SVS obdržela informaci o etylenoxidu v přídatné látce prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Do trží sítě bylo distribuováno 385 tisíc kusů zmíněného výrobku. Produkt prodávají různí prodejci. V současné době probíhá stahování výrobku, které zahájil výrobce z vlastního rozhodnutí a SVS dohlíží na jeho řádné provedení. Spotřebitelé, kteří doma produkt mají, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě, kde jej zakoupili.

 Identifikace výrobku:

Název: Kunín Pohár mléčný dezert 150 g, příchuť – čokoláda, jahoda, borůvka a meruňka

 Datum spotřeby: 21. 7. 2021, 22. 7. 2021, 23. 7. 2021, 27. 7. 2021, 28. 7. 2021, 29. 7. 2021

 Výrobce: Lactalis CZ, s.r.o.

V současné době probíhá stahování produktu, které se týká pouze výrobků s uvedenými daty spotřeby, ostatní výrobky nejsou tímto opatřením dotčeny. SVS doporučuje výrobky s uvedeným datem spotřeby nekonzumovat a vrátit v místě prodeje. Zde bude vrácena kupní cena i bez předložení pokladního dokladu.

Etylenoxid se v některých třetích zemích používá pro regulaci zrání, a to je pravděpodobně důvodem, že se jeho malé množství objevilo v přídatné látce (Flanogen), která se dostala na unijní trh a byla následně použita pří výrobě dotčeného mléčného výrobku.

Etylenoxid je velmi reaktivní plynná látka s mutagenními a karcinogenními účinky, a tudíž není ani hodnotitelná s ohledem na rizika pro zdraví a žádná hladina není pro člověka bezpečná. Používá se jako pesticid k ošetření některých rostlinných komodit. V EU není povolen.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

Autor: SVS ČR

Link: SVS dohlíží na stažení mléčného výrobku, který obsahuje etylenoxid – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Komentář PK ČR:

Společnost Lactalis CZ, s.r.o. preventivně stahuje výrobky značky Mlékárna Kunín, ve kterých je použita surovina, která nesplňuje požadavky na bezpečnou potravinu.
Jedná se o pesticid ethylenoxid analyzovaný ve složce jedné z ingrediencí, karubinu, v množství překračující maximální povolené limity. Dodavatel suroviny nezajistil shodu této suroviny s požadavky evropské legislativy, kde je použití ethylen oxidu zakázané. „Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívat, že potravina, kterou dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, neprodleně přistoupí ke stažení dotyčné potraviny z trhu, pokud tato potravina již není pod bezprostřední kontrolou tohoto původního provozovatele potravinářského podniku, a uvědomí o tom příslušné orgán.“ Evropská komise koordinovala diskuze se zapojením všech členských států o přístupu k uchopení tohoto potenciálně velmi rozsáhlého problému. Výsledná pozici plně respektuje vysoký standard bezpečnosti potravin nastavený v rámci EU.
20 July 2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 19. 7. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 7. 2021.

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:

 • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
 • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
 • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020.

3. Nově od 9. 7. 2021 pro všechny zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území jiných států (včetně nízkorizikových) déle než 12 hodin platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole.

Rozdělení zemí je stanoveno podle rizika do pěti skupin od nízkorizikových až s extrémním rizikem (dle průběžně aktualizovaného sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými pravidly pro vstup a návrat. Pravidla jsou dále diferencována (předložení negativního RT-PCR testu nebo antigenního testu, samoizolace) podle způsobu dopravy (individuální/veřejná), pobytového oprávnění (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu/ostatní cizinci), prodělání onemocnění a absolvování očkování. Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden v příloze, případně na stránkách Ministerstva vnitra.

Vstupní opatření neplatí, s výjimkou cest ze zemí s extrémním rizikem, pro občany EU a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví Lhůta pro uznání prodělání potvrzeného onemocnění je nejméně 11 dní a nejvýše 180 dní od prvního pozitivního testu. Možný vzor lékařského potvrzení  je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Absolvování izolace mimo ČR a další státy EU je osvědčováno diplomatickou nótou.

Ochranné opatření v bodě I.11 upravuje podmínky vstupu a návratu do ČR pro vyjmenované osoby  (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu), mají-li tyto osoby méně než 14 dní před plánovaným vstupem prokázáno onemocnění Covid-19 Nařízena je, individuální přeprava (pokud je to možné) a následná izolace. V případě veřejné dopravy je nutné dopravce informovat.

Ochranné opatření dále upravuje podmínky vstupu pro osoby s uznanými národními certifikáty o očkování v členském státě EU nebo pro vyjmenované osoby  v uznané třetí zemi vakcínou schválenou EMA (bod III.7). Očkovaná osoba musí být nejméně 14 dní po aplikaci druhé dávky v případě dvoudávkového schématu nebo 14 dní po aplikaci dávky v případě jednodávkového schématu očkování. Všechny osoby s výjimkou dle bodu I.9 vstupující ze zemí s extrémním rizikem musí v rámci výjimek  z omezení volného pohybu po 14 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory bez výdechového ventilu, či obdobný prostředek, s parametry odpovídajícím normám od úrovně FFP2, KN 95 apod. Výsledky testů provedených na území ČR jsou spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici.

Nicméně v případě osob hlásících vstup ze zemí s vysokým až extrémním rizikem a majících po vstupu povinnost provést RT-PCR test, krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního druhého testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků vstupujících ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR, ze zemí s extrémním rizikem 10 dnů. Do výsledku testu je též nutná samoizolace dle bodu III.9.

Je-li po vstupu do ČR ze zemí s nízkým a středním rizikem požadován dle Ochranného opatření test, je vstup na pracoviště do výsledku testu možný, s použitím ochranného prostředku (respirátorem) ve stanovených případech.

4. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Od 1. července 2021 lze při prokazování provedení testů, absolvování očkování nebo prodělání onemocnění a související izolace využít digitální certifikát EU COVID.

 
Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 19.7. 2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

20 July 2021

Tisková zpráva – Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který dnes projednala vláda.

Pokles využití pesticidů v České republice byl v roce 2020 způsoben především počasím a zákazem některých účinných látek. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni meziročně klesla o 4,3 procenta na 11,05 milionu kilogramů. Nejvíce se snížil podíl herbicidů (postřiky na likvidaci nežádoucích rostlin, například plevelů) a desikantů (látky na vysušování rostlin). V těchto dvou kategoriích se loni spotřebovalo 4,6 milionu tun přípravků, zatímco v předchozím roce 5 milionů tun.

„Postupné snižování množství látek, které zemědělci používají na polích, je pro nás velmi důležité. Cílem Ministerstva zemědělství je rozvíjet šetrnější metody na ošetřování rostlin a nadále snižovat spotřebu pesticidů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pro udržitelné používání chemických prostředků a zlepšování ochrany zdraví lidí i přírody Ministerstvo zemědělství (MZe) využívá soubor vzájemně se doplňujících opatření a postupů. MZe loni organizovalo pro zemědělce semináře, školení a vzdělávací projekty. Odborná pracoviště zase například zkoumala odolnost škůdců, ověřovala metody integrované ochrany rostlin, poskytovala poradenství zemědělcům, kontrolovala ekologické zemědělství nebo dovoz přípravků na ochranu rostlin.

Kvůli ochraně podzemních a povrchových vod v roce 2020 pokračoval státní podnik Povodí Vltavy v pilotním programu na snižování použití chemických přípravků v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov (Želivka). Do projektu je zapojených 18 zemědělských podniků. V letošním roce je připraveno rozšíření projektu na další tři vodní nádrže – Římov, Vrchlice a Opatovice. Zkušenosti získané při pilotním projektu chce MZe využít při přípravě nové vyhlášky o zásadách hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, a při rozšiřování projektu na další vodní nádrže.  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) testoval nízkorizikové alternativy k ošetření révy vinné a jabloní, které by mohly do budoucna nahradit v současnosti využívané chemické přípravky. ÚKZÚZ rovněž kontroloval správné nakládání s přípravky na prostranstvích určených pro veřejnost, jako jsou parky, ve skladech rostlinných produktů, v zahradnictvích, v okolí silnic a železnic.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni odebrala v rámci monitoringu reziduí pozůstatků pesticidů 689 vzorků zemědělských produktů, z nich povolené limity překročilo pouze 13. Z českých vzorků nebyl nadlimitní ani jeden.

Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v ČR vychází z evropské směrnice, kterou se stanoví pravidla pro udržitelné používání pesticidů a soubory opatření na snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí.

Celou Výroční zprávu najdete zde: https://1url.cz/0KBfc

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

19 July 2021
Vydáno: 16.7.2021
Tisk článku
Autor: Mgr. Dana Koubová
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 27. týdnu 2021: 5. 7. – 11. 7. 2021 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

   

                        Potraviny

 

09/07/2021

Německo

 cizí těleso (kovový úlomek) ve výrobku z brambor

Belgie

09/07/2021

Polsko

 Salmonella Enteritidis v drůbežím mase

 

09/07/2021

Itálie

 přítomnost rtuti v mečounovi

Španělsko

09/07/2021

Dánsko

 Listeria monocytogenes v salámu Chorizo se smetanovým sýrem

 

09/07/2021

Německo

 nepovolená látka ethylenoxid v karubinu

 

08/07/2021

Belgie

 chlorpyrifos-methyl v pšeničných produktech (lepek a otruby)

 

08/07/2021

Nizozemsko

 Salmonella v mražených kuřecích řízcích

 

08/07/2021

Španělsko

 rtuť v mraženém mečounovi (Xiphias gladius)

Španělsko

08/07/2021

Francie

 Salmonella (přítomnost /25g) v krájené uzené syrové šunce

Německo

08/07/2021

Španělsko

 ethylenoxid v extraktu z bakopy použitém jako složka v doplňcích stravy

Španělsko

08/07/2021

Německo

 zvýšený obsah THC v konopném čaji, bio

Rakousko

08/07/2021

Nizozemsko

 Salmonella v kuřecích prsou

 

08/07/2021

Německo

 2-chloroethanol v doplňcích stravy

Německo

08/07/2021

Francie

 ethylenoxid v slunečnicových semínkách pražených solených

 

08/07/2021

Německo

 penkonazol, propikonazol, thiofanát-methyl, cyprokonazol a myklobutanil a nepovolené látky karbendazim, flusilazol a iprodion v nakládaných vinných listech

Egypt, přes Nizozemsko

07/07/2021

Německo

 ethylenoxid v moringa prášku, bio  

Indie

07/07/2021

Švédsko

 ethylenoxid v zahušťovadle (karubin) použitém ve zmrzlině

 

07/07/2021

Itálie

 alimentární nákaza (podezření na otravu histaminem) způsobená mraženými hřbetními částmi tuňáka žlutoploutvého

Španělsko

07/07/2021

Finsko

 ethylenoxid v karamelizovaných ořeších se sezamovými semínky (mandle, lískové ořechy a arašídy)

Řecko

06/07/2021

Německo

 překročení maximálních limitů reziduí chlorpyrifosu v kmínu

Indie

06/07/2021

Nizozemsko

 chybný obsah balení – studentská směs místo kešu ořechů

Nizozemsko

06/07/2021

Finsko

 Salmonella Agona ve slunečnicové halvě  

Litva, přes Německo

06/07/2021

Nizozemsko

 ethylenoxid v kořenící pastě

Singapur

06/07/2021

Nizozemsko

 vysoký obsah kadmia v avokádu

 

05/07/2021

Nizozemsko

 benzo(a)pyren a PAH v bobkovém listu, bio

Turecko

05/07/2021

Polsko

 Salmonella Enteritidis a Salmonella skupiny O:7 v kůžích z kuřecích krků

Polsko

05/07/2021

Francie

 Salmonella spp. detekovaná v salámu Chorizo

vyrobeno ve Španělsku

05/07/2021

Itálie

 stopy sóji ve vícezrnné kaši pro děti, bio

Chorvatsko

05/07/2021

Francie

 příliš vysoký počet Escherichia coli (930 MPN/100g) v živých slávkách

Francie

   

                  Krmiva

 

07/07/2021

Island

 Salmonella typhimurium ve žvýkacích pochoutkách pro psy (vepřové uši)

Polsko, přes Německo

05/07/2021

Německo

 olovo v krmivu pro psy

Německo

   

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

07/07/2021

Finsko

 migrace těkavých organických složek (1.6 %) ze silikonových hrnků pro děti

Čína, přes Dánsko

05/07/2021

Německo

 3-MCPD v menu boxech z cukrové třtiny

Hongkong

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde

19 July 2021

Trenton (USA) 19. července (ČTK/NJ Flavour) - Zmrzlina je neodmyslitelně spojená s létem. Ale někoho by mohlo poněkud překvapit, když uvidí cukrárnu nabízet tuto mraženou lahůdku například s příchutí citronu s olivovým olejem, anebo pečených mušlí. Pravdou je, že dnešní cukrárny jdou daleko nad rámec tradiční "zmrzlinové svaté trojice" - vanilková-čokoládová-jahodová. Příchuti, jako je bazalka, humří rolky a dokonce i cikády dokazují, že tato lahůdka je vhodným základem pro spoustu různých chutí, píše webový magazín NJ Flavour.

"Současná generace vyrůstá s cukrárnami, které posouvají hranice toho, co může být lahodná chuť. A to je pro mě vzrušující a inspirující," říká spolumajitelka malé zmrzlinárny v Princetonu Gabrielle Carboneová. Podnik The Bent Spoon otevřela s dlouholetým přítelem a milovníkem zmrzliny Mattem Errikem v květnu 2004. A od té doby tam vytvořili více než 650 různých příchutí zmrzliny.

"Snažíme se používat co nejvíc sezonních ingrediencí," dodává Carboneová . "Právě teď děláme borůvkovo-kukuřičnou zmrzlinu, po které se lidi můžou utlouct. Kupujeme místní bio kukuřici, kterou si musíme sami oloupat a nakrájet. Stojí to spoustu práce, ale nakonec se to stoprocentně vyplatí."

Chuťové kombinace vždy vytvářejí přirozeně podle toho, co se právě děje v přírodě. "V době, kdy zrají rajská jablíčka, je také nejlepší sezona broskví, takže rajčatovo-broskvový sorbet je úžasná směs," poznamenala Carboneová. "Snažíme se vytvořit chuťový zážitek spojený s tímto místem. Když u nás v červenci ochutnáte bazalkovou zmrzlinu, nejíte jen tak zmrzlinu v The Bent Spoon, ale okusíte chuť červencového New Jersey. A díky tomu je speciální."

Před časem zde také trochu rozvířili vody svou cikádovou zmrzlinou. Princeton je hustě zalesněná oblast s mnoha starými stromy, takže nebylo žádné překvapení, že se tu objevil tento cyklicky se rojící hmyz z takzvané generace X, která je pokládána za početně nejsilnější.

"Cikády nemají nijak šokující, výraznou chuť. Chtěli jsme lidem ukázat, že když jsou správně připravené, mohou být cikády udržitelným zdrojem bílkovin po celém světě," uvedla Carboneová.

Na spolupráci vsadila další cukrárna, která nabízí nezvyklé zmrzlinové příchutě. WooHoo Ice Cream z města Beach Haven, kterou vlastní manželský pár Shuan a Megan Kilroyovi, se spojila s místním podnikem Mystic Lobster Roll Company a použila do své zmrzliny chuť jejich speciality - humřích rolek.

"Ochutnali jsme celou škálu humřích rolek, které prodávají, probrali jsme ingredience a rozhodli jsme se, které budou nejlépe fungovat ve zmrzlině. A Megan pak použila své chemické znalosti přípravy zmrzliny, uzpůsobila přísady a vytvořila dvě skvěle chutnající varianty zmrzliny z humřích rolek. Lidé jsou opravdu překvapení, jak dobře chutnají," říká Shaun Kilroy.

Některé recepty vyžadují vědečtější přístup - například zmrzlina s příchutí italských trubiček cannoli nebo zmrzliny na bázi alkoholu. "Když pracujete s takovými věcmi, jako je sýr, který používáte do trubiček cannoli, anebo s alkoholem, musíte přijít na to, jaké procento použít, a jak je nejlépe zpracovat - jestli je povařit, spařit nebo třeba přidat cukr, aby ve zmrzlině fungovaly," dodal. "Pořád vymýšlíme něco nového - ať už jsou to nové příchutě, veganské varianty, pečené doplňky nebo domácí polevy."

Dalším z trendů, kterým se nechali inspirovat, je shandy. Kombinace piva a limonády si v létě získává stále větší oblibu. Kilroyovi už připravovali pivní zmrzliny, a když lidé začali šílet po shandy, věděli, že tohle chtějí také zkusit.

A když je řeč o pivu, nelze vynechat jejich další inovativní příchuť, kterou nazvali Jersey Blues - před několika lety prý slavila značný úspěch. Byla namíchaná z borůvkové zmrzliny s kousky karamelizované opečené slaniny.

dk spr

18 July 2021

Edinburgh (Británie) 18. července (ČTK) - Jedna skotská firma poslala do Číny více než 35 tun materiálu, z něhož má vzniknout první lihovar na whisky v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Ze skotského města Buckie do přístavu v čínském městě Tchien-ťin putuje od pátku kompletní sada vybavení, včetně destilačních přístrojů, podlahových krytin, regulačních ventilů a potrubí. Palírna bude sestavena v budově, která v severočínské autonomní oblasti právě vzniká, napsal server BBC.

Pozoruhodná zásilka je součástí smlouvy za tři miliony liber (asi 90 milionů Kč), kterou uzavřela skotská společnost Valentine International s čínskou firmou Mengtai Group v roce 2019.

Očekává se, že stavební práce na místě chystaného lihovaru ve městě Ordos skončí koncem letošního roku. Veškeré vybavení pro závod vyrobila skotská společnost Forsyths, která do Číny vysílá pět svých inženýrů, aby pomohli s jeho sestavením. Podnik má další tým v Hongkongu, který bude poskytovat poprodejní podporu a servis.

Předseda a výkonný ředitel společnosti Valentine International David Valentine uvedl, že nápad na projekt vzešel od předsedy čínské společnosti Mengtai Group Ao Feng-tchinga, který si vytyčil cíl vyrobit "světově oceňovanou whisky". "Skotsko je domovem whisky a má největší odborné znalosti výroby lihovarnických zařízení. Proto pan Feng-tching věří, že v Ordosu vytvoříme projekt světové úrovně," řekl Valentine.

Pro skupinu Mengtai je chystaná palírna prvním krokem do světa whisky. Jedna z největších firem Vnitřního Mongolska se orientuje převážně na těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Společnost uzavřela s britským partnerem i strategickou smlouvu, která se týká dodávek whisky do Číny. Valentine odmítl uvést, o kterou značku alkoholického nápoje půjde, ale dodal, že jde o "dlouhodobě zavedenou" společnost.

ban lex spr

16 July 2021

Ve dnech 20. až 23. 7. 2021 se bude konat pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE). Kongres bude zaměřen na zvýšení role výzkumu v oblasti zemědělské ekonomie při řešení aktuálních problémů produkce potravin. Poukáže také na současné globální i lokální problémy v zemědělství a v rozvoji venkovských oblastí a na možnosti jejich řešení.

Problémy, na které se kongres v Praze tematicky především zaměří, jsou udržitelné využívání přírodních zdrojů a holistický pohled na systém produkce potravin ve světle měnících se demografických struktur v Evropě a ve světě. Kongres tak bude prostorem k dialogu mezi akademiky, představiteli řídící sféry a soukromé sféry, při využití výsledků vědecké práce, vč. práce zemědělských ekonomů. V současné době se ukazuje, že prosté předávání výsledků vědecké práce a z ní plynoucích doporučení již není dostačující. Namísto toho vyvstává potřeba efektivní demonstrace a komunikace vědeckých výsledků se zahrnutím aktérů přímo do přípravy a realizace výzkumu. Kongres si proto klade za cíl nejen přispět novými poznatky k řešení současných problémů systému produkce potravin, ale zároveň hledat hlubší soulad mezi potřebami cílových skupin a vědeckou prací zemědělských ekonomů. 

Kongres EAAE je nejvýznamnější událostí v oblasti zemědělské ekonomie a ekonomiky, která se uskutečňuje jednou za tři roky a které se účastní jednak přední představitelé vědecké a decizní sféry, ale rovněž významní aktéři soukromé sféry. Akce má značný dopad do formování zemědělských politik v evropském prostoru a v delším horizontu do vývoje celého odvětví.

Více informací naleznete na: http://www.eaae2021.org/

Vydáno: ČZU, PEF

Link: https://www.czu.cz/cs/r-7229-aktuality-czu/pef-czu-v-praze-organizuje-prestizni-kongres-evropske-asocia.html