Ve Sbírce předpisů ČR vyšla vyhláška č. 78/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je k dipozici zde.

Text předpisu je přístupný také zde:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=78&r=2022