Dlouho poptávané školení na stále aktuální téma ochrany osobních údajů (GDPR) se ve spolupráci s advokátní kanceláří Felix a spol., která je právním partnerem Hospodářské komory ČR, podařilo naplánovat ještě na duben letošního roku. Školitelem bude přední odborník na uvedenou problematiku doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., který je partnerem advokátní kanceláře Felix a spol. a který působí rovněž jako tajemník a docent katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Doc. Morávek je také místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a předsedou expertní komise pro pracovní právo České advokátní komory. V minulosti působil mj. jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. V současné době zasedá doc. Morávek v rozkladové komisi předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem či spoluautorem řádově desítek publikací, které se věnují ochraně osobních údajů a právní úpravě pracovněprávních vztahů a autorem nebo spoluautorem bezmála stovky článků věnujících se uvedené problematice.

Pokud nakládáte při své činnosti s osobními údaji či jste za řádné nakládání s osobními údaji v rámci společnosti nebo jiné organizace odpovědní, nebo zastáváte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, potom je školení vhodné právě pro Vás. Jeho cílem je posluchačům předložit komplexní výklad k problematice, tj. k právní úpravě na ochranu osobních údajů obsažené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v souvisejících právních předpisech České republiky, mj. s přihlédnutím k příslušným výkladovým stanoviskům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na výklad bude navazovat demonstrace dobré a špatné praxe prostřednictvím praktických příkladů vycházejících zejména z aktuálních rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více o školení a možnost se na školení přihlásit naleznete ZDE.

Podrobně se doc. Morávek ve svém výkladu zaměří především na působnost obecného nařízení (GDPR) a zákona o zpracování osobních údajů, vymezí základní pojmy a popíše povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech (právní titul, doba uchovávání, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení zabezpečení atd.). Speciální část bude věnována předávání osobních údajů do třetích zemí – jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích zemí a praktické příklady. Dozvíte se také vše o rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a judikatuře Nejvyššího správního soudu, rozebrány budou konkrétní stanoviska a rozhodnutí. Seznámeni budete i se související právní úpravou v praxi (osobní spis, informace na webových stránkách, sledování zaměstnanců – kamerové systémy, doložky mlčenlivosti, nahlížení do elektronické pošty, obchodní nabídky, telemarketing atd.).

Školení bude dvoudenní a proběhne v Praze. Kapacita účastníků je omezena.

V případě zájmu se můžete přihlásit přes formulář ZDE.

 
 
Autor: HK ČR