17.03.2023

PEKAŘ CUKRÁŘ 3/2023: Rozhovor s Danou Večeřovou

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová (55) byla v 90. letech vědecko-výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby. Následně nastoupila jako zástupce šéfredaktora do společnosti Strategie, která vydávala mimo jiné časopisy Náš chov nebo Krmivářství. Na začátku tisíciletí přešla na ministerstvo zemědělství, působila pak také...

Aktuality: