Z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů široké spektrum potřebných a důležitých aktivit. Tyto dotační programy slouží k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Programy jsou zaměřeny také do řady dalších oblastí jako je potravinářství, vzdělávací činnost v zemědělství, podpora nestátním neziskovým organizacím, údržba a obnova kulturního dědictví venkova, udržování stability a soběstačnosti v oblasti genových zdrojů a rezerv a v neposlední řadě i na oblast vodního hospodářství a vodohospodářské infrastruktury.