Potravinářská komora ČR  se průběhu roku významně účastní také výstav, veletrhů a konferencí, což trvale zvyšuje povědomí o činnosti a aktivitách PK ČR. Pravidelně se tak účastní mezinárodní zemědělské výstavy Země živitelka. V minulých letech se PK ČR účastnila například výstavy SALIMA, Národní výstavy hospodářských zvířat, TOP GASTRA a dalších. V rámci výstav a veletrhů jsou prezentovány nejen výrobky potravinářských výrobců ale také inovované a reformulované výrobky, aktuální publikace a edukační programy.