Potravinářská komora ČR poskytuje členům pravidelný report z oblasti potravinářství ale také monitoring médií.

Od roku 2022 je členům poskytován pravidelný týdenní elektronický newsletter, který obsahuje následující informace:

- Pozvánky na konference, akce, semináře a workshopy

- Aktuální stav k české a evropské legislativě (vydané právní předpisy, materiály k připomínkování, veřejné konzultace atd.)

- Informace z organizace FoodDrinkEurope (informace, materiály, stanoviska)

- Evropské zpravodajství

- Zprávy z teritorií, nejbližší veletrhy a akce

- Ostatní informace (Potravinářský průmysl a COVID-19).

- Monitoring z médií