08.12.2022

Odborný seminář PK: Ekologické a udržitelné aspekty označování na obalech potravin a potravinářská legislativa, 23. března 2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom s Vámi sdíleli pozvání na odborný seminář PK ČR v roce 2023. Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou připravované legislativy v oblasti environmentálních aspektů, které jsou v současné době stále více uplatňovány i v oboru potravinářství. V EU se zvyšuje...

Aktuality: