07 October 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

07 October 2021

V souvislosti s probíhajícím přehodnocením horních hranic tolerovaného příjmu vybraných vitaminů a minerálních látek (M-2020-0158; M-2021-00058) úřad EFSA aktuálně shromažďuje informace a zprávy od členských států, které se týkají publikovaných národních průzkumů dietární spotřeby a studií celkového dietárního příjmu (total diet studies), které poskytují údaje o příjmu:

 • Selenu;
 • Hořčíku;
 • Železa;
 • Vitaminu E (zejména α-tokoferolu);
 • Retinolu;
 • Beta-karotenu;
 • Vitaminu B6;
 • Vitaminu D;
 • Kyseliny listové/folátu.EFSA se zajímá o sběr dat ze studií o:

i)    celkovém příjmu ze všech zdrojů;
ii)    příjmu ze základní stravy;
iii)   příjmu z obohacených potravin;
iv)   příjmu z doplňků stravy.

 
Dané údaje a informace lze příslušnými orgány zaslat e-mailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do pátku 29. 10. 2021.

Pokud budou dané údaje, informace a zprávy poskytnuty v národním jazyce, je potřeba úřadu EFSA zaslat také souhrn v anglickém jazyce.

Úřad EFSA předem děkuje za spolupráci.

Zdroj: EFSA

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Výzva EFSA pro sběr dat týkající se příjmu vybraných vitaminů a minerálních látek (bezpecnostpotravin.cz)

06 October 2021

Vážená paní/vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Potravinářské komory ČR a České technologické platformy pro potraviny pozvala na první výroční konferenci Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční:

dne 9. listopadu 2021 od 9:30 hodin

v Národním zemědělském muzeu, velký sál 3. patro

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Program konference a doprovodné informace naleznete v příloze.

Organizace se bude odvíjet od aktuální epidemické situace.

Registrace nutná. Účast není zpoplatněna.

Svoji účast potvrďte na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 5. listopadu 2021.

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast.

 

Pozvánka_VUEP

Program_VUEP 2021

06 October 2021

Praha 5. října 2021 (PROTEXT) - Interaktivní evropské muzeum vína a centrum kultury, které by mohlo vzniknout z chátrajícího bzeneckého zámku, získalo konkrétní podobu. Zámecké vinařství Bzenec a společnost Art Consultancy právě dokončily poslední část projektu. Tou je "Emotion Galery" (Galerie pocitů) – místo spjaté s emocemi Bzenčanů ve vztahu k zámku. "Jsme připraveni vepsat do zámku nesmazatelnou stopu všech více než čtyř tisíc bzeneckých obyvatel. Všichni, kteří o to budou stát, by mohli mít do interiéru zámku navždy vsazenou osobitě ztvárněnou kachli. Tu by si každý mohl vytvořit ve specializované keramické dílně. Kachle by byly použity k obkladu některých ploch a stěn zámku. Detaily se budou ještě ladit, ale už nyní můžeme říct, že Emotion Galery by se stala trvalou součástí expozic a v jednom křídle předzámčí by mohla být dominantním prvkem výzdoby. Když budete zámkem procházet, budou tu všichni Bzenčané vždycky s vámi,“ uvedl Tomáš Skalík, kreativní ředitel Art Consultancy. Námět vzešel z veřejné debaty.

Kontakt:

Tomáš Skalík, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

05 October 2021

Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

 

Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů je dostupný ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

 • zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
  • zavedení limitu 10 000 EUR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Podrobnější informace o změnách v zákoně o DPH jsou dostupné v článku Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021 a na stránkách pro zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop).

Od 1. října 2021 již není možné přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť nová pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1. října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. července 2021 do 30. září 2021 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), jelikož změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci 2021 do zákona o DPH.  O tomto možném postupu byla dne 21. června 2021 zveřejněna Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021.

 

Zdroj: Finanční správa

Link: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novela-zakona-o-dph-nabyva-ucinnosti-dnem-1--rijna-2021--263650/

05 October 2021

Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 dnes schválila vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Nově z nich budou pokryty samostatné kapitoly snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na změnu klimatu přibližně polovinou plánovaných výdajů. Administrace dotací v novém programovém období bude díky změnám na evropské úrovni jednodušší. Evropská komise by měla nový OPŽP projednat a schválit již v průběhu října, stane se tak prvním z ČR předkládaných programů na nadcházející šestileté období.

„Jsme dotační premianti, výzvy z Modernizačního fondu na snižování emisí CO2 jsme spustili v Evropě jako první, výměnu neekologických kotlů na pevná paliva právě rozebíháme z NZÚ, pro nízkopříjmové domácnosti odstartují kotlíkové dotace v krajích ČR začátkem roku 2022, a dnes nám vláda jako prvnímu ministerstvu odsouhlasila podobu nového programového období našeho operačního programu OPŽP 2021-2027. Tentokrát je administrativně ještě jednodušší a designovaný na násobení přínosu projektů pro zlepšení životního prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Zhruba 61 miliard z evropských fondů tentokrát v OPŽP zamíří na snižování všech forem znečištění a aktuální problémy jakým je snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnost vůči nim, dostupnou pitnou vodu a udržitelné hospodaření s ní, na podporu energie z obnovitelných zdrojů, přechod k cirkulární ekonomice účinně využívající zdroje; posilování ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti i zelené infrastruktury v městských oblastech. „Jakmile bude program Evropskou komisí schválen, jsme připraveni prakticky okamžitě vyhlásit první výzvy a začít přijímat projekty,“ doplnil ministr Brabec. Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad bude úřad bude stejně jako v předešlých letech nové programové období operačního programu administrovat, doplňuje: „Ještě v průběhu toto týdne zveřejníme draft základních pravidel pro žadatele, hodnoticí kritéria i indikativní harmonogram výzev, aby zájemci mohli maximálně využít čas do spuštění ostrých výzev a nachystali si své projekty. Jako první chceme otevřít příjem žádostí pro projekty na výstavbu vodovodů a kanalizací, následovat budou dotace na energetické úspory veřejných budov a hospodaření s dešťovou vodou.“

Rozdělení celkové zhruba 61 miliardové alokace OPŽP 2021 – 2027:

 • Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů - 12,2 mld. korun
 • Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici - 7,0 mld. korun
 • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům - 10,2 mld. korun
 • Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou - 14,1 mld. korun
 • Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje - 7,1 mld. korun
 • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění - 10,6 mld. korun

Poznámka: výše jednotlivých alokací jsou pouze orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro

Žadatelé a příjemci se v mnoha oblastech mohou těšit na průběžné kontinuální výzvy, kdy budou nastaveny vstupní parametry a dotace tak bude de facto nároková. V nově nastaveném OPŽP tak bude možné v maximální míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí. „Rovněž chceme dát žadatelům a příjemcům daleko větší díl důvěry a soustředit se na podstatu, a tou je realizovaný projekt naplňující indikátory, na jejichž základě byl vybrán k podpoře. Větší důraz budeme klást také na komplexní projekty, což žadatelům umožní řešit více investičních záměrů v rámci jedné žádosti. V praxi to bude fungovat tak, že například u veřejných budov bude možné zkombinovat dotace na zateplení, úpravu vnitřních prostor, osvětlení s podporou na vybudování zelené střechy nebo nádrže na dešťovou vodu, a následně ji využívat na zavlažování nebo splachování toalet,“ uzavírá ředitel Valdman.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211004_Vlada-schvalila-novy-OPZP

05 October 2021

Ukrajina zaznamenává rekordní sezónu malin v historii. Ceny malin se v létě vyšplhaly na neuvěřitelných 75-90 UAH/kg. To znamená, že i po zmrazení se maliny prodávali za téměř 3 USD/kg - dvakrát více než před intenzifikací pěstování malin na Ukrajině před několika lety.

V některých týdnech dokonce cena malin převyšovala i cenu borůvek, které po několik let po sobě zůstávaly nejdražší bobulovinou na Ukrajině. Důvodem rychlého růstu cen je pokles výnosu v klíčových zemích kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Také předchozí rozmach pěstování malin v hospodářském roce 2017/18, kdy maliny vysázené v roce 2015/16 přinesly velkou sklizeň, vedl k prudkému poklesu cen bobulovin a "vyřadil" řadu dodavatelů. Ceny byly ovlivněny nedostatkem pracovních sil v souvislosti s pandemií COVID-19. K udržení cen malin na vrcholu přispělo v posledních letech výrazné navýšení kapacit na zmrazení bobulovin. Navzdory významnému omezení plochy plantáží s malinami v posledních třech letech a snížení výnosu malin v důsledku jarních mrazů vyvezla Ukrajina v sezóně 2020/21 rekordní objem malin - přes 20 tisíc tun a stala se jedním z největších světových vývozců bobulovin. Pokud však zemědělci vzhledem k cenové atraktivitě tohoto podnikání začnou znovu pěstovat maliny a v příštích letech rychle zvýší produkci malin, jejich ceny s velkou pravděpodobností opět klesnou.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství

Pokračující sklizeň obilovin a luštěnin na Ukrajině

Na Ukrajině již proběhla sklizeň obilovin a luštěnin na ploše 10,6 mil. hektarů s výnosem 4,3 t/ha a s výsledkem 46,4 mil. tun obilí (33 mil. tun pšenice, 10,2 mil. tun ječmene, 582 tis. tun hrachu). Nejvíce se sklidilo v Oděské oblasti (4,3 mil. tun obilí), naopak největší výnos byl zaznamenán v Chmelnické oblasti (6 t/ha). Řepka olejka byla sklizena z 1 mil. hektarů s výnosem 2,8 t/ha, celkový výnos činil 2,9 mil. tun. Nejvyšší výnos je v oblastech Ternopil (3,7 t/ha) a Chmelnytsky (3,5 t/ha). Prvních 700 hektarů kukuřice (4 % oseté plochy) v oblasti Černigova vykázalo průměrný výnos 10 t/ha. Pohanka je sklizena z 66 % oseté plochy, s výtěžností 1,3 t/ha a celkovým výnosem 75 tis. tun. Proso je sklizeno ze 73 % plochy. U cukrové řepy bylo sklizeno 25,8 tis. hektarů (11 % oseté plochy), s celkovým množstvím 1,2 mil. tun a výnosem 48,5 t/ha. Nejvíce cukrové řepy bylo sklizeno v Čerkasech (49 %) a nejvyšší průměrný výnos byl zaznamenán v Ternopilské oblasti 58 t/ha. Slunečnice byla sklizena z plochy 2 mil. hektarů (31 %) s výnosem 2,1 t/ha. Nejvíce jí bylo sklizeno v Luhanské oblasti (62 %) a nejvyšší výnos byl zaznamenán v Ternopilské oblasti - 3,4 t/ha. U sójových bobů proběhla sklizeň na ploše 263 tis. hektarů (21 % oseté plochy). Nejvíce sklidili farmáři v Chersonské oblasti (70 %), zatímco nejvyšší výnos v Chmelnickém regionu (3,1 t/ha).

Aktuální vývoz obilovin z Ukrajiny

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 24. září bylo z Ukrajiny vyvezeno 12,7 mil. tun obilovin, což je o 1,4 milionu tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (7,7 mil. tun), ječmen (3,4 mil. tun), žito (28,7 tis. tun) a kukuřici (1,3 mil. tun)

Aktuální stav čerpání výhodných půjček na Ukrajině

Od zahájení programu dostupných půjček ve výši 5-7-9 % vydaly zúčastněné banky 24,1 tis. úvěrů v celkové výši 63,6 mld. UAH. Z celkové částky bylo téměř 21,4 mld. UAH vydáno na refinancování dříve přijatých úvěrů, 8 mld. UAH získali podnikatelé na kapitálové investice a 34 mld. UAH jako protikrizové půjčky na doplnění provozního kapitálu. Nejaktivnějšími účastníky programu jsou zástupci zemědělství (44 %), obchodu a výroby (26 %) a průmyslového zpracování (17 %). Podle regionální klasifikace jsou vedoucími regiony Lvov, Charkov a Kyjev.

Vládní podpora rozvoje chovu skotu na Ukrajině

Ministerstvo agrární politiky uspořádalo prostřednictvím videokonference zasedání pracovní skupiny pro řešení otázek souvisejících se zdaněním v odvětví zemědělství. Mezi účastníky byli zástupci státní daňové služby, státní potravinové a spotřebitelské služby, regionálních odborů zemědělsko-průmyslového rozvoje a také předsedové sdružení chovatelů. Mezi zvažované otázky patří snížení, popř. zrušení celní sazby na dovoz zvířat a optimalizace sazby DPH. Podle státní statistiky se počet skotu a drobného skotu na Ukrajině za posledních 10 let snížil o 40 % (skot ze 4,8 mil. na 2,8 mil., drobný skot (ovce a kozy) ze 1,8 mil. na 1,1 mil.). Ministerstvo agrární politiky plně podporuje vizi příslušných chovatelských organizací vyřešit problém rozvoje chovu dobytka, který zároveň poskytuje příležitost posílit potravinovou bezpečnost a zvýšit rozpočtové příjmy více než pětkrát. Řešení problému bude vyžadovat změny celního sazebníku Ukrajiny.

Aktuální situace (COVID-19)

K 30. září 2021 bylo na Ukrajině za posledních 24 hodin zaznamenáno: 

 • 12.034 nových případů (z toho 1.059 dětí a 248 zdravotníků)

 • Hospitalizováno 2.637 osob

 • Zemřelo 172 pacientů

 • Uzdravilo se 3.264 osob

 • Provedeno 89.002 testů PCR; 10.265 testů ELISA, 33.178 rychlých antigenních testů.

 • Za posledních 24 hodin byl největší počet potvrzených případů zaznamenán v oblastech Charkov (1225), Lvov (794), Zaporizhia (770) Doněck (745) a Dněpropetrovsk (725).

Během celé pandemie na Ukrajině:

 • onemocnělo 2.435.413 lidí;

 • uzdravilo se 2.258.455 osob;

 • zemřelo 56.446 pacientů;

 • Celkem bylo provedeno 12.875.426 testů PCR.

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině
mobil: +380 99 098 3335, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MZe ČR

Link: Pěstování malin na Ukrajině vykazuje rekordní výsledky (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

 

 

05 October 2021

Praha 4. října (ČTK) - Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s policií navyšuje po 11 letech cenu za nelegálně zabitou zvěře ve svých sazebnících. Pomáhají určit výši škody při pytláctví. U srnce se zvýší o 12.100 korun na 28.000 korun, u jelena evropského o 4400 korun na 29.300 korun a u prasete divokého o téměř 4000 korun na 26.705 korun. Změny začnou platit od 5. října, informoval úřad v tiskové zprávě.

"Nový ceník se přizpůsobuje inflaci za 11 let, kdy prošel poslední úpravou, a především odráží rostoucí částky, které jsou nutné k nápravě situace a pořízení náhrady za neoprávněně ulovenou zvěř. Taxy tak zahrnují nejenom samotnou hodnotu zvěře, ale i nutnou práci veterinářů, myslivců, náklady na pořízení pastí, karanténní péči nebo odchyt a vypuštění nových jedinců zvěře," uvedl mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

U dospělého muflona pak stát vypočítal náklady na vrácení jednoho kusu do přírody na skoro 36.000 korun, u daňků na 30.700 korun u králíka divokého na 6440 korun, lišky obecné na 7490 korun a například u jezevce lesního na 7790 korun.

Zvyšují se také sazebníky pro ryby. Ceny rovněž mají pomoci při vyplácení kompenzací za škody způsobené mimořádnými situacemi, jako jsou povodně, sucho nebo havarijní úhyny.

Stát zvýšením cen v sazebnících podle ministerstva reaguje také na zvýšení hranice škody, kdy se mění přestupek na trestný čin. Loni v říjnu se zvedla z 5000 korun na 10.000 korun.

drh snm

04 October 2021

Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, dnes projednávala aktuální nákazovou situaci v České republice a okolních státech. Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je africký mor prasat (AMP) šířící se v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. Nejbližší výskyt AMP u prasat divokých je v Německu cca 25 km od české hranice. Minulý týden se po čtyřech měsících objevilo nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže na Příbramsku, jedná se o subtyp H5N1, který může být přenosný i na člověka.

V Německu, kde se vyskytuje AMP v nejkratší vzdálenosti 25 km od naší hranice, byla navíc v září „prolomena“ pomyslná hranice dálnice A4 a byl potvrzen pozitivní případ u divočáků jižně od dálnice, tedy směrem k hranici s ČR. V sousedním Polsku se nákaza přiblížila na cca 40 km od české hranice.

V nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje (Frýdlantský a Šluknovský výběžek) byla již v loňském roce vymezena zóna intenzivního lovu divočáků. Cílem tohoto opatření je snížení hustoty populace prasat divokých, k čemuž lovce motivuje zástřelné ve výši 2000 Kč za ulovený kus. K důslednému vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasnému odklízení přispívá nálezné 3000 Kč za kus. V období od 16. 11. 2020 do 27. 9. 2021 zažádali lovci v oblasti s intenzivním odlovem o zástřelné za 3788 prasat divokých. Zároveň bylo zažádáno o zvýšené nálezné za nález 121 uhynulých či sražených kusů. Všechna ulovená či nalezená a sražená divoká prasata byla vyšetřena na AMP s negativním výsledkem.

„Nákazová situace ve vztahu k africkému moru prasat se v okolních zemích, zejména v Německu a Polsku, bohužel stále zhoršuje. Jedním z klíčových preventivních opatření před zavlečením nákazy do České republiky je snížení populace prasat divokých v rizikové oblasti severních Čech. Proto vybízíme myslivce k ještě vyššímu odlovu, a to nejen v oblasti s intenzivním odlovem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Státní veterinární správa má zpracovaný plán zavádění veterinárních opatření pro případ zvyšujícího se rizika nebo samotného znovuzavlečení afrického moru prasat do České republiky. Už v minulosti se jako velmi efektivní ukázala kombinace intenzivního odlovu divočáků, neprodleného hlášení uhynulých prasat a odebírání vzorků. Samozřejmostí je přísné dodržování pravidel biologické bezpečnosti jak při lovu, tak v chovech prasat domácích. Nezastupitelnou roli pro důsledné sledování nákazy má celorepublikový monitoring nákazy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Druhým tématem, které ÚNK diskutovala, byl aktuální výskyt ptačí chřipky. V České republice bylo po více než čtyřech měsících potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky, které se objevilo v malochovu drůbeže v obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Chovatel nahlásil úhyn pěti hus ze svého malochovu. V něm se dále nacházelo 16 slepic a 11 kachen. Veterinární inspektoři neprodleně zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo subtyp ptačí chřipky H5N1, přičemž tato varianta může být potenciálně nebezpečná pro člověka. Proto krajská veterinární správa informovala příslušnou hygienickou stanici, která má kompetenci přijímat navazující opatření k zamezení přenosu na člověka.

Zbývající drůbež v chovu byla utracena. Kolem ohniska bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, je zde zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

Zdroj SVS ČR

Link: https://www.svscr.cz/ustredni-nakazova-komise-v-boji-s-africkym-morem-prasat-doporucila-intenzivni-odlov/

04 October 2021

Praha 3. října (ČTK) - Pivovary hlásí, že srpen byl pro ně výborným měsícem. Meziročně se v něm výstav zvýšil o 1,7 procenta, sdělila ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Rostla hlavně výroba piva v plechu, meziročně o skoro pětinu a v minisoudcích, kde byl roční nárůst o 37 procent.

Do tzv. on-trade obchodu, tedy na stoly hospod a restaurací, se dostalo o 0,9 procenta piva méně. "Pokles o 0,9 procenta s ohledem na platná omezení provozu restaurací považuji za výborný výsledek. My jsme vděční za každého zákazníka, který přijde na čepované pivo. Chválím i pivovary, které uměly rychle zareagovat na poptávku sudů s menším objemem. Minisoudků se oproti loňsku naplnilo o 37 procenta více," doplnila.

Naopak se na českém trhu dařilo off-trade prodeji - tedy v obchodech. Meziročně prodané množství vzrostlo o 3,5 procenta. "Skokanem se stala pivní plechovka s meziročním indexem 20 procent, když se vyprodukovalo hned o 32.652 hektolitrů více. Plechovkám se daří již několik let a po lahvích a sudech se stávají třetím nejoblíbenějším obalem. Jejich podíl na celkovém výstavu už tvoří 15 procent," řekla.

Nadále pak rostly prodeje ležáků, jejich podíl na celkovém výstavu činí nyní už 55 procent. Zvýšila se ale také výroba výčepních piv o tři procenta. "O raritní index se postarala svrchně kvašená piva se stupňovitostí 11 až 12 legislativně označená jako 'Plná piva'. Přestože se prozatím jedná o minimální objemy, jejich množství se meziročně téměř ztrojnásobilo," uzavřela ředitelka.

Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva a meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů (14 velkých piv) na 135 litrů a byla nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, sdělili již dříve zástupci svazu.

Letos pak za první pololetí klesl meziročně výstav o osm procent. Ztráty byly hlavně v prvním čtvrtletí, na začátku léta se začala pivovarnická scéna stabilizovat a v červnu byly hodnoty u čepovaného piva skoro stejné jako před příchodem pandemie.

drh mal

03 October 2021

New York 2. října (ČTK/Bloomberg) - Nedostatek pracovníků po celém světě ohrožuje dodavatelské řetězce u potravin. Ať jsou to sběrači ovoce, pracovníci na jatkách, řidiči kamionů, skladníci, kuchaři nebo číšníci, celý globální potravinářský ekosystém se hroutí kvůli nedostatku zaměstnanců. Někteří zaměstnavatelé jsou proto nuceni výrazně zvyšovat mzdy. Hrozí tak, že ceny potravin, které už prodražují rostoucí náklady na suroviny a dopravu, se zvýší ještě víc. Uvedla to agentura Bloomberg.

Ve Vietnamu pomáhá se sklizní rýže armáda. V Británii zemědělci vylévají mléko, protože nemají auta, která by ho odvezla. Káva robusta se v Brazílii letos sklízela 120 dní místo obvyklých 90, zatímco americké masokombináty se snaží přilákat nové zaměstnance na hodinky Apple Watch a řetězce rychlého občerstvení zvyšují ceny hamburgerů a burrita.

Pandemie nemoci covid-19 přispěla k tomu, že v mnoha odvětvích je nedostatek pracovních sil. Zvlášť výrazný je tento dopad v potravinářství a zemědělství, která patří mezi nejméně automatizovaná odvětví. Potravinová bezpečnost je v mnoha částech světa citlivou otázkou a nízké marže v odvětví znamenají, že růst nákladů se obvykle promítne do cen, upozornila společnost Boston Consulting Group (BCG).

Existují signály, že nedostatek pracovní síly omezuje dodávky. V USA hlásí velkoobchodní distributoři jako Sysco a United Natural Foods zpoždění a zpomalení produkce některých položek - od slaniny a sýra až po kokosovou vodu a koření. V Británii některým obchodům dochází základní zboží jako chléb a kuřecí maso, řetězci s rychlým občerstvením McDonald's v srpnu došly mléčné koktejly.

Nedostatek pociťují nejen farmy, ale i zpracovatelé a restaurace. Malajsie, která je druhým největším producentem palmového oleje na světě, přišla asi o 30 procent očekávané produkce jedlého oleje. Produkce krevet v jižním Vietnamu, který je jedním z předních světových vývozců, klesla o 60 až 70 procent ve srovnání s obdobím před pandemií. A jižní Itálie přišla podle zemědělského sdružení CIA o pětinu produkce rajčat kvůli spalujícímu vedru a ochromení dopravy.

"V tomto oboru se pohybuji od 80. let, ale takovou situaci jsem ještě nezažil," řekl farmář z italského města Foggia Michele Ferrandino. "Rajčata je zboží, které se rychle kazí. Nebylo dost nákladních aut, která by úrodu ve dnech sklizně dopravila do zpracovatelských závodů," dodal.

Zrušené či opožděné dodávky donutily také britské farmáře vylít mléko, které ale v obchodech chybí. Farmář Mike King ze South Gloucestershire odhaduje, že přišel o 20.000 litrů mléka a dodává, že někteří farmáři kvůli nedostatku personálu dojí dobytek méně často.

Zaměstnavatelé také čelí další překážce - zaměstnanci mají spoustu možností. Současná ekonomika vytváří "možnost volby tam, kde v minulosti nebyla," upozorňuje BCG. Když celý svět nemá dost pracovních sil, je podle něj obtížnější obsadit méně žádaná pracovní místa. A najít zaměstnance v potravinářském řetězci může být obtížné. Ať už jde o pracný sběr jahod, nebezpečnou práci na jatkách nebo rychlé a náročné prostředí restaurační kuchyně, mnoho pracovních míst je fyzicky náročných, krátkodobých nebo špatně placených, nebo kombinací toho všeho.

Australané, kteří se dříve spokojili s prací v masokombinátech v řídce osídlených oblastech, si díky větší nabídce pracovních míst nyní mohou vybrat práci v rušnějších městech. Mnoho občanů EU, kteří obvykle cestovali do Británie za prací na farmách, v nákladní dopravě nebo restauracích, se rozhodlo zůstat v rodné zemi nebo na kontinentě. Američtí pracovníci, kteří se potýkali s úmorným vedrem na polích, mohou teď dát přednost chladnému interiéru obchodu.

Prezident Svazu ovocnářů státu Washington Jon DeVaney uznává, že sběr ovoce je náročná práce. "Sbíráte ovoce a nosíte ho nahoru a dolů po žebříku, takže pokud je vaší alternativou mačkání tlačítek na pokladně, může to být lákavější," řekl.

Nedostatek pracovníků ale nepociťují všude a dopady nejsou rovnoměrné. Velká část pevninské Evropy nepociťuje stejně ochromující nedostatek jako Británie, kde brexit omezil příliv pracovníků z EU. Nedostatek pracovníků necítí ani Čína a dostatek zaměstnanců je i v Indii, kde se koronavirová omezení zemědělství téměř nedotkla.

Jinde je však pracovní síla jedním z několika problémů světového potravinového ekosystému. Extrémní počasí od Brazílie po Francii mělo dopady na sklizeň. Růst cen plodin zvýšil cenu krmiva pro hospodářská zvířata, a tím i ceny masa. Náklady na dopravu prudce stouply kvůli rostoucí poptávce, nedostatku kontejnerů a přetížení přístavů.

Kvůli nedostatku pracovníků pak hrozí, že se náklady ještě zvýší. A problém zřejmě nezmizí ani s odezněním pandemie. Podíl pracovníků v zemědělství klesá už desítky let, a to kvůli přesunu obyvatel do měst a zaměstnanců do sektoru služeb. Sehnat zaměstnance na některá pracovní místa tak bylo těžké už dlouho před covidem-19. Tyto trvalejší změny na trhu práce vyžadují technologická řešení a v době pandemie výrazně zrychlily investice do automatizace a robotizace.

V USA lidskou práci nahrazují automatizované traktory, robotické dojičky nebo stroje pro sázení mrkve. V Británii zemědělci testují roboty pro sběr jahod, salátu či brokolice. V Brazílii pomohly pěstitelům kávy robusta sklízecí stroje snížit závislost na manuální práci o pětinu. Podle analytičky finančního ústavu Rabobank Cindy van Rijswickové ale potrvá ještě roky, než se roboti v zemědělství skutečně uchytí.

irl spr

01 October 2021

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí opět vyhlašuje výzvy na čištění splaškových vod pomocí DČOV a na posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Rezort tyto nouze zejména malých obcí saturuje dlouhodobě a od roku 2016 tímto směrem poslal téměř dvě miliardy z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výzva na zdroje pitné vody zajistí obcím dostatečné množství kvalitní pitné vody a výzva na výstavbu soustavy individuálních domovních čistíren pomůže tam, kde se z ekonomických nebo technických důvodů nevyplatí vybudovat klasickou čistírnu odpadních vod. Příjem žádostí u obou výzev startuje 1. listopadu.

Nová výzva je již třetí v pořadí. Během dvou předchozích bylo přijato přes tisíc žádostí s požadavkem na podporu ve výši 1,4 mld. korun a většina z nich je již schválena. „V obcích ohrožených nedostatkem pitné vody je to priorita číslo jedna. Nejvíc se dotýká lokalit, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu, a není ani reálné, že v blízké době budou. Velkými a opakovanými investicemi do zásobování obyvatelstva pitnou vodou se proto snažíme starostům vyjít maximálně vstříc. V předešlých výzvách jsme proto dotační prostředky dokonce několikrát navyšovali,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výzva umožní realizovat nové nebo obnovit či zvýšit kapacitu stávajících zdrojů a přivaděčů pitné vody pro jejich obyvatele. O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob – vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, kteří jsou z více než 50 % ovládány obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Z alokovaných 450 milionů korun můžou obce mohou získat podporu v rozmezí od 140 tis. do 2,1 mil. Kč, finančně náročnější projekty budou financovány z Operačního programu Životní prostředí, který bude spuštěn na přelomu letošního roku. „Výzva je primárně určena na komplexní opatření, a proto nebudou podporovány čistě průzkumné vrty. Náklady na ně bude ovšem stejně jako třeba na projektovou přípravu, stavební práce a dodávky možné zahrnout do způsobilých výdajů komplexního opatření,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a pokračuje: „Další novinkou je sjednocení míry podpory. Všem žadatelům pokryjeme až 70 % z celkových výdajů bez ohledu na to, zda mají akutní či možný nedostatek pitné vody.“

300 milionů na domovní čistírny

Podpora se vztahuje na realizaci soustav individuálních domovních čistíren odpadních vod do 50 obyvatel tam, kde se nelze napojit na klasickou stokovou síť zakončenou čistírnou. Tyto soustavy jsou cenově efektivní a ekologicky přijatelnou alternativou ke starým netěsným jímkám či septikům. Navíc mají vysokou účinnost bez nutnosti následného dočištění.

„Dosud jsme podpořili téměř stovku žádostí, to v reálu znamená 2 700 instalovaných domovních čistíren. Teď přicházíme s již čtvrtou -třistamilionovou výzvou, díky nímž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Obce mají o čištění odpadních vod skutečně obrovský zájem, navíc je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké čistírny neumožní. Tato podpora je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

O finanční podporu mohou žádat obce, slouží objektům sloužící k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovám ve vlastnictví dané obce. Na podporu je alokováno 300 mil. korun, díky nimž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Letošní výzva oproti minulé rozlišuje pouze dvě kategorie maximální výše dotace, a to pro 1 až 15 obyvatel činí 150 000 korun a pro 16 až 50 obyvatel jsme ji navýšili z původních 240 000 na 300 000 Kč.

„Výše podpory v obou kategoriích byla stanovena na základě analýzy reálných nákladů z předchozích výzev, s přihlédnutím k inflaci a růstu cen stavebních prací. Míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Mezi ty je možné zahrnout nákup zařízení, stavební práce a dodávky nezbytné pro instalaci, ale také například náklady na následný monitoring provozu čistíren,“ upřesňuje Petr Valdman.

Obě výzvy se vyhlašují z Národního programu Životní prostředí a na jejich financování budou využity prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP, který je dostupný z www.narodniprogramzp.cz, od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace (obě výzvy jsou koncipovány jako jednokolové a nesoutěžní). Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2026.

Dokumenty k výzvě č. 7/2021 Domovní čistírny

Dokumenty k výzvě č. 9/2021 Zdroje pitné vody

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://www.mzp.cz/cz/news_20211001-mzp-pomuze-obcim-dalsich-750-milionu-korun-na-pitnou-vodu-nebo-odkanalizovani

01 October 2021

Dne 15. září 2021 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v původním znění novelu zákona o elektronických komunikacích. Novela primárně implementuje úpravu Evropského kodexu pro elektronické komunikace do českého práva. Doprovodnými změnami jsou také úpravy v oblasti tzv. cookies a telemarketingu. Novela zavádí omezení telemarketingu, který v případech kdy člověk není zákazníkem dané společnosti nebo nedal s telemarketingem výslovný souhlas, bude zakázaný. Dochází tedy ke změně z dosavadního systému „opt-out“ na nově vyžadovaný předchozí aktivní souhlas, tzv. opt-in. Nově budou moci být v souladu s judikaturou SDEU a právem EU bez souhlasu zpracovávány pouze tzv. nutné cookies, ostatní cookies budou potřebovat explicitní souhlas. Více brzy v našem článku.

Zdroj: PEYTON legal

Link: PEYTON legal na LinkedIn: #telemarketing #cookies #spotřebitel

01 October 2021

Londýn 30. září (ČTK) - Britští chovatelé prasat bijí na poplach kvůli nedostatku řezníků a jatečních dělníků, kvůli kterému se zpomalila porážka. Ve vepřínech čeká na odvoz na jatka přes 120.000 zvířat, která budou muset majitelé utratit, pokud se na porážku nedostanou včas, uvedla agentura Reuters. Spojené království se v poslední době potýká i s krizí na trhu s palivem, kterou způsobil akutní nedostatek řidičů zásobovacích aut.

"Na farmách je teď kolem 120.000 prasat, která už měla být poražena, zpracována a která už měla být dávno v potravinovém řetězci," uvedla Lizzie Wilsonová z Asociace chovatelů prasat (NPA). "Dostáváme se do bodu, kdy sdělujeme vládě, že pokud nepřijde pomoc, budeme muset zabíjet zvířata na farmách, protože to je naše jediná možnost," dodala.

Šéfka Národní unie farmářů (NFU) Minette Battersová stanici BBC potvrdila, že nutnosti utratit kvůli přeplněným vepřínům až 150.000 zdravých prasat budou chovatelé čelit za týden až deset dní. "Myslím, že se to na světě ještě nikdy nestalo a nesmí se to stát ani teď," řekla.

Battersová žádá o naléhavou schůzku ministryni vnitra Priti Patelovou a náměstka pro migraci Kevina Fostera. Nejspíš po nich bude chtít, aby také řezníci a pracovníci v jatečním průmyslu ze zahraničí měli možnost získat dočasná víza, jak to vláda umožnila řidičům nákladních aut. Podle Wilsonové nyní jatka a závody na zpracování masa kvůli nedostatku zaměstnanců fungují asi na 25 procent své kapacity.

Nedostatek pracovníků v masném průmyslu se zhoršil kvůli pandemii covidu-19 a také kvůli přísné imigrační politice po brexitu, která odradila lidi z východní Evropy, aby do Británie jezdili za prací.

lep spr

30 September 2021

30. 09. 2021 - Právní pomoc potravinám funguje již jeden a půl roku a stále se těší hojnému zájmu. Projekt advokátní kanceláře PEYTON legal ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky vznikl na jaře minulého roku v reakci na první vlnu onemocnění COVID-19. Nyní poskytuje právní poradenství týkající se zejména otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Právní pomoc potravinám poskytuje základní právní poradenství zejména českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří byli či stále jsou zasaženi situací vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19, nyní zejm. očkování či testování svých zaměstnanců. Bezplatné právní poradenství se těší vysoké oblibě. Webové stránky za dobu trvání úspěšného projektu navštívilo kolem 6.000 návštěvníků. „S ohledem na specifickou cílovou skupinu, kterou jsou především potravináři, je číslo návštěvníků dosahující šesti tisíc velkým úspěchem,“ hodnotí Jakub Málek, partner PEYTON legal.

 

Webové stránky obsahují databázi položených právních otázek a na ně daných odpovědí řazenou do jednotlivých témat. Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů tazatelů a lze v ní vyhledávat. Celkově bylo odpovězeno na zhruba 40 přímých dotazů, které byly položeny prostřednictvím webových stránek, dalších přibližně 40 bylo zprostředkováno přes Potravinářskou komoru České republiky. „S prosbou o právní poradenství se na nás obrátilo cca 40 různých subjektů z potravinářství, a i další subjekty či jednotlivci,“ shrnuje Jakub Málek.

Na začátku pandemie bylo nejčastěji odpovídáno na dotazy týkající se dopadů pandemie COVID-19 na pracovní právo a vztahy se zaměstnanci. Aktuálně dotazy směřují především na úpravu BOZP, povinnost nošení respirátorů, očkování či testování zaměstnanců. V databázi webových stránek je zodpovězeno zhruba 150 dotazů a mnoho z nich směřuje na podpůrné programy od státu, např. COVID-Nájemné.

A jaké dotazy byly nejčastěji vyhledávány?

Právní pomoc potravinám je nadále k dispozici pro Vaše dotazy na webové adrese https://help.potravinycesko.cz . Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“ a právní tým advokátní kanceláře PEYTON legal vám brzy dotaz zodpoví.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Potravinářská komora České republiky

30 September 2021

Jak se vyrovnat s ambiciózními cíli balíčku Fit for 55, aby si Evropská unie (EU), a tedy i Česká republika (ČR), zachovala ekonomickou konkurenceschopnost i do budoucna? Legislativním návrhům, které ovlivní klimatickou a průmyslovou transformaci EU, se na Radě pro konkurenceschopnost (COMPET) ve složení pro vnitřní trh a průmysl věnovali ministři zemí EU.

 

ČR na Radě zastupovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová. Podpořila zelenou transformaci evropské ekonomiky.  Zdůraznila však, že balíček Fit for 55 nesmí znevýhodnit průmyslové státy, oslabit naši konkurenceschopnost a energetickou soběstačnost.

„Jsme si vědomi, že je nutné vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější EU. Pro Česko je ale důležité zajistit, aby tento přechod byl sociálně spravedlivý a akceptovaný a aby zásadně nenarušil naši konkurenceschopnost. Některé návrhy v rámci balíčku Fit for 55 považujeme v tomto ohledu za obtížně proveditelné“, říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Největší výzvou balíčku Fit for 55 budou související náklady a rychlost implementace. Členské státy s vysokým objemem průmyslové výroby, včetně České republiky, balíček ovlivní mnohem více. „Přestože už teď dramaticky zvyšujeme produkci zelené energie, nabídka stále nedokáže pokrýt rostoucí poptávku. Už teď jsme svědky rostoucích cen energií pro podniky a spotřebitele a inflace, což pramení z příliš rychlé energetické transformace při nedostatečnosti zdrojů. Současná situace bude mít i značné společenské důsledky mj. pro zranitelné skupiny,“ zdůrazňuje Martina Tauberová. Upozorňuje, že je rovněž nutné diskutovat o budoucnosti energeticky náročných průmyslových odvětví, protože v některých není možné zcela zabránit vzniku emisí CO2.

Náměstkyně Tauberová připomíná, že jedno z nejproduktivnějších odvětví v EU a České republice je automobilový průmysl. A právě ten mohou navrhované změny významně zasáhnout. Pokud by skutečně došlo k vyřazení spalovacích motorů z prodeje do roku 2035, hrozilo by, že by vyšší pořizovací cena nových vozidel výrazně ovlivnila jejich dostupnost. To by s ohledem na přirozené stárnutí vozového parku vedlo k přesně opačnému výsledku, než kterého chce Evropská komise (EK) prostřednictvím balíčku Fit for 55 dosáhnout. Česká republika se proti tomu zásadně vymezuje, i proto nedávno poslal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dopis eurokomisařům ohledně normy Euro 7. Podrobnosti jsou https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cr-varuje-pred-nevyvazenym-navrhem-evropske-emisni-normy-euro-7-pro-lehka-a-tezka-vozidla--263498/.

Na pracovním obědě se v návaznosti na květnovou aktualizaci průmyslové strategie EU probral vnitřní trh a připravovaná legislativa, zejména nouzový nástroj pro vnitřní trh. EK tento návrh připravuje s cílem zabránit vzniku překážek na vnitřním trhu při krizích, jakou byla pandemie COVID-19. Česká republika na tomto jednání podpořila práci unijní skupiny pro vymáhání pravidel vnitřního trhu pod zkratkou SMET. Na prezentaci prvních výsledků práce tohoto týmu zaznělo, že se ČR podařilo snížit administrativní zátěž pro podnikatele na vnitřním trhu, když odstranila bezmála 30 % nadbytečných předběžných kontrol u regulovaných profesí.

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu se v Bruselu rovněž setkala se zástupci EK. V kontextu příprav českého předsednictvím v Radě EU v 2. polovině příštího roku s nimi prodiskutovala aktuální témata agendy vnitřního trhu a společné obchodní politiky. Martina Tauberová v belgické metropoli jednala i s protějšky ze skupiny stejně smýšlejících zemí, jakou jsou skandinávské státy, Irsko nebo Lucembursko.

Zdroj: MPO ČR

Link: ČR na Radě EU pro konkurenceschopnost: Balíček Fit for 55 musí být celospolečensky akceptovatelný a nesmí znevýhodnit průmyslové státy | MPO

30 September 2021

Tradičním způsobem, tj. přes tržnice a prodejem na ulici, se i do velkých měst jako je Hanoj nebo Ho Či Minovo Město dosud dostávalo 70 % zemědělských produktů. Nejvíce ovoce, zelenina, maso a rýže. Zbývajících 30 % tradičnímu dodavatelskému řetězci postupně ukrojily moderní maloobchodní sítě, které ve Vietnamu existují teprve 25 let.

Kvůli pandemii, která do Vietnamu přišla až v polovině letošního roku, však nastaly podstatné změny. Ve velkých městech se zakázal prodej na ulici a vláda dočasně uzavřela všechny tržnice. Dopravu navíc komplikují přísná karanténní opatření na hranicích jednotlivých provincií. Očekává se, že tradiční distribuční systém už nebude po pandemii schopen hrát tak významnou roli jako dosud. Tomuto trendu přispívají postupné zákazy volného prodeje zemědělských produktů v centrech a civilizovaných oblastech měst i plány maloobchodních řetězců na rozšiřování svých sítí.

Nejstarším maloobchodním řetězcem ve Vietnamu je Saigon Co.op se 128 supermarkety. Mezi prvními řetězci ve Vietnamu byly i dvě evropské značky: Metro Cash & Carry a Big C, které zde vybudovaly a řadu let provozovaly síť 60 supermarketů a hypermarketů. Před několika lety však svůj byznys ve Vietnamu prodaly thajským firmám.

Dnes je na trhu dominantní nový řetězec VinMart. U zrodu stojí místní potravinářská společnost Masan Group. Brzy do firmy vstupuje ambiciózní vietnamský konglomerát VinGroup, který spolknul oblíbené hypermarkety Maximark, poté síť 23 supermarketů Fivimart a nakonec za 1 symbolický dolar 87 mini obchodů Shop&Go. Po konsolidaci bylo množství obchodů asi 3000, ale řetězec vykazoval vysoké ztráty a do hry se vrací opět firma Masan (odkupem podílu 83,74 %). Maloobchodní řetězec VinMart má v současné době 123 supermarketů a na 2300 malých prodejen a mělo by dojít k rebrandingu na WinMart.

Kromě uvedených řetězců stojí za zmínku ještě japonský AEON, korejský Lotte Mart a obchody Annam Gourmet s kvalitním zahraničním sortimentem.

Mozaiku dodavatelských řetězců doplňují ještě oblíbené mini markety, které se ve Vietnamu objevují ve velkém v posledních 10 letech. Jsou to moderní klimatizované prodejny, otevřené zpravidla 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Podle plánů jednotlivých řetězců by se současný počet všech mini marketů měl během následujících pěti let zdesetinásobit na 40 000.

Zpracoval: Ing. Luboš Marek, místní spolupracovník Ministerstva zemědělství ve Vietnamu, tel: +84 904 099 562, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30 September 2021

Brno 29. září (ČTK) - Na jižní Moravě začala v těchto dnech hlavní část vinobraní, výnos z vinohradů je podle prvních odhadů spíše průměrný, kvůli počasí je v některých částech kraje v hroznech vyšší obsah kyselin, zejména kyseliny jablečné. Pokud by se vrátilo slunečné počasí, je šance, že její obsah ještě klesne, řekli ČTK dotázaní zástupci vinařů.

"Podle informací, které mám od vinařů, zatím kvalita hroznů vypadá velmi dobře, kyselinka je možná trochu vyšší, ale s tím se dá pracovat. Část hroznů navíc ještě visí na vinici a bude se vyvíjet," poznamenal prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

První odhady výnosu jsou podle něj průměrné, hlavní část vinobraní bude pravděpodobně končit ještě v říjnu.

Podle Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity úroveň kyselin a zejména kyseliny jablečné zvýšilo počasí na přelomu srpna a září, kdy byly velmi chladné noci. "Aromaticky hrozny zrály dobře, ale kyselina jablečná se hůř odbourávala. Právě vyšší kyselina jablečná bude asi znakem tohoto ročníku, takové počasí, aby se v hroznech významněji odbourávala, už asi nepřijde," podotkl Pavloušek.

Situace ve vinohradech se může lišit v závislosti na místních podmínkách. Vinařství Vinium Velké Pavlovice z Břeclavska hodnotí letošní výnos zatím spíš jako podprůměrný a právě obsah kyselin označuje jeho ředitel za problematický. "Bohužel hrozny často nemají požadované parametry, vyskytuje se vysoký obsah kyselin, mezi organickými dominuje jablečná kyselina a i cukernatosti jsou o něco nižší v porovnání s běžným rokem na konci září," zhodnotil kvalitu hroznů provozně-výrobní ředitel Václav Osička.

Ač hlavní část vinobraní nabrala necelé dva týdny zpoždění ve srovnání s předchozími lety, výroba oblíbených mladých a svatomartinských vín, která se otevírají 11. listopadu, není podle Martina Chlada ohrožená. "Nebojím se, že by tento posun nějak ohrozil výrobu těchto vín, myslím, že se všechno stihne, a to i v dobré kvalitě," doplnil prezident Svazu vinařů.

ska hj

29 September 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnován trendům prodeje potravin a jejich propagaci včetně legislativních požadavků. Pandemie koronaviru odstartovala boom e-shopů a prodeje online. Výrazně se změnilo také spotřební chování. Nakupování přes internet skokově vzrostlo a očekávat lze velký zájem této formy prodeje i nadále. Jaké povinnosti musí tedy dodržet PPP v případě prodeje potravin na dálku? Zaměříme se také na prodej ze dvora. Jakým způsobem je u nás legislativně upraven? Jaké výrobky lze prodávat a v jakém množství? Ukazuje se také, že propagace potravin je stále významnější, využívána je při ní celá řada nástrojů. Bezpochyby důležitou roli hraje také obal, který se dostává do přímého kontaktu se zákazníkem a slouží k propagaci potravin. Chcete se také dozvědět, jaké nové systémy označování potravin se dostávají do popředí zájmu? Pokud máte zájem se webináře účastnit, neváhejte a přihlaste se.

 

Datum konání: 4. listopadu 2021

Forma konání: prostřednictvím MS TEAMS

Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)                                                                                                                    

Začátek webináře: 9:00 hodin

 

NA WEBINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!

Přihlašování účastníků do systému začíná v 8:00 hod., předpokládaný konec 15:00 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete v pozvánce v příloze.

Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 1. listopadu 2021!

Budeme se na Vás těšit!

 

Pozvánka s programem

29 September 2021

Tisková zpráva 28. 9. 2021 – Potravinářská komora České republiky připravila k blížícím se parlamentním volbám anketu pro experty politických stran na téma zemědělství a potravinářství. Oslovili jsme devět politických uskupení zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a požádali o odpovědi na tři otázky.

 

Zajímalo nás, co je největším problémem potravinářského průmyslu u nás a v Evropě, proč je v potravinářství a zemědělství takový nedostatek pracovníků a co chybí na českém trhu s potravinami.

Odpovídají postupně podle abecedy. Petr Bendl za Občanskou demokratickou stranu (ODS), Pavel Čížek z hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, (STAN), Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO 2011 (ANO), Radim Fiala z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), Vojtěch Filip z Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Radek Holomčík z České pirátské strany (Piráti), Marian Jurečka za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU-ČSL) a současný ministr zemědělství Miroslav Toman z České strany sociálně demokratické (ČSSD).

TOP 09 se prozatím nevyjádřila.

 

Názory jednotlivých zástupců politických stran si můžete poslechnout na Anchore Potravinářské komory (https://anchor.fm/potravinarska-ko), na platformě Spotify (https://open.spotify.com/show/69yzehZzH3hAYAXluCi8Pa).

 

Celá tisková zpráva zde.

 

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

29 September 2021
Datum: 21.10.2021  13:00 – 15:10
Místo konání: Online (MS Teams)
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Zemědělští diplomaté Vám přiblíží aktuální přehled trhu s alkoholickými i nealkoholickými nápoji v daných teritoriích.

Zajímá Vás, jaký je trend na trhu v tomto sektoru v daném teritoriu? Jak je tento trh rozvinutý? Jací největší dovozci a obchodníci působí v prezentované oblasti? O který konkrétní typ výrobků je zájem? Za jakých podmínek lze v dané zemi obchodovat?

Odpovědi na tyto a další otázky Vám poskytne právě tento webinář organizovaný Ministerstvem zemědělství České republiky.

Webinář proběhne prostřednictvím MS Teams v českém a částečně v anglickém jazyce.

Zájemci o účast se mohou přihlásit přes formulář do 19. 10. 2021. Odkaz na webinář Vám bude následně zaslán na Vaši emailovou adresu. Účast je zdarma.

Poznámka: V případě, že se nelze přihlásit přímo odkazem ve formuláři → zkopírujte hypertextový odkaz rovnou do Vašeho internetového prohlížeče.

Plánovaný program:

 ČAS

OBSAH

PREZENTUJE

13:00-13:10

ÚVOD – přehled AZO Č, EU v sektoru

Ing. Karolína Bartošová ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe

13:10-13:25

Situace na trhu Číny a potenciál pro export

Mgr. Ondřej Plaček – Zemědělský diplomat v Číně

13:25-13:40

Situace na trhu USA a potenciál pro export

Ing. Petr Ježek – Zemědělský diplomat v USA

13:40-13:55

Situace na trhu Japonska a potenciál pro export

Ing. Irena Leopoldová- Zemědělská diplomatka v Japonsku

13:55-14:10

Situace na trhu SAE a potenciál pro export

Lukáš Zamrzla - Zemědělský diplomat v SAE

14:10-14:25

Situace na trhu Vietnamu a potenciál pro export

Luboš Marek – místní spolupracovník MZe ve Vietnamu

14:25-14:40

Situace na trhu Kazachstánu a potenciál pro export (v angličtině)

Artyom Lukashov – místní spolupracovník MZe v Kazachstánu

14:40-14:55

Situace na trhu Ukrajiny a potenciál pro export (v angličtině)

Yegor Reshetnyk – místní spolupracovník MZe na Ukrajině

14:55-15:10

Diskuze

Účastníci

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/pozvanka-na-webinar-prilezitosti-exportu-1.html

29 September 2021

Praha 28. září (ČTK) - Zhruba po čtyřech měsících se v ČR znovu prokázala ptačí chřipka. Ohnisko je v malochovu v obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Na místě uhynulo pět hus. Zdrojem nákazy byli nejspíš volně žijící vodní ptáci, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer.

"Chovatel nahlásil úhyn pěti hus ze svého malochovu. V něm se dále nacházelo 16 slepic a 11 kachen. U jedné z kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku," dodali veterináři. Zbývající drůbež veterináři utratili. V okolí ohniska se vytyčí ochranné a dozorové pásmo, kde budou zpřísněné podmínky například na přesun drůbeže.

Česká republika tímto přijde o status země prosté ptačí chřipky, což může ztížit obchod s drůbežím masem a vejci se zeměmi mimo Evropskou unii. Status měla od 26. července.

V ČR bylo letos vyhlášeno 38 ohnisek ptačí chřipky, dnešní je 39. V ČR se letos utratilo zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena.

drh kš

27 September 2021

Londýn 26. září (ČTK) - Britská vláda vydá až 10.500 dočasných víz pro řidiče nákladních automobilů a pracovníky v drůbežářském průmyslu. Reaguje tak na problémy v zásobování způsobené nedostatkem pracovních sil. V Británii dnes byly podle asociace prodejců benzinu PRA tisíce čerpacích stanic bez pohonných hmot. Dočasná víza mají zmírnit dopady těchto potíží na přípravy na vánoční svátky, informoval server BBC.

Britská vláda se dosud zdráhala řešit nedostatek pracovních sil uvolněním imigrační politiky. Nyní se však rozhodla vydat až 5000 tříměsíčních víz pro řidiče nákladních vozů a dalších až 5500 pro pracovníky v drůbežářství. Britská obchodní komora však tento krok považuje za nedostatečný a přirovnala ho k hašení ohně náprstkem vody.

Večer vláda oznámila ještě jeden krok, který se týká konkrétně situace na čerpacích stanicích. Pozastavila pro dodavatele pohonných hmot platnost zákona o hospodářské soutěži, aby různé společnosti mohly sdílet informace a "efektivněji spolupracovat" na minimalizaci rozsahu výpadků. Deník The Guardian zároveň přišel s informací, že kabinet premiéra Borise Johnsona zvažuje plán podpořit rozvoz benzinu nasazením armády.

Asociace silničních dopravců RHA odhaduje, že v Británii nyní chybí až 100.000 řidičů nákladních aut. Za nedostatkem řidičů stojí více faktorů, včetně pandemie covidu-19 a odchodu Británie z Evropské unie. Nedostatek řidičů způsobuje výpadky v dodávkách různého zboží, včetně pohonných hmot nebo potravin pro supermarkety.

"Vím, jak jsou po 18 obtížných měsících pro nás všechny tyto Vánoce důležité. Podnikáme proto tyto kroky, abychom zajistili, že přípravy zůstanou na dobré cestě," uvedl k rozhodnutí o dočasných vízech ministr dopravy Grant Shapps. Dříve přitom vláda dočasná víza odmítala, a to na navzdory výzvám maloobchodních a logistických společností k jejich zavedení.

Vláda upozornila, že tato víza nejsou dlouhodobým řešením. Tím je podle ní zaměstnávání více britských řidičů s vyššími platy a lepšími pracovními podmínkami, napsala agentura Reuters.

Kvůli obavám z nedostatku pohonných hmot se v posledních dnech tvoří u britských čerpacích stanic až několikahodinové fronty. Shapps dnes Brity vyzval, aby benzin nakupovali běžným způsobem. "Paliva je dostatek," prohlásil. Dodal, že pokud by lidé tankovali pouze tehdy, kdy to skutečně potřebují, netvořily by se fronty a na čerpacích stanicích by bylo stále dost benzinu.

Podobně situaci vidí šéf asociace PRA Brian Madderson, podle kterého je příčinou aktuálních problémů "zkrátka a jednoduše nakupování v panice". "V téhle zemi je spousta paliva, jenom je na špatných místech pro motoristy. Je stále v terminálech a v rafineriích," řekl BBC.

Jeho organizace zároveň oznámila, že z téměř 5500 nezávislých čerpacích stanic, které zastupuje, dnes asi dvě třetiny hlásily, že už neměly co prodávat. Ostatní jsou údajně "částečně na suchu" a brzy jim pohonné hmoty dojdou.

Podle průzkumu společnosti Opinium, který zveřejnil list The Observer, se zhruba dvě třetiny voličů domnívají, že vláda krizi v zásobování řeší špatným způsobem. Brexit označilo za "zcela nebo částečně na vině" 68 procent respondentů, ovšem ještě větší část z nich (76 procent) ukázala v tomto směru na pandemii covidu-19. Evropské unii lze připisovat vinu podle 48 procent dotázaných.

Vůdce opozičních labouristů Keir Starmer podrobil vládu kritice za to, že podle něj po referendu o brexitu nebyla schopna naplánovat opatření k řešení nedostatku pracovních sil. "Jde tu o naprosto nedostatečné plánování," uvedl. "Bylo to předvídatelné," dodal.

lex pmh mka

26 September 2021

Holovousy (Jičínsko) 26. září (ČTK) - Letošní sklizeň hrušek v Evropě bude kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 30 let. Meziročně se čeká propad o 28 procent na 1,6 milionu tun. Bude to znamenat zdražení hrušek, a to i na pultech českých obchodů. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

V České republice je situace se sklizní hrušek oproti celoevropskému předpokladů opačná. Sklizeň hrušek by měla v Česku meziročně vzrůst o 21 procent téměř na 7000 tun, a být tak nejvyšší za poslední tři roky. Vyšší produkce hrušek u českých sadařů však jejich ceny na pultech obchodů nijak zásadně neovlivní, protože Česká republika zhruba 75 procent hrušek určených k přímé spotřebě dováží.

Ceny hrušek, podobně jako jablek, se v Česku řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Hrušky tak kvůli neúrodě v Evropě budou podle Ludvíka v nadcházející obchodní sezoně drahým ovocem. "Obchodníci již v tomto směru spekulují," řekl. V akcích v českých obchodech se nyní kilogram hrušek prodává podle odrůdy za 25 až 35 korun. Obvyklá cena je 45 až 50 korun za kilogram.

V Itálii, která je největším pěstitelem hrušek v Evropě, by se sklizeň měla meziročně propadnout o 65 procent na 213.000 tun. Francouzští sadaři čekají pokles o 57 procent na 57.000 tun a belgičtí o čtvrtinu na 295.000 tun. V Nizozemsku by sklizeň hrušek měla klesnout o 19 procent na 325.000 tun.

Z významných pěstitelských zemí čeká růst jen Portugalsko, a to o 36 procent na 189.000 tun. Úroda hrušek ve Španělsku by měla stagnovat na 300.000 tun, vyplývá z dat Světové asociace pro jablka a hrušky (WAPA).

ry kš

24 September 2021

ařazení pěstitelé budou muset do příští sezóny zavést zemědělské postupy (obdoba evropského greeningu) dle vlastního výběru – pěstování krycích plodin, bezorebné postupy, ponechání půdy ladem atd. Cargill pověřil společnost Regrow k asistenci pěstitelům k měření, vykazování a ověřování v oblasti uhlíku pomocí dat z polí, dálkového průzkumu a modelování stavu plodin a půdy.

Společnost Cargill se v tomto postupu opírá o výsledky studie The Soil Health Institute, dle které výše uvedené postupy ochrany půdy zvýšily příjmy 85 % zemědělců pěstujících kukuřici a 88 % zemědělců pěstujících sóju. Studie dále dokládá, že průměrný příjem u pěstitelů kukuřice se zvýšil o 52 $ z akru a o 45 $ u pěstitelů sóje.

Doprava je opravdovou výzvou pro vývozce do USA

V uplynulém roce a půl byly USA a jejich zemědělství a obchod pod tlakem z mnoha směrů. Ať už jde o covid-19 nebo přírodní katastrofy – povodně, sucha, požáry a hurikány. Jeden zásadní problém však přetrvává do současných dnů, a to jsou problémy s logistikou. Hlavně jde o nedostatek řidičů, přetížené přístavy a prudce rostoucí sazby za dopravu za přepravu. Bohužel, výhled do nejbližší budoucnosti nevěstí nic pozitivního. Nedostatek přístavních dělníků, omezený počet kontejnerů a zpoždění přepravy narušují dodavatelské řetězce po celém světě. K tomu se ještě přidává nedávný hurikán Ida, který zásadním způsobem zkomplikoval logistiku v New Orleans, které je klíčovým uzlem pro vývoz zemědělských produktů z USA, zejména obilovin.

Na druhou stranu poptávka po spotřebním zboží pro domácnosti v USA ve druhém čtvrtletí tohoto roku vzrostla o 8,7 %, což odráží optimismus z postupného otevírání ekonomiky. A to vyvíjí na dodavatelské řetězce ještě vyšší tlak. Dochází ke značným zpožděním a dodatečným nákladům na přepravu surovin, obalů a následně i hotového zboží ke spotřebitelům. Dodavatelský řetězec ztrácí svoji předcovidovou efektivitu, lodě stojí v přístavech, kontejnery nejsou vyzvedávány a rychle vraceny, což žene ceny dopravy vzhůru.

Sazby za námořní přepravu jsou extrémně vysoké, podle některých analytiků jsou ale již po nějakou dobu stabilní. Náklady na přepravu zboží mezi Evropou a USA jsou pětkrát vyšší než na počátku pandemie a mezi Evropou a Asií až osmkrát vyšší. Nákladní doprava je opravdu drahá, ale problém způsobuje i téměř nulová kapacita, která nutí dovozce a vývozce k placení příplatků, jen aby dostali zboží do cílové destinace.

Administrativa prezidenta Bidena řeší problematiku situace v přístavech v pracovní skupině pro narušení dodavatelských řetězců, která byla letos na počátku léta vytvořena. Podle dopravců to ale asi k zásadnímu posunu v situaci nepovede.

Zpracoval: P. Ježek
zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.,
mob: +1 202 507-3859, mob ČR: +420 601 558 079, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24 September 2021

Praha 24. září (ČTK) - Na Pražském hradě dnes ve 14:00 začne festival minipivovarů. Dvoudenní akce, která otevře své brány znovu v sobotu v poledne, potrvá oba dny do 20:00. Představí se na ní 50 producentů piva, každý bude mít dva vzorky svých výrobků. Jde už o devátý ročník festivalu, který jako výkladní skříň svého řemesla pořádá Českomoravský svaz minipivovarů.

Loni se akce kvůli pandemii nekonala, většinou bývala v polovině června. Jako zahraniční hosté by se měli letos představit tři výrobci ze Slovenska, uvedli dříve zástupci svazu.

"Rozhodli jsme se uspořádat festival minipivovarů jako přehlídku a prezentaci minipivovarů. Abychom dokázali, že ještě žijeme, že nás covid nezlomil," řekl Šuráň. Dříve bývalo na akci minipivovarů více, naposledy jich bylo 66 českých a tři partnerské z Německa. Snížení počtu výrobců je z bezpečnostních důvodů kvůli koronaviru.

Vstupenek nebude jako každoročně 1250, ale na každý den pouze 850. Budou stát 600 korun, což je zdražení o 100 Kč. Po zaplacení vstupného bude degustace piva zdarma. Z hygienických důvodů bude možnost pít pivo z plastových kelímků, dříve se čepovalo pouze do skla. Každý z výrobců představí dva vzorky piva. Návštěvníci se mohou těšit na Pivovar Máša, Volt, Antoš, Hrádek, Bartoš nebo Kocour Varnsdorf.

"Na festival vezeme jedenáctku ležák světlý plzeňského typu Blondgott a polotmavou třináctku Oldgott, naši vlajkovou loď. Oba jsou spodně kvašené, z chmelů jsme na ně použili jenom žatecký poloraný červeňák," řekl ČTK sládek pražského minipivovaru U Medvídků Aleš Paik. Pivovar v posledních letech prošel rekonstrukcí, zvětšil varnu na dvojnásobek, tedy na 500 litrů. "Jak během covidu chyběli zahraniční turisté, tak jsme potřebovali scuknout hospodu ze tří pater do jednoho, takže jsme pivovar přestěhovali ještě o patro níž," doplnil.

V současnosti je podle svazu v ČR kolem 480 minipivovarů. Minipivovar může ročně vyrobit maximálně 10.000 hektolitrů piva, přičemž na toto množství se vztahuje nejnižší spotřební daň. Pokud by vyrobil více, již o minipivovar nejde.

Svaz minipivovarů ve čtvrtek zvolil své nové vedení. Prezidentem svazu se stal Michal Voldřich z Pivovarského dvoru Zvíkov, nahradil tak Jana Šuráně, který byl deset let ve vedení od vzniku svazu.

drh mha

23 September 2021

Znečištěné ovzduší významně poškozuje zdraví a zkracuje životy lidí. Klíčovou úlohou Světové zdravotnické organizace (WHO) je připravit na důkazech založené pokyny pro kvalitu ovzduší (Global Air Quality Guidelines - AQGs). Dnes WHO vydává jejich aktualizaci. Tyto pokyny slouží mimo jiné také jako podklad pro nastavení standardů Evropské komise v nařízení pro čisté ovzduší, které je právně závazným dokumentem ve všech členských státech EU.  


Mimořádně příznivé rozptylové podmínky v roce 2020 a pokračující teplotně nadprůměrné zimy 2012 až 2020 jsou hlavní příčinou toho, že koncentrace většiny měřených látek v ovzduší ČR meziročně opět významně poklesly. Dlouhodobě hlavním znečišťovatelem ovzduší ve městech zůstává doprava. Z hlediska zátěže obyvatel a vlivu na zdraví mají stále největší význam aerosolové částice a polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou pro náš organismus rakovinotvorné a mohou se podílet na zvýšení předčasné úmrtnosti. 

Úroveň znečištění ovzduší v monitorovaných městech kolísá a je významně ovlivňována především meteorologickými podmínkami, nikoli změnami v emisních bilancích. Případná změna meteorologických faktorů pak může znamenat rychlý návrat znečištění do předchozího stavu. Úroveň znečištění příznivě ovlivňují relativně teplé zimy (2012 – 2020) a v roce 2020 jí navíc pomohly i mimořádně příznivé rozptylové podmínky. 

„Také opatření proti koronaviru zasáhla do měřených hodnot. Zvláště v období březen až červen 2020 znamenala omezení v rámci nouzového stavu na jedné straně pro ovzduší negativní zvýšení provozu lokálních energetických zdrojů v příměstských a vesnických lokalitách a na straně druhé pro ovzduší pozitivní omezení mobility a dopravy ve městech,“ popisuje stav vedoucí Národního referenční laboratoře SZÚ pro venkovní a vnitřní ovzduší                    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Ve většině sídel meziročně poklesly koncentrace benzo[a]pyrenu. Jeho původcem v ovzduší bývá jak nedokonalé spalování fosilních paliv a pevných paliv, tak i některé průmyslové výroby. Je navázán na prachové částice a pro lidský organismus jde o látku karcinogenní a mutagenní.

Analýza trendů ročních středních hodnot ve městech potvrdila meziroční mírný pokles hodnot benzo[a]pyrenu, benzenu, arsenu a niklu. Další látky jsou, v závislosti na rozložení a podílu jednotlivých typů zdrojů, významné lokálně - oxid dusičitý v silně dopravně zatížených lokalitách - zejména v pražské a brněnské aglomeraci, v průmyslem zatížených lokalitách na Ostravsku. Benzen nebo kadmium pak v okolí Tanvaldu. Zvýšené hodnoty arsenu a prachu jsou dále měřeny v lokalitách s majoritním zastoupením malých zdrojů na pevná nebo fosilní paliva. V období duben až srpen narůstají počty dnů se zvýšenými hodnotami ozónu.

 „Problém s dlouhodobě zvýšenou úrovní znečištění ovzduší sídel polycyklickými aromatickými uhlovodíky, ke kterým právě benzo[a]pyren řadíme, trvá už desítky let a není na místě se nechat ukolébat zmíněným mírným poklesem,“ doplňuje MUDr. Helena Kazmarová vedoucí Centra zdraví a životního prostředí SZÚ. (Podrobnosti k naměřeným hodnotám naleznete na webu SZÚ. )

„Život lidem zkracují především prachové částice a polycyklické aromatické uhlovodíky. Když zjednodušíme řeč naměřených čísel, lze říci, že na každého obyvatele ČR staršího třiceti let připadly v roce 2019 v průměru téměř tři (2,9) ztracené dny života v důsledku dýchání takto znečištěného vzduchu,“ vysvětluje dále doktor Kotlík.

„Máme mnoho jasných důkazů o škodách, které znečištění ovzduší způsobuje na lidském zdraví. Víme nyní, že k propuknutí těžkých zdravotních komplikací stačí mnohem nižší koncentrace znečištění, než se udávalo dříve. Naše nová doporučení proto směřují ke zvýšení úrovně kvality ovzduší i ochrany zdraví obyvatelstva prostřednictvím tlaku na snižování koncentrací klíčových škodlivin, z nichž některé také přispívají ke změně klimatu,“ zdůrazňuje ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić.

Příloha

Informační zpráva pro tisk týkající se zavedení pokynů WHO pro kvalitu ovzduší.

Klíčové změny v Pokynech WHO

 • Nové Pokyny WHO o kvalitě ovzduší (AQG) doporučují ambiciózní cíle pro kvalitu ovzduší, nezbytné pro ochranu veřejného zdraví na celém světě. Vycházejí z rozsáhlých vědeckých důkazů nashromážděných za poslední dvě desetiletí.
 • Doporučení obsažená v AQG poskytují úrovně koncentrace pro šest klíčových znečišťujících látek, u nichž důkazy ukazují, že překročení je spojeno s důležitými zdravotními riziky.
 • AQG také zahrnují prozatímní cíle, které mohou sloužit jako měřítka pro podporu zemí při jejich úsilí o dosažení úrovní koncentrace podle pokynů pro kvalitu ovzduší (AQG).
 • Nabízejí také kvalitativní prohlášení o osvědčených postupech pro nakládání s určitými typy částic (PM), například černý uhlík/elementární uhlík, ultrajemné částice, částice vznikajících při písečných a prachových bouřích, pro které neexistuje dostatek kvantitativních důkazů odvodit úrovně pokynů pro kvalitu ovzduší.
 • Od poslední globální aktualizace v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu důkazů, které ukazují, jak znečištění ovzduší ovlivňuje různé aspekty zdraví. Z tohoto důvodu a po systematickém přezkoumání nahromaděných důkazů jsou téměř všechny aktualizované úrovně AQG nyní nižší než před 15 lety.
 • Další novou funkcí těchto Pokynů je nová dlouhodobá úroveň pokynů pro kvalitu vzduchu pro ozon a některé nové prozatímní cíle.
 • AQG rovněž poukazují na potřebu radikálního snížení znečištění ovzduší v důsledku dopravy, jehož příkladem je doporučení pro přísnější dlouhodobou úroveň AQG pro oxid dusičitý (NO₂).
 • PM₂.₅ je hlavním přispěvatelem k zátěži nemocí. Podle rychlé analýzy scénářů WHO by počet předčasných úmrtí souvisejících s PM₂.₅ mohl být ve světě snížen o téměř 80%, pokud by byly úrovně PM₂.₅ v roce 2016 sníženy na novou úroveň AQG 5 µg/m³.

Více:

Shrnutí pokynů bude zveřejněno v češtině na webu SZU po schválení překladu ze strany WHO.

Tisková zpráva WHO a Pokyny WHO ke kvalitě ovzduší spolu se Shrnutím jsou k dispozici v angličtině:https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution

Air pollution (who.int)

WHO/Europe | Air quality

Podrobnosti k naměřeným hodnotám v ČR na webu SZÚ.

Kontakty pro média:

Kancelář WHO v ČR, Dr. Pavla Kortusová, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 607819386

Státní zdravotní ústav, Štěpánka Čechová, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 725191383

Informacni_zprava_pro_tisk_ke_kvalite_ovzdusi.docx Informacni zprava pro tisk ke kvalite ovzdusi

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Link: http://www.szu.cz/koncentrace-skodlivin-v-ovzdusi-ceske-republiky-dal-vyznamne

23 September 2021

 

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Prezence 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti - Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví - prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

 

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) - doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

 

Oběd 12.00 - 12.30 hod.

 

Odpolední blok 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich - změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

 

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

 

ZPŮSOB REGISTRACE

        

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

23 September 2021

Ministerstvo zemědělství ČR, Česká technologická platforma pro potraviny,  Státní veterinární správa ČR a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma

 

Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, nové hrozby nákaz u volně žijící zvěře, zákon o myslivosti a legislativní novinky

který se bude konatdne 14. října 2021 v aule VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55

Program naleznete zde.

 

Při registraci účastníků semináře bude vybírán registrační poplatek ve výši 350 Kč. V ceně je zahrnuto vložné a občerstvení během celého semináře. Registrace je možná na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Účast na semináři se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.

23 September 2021

Praha 22. září (ČTK) - Pivovary připravily speciály na slavnosti piva, které se letos konají od čtvrtka do konce září. Devátý ročník Dnů českého piva slavnostně pivovarníci odstartují na dnešní Svatováclavské slavnosti při vyhlášení degustační soutěže České pivo pro velké pivovary. ČTK to oznámili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven a některých pivovarů.

Pivovary se snaží nalákat v tomto týdnu do restaurací a hospod co nejvíce hostí. "Česká hospoda je po staletí středobodem společenského života a pivo v ní hraje zásadní roli," uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Například Pivovary Staropramen slavnostně narazí v šesti pražských vybraných podnicích ve čtvrtek a v pátek soudek Extra Chmelené 12 a budou s hosty debatovat o jedinečnosti českého piva. "Hosté se dozví zajímavosti o smíchovském pivu, jeho vaření a recepturách. Mohou se zeptat na vše, co je zajímá" uvedl vrchní sládek Staropramenu Jan Špaček.

Největší český výrobce Plzeňský Prazdroj pak připravil několik akcí v pivovaru i v restauracích po celé ČR. "Už během Dnů českého piva si letos mohou milovníci plzeňského ležáku vychutnat nefiltrovaný Pilsner Urquell, který každoročně bývá k dispozici až v říjnu jako připomínka výročí první várky tohoto piva, jež připadá na 5. října," řekl ČTK mluvčí podniku Zdeněk Kovář. Na tento a příští týden jsou pak přichystané speciální prohlídky pivovaru s názvem Život a pověsti pivovarských sklepů a v Pivovarském muzeu komentované prohlídky se sladovníkem. Na pátek chystá Prazdroj na nádvoří pivovaru koncert kapely Chinaski.

Pivovar Svijany pak bude nabízet svůj speciál Dux na čepu více než 200 svijanských restaurací. "Na svátek 28. září jej budou moci jako obvykle ochutnat i návštěvníci Svatováclavských slavností přímo na zámku Svijany," dodala společnost.

Heineken ČR si připravil do svých restaurací nefiltrované Krušovice, na Moravě pak bude nabízet nefiltrované Starobrno BITR. Z řemeslného piva pak bude k dispozici Beránek IPA.

Pivovary Lobkowicz navařily zcela nové pivo, tzv. Konopný ležák. "Jedná se o nefiltrovaný ležák, ochucený přírodním bylinným aromatem s výtažkem z konopí. Konopný ležák nabízí příjemnou hořkost žateckého chmele s delikátní chutí a svěží zelenou barvou," dodal svaz.

Pivovar Únětice má připravený Svatováclavský speciál Světlý ležák 14°. Na Moravě se pak můžou lidé těšit na za studena chmelený Václavův ležák z pivovaru Holba nebo na nefiltrovaný ležák Litovel Václav. Pivovar Náchod plánuje na úterý 28. září nabídnout prohlídky pivovaru zdarma.

Pivovary v ČR loni uvařily 20,1 milionu hektolitrů piva a meziročně výstav klesl o 6,9 procenta. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o zhruba sedm litrů (14 velkých piv) na 135 litrů a byla nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací v ČR, ale i v zahraničí, sdělili již dříve zástupci svazu.

Letos pak za první pololetí klesl meziročně výstav o osm procent. Ztráty byly hlavně v prvním čtvrtletí, na začátku léta se začala pivovarnická scéna stabilizovat a v červnu byly hodnoty u čepovaného piva skoro stejné jako před příchodem pandemie.

drh mha