V dnešním vydání magazínu ONA DNES najdete aktuální materiál FAO k problematice mléka a mléčných výrobků. Pro české čtenáře přeložila a upravila Potravinářská komora ČR. 

Inzerát najdete zde: