Dne 15. prosince proběhne on-line setkání s titulem „Towards the EU Food Safety Forum: shaping together the new collaborative platform“.

Akce je určena pro výrobce, výzkumné pracovníky v potravinářství, ale i laické spotřebitele.

Účastníci konference budou seznámeni s aktuálně dostupnými výsledky projektu od jednotlivých vedoucích pracovních skupin a chybět nebudou ani stanoviska evropských státních institucí (EFSA, JRC, DG Research & Innovation Bioeconomy and Food Systems) atd.

Vice naleznete v pozvánce (vč. registrace), účast zdarma.

agendaregistration form; application form for pitches

 Pozvánka