Rozhovor s Danou Večeřovou, prezidentkou potravinářské komory České republiky.

Na konci srpna proběhne v Českých Budějovicích po ročnípřestávce 47. ročník agrosalonu Země živitelka. Jedná seo největší a nejnavštěvovanější výstavu z oboru zemědělství a potravinářství v České republice. V průběhu konání letošní výstavy ve dnech 26. 8. - 31. 8. 2021 budou v rámci ochutnávek a ve výstavních vitrínách stánku Potravinářské komory Českérepubliky v pavilonu T1 představeni výrobci a výrobky registrovanív systému Českých cechovních norem. Potravinářská komora České republiky (dále jen PK ČR) a Česká technologická platforma pro potraviny (dále jen ČTPP) spravují již od roku 2016 systém Českých cechovních norem pro potraviny(dále jen ČCN). ČCN je v současnosti základní normou, kterástanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandartní parametry. Systém ČCN koncepčněvychází z bývalých Československých státních norem a ze současně platných vyhlášek pro jednotlivé komodity.

Celý rozovor zde

Zdroj: 5plus2, Pátek 27. srpna 2021