Potravinářská komora České republiky (PK ČR) informuje pravidelně o své činnosti, postojích, názorech a stanoviscích zástupce sdělovacích prostředků.

Novináři se v případě potřeby mohou obrátit na:

Mgr. Helenu Kavanovou

tel.: +420 737 287 024

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V případě nepřítomnosti je možné kontaktovat sekretariát PK ČR na číslo +420 296 411 187.