Hlavní činnost PK ČR směřuje výlučně k naplňování poslání PK ČR, jímž je ochrana a reprezentace zájmů podnikatelských subjektů českého potravinářského průmyslu v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Potravinářská komora ČR:

- zastupuje zájmy subjektů z  oboru potravinářského průmyslu aktivně působících na území ČR vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím Evropské unie a jiným orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy potravinářského průmyslu

- reprezentuje potravinářský průmysl vůči orgánům státní správy a subjektům s obdobným charakterem v členských státech EU a organizacím se světovou působností

- zajišťuje kontakty s příslušnými orgány státní správy a účasti na projednávání návrhů právních předpisů

- zajišťuje styk se sdělovacími prostředky k obhajování a vysvětlování zájmů potravinářského průmyslu včetně provozu vlastních webových stránek nebo jinými činnostmi, jimiž lze poslání PK ČR naplnit.

dále Potravinářská komora ČR vykonává:

- publikační a propagační činnost včetně realizace vzdělávacích a informačních akcí

- podporu vědy, výzkumu, vývoje, inovací, včetně transferu technologií a know-how a jejich případné další aplikace včetně spolupráce s vědeckými, výzkumnými a školícími institucemi

- PR aktivity a marketing pro oblast potravinářského průmyslu a další.