Potravinářská komora České republiky®

Areál Markland Klimacentrum, a.s. /první patro, č.d. 127/
Počernická 96/272
108 03, Praha 10 - Malešice
 
IČ:    6311 0652
DIČ: CZ63110652

Etický kodex členů Potravinářské komory ČR

Stanovy Potravinářské komory ČR

Jednací a volební řád Potravinářské komory ČR

 

Ing. Dana Večeřová

Prezidentka PK ČR

 

 +420 296 411 187

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Miroslav Koberna, CSc.

Ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

+420 296 411 188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mgr. Petr Milas

Vedoucí oddělení

 

+420 296 411 193

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ing. Jiří Šír

Vedoucí oddělení

+ 420 296 411 190

+ 420 778 770 620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Ředitel pro Společnou zemědělskou politiku a strukturální fondy

 

+ 420 777 135 571

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mgr. Helena Kavanová

Ředitelka pro marketing a komunikaci

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

 

+ 420 296 411 185

+ 420 737 287 024

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D.

Vedoucí legislativního oddělení

Legislativní oddělení

 

+420 604 212 704

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ing. Eliška Fořtová 

Samostatný odborný pracovník

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

 

+ 420 296 411 192

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lenka Vondrušková

Samostatný odborný pracovník

Oddělení administrativní a projektové činnosti PK ČR

 

+420 296 411 196

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.