Evropská komise publikovala dne 03/05/2024 zprávu o krátkodobém výhledu pro zemědělské trhy EU na jaro 2024. Vlivy klimatické a geopolitické krize mají dopad na produktivitu, obchod, spotřebitelskou poptávku, ceny a v důsledku i na příjem zemědělců. Ceny vstupů se i přes poklesy nadále drží nad úrovní z období před koronavirovou krizí. Výroba hnojiv v EU se zotavuje, avšak dovoz zůstává vysoký. Cenový index potravin se v porovnání s rokem 2022 snížil, avšak zatím se plně neprojevil na ceně potravin. Nicméně cenový index je v porovnání s rokem 2015 vyšší o 43 % (v PL dokonce o 65 % a v LT o 69 %). V roce 2024/25 se předpokládá navýšení produkce obilovin v EU o 3 % na 278,5 milionů tun. Produkce cukru bude vyšší na úrovni 15,6 milionů tun, spotřeba cukru se zatím nenavyšuje z důvodu přetrvávajících vysokých cen. I přes snižující se počet dojnic v EU (-0,5 %) má nabídka mléka zůstat stabilní (+0,4 %). Spotřeba hovězího masa na obyvatele v EU klesla v roce 2023 na 9,7 kg (-4,7 % oproti 2022), pokles spotřeby je očekáván i v roce 2024 o 2,8 %, klesat bude v odpovídající míře i produkce. Produkce vepřového klesla v roce 2023 o 6,6 %, letos by mohl pokles zpomalit na 0,4 %. Spotřeba drůbežího masa se v roce 2023 zvýšila o 3 %, v roce 2024 by měla vzrůst o další 2 %.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay