Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochrany zdraví při práci (ANSES) představila v uplynulém týdnu vlastní návrh na označování welfare zvířat na potravinách. Systém by měl být pětistupňový, přičemž dodržování základních evropských pravidel welfare by umožnilo přistup pouze k nejnižšímu z pěti stupňů značení. Systém by měl být založen na posuzování „stavu pohody zvířat“, měřenými kritérii by tedy měla být samotná zvířata, nikoliv pouze podmínky jejich chovu. Stávající systémy značení se zaměřují na metody chovu a opatření přijatá ke zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. To ale podle ANSES není dostatečné – podle ANSES farma s chovem nosnic může mít vybudovány hřady, ale pokud je slepice nevyužívají, protože z různých důvodů nejsou vhodné, tak k dobrým životním podmínkám slepic v konečném důsledku nepřispívají. Podle agentury je proto potřeba přejít na ukazatele, které se zaměřují především na stav pohody zvířat. Ty odpovídají spíše hodnocení výsledku. Cílem změny je podle ANSES vytvořit harmonizované jednotné označování potravin živočišného původu v Evropě a správně informovat spotřebitele. Pětistupňový systém značení welfare zvířat by se měl uplatňovat na všechny produkty živočišného původu, systém by měl být velmi podobný systému Nutri-Score – nejlepší úrovní welfare by bylo hodnocení „A“, nejhorší pak „E“. Úroveň „E“ by přitom odpovídala dodržování evropských právních předpisů, ať už jde o život na farmě, přepravu, nebo porážku zvířat. Úroveň A by pak byla dosažena souhrnem nejlepších výsledků v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nejen ve výrobě, ale také ve fázi selekce a množení.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay