Stále větší význam má pro českou veřejnost oblast kvalitního vzdělávání. Pro mladé do 29 let je to dokonce nejdůležitější oblast rozvoje české společnosti. Vyplývá to z aktuálního výzkumu postoje Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) realizovaného agenturou Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Česká republika se celosvětově v oblasti plnění SDGs umístila podle poslední Zprávy o udržitelném rozvoji 2023 na 8. místě a oproti předcházejícímu roku poskočila výše o 5 příček.

Znalost SDGs v české populaci je během posledních dvou let stabilní. Třetina Čechů má o nich alespoň základní povědomí, 61 procent o nich alespoň slyšelo. „Průzkum ukázal, že druhým nejčastějším zdrojem informací o SDGs jsou nevládní organizace a soukromý sektor. Ze své pozice se proto Asociace i její členové snaží udržitelnost do veřejného prostoru prosazovat různými cestami, třeba prostřednictvím prestižních Cen SDGs. Věříme, že povědomí o globálních cílech poroste,” řekla k výsledkům zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

V roce 2022 se na vnímání jednotlivých SDGs mezi Čechy podepsala válka na Ukrajině a nestabilní ekonomická situace. Dlouhodobě zůstává nejdůležitější osobní prioritou zdraví a kvalitní život, letos ale významně narostla důležitost vzdělání – a to jak osobní, tak apel na vládu, aby se této oblasti věnovala prioritně. „Jednoznačně platí, že vzdělávání je cestou k podpoře řešení mnoha problémů a témat, ať už jde o zdraví, udržení míru nebo zvyšování životní úrovně, a současně zásadní podmínkou pro spokojený a úspěšný život. Proto je tak důležité usilovat o zajištění kvalitního vzdělání dostupného pro všechny,” říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

„Podle názoru české veřejnosti by se měl vzdělávací systém více zaměřit zejména na podporu softskills jako je kritické myšlení, komunikační a kreativní dovednosti a také na podporu zvídavosti, která je silným hnacím motorem inovací. S rostoucí rolí moderních technologií a AI budou tyto dovednosti důležitější než kdy dříve,” říká Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.

Umíme hospodařit s vodou, snažíme se o rovnost mužů a žen

Podle veřejnosti v Česku úspěšně řešíme především cíle zaměřené na pitnou vodu a kanalizaci, rovnost mužů a žen nebo dostupné a čisté energie. Tento trend potvrzuje i Zpráva o udržitelném rozvoji, u všech těchto Cílů je Česká republika velmi daleko v jejich dosahování. Jediným zcela dosaženým cílem u nás zůstává boj s chudobou.

Asociace společenské odpovědnosti, která vnímání SDGs v Česku dlouhodobě sleduje, si je vědoma toho, že nejen ve vzdělávání posouvají společnost dopředu inovativní projekty firem,

organizací, škol nebo veřejné správy. I proto už sedmým rokem vyhlásila prestižní Ceny SDGs. Kategorii vzdělání doplní diverzita, rovnost a inkluze; inovace, technologie a cirkulární ekonomika; rozvojová spolupráce, mír a partnerství; změna klimatu a biodiverzita a mladý lídr. Letošní novinkou je zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové, významné osobnosti české diplomacie, která náhle zemřela v roce 2022.

Do uplynulých šesti ročníků se přihlásilo přes 1500 projektů, samotné zapojení pro ně znamená zviditelnění, zvýšení důvěryhodnosti a reputace nebo nezávislé hodnocení od odborníků v daném oboru. Letošní přihlašování na webu www.cenysdgs.cz končí už za týden 30. dubna.

Kontakt pro média:

Tereza Novosadová Ocetková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +420 739 283 983

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Za vznikem ocenění, které inspiruje celý svět, stojí už od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti. Během uplynulých ročníků využilo 1500+ projektů příležitosti ukázat, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje a závazky České republiky k nim. Letos Ceny SDGs pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Generálním partnerem je Skupina ČEZ.

Výzkum zaměřený na postoj Čechů k SDGs byl realizován společností IPSOS pro Asociaci společenské odpovědnosti na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18 - 65 let, probíhal online v únoru 2024, zúčastnilo se ho 1021 respondentů.