Seminář k udržitelnému zavlažování recyklovanou vodou

pořádaný společnostmi Veolia a PCG pod záštitou SOVAK ČR a CzWA
12.6.2024 Golf Vinoř, Bohdanečská 203, 190 17 Praha-Vinoř
 
Program:
9:30 Registrace
9:55 Zahájení semináře. Tomáš Raška (Prague City Golf), Ondřej Beneš (Veolia)
10:05 Recyklace odpadních vod je cestou pro udržitelnost. Prof. Jiří Wanner (VŠCHT, CzWA)
10:25 Jsou závlahy základním prvkem adaptace zemědělské krajiny? Prof. Petr Sklenička (ČZU)
10:45 Právní rámec recyklace vod. Vilém Žák (SOVAK ČR), Jiří Paul (CzWA)
11:05 Lake restoration – zkušenosti a vyhodnocení. Filip Červenka, Vladimír Klouček (Kemira)
11:30 Možnosti snížení zálivky smart systémy. Vojtěch Malina (CleverFarm)
11:45 Výsledky monitoringu kvality vod pro golf Vinoř. Jana Koubová (PVK), Evžen Zavadil
12:00 Závěr semináře a občerstvení z dílny Miluše Makó (Green Table by Veolia)
12:15 Odborná exkurze – systém hygienizace a úpravy vyčištěné odpadní vody pro golfové hřiště a návazně exkurze na ČOV Kbely. Evžen Zavadil, Jana Koubová (PVK)
 

Ilustrační foto: pixabay