Belgický ministr zemědělství David Clarinval potvrdil v závěru uplynulého měsíce připravenost Belgie předložit příští Evropské komisi „Závěry o budoucnosti SZP“. Dokument by mohl být předmětem diskusí nadcházející Rady ministrů zemědělství dne 29/04/2024. Během Rady bude diskutován i strategický dialog o budoucnosti evropského zemědělství a potravinářství, oba dokumenty by podle Clarinvala měly být dokončeny souběžně. Strategická autonomie a potravinová suverenita by se podle belgického ministra měly stát základem budoucí SZP, Evropská zelená dohoda by měla být aktualizována, protože byla předložena před pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině. Clarinval rovněž zdůraznil nutnost zpracovávat dopadové studie před zveřejněním vlastních návrhů právních předpisů. Zemědělství by mělo být vnímáno jako strategická a klíčová činnost v rámci strategie růstu Evropské Unie, stejně jako energetika nebo průmysl. Nemělo by být vnímáno pouze jako součást Zelené dohody. Větší důraz by měl být kladen na výzkum, inovace a nové technologie.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay