Evropská komise spustila dne 07/03/2024 online dotazníkové šetření pro zemědělce zaměřené na aktuálně projednávané zjednodušení SZP. Šetření bude probíhat v termínu od 07/03/2024 do 08/04/2024, dotazník je dostupný jak v češtině, tak ve slovenštině. Průzkum by měl Evropské komisi pomoci lépe pochopit obavy evropských zemědělců, určit zdroje administrativní zátěže a složitosti vyplývající z pravidel SZP i dalších pravidel pro oblast zemědělství a potravinářství, a to jak v souvislosti s jejich uplatňováním na vnitrostátní úrovni, tak i s evidenčními a ohlašovacími povinnostmi, které jsou s nimi spojeny. Předběžné výsledky šetření by měly být k dispozici v polovině dubna 2024. Dostupné zde.

Více informací zde.

Zdroj: Stále zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay