Evropský parlament dne 28/02/2024 schválil výraznou většinou dohodu evropských institucí týkající se nových pravidel chráněného zeměpisného označování potravin (GIs). Dohoda vyplynula z trialogu, který proběhl dne 24/10/2023 stran pravidel chráněného zeměpisného označování potravin a dalších režimů jakosti pro vína, lihoviny a zemědělské produkty. Cílem dohody je zjednodušit a zefektivnit proces registrace a zkrátit dobu mezi podáním žádosti a samotnou registrací zeměpisného označení. Nové nařízení zavádí jednotný právní rámec a zkrácený a zjednodušený postup registrace (sloučí rozdílná pravidla platná pro potraviny, víno a lihoviny, která upravují postupy a ochranu zeměpisného značení); zvýší ochranu produktů se zeměpisným označením používaných jako přísady i jejich ochranu online; posílí uznání udržitelných postupů produkce z hlediska environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti; a posílí postavení seskupení producentů. Stávající systém uznaných seskupení producentů, který existuje ve 4 členských státech, bude zachován, zatímco ostatním 23 členským státům bude ponecháno právo dobrovolně zavést systém uznávání. Evropská komise bude i nadále výhradně odpovědná za všechny postupy týkající se zeměpisných označení – posílená role EUIPO (Evropský úřad na ochranu duševního vlastnictví) nebyla podpořena. Dohoda byla v Parlamentu schválena poměrem hlasů 520 pro, 19 proti, 64 europoslanců se zdrželo.

Více informací zde a zde.