Komentář prezidenta Agrární komory České republiky  Jana Doležala po dnešním jednání zástupců nevládních organizací s ministrem zemědělství Markem Výborným. 

Ministr zemědělství Marek Výborný předložil dnes zástupcům nevládních organizací včetně Agrární komory ČR, která zastupuje většinu zemědělců v Česku bez ohledu na jejich velikost nebo výrobní zaměření, několik návrhů. Tématem schůzky byly rovněž priority, které považujeme za zásadní a jejichž naplnění rozhodne o dalších protestech zemědělců 7. března. Ministrovi Výbornému nelze upřít snahu vyjednat podporu pro tuzemský agrární sektor v rámci koalice a po včerejším jednání došlo v tomto ohledu k posunu, což jednoznačně vítáme. České zemědělství se nyní nachází v tíživé situaci, přičemž řada oborů především živočišné výroby či pěstování citlivých komodit směřuje pomalu, ale jistě k zániku a pomoc skutečně potřebují. Agrární komora ČR funguje demokraticky, proto jsme svolali na pondělí 4. března další mimořádné jednání představenstva a dozorčí rady, kterého se zúčastní též představenstvo Zemědělského svazu ČR. 

Zdroj: Agrární komora ČR

Ilustrační foto: pixabay