Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2024 již jedenáctý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců, a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci. Inovace jsou rozděleny pro rok 2024 do následujících kategorií:

  1. Bezpečnost a kvalita potravin
  2. Reformulace roku
  3. Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu
  4. Pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (časná dětská výživa) 
  5. Evropské inovace

Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 1. 3. do 15. 6. 2024. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách soutěže

Pravidla soutěže byla pro rok 2024 upravena, a to v článku 2 „Podmínky účasti v soutěži“ v bodech 2 a 6. 

  • Bod 2: Soutěže se může rovněž zúčastnit subjekt se sídlem na území České republiky, který je výhradním distributorem nebo je součástí korporace vyrábějící přihlášený výrobek na území jiného státu v rámci EU. Výrobky musí být v době podání přihlášky a po celou dobu soutěže uváděny na trh v České republice. Přihlášené výrobky podle tohoto bodu soutěží v samostatné kategorii s názvem "Evropské inovace".
  • Bod 6: Do soutěže nelze přihlásit výrobky ve stádiu prototypu, potraviny pro zvláštní lékařské účely, doplňky stravy a počáteční kojeneckou výživu.

Dále byla v článku 3 „Hodnocení výrobků" v bodě 5 doplněna nová kategorie výrobků s názvem "Pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (časná dětská výživa)". Na základě této změny byla také upravena přihláška pro rok 2024.