Pokojné protesty zemědělců, kteří chtějí upozornit na nesmyslné požadavky evropského Green Dealu, vysokou byrokracii, časté a zbytečné kontroly i na rizikové dovozy ze třetích zemí, které likvidují pěstitele a chovatele v celé Evropě mají naši plnou podporu. Úplné odstoupení od Green Dealu v praxi reálné není, ale musí dojít k přehodnocení ambiciózních cílů EU a zejména je třeba zastavit zběsilé tempo zavádění nepromyšlených změn a opatření. Pravidla související s ochranou životního prostředí jsou velmi nákladná a významně snižují konkurenceschopnost našich zemědělců i potravinářů oproti zbytku světa. Vyzýváme proto k úpravě podmínek Green Dealu tak, aby byly narovnány nerovné podmínky zemědělců a potravinářů a navrhovaná opatření skutečně přispěla k ochraně klimatu a biodiverzity a nikoliv naopak.

Nastavené cíle EU, které nezohledňují současnou situaci, mohou být v konečném důsledku nejen pro naše, ale i pro evropské zemědělství a potravinářství likvidační. Výsledkem pak bude, že většinu potravin budeme dovážet ze zemí mimo Evropu. Bude to dražší, budeme na těchto dovozech závislí a nebudeme moci uhlídat kvalitu a především bezpečnost takových potravin. Evropa si už v současné době nastavuje tak přísná pravidla, že není schopna konkurovat při výrobě potravin třetím zemím. A při aplikaci stávajících podmínek Green Dealu se tato situace ještě zhorší.

Ilustrační foto: pixabay