Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 27. 2. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

„Environmentální udržitelnost v potravinářském businessu″

Přednášející: Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
VŠCHT, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

ABSTRAKT
Environmentální aspekty podnikání začínají být stále častěji předmětem průmyslové výroby v řadě sektorů. Výjimkou není ani potravinářství. S implementací směrnice EU o nefinančním reportingu zaměřeném na udržitelnost vyvstává potřeba sbírat a prezentovat data související s emisemi skleníkových plynů a dalšími znečišťujícími látkami.
Přednáška bude zaměřena na principy určování uhlíkové stopy organizace, ze kterých vyplývají nové souvislosti pro dosahování korporátní udržitelnosti. Ve druhé části se přednášející zaměří na identifikaci globálních marketingových trendů, které vyplynuly z obšírného průzkumu realizovaného ve 22 zemích světa.

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.

Ilustrační foto: pixabay