Autoři Stephan Peters a Hans Verhagen zpracovali článek zaměřený na problematiku značení výživových hodnot potravin na přední straně obalu pomocí systému Nutri-Score. Článek s názvem „Publikační předpojatost a Nutri-Score: Úplný přehled literatury týkající se zdůvodnění účinnosti loga Nutri-Score na přední straně obalu“ byl zveřejněn v recenzovaném časopisu ScienceDirect dne 13/02/2024. Autoři článku uvádí, že jejich hlavním zjištěním je, že velká většina studií, které podporují Nutri-Score, je provedena vývojáři Nutri-Score. Naopak většina (61 %) studií, které jsou prováděny nezávisle na vývojářích Nutri-Score, vykazuje nepříznivé výsledky implementace Nutri-Score. Druhým zjištěním je, že i když je teoretický účinek Nutri-Score ověřen na algoritmu s více živinami (Systém nutričního profilování Food Standards Agency FSA-NPS), v reálném životě neexistuje žádný důkaz o příznivých účincích Nutri-Score na tento algoritmus v kompletním sortimentu supermarketů. Závěrem lze tedy podle autorů říci, že neexistuje dostatek vědeckých důkazů, které by podpořily používání Nutri-Score jako účinného nástroje veřejného zdraví.

Více informací zde.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay