Evropská komise připravuje balíček zjednodušujících opatření pro Společnou zemědělskou politiku s cílem snížit administrativní zátěž zemědělců. Balíček by měl být představen dne 26/02/2024, během Rady ministrů zemědělství. Belgické předsednictví v tomto kontextu požádalo členské státy, aby do 14/02/2024 předložily své návrhy a nápady, jak přímo či nepřímo SZP. Připravovaný balíček by měl zahrnovat různé aspekty SZP (žádosti o podporu, monitoring, kontroly), reflektovat by měl rovněž povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů EU. Během únorové Rady ministrů zemědělství by v tomto kontextu měla proběhnout výměna názorů na současnou krizovou situaci v zemědělském odvětví a na potřebu rychlých a strukturálních řešení. Budoucnost zemědělského sektoru EU by rovněž mohla být diskutována i na Evropské radě složené z lídrů členských států, která proběhne 21-22/03/2024, případě pak na té další 17-18/04/2024.

Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu

Ilustrační foto: pixabay