Evropská komise předložila dne 06/02/2024 návrh Klimatických cílů Unie do roku 2040. Dokument navazuje na balíček FitFor55, který stanovoval cíle redukce emisí skleníkových plynů pro rok 2030 (55 %) a Evropskou zelenou dohodu stanovující cíl klimatické neutrality do roku 2050. Do roku 2040 měly být v Evropské Unii podle návrhu Komise sníženy emise skleníkových plynů o 90 % ve srovnání s rokem 1990. V pracovní verzi návrhu, se kterou Komise pracovala ještě na začátku února 2024, počítala Komise s nastavením redukčních cílů i v zemědělství. V zemědělském sektoru podle původního stanoviska Komise mělo být cílem snížit emise skleníkových plynů, které nejsou CO2, o 30 % ve srovnání s rokem 2015 a zvýšit schopnost půdy a lesů ukládat více uhlíku. Výsledný dokument z 06/02/2024 má podobu Sdělení, jedná se tedy o nelegislativní dokument, který by měl sloužit k otevření dialogu a pomoci Evropské komisi nejen stanovit pravděpodobně právně závazný cíl redukce emisí do roku 2040, ale také navrhnout příslušné právní předpisy k jeho dosažení. Cílem nového sdělení je zahájit dialog se zúčastněnými stranami, spuštěna bude také rozsáhlá veřejná konzultace. Komise ve sdělení předkládá jako doporučený cíl pro rok 2040 snížení čistých emisí skleníkových plynů o 90 % ve srovnání s rokem 1990 a nastiňuje některá doporučení stran opatření, která by k dosažení tohoto cíle měla být přijata. Komise počítá se započítáváním jak snížení emisí tak s odstraňováním uhlíku. Evropská komise dále uznává, že zemědělství, lesnictví a potravinářství jsou pro společnost životně důležité sektory, a že produkce kvalitních potravin má pro Evropskou Unii strategický význam. Komise dokonce zmiňuje příspěvek zemědělsko-potravinářského sektoru k potravinové suverenitě Evropské Unie. Doplňuje, že zemědělství je odvětvím, které hraje při dosahování cílů pro rok 2040 významnou roli a zdůrazňuje, že je třeba řešit zemědělsko-potravinářský sektor komplexněji, není možné zabývat se nadále pouze zemědělstvím izolovaně. Potravinářský sektor je výslovně zmíněn jako oblast, která hraje důležitou roli při prosazování udržitelnosti, přičemž by měl být motivován k tomu, aby nakupoval udržitelnější suroviny a přispíval k potravinovému prostředí, které spotřebitelům umožní zdravější stravu jako dostupnou a cenově přijatelnou volbu. Společná zemědělská politika by měla být nástrojem, který poskytne opatření na podporu přechodu zemědělského odvětví k novým udržitelným postupům a obchodním modelům, konkrétní opatření ale Komise ve sdělení nezmiňuje. Navzdory původní pracovní verzi dokumentu, která unikla v uplynulých týdnech, Komise nakonec ve sdělení nezmiňuje doporučený cíl pro redukci emisí ze zemědělství (v pracovní verzi navrhovala výše zmíněný cíl 30 %). Sdělení by mělo být formálně představeno ministrům životního prostředí na Radě ministrů dne 25/03/2024 a projednáno i Evropskou radou, tedy lídry členských států EU, v rámci Strategické agendy EU na období 2024-2029, a to v termínu 27-28/06/2024.

Více informací zde a zde, stránky věnované přímo sdělení zde.